Skip to main content

Full text of "Ludvig Holbergs Epistler"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for in forming people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http: //books .google .com/I Google Dette er en digital kopi af en bog, der hax v^ret bevaret i generationer pa bibliotekshylder, f0r den omhyggeligt er scannet af Google 

som del af et projekt, der glir ud pa at g0re verdens b0ger tilgeengelige online. 

Den har overlevet Isenge nok til, at ophavsretten er udlebet, og til at bogen er blevet ofFentlig ejendom. En offentligt ejet bog er en bog, 

der aldrig har v^ret underlagt copyright, eller hvor de juridiske copyright vilkar er udl0bet. Om en bog er offentlig ejendom varierer fra 

land til land. B0ger, der er offentlig ejendom, er vores indbUk i fortiden og reprsesenterer en rigdom af historic, kultur og viden, der 

ofte er vanskelig at opdage. 

Marker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i det oprindelige bind, vises i denne fil - en pamindelse om denne bogs lange 

rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig. 

Retningslinjer for anvendelse 

Google er stolte over at indga partnerskaber med biblioteker om at digitalisere offentligt ejede materialer og g0re dem bredt tilgEengelige, 
Offentligt ejede b0ger tilhorer alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, sa har vi taget skridt i retning af at 
forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begrsnsninger pS. automatiserede foresp0rgsler for fortsat at 
kunne tilvejebringe denne kilde. 
Vi beder dig ogsa om f0lgende: 

• Anvend kun disse filer til ikke-konnnerdolt bnig 

Vi designede Google BogS0gning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bnige disse filer til personlige, ikke-kommercielle formal. 

• Undlad at bruge automatiserede foresp0rgsler 

Undlad at sende automatiserede S0gninger af nogen som heist art til Googles system. Hvis du foretager unders0gelse af m;iski- 
noverspettelse, optisk tegngenkendelse eller andre omrader, hvor adgangen til store m^ngder tekst er nyttig, b0r du kontakte os, 
Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse formal, og kan maske hjaelpe. 

• Bevar tilegnelse 

Det Google- "vandmffirke" du ser pa hver fil er en vigtig made at fortgelle mennesker om dette projekt og hjcelpe dem med at finde 
yderligere materialer ved brug af Google Bogs0gniiig. Lad va^rc mod at fjcrnc det. 

• Overbold reglerne 

Uanset hvad du bruger, skal du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at det du g0r er lovligi. Antag ikke, at bare fordi vi tror, 
at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at vserket ogsk er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog 
stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt anvendelse af en bog er 
tilladt. Antag ikke at en bogs tilstedev^relse i Google Bogs0gning betyder, at den kan bruges pa enhver made overalt i verden. 
Erstatningspligten for krsinkelse af copyright kan v?ere ganske alvorlig. 

Om Google Bogs0gnmg 

Det er Googles mission at organiaere alverdens oplysninger for at g0re dem almindeligt tilgsengelige og nyttige. Google Bogs0gning 
hja^lper Isesere med at opdage alverdens b0ger, samtidi g med at det hj^lper forfatter e og udgivere med at ni nye m&lgrupper. Du kan 
S0gc gcnnem hclc tekstcn i denne bog pk intcrncttet p^ |http : //books . google ■ com| t 6 OkMs.«nfv fttljhig |i0lkrjS) 
piittit Ubgitine tneb o))t^fenbe Knmcerfninger of O^ftr. Uruun :.■'■'.• /emtf fitni. Iforfagt af ^amfnn5ef Hi 5en 5an|Ke ^iteraturi^ Sremme. X^iele^ Q3ogtr9l!eri 1875. f 


I 

I Sca/yulo >^AAn<i^^ 

Epistola CDXLVn. 

in •S)ecce ^mtx, at goDt *^ennet m^t, at 
fee ett ^ortfcettelfe af mU £it> og £et>net^ 
>C)i|iocte/ 09 at ^at>e en £i|le paa be ^Infttt, 
font f!Den ben 3t>ie Satinffe Epiftels Publication ece 
fomne fot ^fet* ^er fanb intet fiovt ftse^ (^oerfeo om 
Det eene eOec Det anbet/ l^t>o( ubo9er I'eg intet Dtbece 
^at>e( , inQet f0te i ^ennen^ ^og/ eftecbi ntin •$)ette ubi 
fm flbfie (Sfrioelfe fov ftn egen $oi;n0«e(fe faabant for« 
(anger^ t>i( /eg ubi bette ®ienft>a( mebbee(e l^am en Cott 
Q3e(etning/ faat>e( om (Sfrifteene^^ font (Sfribenten^ 
t>ibece <Sfiebne* ^^a\i xm ^etfon angaacc^ \ia feec min 
^em af mtt ^(bepb^ ^ortfcettelft/ ox )eg oeb min ^tanb^ 
^ocanbcing iRe ^at>et fociabt mine fceboaniige Occu- 
pationer, men tt>eft imob^ at /eg fom Proprietaiius 
og Baron ^ac cultiveret ^tubevtnger fafl meb fiecte s 
3t>et enb fom ProfeJTor, og at /eg eften anbce^ €j;empe( 
iffe ^at betient mig af %tu-^tttti ^itei fo( at txcre 
0tfe^(0d« fOIen^ (igefom mine befie <^ierninget ofte b(i»e 
meefl cenfurerede, faa finbe^ be^ fom ^o(be faabant 
foe ingen Merite, ftgenbe^ at mit ^thttibt ftgter fun 
tii at fore^e mine 0)2ib(er/ ^e(fi faafom be biibe fig inb^ 
at t>eb i^'Oixt ^fcift nebregnev ^enge ubi ^obetaU 3eg 

nagtet on: 6 OkMs.«nfv f uIjMj |i0lkrgS) 
pi f Hit Ubgitine ineb opl^fenbe ^nmoerfninger of (![hr. Uruun. - o * 

■•« ■* * .» Stv\\t fitni. Iforfagt af ^amfnnbef lir 5en 5an|Ke ^iteraturi^ Sremme. X^iele« 03 ogtr^Iteri. 1875. ■■- " •■ - — -^ — -^ -..._.■ , . . . 

at fi0&e ft9 BAnti^obiJ^ ^^ti ^eraf^ ^di tnoD aU %^u 
mDbning SorDc^^iSoDS, Uianfeet D<t flore SfJe&ertag, fi>m et 
ffeet paa ^ornqdoeget^ ^DotDet) dn&fomjletne forminbjle^/ 
ete iDtntte ut)i ^titd^ og at Siebtn^a^M ^uufe eg 
io@aarl)e, us^anfeet be cw bletjen aHecurerede, og Der* 
for funDe ^olbe^ for at Doere (angt ftfrere Ranter enb 
tKforn^ ^ade tabt fafi Den 3Die !^ee( af fit QSoerDie^ og 
at man n0be5 tH at fatte Dcm ^erefter ut)t Jg)anDe( og 
Fabriquer, meb min&re man t)i( ^ade^ at t)e |Ia( 
flttac frugte^tefe* (Saafom &erfor Univerfitetets Qvse- 
ftura b(it)er meere og meere danffeltg^ og ieg tager tt( 
i 3((Der^ tnaa jeg ot>ert)rage Det til anbre^ fom t)ertt( 
fanD ttare beqftemmere, og fom met) meere Activitet 
faabant Smbebe fant) forefiaae^ 

^baD mine ^tuberinger angaaer^ \ia anbenber /eg 
enbnu (tgefaa mange "^imer om !^agen paa Soe^ning 
fom ubi min Ungbom^ ^en enbbog /eg (oefer (igemeget^ 
(arer /eg bog iffe (igemeget, enbeel, efterbi 3^ufommelfen 
flaaer fe/l, enbeel og, efterbi be npe @frifter, fom fomme 
for Spfet/ inbe^olbe fajl intet anbet uben bpfaagning 
af ha, /eg forben bat loefl: £)g, faafom /eg glemmer 
bet /eg fe(b f^ax ffrebet, faa gtennemtofer /eg ofte paa 
npe mine egne (Sfrifter, far S)anmarf£( ^iflorie, famf 
ben 30bifJe og min SitU^Jt^i^mt. 3eg anbenber en ^ime 
om ®agen paa at (afe ©roeffe Autores in Originali, 
og ^aber /eg nu enbe(tgen bragt htt ^aa\>it>t, at /eg fafl 
meb famme FaciUtet fanb lafe en ©roefl *&iflorte 
fom en Satinff^ 3eg bat>et ogfaa paa nogen ^ih (agt 
QJinb paa bet Sflanbfle eller gamle 9?orbi|Ie @prog, 
faa at /eg nogenlebeS forflaaer Snorre Sturlefon, 
unbtagen be Q^er^, fom beri jtnbe^^ ^f^i bet er at 
umarfe beb bet 3flanbfJe ©prog, at Poelien berubi 
differerer faa meget fra lei ^tiil, at bet fpne^ cA 

boere Ep. 447. <^ (O) §©> 9 Doere et ganb^e anDet @prog« ^an jtn&ec t>e( ubi aOe 
an&rc faatteJ gamtc fom npe @prog, at Poefien et 
DanffeitgetC/ men i!fe uM ben @rab/ fom bet gamfe 
iJiorDifJe^ Sn terb Sfloenber, fom /eg berubi ^ar raab^ 
fett mig meb^ f^at fagt^ at ^&ab fom giorbe ben 
3flanbfle Poefie faa u^fienbelig, beflaaer berubi, at 
Poeterne betjene fig af gamle antiqverede £)rb, 
fom iffe ere meere bruge(ige ubi bagitg %ale og (0^ 

^aafom oote (Sfue^@pin efter 20 Slarg §oi:(0b ere 
igien b(et)ne fornpebe^ faa ^ar |eg i ^egpnbe(fen ^aft at 
befliDe meb beres 3flanbfatte(fe, men (Ira^* berpaa oeer^^ 
(abt Directionen til anbre^ 9!)?an ^o(bt t>tt eanffe^ 
Ugt, at faae beqwemme Acteurs og Actricer, ^elfl 
faabanne, fom \>i f)M^^ for 20 2lar ftben, Da ^er 
fanbte^ abffillige ^ranfJe ^erfoner, ber eare bante til 
Comoedier, og fom bare opbragne ubi Dct ®anffe 
@prog/ t>a t)i og tUgemaabe iia\>t>t en gammel anfeelig 
^ranfJ Acteur, ber i Orunb b^bbe ubjluberet Thea- 
tret, og fom bar i @tanb til at banne gobe Acteurs. 
S)ette us»anfeet er benne npe (Sfue^^IabS bJeben forfpneb 
meb (igefaa gobe Acteurs, fom ben forrige, og bemme 
abffinige, fom bobe feet bem begge, ben fibfle at 
t)oere bebre* 

^ette er alt bt>ab /eg f^at funbet antegne om mtnia 
egen ^erfon ubi biffe ftbfle Slaringerj SWin *g)erre fjer, 
at Det er faa mabert, at Ut iffe forriener at fereg i 
^ennen* ^l^i /eg bob^^ fl^bfe ftben opbolbt mig enten 
ubi (Staben eller paa mit ganbgob^j S)a tilforn 9?9g* 
gierrigbeb, at befee fremmebe (Steber, ^ar giort mig ti( 
et Perpetuum mobile. @aaban 9Jpggierrigbeb er 
»eb Sllberen forfbunben i faaban ®rab, at om Con- 

ftan- 12 <^ Co) §0 Ep. «7. 

uOi Epbecf Georg Augufk DethEirding, ^t>t(fen ^ac 
verteret at>ffifligc af mine onbte @frift<t, 09 Oet mcD 
Den S(iti^ at ^an^ ^rbepbe oDeraft ()ai: ountiet Q3ifa(t)5 
^m ^t)aD Herodiani >&iflorie i ftg fe(t> ongaaeV/ Da 
e( Dec uDi min !^an|Ie Ct>evfcette(fe iffe fufDt, l^bor uDi 
leg prelTd ^ar eftetfu(Dt Den ^r(r|fe Original, og uDi 
isSSreDDen ooecaU citeret De danfPetigfle (§)t9ffec af Den 
©tcejfe ^evt. !5)ettc f^at /eg funDen forneDen at an* 
tegne i l^enfeenDe til Den Critique, fom en Dig Jour- 
naliffc ^ar fe(Det/ for at Diife^ at famme Critique et 
Den ^anffe ;Ot)erfoette(fe u^deDfommenDe* UDi Det ^av 
1748. ^^^^^ f'^^fte De tftenDe fetfle Tomer af mine 
^anfPe Epilller oDec aD^iOige ^aumt, og ^acet 
Deceftec mine SatinjJe Epigrammata uDi 7 Q30gec, 
item en npe Edition, af (^annematB og 9^ot;geg 
^eflriftelfe unDec Den ^itei af (BannematK og ^lorge^ 
nu DoetenDe @taat. S)eruDi ec aDjJiDigt foranDret eftec 
Diffe ftDfle natoatenDe ^iDerg "^ilftanD. UDi Det ^<xx 
1750. but) publiceret en ^ortfatteffe af De S)anffe 
Epilller, itigemaaDe uDi 2 Tomer, faa at af famme 
Epiftler ere 4 Tomer, ^Dilfe inDe^olDe befattenDe uDi 
alt 446 Q5rette. 3eg fanD ber iffe fotbigaae at melDe 
noget om Den ^pDfJe jOoerfoettelfe of Ped. Paars. 2lt 
famme £)t)erfcette(fe fliffec iffe faa meget i 5)9nene, fom 
Den ©anfPe Original, er ingen UnDer, tbi Deflige 
@friftet tabc an Dereg S)pD uDi fremmeD ^teDning* 
<5)et oitDe gaae tigefaa tU meD Den ©igetffe Hudibras 
og anDre @ftiftet of fomme 9?atuc, b»itfe DeruDooec 
iffe blioe ooerfotte. 3eg (oflec iffe C»etfoetteren« STt* 
beoDe. 3eg ec ep ^eQec beqoem nof ti( ot Demme om 
Det ^oDffe @prog. 3eg t)i( fun oOeene fige, ot DefUge 
cornice Poemata ingen Slnfeelfe bat>e uDen i biem* 
giotDe 5?lceDec, booniDooer ieg fleDfe b<">ec rooDet fro 
Dette @frift« Owtfttttelfe* 5)e S)omme, fom ete felDebe 

t Ep. 447. <d§ Co) ^> 13 

— _^ y " 

i uben(anO|{e Joumaler oDec tnit StcbepDe ere faa«i6 
i)anne/ fom /eg i ^(mtnbeds^et) bar Doere focn0Qet) meD^ 
}tQ ftder i ^(minbeUd^et)^ faafotn mine @fnftei; a(l)ee(ei$ 
iftt ^abe ooecet ffutifcie* 3ed ^at for^en uM mine 
Satin^e EpiMer Difet t)e abpOide Gritiquer, fom 
i)erot>ev ere giorte/ og tidigemeD ti(fien&egtt>et/ ^Di )eg 
ingen f)at 6eft>aret S(f aQe mine @frifter i^ax min 
IHig^ >6iflorie bog »(eret minbfi an^gtet* ^Qe ^at>e 
bernt^ at /eg berubt ^ar n09e efterfommet en >^ifiorie« 
@fridere^ ^(igt^ faaoei i ^enfeenbe tU @tii(en fom ti( 
!l!)}aterten* ^e l^abe funbet ^tiiien tpbefig og (ebenbe^ 
og ubi !S?aterien be mefl magtpaaiiggenbe %ing om* 
floenbeiigen ubf0rte$ iuMti Upartiffl^eb angaaer^ ia ^or 
man ^olbet for^ at ben er faa meget i ^gt taget^ fom 
mueiigt ffee fanb meb ^ifiorifle (Sfrifter^ bee flaae unber 
Revilion. Stngen ^iflorie er ep feller meere forfpnet 
meb Gitationer, faat>e( af tro&cerbige ^eger^ fom til* 
foriabeiige Manufcripter, l^&orubooer man l^ar maat 
forunbre ftg otter en ubefienbt <Sttenff Autor, ber 
bar afmaiet @friftet fom en Poetiff ^igt og charac- 
texiferet bet^ Autor fom en ^abeiban^. (Saabanne 
^omme fanb iRe fcette nogen i ^ettcegelfe* !^et b<})>er 
ep beQer foraarfaget mig minb()e Uroeiigbeb^ aOerbeifi 
faafom /eg kat fornummet^ at l^an^ egne £anbdmcenb 
ber ubi l^at funbet ^iii^aQ^ 3eg (aber berfore faaban 
Critique ooere ubefttaret/ og bette enbeei af Refpect 
og ^afnemlig^eb mob ben <Sttenf7e Nation, b^^ bttitfen 
mine <Sfrifter bar funbet flor 'Pnbefl* Slbf^iOige meene^ it 
at famme Autor er iffe anbet enb en Q3ogtrpffer/ 
bttiifen f^ritter iffe af nogen ^ienbttigbeb^ men alleene 
oeb flige Gritiquer feger at fPaffe fine trpfte ^0ger 
nogen Debit 3eg mi^unber b^m ep ben $orbee(^ fom 
^an bertteb fanb l^atte^ 0nfEer aQeene/ at ban oil fort« 
fcette ftn ^anbei beOer paa anbre^ enb paa min Stegning. 

3eg 16 <tj§(0)§ft> Ep. 447. 

txKce uDen €({fot>/ 09 uben ^ammec«^tgec$ og ^ienere^ 
Intriguer, ja fom meene^ at et (StpCCe ec moD Sveg^ 
Ume, tiaar Det iWc er inOrettet cfter be ^ranfPe Co- 
inoedie-@{(it)ei;e^ ^(an* ^ette aftfammen ^at)be jeg 
foe St>itMf 09 bog bfet> t>eb tnit 'Socfctt foe at focfede/ 
6t)ab QSitfning et faabant u«f({bt>an(igt ^fue^^ptl ^0^ 
%i(j7uecne t)i(be i^a^t, og fom Ubfalbet l^ac txsvet efter 
tnit ;S^nffe/ meetiee /eg becoeb at ^aoe banet ^ejen for 
K anbce OomGedie-(Sfoit>ece/ ti( at focfcrcbige Comoedier 
af famme ^^atut^ og at affafle bet fHag, fom t>ore 
^tbet^ ugvunbebe @({bt>ane @fcibentere iat paaiagt* 
3eg ftget t>ote ^iber^ ugtunbebe ^cebDane^ ti^i be gam(e 
®xcdm og Siomere f^H i(fe befpmvet ftg om faabanne. 
9?ogle af Plauti og be fleejle af Ariftophanis <Sftte* 
@pi( ece uben @(f!oo^ og mig fpne^^ at man burbe for 
(cenge ftben fict>ci t>eb at fee Comcedier ubi famme 
^one^ og b^^oi; ubi flebfe fee^ en (nu«t>ocn ^aber^ en 
for(iebt ^m, en jlaifagtig "^iener^ og fom enbe^ oeb 
®iftermaa(. ^nUbning til benne Gomoedie er tagen 
af AriCtophanis Pluto; men man fanb ftge^ at ber« 
ubaf fafi intet er taget uben ben pure ^ite(^ og at 
(St9(fet berfor er en opcigtig Original, ^ttaii berpaa 
fuibfcerbigebe /eg et anbet (ibet @t9((e ubi een Act, 
falbet Sganarels Siepfe til bet PhilofophiflPe ^anbj 
Argumentet er taget af Klims Unberjorbi^e Siepfe* 
Ubi famme @fue«<SpiI fliemte^ meb be fiefle Philo- 
fophifCe Secter, far meb bere« Grimacer. ®en 
trebie Comoedie f0rer ^itel af ^utt«»@p0gerfe cder 
Abra Cadabra. ©tpffet fanb paHere for Original, 
enbflient Materien er tagen af Plauti Moftellaria, 
og en §ranfl @fribent i)av omfl0bt Ut ubi en npe 
Sorm, unber ben "^itei Retour imprevu, eDer ben 
uformobentKge ^iemfomfl* ®et Catin^e @tp«e er fom 
aOe anbre @fue«@pia ubf0rt i 5 Acter, og Ut §ranf!e 

ubi Bp. 447. <9^ QO) ^ 17 

utii een* tOHt becimoD UfatM ubi 3 Acter, fom n 
Den beqt>emmefie ^eeUng^ og ^t>ovt>eti et ':^i>t>ebs@fpff( m 
gi0ce^ meefi ortientligt. UDi bette @(ue«<SpU i^at /eg 
og (abet fee^ mig ingen @(at>e at txcre af oebtagne 
dtegUr, fom aUeene grunbec ftg paa @oeDoane og ilD^oDer^ 
t^t uDi bet l^eeU (Stpffe ta(e^ iffe om ^tavltg^eb^ ja 
bet fom meere er^ ingen Actrice ^at>ec bee ubi nogen 
fKiine. .:g)t>ab t>i(be ftei kn §wn|I Autor ftge, fom ^0We, 
at en Comoedie faaUbe^ t>ac inbcettet? .^an t>i(be 
wabej Sn Comoedie uben Actricer er itte anbet, 
enb.en 95ogn ut)en ^g)iun 50?en be, fom ^aDe (afet 
©tpiJet, bemmer, at ^ognen fattetf ^&erten ^iu( eller 
@m0Wlfej ®ette @tptte et bog giott tH ^refte for een 
gang (un, t^ /eg taaUx iKe at forefiiOe fleete <^tpff e( 
af famme 9^atut/ ftben at Actriceme eve be fievfefie 
SWagnetet, fom trceffe unge "^liiffuere tit fig, og fom 
^o(be @!ues^(abfen t>eb(ige* ^et 4be (^tpffe fafbe^ 
Philofophus ubi ftn egen Sinbbitbning, og fotefliDec en 
Charactere, fom ingen ti(fom, faa t>ibt mig ec be« 
fienbt, ubi @fue«<Bpi( l^ac ubf0ct; ^entbi f)at ^ammec^ 
^igen ben fi0rfle tHuUt* @amme Comoedie et ubi 
5 Acter, og ftgter paa bem, fom inbbtibe ftg/ at 
Philofophie beflaaer aHeene ubi Theorie, @fioeg og 
^aabe, etlet fom meene, at be biiit>t>i aOe Plulofophijle 
Sgenffaber, men fom, naat ^wu flai gi0reg, btiDe 
r0bebe, og tece at fienbe ftg fe(t)/ 5)et 5te ©tpffe 
fa(be^ Publicum eder Ut gemene ^e))e; ^erubi 
fJiemte^ meb ^to/ectmagere, fom gi0re egennpttige %at^ 
flag, ^ftilfe be befmpffe meb @taten« il^tte: (be famme 
gi»e ftg ub foe <Btati Medici, for at curere be» 
@t)agbeber, ^ftoraf et Societet laborerer, men \ict 
gaaer bem iigefom £).t)affa(t)ere, l^fti^ Medicin er Pcerre 
enb (Spgbommen* '^ettc <Sfue«@pit er meere for }$>t(nt 
enb for ;0/ene. S)et er ttilt ubi 3 Acter. ibet ftette 

@tpffe 18 <^(0)§«> Bp. 447. 

(Stpffe beflaaec utii een Act, {a(Oet Oen fovt>an&(eDe 
^cubgem/ fom /eg t>at ombeDen ar giere faaUDe^/ at 
bee ubi ffuibe ingen Acteurs txtte* 3)}an feer faa^ 
(ebed^ at jeg ^ac ubarbeQbet ooec 30 ^BUt^^pU, ^t>i(fe 
aQe ere ubi ^ms^ og ofte paa @(ue«Q>(abfen igtentage^* 
Seg Mer intet JotfPfl fliott paa Tragoedier, I'eg 
^at>ec ep ^eUec Inclination bectU: ti)i /eg Pcemme^ 
t>eb o(t ^t)ab fom et affecteret, og (igefom fat paa 
@f9(tei;. ^og bemme mange af be b^Ptra^ne Scener, 
fom finbe^ ubi ben Tragi-Comcedie faiben Melampe, 
item af min Metamorpholis, at /eg ti( faabant ^u 
bepb ^at>ec ^eqt>em^eb$ £D}en /eg t^m flebfe unbjpiaaet 
mig berfoc^ og nu nbi benne min ^09^ 2((bev flnbei; /eg 
mig ubeqoem^ faat)e( ti( faabant fom anbet ^tbepbe af 
J^obeb'^rpben* 9ioe(ig^eb tienec mig nu befi^ og ingen 
{anb foctctnfe mig^ om /eg eftec faa mange ^ati fieb^« 
Datenbe ^tbepb f0get lit)t •^\>Hu !^erom fanb man bog 
iffe ooete forftf(reb^ faatonge man beftbbet 3orbegob{$^ 
efterbi man flebfe maa octce betxebnet/ nu mob 9^aboer/ 
nu mob $oct>a(tete og ^ogber^ ti( ^oiife^ ^t>i($ man Diifer 
ftg at ^a»e SIffIpe for ProcefTer, man git)er fig fe(t) 
ti( ^rii^* ^etpaa l^ar €cfaren^eb git>et mig ti(fot(abe« 
23(ige ^t0t>et; ti)i, faafom /eg ^ac dimitteret ^ee(s 
ffinbet een ^oget eftec en anben^ og et ^i^Qtt becaf et 
ubfpcebet/ at /eg f)at en usot>ett>inbe(ig ^fflpe for 
9{ettergang/ faa f)ax ^rugten af min ^rebfommetig^eb 
Doeret benne^ at /eg l^ar faaet een flemmere enb en anben^ 
inbtii bet omftber er gaaet faat>ibt/ at /eg uben Sftertafe 
iffe funbe unbflaae mig berfore t>ibere* ProcelTen er 
faalebe^ af en pberiig $orn0benbeb/ faafom ben er af 
ben 5^atur, at ben angaaer Proprietarier og diitis 
^ogeber i ^(minbelig^eb^ og ben^ Ubfaib t)i( tilfienbegiDe^ 
om ^tt er raabeiigt for en Principal at tiltaie fine 
'^ienere/ eOer^ om l^an man git>e ftg paa Difcretion. 

Pro- Ep. 447. <«§C0)§©> 19 Procellens S)nft ^aftet Dog l^i&inDtit ooeret faatebe^, 
at diiDefogDer fant> gi0re ftg ^orl^aabnind om fieDfe at 
fpiOe ^eflere; t^i/ faafom /eg ingen Commillarier 
paa min @ibe i^at taget/ men unDerfajiet mig be famme 
©ommere, fom min Contra-^art f)ax ubf^gt ftg, 
6t>i(fe begge fe(t) b<^t)e txsret 9iit)efogDer^ faa er bere^ 
^ienbetfe ubi @agen b(et)en / fom '$otf (cenge tilfom 
baobe fpaaet. ^arfagen/ ^t)t /eg ingen Contra-Gom- 
miHarier b^'^ ^iOet tage^ er enbee( for iffe at t)ige fra 
mit Principio, fom ;eg ubi en af mine Epiftler l^ar 
ti(fienbegit)et/ enbee( ogfaa for iffe at git>e S(n(ebning tii 
minbfle Sftertale, nemfig at man betiener ftg af @tanb, 
og af ben ^orbeel^ fom en ^erre figed at l^ai>e out 
en Wiener; tbi bet b^^ber gemeeniigen: ^Mt CKet 
fanb en fattig Wiener faae imob en ^mt^ 3eg ^ar 
berfore labet ^erfonen gaae for ftilbe @ei(, og tabet24 
^an^ ^ommere aQeene raabe for @agen^ (t)ered ^ien^ 
be(fe bar faaban/ at ben fanb citeres ti( SjitmpeU 

SSiint <Stut)ennder ece nu omflunber af (it)en ^e« 
t9&e(fe* Epflen at fhi^ere forgaaei; meet og tneer^ og 
^roefteme tiOaDe iffe fhcengt ^tht^tt og megen >Oot>et)« 
bcpt)ei;te« 3eg ftger^ at Spflen forgaaet^ eftecbt De fleefie 
(Bfrtftet inDe^oIDe iffe uben opfaagede Materier, og 
leg jfiff ei; mig J^eOec i at ceDe en opt>artnet @uppe eOec 
Ragout enD at tofe Den famme C97atei;ie uU ett anten 
^^ovmat* J^\>aX> ^taftttne angaaet/ ba fbaffe^ be De^s 
meece ubi 2((be(bommen/ efterbi be ere bcugte focmeget i 
be unge ^ar* 3«g f<}nb bog iffe flage oDet mitie St>Wf 
tl^i )eg tofer enbnu ben minbfie @tti( uben ^nnet. lt)en 
0i>vige ®ee( af Segemet becimob t>i( iffe flaae bu %ce 
%tng ere ffabeiige for min <^e(&reb^ fierft ^rbeobe^ ^u(be 
og Chagrin, ^ooruboper )eg nu maa fhtbere maabe« 
(igen^ bolbe mig bag ^affe(ot>nen om Q^interen/ og iffe 

inbs 

2* 20 ^^ Co) S®^ EP- 4i7- 

inbttifle mig u&i ^omtninger, fom f^re ^ortteD me& ftg* 
S)et ec uDi ft&fle ^enfeenDe, at jeg iffe faa ofte fre- 
quenterer bet Collegium, l^tooraf jeg er et £em, og 
raaDer /eg aOe af min Conftitution og 3((t)er^ at giere 
bet famme^ ^^i uDi CoUegier, ^dori man ubt ftn UngDom 
og ^anbbom leader ftbbet meb Hoimeur, og t)cetet an^0rt 
meb Attention, btitte £)rb og ^a(e [i 2J(berbommen] iffe 
agtebe uDen fom puur SpD og Echo, l^oorpaa bagftgen 
i^Mti @;:emp(er^ Sfterbt /eg nu ^ar fattet faabant 
* Principium, l^atoe nogte forunbret ftg ofter, l^tti jeg ubi 
be ftbfle Star ^ar oiOet paatage mig en flag{( £>mforg 
for ben ^an^c @fue^^labg* @aabant ^ar /eg bog 
iffe funbet difpenfere mig for, tl^i fadfom /eg er 
(Stifter af (Sfue^^labfen ^er i £anbet, og ^ar feto 
giort faa mange Originaler, faa i^at /eg maat l^at)e 
et St>it tit, at be nogenlebe^ blette Del exeqverede. 
^og l^ar /eg a(brig biQet paatage mig nogen Direc- 
tion, t)e( t)ibenbe, at bet er oanffetigere, at l^o(be i 
Sloe en Troupe af Acteurs, enb en ^rig«{|^ar, fom 
beflaaer af mange abflilbte Nationer, og bife be 
(Stribig^eber, fom beb Comoedien ere forefalbne, at 
/eg iffe ^ar giort iltc, at afftge mig fra all Direction. 
Om be forefalbne @tribig^eber bil /eg iffe tale, men 
aDeene biife, l^bilfen (Sfioebne mine Comoedier l^abe 
baft paa ben ftlbere oprettebe ©fue^^lab^: ©aafom 
©magen uti <Sfue=(Spill paa en ^il> af 20 til 30 
Slar er bleben meget foranbret ubi ^ranferige, og be 
npere Comoedier bejlaae fafl iffe uben af t^rre (Sams' 
taler, forfattebe ubi nette QJerg, faa ^abe mange inb^* 
bilbet jtg, at be burbe faa bare, og berfor b^be begpnbt, 
at flaae ^rpU paa 5^flefen af aHe gamle Comoedier, 
enbogfaa af Molieres 9i}?eflerflpffer* QJore unge rei^ 
fenbe Mellieurs, bo^ bbilfe llebfe ^ar txsret funben en 
flor Docility i at antage '7>ariftjle 9!J?ober og renon- 

cere Ep, 4i7. <^ C C ) §®> 21 

cere paa Dere^ cgen (Smag, ^afte fhajf forelflet ftg uDi 
Det npe Theatre, og DeD Dereg ^iemlomfl til 'J^^^tne^ » 
(anDet f0gt at recommandere ben npe atamoDijfe 
@mag, og at fttoerte De gamle Comoedier, fom be 
^at)e t)ifet at i>cere fomne ubaf ^oben ubi ^axii, og 
faafom faabant Slvgument flebfe i}ax txcret af flor ^cegt 
ubi be 9?otbifIe 8anbe, ^at)be be iffe flor SWepe at 
Qiext Profelyter, ^oilfe met floe 3t)er fottplantebe Sar^ 
bommen/ og^ naar nogen Kariigen oiifebe bem be gam(e 
@fue^@pite §9nb og •S)ertigl^eb, fftarebe be aBeene, at 
bet t)ar gobt nof ubi be ^iber, men nu iffe meere* 
S)erpaa fulbte ben flote Revolution. Moliere tillige 
meb ©ore Originaler, fom ere forfattebe efter l^ang 
^lan^ b(et)e faflebe bag SJpggen, og en Des Touches 
og anbre Autores af famme ©urbep blebe fatte paa 
^bronen* ^att befiiftebe ftg ofteratt \)a paa, at ofter^ 
foette npe @tpffer, fom b(et)e forffrebne, og bt>orpaa er 
gob 'Sorraab^ faafom enbt)er ^fribent nu omflunber 
gi»er ftg ub for Comoedie-^frieerj og faafom be, ber 
l>a dirigerede ben SDanffe @fue^^fab^, felb bare 
inbtagne af ben npe a(amobijfe ©mag, bleoe t)ore befit 
Originaler en ^iblang ganbfle fatte tiJftbe, faa at be 
anfeeligfle ©tpffer, fom ben poKtijf e ^anbefl0ber, Jean 
de France &c., bleoe fafl nti trenbe 2iar iffe fore^ 
flinet paa @fue^^tabfen* 5D?en, ta benne Paroxys- 
mus b^ibbe ubrafeb, og ^olf efferbaanben begpnbte meere 
og meere at raifonere, og at efterforflPe, om benne 
npe @mag bar naturlig eDer ep, foranbrebe Scenen 
ftg ganbfje, ^ilffuerne raabte paa be gam(e (Stpffer, « 
bbilfe ftben ere fpiDebe meb flor Succes, og enbnu, 
bbor ofte be forefliDeg, f^au 5D?angbe af ^ilffuere. 
^r^ben bleb ferfl giort meb ben poHtijJe i^anbefleber, 
bbitfen man meefl \)a\>tc fbcertet, og afmatet fom et 
SDJarfets'^tpffe, aDeene efterbi ^erfonerne, fom forefliDe^, 

ere 22 <4>S Co) §^ Bp. 447. 

ete af ^orserfianD; diet ligefotn en ComGedie DueDe 
tp, meD minDce ^etfonecne befloDe af Marquifer og 
Chevaliers. (Saafom ?Wora(en af famme (StpWe ec 
at fiftemte met) Den gemeene '2Umue/ font uDi ^ciefiattet 
igtennem^ed(er ;0t>rig^eDen^ StnfiaUec^ og at t>tfe^ naac en 
Q3orger eOet ^anbterl^manb^ fom ubi 3nt>bt(Dning ec en 
fioc @tat^manb/ fe(t> b(it>ec et ^mbeD betcoeb^ f)m Oa 
aQerfecfi (cetev at fienbe ftg fe(t>/ og mtdtx, at bet et 
(ettece at criticere en Pilot, enb fe(t> at fete dtoret^ 
faa {unbe paa et faabant @fue«@ptQ tffe pajfe ftg 
anbce ^erfoner* ^et famme fanb fige^ om Jean de 
France, fom pemtec meb unge Q3o);gec«(S0nneC/ ^t)t(!e, 
naat be {omme tt(bage fra ^atii^ agere Cavaliers, 
og focagte faat)e( beve^ @tanb fom ^oebernes^pcog* 
€Oec^ (anb gtoe^ en Pigtig 2(a>fag^ ^H 'l^ecfonet at 
!9}ibbe(|lanb faa ofte bcuge^ t t>ote !^anj7e Originaler: 
faafom bo^ o^ et if{un et iiUt ^nta( af &taut, Q3a« 
toner og anbte characteriferede @tanb(J«^etfonet/ 
^Potaf ^anfetige t>tim(et/ faa t)i(be man flebe ftg ot>et 
at fee bem of(e forefKOebe paa @(ue«^(abfen/ b^lfl naat 
«Scenen et ubt l^anmatf^ og^ i>UU man bettene ftg af 
!»Etatz-JiiJHtz-CancelIie-9^aabet/ l^potpaa t>i f^a\>t 
nogenUbe^ ^ottaab/ Pi(be bet enb git>e meete £>p{tgt* 
60et^ fanb man ftge^ at mat Charactererne ete Pe( 
ttbf0tte/ ^etfonetne^ @tanb gt0t lit>t eOet intet til 
<Sagen/ og at bet et fun en $tanf7 ©tiQe^ fom man 
(Re et fotbunben tU at eftetf0(ge/ (tgefaa (ibet/ fom ben 
^ebtcegt^ at ubt et @fue:@pt( enbe(ig maa boete @(« 
fPot)/ og at bet b0r enbe($ meb (^tftetmaah 9{egUn til 
t>ore ^anfet og 3btcettet, Pote @fttftet og £ePnet b0t 
poete ben funbe ^otnuft/ og iffe en flpgtig Nations 
Phantalie. 3eg rettet mtg tffe eftet <25ebtcegtet, bt>ot 
afminbeltge be enb ete^ naat /eg ftnbet/ at be tffe ete 
gtunbebe. ^et et t ben •^enfeenbe^ at /eg ofte l^at 

taabet Bp.417. •C8@C0)8&^ 28 

raatet ti( Q^ere uben fKiim, til Tragoedier udi (0^ 
@Hi(/ og at )eg fe(t> ^at focfattet abfliOige Comcedier 
uben @(|{ot> og ^iftamaaf^ og faofom De famme ^ac 
funDet ^0^ fornuftige ^ilfPuere (ige faa flor om tffe 
flem ^ifa(t/ ent) de^ font etc inbretteDe eftec tien a(« 
mint>e(ige ^(an/ fanb /eg ftge^ nogenUtx^ at txcce (Stiftec 
af et npt flag^ @pectac(ec/ eOet at Me focnpet igien 
be gamU ©rofle ©fues^piU S)e af mine Comce- 
dier, ^t>orubi ingen @({f ot> finbe^/ ece 3eppe paa ^ietget 
eOec ben foreanblebe 58onbe, JSorfetfhten, bet 5lrabi|Ie 
^uteet, Ulyffes, ^e):etie eHet btinb 2(aacm, ben ^ant« 
fatte 55onbc*®reng, og enbeligen Plutus, fom bar 
^riifen for aDe mine Comoedier, t^i, enbflient Mo- 
ralen ^tmU er (loerfere enb ubi noget @!ue«@pil, fom 
mtg er befienbt^ faa ^ar ben bog be^aget unge og gam(e/ 
(pflige og cerbare $o({/ ^epe og £at>e/ og Ut i ^en«M 
feenbe til nogfe fpflige Scener, fom ere inbfarte, ^ftiffe 
^at>e ^aft famme ^irfning/ fom ^orgplbning paa bebffe 
Medicinjfe ^iVitt] tf^i, ^t>i^ man faabant i(fe i ^gt 
tager meb ^oxal^i @Fues@pi(/ t>a, ^t>or fonflige be 
enb ere forfattebe^ gibe be Comcedien fun^ mat>re 
SRenter: Molieres Mifantrope, fom er ^an^ Sl?efler« 
(^t^ftt, fanb tiene tit 5Bet)ii« ^erpaa* S)et rofe^ af 
afle/ men anffue^ af faa CLaudatur & Alget}. 
^Mt> fom eOer^ ^ar contribueret ti( ben Succes, 
fom Plutus ^ar ^aft^ ere abfliOige prcegtige Praefen- 
tationer, l^ttilfe forn09e faabet @inbet fom 5>)ene, 
efterbi be flpbe naturiigen af (Stpffet i fig fe(t>/ og ber:: 
for ^at)e (angt anben 93irfning enb be £>ptoge; fom 
finbe^ ubi ben ^orgerUge ^belmanb og ben 3nbbi(bte 
@9ge/ ^biife iffe {anb anfee^ uben [fom] par force og 
©icefferie* '^ttti u«anfeet ^at)e nogle Sranffe Co- 
moedianter eller ^ran^ftnbebe ^anftt, fom meb fPeeie 
;^;en anfee ben ^anjfe @fue«^(abfe^ (lore Succes, 

taret 24 <Ǥ(0)ge> Ep.447. taUt met) ^o(bfin))t9^eD om Uttt anfeeHge ^t^ftt, men 
faafom ittgen af tern l^erubi fanD ^o(te^ foe beqoemme 
l£)ommere/ reflecterer man alUki ifCe pqa bere$ 
^omme^ ^t)ovt>eD (^tpffet ^Decfen oinOer eDet tabec no^et 
af ftn ^tiii* (Denne Comcedie ec ellev^ t>en ftbfie af 
Um, fom jeg : ^ac |((et>et; ^en et forfatteD uDi en 
S((DeC/ fam iioiU$ ubeqt>em foe et ^rbep^e af faaban 
en 9^atuc* 3eg ncnmec mig nu H( 70^ od ^aoec n({(i 
30 ®U^ at tUffriDe mtn Diset 09 mit or^entUge Set>net/ 
at /eg bac bcagt Det til t>en ^(DeC/ og at /eg af 12 
@0b|{en&e er Den eenefie tilbage* 9^aar /eg ec fpg/ 
btugec /eg ingen Medicine, men ^o(bec mig alleene fta 
Det^ fom fanb ^att fPabedgt/ og (abec 9^atu(en vaaU, 
t^t /eg fanO Dibne^ at /eg a(Drig boi^ funbet nogen 9Q\tt* 
ning af ^l>u(t>ec og ^caabec^ og becfor boibet foc/ at 
9^atucen ^0^ mig uben ^eb^ie(p af Doctor eOer 
Chirurgus oit taabe alleene^ 0)}an ftger t>e(/ <)t man 
t>eb Medicamenter maa ^ie(pe paa ^^atucen^ ^en 
ttt {anb ooece @p0r^maa(/ om 9^aturen i((e beemeb 
meece fotPicce^ enb bt((p<<^ ubi fine ^occetningec^ og at 
bet i faa ^aa^i fanb gaae tt(/ (igefom naac man ttUige 
meb en habile Medicus betiener fig af en Ot)affa(Per 
ubi famme @9gbom* '^(ttt ftgec /eg iffe^ for at bcinge 
Medicamentet ubi 5Mig»Credit. 3eg giPec alleene 
tilfienbe^ fi^at /eg af Srfaten^eb ^o^ mig fe(P ^ac moetfet, 
taabenbe ingen anben fra^ at betiene ftg af ft>raaber og 
^ulpec^ l^e((i naac ^an ^ac en fierf '^coe og Imagi- 
nation meb en f(ecbe(ei$ '^iOib ti( f!n Medicus, f^^HUt 
^ielpec meec enb et ^ee(t ^pot^e{* ^ette ^cep fanb 
min <^ecce (cegge ti( be tcpfte Epiftler, og faa i^aut 
^an mit M^ tePnet^ Zeh^ ^^i ubi ben ^(bec/ fom 
/eg nu ^ac naaet^ fanb intet mecfpoecbigt focefa(be^ meb 
minbce ^an ml ecfpnbige^ om be ©Pag^ebec og In- 
commoditeter, l^pocmeb ^(betbommen ec p(aget/ fom 

foe Ep. 447- <^ C^ ) §S> 25 

for en Scefet fanD. t)oere (tgefaa UDt be^aseUgt/ fom fot 
mig fe(t) at ffrit>e Deronii Ut)i min SeoemaaDe er epn 
Met min&fle '^omnOnnd/ tl^i /eg er Den famme ubi 
£)pf0rfel og ^(abesS)ra9t, fom /eg Mx for 40 2lar 
ftDen/ @magen er ogfaa ubi alt ben famme^ og retter 
/eg mig iffe efter anbre^ (Smag, fom /eg feer at de- 
pendere l^eller af u^grunbebe QKober, enb af bu fom 
er natur(igt/ og grunbe ftg ^erpaa be fDomme^ fom /eg 
^ar fcelbet otter Diffe (Sf rifter ubi •g)iflorien, Morale, 
Poefie, og far niii &fut^<BpiU 3eg taber mig n^pe 
meb bet (ibet ^Mti, fom /eg ^ar er^t)ert)et ubi ben 
terbe QJerb'en, og tegger iffe paa ^iertet en eDer anben 
foibfinbig S)om, fom er fatbet ooer mine @frifter. 
3eg ^ar alleene merfet bette, at be ^er^mmelfer, fom 
ere (agbe paa mine ®frifter, t)eb min (Stanb^ gor^s 
anbring ere b(et)ne noget for{0(nebe. ^in »^erre for^ 
unbrer ftg ellerg o&er, at /eg l^ar briflet. mig til at for^ 
fatte nogle ©frifter paa Sranfl, ^Dilfet er et ®prog, 
fom i Dor ^ib blifter faa jlerft criticeret, at faae 
(«rbe granjJe ©fribenter fe(t) fanb jjrioe tii ^aatc* 
J^an meener/ at /eg b<^t>be giort bebre^ at betiene mig 
ber ubi af en granfJ ©progmejlerg *t)ielp* 3eg ^ar 
faabant ttiUet forfege meb nog(e faae fblaU, men ^ar 
merfet, at Correctionen ^ar iffe beflaaet i anbet enb 
puur Pedanterie og u^^n^bttenbige SIntegninger (Aliud 
non aliter). ^()i en §ran|og, faafnart fom i)ati 
Deeb, at (Sfriffet er forfattet af en fremmeb, bilber ^an 
jig inb at finbe 5^il ubi ^fter Sinie* 3eg ^ar, for at 
gi0re faabant bettiie^ligt, eengang ub^copieret noget af32 
en gob §ranjJ Autor, fom /eg ^ar ubgittet for mit 
eget Slrbepb, og befunbet, at Revifores ber ubi ogfaa 
otteralt t^ab^x raderet; £)g er bet 2(arfag, f)\>i /eg 
iffe betiener mig af bere^ «&ie(p, ^t)ort)eb /eg bringeci 
fun i §oroirre(fe* ®en Sranfle AccurateJIe u^i 

@ti(cn 26 "^ C O ^ §^ By. 448. 

@tt((n gaaer nu faa 9i!fn, at txn gter Nationeii fafl 
(attedig; £)g merfer man, at i)e faa fa(i)ne Demi- 
Savans, eOer i)at0UittU, ett tit u^atmkitttisftt CenTores. 
Epistola CDXLVnL 

S^fl^ttbecl 

in •f)erre^ be^ageUse @ent)ebcet> af 27t>e ^ag 
n^i (^(udmaanet (a} ^aoec /eg ben anben 
l^ag af ^(tbemaaneb (b) befommen 0)lin 
<^e(ce for(angec at \>itCf ^t>orban ^tlfianben nu om« 
fhinbei; ec t)eb Academiet, om man tUfommenbe @ommer 
fanb t>ente, at fee nogen at bfit>e opl^epeb paa Doctor- 
^rappen (c), enten ubi ben (Subbommeftse ^unbffab Qd'), 
ttti be Derbjiige £o»e (e), eDer ubi £cegefun(len [(t)* 
^in ^ecce enftn ogfaa at t>ibe, ^t>or mange ^eflere 
af 35etben^ 95ii*bom (g) i §iot bJetoe fJabte (h), i^ot 
mange Saurb(et«!ronebe ^erfonec (i), item/ bt>o bette 
^ar et Rector og Deceinus, bet et ben bi^pe @fo(ef$ 
^ocfianbec og ben^t>ecbflige QSiiiibom^ ^^Dib^manb, i(tge« 
maabe^ ^t>ab 0?pt fom eOei;^ ec forefalbet ubi ben torbe 
^^tiflflb et), 3eg er iffe faa IpffeUg, at /eg benne 
gang fanb fornepe min >^eT(e ubi a(t bette, faafom 
ubi flore ^oeebflceber flebfe meit ^tng, fom ^tnbce 
^tubecinget/ bet fommec o($ ti( at forgiemme (cecbe 
»@ager, og fom en \>ii ^fciftmager (1) ftger, betagec 

o« (a) Januarlo. (b) Fabruario. (c) Doetor-Graden. (d) Tbaologien. (e) (n Jure. 
(0 Hedietnen. (g) Hagiatrl PhilosophlK. (h) Greereda. (I) Baecalanret. 
(k) Republtca llteraria. (I) Antor tOer ®In(tnt Bp. 448. <^ C O ) §€> 21 

0^ an jDmsandelfe meb be 9 0^ufer; ^^i man ^0cei; 
ubi flore ^tcebec iffe ta(e uben om !X)an|es$otfam« 
(inget/ !9?ummes£pfli9^el)er CinDr <S!ue*@pif, om ^anbel, 
om 5lfflicwc(fc Cn)/ »*« ^oertng (o), om ^tig, om Jwb, 
om $oi;t0nie(fec^ 09 $oift>ace(fec^ ^ocbunD CpD/ i>d <^n^<^ 
beflige ^ing, fom f{un;e ubi in Detbflig QStfe^ (q) ;S|)cen* 
IDcn ccne ^friftmaget (r), fom min ^&erw forlanger af 
mtg^ ec ub(aanet/ I'eg t)eeb iffe ti( !^t>em, t^i ben e( 
iffe at ftnbe ubi min ^ee(e Q3ogfa( (s}^ ^en ben anben^ 
fom ^anbUr om ^lanutnti 35ebriftet Qf), er ti( ^tene|lc* 
€aec^ ^ac ;eg paa npe fovffceoet ben tiOige meb anbce 
^canfEe ^frtftmagere^ fom /eg t>entet ti( @(tb^ naft« 
fommenbe @ommec ubi Ocme^^aaneb Cu}. 3eg maa 
tH ^(utning tiimcrlbe min ^mt Utu, at tt>enbe befienbte 
^erfonec t>eb ^0ben ec afgangen^ ben eene er NB., fom 
bat>be er^i>evt)et floe ^unbjf ab ubi @tierne«^unfien Qw^, 
ben anben NK., fom (agbe fig fterf eftev ^(berbommec (x), 
og be^uben Mt en flot ©igter Cy3» ^«fl RarKg ^ife« 
ning tii ban^ gobe ^cue/ fovb(it>etr /eg l^09toetebe <t)<>^i^<^ 
ffpibigfle Wiener* 

!^en 4be !^ag ubi ^cebemaaneb^ ^av 
fca t>or (Satoebe^ QSprb 1750. 
P. S. !^en %t>iftigbtb Cz)/ WlUn npeftgen er bolbenas 

ubi ben eoerfle ^^^refaf C^a)^ fom min >&erre 

for(anger/ ffai b(it>e bam ti({fi(fet. 

(m) Masearader. (a) AceUe. (o) GonsompUoo. (p) OffenaWe og defensive 
AlUancer. (q) Pbilosophi. (r) Aator. (s) BIbliothek. (t) HUtoria Plan- 
tarum Autor. (a)iaUt SRoostb. (w) AatronomleD. (x) Antlqvtteter. (;)PoSt 
(t) DisputaU. (aa) Anditorlo saperlori. Epi- 
28 <3@ C O ) @©> £p. 449. 

Epistola CDXLIX. 

in «ig)em (afier uDi Det mig tUfKRebe ^frift 
Dette^ at Autor een 09 anDen gang nceonet 
Den u^enDelig flote ^erben* ^an meener/ 
at en faaban %a(emaaDe er en €^#en u^anfioenDtg $ 
^^i/ ^t)i^ ^erben er u^enbetig^ gi^re^ ben tit &U^f 
og Spinozismus betDeb inbf^re^^ ^en af en og 
anben ExprelEon maa man iffe forbemme et @l?tift$ 
man maa (cefe bet ^eett tgtennem/ ferenb man felbet 
S)om« £)g feet man ba^ efterfom Autor paa abffiOige 
anbre ©teber ut>i ©friftet fltiner ®US) fra ^etben, 
og ti(f7rit>er f^am (^fabningen, at l^an t>eb benne %ale^ 
maabe iRe meener anbet enb ben tiffpne txetenbe u^^enbe^ 
(ige ^etben^ ^en flore Sngetffe Aftronomus Ed- 
mund Halley fpne^ bog l^er utii at gaae for bibt/ 
faa at han iffe i>e( fanb unbffpibe^/ enbff ient ^an aDeene 
ta(er om ^erben^ tUenbeligbeb fom en puur Probabilitet 
Jg)ang £)rb ere biffe : ^an troer, at ^erben^ Syftema 
efter bet ^egreb/ \>i m omfhinber berom b<^De^ inbtager 
Ut f^t^U Spatium, og at ben berfore er birfe(tgen 
u^enbefig* 5i;:s(Stiemerne^ 33etragtning, fom man oeb 
3)?ibbel af Perfpectiver feer at ttare minbre og minbre, 
fpneg at befiprfe ben keening om ^erben^ U^enbeligbeb^ 
37©anbe(ig, bbi^ ^erbeng Syftema t)ar inbflroenfeb, ba, 
bbor fior Ubfiroefning man enb \>Uit forefiille ftg^ btfbe 
ben bog befatte iffe uben en (iben ^unct/ naar man 
(tgnebe ben meb bet u^enbe(ig Spatium, bt>oraf Q^erben 
maatte faalebe^ bare omringet paa aOe ^iber^ og i 
faa ^aa'bt maatte be pberfle (^tterner beb bere^ ^pngbe 
flige neb tU bem/ fom ere ncer beb 0)2ibbe(puncten/ ja 
be t>t(be noerme fig til bem meb faaban ^^art^ at be 

meb Ep.«0. <®§ Co) §^ 29 

met) "^i^en t)i(be foceene jig tneD De famme^ ^ertmo^, 
ftger ^an^ Decfotn <3Sei;t)en et u«ent)eiig^ t>tQe aQe &en^ 
garter forb(tt>e ut)i Dece^ ^igetxsgt/ og i felge Decaf 
t»i(i)e ^Dec $i](«@tieme be^o(De fin ^(a^^ eQec beocege 
fig/ inDti( Den fanbt et (SteD/ ^t>ot Den funDe ^Di(e ftg i 
^aft af faaDan ^isetxsgt* ^et ec Detfoc^ jign i^an, 
at nog(e ^i>(De fot^ at Den keening om <^ecDen^ UsenDe« 
ftg(>eD ev iffe i(De gtunDet. @aat>iDt Autor, ti( ^Dt^ 
UnDffpIDntng man fanD ftge Dette^ at ^an stt>ec Denne 
£<scDom iUe uD foe ftn egen, men ftget iffun;^ at nogU 
^o(De Den for^ iffe at txsce i(De gmnDet* ^an {anD og 
tffe noegte^ at Dec uDi f9ned at txece nogen dtimeUg^eD^ 
naac Det fiaaec fafl^ at @tiecnecne ^o(De^ uDi ^tgetxcgt^ 
t>eD at Den ene tpngec paa Den anDen fca aOe ^antec* 
^en 9ie(igionen tiOaDec iffe^ at man foe at confervere 
Newtons Syftema gi0c "SBecDen tit ®ttD og confun- 
derer De flabte ^ing meD @fabecen. 3<9 focbliwc jc. Epistola CDL. » 

oec Den ^onge(. ^ceuftffe ^ococDning angaaenDe 
atotnDetig 9{e(tgion^ ^ci^eD tt( aQe^ ece giocte 
aDfliDige 33etoenftiingec, ^iDflge og jiacpe Theo- 
logi ece DecmeD tffe focn09eDe/ faafom De boIDe foc^ 
at ^oct>tcce(fe/ @pUD og U«entg^eD DecoeD opt>oeffe($ uDi 
Societeter, fri0nt ScfacenbeD oiifec, at faaDant cepfec 
fUg iffe af 0{e(igionen^ aDjfiOige Secter, men aOeene 
of %ot^0{9ti^(t* Modererede Theologi DecimoD 
pcife ^ococDningen 5 9^og(e aUeene meene/ at Den ec 

noget 
30 <8§Co)§l> Bp«0. 

noget fot ample, og fp0tget/ om Sodnianer, Natora- 
lifter og ©txennm denintxr ogfaa btfattti* S)et er 
ingen %DtD( oui/ at De famme Deninbec ete begrebne/ 
(igefaa t>e( fom ^et>€t og Mahomedaner, faafom 
@igtet of $ocorDntngen fpneg aOeene tftttc, at ingen^ 
^t>aO tSteening ^an l^a&er uoi 9U(igionen^ maa bolder 
foe er tNKKc&igt £em uDi et Sodetet, naar ^an i>p« 
ferer ftg fom en reOettg UnDetfaat/ og fom en Dtiettg 
^otger^ faafom I^Derfen Siegieringen eUec ^an^ Wleli* 
borgece (t&e noget DerDeb^ at ban tRe begtiber en ^ing 
paa famme !9}aat>e fom en anben; 3a iRe meece, enb 
en Q3orgec (tber bect>eb/ at f^ani iD^eObocgec i^ittt et 
Witm 9aa ;S>9et^ eQec at ban b^Der iffe ftacpt ^pn* 
iS^en^ Dil man itxAl ftge: €nb om faabanne $o(f mi«« 
bruge ben fomnbte Toleraace og f0ge at cate- 
cbifere, og at fottplante bece^ 0){eeninger btant anbre, 
mon et Sodetet \>tx^t> iffe u^oe(ige^ ? ^aabant fanb 
iffe nciQtti* ^et ec og betfoce^ at befltge !!)}enneffec 
iffe fanb befatte^ unbet ^ocotbningen/ bt>i^ ©igte et, 
at banbtbctoe $reb og Stoligbeb^ i^UlUt be fom utoltge 
Q3ocgere f0ge at bcpbe. ^an bobber t>e( for, at be 
Romein-Catholffe, bee efter bece^ Prindpia i 9le(i« 
gionen ere forbunbne ti( at paatrpffe anbre bere^ ^t' 
ninger, iffe fanb ent^oibe ftg berfra, og man dterer 
ti( fbi^iii berpaa bere{$ £>pf0rfe(/ foer ubi ^ngeUanb; 
^en man fanb berimob fist, at Tolerancen iffe 
bat>er t>ctret faa fitibfommen ut>i famme 9iige, fom i be 
foreenebe Provinder, b^orubot>er og ^irfoingen paa 
begge @teber f)a\>tt txcret u«(ige. €Oer^ tiiftaaer |eg 
gierne, at ubi et b^^i^t ^onb, !^t)or @amt>ittigbeb^ $ribeb 
gioe^ ti( aOe Secter, maa man f^au Si>9t paa Roman- 
Oatholffe og @t>oermere* ^aa be f0r(ie af ot)enbeme(bte 
^arfag, og paa be ftbfie, efterbt be brit>e^ aUeene af 
bere^ Affecter, fom be faibe (^ubbommeiige 3nbf^beifer, 

og Bp.460. <S§(0)§«> 81 09 i(fe biae unDecfa|)e ftg imUti io^t, fom eftec {)ere6 
^anfec j^ciDe berimoD* ^og feer man^ at ^t^etfen Den 
eene eQer Den anDen Sect fotaatfagec nogen Uroefig^eD 
uDi ^oOanD/ ^t>i(fet er ;$2)t)ng6eDen^ fomuftige ^nfiaUer 
at tKfltioe* 3^9 ^>( ^i ^cet>et^ @(utning anf0ce tn 
gngetfP Orthodox Theologi 33etanfning om Tole- 
rance. //SnDftient/ figec ^an, at ^apijlenet^ fom 
uDi De t>an(unDig{le "^iDec ec ^tftet^ fanD ilU an&et 
enb anfee^ fom en (Samltng af Usttmelig^eDer^ Det 
flcibe mob Den >^eaige ^fctft/ iffe De^minDre^ ^t)t$ De^ « 
fom [Deraf] gieve Profeilioii ^o($ oi, t)i(D< (aDe ftg nepe 
meD at troe Det/ uDen t)eD ^agt og £ifi at paatrpffe 
Det anDte^ Da^ i @teDen foe at giece Dem onDt^ diUe 
bi aOeene pnCe Dem; ^^i man bet tractere Dem^ 
Dec t>i(Dface uDi f]!)7eenin9e(; ^ Ugefom man tracterer 
Dem^ Dec i^aH en <Btcut (0^ i ^oOeDet. ^aa tonge 
fom De tngen foc«ucoe(ige/ maa man tractere Dem 
meD (SagtmoDig^eD. flO^an maa iCfe foengfle og binDe 
Dem^ f0cenD De begpnDe at 0t>e <^o(D og befPaDige 
anDm €n 0lomans^atbo(f{ fanD tcoe^ at Det inDoteDe 
Q3c0D ec en @am(ing af ^ieD og ^(oD^ Detfom ban 
tiOaDev mig iCfe at tcoe Det famme; J^\>\$ i)an af 
£)t)ertcoe ti(beDec Det^ fom ban ceDec^ ot( /eg bat>e en 
(l0cce 3(fffpe foe faaDan £oecDom; 3{fe De^minDce^ 
botg ban tiQaDec mig at beDitfe ®U!^ en meere foc^ 
nuftig !^9cfe(fe/ t>t( /eg t)e( anfee bam fom en ^« 
guD^Dpcfec^ og bt>i^ /eg ep (anD omoenDe bam^ t>i( /eg 
(aDe mig n0pe^ at beDe ^U!^ foe bam; ^en^ naat 
et ^tmi^t, fom f0rec faaDan fe(fom EcecDom, ellec 
(aDeC/ fom ban faaDant tcoec^ tracterer mig fom en 
i^iettec^ og f0gec at beooebne <3et(i(ig og ^erDflig 
fOlagt moD mig for at fPiUe mig fra min 'SribeD^ mit 
®oD^ og mit ^io^ faa b0c /eg ogfaa bePoebne mig 
moD bam^ eftetfom ban Oil toinge mig ti( ^fguDecie^ 

tin. 11 om [betaf] gitre Piot«i>loa, fom idinifce fig btttil. "9 32 <®§C0)§S> Bp.451. og ilU ttQaDe mig at (et>< ubi @tffet^el> og $ret)« 
9^aat man excommunicerer, t)a, i^Hi Excom- 
municationen aUeene ec aant)e(id/ fatiD /eg focagte 
4it>en; ^en^ Decfom ben gelepDe^ af ®o&fe6 Confis- 
cation, $oengfe( og ®0t)^ Da fanb /eg iffe anDet ent) 
er{((sre ^ig moD en ^irfe^ bet arbepDei: paa mtn 
aanDeUge og otiige 5)01)." tWan feec ^ewf, ^Dafc en 
modereret Theologus t)0mmet; og bet t)0mme om 
Tolerance, ^t)ort)it)t Den maa flrceWe fig, og at man 
i{{e b0c bruge ^lagt uDen moD Dem, fom rcceffe (SocerDet 
f0cfl, og moD Dem, Dec f0ge at focsuroetige Det 
Societet, j^tjoc uDi @am»ittigbeD« ^til^eD Dem er fot* 
unDet* £)g ec tngen '^DiDt om, at jo Den ^ongeU 
^reuftjJe §ororDning ftgtec tU Det famme. 3eg for* 
blioet 2c. 
Epistola CDLI. 

in ^em merfet nof @igtet af Den 443 Epi- 
ftel, at Den ec fotfattet for at otife Dere^ 
usgninDeDe ^oretagenDe, fom meD faaDan 3i>ec 
bem09e ftg meD at forfafle aUe fcemmeDe, fii0nt focben 
a(mtnDe(igen antagne og for|laae(ige ;OrD, foe at gtt)e oi 
i (StcDen Derfoc anDre, fom ere usbeqttemme og u»fors 
(laae (ige* 5(D|IiUige Purifter i^aH formaliferet ftg 
ot>ec Dtjfe mine 2(nmei:fningec, foec en ^oUcenDec, bt>i(^(n 
bar betient ftg af gtooe '^aiemaaDec, fom ece u^ans 
(loenDige foe en tWatrog ellet; @f09tef0rer, enD ftge for 
en (arD 9)?anD, og Derfore af mig iWe bef&aret. €n 

anDen Ep. ies. <9§ ( o ) g®> S3 

an^en fontuftig >^oaanbff @fci6ent/ fotn ^c ooetfat 
entiee( af mine (BhifuVf ^at>er tog paataget fig faabant 
^ovfoac/ 6t>ocaf fee^^ at alie •^oUcntDere ^(c ubi iffe m 
eentge. 3ed (abec en^dec ffrttx ubi ftt @pro9/ og re- 
formere (igefaa meget fom ^atn (pfiec* ^ine 3(nmetfs 
ninger ftgte fun paa mine egne ^atib^mcenb/ fom I'eg 
feec at efterabe ^cemmebe ^er ubi; %6i ieg ^at npKgen 
funbet i S)anfPe 0frtftec abjftOige faabanne Ocb^ fom 
Q3ogfa( i (leben for Q3ib(iot^ef^ og J^ecefal i fleben fov 
Auditorium, fom ete usbeqt^emmc/ usforflaaeiige og 
bobbeit (9benbe/ foet Ut fibfie; %bi i>eb >^0tefa( fanb 
betegne^ et (iott Q^cecelfe^ ^oor ubi man focoarer ^at 
og ^amp« 3eg forbli&et tc* 
Epistola CDLn. « 

^il ** 

[Denbe "^ing^ fom ^tniitftit tonge ^aoe focgioeDe^ 
acbepbet paa^ ec ben ^onfi at giete ®u(b^ og 
at flpDe ubi Suften* 9(f ben ^iflocie/ fom min 
^^ecce nptig ^at foctaU mig^ feets^ at oiffe tIfhennefPet 
enbnu ere i be ©riQer^ at bet ^(le fanb (abe fig giere^ 
og at man t>eb titfatte fonfhge Q^inger (anb foinge jig 
op ubi Suften paa famme 0)?aabe/ fom $ug(e oeb bere^ 
naturUge QSinger* ^en^ i^^ii befiige baarlige !0}enne|7er 
Pi(be betotnfe/ btx^b ^orffiel ber er imeOem ^enneffer^ 
tunge og $ug(ene^ Uttt Segemer^ og^ ^t>i^ be t>i(be n09e 
betragte $ug(e«<^ingerne6 ^anne(fe^ itttn @t>an$en/ fom 
$ug(ene betiene ftg af fom 9loer^ og abfliOige anbre 
^genflPaber/ fom 9^aturen aOeene l^ar bega&et og fanb 

begaDe 

3 84 '^ Co) §^ B».4GB. b(9at>e Dem mei>/ Dttbe De ftaat fra faabant et ^otfes, 
fotn et u>sigtli9, 09 D<tfonti>en lml> ttlodebrtnge meer 
@faDe ' end 9^^tte^ ia ^t>e famine ^ithms, fotn ®tt(i>s 
masette^ ^t>oroni I'eg tUfont ^at ffret>et; @aa at Det er 
ttoeltgt, at ®U^ for det ^SftennefPefise ^ien^ ^ttt f^x 
gioct faatiant u«mtte(t9t* %f^i, ^t>td SRennefEec fun^e 
tote at flpoe^ t>t(t>e txn ^eU 3oti> faae en anDen 
@(tRe(fe* ^OtennefFec maattt fotr(ai>e @t<ci>ei; 09 iant>^ 
bptt, 09 eftec 0iot>«$U9(e« ^empUr graoe fts neD uM 
«*^tt(er/ faafotn ^utre 09 ^Qlbt iftt funDe befPptte et 
^ennefle tmod bet anbet!( Q$o(b. ^oct at ft9(: ^(' 
9tertn9er/ Sodeteter, $ocbunti Dilbe ceent op^ece^ faa^ 
font be Vunbe ifit tXKce til nogen 'Sfbfttt^ 09 man t>Ube 
fee ^ennefPec enten ubi ^ufor eOer paa @pibfe af 
%tet9e^ 09 becfca at nebflpoe^ fot at pfpnbte^ 09 meb 
9iot>et at 9iPe fig ttfbage tgien; ^aa at betfore ben 
^et(i9^eb^ fom £0}enneffene mt^unbe ^pt^ Ptibe b(tpe 
bem fe(p tt( $orberPe(fe* ^eg fetb(ip<r k* Epistola CDUn. 

|tn ^etre fotlanget at Ptbe, ^Porof bet fommec 
fi9, at man paa Pot 5)onffe Sfues^Cab^ 

tngen Tragoedier fprefUOec j ^bfKOige anbre 

Me 09 9ii>ct famme €>p0r^maa(/ 09 n^lt af bem 
meene, at het wpfer ft9 af Acteuremes Ubeqpembeb 
rtC at forefKOe @0i9<fpin» 3»en, faafom man ^ feet^ 
meb Nrten Succes be Tragiffe Scener ubi Me- 
Uunpe ^ape Picret fpiOebe^ faa er ben keening uben 

®ronb. 
Ip 418. <«§C0)§fr> 86 ®cttnt>. 3ed koGia foc^ at ben rette ^arfag l^ertU er 
benne* Tragcedier maa eftec t>eDtageii <Sftf fPtiDti) 
paa ximttx ^n^ l^erttl uDfocDte^ (ang $ib og meget 
^rbepDc/ 09 i felge txraf fette:^ @fues^(obfen uiit ^oc 
^efoflnind/ faafom man foe cingere ^nt6 fanti befortime 
ti ooerfatte Comcedier, ent> en eenefie Tragcedie. 
@aai)ont funbe bog forefomme^^ l)t>t^ man maatte fPri&e 
@0cgefptD paa (0^ @tiU* 3eg ftgec: ^t>t^ man maatte; 
%bi faabant focbpbets aUeene DeD en bebtagen @(sDi>ane/ 
booctit ingen gninOtg ^arfag fani) gioeet* Mr. Vol- 
taire ubi ^an^ ^etcenfoing oDer Tragcedier take 
^ecom faaUbe^: ,/^att ^ar fotfegt at gtt>e 0$ <S0iigefpf(l 
paa (0^ @tii(; ^en^ ftget l^an^ ieg troer iHt, at faa« 
bant ^ovetagenbe fanb \19Hti* J^^ii btant Rubens 
eUer Veronefes @fi(beitier en t)i(be fette fine ©tpffer, « 
fom oaee ubarbepbebe t>eb ^en eQec ktiX>t, t)a bar Ut 
en ^aactigi^eb af ^am, om b<m t>tfbe (igne fig &eb 
biffe fioce ^filbtece* 0)2an er^ ftget 6(m Hbece^ paa 
^efier og ^09tibettg^ebe( t>ant ti( ^ani^ og ^ang; 
^t>i^ man i fleben berfote t>t(be aOeene gaae og tali, 
foregioenbC/ at ber ubi funbe txere (tgefaa fioc $oi:« 
n09e(fe/ b^lfi faafom titt fibfle oac meece Ut og natute 
(igt^ bebtog man ftg t fine "^anfer/^ ^tn man fanb 
l^ertU ft>are^ at af bifje Stgne(fec ait>tUi iRe t>Ufe« 
Poeliens ^orn0ben^eb og >^et(ig^eb* %^t man fanb 
u^i l0i @tUi bttnge ^anfetne (tgefaa f^0i^t, om tffe 
b09ei:e/ enb ubi ^txi, ja man fanb fette paa !0}atetten 
be fiecfejle ^acoec^ naar ©eifien iffe tt>inge6 t>eb Q^er^ 
og 9lttm ; <Baa at becfor (0{S <^tiHf fom er fu(b af 
b0oe og nette ^anfer^ tffe fanb anfee^ fom ^tbs@ft(« 
beriet mob Rubens eHer Paul Veronefes ^onft* 
(Stpffer. ^t>ab bet anbet angaaec^ at man paa (Sto« 
be^s^age og ubi ^09tibe(ige ^otfamiingec iffe meb ben 
$otn09e(fe gaaer og ta(ei^ fom banker og f9nger^ ba 

maa 

8* 86 <^(0)Sft> BP.45S 

maa man faaDant tiiftaat, men %orfH<Um tmeOem btmt>eii 
og (0^ &tul er tRe ben famme; ^^^ foafom begge 
fanD Doete fufbe af ^epe og nette ^anfa^ og en jitcftg 
Oration fanb beocege og fomepe (tgefaa meget fom et 
Poema, faa er ^or^ieOen ^et ittt anbeclebe^ enD 
imeOem en Rigadon eOetr FoKe d'EJpagne og . en 
&ige(fF S)an|/ ^oi(fe begge fPee mei) (ige Sornepeffe/ 
naac 0){uft{en er (ige got); 3a ot I><n ftbfle fPeer meD 

«T jierre ^pfi^ fee$ Deraf^ at be ferfle ere f omne af ^rug, 
og man nu omfhtnber ftnber aOeene @mag ubt Me- 
nuetter, &ige(fFe og ^offEe l£>an|er, efterbi biffe ffee 
meb meere ^ageftg^eb^ ^a Mne bertmob ere (igefom at 
bantfe paa @tp(ter* ^ange %mg gninbe ftg aOeene paa 
^oebtHine. €n %ib af lo eOer 20 9ar fmtbe ubDtrfe/ 

. at man meb (ige faaban ^oibftnbtg^eb t>i(be anb0re en 
Tragcedie paa Q^er^^ fom man nu gifper t>eb, naar 
ben forefUOe^ paa Itfi @tit(. Wian (eer |0 nu af be 
rtmebe ^atinfPe <^er^^ ^oorpaa uU 9)Kbbe(s^(beren fatted 
faa flor ^rii^. 9iimene ubeiabe^ nu ogfaa af (^ngeiffe 
og ^taiitnftt Qkr^, fom (cefe^ meb famme ^omepeife^ 
fom be gamU* ^t>i« nog(e anfeefige $ranf7e Tragoedie- 
^frioere tiUit begpnbe me\> at ubarbepbe ©ergefpiO paa 
Isfi @tii(^ og txenne ttt ^arift^e Parterre ti( at fmage 
berpaa^ \>ili>t t>i 9^orbifPe %o{f, fom ere be ^anfPe^ 
troe Imitatores, tnben fort 'iil) fpptte af profodifEe 
og rimebe Tragcedier. 3eg forblioer :c 

tta. U, iiiptx, gtfec Epi- Bp.45i <Ǥ(o)ge> 87 
Epistola CDLIV. * 

'til ** 

(antt Gapitaine Heitmans egne ^eentngec ^ac 
I'eg antegnet Denne font Den aOecfpn^ecIid^e; 
_ '^tmliQ, at ^an ^o(Der fore, at uDi @i>(en ec 
ingen 3(t eOer >^eei>e/ men at t>en QSaraie, fom t)i f0(e 
paa 3oci)en, er aOeene Q^itfning af @o(en^ @(ani)^* 
!5)en befien&te Autor tt( 9fatuten« @ftic*^(ali« (Spec- 
tacle de la nature} bifa(t>ec t>e( iffe t)en ^eentng, 
ftient ^an ncenner f!g berttl, ^ol&entie for, ot, en&fft0nt 
@olen ct en 3(&f(ot>e, faa tanti Den^ @traa(ec iffe 
cceRe ti( 06, (ongt minDce ti( t>iffe ^(anetet, fom Sa- 
turnus og Jupiter, fom ere foa meget (angt bort^ 
(tggenbe* >f)an focegtoec, foe at beflprfe ftn iO^eentng, 
at, ^t)u$ @o(en beflanDtgen ub|ft0t) fine @tcaa(er, og 
bermeD opf^Ibte ben ^ee(e >^t>ttt)e(, maatte ben n0bt)en« 
bigen aftage, og omjibec b(ioe til intet* ^Sor at gt0ve 
t>tttt be^ tpbeUgere tager ^n €^empe( af et S96 eDet 
$affe(, 6i>t{$ @Cm man fanb fee faa (angt paa aDe 
^ittxi ^aaDant (ibet £9((, ftger ^an, maattt i en JQa^ 
focf&inbe, ^t>i^ bet^ ^(at^eb repfebe fig af be @traa(er, 
fom ben ubjipbec* <Sp0(gec man l^am nu, ^t>otaf 
Q^atmen og Spfet fommer, fom t>t t>eb @o(en^ £>p« 
tinbelfe paa Horizonten ftnbec, ftger l^an, at alting, 
fra ben tpnbe >^tmme(«Euft tnbtU 0)?armor/ ^taal ogt» 
3em, er fu(bt af abfprebbe 3(b«^artifUr, ^oiJfe, faa 
(cmge be ere abfprebbe, og (igefom fcmgfkbe ubt ben 
tpnbe og tpffe £uft, intet fanb Dirfe eOer fienbe^, f0renb 
be foreene fig, ^t>t(fet fleer t)eb bet ^t0\i, fom be faae 
af <SoUn, og ben $art, fom be fatted ubt, naar ben 
flore 3(b«j^ug(e Defter ftg om fin Axis og brtoer bem 
neb til 0^* ^tmt 0)2eentng fpne^ Dei antageitgere enb 

for* 38 <«@(0)§ft> ■p.466. focbemeitite Capit Heitmans t Oet^ at DetDet) tRe 
ncegte^ @e(en^ 3(i> og J^ttHe^ mm, ^oottneget Autor 
enD umaget ftg foe at t>ttfe ttni ^ottieden^eD, dU ben 
bog neppe ftnDe mangel ^ifa(b* *$:M t>et fornemfle 2(t» 
sudient^ fern ^n bruger tif ftn ^e(}9rfe(fe/ nonfig, at 
@o((n (Oer et £9^ DcD faa maiide <Straafet6 UbfPpbdfe 
maatte aftage og otn|tbee fotfDinbe^ til intet siaxti, nant 
man fore^ofbec ^atn^ at alt, ii»a^ @o(cn ubjfpbec/ 
fommec t>eb Circulation tifbagt tgten; 3a man fanb 
mob benne keening gtere en ^nboenbtng^ fom Capit. 
Heitmans Syffcema if(t tt unbecfafiet^ og fperge^ 
(t>t ^aanen^ fom tc^fitt paa 3orb(n, eOec [^t)i en 
Comet, fom meb en ube|fcit>cUg $att unbectiben fommet 
g(ocnbe fta ^oUU/ iffe fanb ubi be abfptebbe ^U>» 
^ttiiUx gt0(e famme ^Strfning^ fom @o(en meb fit 
^t0b ftQti at gtetre* 3eg fotbftoer k* 
Epistola CDLV. 

%il »* 

!(g ^aoec ubt et af mine ^fciftec focefat et @p0r^s 
maaf/ om et ©fues^ptU/ bt>ot ubi tngen €(fPot> 
et/ fanb meb Succes focefHOe^ paa en <Sfue« 
^Iab«. 3e9 b^otf »iifet, ^oitfe 3nboenbmget betimob 
giece^^ og bt>or(ebe« be fanb befbare^* 3eg baoec ogfaa 
tH ^orfeg forfcerbtget nog(e faabanne Comcedier, fom 
ben Comcedie falben: Uben >^0Peb og ^ak, 3eppe 
paa 58ietget k,, og bertoeb beflptfet min (Weening, eftetbi 
famme ^fue^^piU, f7t0nt uben Slffoo, meb Succes 
ete forefKOebe, faapef paa oot @fue'^(ab^, fom paa 

,fcem« Ep. 466. <S§(0)§©> 99 fvetnmebe* Ubi be fleefie ®ccef!( @fue<@pia^ faa od 
Coraoedier foin Tragoedier, et ingen Siflfoo, faa* 
fom be gatnU ^ai>e ^o(bet foC/ at man funbe betiene fig 
af anbre f^^aHtonet for at fcette ^((flPuerne i ^etxegelfe* 
^ anbet ^p^c^maal fanb gierets^ otn et @fue«@ptO 
fanb ocece uben Actricer, ^ooc ubt be fleefie meenet 
mgen t0?ue(i9^eb at txsie/ fPient faabant bog f^cit txeret 
practiceret af be gamfe ©reefer^ ^Di(fe iffe ^at>e b6s 
tienet ftg af Actricer, enbeet^ efterbi ubi bete^ @fues 
@ptQ ingen €(fPot) ^at, enbeel ogfaa, efterbi be ^olbte 
Utt u^anficenbigt for $ruentimmer, at lai)t fig fee paa 
^fue^^fobfeti/ og berfor, naar et ^ruentimmer uisfbcUi, 
tnaatte en forftob Acteur paatage fig faaban 9lune*si 
3eg fe(t> ^at>er tii $orf0g forfsrbiget et ^tpffe^ ^t>or ubt 
ingen Actricer ftnbe^^ fom /eg bog ^aaber er b(et>et 
af be be^ageftge Sfues^ptU* ^tn |eg raaber bog^ iffe 
ofte at forefiiOe faabanne Comcedier, faafom Srfaren^eb 
Diifer^ at mange ^iiffuere ^a^e bere^ ;f^9en meere bcn« 
oenbt ti( ^ruentimmer Logeme enb tt( @fues^(abfen/ 
og man funbe befrpgte^ at Gomcedien dilbe tabe meget 
af ftn ^cmnSf l^oi^ man reent afffaffebe Actriceme, 
^t>i(fe ere be !07agneter^ fom ttitrotffe mange ^ifffuere^ 
og fommer Comcediantemes ©rpber til at faage*. 
^a ttttt @tpffe t>ar forfotrbiget^ b(et) ;eg ombeben at 
giere et anbet^ fom fPuibe txere uben Acteurs, ^t>i(fet 
I'eg ogfaa ^ar forfcerbiget* ®et famme (Stpffe er ubi 
een Act, og fa(be{( ben fort>anb(ebe l&rubgom« 3eg forbitoer ic* Epi- 
40 <®§CO)§0 Bf. 456. 

Epistola CDLVI. 

in <&em fperger^ om man iffe t>eeb^ ^t>o fom 
ferfl ^ac opfun&et Gompafler. ^ecoRi^ 
faaoeifom aOffiUtge an&re Inventioner, ftnDeii 
^toiflig^eter, foafom en^t>er Nation fegec ot tilegne 
fig QSten* 9(t ^t>at> man fant) meb 9St^^eD ftge^ ec 
Dette^ at aOjfiOige ^aoe ^aft !^ee( ui>i Denne ^edige 
Invention, fom ^iD eftec anben er bragt tt( meet og 
meet $u(t>{ommen^eb* 3ta(tenecne ftge^ at Flavio Gioia 
forfccrDigelic 1302. bet feifflc Compas. 5)c ^ranfPe 
ti(ftrit>e Dere^ Nation ben ^re^ focegioenbe^ at man 
ubi ^canCecige ^at t)tbfi ben ^agnetijSe 9{aa(^ ^raft 
ubt bet i2te Seculo, nemftg at ben oenber ftg mob 
9^orb« 6n £i(ie ec ^canfctge^ <^aaben^ fom fcette^ ubt 
Compaflen foe at betegne 9}orben; £)g fom anbte 
Nationer ^at>e eftecfufbt bem ^ec ubt, faa ftge^ og tii^ 
ftenbegioe^/ at Inventionen er $canf7* ^ngeUcenbetne 
meenc/ at, om GompalTeme ^0^ bem tffe f0vfi ece 
opfunbne^ be bog af bem aaecf0i:ji ere bcagte til $u(b« 
fommen^eb* l£>e fege faabant at beoiife betaf, at 
Gompas-OefPen af be ^canfPe og ^talienec. lalt>t^ 
BouHole eQeK BoITola, fom ec taget af Ut @nge(fPe 
Boxel, fom betpber en (iben QftfJe* S>et fanb itte 
nciQtti, at io Ohinefeme tonge tt(forn b<it>e oibft^ at 
53 s0lagnetsi)?oaUn oenber fig mob 9?orben5 3)?en Euro- 
paeeme ^at)e fecfi diifet^ ^Mt> fioc 9^9tte becaf fipbec 
ubi @ep(abfen. ^an ^ac fm ceibgammef "^i^ ^aft 
^unbffab om t0}agneten^ ^caft at tcoeffe ^ttn tU ftg; 
!0}en t)tt n aDevf0c{l ubi be npece %ibec^ at man 6<i)^ 
t>ib(l^ at ben oenbec ftg mob ^^otben^ og at, tiaat man 
ftepger et ©tpffe 3em beraieb, Sernet i>a paj: oenbet 

f»9 Bp. 456. <8@ C^) @^ 41 

I 

ftg (tge(et)e«. (Saabant bUD en ^tDlang aOeene anfeet 
font CurioJiteter, og betuneDe ftg nog(e Defaf font et 
^affenfpiaerie: ^or 6ji*empe(^ man forefliQeDe eit 6uu( 
(Sftane paa QJanDet, ferenfee en Sern^^tonge ut)i 9?ebbet, 
bt)iffen ftoemme&e efter et (Stpffe 33t0l), font man forefat 
ben paa en ^nt», Der Dar jltegen ubi^n&en meD ?9?ag* 
neten^ ^bitfet b(et) anfeet fom ^ejrette^ og ent) meere^ 
Da man ft! en met) d)^agnet beflregen 9^aa( at t)enbe 
ftg om til 9^or&en. ^en man begpnDte ftben at f0te 
ftg Denne Invention ti( anben ^^ptte/ og at bettene ftg 
Deraf fom en QJepleber uDi ©eplabfenj (S^aa at berDeb 
et (agt ©runbftolb ti( ben tette (Stprmanb^ ^onjl, item 
^anbef, fom nu florerer. 3eg ftger: ben rette ©tpt* 
manb« ^onfl og ^anbelj ^bi/ enbffi0nt SWenneffer for 
ben ^ib ^a»e bret>et flot ^anbef oser @0en, faa er 
ben al^tikii iffe at (tgne mob ben^ fom btioe^ ubi t>or 
^ib, og i^big $8egpnbeffe man fanb tegne fra bet i4be 
Seculo, ^a CompalTet' btette forfoetbigebe* ®e oelb^ 
gam(e brtflebe ftg iffe ti( at bobe ftg ret ub paa ben 
\>U\)t ^0t^ men fep(ebe aOeene (angii meb ^uflerne^ naar 
be t)i(be repfe fra et £anb tt( et anbet^ og^ bbi^ nogUst 
gabe ftg ub paa ben flore <S0e/ b(ebe be anf^ebe font 
QJofti^affe* QJeb 9?orb^@tierneng Invention b(eb Del 
@ep(abfen forbebret^ faafom famme ^tterne^ ber flebfe 
er u^betXKgettg/ funbe tiene bem til Q^epbiifer enbogfaa 
ubi bet flore J^^M^ man feer berfor be Phoenicier, og 
efter bem ©rceferne at b^^be foretaget ftg btbttoftige 
JKepfer, iffe aflleene ubi ben SDiibtonbffe @0e, men enb;» 
ogfaa ober bet flore J^M* ^en^ faafom ^imme(en 
iffe er flebfe War, og @tiernerne ere u^fpnltge Dm S)agen, 
faa bar @eplabfen §are og QJilbfarelfe unberfaflet* 
^oorubober man maa regne ben ftfre ^anbet^ rette fbt^ 
gpnbeffe fra ttt i4be €^riflne Seculo, ^a man af ben 
^unbffab, fom man f^abti^ faaet om ^agneten^ ^raft, 

««. 14 for, fit. ^^^^ 42 <1l§ ( O ) §fi> Bp. 4W. 

inbtettet>e Gompafler. l^erDeD tt gttxn ^nUDnins ti( 
De t>ti>t(0ftige Siepfet^ fotn ftOen bUt>e fotttagne af 
Eurdpseer, feet ^ortudifet og ^panitt, og tt( De 
mange iMbefientite ^anOC/ fom ere opfun&ne; ^ttm tU 
Den npe QSetDen^ netnfig America; ^a man 6<itr &eO 
Compaflers ^te(p trifiei) ftg til at omfeple Den ^ee(e 
SocDen^ ^(oDe^ faa at Denne ^nDffab om tHKagnetentf 
IDpD, ^ooraf man i Q3e9pnDe(fen betteneDe fig fom et 
^affenfptOerte, fanD anfee^ fom Den fierfie og npttigfie 
af aOe Inventioner. 3eg f6(b(it>ec k* 
Epistola CDLVn. 

in ^em me(Dec^ at b<in f^t (cefet meD 15e« 
^ag/ I^PaD I'eg bot fPreDet om Gompaller, 
og foriangec at dlDe^ ^t>aD fom kax git>et 
Coliimbo ^nleDntng tU at opfege <33efi(tge og ube« 
lienDte EanDe* fDecom bAt>e^ aDjfiOtge Q3ecetntnger, 
bt>i(fe Dog fpne^ at txere ugninDeDe^ t^t Golmnbi 
@tgte t>at egentligen iffe at opfege npe og ubeKenDte 
EanDe^ men aQeene en fortece og mageftgete Q)ep ot>ec 
Det ^eflKge J^at> tU China og Oftindien enD Den/ 
fom Portugifeme fotetoge ftg t>eD at fetge De AM- 
canfEe S^^tx, at DobbUce Det pDerfie $orbterg af 
Africa, og at paffete £imen toenDe gange^ f0renD De 
funDe naae Deve^ forefatte '^aaU ^t Dette aOeene oac 
Denne jioce ^anDi ^igte^ fee« af Det forfle ^ovflag^ 
^an giocDe tt( Den Portugilijfe ^onge Johannes 
2*/ fom Da f0gte at bane ftg 93ep til Indien og Bp. 467. <^ Co) §^ 48 

China Det) at fepfc omfrina Afirica; 9)?en, faafom 
^ongen fotfafle&e bettc Sotjiag, 09 bleo t)e& ftt fetjle 
^otfcet, begat) Columbus ftg til Spanien, ^ttor 
^ang SJnjlag fan&t ^BifalDj SWen, i fleten for at 
fomme til China otter Det QJefWige ^at), opDogel)e 
^an ubefient)te ^eflUge j^er^ og«omfider t)et flore 
fafle £an&, fom ferer 9Jat)n af &en npe ^erfcen eller 
America efter en FlorentinfJ ^iebmanb Americus m 
Vefputius, ^t)i(7en ganbfle uforffptbt n0t> Den QS^it 
at gioe Den npe ^erDen fit SiJattn, fom Columbo 
met) rette alleene tilfom* ©amme Americus Ve- 
fputius begat) ftg fom paHager paa en S(ot)e i499« 
og forretteDe intet anbet enb at t)(ere ^itjtuer af nog(c 
^og^ fom b(et)e gtorte paa t)et fafie £an&; ^en 
ban gat) ftg DeD ftn ^iemFomfi ut) for jDpftn&et ttxaf^ 
n0t) ogfaa ben QSre^ pent ganDffe uforjtpfbt/ at ben 
npe ^erben bUt) falben efter b<^n^ 9?at)n^ Columbus 
bar aneene ti( faabant berettet, og f^^ii nogen anben 
ffulbe bertU ^at)e nogen 9let^ maatte ttt f^tfltt Doere 
enten Ferdinandus|Cortefius eller Francifcus Pi- 
zaro, bt>oraf ben f0rfle unbertbang ben ^^orbUge^ og 
ben fibfle ben @pb(ige S)eet af bet fafle 2anb* 3eg 
forblioer k* Epi. 
u <^ Co) §•> Ep.4fie. 

Epistola CDLVHL 

ien ^Diflid^ei)/ fom (ontg< ^ar txnet om ^pmt(i$ 
@t<s(e tn(I[em tot&e 9^atutfpn)>ige/ cr <nDnu iffe 

afgiort* "t:^! &et anfeces Hge faa mange J8<* 

Dtt^ttg^eber pro fom contra, ^et fpne^ t>e( et IKas 
ferte k^i Cartefianer, at U giete ^pt tit Machiner, 
u«anf(et De mange €remp(ec/ fom af ©rfaren^eD anf0re^ 
Dertmoi)* ^t Orthodoxe Philofophi paa Den anten 
<Sit)e ftnbe ^nut)er, fom De ^DinDttf iffe $at>e funbet 
(0fe/ faafom Gartefianeme bccebe Dem met betti 
egne (S^txett^ og Diife^ at iufl t>e meefl gltmrenDe Argu- 
menter, fom anf0ce^ ti( ^et>if6 vm ^pcene^ $ots 
flanD/ beoiife ait fotr meget^ faafom bevaf flpDec^ at De 
bitoe tffe aOeene flogere enD Wimni^tt, men enbogfaa 
enD Sngie^ og at De meD fiem 93t^^eD enD ^rop^etec 
fanD foniD fee tiifommenDe %ing. ^cs Drifiec mig Dog 
iffe tii at decidere DeruDi; 3[eg ftgec aOeene Dette^ at 
De meefl giimcenDe Q3et>tti$ ere QknD paa Gartefii 
^eHe. ^f aQe Experimenter, fom eve anfecte tt( 
%eoii^ paa l^pcene^ $ocfianD/ ^av ingen fommet mig 
metfeligece foe enD Det^ fom af en ^ccefl er giort ^er 
uDi ©iceUanD; 3ntet ttener meet tt( at foccpffe en 
Cartelianer ^an^ Concepter. ^anDen, fom Dette 
Experiment l^ac gtort^ (t tffe minDte fomuftig enD 
se fanDfcetDig* Og •^ifiorien er Denne: ^emelDte ^rcefi 
merfeDe engang oeD en @torfe DleeDe^ at^ naar ^annen 
forloD ftn ^age for at 6cnte ^0De tii J^mnm og Un« 
geme^ (oD |t9 fi^<^P <n fremmeD @torf inDftnDe. '^ettt 
opmuntreDe ^am tii n^pere at gioe 31gt Derpaa^ og for« 
nam ^an i>a, at Den fremmeDe @torf continuerede 
en^^iD lang meD fine leniige ViHter, og at Den oeD 

^oer Bp. 4fi9. <^ ( O ) g|> ^t>ec ^ortgang babebe f!g ut>i tt 93an&* Snbedden fom 
Den uttt @tocf u«fDraiot>ent(tgen ot)ec Dem^ fe'rent) ^att 
i>or t>entct« ^ootuDobec ba ^an metfcbe^ at 6an^ Wiagt 
^at>t>e en u^biue £>mdi(en9e(fe met) en fremmeD/ fiep ^an 
bott meD et flort (Sfctg/ og (ira); fom tilbage gelepDet 
of en ^ob antire ^tocfe^ ^oilfe^ efterat be ^at)be (itDet 
ftg ubi en ^ceb^ Kgefom for at raabfloae meb ^tnanben^ 
angrebe ben ffplbige^ og ret>e i^am i fmaa ©tpffec* 
^enne ^tflotie git>er @]rempe( paa Jaloufie, tUtroeffab 
i Q^teflanb/ paa ^et>n/ paa Slettergang og Executdon. 
3eg fotbKDec k* 
Epistola CDUX. «> 

'in >&erre enffec^ at /eg i>Ube fortfcette tntn 
>^e(tinbe ^ifime, og gtoer mig Sifie paa at' 
flfiOige HeroijJe Damer, fom funbe for* 
tiene <Steb b(anbt be forben anferte; b(anbt anbre ben 
^panffe l^ronning EliTabeth, fom t Por $tb ^ar fat 
^eele Europa i ^ep<ege(fe« ^<n I'eg Pi( opcrfabe faa« 
bant Ui anbre^ fom ere pngere, og fom ^ape meece 
^cefter tt( Pibttoftigt ^rbepbe* ^tQ beftenber efler^^ at 
omflceone ^ronning fanb ^ape @teb btanbt Heroiffe 
Damer, og ttt faapet t >&enfeenbe tt( ^enbeet ^oc* 
flanb, fom Activitet, ^PortW en operPoetteg flor 9ie* 
gierefpge ^ar txeret ^^enber^ og fom ^un fpne^ at ^ape 
arPet efter ben flore ^epfer Carl 5^ af ^Pilfen ^un 
nebfliger ubi fige^ ftient u«agte Einie; %^ ta famme 
Garolus, fom enbba ifhtn pot @rcPe of Flandem, 

een« 46 <^ Co) §6> Bp. 4B9. 

eengand opi^ofbt ftg uDt Oudenarde, fore(f7et)e ^an ftg 
paa et Ballet uDt m ung Somfrue t>et) 9{at)n Mar- 
gareta, me& ^t>i(Fen ^an at)U)>e en Matter/ fom ogfao 
b(et> faiben Margareta. Garolus bettoetie Q3acnet^ 
Optugtelfe ferfl til en af fme 9{(erpaar0rent)e, 09 ftben 
til fin ^0(le« Maria, gnfes^S^ronningen af Ungarn, 
Sfterat Den unge Margareta l^at>t)e naaet en Sllber af 
II 2lar, blet) ^un giftef meD Printzen af Florentz 
Alexander de Medicis, fom . blet> fttien mptbet^ 
t^ende^ anbet QSgteffab t>ar met) Printzen af Parma 
Octavio Famefe, og er bet af benne Margareta, 
fom ben ParmefanfJe Princeile Elifabeth, fom i 
t>or ^ih er bleoen ^ronning i @panten/ neb^ammer^ 
Slarfag til faaban ^^^fr^w^wielfe \>ax benne* Abb^ Al- 
beroni, en ^anb af tinge ^erfomfi/ men f^ml og 
Uflig, MX t>eb J£)ertU9en^ af Vendome SWibbel fommen 
i ©panfJ ^ienefle* Ubi famme ^ienefle recommen- 
derede ^an ftd f^^ »(( t>^)> fin ^nilb^eb^ fom t>eb 
bet J^ali, ^an bar til bet ;0flerrigf7e ^uu^. £)g/ faa^ 
fom intet laae k^m meere paa «^iertet enb at unbertrpCfe 
famme J^mi^ og at ^inbre bet ^arti^ fom nogle or^' 
UpUU paa meOem ^ong Philip og ben oetb^ ^rfe^ 
J^ertuginbe/ tog ^an ftg for b^mmeligen at gtere $or^ 
flag til QSgteflfttb mtti PrinceJTe Elifabeth af Parma, 
faafom ^an felt) t)ar en feb Unberfaat af $0rflenb0mmet 
Parma. (Samme Elifabeth t>ar en munter og ^eel 
f{i0nfom Princeffe. ^un f)M\)e nepe ubfhtberet ben 
Europaei^e @tat/ og befab mange fiore Sgen^aber* 
6t QggtefJab meb benne Princeffe, fom »ar 2lr»ing 
til ^0rfienbommene af Parma 09 Placentia, funbe 
er^t>ert>e beq @pan^e ^onge fKet til at fafle §ob nti 
Italien, og at faae tilboge be forliifie Italien^e Pro- 
vincier. @fterat Alberoni b^nimeligen ^at>be bret)et 
paa b<tte ^arti, og er^t)ert)et faaod ^ongeng og ^er^ 

tugen^ Bp. 469. <9§ Co) S^ 47 fUntttgiort/ og Princeiren begao jtg ti( <Spanien. $01; 
b(nbe0 '2(nfom|l t>ac ^tlflanDen ubi famine SHtge faatxin* « 
Cardinal del Giudice, ^09cfl< Minifter, og Prin- 
ceffe Urlini, fom met) ben afD0{>e ^ronning/ l^di^ 
Favorite ^un b(et>/ t>ac (ommen tU Spanien, i)a\>U 
af alle meefl at ftg^* Princelle Urlini &ar af ^ongen 
erflceret ^offmefletinDe for De unge ^'ongL ^0cn* ^ei^ 
t>ei> gat)e0 ^ent>e SepUg^eD ofte at tak meb ^ongeo^ ^of 
^t>i(fen bun t)et> ftn $or(lant> faalebet^ b<it>t)e infinueret 
fig^ at ^un giorbe fig ^aab om ^b^onen/ boil^^t iKe 
funbe txsce faa meget urimeftgt^ eftetbi. benbe^ ^anb 
MX af gammel SlometfP Familie. S)}en ^ilfianben 
b(eb t>eb bene npe ^arti ganbfPe foranbcet* ^aa fnact 
ben unge ^rub fom ti( be (St^ouffe Q^canbfec^ (ob 
Princelle Urfini fig inbftnbe meb SpfenflPning. SOJen 
EUfabeth, fom ubt aUing fulbte Alberoni fKaab^ 
fdarebe b^nbe iffe et £>rb* ^trajr tcti^aa b((t> l^enbe 
ubi ^ongen^ 9^at>n tUfienbegi&et^ at ^un maatte reti- 
rere ftg til ^canfetige; ^t>t(fet bun maatte eftetUt>e« ^er« 
fca repfebe ^un ftben M ^om, bt>oc ^un enbebe ftne 
^age* <Saa(ebef b(et> benne mcegtige Favorite t0bbet 
af QJepeU/ og ben Parmefanjfe Princeffe ^ofbt fort 
becefter ^ilagec meb ^ongen 17 14* Cardinal del 
Giudice, fom Mt ben i^e^t^t Minifter, b(ep fl0bt 
fta ftn ^cetbigbeb/ bt>omeb Alberoni b(et> beffcebet^ 
og ben npe (^ronning^ 2(mme Donna Laura, p0nt 
af ringe ^erfomjl, b(e» Favorite ubi Urlini @teb» 
^ftetat EliTabeth ^aaUbei mx b(et)en regierenbe !^ton« 
ning/ fremjfinnebe flrajc be (lore QvaHteter, fom 9Ja« « 
tuten ifa^tie begat)et l^enbe meb« ^un f0gte for a(ting 
at ^oibe Ut gam(e ^off«^arti ubi ^de^ oq, faafom 
Printzen af Afturien Dar ^oPeb for famme. ^arti; 
og ^un merfebe^ at famme Printz Dar pnbet af Unber« 

Cbu i S»t, %n. 8tn. 18 (enbe, b. c. PiinMiM Didni. |UUl* 48 <•§ Co) Sft> ^«9l 

faattcme^ tnDfftonfe&e l^un ^m faaU\>tt^ at fyin ogfaa 
eftet Qt^teftabet mei> Den PortiigififFe In&nte iffe 
I^DDe ^l^eD at promenere uDen ^lOaDelfe^ (Zaa^ 
fom l^un eOei^ ^t>De 1109^ ttDffatDcret Spaniemes ^il^ 
b09e(i9^D^ f0gte bun t>e& a&fKOige ^otanbrtnger^ fom 
^un Dibfie at funbe wtxt Nationen beJ^ageKge^ at 
Dinbe bete^ ^befL ^cnbett f0tfle jDmfotg bat at fox^ 
tfst ben (SpanfPe @0emagt/ 09 at antette ufbene Fa- 
briqTer, ^Dorttl l^un bat opmuntteb af Alberom 
09 af obenmefbtc Donna Laura« •^un fym>t beibeb 
et bobbelt (Stste^ nemttg: lO Sit btinge egen «f)aiib€l 
ttbi $(ot/ 09 btnbte ^nge^ Ubf0tfe(/ fom anbenbte^ 
paa ftemmebe Manu&ctnrer; 2«3 Sit 0bele99e Snge^ 
(cmbetne^ -gKinbd^ bbiffe ttlft0bte ftg ben @panfPe Ulb^ 
OS folbte ben £Eibriqveret tt( @panien igten^ 3ntet 
funbe bote be^gettgete fot ben @panfPe Nation^ faa^ 
fom ben foctbele^ bat opl^ibfeb mob ^igelanb formebeffl 
Gibraltars $ot(ti^« ^en bmbe^ ^anfet bate foi^ 
nemmettgen ^benbte ttl ^alitn, af ^btffet £anb l^un 
agtebe at ubbribe be ^bbffe^ fom babbe bemcegttget ftg 
be anfeelige Provincier, fom (Spanten htt tilfotn ^a\>i>t 
vftU @aafom nu Jtepfeten paa famme ^ib bat tnb=s 
btflet ttbi Ihrig meb ^ptfen^ bi>(bt bun fot^ at tngen 
fi^bebte ^epKgbeb fnnbe gibe^ tt( at i Q^etf fcttte faabant 
^Sorf(et« ^un (ob betfot ubnifie en SCobe^ beb bbilfen 
bun bemcegtigebe ftg f0tfi Sardinien, og betpaa tiU 
(abebe ftg at angtibe ©tcUien^ @aafom nn bette ^ote^ 
tagenbe fat anbte EuropaeifPe Potentater i ^e^ 
bd^effe/ og ^otbnnb bleb fluttet meDem ^anfttg^ €nge^ 
(anb og ^epfeten mob (Spanien^ fc^gte bun at foteene 
ftg meb diu^lanb og @betttg/ og ttOtgemeb at ffafe 
diegenten nl>i Stanfrig faa meget at beftile^ at b^n 
fhtlbe t!fe ^be ^ii> til at tomfe paa UbenlanbfPe 
^get« ^if ben &ibe atbepbebe ^un paa at fi0be Ep-459. "^ Co) §S> 49 

J£)ertU9en. af Orleans fra DiCflentfJabet ubi ^tanfrige, 
09 betieneDe fig til at i QJerf foette Dette af Alberoni, * 
^tinbfen af Cellamare og Abb6 Portocarrero- 
Wltn Dctte farlige Slnflag ble» aabenbarct af nogle Op* . 
rerjfe, fom blet)e grebne ubi €onDon, og (oD ^ong 
Georg jlra): faaDant tilfienbegiee for S^egehtcn, ^eomeD 
SInfXaget blet) til QJinl), og ^rig berpaa af Olegenten 
erHoerct til @panien* ©e paafulbte UIpHer: 9?em(ig 
Den @panjfe ^toDeg §Dt(iig t)eb ©icilien, og be §ran^ 
ffeg Sremgang t)eD be ^panffe ©roenbfer btagte S)ron« 
ning Elifabeth ut^i flor ^orbirtelfe^ vgfpfben blet) M 
lagt paa Alberoni fom 9iaabgt»ec tU obenmefbte 5ln* 
flag, b»orubDt)et b^tn maatte gioeg Q3efa(ning at flpgte 
ai 9liget* enbffi0nt biffe Slnjlage f^Mt>t faa flette Ub^ 
falb, lob Elifabeth, bbi^ ^ot>eb \>ax frugtbart paa 
Intriguer, bog iWe ?J)?obet falbe, og, faafom bun iffe 
funbe forglemme be« @fabe, be Sngelfle b<it)be tilfepetfi* 
benbe, arbepbebe bun paa at foette Prsetendenten paa 
ben Sngelffe ^b^one* ^ijlorien ^eraf er alle befienbt, * 
og berfore iWe beb0t)eg f)cx at anfereg^ SDlan feer 
beraf, bbilfen jlor Activitet ^n fanbteg \)oi benne 
©ronning, og at bun funbe toceret bleben meget farlig 
for Europa, \)\>ii paa famme ^ib iffe b^*be Doeret 
faa flor 5<>^t>iu^^Jf^ mellem ^ranfrig og Sngellanb* S)et 
er loet at begribe, bt>ormeget bet gif benne regierfpge 
©ronning til ^iertet, tia iKongen, unber bt>ilf^n bun re* 
gierebe meb en abfolut 3)?pnbigb^b, affagbe fig meb 
fKegieringen, og ia benbeg (Stebfen Ludovicus Princen 
af Afturien fom paa ^b^onen* ^Dien bette t)arebe 
bog iffe tengej ^^i ben unge :^onge ie^^ fort berefter, 
og bun ot)ertalebe b^nbeg ^i^erre ^ong Philip at antage 
fig Siegieringen igien, eller rettere at oberbrage fig ben 
paa npe* Ubi ben forte ^ib, fom benbeg @tebf0n fab 
paa ^b^^u^"/ bar bun bog iffe gtUHhi] ^^i mange 

bigtige 


60 <^ Co) §®> Ep. 459- 

oigtige ^ager ginge igiennem ^en&cg •0<>J>^& fom rtJforn? 
/a l^un anmaffeDe ftg fafl famine ^pnDig^et) Dt)er Den 
npe fom o»er Den ^amje ^onge, tracterede meD ^or* 
agt Den unge ©ronning, og neDDe ^enDe efter Ludovici 
S)0D at begi&e ftg ti( ^ranfrig igien* QJeD De Euro- 
pseiffe Conjuncturers SotanDting, og Da ^rig op« 
\>aiui mellem §ranfrig og ^epfeten, betieneDe f)un ftg 
af Den Se9(tgi)eD til paa npe at angrtbe De 3ta(tent7e 
SanDe^ (Sfter at Denne ^rtg en ^tD(ang meD aDf7iDtg 
?pHe Mt fext, b(et> UDfalDet Dette, at benDe^ egen (Sen 
«5 Carolus ftf De tDenDe SRiger Neapolis og Sicilien, 
^t)orimoD ©panien maatte af|taae pn $Ret paa Parma 
og Placentia, S)ermeD loD bun ftg Dog tffe nepej 
^^i, Da ^epfer Carl 6^ t)eD ®0Den afgif 1740, og 
^ang S)otter ©tonningen af Ungarn aBeeegne blet) an« 
greben^ fom i^m i ^piOet meD. ^tDt uDi Denne ^ttg 
D0De Den gam(e ^onge Philip 5*, J)t)Ott>eD ifmt>ei 
SRegtmente b<it)De ^nDe. SWan feer af oDenmelDte forte 
Sfieretning, ^t)i(fe ©inDetg ©at)et Denne ©ronning bar 
^aft, og at bun forttener at foetteg paa De naDnfunDigfle 
Darners ^iflej ^\)i De fl0rfte 5Set)oege(fer uDi Europa, 
(Staten^ ^oranDring uDi (Spanien, og De ftore Acqvi- 
Ktioner uDi 3taaen ere tiJDe/ebragte t)eD benDeg ^urtig:^ 
^eD. ^\)i Det, fom forunDerligt er, enten f)enDe« egen 
•berre eDer ^enDe« @teDf0n faDDe paa^^ronen, f0rte 
^un Dog JRoret, og a(ting blet) i berffat efter Den ^(an, 
fom ^un ^a»De (agt. 3eg forbli&er jc. Epi- Ep. 460. <S§ ( O) §®> 61 

Epistola CDLX. 

til ** 

^^iMU remmebe en afD0D iO?anD/ efterbi l^an ^at)De 
^^11 9^^^^ ^" anfeeiig Sum ^enge tH en npe ^rcebifen 
Dm Ugen. 3eg Driftebe mig iffe tt( at criticere en 
©ieminfl/ fom t)ar fleeb uDi ©ubelig ^enftgt; 3efl 
meenebe aOeene^ at @at)en t>ar U::fotn0ben tii faabant 
35rug, efterbi t)i l^atoe ^orraab nof paa 530nner og 
^roebifener, og Srfaren^eb terer, at »cb ^Nroebifener^ 
Multiplication ©ubgfrpgt fnarere fottiglnti enb f!iarpeg* 
Sntet tiener til fletre 33et)tig ^erpaa enb Sngellanb^ 
^iljlanb ubi Cromvels ^iti^ S)er fanbteg t^a t)iflfe 
^Derfoner, fom man falbte Proteftors, S)e famme 
f^gte faalebeg ot multiplicere og fortenge ^toebifener, 
at ber blebe fun faa Slrbepbg^s^imer om Ugen tilbage* 
§or ^):empel: ©agen, ferenb Communion en |Ijii<?« 
bolbeg, Dar en ^afle^^^ag* tenner og ^roebifener *airej5e 
t>a 8 eUer lo ^imer* £>m £0t)erbagen ^olbte be 2 
eller 3 ^rabifener til S^^^berebetfe af ®0nbagen. £)g 
om ©0nbagen f)oIbteg faa mange ^roebifener, at ^iene* 
flen paa nogle ©teber t>arebe ofter 12 ^imei\ S)agen 
berefter ble»e l&olbte 3 eller 4 ^afftge(fe£f ^roebifener* 
SWen meb alt bette t)ar Sngeltenberne iffe et ^aar bebre 
enb ti(forn* 2lf bette og abfJillige anbre befXige €):empler6T 
funbe man falbe paa be ^anfer, at ben fanbe ®ubg* 
frpgt t)eb faabanne WliWv iffe forfremmeg, faafom 
bet er bebre eengang om ^agen at bebe meb 3t)er enb 
10 gange meb gunfenl^eb, og en ^roebifen iffe ^0reg 
meb ben Slnbagt ubi et 9!)?unfes5^Iofler, fom paa oiffe 
@teber uU 9?orge, l^t)or ^rabifener iffe faa ofte fanb 
^olbeg^ 5)et er ogfaa troeligt, at^ ^oig ^er nt)\ t>ore£f 

^irfer 

4* 52 <S§ C O J §^ Ep. 4C1. 

^rPet ^o(&te^ n>enDe gange f&ema om Ugen t fieben 
for I^Det S)ag, eUbe Der laDt fig inDfinDe fleere 58eDere 
enb nu omfhinbet/ Da man a(t>rtg feer uDen Sceferen og 
nogU faa ^foe(e^!Dtfcip(e. Sn anDen &:inbnng funbe 
og gt0tc^ met) bote ^tceDtfenet/ nemltg at DcniDt b(et> 
(iDt meet ^an&(et om Morale og ^ennefPet^ ^(igt 
moD @UD og ftn ^^oefie^ eftetDt man merfer^ at ^ennefPcr 
Derubi ere meefl u^fpnDtge^ Da De DettmoD tngen Mangel 
^at>e paa ^roe^ fom De tffe efterteoe; ^a mange troe 
meere, enD ^irfen af Dem fortonger^ 3eg forbftoer 2C* 
Epistola CDLXL 

(anDt anDet 9^9t/ fom min «&erre uDi ftDfle @frt^ 
t>e(fe meDDee(er mig^ er Dette^ at en faa fornemme 
(StanDg::^]>erfon fom N. N. ^ar fat aU Am- 
bition tU ftDe^ og forneDret ftg oeD at tnDgaae QSgte^ 
f(ab meD en gemeen «^anDDerFg:s3)}anD0 gotten ^tn 
<£)erre (after ©terntngen/ og meener tntet at oare meere 
u-anjlc^nDigt^ 3eg DerimoD meener^ at ©temingen er 
tffe minDre anflcenDig enD fornufttg. ^^i ^oaD er meer 
U::anfi«nDtgt enD at ocere uDt ^09 (StanD^ og ttOigemeD 
uDi n0D(tDen, og ^oaD gi0r ^mnt^tt meere (atterltge 
enD en ^etbaaren SltmoD? 9^aar man feer en ^onDe 
uDt Q^aDmete ^(ceDer^ be(eer tngen l^am* 9{aar man 
DerimoD blit>er en ^09 ©tanD^^^erfon uDi faaDan l^ragt 
»aer^ barer man ftg ittt for gatter* J^oaD fanD oare 
meere fornuftigt enD at f09c at b0De paa 2lrmoD, Der 
af aDe ^ing gt0r en ^09 ^tanD^^^erfon meefl (atterUg? 

tKJaar Ep. 462. <^ Co) §®> 53 

, T ■ — — 

^aat en SlgermanD metfcr, at ^an^ 3orO er bletten 
faa maoer og uDjIibt^ at Den ifU t)i( bcere ^orn meet/ 
f0ger ^an t)eb 9W0g at giere ben frugtbar igien* N. N. 
^at b^tubt meget t)iife(ig fiilbt ^get^i]!)?cenb$ Svempel/ og 
Detfot fottiener i^tVitt at ber0mme^ enb (af!e^» ^ette 
QSgteffab er ^0get/ ^DoroeD \)an oi( gieDe ftne ^gte^ 
og giere Dem (igefaa ftugtbare^ fom De tUfotn oarees 
mat)re* 9f?aar bang fornemme @tegtninge fee fuurt 
Dertil/ fanD i^an treble ftg DeroeD/ at ^an iffe meet be^ 
^0t)et Dereg ^klp, og fige mcb PoSten: 

Populus me exiibilet, at mihi plaudo 
Ipfe domi, fimulac Nummos contempler 

in area. 
3eg forb(i»er 2C* 
Epistola CDLXn. « 

let, fom min ^erte ffrieer orn ^at>et« og ^an^ 
beneg 31ftage(fe^ ^at>er megen Sfvimeltg^eb^ eftetbi 
aDf!iQtge forDum goDe og bpbe *^at>ne formebeffl 
Q^anDetg ^otminbfPetfe nu fpne^ meb "^iben at oiDe 
blj»e u^sbrugelige, og abjIiUige @teber, fom forben ^a»e 
(igget t)eb @ttanben/ nu omflunber ilU ere @tranb^ 
brebbe meer^, item efterbi ben fornemfle ^art af ^gyp- 
ten nemlig Delta tilforn \)ax oaret et 9i)?orab«4 ^aa^ 
bant fanb iffe ncegte^^ f7i0nt be nhi mine "^anfer gaae 
fort)ibt/ fom l^olbe fore^ at enb be \)0t^tftc 8anbe for et 
par tufmbe 3(ar [ftben] ^at>e oceret ffiulebe af Q^anbet^ ^ooraf 
maatte flpbe^ at ben f)ctlt 3orb for er par tuftnbe Slar 

fib en 54 <^ Co) g6> Ep. 462. ft^en maatte ^aoe txetet tt ^ao^ ^t>i(fet oar ii«troe(idt, 
efterDi intet ^it)nei$bpcD t)erom ^aoe^, og altsamk >6i« 
0otier ta(e om (at>e £an&e og t)e(bebpg&e ^a(e* ^ni)er< 
(et)e^ ec t)et/ om man oil ^ofbe foc^ at ben f^eck 3orb« 
^ug(e fot @labe(fen oar bebceffct meb 'SJanb, b^otubi 
Valisnieri, Leibnitz, Celfius og Linnaeus \iQ»e 
funben nogcn Siimeligbeb, \:f\>illet m fabet floae ocb fit 
*35arb. ?lWig fpneg, at, ferenb man fatter faaban 
hypothelin, maa man n0pe efterforfPe, om iffe anbre 
2iarfager fan gteed til QJanbene^ ^orminbffelfc paa oifle 
^teHttf og om be famme iftc paa anbte 3ocben$ 
«<Steber tilDoife^ ^aa at bet fanb b«be: Unius de- 
ftructio eft alterius generatio. ®e famme 2(n» 
metfninget fanb giereg ofter bcreg 5D?eentng, fom af oiffe 
petrificerede Materier bo^be for, at ben ^eek 3orb 
ttbi ^ibeng Soengbe fanb fproanbleg tH en @teen=^(urop» 
5(b^iaige SDIateriere ^oroanbling til (Stecn fanb iffe 
noegteg, enten ben fPeer oeb Vegetation eller eftcr 
Newtons ^eenifig o<b Attraction. (5n terb Snges 
Icenber, nemlig William Stukely, er gaaen faa t>ibt, 
at t)an frpgter for ben ()eele Sorbg ^orttanbling tU @teen, 
og meener, at be (Spriffe, Snbianffe og StrabifPe flette 
S9?arfe fanb ubi QSegpnbelfen l)attc ocetet anberlebed tnt 
m omfhinber, \>a be ere fulbe af flore <&teene og iKfrtJgf* 
bare. S)ctte Dil jeg labe flaae »eb fit 'Sarb. SSHen 
mig fpneg, at, f0renb man falber til faaban @lutning, 
bet funbe occre forn0bent at cfterforfJe, om Piffe i^aattt 
og jleenagtige SMaterier ogfaa iffe fanb tofeg, faa at 
bet eene fanb ballancere mob Dit anbet, og §rpgt foe 
flige fafl Ovidianffe Transformationes forft>inbe, 
3eg forblitoer jc* m. 2 f»t, f»r. 81n. 10 f. n. fUttJ, i«»tte, flafct. Epi- Epv 46S. <:®g Co) S^ "65 » ■ ' Epistola CDLXm. ^il ^^' (^^^eg fatter ubi min 30DifIc *&i)loric anfert nogfe 
'^Drflaringei;/ fom giereg obcc Den fomnDerlige 
^ijlorie om Nabocodonofor, Der ftge^ at 
Dare ble»en forDanDIet til et t)i(J)t jSlpiv 09 uDi mange 
2lar at ^at)e oeDet ©roe^ j)aa ^DJarfen* 3eg l^at)er t)iifet, 
at nogle l^aoe ^enf^rt bet til en S)t0m, fom .famme 
jlore Monarch fanb ^afte ^aft, og at anbre ^a»e 
l^enregnet Det til en paafommenbe (Sinbetg ®t)ag^eD falDen 
Lycanthropia, fom beflaaer beruDi, at man inbbitber 
fig at t)cere fort>anblet til Ultt eller anbet ®pr, grun* 
benbe bereg SD^eening 9aa bijfe £)r.&^ fom ftnbeg ^og 
^^ropb^ten Daniel: /,^en ^a be ©age toare til Snbe, 
opleftebe jeg Nabocodonofor mine St>\)m til ^imme* 
fen, og min ^^ortlanb fom til mig igien"* 3eg bifalber 
ingen af bijfe 5!)?eeninger, ffi0rrt /eg iffe lafler bem^ fter 
t)eb fornuftige Sorflaringer fege at floppe ?l!)?unl>en til 
paa QJantroenbe; ^^i ingen ^ijlorie, naar ben jial f&r* 
^dMi efter ^ogjlatoen, er felfommere* SWig fune^ eller^, 
at bet, fom jeg fiben b^v funbet u\>i Eufebii Pra&- 
paratione Evangelica, fanb b^J^ubi tiene tii nogen 
£)plp^ning* EuCebius anf0rer ubi famme @frift en 
^iflorie om Nabocodonofor, fom b<^n ^ai funbet 
j^og Abydenilm, faalebe^: Chaldeeerue berettC/ at 
benne Monark, ba ban eengang floeb paa fit @lot, 73 
ligefom af ©ubbommeiig 3nbflpbc(fe ubbi:0b ubi biffe 
jOtb til Q5abplong Snbbpggere: //3^fl Nabocodono- 
for forfpnber eber en ot)erbangenbe UlpfCe: Sn ^erfiif? 
^onge oil paategge eber et baarbt Slag, ;0 ®Ub gioe, 
f0renb bet ffeer, at ben famme maa opflugeg af el 
^t)ft>atg ener gaae t)ilb ubi 0be ©teber, i}\)Qx ingen 

?J)?enne^ 5& <33C0)@e> Ep.461. 

?0?ennc|?et ere, 09 feooc ©pc afleene 09 §U9(e ftnDeg. 
®U& 9ii>€, fercnD faabant SJnflag fatten i 95crf, i<9 feto 
lpffc(i9en maa ffiOcfS fta QSer&en", Sfterat Naboco- 
donofor ^aoDe ubtalt Diffc jOrD, b(et) ^an iffe racete 
feet af no9en» S)enne Abydeni 35etetnin9 anfere^ af 
Eufebio uben at igiendrioe^^ faa t>et fpne^ (igefom ^an 
t>ert>ei> ^ac bidet tt(fient>e9tt>e^ at t)en fotunber(i9c ^{(lorie 
om Nabocodonofors ^oroanbling berteb fanl) ops 
Ipfeg* 3e9 fot min ^art oDecIabet Dette til an&te^ 
55etoenfnin9c^ 3c9 forbfiDct ic» 
w Epistola CDLXIV. 

or tilfceUeg ^cn N. N. ©iifeDe tnig npeligen et 
(Bfrift, fom ^an ^at)De forfcetDiget, og fom 
\)anhUx Dm at beoiife Den Ct)ti(?e(tge ^roe^ 
©anD^eD* 3eg fanDt DeruDi aDffillige mgtfge Argu- 
menter, fom fanD recommendere ^erfet* 3eg 
ftger aDfPiOige, cfterDi De ©are iffe alle fige |terfe, og 
nogU, fom f)an felt) ^ol&t for ^ot)eD^33e»iig, ©arc ubi 
mine "^anfer ft>age« :3^eg baD ^am at uDe(aDe bem^ fom 
ingen <Stif funDe ^oIDe, og fom funbe git>e StnUDning 
til 3nbt>enbinger og ^oiflig^eDerg ^ottfoettelfe^ ^an« 
•g)ot)e&s95et)iig, l^botubi l^an meejl bat)be forelffet fig, t>ar 
ben QJitfning, fom ben €l)tiflelige ^roe f0tte meb fig, 
nemlig: 2lt moralifere 90?enne^er, og at ubrebbe be 
gajler og ^egioetlig^eber, fom tilforn l&abbe regieret 
blanbt bem« ^aabant er i mine ^anfer bog iffe let 
Cit gotgiere, faafom Srfaren^eb oiifer, at SWennefPer leoe 

iffe Ep 461 <«§ Co) §ft> ^57 iffe efter Dereg egen ^roe og Deteg egne Principia. 
£>9 man fanD af ^ijlorien anf0re mange Svemplet, 
fom jReligioneng §ienl)er fant) betiene ftg af ti( at ftooeffe 
bette uDi Autors 3)?eening (lore 33et)ti^* ^9D|Tf)eO, 
9iebe(igbeD, ^iat(ig^eD til S«&^tnelanDet, U^fotfaljj^eD, 
^enffab xu, ^at)er alDtig Daret 0»et uDi fl0rte ®ra& 
enO uDi Det J£)eDenfJe SRom* ^etoifJe S)oDer, SpbigbeD^s 
mol) :2>t)ngl^eben, 5otaIDre« og 330rng ^ioer(ig^el) moD 
^inanDen l^at)e alDtig ffinneb meet blanDt SWennefler 
ent) b(ant)t De gam(e Lacedsemonier, og^ om tnan 
ffa( troe Den Peruvianfle (Sfribent, Da l()at)er Den 
jlerjle ®ee( af Det ®pD(tge America Daret for De 
€^ri(lne« 21nfomjl til Peru fom en Platonifl Re- 
publiqve; 3a t>it man appellere tx{ nu DoerenDe 
^iDerg Srfaren^eD, Da feer man af t)ore Miflio- 
nariers 33eretninger, at De €l()rijlneg flette 2et)net er 
Den flerjle ^inDring«s^(Steen for Malebarerne uDi 
Dereg DmeenDelfe^ QJel fanD ftiifeg €)i*emp(er paa aD^ 
ffinige Nationer, Der t>eD C^rijlenDommeng !3nDf0rfer 
ew blet)ne moraliferede ; 9!)?en, faafom man fanD 
anfere (igefaa mange SjcempJer paa Contrarium, faa 
er Det iffe tienligt at flaae for (lerft paa faaDant Ar- 
gument eOer ox anf0re Det fom et J^ooeD^^eoii^ paa 
Den €l^rijle(ige *^roeg (SanD^eD, fom /eg feer oDen^* 
melDte Autor ^ar giort* 3eg ^ar paa aDfJiOige 
@teDer uDi mine ©frifter Diifet, at Orthodoxie og 
flet €et)net o'fte alliere ftg meD l^inanDen, og at 30- 
Derne t)are alDrig »arre, enD Da Orthodoxien l()og Dem 
t>ar paa Den ^09ef!e ^ptDfe^ og Da De toge iffe i ^^^ 
toenfning at opofre £iD og Semmer for at banD^cet)e Den 
minDfle ^irfesCeremonie. ^ornuftige 8o»gioerc Derfor, 
faafom De ^a»e merfet, M ^roen og SarDommen De^^ 
Doerre ofte iffe ^at>et Den QJirfning, fom Den burDe 
i^aoe/ l^aoe arbepDet paa at om|l0be ^enneffer t)eD 
8in. 12. for, fw» an Ore 58 <1l§ ( O ) §ft> Bp. 464- 

anbre f9n(tge ^iMer^ fom t>et) legemlig (^traf og ^e- 
nlemins, oeD at foregaae Dem meD egne Sj^empUc/ t>eD 
at inbptente t)etti ^egicertifl^eD efter ^re^ ^Mn 09 
fKogte^ item ^ifftUg^eD tt( $(ei>eme«£ani>et« ^et oar 
oeD faaDanne p?tD(er/ at dtotnernc/ et reoerfP ^otf/ 
bUoe uDt nogfe faa ^at foroanbleDe tit De DoDigfie 
^otgere. ^et oar ogfaa oeD famme ^iDlet/ at Lace- 
daemon b(eo i en *6^fl omfiebt ubi en anben ^orni/ 
faa at man i fleDen for forrtge £af!er og ^oroirrelfer 
berte iffe uben om Heroiffe ^vDer^ (Sfif og goD 
£>rDen« 3ffe at taie om anbre^ Saber 0^ berfore iffe 
puffe formeget meb et ^eoii^/ fom intet %eoii« er^ 
£aber 0^ b^Bet beflitte 0^ paa^ at oort Seonet maa 
foare ti( oor Soerbom; Saber 0^ eftertcenfe^ bt>or(ibt 
oi foare berti(, og faa oiDe oi (et begribe^ at bette 
Autoris Argument fanb iffe anfere^ fom et *£)ooeb$ 
Argument, og at bet er ftlCerfi at ^o(be ftg aDeene 
ti( anbre %eoii^(ig^eber^ fom iffe fanb igienbrioe^^ og 
fom iffe fanb gtoe 2(n(ebning til oantroenbe Chi- 
caner: & {let ^eoii^ er ooerre enb intet Q3eoiig« 
^ki bet ferfle fpne^ (tgefom at tilfienbegioe^ at man er 
troengenbe tit flmt, t>a bet ftbfte berimob otifer^ at 
man ^ar nof ubi be gobe og oigtige Argmnenter. 
3eg forblioer k* Epi- Ep. 466^ <®§(0)§®> 59 
Epistola CDLXV. 

an renfet nu fafl jlerfete u^ Religionen 
paa Det fa|te £anD en& uDi flore 35tittannien, 
D9 l)et fpneg, at Naturalismus gaaer ftem 
ligefem CDoegfpgen, Det fpreDer fig uD otter ^eele Eu- 
ropa. '^ilforn (oD^ anDre Nationer ftg n09e alleene 
meD at o&erfatte De fatUge SngelfJe (Sfriftecj 0)?en nu 
(age De iffe i 53etanfning at ffrit)c egne Originaler, 
og at angribe SJeligioneu fafl met) jlerre ^roefl()eD enb 
uDi (lore 58rittannien, og fanl) man fige, at ingen Sngel* 
foenDer er gaaen faa t)iDt, fom Edelmand u&i ^ang 
afttoungne ^otfoarj ^^^i ban foetter fine Drb iffe paa 
(Sfruer, fom enten Collins, Tindal, Morgan, Chub 
&C-, men gaaer lige til QJerfg, og efter De gamie Ho- 
meriffe ^iemperg Sy^mpel flaaer og ffielDer tillige* 
Wlm )u|l benne f)ang Qiitterbeb foraarfager, at bang 
(Sfrift er minbre farligt enb abflillige anbre^, bn «t 
ffrebne meb jl^rre Moderation. ^i)i een, ber (i§efom 
forub tiffienbegiber^ at b^n f7rit)er for at boebne ftg^ tg 
for at ub0fe fin &al^Cj ubbirfer iffe faa meget, fom 
en anben^ ber foregiber ftg uben 'l>artif7b^b at (ebe efter 
(Sanbbebj ©erfore blit)er ogfaa be Argumenter imob 
Sveligionen, fom finbeg ubi Woolftons (Sfrifter flap* 
pere, enb be^ fom finbeg ubi Collins, efterbi ben ferfle ?§ 
gaaer oJBFenlive tH QSerfg, ben fibfle berimob defen- 
live, foregibenbe, ftg at boere en QJen af 9le(igion og 
©eijlligbeb, faambt gornuft og funbe Ubtolfninger tiBabe^ 
Edelmands Q3itter()eb noermer fig til Blasphemie. 
^ang Invectiver mob ©eiflligbeben, fom \)an foregiber 
af egen 9^9tte at \)a\>t fammenfmebet JXeligionen/ ere 
baarbe og tibe grunbebe; ^}an fanb be( tilflaae^ at a^- 

ffiUige 60 ^^^ Co) §S> Ep. 466. ffiOise 9te(igton!i ^ttif(e ^e(|l uDi ^7>at)eDonimet gtunDeDe 
fig paa ®ei|tIigf)eDcng ^0pl()el) og egen Sf^pttej ^}m 
intet er Daatligere enD at tiQoegge faaDanne •i^cnftgtet 
SRe(igioneng ferjle @tiftere, efterDi 'l)e famme »e& 9ieIU 
gioncn^ $orp(aitning tilDepebragte ftg intet uDen J^aan^ 
^eD, S^>^<^9t, S)0D og ^]>injler. QSil man jige, at SSe^ 
gtetligbeD efter 9)?artpr5^tone l&ettif J)ar txxret ^0nDet, 
Da fanD faaDant itU fige« om De f0rfle ^5:i&er, ep fetter 
appliceres uDen paa Diffe ftf&ete ^irfe-^JotflanDcre, 
fom fajl eene efter S)0Den b(et)e fatte paa •g)elgene« 
^ifle. 3eg forbUtter ic. 
w Epistola CDLXVL 

eg feet af min ^^erreg fiD|le SBret>, at ^an er 
eenig met) mig uDi Den ^om^ fom /eg b^r 
foetDet ot)er t)ijfe ®fribentere paa Det fa(le €anD: 
9?emlig, at De uDi 9ie(igiong @ager gaaer ot)er De Sn^ 
geJfJej ^^i naar Diffe ffritte fom ^^ntoenfere, faa ff riper 
bine fom 9ie(igion« SBefpottere og affagDe ^lenDer, og 
naar De fiDfle foregiPe ftg at leeDe efter ^anDbeD og 
efter Den Dieligion, fom er grunDet aOeene paa ^ax^ 
nuften, faa fpneg De f0r|le at biit)e 2lfffpe for aU Sfter^ 
f0gning/ faafom De iffe flinDe Dereg Dlegning PeD 9ie{igion 
og PeD Den ScerDom om @traf og ^e(0nntng uDi et 
anDet gip^ ^Por jlor min Tolerance er, faa flroeffer 
Den fig Dog iffe til faaDanne @fribentere^ SInDerfeDeS 
D0mmer ;eg om De faa fa(Dne ^ritcenfere, ^Poraf mange 
uDi got ^orfat fanD PilDfare, efterDi De ^o(De for, at 

§or^ Ep. 466. C8§ ( O ) §g> 61 ^ornuften b0r Doere £eDfagcr uDi all Sfterfegning, 09 
l)olDe for farligt at troe/ ^DaD fom bem berimoD fpne^J 
at Doere anflobeligt* ^(ant bem fanb regneg Collins, 
^Dilfen er be nu Dflerenbe €ngelfje 5rit«nfere^ ^otoeb^^s 
manb og SInferer* S)en famme gibe^ faabant QJibneg* 
bprb, at enbfjiont ^an ubi fine @frifter' t)at forfagtet 
abflillige briflige ^ing, fom ere usotoereengflemmenbe meb 
be £arbomme, fom ere antagne blanbt be S^riflne, faa«> 
{)ar ban ^cttc u^^anfeet boeret f)0\)t agtet for ^an^ ®farp:^ 
flnbig^eb og reebeiige ^iertelab* ^an for&altebe ^J^rig* 
()eb^ Smbebe ubi. ben Province Effex (Effex Shire) 
og bet meb faaban Steebelig^eb/ at man betroebe ^am 
Provinciens ^enge, fom ^an^ Jormoenb, 9lentemeflerne, 
ofte i)a\>i>z Ut>t for&altet* S)e, fom ubi ^an^ (eftenbe 
£it)e baoe f0gt at f&oerte ^am, toge bang ^orfDar eftcr 
ban£f 5)0b* £flerbe SWoenb \)Mc nt>i bang S)0b en flor 
gorliig; ^i)i i)ani Bibliothec (lob bem altil> aabet; 
^an forfpnebe bem felt) meb 950ger, fom arbepbebe paa 
at igienbri&e f)am, ja toiifebe bem felt), l)t>ilfe Argu- 
menter Dare be (lerfefle* ®en ^^rboeroelfe, fom re^^ 
gierer blanbt Sbtiflne, og ©eijWigbebeng §orf0lge(fer, breto 
bam til at anfcegte 9ieligtonen« ^og b^bebe b^n iffe 
bem, b^n bar ^ff^pe for 3 ^bi b<)n t)ar Denlig og tienfi^ 
agtig mob alle og legerede ^enge til t&enbe 6ngel|fe 
®eifllige, \)\>ii Soerbomme bem bog iHe bifalbt* 2lf bettc 
QJibnegbprb feeg, at Collins f^at Doeret en SDJanb, fom 
ubi gob Intention fanb i)a\>t toilbfaret, og at t>H 
famme maa ftgeg om abf^itlige anbre, ber t)eb n0pe 
Sfterforflning ere bre&ne ub af ben alfare QJep* Slnber:: 
lebeg maa man b0mme om bem^ ber erftore fig ^ienber 
af Dieligion, efterbi be iffe finbe bereg 9legning bereeb* 
SSlanbt &em fanb regneg foromtalte Edelmand og 
Autor, fom f^at fJreeet mob 9letigionen unber bet ^am 
af Gilbert Burnet, item be (^fribentere, ber i}a\>c 

unber 62 ^^ Co) §©> Ep. 466. 

wunDer 9?at)ne af 30i)iffe 9labbiner ffiemtet meD ben 
j^edige (SfrifW @tii(, og Autor til De faa falDne Prin- 
ceffes Malebares &c. 9?og(e fanl) ogfaa Del ^o(De for, at 
man b(ani)t De fiDfle ogfaa maa regne Autor tilL^homme 
Machine, eftetDi f)an gaaer enbnu t)it)ere enD De famme, 
faafom I)an fotfajler iffe aQeene a(( ^teHgion/ men enD:s 
ogfaa ncegter @ialen, og tilffrioer alle SWennejIetg ©ter^ 
ninger £egemet« Organifation, 5S(ol) og QJoebjIerj 
9Ken faafom famme Autor grunber ftn £oKl>om paa 
Anatomijle Experimenter, og f)an af Deflige UnDer^^ 
fegninger er forbun&et Dettil, faa fpne^ mig, at l)an itte 
fant) fcetteg uDi (ige ClalTe og unber famme 9Jummer, 
fom De ot)enanf0tte jtl^l^^ <Sf ribentere 5 ^(>t> ent)|Jt0nt 
ban et meere fatlig, faa et f^an bog minbre (afh)oerbig 
enb be, ber af ^aabbeb jfiemte meb OJeligionen, og fom 
iWe b0r anfee« anberlebeg enb tpggeg(0fe SWenneffer, 
eftetbi be ere Atheifter, iffe af formegen ®rublen og 
Unbei:f0gning , men af Inclination, faafom be intet 
troe, efterbi be intet t)iHe troe^ ^an fanb ftge, at 
Autor til L^omme Machine er forf0rt af Phylijf e 
og Anatomijle Sfterforflninger* jOm ben £cerbom, 
fom bijfe anfeelige 9!)?flenb ubi Dor ^il> forpjante de 
Harmonia praeftabihta, bertil i)at funbet contri- 
buere, brifler jeg mig iffe til at ftge* ©et alleene 
maa man tilflaae, at, enb|7i0nt Scerbommen er iffe ben 
famme, faa i^ax ben bog famme QJirfning n^i Morale, 
gi0r 5D?enne|Ietg fri Millie til intet, og tiljfrioer afle 
\>ct6 ©ierninger en fatal 9?0bt)enbig{)eb* 3eg forbliber lu Epi- 
Ep. 467. -C^ ( O ) §^ 63 

Epistola CDLXYIL 

in ^em fotunOrer ftg ober ben mi(De 55om, 
fotti jeg foelDer ofter Autor tt( J>et ©frift 
falDet L^homme Machine, 3eg faJDet 
ingen ttii(D ©om o&er faa&an Autor; &er forfaflcr 
bahbe ^Religion og Morale, 3eg figer allecne^ at, 
eftetfom Det fpne^, at f)an af a(t for fubtile Specu- 
lationer fanD ecere fot(et)et til faaDanne felfomme SWee^^ 
ninger, ^Doroel) i)an er (igefom Drufnet uDi fm QJii^Dom, 
^an t)a er minbre lafl»ari)ig enb Dijfe ©fribentere, ber 
of ^aa&f)eD DriDe (Spot meD 9ve(igionen, og intet troe, 
efterDi t)e intet DiDe troe* ®en ferjle fant) (igne^ oeD 
en bejfienfet S!)?ant), ^ois •i^ierne af for l^ibfig ®riF er 
fommen tiDaf Sa&e/ eHer meD en, ber af for megen 
?agning f^at faaet ©fa&e paa ^pnet^ S)e fiDfle Der^ 
ImoD fanb figne^ oeD bem, Der {)at)e :S[)9ne, men iffe 
eifle fee, og Der baee ^orflanb, fom be ep eiOe bruge* 
L^homme Machine er Del et af be Deberfipggeltgfle 
©frifter, fom nogen ^ii er fommet for Spfet^ SWen 
man feer abjfillige Argumenter, l^t)ort)el ilbe grunbebe, 
at f)at)e noget @fin* 9!J?an maa Del tilflaae, at ben 
goerbom, fom grunber fig paa Srfaren{)eb, er ben fifferfle 
Siettefnor* 5J)?an maa meb Autor tiijlaae, at f)unbrebe 
QJilbfarelfer repfe fig af antagne Definitioner og af 
Argumenter a priori. 9!J?an maa ogfaa tiJflaae, es 
at Organa, 95Iob og QJabfler contribuere tH bet, 
fom man faiber ^oxnuit, og at be ub&irfe Affecter 
og ^ilb0pe(ig{)eber, og naar faa er, feer man, i)\>a\) 
fom l^at forfert Autor, og fom ^ar bragt l^am tH be 
farfige 5!J?eeninger at ncegte @ice(en og benS QJirfninger, 
at gi0re ben til et Chimere og non ens, og at tils* 

jlriee 64 •C®gC0)§e> Ep.467- 

ffrtoe £egeinet alt, ^t>a& fom tiOcegge^ Stolen, ^en^ 
enDfPtent man tilflaaer ^(ot)et^ og Q^ceDfferned QSirfntnger 
uDi ee SSfitmtfit, faa flpDer D09 Deraf \Ht, at @ice(en 
bitoer til intet^ og at efter ^an^ (Sigelfe Organifa- 
tioDen et ^mncfttti Merite; ^^iy u-anfeet aDe De 
Experimenter, fom ^an anferer^ eg ^oormeD ^an 
feger at t>ufe/ at (igefom £egemet er Danner^ faa er 
bt>ett 0)}ennef7e^ QSiDie og '^^ilbepedg^e^^ feer man bog 
noget bo^ ^ennefPet^ fom tffe fanb ^enfere^ ti( Me- 
chanismum, nemlig @triD meQem ^100 og 2(anD/ 
fom ©friften figer, efterDt et ^ttert ^ennefle fanD ftge: 
Video meliora proboqve, deteriora feqvor. 
X)et er: jeg feer og famtpffer Det gobe^ men fotger Det 
onbe^ 0!^an feer og^ at ^enneffet uDi Den flerfle 
paroxysmo, fom 35loDetg Fermentation og piemen* 
§on)irre(fe foraarfager, ofte fanO moderere en Af- 
fect eDer i Det ringefle Domme^ at Den ber mode- 
reres. ^^ri^eD til at toenFe fanD t)eD ^egemetf^ U^orDeii 
t>el Q3aanD paatogges^ Den fanD Dog iffe ganDffe qDcele^^ 
^oilfet og Diife^ of Srfaren^eD^ fom Autor beraaber 
ftg paa^ faa at ^er fanD anfere^ ^faren^eD til Q3eDiig 
etpaa Det eene faat>e( fom paa Det anDet^ ^n faaDan 
Sri^eD er noget Antimachiniftifit, og fom Diifer, at 
et ^enneffe beflaaer af anDet enD af en pur Materie 
atteene^ £igefom nu Srfarenl^eD Diifer^ i)Mi^ Segemet^ 
S)annelfe uDoirfer, faa »iifer ogfaa Srfaren^eD, at uDi 
et ^enneffe er noget^ fom flriDer DertmoD/ og at DeruDi 
er en Dualitet eller Dobbelt ^ilDej ^^i, f)mi Det iffe 
Dar faaleDe^/ burDe tngen @triD D<ere/ men alting maatte 
DriDeg (igefom et @fib blinDt af ^inDen, naar ingen 
©tprmanD faD DeD Sloret* gegemet^ 55anne(fe maa 
Derfore ligneg oeD QJinDen, Der DriDer ®fibet til <Sfi<er 
og Clipper, og ©iaien DeD (StprmanDen, Der foger 
at forefomme ^fibbruD* SWan feer ^eraf, ^DorDiDt 

Autor «».468. <#S(0)§C> 66 Autor^xtravag^«r. Wt, fyMt> man f^am tat^iftaae^ 
«r ^ttiif at ubt SD}t^rnu«en6 SXeffdIfie &ttaffm IadD 
fEKciMd 09 fortiiidcts <(^e ^lOHi^Daixven^ OcmMtution; 
0.d at/ 4ifd^i0tu en 9)}t^(rnind er ^»d toenbe ^ete 
fonec iige f(»V/ faa ev ben i)09 iUe fige ^rafbatD^^ 
<fierDi en ^c ^ciiftige Affecter at be^ilX/ men Den 
^nben fynOM af fti 9Stllte« 3ed fotbiidec »« T ' < 
Epistok CDLXym. » 

txsgfpgen rafet en&nu^ og ^or^aabning om Denned * 
£)p()0re(fe forfbinDer meer og meet* SWan 
maa t)e( forunbre ftg o&er^ at^ efterfom faa 
mange u^magtpaaiiggetiOe ^Frifter oarUgen fomme for 
£pfet/ ingen ^ar paataget ftg at forfatte ^iflorie o&er 
&enne flore og u^ffleD&anlige fcanbes^'^Jage* 3eg ftger: 
u^foebt>an(ige/ efterbi fa(l intet @;:empe( ut)t J^ifionen 
Derpoa finteg^ 3 bet tingefie l^t f'eg intet (S^mp^l 
imtM^ ^t>or megen Untage /eg ^ar antMn&rt bciyaa^ 
^lERan finder tx( ofte (alet ont Clltxegfpge) men a(t)rig «m 
noigen/ t)er fafl Den 5te ^ee( af et ^e(t Seculo ^a&et 
rafet o&er |)e«(e Europa, og (tgefom en (^t0t>er ut)i 
aOe^ ^rpaer og 93tnfUr efterUeDec ait bit Clooeg/ fom 
i>«n tifforn ith^ angcebeN S)et tx fanDefig en Materie, 
fom feriMmmeftgen burt^ foette jfaa»e( «^ifbrie«@FrU)ere 
fom 9^(tturfi^n&ige v^i ^fbe^^e^ ^ifiorte«@&tt^ece burte 
bem«9e fig met>; at -efterfee&e om ^emp^li t>M m 0t).(sg^ 
^ftf Ux meb flig^: JDmftcenMe&er nt)i ^xmiUtAt at 
^ni)e/ b)Mi(fet t>ar nMete ^agt^paatiggeobe^ v '^D : 9t an^ 
:io} tegne B6 <^ C O ) §S> tip. 4«o. 

tcsne u<*ta((id( atiDte ^ind, ^t)onn<D t>m$ ©ftifter ece 
opf9lt)te* ^^atttcfpnOise^ ^(igt t>at/ at eftetfocfPe ^at» 
fagen til denne <^t>ad^eD^ ZansMti^f^th , til t>en^ fe(« 
fomme S^enftabtx, tt( ben^ $tetn» 09 ^UbadMeben^ 
boi Den ilfe ansttber en ^oe, Opt eOec ^a(t» meet ent) 
eendond; 09 anbet beflige* 9^ogU b<it>e t>e( uDi ^e* 
g^nbelfen fotetaget fig/ at eftecforjfe ^pgdommens Qiat» 
faSf men ben^ £angt>at;tgbeb 09 fetfomtne Sgenjfabec 
uDfobre anbce Argiimenter enO be^ font focben ere 
brugte. tO^an bettenev ftd nu fafl aOeene af Theo- 
logijfe Argumenter, ^t)tlfe Del iHe fanb fecfafie^; 
(D^en^ font (BUS) tU at ^affe btuger natuttise ^tbfer, 
faa difpenferes ^^atutfpnbtge iffe fot at efterlebe be 
meef! rtmeftge ^atfaget ^ertif* 3eg foirbUt>er »* Of Epistola CDLXIX. 

g^^eg b<()t)ec npedgen (cefet et politiff @frtft/ ^Dorubi 
"^^ Autor fiietfiter meb be 3)?aabec, olffe 9legie« 
ringer betiene fig af ubi at poabpbe ^rig^«@t9r* 
J^an figer: bt>orti( tiene biffe tnange £)mfD0b/ at fcette 
^fat paa oiffe ^tobebragte/ paa ©aOoner, paa €a« 
roffer/ paa ^pepigla^ og anbet beflige^ font i ^an^ 
'^anfer er (atter(igt og foraarfager $ort>irre(fe* ^on^ 
figer i^an, bet er iffe bebre^ fornttftigere og magetigere/ 
at paabpbe en reen ^op og ^orntue ^fat? ^en ben 
gobe Autor i^at iffe eftertctnft, ^Por PanfPeiigt bet er^ 
at paabpbe en <Sfat/ font fanb pare afle ti( maabe» 
^e jDmfp0b/ font \r)nti f^am fatteriige/ ere ofte ganbffe 

for* forn0Dne/ eftevDt ^cfacen^ed t)iifer/ at ^(muen oil og ' 
maa tracteres fotn ©uffer 09 Marioneter, 09 U 
(^tatte, font t)em pao(egge^/ maa Dcere af Den ^^atur^ 
at Det (ant) fpne^/ at t>e fttt>inigen unterfafle ftg t)e 
famme* Ex. gr.: '^aat en iffe t>t( fPiOe ftg &el> ftne 
@anonec, fine brol»ereOe og ®i>(&enft9ffeg ^teDer, ftne 
(Spe9(g(a^ ut)t Caroffec/ fine flove 'StnDue^ 9ludec u;./ 
men ^ellec beqOemmer ftg Hi @Fatte'n; faa unt)erC(ifler 
i^an fig Un frtt>HIig/ og ^mUn tet eOet fant) bon be« 
ft)oerge ftg beroberj ^bi &«t ^«<&«t » f<»<» SKaa&e: Vo- 
lenti non eft onus, ^et et : 'Siaat man fe(t) ut)s 
t>fflgei; ftg en ^9tt>t, a Det ingen ^pr^e* ^^erpaass 
giun&et ftg Den @fiC, at foDre ^ot;t»(gf tiling af Dem, 
fom efter et t)tfl ^loffes@(et f omme om Stftenen Inb ubi 
@taben fro bere^ ?9fl4Hepfer, ^t)i« faaban @fat paa* 
(agbe^ aOe fKepfenbe/ og paa aOe ^tbet/ t)Kbe bet b<<be: 
^an f0ge]( peb ^aateg at forbpbe 0^ aO Spfl* ^en^ 
faafom en^Pei; befcie^ fra flige ^aaldQ, uben naar ^an 
ep betimeftgen fommet ti(bage igien^ ttnberfaflec ^an ftg 
bem friPiOigen* S)ifle £)mfp0b, fom Autor criticerer, 
fanb becforuben tiene ti( at ^cemme ^tragt og QSeOpfl^ 
Os omenbfPtent be betPeb iffe fanb ^cemme^/ fom ^r« 
faren^eb be^Petre t>iiftv, faa fpne^ bet bog at Pdre 9{e« 
giedngen^ @igte^ og at ben becpeb giper ttlftenbe/ at be 
ber b<emme^* ^bjHiatge ^ing^ fom peb ferfle j^pefafl 
fpne^ (atterUge, fanb peb nepe @ftectanfe ftnbe^ at Pare 
Pe( grunbebe* 3eg forbfipet ic« Epi. 

5» 
68 <^(0)§t> BP.««. 

Epistola CDLXX. 

l«t fornemfle <Sig(« af mine ^D^oralfPe ^fttftec et^ 
at beflriDc biffe ontodne falfSe ^ttninsw om 

® pDet 09 £pl><c, 09 at t)iif</ (H)m ofte man af 

Mangel paa nepe ^tetfocffaind taget ^fpggen foe 
i^tmtt, foc&emtnei; bet^ fom er fKoe^onbist/ og cofet 
D<1/ fom fectUner at fafle^^ (after be famme '(Sierntnget 
^0^ eeii/ fom be cofe ^o!$ en anbeu/ b0Amei; om ^gec 
tffe eftec ^agetne fe(0/ men eftec beied (pffeltge Ubfafb/ 
faa at en 'Syaatt faaec il^at>n af en t)it0 fStanb^ efterbt 
^an6 ^aac(t0^eb ^aoec got Ubfaib^ 09 en ^iii !DIanb 
ta\!t>ti en IDaate/ eftetbt ^an^ fornuftige S(nfla(ter Mb 
een eUec anben ^cn)be(fe ingen QStifning fanb ^oe* 
3e9 ^ac foc^en ottfet ben fa(ffe Idi^e, man 9t0t ftg em 
^(te 09 '.^(te«(^iernin9ec5 l£)e famme ^(nmecfningev 
fanb 09 9i0ce$ ot)ec be fleefie Martyriis, efterbi man 
b0mmet om Oietningetne eftec ^ecfonecne/ faa at ben 
famme (3temin9/ fom i)oi een laitti Q^eflanbig^b/ 
^eebec ^0$ en anben ^tto^eb 09 Brutalitet ^en 
^aU/ fom e( (atted^ ubi en Therfitis, bec0mmed 
ubi Neftors tOhtnb* ^(muen t0ce( fun veb @faQen/ 
09 trotngec ftg iKe tnb ti( Piemen; ^en feec iffe uben 
t)eb anbce^ )^pne^ og ta(ec tffe uben t>eb anbce^ ^unb; 
^en confimderer ^pCIem meb ©ub^fcpgt* $0f» 
wce(brene$ *^i;oe og ^eeninger b0e iffe meb bem* S)e 
efter(abe ^0mene bete^ *^roe meb bere^ (D^ibfec* £)(be« 
fabecen^ ^aacftg^eb biiber ogfaa Q30(ne«Q30cnene^* J^0t, 
bt)ab en ftnbcig Moralift ^erom anf0cec* ^an^ Q3e« 
toenfningec ete t>e( Poetiffe og fletfe^ men ftnbe bog 
Q3tfa(b ^00 mange* Francifcus Xaverius, figec ^an^ 
focflpcrec og nebflaaec ^fgubd ^iQeber ubi Japan, foe 

i B^.470. <^ Co) @ft> efjT 

i Dined &M. at tpitfte fine tQM, tnOtit at EanDetd 
(^eifllise af 9^tt>{ierM for Dere^ 9itm(» %toc omfotnme 
^om* J^an Htt, oq Oen CXeiigioti/ font ^on ^at for» 
plantet/ florerer efter ^an$ S)0b/ fom ^ac fat ^p(ti> 
ubt £anbet og op^t&fet Unbetfhatteme tnoD 9ieg<nten* 
^ongend ;$9ne aabned omfibec/ foa at f^an med @t)cetD 
OS 3t^ forf0(der 9lebeO(«ti«* ^e fleefie fa(&e ba f»» 
%coen igien/ og opoflre txti for l>mi timeftge ^e(fcect 
09 for t>ered £h». &n eene^e btontit tufHvDe foragter 
^omgfel og @t>oerO/ og bwr met) ten %roe> ftm .l^n 
bar Doeret o)>erta(et af Xaverio at antage* <Oand S)0t> 
onfeed fom et Martyrium, og fj^ni Stjfe ^t)e< QC9* 
b0l>igbeb for. Europa opretter foe f^am 9HtaXf og 
foetter bant pua >^e(gene^ €tfle* (Olen/ naar en Bar- 
barift ot(b Americaner fa(ber ubt ftn ^tenbe^ 4)(cnber^ 
naar man optoenber ^aal for batD/ og ban mibt ubt 
^inen fpnger og (eer af aOe ^rub^er/ faa b(iPer ban$ 
^0b iffe anfeet fom et Martyrium,. e9 b<0(r ben 
Itbenbe fom en.^It^ met) ban bffiKr folbet en b^iarb* . 
naCfeb' Barbar. (^aa(ebed b0mme$ u^Hge om begge^M 
fti0nt ben fetftt bat>er for fin Stbelfe^ ^e(0nning Q£re 
og ^(tar foe ;^9ene/ og ben ftbfle betimob tntet uben 
(Spot og SftertaU. €n, fom tvoeber unDer $0b0er 
Sanbet^ ZoH, fom foifl^rrec titi ^roe, fom traalK<r 
mob Otegenten/ befpottec tettd S^figton, og faaev U<*eii^ 
bebd @oeb blat^t £anbet^ Snbbpggere, naae faoban en 
b0er^ efterbt ban ^ar forttent at b0e^ mon ifcai Pel foc» 
ttener at lait>ii ^e(t^ og at jtred meb !9?art9r«^rone ?. 
3ieg meenec^ at bett forttener me^r at b09agted^ ber om' 
fommtf^ peb fin $itnbe($ <^rum^b, og ifU peb nogen 
tOttdgtemtng/ l^om ^n b<)r bedrepet* ^t er aOeene ubt 
en ti«fp9(brg ^anb/ man b0r pr% Q^e^anbig^b ubt ^« 
be(fe* '^ibere^ naar en Poenitent plagei :og pibfPer 
fit Segeme for be ©pnber^ fom ban ^ar 1)ebrePet, og 

tin. It f. n. btB<, fan*, Kcgnittiif. 08*** IQi <ǤC0)@e> EP..471. ogtev at Utitiw, naat ^an uDi Det ^eete $o(f^ ^aaf9n 
09ec faotMti Difdpline, da raabcf man ^lD^u;afe(/ 09 
^n^ 9}at>ff blibet b^Pt aofheoet b»^ ^fterfommenie. 
^tn^ naat en Malebarer gtoec fit Ee^eme Dpbe og 
btobige <Baar^ naai; \im ^eU fHav tdiennem gaaer n0den^ 
09 unberfafiec ftg faat>el <3o(en< •g>eet)( fom Q^tntenni^ 
^(De^ naat f^ati Defter fts igiennem en b<(( Provincie 
fox at tiffienbedtoe ^nger og Slueffe^ ftge^ i^an at ^at>e 
en <Sfrue (0^ t ^ooebet* @aa t>it>t Autor, bt>itf ^e« 
tanfninger b(tot)er ete t>e( noget flecfe/ flt^nt man maa 
tU|laae^ at be iffe ere ganbffe uegrunbebe* ^bi ^t» 
farenbeb t>tifet/ at man feer tffe faa meget paa &itt» 
ningecne fe(t), fom paa ^erfoneme/ bet bebriDe bem. 
3eg fotbUoer k* 
•> Epistola CDLXXI. 

|eg difputerede engang Ubenlanb^ om 9le(igionen 
meb en ^Siunf* !^en fornemfle 9)}aterie t>ar om 

ben eenllge <Stanb, fom ^(o|ler*9teg(er forbinbe 

tiU 3eg meenebe^ at $orbub mob ^teffab fhibebe 
faat)e( mob 9^aturen^ ^00^ fom mob ben •S)eaige @frtft 
og be jDtb: ^oftt og formeerer $ber. ^an berimob, 
at ber flebfe maatte octre S0}ennej7er^ fom o^ebe ftg 
aDeene tii (^ub« ^ienefle, og at OSgtefPab og be ^e* 
fDcerftgbeber^ fom bermeb feige^ ere ubt faabant ^inbcr* 
^erpaa tafebe b<^n p(cegtigen om ben eenltge @tanb^ 
SRotte^ ^erftgbeb og ^eOigbeb. 3eg b(et> fhft flaaenbe 
paa mit ferfle Argument, og meenebe^ at faabant et 

iffe Bp.471. -C^g (O) Sgt> tx 

iffe anDet enb at caHrere f^ felb ^ 3eg fagbe^ at^ 
^t>i^ Sophronifcus fao^ont ^aobe giort^ oat Socrates 
ifle Commen ti( *^ect>en* >^an anf0cte Derpaa De (i0i:fie 
^e(gene^ ^X^mpe(^ ^t>t(fe fctt)iOigen af ot)enmeR)te ^acfag 
^aDDje ^o({>et ftg fca oegtefPab^ 09 fceniDtet^et t>«re^ ^e<te 
' ^tiD udi eenlid <^tan^« 3eg fa^U, at, naac man n09e 
t)i( examinere tnange faa falOne •6e(dene^ Opferfel/ 
t>tf man ^nDe, at oifte af bem^ fom optofte^ ti( SfiKtne^ 
ifCe fortiene minDfle 15ec0mme(fe$ 3(t nogfe Eremiter 
09 Afcetici iUe f)Me txeret antet eni) tungfin^e&e ^mneffc 
^aDe(e, og at en St Francifcus, en Ignatius &c.n 
ete b(et>ne fatte paa ^tlQtmi Zi^it, efterbi be ^aDe ^aft 
©ftucic l0fe i ^ottebet* 3eg fwmfoer tHbete/ at be, 
ber uben Stacfad, fom flpbec enten af £egemet <Bet 
^inbet, eflec fotmebelfl anbre Diffe ^^mfloenbtg^eber op« 
ofire ftg flebfe til een(tg ^tanb/ renoncere paa at 
txere 0)}ennefPec, og ot>ettrcebe 9^aturen^ £oD* ^a ^n 
nu omftber (l^nnebe noget ^eiDeb, fagbe I'eg, at /eg ftinbe 
bog forfpne ^am meb et Argument, fom funbe tiene 
tU at fcette ^art)e paa ^an^ @ag$ 3eg fagbe, at ^an 
funbe foregioe, at bet ec fontemmedg !J)hinfe og ^emiter, 
fom gtece natuclige ^0i;n, og at man betfoce fa(be€ bem 
il^aturlige, fom a^lti uben fot Q£gteffa&; Os, noar 
faa ec, fphbe be 6t>etf<n mob 9^aturen eBec ben funbe 
Politie. 3ne mob 9?aturen, efterbt bit gi0ce natucftge 
^0t;n/ ep ^eBer mob ben funbe Politie, faafom €(« 
faven^eb tocer, at •g)oce«Unger b(it»e be bueHg^e S5ocgere. 
@aafom ban nu begceb, at Ut ftbf!e Mt ^emt, gif 
^n oteb bort* 3[«g focbiii>ec k. 

tin. * f. n. rolltl*, Polttlk. ' Epi- 
13 <«@(0)§8> gf^iM. 

Epistola ODLXXn. 

itt ^OMt, foooel t ^n§ttant>f fotn paa anNe 
@tei)ev/ boom ^tnl^maal om De toenDe Sion» ' 
get^ Caroii i* •q f^$ @0tif CaoroM 2« 
Stdti^iotu >^imO ^oteren angaoer^ ta ^ar man <n^eef 
of tM %Mt>e/ ^n ^r lUfhevet ^oeit^ «nt>eel egfiia of 
&(ti ^mi^t, ^ fletfe (oD fee moD D« 9{oman4S«f|^ff9 
ttfiBerfoottm^^ !D0itit^ at ^t> ufei •|>i<i^<t befiienDte Den 
tffMavcftt 9Uit9ten* ^en man fanD of bet eene^ faaDcf 
fm af bet anbet tneet ^t»i\$ b<3t>ef %bi/ faafom b<ur 
tvcensebe til ^oen ubi l>tt QCdteffab/ fom atbe^bebe^ 
paa meb ben SpanfN PrincelTe, faa fanb fomnte 
%ret>e iffi» anfee^ onbet enb pure Compliments ^reM« 
£>9 ben ;$ni^b^ ban (ob fee mob be 9ioman<*€atbo(ffi»/^ 
vepfebe fig af ben Affection, be tiffienbedate mob I^aii9 
^erfon/- og be ^imefler, be titbebe ^am^ fen ttbi btt 
^vt Opwt* IDette gap 3lnUbning ttt ^Biiitanft foe ben 
^geffPe ^if e^ og gfemte tic Puritanei* og Indepen^ 
denter iffe at foiege ben farome, fov at fotrre ^a«pe 
paa bere^ Opflanb. IRen nu omflmtber tPt(er fa^ ingeiv' 
u«pattif{ €ttgetoi^cv »m CaroK Imi Orthodoxies) 
ffMt^a f^n$ ftbfle Q3eftenbeffe paa fHettetfleb^ ^ fonb 
ttene ttf et u«tmoiOge(tgt ^eptt^ ^ 3a man fanb ^ ^e 
meeir Starfog at mi^ttenfe $abemi.' ^ong Jacob i» 
Ubanfeet be ^btfter^ ^an fovfatt«be meO Dm tK^va«f^ 
^cecbom^ *^^i ^an oar. en flot ^t\itt i at fimntepe',! 
ta @0nnen berimob par meer fanbrue og , rf beUg^r . |)pab 
Carl 2* angaaet/ ba^ faafom ()an ficegtebe fin ^ar« 
faber paa at foreflilU Hg ubl tReUgionen^ ba^ enbfltent 
^an f!ebfe gap fig ub for at Pare en $orfagter af ben 
^ngelffe ^trCe, faa par b<m^ "^roe bog flebfe mi^totnft^ 

faa ■ 

fia 01 tmm ^o(Dii ^am fot> at Mtte 0li>mans^(tt^o(|f udi 

f0rft( iMut ftt 9^ecfle/ ba ^ti (f>t f)g betwne of <n 
^m«tft ^r<rfl. Od/ N^ moiii fan& f<efl«> t;t««i 'tt^ 
Oe- ^vm^ font n^\iQ<ln m publicerede, 09 f»iii 
fkiU9 nt}i Ande^foiis @omliti9/ faa ^d^r tiran ingen 
^cf^ at n^' meet txxem^ Idm fotnme SSret>e^ tfAs» 
ti^t\) SfDnee l^an$ ^tobei? i>g Succelfbr uDt 9{eigte« 

riRdett Jacob' 2* 09 tp&eK Det f0cf{« faafeDe^: 

- ■■ -I 

~ ff^m ^akp fem &I ^0ifte fbrgattgen ^g^ ^ar 
ItmDet •o»er{>et)ttfe '^^ at C()^fiftu^ i^ fani) |at)e ttbetV 

een Stittt poa ^ix^^^i/ <^ K9 4o{&<i^ N ^tt ot txcre ' 
W4W, at Det ec ben S^ontet^e ^irfe. ^eg ^ofOer usfor* 
nelbent at taie DiMItftisere ^rom / efterbi iMit adeene 
ttKl* fi>0rge ettt/ |oov ben rem ^cfe et* ^i etCtote/ 
a( tt«« en €at^»ftf! og ^pof!i>(if{ ^rfe^ £>gat bet e^ 
tfft eti^ttee ttHabt^ at tvee ^oad ^n t>i(/ men at faatKint^ 
tf(t^fr»ei aaeene ^tfen/ fom €^rt(lu« ^<»c gfiwi ^gf 
pan gotten at fipve os iregiete 0^ »M ^i^n^ ^attiit,** 
og fom' ()av fotfottet '^tocP ^tknW^t, ^Doceftev 01 
ffttHe tette 06. 3ntet tant) dvre u«rkne(|ge»f/ enO at gioe- 
er ^an& tet>e og ttOtgemeb at MaU ^nbb^gerne at 
forffaee t>em eftet egen Phantafie. $^t i faa ^aatt 
t>t(De eni^Det forger &i{(>e ^tt egen ^ommev/ og i f0(ge 
Deraf »tl&e ixt^ $orf7toe( &(tt>e meOem 9let og Ucet* 
JCanb Dt Da troe/ at ®U^ f)av t)Ut>et (abe og ft>(st>e 
utH fcwUMti^^ tlsbt^ei}/ og at ^tv ^at oKbet gioe o^ en 
9iege( for at be9U&e b^^ og tiffigem«{) ooerfobe^ o^ ^i« 
^ at b0mm« efter wwi egni «g)ot)eberl> 3eg t)i»e 
0nf(e/ At nogtn funbe t>iife mig^ -^Ovbev ^t gi<oet «n« 
^ef ^rfon ^agt^at ^vnmt ubi %oen«^<«Ser» €l|w*^ 
fluf ^r 4>t>err'abt ^irfen faaban WUnQt inttii at tofe 'og- 
abfolvere ^^nbere. '^an ^at eftertob<t ben J^tUlQ 

^anb/ 7* -"^ Co) S©*^ ^ 478. 

9(anb/ fom ^ac »stem t>m eftec ^am» Op|taiit>e(f(«. 
Slpoflfonie ^<u»e fha; forfattet mO ben <^Uq ^vM 
^ittp %tomi ^ttiUt, 09 fiUn f^^tt t>et NicsenifPe 
Ooncilimn gioct Det famine/ .09 fecfattet en Q3e(ient>e(fe/ 
fom f^cet Det^ il^abn* ^icfen ec faa(eOe« »eO Den 
0)}agt/ fom t)en af €Mfio er siDen/ ^(eben befPtfCet til 
<Sf(tften0 lOommet man^e Star eftet ^pofUeme< ^idet/ 
09 ^ar faaet IRet ti( at bemme om^ ^Dilfe ^09er ete 
CanoniflPe/ eOet iffe ere* 4)i>i^ ben ta Hut faa(ebetf 
bertif botret beretttget/ faa t>i(be f'eg gieme bibe^ ^oocs 
febe^ ben ^ar tabt faaban fRtt, 09 beb ^btlfen ^n^ 
bt9^b man ^ar fepareret fig fra famme j^cfe* S>en 
•^eenefle Snbbenbing berimob^ finn |e9 l^at gioct^ et, at 
benne ^rfe ttat bt(bfam beb at bre9e @f(iften/ at 9ibe 
ben ^eeninget/ fom flribe mob @anb()eb/ 09 at be* 
tpnge ben meb ^toe6 ^ttiHt, fom ^fnften tffe au- 
toriferer. ^en f'eg fpecgee, ^bo {fa( bcece S)ommec 
^ecubi? enten bet f{a( bcere ^itttn, fom ut en beflanbig 
SucceULon ec focp(antet tt( 0^/ eOec nogle private 
^evfonet/ fom iau gtort @ft(^mtffe for betetf egen 
^m*^^ &aa btbt Oaroli 2* Q3ef ienbe(fe ^ om ^bt« 
ditgttg^eb Jacob 2* btbnev meb et Unbetfftift faa 
(pbenbe: ,f^mc er en rtgttg Copie af et ^ceb, fom 
it fPtebet meb min ^robecd ^ong Carls egen ^anb/ 
^biifet ^ceb I'eg ^ funbet ubt ^an6 ©frUn* 

Jacobus R.^ 

Wian feer af benne ^efienbelfe^ at Garolus 2* 
^ber forb0mt ben €nge(fPe S^itU, ^boeaf . ^an bog fore* 
gab ftg at bare en tbrig ^effbtter* ^et er eOer< ban* 
^e(tgt at b0mme/ om ^an bar en alborltg 9ioman« 
€at^o(|7/ t^i ^an$ bag(ig ^a(e 09 Opferfel bttfer Sttn* 
fen^eb ubt aO 9ieHgion/ faa at ^«n er en Profelyt, 
fom ben OiomerfPe J^trfe tffe meget fanb brpfle fig af;- 

®et Bp. .47a <^ C O ) g©> TJSf 

^tt f)Mtt wntt betre og anflcenDidere fdtJIottg Jacob, 
at ban ^at)l>< fupprimeret dettt ISvet)^ faafom bet 
tienec ti( ititet anbet enb ti( at ftxerte b^n^ Q3robec0 
3^ttfQttime(fe^ od faafom bembi aOeene ftnbe^ nogU 
loci communes, fotn bunbcebe ^anse ^at>e txsret 
tgtenbvebne. 3titet ei; u«nm<Hgere enb bet ^oi>eb«Argu« m 
ment, fom tt( @(utnind anf0re«; ^^emfts: ^t>t^ ^ttfen 
bar t)t(bfaret^ ^t)0 (anb bemme betom uben ^tcfen fe()>? 
^eraf feet man, at (Sfrtften ^at>er tntet at ftge^ men 
at ^tcfen blit>ec ben^ egen l^ommer. Ses kat paa 
anbre @teber ottfet/ at ben flote ^empe Bosweth 
flebfe bettente fig af faabant ^et)ii^/ 09 ttOtsemeb an« 
tegnet/ ^t>oc ((be gcunbet bet tx* 3eg fotbUoec tc* 
Epistola CDLXXin. n 

• 

>eg ^a^ec t>eb abff iOise £e9(igb(bec ubi mine ^fciftet 
t)iifet/ at bet er iCCe £uften 03 ^eben, fom Qiex 

et §o(f RenbeKgt f«a et anbet ubi S)pber 09 

^pber^ 09 at man iffe ti(<Ebet; fig ^apper^eb^ Diebettg^eb^ 
Ambition 09 anbte beflige g(imrenbe Sgenflabe; men 
at be fi9be af funbe Eobe^ og t>eb f(oge ^norbninger 
faa(ebe6 inbproente^^ at be b(tt>e (igefom ti( en $o(fe« 
9^atur» ^ette tage be fleefle Europeeer, fotc U, 
fom iffe ^at>e bef0gt anbte 3ocben$ ^attn, iUt nbt 
^gt^ %bi be bj(be fig inb^ at, I'o (otnger et $o(C er 
fta Europa, /o minbre moralifered er bet/ 0^ ber« 
for anfee fom ^abUr^ b^^b fom repfenbe $off b<tt>e be« 
tettet om Gbinefer, Perfianer, Indianer og anbre* W <4>3(0)g«> Bp.478. 

4>>i^ Gardlafii de Vega fbctminsa om Peru- 
vianer ttt xisddi, ^tocom ttKNi Dog tngen ^atf(i9 ^at 
at Vfiitf Da ^aoe Peruvianeme uDi ^^D ot>ergaaet 
ait' anDte befUnDte Nationer. Om Japonefeme 
fbvMefle^ fo(unD<c(i9« ^ingy 09 tiQceg^ i)<ni> faaDonne 
ifiifidc ^9mftabt, faa ar inttt Europeeifl ^o(f fanH 
liS/>nt$ m«D Detii} ^^i ))e ^9D<v> font l)«n> tilfftiMK/ 
Qaat inttii Heroismum, faa at tnt> gamU 9iotn og 
(S^c«tfen(anD paa Den ^ib^ Da Uxt$ Qvaliteter oace 
100 uDi fl0tfl( ^(anD«; fafl tffe fanD (tdticd moD Dem« 
f)>aa Dm^ 9$(D((id^eD^ ^ocagt for ^cDeri/ ^i(er(id^et) 
tt( ^cDecneoSanDct^ 9^(D(tDen^eD/ og anDre Heroiffe 
SgenfPabe anfare^ af De troeDcecDigfle ^txihtntm mange 
€^emp(er* ^aafom intet ^olf foragtec meere 9iigDom/ 
faa ex intet $o(f meere fti foe De Safter^ fom flpDe af 
^egierftg^eD eftec ^enge; ^ii Det oar fKigDomi$ $ocagt^ 
fom foraacfageDe^ at De Lacedaemonier og gam(e 
fKomere practiferede faa floM l^oDev. tlD?an fInDec 
bo6 Den JaponelifPe ^(mue intet uDen Det, fom tx fors 
n0Dent* !^e iia'i>t alt ^oaD fom ec tii OoecfloD^ 09 
beflitte fig aOeene paa at bolDe Dere^ forneDne ^agec 
nette og teene* ^an f^ax faft intet €^empe( pac^ at 
en Japonefer DtiDet @pot meD ®uDDomme(ige ^lug^ 
^an iem Dem fielDen at fiage fig* ^?en De ffiffe fig 
uDi all ^oDgang meD en Heroiff og fafi tistroe(ig 
^efianDigbeD. 6n ^Dec focDemmet tt( D^De fm <S0n, 
font ban tiftcx, uDen at laDe fee- tingefie ^ooegeife^ 
naav (S0nnen bar begaaet en £!)}ii$gierning* @)remp(er 
Derpaa ere faa alminDeiige^ at man fajl iffe reflec- 
terer Derpaa* ^t gamie ©reefer og 9(omere br9flt 
fig af Dered Codris, Deciis og Corvinis. tO)en ubt 
Japan er en faa ^1 ^ctngDe af Deflige J^tlH, at 
tftxd 9}at)ne fafl iffe biioe antegncDe. ^et forunDet* 
(igfle er^ at Det Japoneliffe $ruentimmer DeruDi gtoev 

Det Ep. 478. <«§ C O ) §©> 77 

0(t (Uibet ^i0n tntet efter* ^erpaa tti( /es anfave nosle 
faa @);an9i{ec* €n %tenefi(«^tge/ Da nuin eendongiot 
fliemtcDe nHf (^nDe pa<i «n ^a{»e^ ^m&^un nuetneDe 
^enliie$ liifice at liDe^ 'la, ^nDfPtent ^ingtR i ftg fefl) t>at 
t^K af <meden QH^^eD^ tog ^un ii^t af ftg* @n feir^ 
nemme ^ene fevclffe&e ftg u^i (n onixn ^e, fotn ^an 
boMfem fca tJRol^ven foe at fcette uti ^t Serail. 
flDtobeven^ fern tat m fattid <S»{tat{S €nfe, tt(f{»t) ^Oe * 
et fdtc^f fy»otuti ^OR «|MtiuntMt>e fDotteccn at ^eu fig 
t>0nnt ^wHs^O tU 9?9(te, fotn fun&e ccDOe Dent begge 
fta pDecfle ^tmoD. •^emn tmf u«ifonnoDent(tg«ti ^igcn 
jufl Da bun (a;f(De ^wMt/ og foitangcDe at t>iDe Ut^ 
3nD|yo(D ; tDIen, faafom bun ^^^ fonDe ot^ertole fig 
Dertil; i>g tffe »HDe blotte fin 0)toDer« Sfotn, fkf bun 
Q3«eDet mtb faaDan ^«fit^b(i> uDt ^affen, at bun D»t« 
oeD <|t)a(te^ og >D0De4 >t)emn b(eD D«rot)e( ttimm be« 
giar(ig eftcc at t>iDe Q3ret>«t$ ^nDbofD* ^an (oD Dei^v 
aabiic Den DeDe ^ige^ ®7unD5 ^SfUa Da btnt lieD Dette 
0)}iDDe( fif Q3ret>et at (cefe, fom cnDDa oar u«bef o^ct/ 
b(ct) ^an Decoder faa betxeget, nt bon tog ^oDeten ti( 
Hf og fotf0i^tt)e ^enDe rtge(tg«n faa tenge bun (ei»eDe* 
^e^fecen fatteDe <engang b^ftig ^toerltg^eDiH en i>e9(tg 
Matrone, og faafom ^an iffe funDe bfioe b^uDe paa 
anDen ^aaDe mcegtig enD t>eD ^enDe^ <i^udbonD(l ^0D, 
loD ^an ^anDen otnFOimnfe* ^an (oD Derpaa &i(len tt( 
fig falDe, og f^gte 'At o9«tta(e b^nDe at focbttoe bo^ ftg 
paa @(ottet» ^un fHO^De ftg DtOig an DertU; Wien 
tUbdt ^ alleene socage foe at begraDe b^nDef$ iD}atiDf$i<n 
S>0D/ item ^^eD til at anrette et ©ictflebuD^ og at 
tractere fine <^enner poa ^(ottet* S)ett( b(eo iimt^ 
tiiflaaet^ og ^epfecen fagDe^ at ^on fetD DtlDe bioaone 
famme4)09tiDe(tg^eD, i\>ilftt og ffeeDe; ^en^ Da &ic^ 
buDet oar ti( fnDe, og man: re^feD^ ^9 op fm l^ocDet, 
gif bun ut.ipaa tt@laaene/ og 'flprt«Dt i^ ^«t>eDfu4Dt( neD 

Deraf t J ». .TO <8§ C O ) Sl> «p. 45f8. 

t>eraf for rat retDe ftn QCce og ^i>(t>e txn ^tatftah, 
fom l^un ^ent>e!i Strand f)M^e tKfboret* ^m ^oOanDffe 

. (Sfti&ent Garon, fom t>ac Directeur for Ut ^o(a 
fanDfPe ^ant>e(i'@(ij!ab uDi Japan, anf0ter ef €);einpeC/ 
fom ec enO merfe(td(re. @n and ^e/ ba ^un fPuIDe 
^ictntt foe fit «$)ei|fab/ os berfort maattt nffe fig ftem 
oDct ^aff(et^ Dae faa u(p7fe(tg^ at f^tntt tn Q^itiO ooecs 

' fom/ fom gtf (0^ i^nne ^cenbe(fe bvagt* b^nbe uDi 
faaban $orDirve(fe, at bun af (Sfam fltu(et>e fit ^nftgt^ 
fattebe ftt eene ^(9(1 meb ^cmbecne^ og beet berubi 
tnbti( ^un opgao ^onben* @aabanne (Iftmpkt, fom 
oitfe en pbertts ^ocagt foe ^eben^ ece iffe rate at ftnbe 
ubi be JaponeiifPe Menifee* Wian feec eOec^ b((<if/ 
bDab point d'Honneur fonb ubottfe/ og bt>t(fe 
Heroijfe !X)pbe( ben fanb tU&epe brtnge, naar betmet) 
f0(ser funb fdecbom, fom fanb t>iife/ ^Donibi ben vette 
Q&tt beflaaec* ^an fanb We xaaU nogen at efterf0(ge 
Japonefeme ubi ot>enanf0rte (^ierningec. ^bi Herois- 
mus fanb gaoe faa t>tbt/ at ben tabec fit 92at>n beraf^ 

103 og faaer ^nfeelfe af @rumbeb* £D?en man feer bog 
becbo^ of <^nbce @^emp(er, at benne oerefiecbeb, fom 
Japonefeme fra be fpctbe ^at inbprante^/ er ^0nbct 
tU flore og gitmcenbe it^pbet. ®et er tngen '$are faa 
(ior^ fom en Japonefer )0 unberfa(ler |tg/ for at tiene 
og forfoare en ^n* ^en fl0rfie ^are fanb iffe toinge 
bam ti( at rebe ben^ fom ^n f^ax forflffret om ftn 
^au^bcb« 9laar enb en u^befienbt ^erfon f0ger ftn 
%i(flugt Al en anben^ og begicerer ^an^ J^Mp for at 
beffptte fin Q£re og ftt Zi\>f fparer ben ombebebe I^Perfen 
®ob^/ ^tt>/ •^ufhue eDer ^em, men Dot>er a(ttng for 
at rebbe ben ^etroengte. 3eg fanb tt( @(umtng iffe 
forbigaae en merfeftg <^iflorie, faafom ingen tiener ti( 
meere jOpbpgge(fe* €n JaponefifP &ife baobe 3 @0nner/ 
og (eoebe ubi ^rmob/ baDenbe intet til Unber^ofbning 

tia. a. t«tt, fiabm. Uben Bp. «& <4I§ ( O ) §®> 79 

ixUn ^t>dd famtn« @0nner mcb tece^ ^vb<9i>e l^ri&e 
ir^oetDC/ ^t>i(fet ttog iffe t>ac tt(flroefte(tdt til tims Op' 
I^Vi* MHi titmt ^ilflatiD gcebe De tU en feffom (^ter« 
ning/ for at focbeDce ^oOeven^ ^((jlanb. iKesietinden ' 
^at>De foe fott ft&en befienOtdioct^ at bt>0/ Oec funl>e 
•dttbe og aabenbate en 9{0t>er/ fPu(t>e npte en anfeeltd 
lS<{0nninfl« S)c 3 ^Jw&re, faofom be \>ate meere be» 
fpmcebe foe Dere^ 0)2ot)ec enb foe Dem fe(t>^ foeeenebe 
ftd faalebe^ tneb binanben/ at een af bem fPtt(be palTere 
•foe tfiouXf 09 be toenbe anbee ^e0bee fPuIbe f0ee b<i>n 
tt( ;^t)etgbeben* ^eepaa faflebe be £ob^ og ^obben 
fa(bt paa bj^n pngfle. ^en famme (ob ftg fttaji binbe^ 
OS f0ee foe 9{etten font en ^t^bcebee* ^a f^an afiM 
!t)omttteeen b(eD foeb0et^ ttlfloeb ban flea;; ftg at i^a^i 
e0Det^ booepaa f^an b(et) fluttet i ^oengfel^ og be anbee 
^e0bee^ font. bat>be. 0t>ee(et)eeet .i^ta, befomme ben ub» 
fo&ebe ^e(0nning* tlD?en bette t)ae faa fnaet iftt ftetti, 
f0eenb beeei$ J^itttn af tD^ebtibenbeb beP(egebe($* ®e 
funbe SSlitttl tt( at fomme inb ubi $ange«>^uufet/ bt>oc 
be fteeUgen omfaonebe ben fangne ^eobee^ og tneb 
ttiobige '$:mu begeoebebe i)an$ Ube(b. i^oetgbeben, fom 
fif ^unbf!ab b^eom^ foeunbeebe ftg iffe (ibet beeo&ee; 
9}an befoef beefoe en ^etientee at gtt)e ^gt paa^ bt>oe 
*^n!(ageene i^Mtit beee^ ^oe(ig; ^etienten^ eftee at ban 
n09e bat>be ttbfpepbet a(ttng/ beeettd>e; at bon b^»be 
b0et ^e0beene at foetcelle beee^ ^obee ben b<e(e .^anbel^ 
at !l!)}obeeen beeot>ee b<it>be b^Ut og fTeeget^ og befalet 
bem at beinge ^engene tUbage* j^oetgbeben foejTeoeRebe^ 
^eot>er^ og paa npe foeb0eebe ^anget^^^ f^^iiUn (lebfe 
b(ep deb at fienbe ftg flpibtg. ^nbetigen fagbe-^om« 
tneeen^ at ban oibfle ben iitek ^anbe^ omfaonebe ^$an« 
gen^ og gap <Sagen tUfienbe foe ^epfeeen^ boitf^n af 
benne Heroiffe ^Sieening b(eP faa bePo^et/ at ^an gap 
aOe ^e0beene en anfeetig ^aettg Penlion. ^bfPifttge 

anbee 80 <^C^)§I$> 1^474. onftre footKume SF<tnpUt an^tm paa Utu $006 QCbti^ 
fjitxtisft^, ^ootaf ftti OeccK 93if6faMa^ fbm me<n(/ 
at Eurc^aeer ^atx ODfluflet aB S>9D» Japanefeme 
mm Do0 iffe bc^c^ for ^fier; ^en ^red ^pOer ere 
Doft af flerre !25ae9t» <£>t>ad fom ibfiin^t <in{)et d<i^(e^ 
^o< Detn ec Dette, at De fiefiMB eBec iRe Me* SDe ^se : 
®ut>enie t>tOe bet^te enb in fe(»^ bOAi> o^ fatted fbtfnntx 
ete berfoc imebtge} £andt minbce nptta bet at b<uib(e 
t(be imeb Dwre ^egemer for at beixise t>nt$ ^ebltbenbeb* 
jDder btffe %fiid fnnbe st0rc^ abfltltge Reflectioner. 
3(9 forb(it>er re 
m Epistola ODLXXIY. 

lOrgai^en J^eft, \>a ftg Mr paa en af mine 
Oaacb^e^ b(et> jts, ba l^omet enbba floeb ^aa 
^atfen^ baer b^oeb 3 @torfe) 3<|0 bUHtt tni§ 
tnb fandt fra, at bet Mr ®i^i, 09 tHtalebe Sipgteren 
berfor; ^en its ft( ba at t>tbe^ at be oare aOe ^torfe^ 
bi»Ufe efter ^oeboane mob ^eflen plepec at forfamie 
^g for at ooertogge bere^ ^ortrepfe til anbre ianbe. 
9)tan metfer af bettC/ font af obfPiBise oabre Qjiaispltx, 
at tifit ^pt uben ^oans fortobe et @teb, eg anrette 
npe Golonier. @aabant er ftenbeliflt meb Siotta 09 
^Bhxva. Ubt ben ©aarb t ^ben^t>n^ ^t»or jtQ nu 
boer, bHt>er nnbertiben aOe ^8<m(fer epfptote meb faa« 
ban ^angbe af ^S^ui, at be oeb intet SRibbel fajRb 
ubr0bbe^$ Wim, noar Stxxrmen er fbvrfefl, forf))tnb< be 
P«A eettdaniw. ^* min ^«be*<9iaarb Terslds oar 

for Bp,474. CS§ (O) §ft> 81 for nogle 2lar fiDen en u«^0t(ig 9)}angt)e af (lore Slorter/ 
f)9HU stotbe faaOan ^u(Der paa EoftenC; at (Saatben 
fom i UDtaab for ©pogerie* ®e fammc bleee og 
borte af fig feft> paa eengang* 3eg erin&rcr mig, at 
^ade (afet uM en Q3ef{rit)e(fe oDer (^ngelanb faaOan ^e^ 
mning om ©oaler^ fom Autor i)at gbet agt paa at)i 
&et ®ret)ffab af Suffolk. (St>a(erne, figet ^an, naat 
be moD '^oraaret fomme oDei* ^aoet tit Sngetant)/ t)ai<n^ 
la&e be fig ferfl fee ©eD ^uflerne af famme Province, 
og moi) ^0|len begt&e t)e ftg Oder (Seen igten fra 
famme v^teD til Darme £anDe« ^an fortoeOer oiDere, 
at b^n ubi ^egpnt)e(fen af October faae eengang en 
u^^ertig ^oengbe af boater paa et ^irfe^s^^ag^ og; Da 
ban fpurte om 2(arfagen t)erti(^ b(et) ^am foarer, at 
^ (Sttalerne, fom ^at)be famtet fig for at flpoe ooer ^am, 
" MX Der formeDetfl ^oDt>inD op^oIDne^ men^ faa fnart fom 
Q^inDen foranDre^e fig^ t)J(De De flp&e bort^ ^otlfet ogfaa 
^agen berefter f¥eeDe« ^oaD fom l^eroeb er nuefi 
merfeligt er Dette; at De f^Mt bere^ @amme(^^(ab!$ 
for JSortrepfen oeb (See^^uflerne af Suffolk, efterDl 
$arten Der er fortefl ooer (Seen tit «^oOanD« ^iffe og 
anDre beflige merfetige ^ing^ fom ftnbe^ ^o^ u^moelenDe 
Sreatur^ beflprfe l^eller enb igienDriDe Gartelii 0)7eening^ 
3eg forbtioer «♦ Sim 5 f« n. for, ffr. Epi- 

6 
82 <#@ Co) §®^ EP- *76. 

Epistola CDLXXV. 

\a /eg for nog(e Star flDen repfeDe igiennem &\(zl^ 
(anD/ b(eo mig paa Q^epen otifet ^teDef/ ^ooc 
©agen tilforn en ^roefl l^abDe DeUet mcD QSog^* 
nen^ og il0Dt J^ittntn i tu« Q3eb &en eene @tDe af 
QSepen (aae en ©teen^ fom enDnu Der et (tggenDe/ ^oot:? 
paa Q^ognen fteDte an; og t)eD Den anDen @ibe en 
anDen (^teen/ ^oorpaa ^roefien fit ftt Q3anefaar^ faa 
Det fpnte^; at begge (Steene Det oare (agDe aUeene for 
at flprte 9iepfenOe uOi U(pffe. ^et et iffe bet eenefle 
@tet) paa oore Q^epe^ i^^ot 9tepfenDe maa frpgte fig for 
faaOan U^elb; ^bi tnan ftnDer ooeraU Q)epene be(agDe 
meD (0fe @teene/ fom Der b^t>e (tgget fra oetDgamU 
^tOet/ uDen at nogen ^aoer befpmtet fig om at reDDe 
bem tiljtDe/ enDf{t0nt t)e flefle ere iffe flerre, enD at De 
t)eD en eenefle ^anD fanD bortoe(te^^ ^aat man Dette 
eftertoenfet tiDige meD t>e mange £>mft>0b, man maa 
gi0re^ f0tend man fommec til Det <SteD^ l^Dor^en man 
agter fig/ fanD man iffe anDet enD fomnDre ftg ooer 
oore ^iDerd @fi0Deg(0^b^b/ og Dedmeere maa man ad- 
mirere Den JDmforg^ De gam(e^ far Siomeme/ f^a^c 
baft for De aifare Q3epe« 9tomerne bat)De igiennem 
beeU 3ta(ien aniagt flore ^epe ti( De fornemfle (StoeDer 
inDtil begge 4)^oe* UDi Provincieme ©are ogfaa 
io9faaDanne Q^epe giorte^ bDoraf man enDnu feer Seo^ 
ntnger^ fom tiene ti( ^tmii paa ttxti ^erfigbeD og 
SJ3eqt>em^eD^ ^iffe Q^epe oare uDf0rte uDi (ige Sinte^ 
og b^obe man ti{ Den €nDe tgiennemboret Q3ierge og 
uDt0tret ^oraDfer; Sifting Dar ogfaa flettet og /aonet, 
faa at man baaDe ftffere og fnarere funDe fomme fra 
et (SteD til et anDet; Da man nu omfhinDer iffe uDen 

Sare Ep. 476. <9S (O) §C> 83 %axt fanb tepfc/ og man ofte maa age ^ee(e "^ttner 
formeDe(ft Q^epene^ tKig^et); f0r(nt) man fanti fomme til 
<t @te6, fom Ugget gan^fle nar. 3^9 forblifter jc. 
Epistola CDLXXVI. no 

in J^axt fDr(anget at t)it)e rntn ^(Den •C)^!! 
r^S^t/ ftg t)etom at ^aoe funDet abffiUige 

u^D\)ereen8|lemnienDe Data, faat)e( ubi frcm« 

meDe, fom mine egne ©frifter* 3^9 ^<^»^t fe(t) paa et 
^aar iffe DiDfl Det rctte Datum, men alleenefle fat 
t)et Slat i6g5/ ^t)orut)i /eg meeneDe at bate fommen 
til QJetben* ^len Da /eg fot fott "^iti fiben lob mtg 
tilfTiffe Ubffcift.. af :^itEe*^ogen i ^etgen ubi 9?otge, 
metfebe /eg QJilbfatelfe, og fanbt, at /eg et f0b Ao. i684/ 
faa at /eg nu iffe et langt fta 70 21at* S)et et alt, 
^t>ab /eg meb en flet JP)elbteb fta ^atn^been f^at funbet 
t>ente, og l)&otfDt /eg ^at 21atfag at taffe ®U®, fom 
tmiblettib ^at flptfet mtg faalebe^, at /eg ^ibtnbtil i}at 
nogenlebeg felt) funnet fortette mine @aget* SDJine 
©Dag^ebet ^a&e (lebfe ttoetet be famme, og fafl ubi 
lige &xa\) beflaaenbe ubi ^>eebe flatpe QJoebffet, ^t)ot* 
fote min baglig ®rif i^ax t)cetet QJanb og mat)te ^ieb* 
@uppet, item Caffe tPenbe gange om ©agen, ^t)otaf 
/eg flebfe \)ax funbet mig ^ufpalet^ 3eg ftger, at mine 
®pag^ebet (lebfe i^abt Pcetet be famme, .unbtagen for 
nogle Slat ftben, M /eg ^ar doetet plaget meb Stran- 
guria, l)t)tlCet ^ilfoelbe ^at fotaatfaget, at /eg iffe 
btijlet mig til at biPaane ^otfamlinget paa be @teber, m 

^bot 
Co) 
|mc ttSf M^ ^SoBbct Uffbi/ flit fttn fnib 
lA. S)<t foaae ^ feraoifiisct, at icg afke |0Rr tfHc 
(•s ^c■, fMi iOe tOc ^tofosea til ■■ VMSMIft, 
9§ fMB (ottv^e IM cotca til ^Mfcdfc dec fisS^fmO^^* 
& g H u McP e Mner ofte lafht f»r de ^im, (Mr lAi 
^a ofbek^ iufCB €fl|fl> Mmt. X><tte a dkrt ille dct 
coKfk ^il^Kfix, fMB bar ■iri>eifaAa mi§ OitiqYe, 
M ^a s<uil^ MMffbfl)t; ^ ks er a 4^aiMr of ol 
Sfngnlaritet, •§ toi$ £i0^ct •ifi)c a^f|^e 9<uri)ca, 
confimnerede ies ■!§ til ale abnal^cfise fwtBn 
€fifle H tallb$s^i^te^cr, foa biMonete ies 9?nli|iUy 
ti^s^SesaeBsefTn; Difputatzer, ParentaticHier wmSb 
foaac 5Mr fMB N. N^ M$ StcnwRdfe iN i^sea 
^MtiMIs^ foMctf. Scs fNbfiMr x. E^sCola GDLXXYIL 

flSl{t9 (a»er tilfwa feiifec out MonL Bayle, at ct 
gf^M Sodetet oten Siel^ioB iBgea i5eftartls^ ^oaib 
%S3U (d»e. 3(9 (or 09 exammeret ftt ^bttmSSs* 
h^tt, fMB ^ toget af Epicmi Societet, h^w ifti 
■OB lescDc BiK liec^ ^oieeotiig, ftwai a^ca SSeQsiMu 
3(S *tl tafttt 3Et ^ien i^a^e, ^l> K9 fct> >9 oiAre 
(oBe fiRMt for at befhide dca 9(otteTd»fk Phflo- 
ibpfai tol>oau Ses M alecoe onfnte, b*<^ bcB 
G«elfk dtidder Blackmore (eroBi Writer, foofoBi M 
Argnment, (oocaf boa betiencr %, cr ^ ait^ 09 
fndaigt. IDet ec troef^, pger bcBielMe Autar, at ofti 
en AtheiftifC RepubUk MOe icife % ftocc ^^ifUs* 

(cbcc Ep 477. <«§(0)§|> 85 ^eber uDi Philofophie 09 Morale, fom Dilbe for* 
urolige @taten* Democriti og Epicuri ^il^cengcre 
Dilbe antafle Ariftotelis 09 Spinozse Difciple; Der 
DilDe bli&e ct Orthodox og ct ^icttcrff Atheifterie. 
S)et flerfefle ^attte ttilDe forfatte ^toeg S5cfient)elfer, 
09 tttinge l)e f&agete rt( at unDerfJriDe tern* Pyrrho- 
nifter, Atomifter, Peripatetici, Hobbeiianer og 
Spinolifter Di(De forfelge (^inanDen/ og t)e iblanbt Dent; 
fom funt)e faae ;^t)rtg^et)en tU at antage Dete^ ^ee^^ 
ninger^ DilDe utiDitfe '2(nort)ntnget tH at unDettrpffe t)ere$ 
5i)?oDflant)ei:e* S)e Orthodoxe Atheifter Di(l)e faa» 
leDcS 0t)e(oegge De ^tetterfle Atheifter og ^Jaboe^ns 
SanDene oKDe opfpltie^ nu meD Epicurseiffe nu met) 
Spinoliftiffe flpgtige* gnbeltg, figet Autor, et Det 
troeltgt/ at man t)i(t)e nobe^ til at uboalge en ^at)e/ 
bet jTuIbe bomme ubi ^otflig^eberne/ og omftber fltfte 
en InqvilitioD, bet Deb (Stxsrb og 3(b funbe bempe 
bem^ ^aa oibt Blackmore, ^t>ig Argument bog 
et meete ftnbtigt enb tigtigt^ faafom ^Dtflig^ebetne mellem 
Atheifter og •t)ebenfle Philofophi iffe ere af ben 
^etpbetfe/ fom b(anbt be €^tiflne/ ^t)t(fe ^o(be fot^ at 
QJUbfatelfe ubi ^toen fetet attig 5'>tb0mme(fe meb fig* 
^t ^Dtfligl^ebet/ fom t forbum !^age tegietebe b(anbt 
Philofophos, fot^^utoeligebe bog iffe @taten* Wian 
fanb betfot iffe betiene fig af bette Blackmores Argu- 
ment; ^en man maa btuge anbte^ ^ootom /eg tt(^ 
fotn fiat ffreoet/ og fom ^o(be bebre ^tif mob M£r. 
Bayles 3nb»enbinget* 3eg forbliDet tt^ Epi- <<8(o)St> ^^as. ^ EiHstola CDLXXYIIL 

tt§ ftn fei^ glMt sin 4Xnt ^Unfasmie ti(^ 
ficndc, bM |C9 tfle food fvfdcflsierr i^aai ^bt^ 
fliocnug, at mcnralifere »d> Characteerer cfitcr 
Brnyeres 09 Theophraiti ^aaDf* ^qgcn (Sbtec^ 
SHoaOe ttodfcf after en Autor ftom ^rtred; ^^i bM>r 
•Pf^ig b^io^ ^offort end er^ faa maa i>ef D09 ^eDe, 
ai kon figttt til »if ^ ^Setfener* Peder Paarfes poema^ 
l^niU aDfKl^ Characteerer finDe^, fanD ^etuDi riene 
mig ril SUNHirfeL ^an r>ct1>, ifl>iStt ^gter Den faa 
falDeDe ^nffe Spectator for noflfe Sar til>en l)0^i>e 
Md faalkint SlrbefDe; A>ni Mn i>^d fine Characteerer 
figteDe paa mffe ')>erfoner, ffal ieg ev hinDe fige; \&ift 
mi er Det, ar tngen ^olDr ^or fn DerfDr, for, efterOi 
ban fel» ndt fit farfle ^tpffe ga» titFien^e, fig faaDant 
at iMie gwre, ftignt ftelDem $erbittre(fen b(e» De^ 
R0rre, Da man f3 at Mbe ^erfenen^ (^ronD eg Qva- 
Utet; JDg begynbce $eff for ^toor at fpiile JC>oene, Da 
ban fbreteg % at ffrive Den PolitifPe Spectator, 
bMro^i ban feregao fig at Mie efterfbrfPe, b^^^^n ttlgif 
nDt ^onger^ og ^erflecs Cahinetter, 3tcni at exa- 
minere &tat6 $e9l og Aliniftres JDpferfefer* &id 
neere ^oronDring optHifte ftDen en fremmeD Autor. 
3ngen fonDe bq^ribe, bt^orteDe^ Den, Der Am en fort 
^^tD b^vDe Mtret nDi ^annemarf, og intet for^oeD af 
tanDet5 ^rog, torbe unDerftaae fig at cenTurere ^eot 
bbinDt ale oore ^tonDer, faaoel b^lK fom laoe* 3eg 
»tl tffe tale om anDre unge ^tuDentere, Der t^ unDfee 
fig oeD at fPrtoe nDi De delicatefte Waterier: S)et er 
faaDanne/ fom gamie fbrfame 0)}omD neppe Drifle fig 
oeD at omtak enD fige at puhlicere oeD offentlig 

^r^t fip. 479. <S§ Co) §0 87 

^tpf* 3e9 recommenderer feto ©frbes^ti^el), men 

mig fpne^/ at Den paa nog(e Star gaaer for DiDU 3^9 

lunDe noeone Diffe un^e @Cribentere^ paa ^oilfe fant) 

paflfe ftg Det, fom ®at>ib ftger: ^Jemlig: £aDet bcm 

b(it)e ubt Jericho, inDtH t)ere« ©Kagge t)0):e* 3eg 
forbUeer k* 
Epistola CDLXXIX. 

^aar man ta(ct cm Obemoe og Uoit)en^eb i 
Slengiong ^ager, fom regierer ubi SRomerfle 
Sanbe, noegre^ faabant ©ef iffe af ter&e 9i0^ 
man^^^att^olflej 9Wen Der fDarcg, at Dct forbolber ftg 
nu omjlunber ifCe meere faaleOe^^ og at Derfore ben 
UbiDen^eD og blinbe £>t)crtroe, fom af Proteftanter 
bcm forefajleg, figte allecne paa Hcui §otfoebrc, og 
t)iifer/ (^oorDan ^ilflanDen t)at for et par ^unDrebe 2lac 
fiben* 3eg tilflaacr gierne, at ubi oijfe SRomerfle £anbe, 
(oer ubi Sranfrig, Theologien cr paa anben §ob, 
cnb fom ben \)at Doeret i forrige ^iber, og at ubi 
famme Sanb ftnbe« anfeelige Theolpgi; SDJen be fleejle 
@ei|l(tge ^enge bog ubi ben gam(e Coertroe og Ut>ibens 
^eb/ og i far iffe ^atte mtnbfle Id^e om anbre 9{e(igion« 
Secter; ^^i /eg (>at)er af ^ranffe Sibbeber b0« Lu- 
thero at Dcere tiUagbe fe(fomme Scerbomme^ fom f^an 
fe(t) ^ar meb 3t)er igienbreoet; og erinbrer /eg mig^ at 
en ^arijtf? Sibbeb eengang abfpurbte mig^ om $o(f 
b(ei>e b0bte ubi ^annemarf^ ^\>a^ ^taUen^ ^panien 
og 'l>ortuga( berimob angaaer/ ta fanb man ftge^ at 

£)Dera* 1 88 <^ (O) §©> Ep.4TO. Obertroe og Ut>i^en^et) oDet a(t enbnu ere paa ^^ronen^ 
SMan flulbe &e( toenfe, at 6e faa falbne M^S^ Inqvi- 
liteurs maatte ©cere flote Theologi, tfterDi Dere« 

iiT^mbebe befiaaer ut)i at criticere, og at Demtne uM 
Steligion* (Sagerj 9)?en man feet af aDfliUige JSeret^ 
ninger^ at t)e famme oanDre entinu uM 0)?0rf^eD« UtaOige 
Exempler fanb ti( 58et)iig berpaa anf0re!J* Seg t>il 
fun aQeene anfore en ganDfSe npe ^iftoxic, fom oiifet/ 
^>t)i(fe 'lanfer man fant) (>a»e om ^ijfe Inqvilitores, 
og t $0(ge Detaf^ ^baD man fanD^ bemme om (cege %oit 
og ben (Spanjie Sllmue* Sn SngeDoenber Deb 9?at)n 
ITac Martin ^at)be fat ftg neb ubi Malaga, ^bor 
^an bret) ^t0bmanbf]Pab og ^o(bt Q^ert^^uuc^^ S)en 
famme fogte man at ombenbc ti( ben ^{omerffe ^roe^ 
og plagebe ^am faatonge bermeb^ at ^an omftbet be^ 
fluttebe at fotlabe Spanien; ^en ;ufi^ t>a ^an iauit 
ftg til dieifen^ bleb ^an^ ^uni omttnget af (SpanfTe 
^tceflet og beboebnebe (Sotbater, ^bt(Ce brebe meb ^agt 
inb, bortforbe 3)7anben, fom be tnbfluttebe ubi Inqvi- 
fitionens ^cengfe(/ bemcegtigebe ftg ^an^ Oobg og 
brebe ^an^ ^i^uflrue og ^0tn n\i af J^uuftu (^fterat 
be bet ubi 5 ^age f)a\>\>t {)o(bet QSagt^ og botttaget 
alting^ faa at intet bar tiibage uben be 4re Q^agge^ 
begabe be ftg omftber berfra igien^ S)en fangne @nge(^ 
tenber bieb fra Malaga f0rt tit Granada^ uben at 
l^abe ^ribeb tit at fee nogen/ fom ^an funbe bettoe 
bmforg for fine J^mi^aQtu SSlian lt>ut)t bet, efter at 
$or^0r bar f7eeb^ at gibe i^am a(ttng tilbage, men bet 
befloeb fun ubi be puure £0fter/ faa at SSfiant)tn berfore 
beb benne Opferfet b(eb bragt tit Slrmob^ ^ef bar en 

^^^tfflU^ at ben Snge(f7e (Sefanbt giorbe ftg Umage for 
^an^ ^^relfe; ^^i eOer£$ ^abbe ^an iffe fluppet meb £ibet 
berfra^ <^aafom @panierne giere f!ort Q^cefen af In- 
qvilitores formebelfi bere^ formeente Soerbom^ faa 

btebe Ep. 479. <®§Co)§S> 9d b(et)e nogle af bent bef7iffeDe tt( at forbore t)en ^angne^ 
Martin hU\> ttel bange for at disputere met) faa^ 
banne b^^P^oplpf^t^^ 5i)?oent)5 9Dfcn ben §rpgt batebe iffe 
Icenge, faafom ^an i (leben for ben Soerbom, fom ^an 
bentebe, fanbt ^og bem ben tpffefle QJanfunbig^eb^ ^b(\t> 
fom be blanbt abffiUtge rtnge ^tng laQtit bam til £afl/ 
bar ^anS S)0be^9?abn5 ^hi b^n ^eebte Ifa^c, og en af 
^ang @0nner falbteg Abraham; ©et maatte berfore 
beebe, at ^an bar en 30be* 5)e fagbe: gberg §ami(ie« 
9?at)ne ere )d aQe af bet gamie ^^ejlamente? Martin 
fearebe bertil: 3 tale om mit 9?abn, fom er Ifac, og 
om min ^0ni 9?abn, fom er Abraham. SSlitn 3 
tak iffe om en ^0n, fom er t0\) og bar falben 
Peder, og en anben, ber enbnu leber og ^eeber Bern- 
hard. Inqviliteuren fagbe ta^ at be ftbfle bare 
Cbriflne 9?a\)ne* Martin ftoarebe, at be f0rfle bare 
ogfaa brugelige 9?abne bfanbt Sbtiflnej ^ilmeb, fortfoer 
ban, bare bberfen Abraham, Ifac eOer Jacob 30ber* 
InqviGtem-en fagbe t>a: 3o Difl bare be 30ber* 
Martin fbarebe, at be funbe iffe boere" l30ber, efterbl 
30berne babe faaet bet 9?abn af Juda, en af Jacobs 
^0nner^ Inqviliteuren raabte tax •g)o(b bin 5i)?unb* 
3^g merfer, at bu forjlaaer titt gamIe ^eflamente aft 
for beU S)en fangne Martin bleb berpaa b0mt til at 
^u&flrpgeg, ^bilfet og offentfig fJeebe* 3eg forbfiber 2C* Epi- 90 <«SCo)§i> Ep. 480. 
Epistola CDLXXX. 

(er ere ingen Miflioner ffee&e, ^Doraf Jefuiter 
brpfle ftg nieere en& af Den JaponelijTe* SKan 
maa 09 ti(|laae^ at intet ^at funDet opboeffe 
(lorre ^orunbring en6 at fee et faa ^offoerDjgt golf, ber 
ut)i @int)et($ Sgenffabet meene^e at o&ergaae alle ant)te 
.Nationer, i ^obetall tffe aUeene at antage ben dio^ 
metffe ^cetbont; men enbogfaa at hli\>t Wlaxtr^xtx af ben 
famme. 9?og(e ^»e bilbet tilflribe faabant ben £>ber* 
een!!flemme(fe, fom ubi ^ellige Ceremonier og ubi 
^irfes^Siegiment finbe^ mellem ben Japonelifle og 9i0« 
merfle Steligionj ^^i, \)(\ Jefuiterne fi^rfl fomme tt( 
Japan, merfebe be, at Japoneferne flobe unber et 
^o^obeb::9iegtment/ nem(tg unber en Cubo Sama eller 
^epfer, og unber en ^abe, fom falbeg Dairy, at 
£anbet bar fu(bt af 0)?unfe^^(oflere og ^remiter^ fom 
plagebe bere^ £egemer, at ^emplerne bare fu(be af 
^elgeneg 5»iUeber, at blanbt bijfe Secter ®US) bleb 
fore|lillet unber 3 ^erfoner, at be fatte £98 for JBiUea 
berne, at be betienebe ftg af ^iUegrimg Siepfer, ftborbeb 
be meenebe at erl)o(be ^pnberne^ ^$or(abe(fe/ og at be 
^abbe mange anbre Q^ebtoegte^ ^bi(fe ere faa obereen^^ 
flemmenbe meb be 9lomerf7e/ at be eene fpne^ at ^abe 
<»>ub^copieret be anbre* d)?en faabant fanb albeeleg iffe 
anfee^ fom 2(arfag til Japonefernes forunberlige Otn^ 
benbelfe^ ^bertimob be funbe berbeb beUer beflprfe^ ubi 
bereg gamle ^roe* SInbre b^be biQet tilffribe faabant 
Francifci Xaverii og anbre Miflionariers SOiirafUr; 
^en faafom man af utaOige anbre €):emp{er Canb boere 
forbijfet om, at be af SRomerffe ^i(lorie*@Cribere ere 
opbigtebe i Sfters^iben, ^olber bet Argument ep befler 

etif. Bp. 480. <^ ( O ) g®> 91 

<^t\t ?OMn maa berfore (eebe efter anbxc Slarfager, 
fom i mine .^anfer ere Dijfe: Europaeerne Dare/ 
f0rent) ben f0riie MiTlioii jfeebe til Japan, lih^t eDer 
inter beftenbte ubi famme Sanb. ^e f0rfle Miliio* 
narier anflillebe fig fom •©efgene uben ?9be, foregi»enbe, 
at be af pur ^ioerlig^eb til Japoneferne ^at)be unber^ 
fa|let fig be fl0rjle 33efDoerlig^eber for at Diife bem 
<Ba(ig^eb£i "QSep. ®ette Funbe iffe anbet enb optxcFfe 
^Ieb(iben^eb og ^afnemme(tg^eb l^o^ en faa cebel^iertig 
Nation; ^e(b(l/ faafom be inbbilbte ftg^ at aQe anbre 
Europaeer Dare (igefaa ^ellige, fom Jefuiterne fliUebe 
fig an at Doere* ^Wange af bcm raifonnerede ber« 
fore faa(ebeg : S)et er iffe mueligt, at faabanne 9!)?enne« 
fler fanb ^aoe en fa(ff og oiJbfarenbe ^roe* 2lt faa« 
bant ;o bar Doeret ben fornemt^e Slarfag tH Japo- 
nefernes faa ^afljge Omoenbelfe, feeg beraf, at, t>a 
be merfebe af Portugifernes paaf0lgenbe £)pf0rfe(, 
bereg fieonet iffe at foare til bere£i ?oerbom, og at be 
til Japon giorte ^og figtebe iffe faa meget til Sieli^ 
gionen^ fom til ^anbeleng ^otfxtmmcl^e, ^til at berigeia 
fig felD og at ubfue £anbet/ Denbebe be ^aaben om 
tgien^ Sn anben Slarfag ^ertil oar ^nbbpggerne^ flore 
SfJptJgierig^eb 5 £anbet oar tilforn opfplbt meb DieligionS 
@ecter, og en^Der ^aDbe ^ri^eb at raifonnere ubi 
^roen0 (Sager, og at l0be fra en Sect til en anben, 
bDoruboDer aOe fpibfebe j^rene Deb ben npe ^oerbom, 
fom be f0r|ie Miflionarier proebifebe* 5)en 3bie Slarfag 
Dar ben 'So'^t^^^l/ f^ni be Dentebe af ben ^ortugififfe 
^anbel, (>Dorom (Stoeberne fieppebeg, og berfore flat- 
terede be be SuropoeifTe £oerere* ^en, ba man om* 
fiber merfebe, at ^ortugiferne finge ^$l0ben af ^anbelen, 
bleo ben f0r|le 3Der foroanbUt til ^olbfinbig^eb* S)ette 
tilflaae Roman-Cat^oljfe @fribentere felD, fli0nt bet 
maa ^eebe, at biffe forunberlige Omoenbelfer ere ffeebe 

. 8in. « f. n, !leppebe«, fttppebf«. '^^^ 92 <®gC0)§6> Ep. 480. 

t)e& Scfuiterne^ grunDige ^Nroebifener og Soertegn* S)en 
paaf0(genD€ DpjlanD og Sveligioneng faa ^a|ltge Unber^ 
gan,^ er iffe minDve merftJoerDig* JKomerjfe (Sfribentcre 
ffpDe @fplDen paa 4>*>Banberne, figenbe, at be famme 
aabcnbareDe 3efuitenieg farlige Slnflag mob Siegieringen, 
og be jigtebc ti( intet, uben <xx bringe Japon unbcr 
fremmeb Slag, ^ftortil be brugte JKeligionen til Praetext. 
S)e foregifte ogfaa, at •i^oBanberne, for t)eb ^ortu^ 
giferneg Unbergang ox bane fig ^ep tit ben Japonelifle 
^anbel aUeene, fornoegtebe €bnflenbommen, og fagbe: 
QJi ere iffe €btiflne, men •^^oBoenbere* Raempher 
tager bog bere« 5«>fO>^^ (>erubi, og figer, at (>an »eb 
122 nope Sfterforffning b<Jr funbet, at J^oUoenberneg Sgefien* 
belfe alleene ^ar ttoeret benne: 9?em(ig, at oor €bn|len^ 
bom er langt anberlebe^ enb fl^ortugiferneg* S)et er 
ftfferjl: ^rubi at forlabe jig paa bemalbte Raempher, 
fom en upartifl ©fribent* *&an« 33eretning om 2lar« 
fagen til ben JKomerjfe JKeHgion^ Unbergang ubi Japon 
er benne* ©a ber ftar 2(nfee(fe ti(, at bet b^^fc Sanb 
ttilbe blifte Cbriflelig, og 3 iS'onger aUerebe %ox>^t afas 
foerbiget ©efanbter ti( Rom for <xx unberfa|le ftg ^aoen^ 
^pbig^eb, ubfom mob all ^ormobning ubi bet Slar I5g6 
SSefalning, at ingen unber €iw @traf maatte antage 
ben JKomerjfe ^roe* Svegenten, fom ubgat) benne %XiX^ 
orbning, Dar i @tanb til at fulbbprbe ben 5 %^\ ^<xxi 
^at)be er(>tterDet fig et Sneoolbg ^errebomme, og unber* 
tftunget be fleefle fmaa longer, fom b^n af Souve- 
raine ^errer b^*be giort til Unberfaattere* 3eg ^at 
Diifet, at Japon forbum jl:oeb unber et ^o^^oDeb* 
Siegiment; %%\ ^ronen^ 5elt^Jg)errer baebe ^ib efter 
anben anmaffet fig ben (lerfle ?9?9nbig^eb, faa at be 
rette ^epfere eUer Dairys bebolbte fafl intet tilbage 
uben bet pure 9?attn, og bleDe anfeebe fom ppperfle 
^roefler eller fatter, ber alleene jiulbe ^a»e meb ©eifl* 

Kge Bp. 480. C9§ (O) g©> ^ 93 

Use .@ager at befliQ(« ^erforuDen Mt ^anbet opfplDt 
met) fmoa ^onger^ fom f0rte inDbprDe^ ^rig meb ^tn^ 
anbeti/ og oareDe t)enne ^i(|lanD/ inDtil en ^erfon af 
ringe •&erfom|l, nemtig Fide Jofi, eller fom anbre ftge, 
Faxiba bemcegtigebe fig bet ^09ej1:e dtegiment^ inb^ 
ffrcenfebe Dairys 0)79nbig^eb og unbert&ang be anbrein 
fmaa i^onger* Sfterat b<^n (>at)be er^»en>et fig Sne^ 
Dofbg 9i)?agt, blet) ^an af Dairy eller ben (Seifllige 
^epfer giftet bet 9?a»n af Taico Sama, Charlevoix 
ftger Cambocondano, fom ban ftben fort)anb(ebe til 
Taico Sama. ^efuitetne afmale ^am fom en "^pran 
og et Monftrum, men ijani Stegiment ubDifer^ at ^an 
bar ttoeret en SManb af (lore Qvaliteter. ©enne 
Taico eUer npe ^epfer arbepbebe ^xaj: paa at giDe ftt 
diegiment/ fom tilforn b^bbe MfUt, en befianbig ^tprfe^ 
^an merfebe, at ben c|>ri|le(tge ^roe, fli0nt ban ingen 
^aber bar beraf^ iffe funbe. inbfere^ uben meb (lor 
5Slobg Ubgpbelfe, efterbi be 3apanjfe ®ei|Wige eller 
Bonzer, fom b<^bbe flort ^nbang^ arbepbebe paa at 
befTptte Sanbett^ gamfe ^roe^ •C)bab fom meefl beooegebe 
^am til ben flrcenge ^ororbning mob be ^i)xi^nt, Mt 
be Ha bcerenbe MiiHoiiariers JDpferfeU ^^bt bet gif 
til meb bem^ fom meb anbre^ bbilfe i ^egpnbelfen gi0re 
Profeffion af 15>bmpgbeb, men omftber, naar be blibe 
nogenlebe^ fafle i (^abbelen^ aftage ^ajfen^ og anmaffe 
fig u^somf^rcenfeb 0)}pnbigbeb^ l^rtil b^nfalbt ogfaa benne 
3apanjle Minion, ©e fornemfle (Seifllige jJiemmebe 
fig beb at gaae til gobg* S)ere^ Eqvipage oar faa 
prcegtig/ at be gabe SiDmerjfe Cardinaler libet berubi 
efter* ©e bilbe iffe bige for be fl0rjle Wlanli ubi 
£anbet. @n \>\^ ^ortugiftff Q3if7op m0bte engang en 
^epferlig Minifter, fom oar ^em af bet flore dxaoh^ 
^iffoppen bleo erinbret om^ at ^olbe flille paa Q^epen/ im 
og ^ilfe famme Minifter, bbortil alle repfenbe bare foyt^ 

«lH. 42 f. n. ftifte Profestion af, glw fig Cfin «f* blWDnej 

SiR. 8 f« n. ffiemmrbe ftg, flammebr fig, 

Sim 7 f. «• EqTlp»r«* VOsfk^^t meb Zitnnftah, (pflbore 2)ragter etc 94 <«g(0)§&> Ep. 480. bunDncj 5D?en ^an foragtetie faaban SrinDring, og foer 
^ajlig frem, uDcn at laDe fee mitiDfle ^Ji^ffifl^^l^* 5)^ 
k(agen berotter inlifom for ^epferen, optant)te£! ^an tif 
QSrebe, og contribuerede Denne 4)«nDeffe iffe (ibet 
tit at ffioerpe be ^orfelgelfer, fom mob be €^rijlne 
t)are bcgpnbte* (Saaban Slarfag til ^orfefgeJfe er rime** 
(tgere enb ben, fom anforeg af Charlevoix og 
anbre Roman-Cat^oljfe ®fri1)entere, nemlig, at ^ep^s 
feren bcJ»be i @inbe at la^c ftg bprfe fom en ©ub, 
men merfebe, at f^an faabpnt ^orfoet iffe funbe 
futbbprbe, Wi ben d[)riflelige JKefigion b(et) ben \)^t^ 
ffenbe ubi Japon, ^bilfet efter Slnfeelfe fet funbe ffee, 
efterbi man, fort for ben (lore ^ox^elQcl^t begpnbte, 
regnebe b^nbeb igooooo omttenbte Japonefer, og blant 
bem mange fmaa longer* J£)Mt) fom eUerg be|iprfebe 
^epferen ubi ben fattebe U^sgunjl mob be €^rijl:ne t)ar 
bette, at Miflionarierne, uanfeet be flroenge 5«>^&ub, 
ble»e beb at catechifere; og fa|lebe Francifcaner 
9i)?unfene, fom n^i famme S'orfoet fomme fra be ^bi^ 
(ippinfle St>a, og ubi ^ot)eb|laben Meaco mob ^epfe^* 
reng llroenge §orbub bpggebe en ^irfe, die ubi 3lben* 
"-^il bijfe anforte Slarfager fanb enbefig lagged ^anM^n$ 
^ilflanb* ©e ©eifllige fofgte Sbangelium bprt til be 
pmbenbte Japonefer, og be anbre^ ^ortugiftjf e ^iebmoenb 
ubfuebe £anbet, og ubferte beraf (lore ^enge^Summer, 
135 fom man briber for famme Slar at ^at>e belebet fig til 
300 ^0nber ©ulb* 5llt \>ctu contribuerede til 
Sleligionen^ Unbergang: <&aa at ^ioerlig^eb bleb for^ 
banblet til J^ah^ og be paafelgenbe §orf0lgelfer fJeebe 
meer af Politifc enb af JKeligionef 3ber* ^nbeljgen, 
faafom Spanien og Portugal t)a bare foreenebe 
fammen, og en @panjf @0emanb i)(\\>\i^ ben Uforfigtigbeb 
at biife paa et fianbfort til nogle Japonefer, ^bor ^it)t 
^tt ©panjfe Monarchie (Irafte ftgj 9?emlig, at ber« 

unbet 8iit. 18 for, f«T, /• Ep. 480. <&9 C O ) §©> 96 

unDer befattc&e^ ^ee(e Indien, en (lor ®ee( af Europa 
09 AMca, &en fterbe S)ee( af 3ott)en, nemlig America, 
09 faabant fom Taico Sama for St>nnt, begptiDte f^an 
at frpgte for fit cgct SanD, ^elfl^ faafotn ^an ^0rte, at 
(Spanicrne ^a»t>e banet fig 'QBep tii faabanne |lore Con- 
qveter Del) feere^ MiTlionarier fom (Spioner, fi\>UU 
Dare jf iffebe til Japon for at foette @p(iD meDem 3n&^ 
bpggerne^ og at opbi^fe Unberfaatterne mot) 9tegtertngen« 
2lt Denne ^iitanU iffe ttar ilbe grun&et, fee« af Den 
Complot, fom nog(e 2lar berefter b(et) aabenbaret: 
9?emli9 at ^]>ortugiferne arbepbebe paa at foranbre 9Je* 
gieringen ubi Japon, og at be i)a\>l>t faaet en flor 
SDloengbe af Japonefer ubi £ebtog meb fig* Portugal 
ffutbe jfitte ^rigg::@fibe og @o(bater, 09 be €briflne 
Japonefer flulbe paa famme ^^ib giore Opflanb i ganbet* 
S)ette farlige Slnflag bleo aabenbaret af vt Q5ret), fom 
fanbteg paa et "TJortugifif? @Eib, fom ^oHoenberne b<^iobe 
opbragt* 35rettet b(e» jixaj: fenbt til •©oioebjlaben Meaco, 
og fulbte berpaa bet jlrcenge ^orbub mob be C^riflne^iM 
fom b(e» publiceret 1637. ©a be ^oeftigfle §or^ 
f0(gelfer ginge for fig, giorbe 40000 €bri|lne Japonefer 
£)p(lanb mob fKegieringen, og f0gte at forfoare fig til 
bet pberfle* S)e famme inbfluttebe fig ubi en ^aflnlng, 
og fom famme ^oeflning iffe uben meb flor ?O?0ie funbe 
beflorme^, an^olbt ^epferen om Unbfoetning af ^ol^^. 
loenberne, fom ubi •i^anbelen \)a\>tit fuccederet ^ortu^^ 
giferne, og i)a^bt faaet ^ti^eb at nebfoette ftg ubi Fi- 
rando. S)ette funbe *g)ollanberne iffe noegte ^vegie^ 
ringenj ^bi ^anbelen^ Directeur Rockebekker 
forfpnebe be beleprenbe meb €anoner, ^t)or fteb ^aflningen 
ble© fTubt i Orunb, og (>entteb 33000 €brijlne Japo- 
nefer blefte mprbebe* Raempher brifler ftg iffe til at 
unbffplbe benne Oierningj Ubfalbet eiifer, at ^oDanberne 
Dunbe iffe meget bermeb, t(>i enbffi0nt ben Saponjie 

«6anbel 96 <®§(0)§e> Ep. 480 J^anM bem tiMUi, faa er Den Dog faafeDe^ inDflrcenfet^ 
at ganDfle liDen ^orDeef DertoeD ^aioeg* ^^i Den @froef, 
fom dtegieringen b(et) inDtagen af oeD omtaUe (Sammen^ 
rotte(fe/ f^at opt)aft faaDcin ^i^tanfe moD aQe @uro< 
poeer/ at De anfee Dem fom SanDe^s^orjlprrere* J^oU 
tonberne ^aoe t)e( ftDen ^aft ^ri^eD at ^anD(e paa 
^anDet; 9)?en Dem ere faaDanne ^aarDe SoDe foreflrettne, 
at De fanD anfee^ fom ^anger^ ^e b(it)e aOe inD< 
flutteDe paa en (iDen St>c DeD SnDgangen af Nogafaki, 
og DeruDi bliee »ogteDe af tilfororDneDe Japonefen ©e 
i27tnaa imiDtertiD^ naar De Der op^o(De ftg^ itU b^OigboIDe 
@0nDagen, iffe noe»ne 3efu 9?attn, ep feller fpnge og 
tefe* ©og figer Kaempher, at De iffe teingeg ti( at 
ttceDe paa ^aarfet^ i0?en at faaDant aQeene paalcegge^ 
inDfeDDe Japonefer. S)et er meD faaDanne baarDe ^in^ 
iaat, at J^anDefen tillaDe^ ^oacenDerne^ f7i0nt faa 
mange Q39rDer Dem paafoegge^^ at Den b(iDer fun af 
megen (tDen '$orDeeL SanDet er faa(eDe($ efter mange 
Qlati UroeligbeDer og Q5loDg UDgpDe(fe b(eDet J^eDenj? 
tgien* S)og DiDner Kaempher, at i bang ^iD enDDa 
fanDteg nogle faa ^Ibnflne Japonefer, bt)i(fe »eigreDe ftg 
iffe DeD at opofre fig for Den ^\)xi^^liQt Sieligion, 
^t)ort)e( De ^aDDe faa (iDen ^unDffab Derom^ at De iffe 
funDe ftgeg at ba»e anDet enD Det biotte 9?aDn af €^ri(lne* 
3eg i)a\>n paa anDre @teDer uDi mine ©frifter »iifet, 
at gWennefler ^aDe unDerfa|ieD fig ^oxfelQclfzt, ^iinfler 
og ^0t> for at befcgie Sieiigioner^ boorom De iffe bat)e 
baft minDfte Id^e. 5!)?en intet £anD f)ar Derpaa.gioet 
ffeere Syempler enD Japon, ^eor 9D?anD, D»inDer og 
fmaa ^ern^ aQeene forDi De t)are Debte^ ginge meD 
©loeDe ti( 550Den, (oDe fig faare!foe|le og intonnerede 
£ot)fange paa ^aarfet* ^er bar min 4)«tre en fort 
UnDerretning om Den Japoneiijfe MiHions ^egpnDeife^ 
^remgang og SnDe^ "^BiDere Derom fanD tefe^ uDi oft« 

sin. 18 Ifffe, l^Plbc ©inner. DemelDte Bp. m. <S§ C o ) g®> 97 b«me(&te Kaempher, t}Whn maa confereres met) 
iinbre (Sfribentere, befpnOerlig met) P. Charlevoix. 
3^9 forbli&er k. 
Epistola CDLXXXL 

organflen ©ag, Da /eg ear uDi et (SeJffab, ^eoruDi 
blanDt anDet blee talet om JBiergeneg •i^eiDe, 
fagDe een, at @piDfen af Teneriffa oar Det 
]^09e|le SSierg paa ^or&cnj ©a ;eg fpurte, ^eoraf ^an 
Det DiDfle, fagDe t>an (tg at^aoe laftt Det uDi en gammel 
9ve9fe^Q5ejfrit>e(fe* 3eg maatte Da fige, at man af 
gamle ©Erifter ^eruDi intet Q3et>iig fanD tage; ^^i De 
oetDjle S[)?ennef?er ^afte alleene af i^pefpnet giettet jig 
Dertit, faafom De iffe toare forfpneDe meD Inftrumenter, 
^eorioeD fiHere Obfervationer funDe gioree^* SKen 
fiDen, Da man inventerede Qvadranter, ^aft)e 
Circler og anDre Geometriffe ^nflrumenter, og 
TrigonometrifJe UDregninger, funD=e man D0mme meD 
mcere 9RieiiKD om SSiergeneg ^epDej 9}?en, ^t)or ftWer 
enD Denne Si)?aaDe er, faa ^ar man Dog af €rfaren(>eD 
merfet, at man ofte Der&eD beDrage^, thi, )o ^0pere 
QSierget er, j'o oanfleligere er t)ct at eiife Detg perpen- 
diculare ^0pDe, og Det !♦) formeDefjl guftenS 'Re- 
fraction, fom foranDrer jig jeftec QSeperligt og Slaretd 
^iDer, faa at 33iergene fpneg en ^iD b0pere enD en 
anDen ^iD* 2*) iJfterDi man t)ei) §oDen af 9$ierget 
iffe ftnDer flette SWarfe af Den ©tor^eD, at man Derfrai» 
fanD formere en (ige Linie, fom fauD tiene til gunDa^ 

m. i U n. flette, iatnz, flabe. metlt 98 <4I§ C O ) gS> Ep. 48^- 

ttient for en ^riangeU Sffitn, ba Barometer blc» af 
Torricelli opfunDen, ^ar man betienet ftg beraf fom 
af Ut ftfferfle SWiblieJ tU at maaU fbicxQCMi *g)09be* 
(Srun&Dotben ^errt( et £ufteng ^pngbe, ^ttilfen formmt>f?e« 
09 aftager, |o ^09ete ©teberne ere, faa at Mercurius 
ubi Barometret nelifliger paa SBiergene, ^Dor fiuften 
mint)fi trpffer, og Derimoi) opfliger paa (at)e @teber, 
^t)or Atmosphaera er fl0rfl. ^enne ^aabe at maa(e 
Q3iergene($ ^09t)e paa finber nu tneefl Q3ifa(t), og t)iife^ 
beraf, i)t)or meget be gatnle ubi bere^ ^eregninger ^at)e 
oilbfaret* 3eg forbHoer «♦ 
Epistola CDLXXXn. 

let er mig fiert, at tnin ^erre ^ar funbet Q3e^ag 
ubi bet, fom jeg ^ar jfrettet om Japon. !3eg 

^ar fagt, at man maa conferere Kaempher^ 

Caron og anbre Proteftantifle (Sfribentere meb be 
Dvomerfle Miflionariers 93eretninger for at foette^ i 
@tanb til at bemme meb Upartijf^eb berom* Kaempher 
foregitter, at Slarfagen ti( Dietigionen^ ^orf0(gelfe repfebe 
ftg af Sefuiterne^ J^ofmob og ©ierrig^eb* Charle- 
voix berimob, fom ^ar grunbet fit t)ibt(0ftige ^frift 
paa Miffionariemes ^Beretninger, jfolber ^fpJben paa 
be (SpanfTe Auguftiner, Franciscaner og Domini- 
caner 3)?unfe, (>t>ilfe ftben fomme fra be Philippinjfe 
j^er tit Japon, og t)eb bere^ ^ibftgbeb forboerbebe 
Sefuiterneg Strbepbe* ^(>i, fom famme SSlmU iffe 
toibfle at temporifere og at gaae toarligen tU ^erffJ, 

^t)i(fet Ep. 4S2. <^ ( O ) g^ 99 

^t)i(fet ubi Den t>a ttoerenbe flibrige ^tlflant) ftar for^ 
nebent, . faa bfeoe be eene meb be anbre ffaarne otter een 
^am, og ^uropoeerne b(et)e i SdminbeKg^eb anfeebe fom 
flitte, ttaabjige, oprerfTe SDlennefler* ®ette, fige 3e* 
fuiterne, (cigbe ®runbt)o(b til ben paafutbte jlore %ot:^ 
f0{gelfe, fom ftben foregebeg fteb foromjfreene ptnM^u 
Stbflillige @tribg ©frifter fomme t>a for Spfet, ^loorubi 
be anbre S!)?unfe fogte at fooerte Sefuiterne* ® iflfe ber* i3i 
imob b(et)e be anbre berubi intet flptbige. S)e anferebe 
b(anbt anbet en ^mU^^i^mt^ ^Doroeb be ^uropoeifle 
Miflioner giorbeg (atterlige for mange Japonefer; 
Charlevoix figer, at K^i|lorien er fteb et SaponjJ 5or(>0r, 
fom bolbteg af ^ifloppen ubi Japon, giort beeiifettg* 
Sn ©panfl 9D?unf difputerede meb en ^oUoenber, 
fom af en ^oenbelfe ear fommen *ti( Japon, om Dveti* 
gionen* SDZunfen fegte, at beoiife ben Diomerjfe dxtii^ 
gion af be SWirafter, fom berDeb gibrbeg, og, ha ^oU 
lanberen fagbe fig at tftite om 9)?iraf(erne« Oiigtig^eb, 
ti(b0b 59?unfen jig flraji* at gi0re \)\>UM 59?irafef, fom 
ban^ SDlobflanber forlangebe at fee* ^oUoenberen tog 
bam paa Orbet^ og bab, at ^an, fom St. Peder, t)i(be 
gaae paa QJanbet* ®ette Debtog SD?unEen, og en (lor 
5[Rangbe af Japonefer forfamfebe jig for faabant at 
anfee* 9!)?en Ubfalbet toar bette, at ^Zunfen b^obe brufnet, 
bftig man iffe i^Mt^z fommet b^tn tH ^ie(p* S)enne 
latterlige ^ijlorie Diifer, at Dijfe Stomerfle Soerere bilbe 
jtg inb at Doere 3J}irafc(c5!)?agere, og at be iffe aUe er 
35ebragere* 3eg forblitter «♦ Epi- 

7* 100 <«§(0)§®> Ep.488. Epistola CDLXXXm. 

/J^Vngen <Bt0!b er uDi fl0m UOraab for Politeffe 
^^^^ en6 Paris, 09 « Det fornemmeUg af Den Star* 

fag, at eor Ung&om DiD ^enjJiffeg^ men tnig 

fpne^, at man confiinderer Politeffe 09 jiitlig €ct>es 
maabe meD ^rcef^et) og Det^ man CalDer 9^cefet>(t{$^e{)* 
3e9 for min ^)>art fanti ftge, at jcg ingcn @tel>^ J)at 
b£irt meet U!»b(ue '^a(e« ^eg ^at>er ogfaa b(ani>t 0)}iDt)e(« 
(lani)^ $o(C fun&et ^utbeD^ fom /eg ofte bor flebet mis 
o&er. l2)e '^a(c CWaaDcr allez! 09 vous vous mo- 
qves de moi 09 anDre/ fom man iMiQtn b0ter/ Pant) 
iffe anDct enD flum -anDre Nationer uDi ;2)tene* 3«9 
bat ofte fot @^empe(/ naar jeg b<}t paa Q^ogtaDecne 
fputt efter en tar55o9, faaet Det ©uar; On le garde 
pour vous. >^t)ai> dieenfcecDigbeb angaaer^ Da fanO 
tngen 0taD uDi Europa, fom mig ec befienDt/ minDte 
btpfle (19 Deraf* %U Det et itte tart blanDt fWiDDel* 
flanD^ Solf, at (igge b«(« Ugen uDi (Senge, fom ifCe 
b(it>e teeDe, 09 Deteg Priveter ete faaleDe^, at leg 
blmi oeD at ta(e Detom* ^an feet Dev pel ^$o(C af 
maaDeUg (StanD Galonerede, 09 Safepet meD ®ulD« 
fDifleDe (Btremper, men tillige meD f?iDne ^Kortet, fom 
^oHanDjJe ?5?atrofet unDfee ftg ueD at botxt* ©en 
Modeftie, fom faa meget jiirer ftore 9?otDifIe §tuen» 
183 timmet, i)tthct Det ImpoHteffe, 09 Det, fom Det falDe^ 
gitrligbeD, beflaaet i at ftt>De meD $0DDetne uDi ^aat^, 
at fpnge "^Jiifet uDi @e(ffab, og at banDej "^bi ingen 
®taD tfat meet ^ortaaD paa SeDet. Wianb og ^one 
feeg fafl aJDtig fammen uDi Vifiter, faa at ^atiftfle 
Q5tuDes<33ie{fet burDe faaUDeg t)oere forfatteDe: ^t)aD 
Oegteflab (0fer, maa ingen fammenf0pe* ©ette ^x^ftc 

««. It 09 18 tar, fldtben. tWDeo Ep. 484. <S§ Co) §S> 101 

ftn&e« ^og aUe, foer i)og §orf af i}0\) @tanb* 3eg »i{ 
til ©lutning anfore Dette Portrait, fom en ftttftrig 
Autor gi0r oftev en fornemme ^erre, fom Del fanD 
paflfe ftg paa en ^09 @tanM«^etfon 1 Paris* ^an 
fpiller, ftger ^an, albrig Sort u&en om @0nDagen, og, 
naat nogen fvoefter ^am ^enge, unbjfpfber t}an ftg meD 
fin 5n^^erre« ^iteL S^aar man aft bette betragtet, 
jeer man, at h^ah^ fom De Parifer falbe PolitelTe, 
er iWe an&et enD ^rijw>(lig^e&, ^ftorfteb ofte £)rt)en og 
®0mmelig^el) oDemoebeg* 3eg noegter eBertJ iWe bette 
§olf« goDe Qvaliteter; 9D?en ^olber iffe forn0l>ent bem 
at opregne, faafom be felt) iffe gUmme at tak berom* 
3eg forblitter :c* 
Epistola CDtXXXIY. 

^i( ^^ 

in J^txu opmuntrer mig ti( at continuere 
min ^icfe^^&iflorie, f^tl^ faafom intet af mine 
©frifter b<Jr b^ft bebre Debit. SWen faa* 
bant SJrbepbe ftilbe ubi benne min SJlber bftbe mig for 
toanffeligt^ 3eg ^K^ber eOerg ubi §ortaIen af famme 
*g)ijlorie titfienbegibet anbre Slarfager, bbi /eg ^ar taget 
i Sbetoenfning bermeb at fortfare* 3e^ (aber mig alleene 
n09e meb at gi0re en og anben SInmerfning oDer be 
tbenbe trpfte Tomer, fom be fanb f0re ftg tit 9?ptte, 
ber famme efter min !t)0O agte igien at opfoegge. ^(anbt 
beflige SInmerfninger er een af QSigtig^eb, fom fanb tiene 
til at corrigere \itt^ fom gemeenligen anf0re^ at t}a\>t 
boeret f0rfk Motif til Lutheri ^oretagenbe mob ben 

9lo^ 102 ^^ Co) §©> Ep. 481. 

Dvomcrfle Soerbom* SOJan finber ^'oeJ be beflc Autores 
Derom faaban QSeretning* ' S)et Dar @fif, at naar SlflaO 
j7u(De ti(fienbegtt)eg/ at betroe faabant ti( Auguftiner 
3)?unfe* 9D?en Denne ©ang uDttalte man Dominicaner 
UttiU Auguftiner SfflmUnc bare S^ttrpDelfe Derotter, 
at man ^at)De gaaet Dere^ CrDen forbt; og berfore fafiebe 
bereg il!)pen paa Luther, ^t>i(fen Stupitz, DrbeneneJ 
©encral Vicarius, opmunttebe til at proebife mob 
Indulgencer, ^t)ort)eb 3(n(eebning gat)eg ti( ben paa^ 
i» fulbte flore Reformation, <BaaMt6 taUt ber om Fra 
Paulo ubi ^iflorien af bet Tridentinjfe Concilio, 
beorubt anbre ©fribentere, enbogfaa Proteftantjfe, 
^at)e efterfu(bt i^am, og i)at>n /eg fe(t) berubi fu(bt 
©tremmen* ^Dlen b^reeb er at merfe: ^^J^ffl/ <^t be^^ 
me(bte Fra Paulo jiger aUeene, at bet bar @fif at 
betroe faaban ^anbe( til Auguftiner 9i)?unfene, bboraf 
anbre iia\>t giort ben Conclulion, at bet foraarfagebe 
Sortrpbetfe bo^ bem, efterbi Commiflionen benne ®ang 
b(ett gieen tit anbre, i^bilfet bog ^i(lorie^@frit)eren iffe 
ftger* ©ernefl feer man, at Cardinal Pallavicini, 
fom frem for anbre ^erubi bet Haac til troenbe, efterbi 
M tiener ti( ^orftoar af Reformationen, fom ^an 
ellerf! mcb fortejlc ^arDe fboerter, paa|laaer bette at ooere 
en ^ilbfarelfe ^00 Fra Paulo, efterbi 2(fIabef«»J^anbe(en 
iffe oar betroet ti( nogen SWunfe^Orben i far* Jr)\)otaf 
f0(ger, at bet er en S)igt, at Auguftiner SWunfene 
befDoergebe fig ober bere^ 5<>J^bigaae(fe* ©enne eigtige 
^nmerfning fanb b(anbt anbre ubi bet 3bie Cpfag af 
min ^irfe*»g)i|lorie inbfere^* 3eg forb(i»er 2C* Epi- 
ep,486. <^ Co) §©> 108 

Epistola CDLXXXY. « 

(anbt aQe Nationer paa Sorben^ ^bor nogen 
*C)iflorie ^at)eg, finbcg ingen fl0rre taQnm tnt> 
Seber, og^ er Det merWigt, at De (ptoc alleene 
for at (pttej ^^i &ereg S0gne fUgte gemeenligen til Intet 
uDen at oiife ^r0t)er paa l>m6 Uforfl^ammen^et) ui>i at 
t>tgte be meefl t>anf7abte og u^^nmelige %ing^ 3eg t>i( 
iffe taU om De ^erHg^eber/ font tiQoegge^ bere^ totxm^ 
og om be Soertegn, fom be famme tiJflrioe^, t^i be 
flag^ Fictioner fanb figte til at gi0re berefJ Nation 
florj ^aabanne €0gne og proegtige Fictioner finbe^ 
ogfaO/ om iffe i famme (^vab^ ubi oore 9)}unfe:s^r0nifec4 
SMen be jleefle 30bijfe S0gne ere af anben S^atur, 
og ^aoe albeele^ intet (Sigte. ^e nu txerenbe Icerbe 
30ber, fom flioemme fig oeb be oelbre JKabinerg Mn^ 
fjabte ®igte, flroebe at gi0re Allegorijfe 5<>tflaringet 
berotter, ftgenoe, at, be maa iffe for|laae^ efter 33og^ 
fiat)erne/ og at ber unber ligge ffiulte fiore og bigttge 
©anbbeberj ?9?en be fleece Fictioner ere faabanne, 
at be meb ingen i^unfl fanb (>enf0reg til Allegorier. 
3eg ^at)er ubi min ^irfe^^J^ifiorie berpaa anf0rt a^^ 
ffillige- S]i*empler ^ og t)il ()er fun til ^et)ii£i anf0re 
tbenbe Fictioner, fom finbe« i ben I30bifle Talmud. 
3leg maatte gierne fp0rge/ i)\>a\> ^^orflaring man fanb 
9i0re otter efterf0l9enbe JSigt* Talmudifteme fore^^^^ 
gitte^ at man ^ar fmt>tt b^t ^u\>, ^t)or ^immel 09 
Sorb grofnbfe fammem Rabba, en @0nnef0n af 
Channa, fortoetler ubi \>tt (Sfrift falbet Bava Bathra, 
at en Ifmaelitijf ^i0bmanb oiifebe ^am (Buhtt^ og 
meben9 t}Cin ber giorbe ftn Q30n/ b<^ng ^an ftn Q3r0b:' 
^urt> beb «i^immeleng QSinbite; ^fterat ^0nnen t>ar enbet^ 

«liu 16 fficentiite fig, ffamme f!g. rttUDe 104 <®§Co)§ft> Bp.m funbe ^an iffe fintie 53fe&^^uii)iB igienj ^iebmanben • 
gat) ba titfienbe, at, faafom Firmamentet ttefter ftg 
om, faa ^aiobc bet f0tt ^urtten meb jig, og fagbe, at 
i}an maatte bie paa famme (Steb ti( ben anben ^ag^ 
naai ^inbuet fom ttlbage, ba funbe ijau faae fin ^0b^ 
SCutt) igien* £)»er fKom finbeg ubi bet ©frift fa(&et 
Perachim faaban 93efrrit)e(fe, at (^taben fatter 365 
©aber, at ubi l|)t)er ®ahc er 365 ^allabfer, til I^Dert 
^allabg 365 Wrapper, og paa ()t)er ^rappe faa mange 
fo|lbare @teene, fom man fanb Robe ^eele QJerben forj 
og ubi et anbet @frift, at 9iom er 300 SffiiiU (ang* 
Jg)Di^ be ubi 2((minbefig^eb i^a^U fagt, at ©taben Mt 
fM fii>t fom ^7aanen eUer ^eManh, funbe man anfee 
bet fom en Auxefis, 9!)?en faafom be fpecificere 
&aUt og ^uufe og regne ^rapperne berpaa, feer man^ 
at be ^ar DiQet binbe '$6(f be meefl Danffabte Sogtie 
paa Srmene* 3eg forblioer lu Epistola CDLXXXVL 

^il ** 

(anbt aBe be ^ebtoegter, fom af 9iepfe«Q3effi:it)ere 
antegneg, finbes ingen felfommere enb Diffe Cere- 
_ monier, fom b^Uifl^n i agttageg hlantft 3f»b* 
Hsflerne paa Cap eller bet Africanfle ^orbierg* ^m 
feer beraf, at intet er faa Danffabt, at man /o fonb 
binbe ^Dtenne^ene bet paa QSrmene, og at, naar en 
^ing ferjt er fommen i ^rug, blioer itn anfeet fom en 
^(igt af <?fterfommerne, og ingen brifter ftg tii at efter» 
foge, ^oorpaa ben grunber fig* l3eg \>H fun ^er anfare 

«itM4 Anxetit. Dmbriwlfe* tOeOOe 
Ep. 486. <ǤCo)ge> 105 tftenbe faabanne HotentottijJe QJibtogter, fom fi'n&eg 
ubi Colbens JKcpfe^^iBefftiioelfc* 9?aar en ?[)?ant>g ^erfon 
f^at naaet en 31(ber af g eQer 9 Slar^ (aDer man t)am ()a(t) 
caftxere. ^ctu fleer uDi en ^roe|leg Doerttoeretfe, og 
troeligeri af (>am fe(ty, faa at fte Hotentottiffe ^roefle 
l)at)e famme ^omtning fom Jg)efles®i(l)ere ^o« o^* JDenne 
£ot) er if^i Dem faa ^eUig, at ben unt)er £it)g @traf 
iffe maa forfetnnieg* 5)e ^o(De for, at SDJoenDene Der^^ 
ot)er giere^ beqioemmere til Slffomg ^orfremtnelfe, og, 
naar noigen fp0rger tern, ^Dorpaa be grunbe faahan 
Sheening, ftge be aDeene, at bereg ^orfoebre ^aioe f^a^t 
famme ^^roe* Sn anben ^Sebtoegt antegneg af famme 
Autor, fom er iffe minbre feffom^ 53(anbt Qggtejfab^ 
Ceremonier er benne: 9?aar- atting er foerbig ti|i» 
58rube^^ie(fen, giere be noer»oerenbe en ^rebg, fom om* 
ringer 35rubgommen, ^ftilfen jlaaer mibt berubi* ©erpaa 
fommer ^roeflen, ^bilfen piffer paa ^am, og hnobtager 
^rubgommen bette ttieb (lor ^nbagt og ^rbebig^eb^ 
9?aar faabant er jfeeb, forretter ban bet famme meb 
53ruben, og berpaa (pfer ^elfignelfe otter bem begge* 
9D?an flfulbe »e( af faabanne QJebtcegter b0mme, at 
Hotentotter maatu t)«re faa bumme fom um«(enbe 
Creature* 5D?en man i}at bog merfet, at be l^au gob 
naturlig '$orflanb, og at be i agttage mange af be flore 
9?aturen!5 ^ub bebre enb be polerede Europaeer; 
b&orubotter man inter anbet (oerer beraf, enb at l^bab 
unber 9?a&n af Religion eengang f0r(l er antqgef, 
bfitter ofte anfeet fom en b^Dig ^ligt* 3eg forblitter tt. Epi- 106 <®§ro)§^ Ep. 487< 
^ Epistola CDLXXXVn. 

lantit Mylord Shaftsburys Paradoxa finbetJ 
bette, at Den ^ot^aabning, fom SOJcnncfPerne 
_ ^a»e om SSdenning uOi bet anbet ?i», iffe fan& 
conliftere meb en reen og fufbfommen ©p&. MonJr. 
Bayle ^ar ogfaa gmt SInJebning tH fatnnic ^cerbom, 
09 i ben ()enfeenbe me(bet om en gammet ^terUng, 
l^eWfen gif engang paa (^aben meb en 5affc( ubi ben 
eene og en @panb <35anb ubi ben anben ^aanbj Cg 
ba man fpurte ^enbe, i)Mb faabant ffuJbe bctpbe, fagbe 
bun, f»g meb ^afJen at eiUe fcette 3(b paa ^immeUn 
for at opbrcenbe ben, og meb @panben at eiUc ub* 
fluKe ^e(»ebe, poa . ixt at ?D?enneffec funbe 0t)e ©pb 
uben Intereffe, t>et er uben ^rpgt foe @traf og uben 
^aab om ^e(0nntng» Mylord Shaftsbury bor 
omjlcenbigen ubfert benne CKaterie, og i^at abffinige 
umaget fig at tgienbrtDe \^am, og Dct itU uben ^arfage, 
faafom af faaban Scetbom flpbei: bcttc, at en €briflen 
og Mahomedaner ingen reen ®pb fanb ftgeg at tfsa, 
efterbi be grunbe ben )i>aa (Straf og S8e(0nning eftcr 
S)0ben« ®et fornemfle 5(rgument, fom man betienec 
pg af, er bette, at, max man betragter !][)?ennef7er faa« 
t>tbt fom be ere 0)?ennefFer, Xat er aDe ufulbfomne Crea^ 
ture, faa er bet umuedgt at fatte (S^pbenet ;^t>e(fe uben 
mminbfle ^enfeenbe tt( 33e(0nning, og at be, fom brpftc 
fig beraf, fanb beffpJbeg for ^ofmob, efterbi be (igefom 
renoncere paa at t)cere ?lD?enneffer« ©et er i Den 
«g)enfeenbe, at mon beieer be Stoiffe Philofophi, 
efterbi be paa(la<ie, at 0»e !Dpber afleene, forbi be ere 
JDpber, Epicuraeerne, efterbi be bprPe ©US) aBeenc, 
forbi \)an er !^prfe(fe t)cerb» ^an xaaa tii^aat, at titw 

StoipPe Ep. 488. <S§ C O ) g€> 107 

Stoifle SarDom lugtet af ^ofmoD, 09 fortienet at be* 
Ueg* S)et er ogfaa troe(igt, at Autor, fom man feger 
at igienbrifte, ifPe brijiet jig felt) faabant at nagte* 
$?en ^p0tSmaakt tanh aQeene bltbe^ at^ naar tDenDe 
^erfonet, en Stoicus, fom ingen S5el0nntng toenter, og 
en C^riflen^ fom ^aaber at mtic ^immetig t)ert)eD/ Det 
er: at ^0jle tuftnDfolb ^rugter <xf ftt SIrbepDe, 0t)e S)9l) 
i fige (BraD, om S)pb er iffe reenere uDt l)en ferjleS 
enD ubi bm fiDjle^ ;5^be(fe* ^ttu @p0rgmaal be^0t)ebe 
at brifteg for ret at igienbribe Shaftsburys £oerbom* 
3eg forbliber ic. 
Epistola CDLXXXVm. 

or at faille Un 33egioer(igl^eb, fom min ^erre 
i)a\>^x, at er^t)ert)e en tt(|lrcefFe(tg ^unbflPab om 
be forunberlige ^^ing, fom ere forefalbne ubi be 
2be f orrige Seculis i Japon , flif f er |eg l^am l^er 
Charlevoix, tilligemeb Kaempher og Caron, 2)c 
grue(ige §orf0(gelfer mob Jefuiterne og JaponfTe 
S^rijlne »ille maaffee prejfe ^^aare ul> af min ^erre^ 
S[>9cn. 5)e fanb, maaffee, og foraarfage, at ^an toil 
anfee Japoneferne fom be 33fobgierrig|le ^pranner, 
og enbefigen gitoe ^am en flet Id^e ober ^oUanberne, 
fom beffplbe^ for at ^abe fa)tet £)(ie ubi Qlben. Jr^^yah 
Japoneferne angaaer, ^a er fafl intet golP funbet 
i^aa Sorben meet polered, meer mebliben, og meer 
begierligt efter at ublebe @anb^eb* SOJin ^erre bi( bel ^ertil 
ftge, ()t)or(ebeg lanl> tiH ot)ereen^f1:emme meb [be] gruelige 

Sorss 108 <®§ C O > §&> Ep. 488. 

SorfelgeJfer, fom De ^at)e 0&et mo^ be €^rijlne, me& 
i)mlU Den ^aarbj^eb, fom be JKomerfJe ^epfete 0t)ebe 
ubi ^irfcng 93egpnbelfe, iffe fanb ligneg* SDlcn ()ct&eb 
er at merfc, at ubi Japonefernes 0t)ebe ^aarbl^eb 
tneenebe^ at ocete en ^ornoben^eb^ og at ^$orf0(ge(ferne 
betfor ffeebe af pure pofitifJe Slarfagetj ^^1 at be iffe 
fotetogeg af J&ab og SIffPpe for ben S^rifleUge Catbom, 
feeg af ben n^f)0xliQt og ^affige ^remgang, bm i 58e^ 
itsgpnbelfen l^a&be* ^^ijlorien Diifet ogfaa, at be Japo- 
neliffe ^epfere/ fom ubgase be ^aarbefle §ororbninger 
mob be S^riflne, ingen onbe ^anfer ifd^tii om bereif 
JKeligion^ ^ilflanben ubi Japon \>ax benne, at ^entoeb 
tt>enbe 0)?iatonet af 3n^I>9dg^tne ^at>be antaget ^toeu/ 
og (abet fig b0he, og faafom (Bpanien og ^oxtnsal, 
ber jlebfe b(et) Deb at forfpne £anbet meb Miflionarier, 
t)are foreenebe unber eet *^ot)cb, repfebc fig SDJi^tanfe, at 
faabant figtebe ti( at bringe ganbet unber bet (Spanffe 
Slag* Ubi faaban SDJigtanfe blefte ^epferne beflprfebe af 
en og anben ^eretning^ fom berom inb(0b« £)m faa:s 
banne 93eretninger bare pel eOer Ut>c grunbebe, fanb meb 
fulbfommen QJi^beb iffe figegj Pifl nof er bet, at berubi 
fpnteg at poere nogen JKimelig^eb, og at^epferne berfore 
begpnbte at anfee be ®panffe og ^ortugififfe Miflio- 
narier fom be, ber arbepbebe paa at bane QJepen til 
at i Perffatte faabant 2lnflag, og berfore f0gte at ^emme 
ben QEbnfleUge Stedgiong Pibere ^umQanQ. 5i)?en, Pit 
man fige, funbe faabant iffe ffee peb anbre miJbere 
SWibler enb Peb faabanne gruelige ^infler, ^Pilfe 0Pebed 
iffe alleene mob Eanbetg egne 3nbbpggere, men enbogfaa 
mob ^remmebe, ja mob ©efanbtere felP, fom be mob 
§o(fe^9vetten (obe b^nrette? 5D?on faabant fant> ^ape 
nogen £)Pereengflemmc(fe meb ben Politeffe og 91)?eb« 
Kbenbeb, fom ben Japonfle Nation tillaggeg? ®?en 
man fanb bettil ftge, at Diegieringen breped berti( af 

t)ig^ Ep. 488. ^Co)§8> 109 t)idtige politijfe ^rfager^ ^f)i i)^ii en maaMiQ fremmet) m 
^tiggmagt ^at)t)c Daret fommcn til Japon paa tien ^iD, 
Da fajl tDenOe SDliUionet af SnDbpggete ()at)Oe antaget 
S^njlenDommen, fom De Dare foer&ige tneb 2i& og Q5(oD 
at beffptte^ og De famtne ()at)De foreenet ftg tneD fotftan 
ftemmeD ^agt^ »i(De Diegieringen (^at)e jlaaet i ^dte fef 
at b(it)e fuIDCaflet^ '2(t ^epferne eUert^ betieneDe fig af 
ufoebDanlig (Sttaf, foraarfagebc De om&enOte Japonefers 
<Sti»bei>/ fotn gif inDti( ^ottt)it)(elfe, item Miffiona- 
riemeiS Enthuliasmus, i)\>\lUn blet) anfeet fom et 
Slaferiej ^bi enbjJiant De oeD et jlrangt ^otbub efter 
et anDet unber £iw @ttaf ble&e forbuDne at catechifere, 
fremtureDe be Dog Der uDt^ /a enDjfient aUe muelige '2(n» 
flatter oate giorte for at btnDte Dem at fomme paa 
^anDet/ inDfunDe De ftg Dog paa npe igien; (^aabant 
anfaae Dvegietingen fom en §oragt, 09 Derfov meeneDe 
at funDe unDjfptDe Det ^orD^ fom begifCe^ moD De 
^ortugiftffe ©efauDtere, faafom Det ffeeDe iffe uDen efter 
foregaaenDe jlrcenge ^orbuD^ ^t faaDant aHeene ffeeDe 
for SanDet^ ©ifCer^yeD^ og ith af ^aD enten til Den 
€bti|l:e(ige Dieligion eller til ©panier og ^]>ortugtfer, fee« 
Deraf^ at Da Den flrcengefle ^ororDning 1640 uDgif^ b(et) 
uDtroffeligen befalet iHe at foruroetige ^ortugififJe ©fibe 
uDi (Seen, men aUeene Dem, fom fegte £anDet. 9Kan 
maa Del forunDre jtg ot>er Miflionariernes, b^<(l be 
fibfleg £)pf0rfe(, faafom be (obe fig paa npe inbfiinbe ubi 
ifanbet, aHeene for at latt ftg morbe. ^e foregi&e, atitf 
Japoneferne af faabanne friDillige Martyrer funbe 
fatte be6 ^0pere ^anfer om ben €bti|te(ige ^roe, ba 
berimob Stniebning ga&eei til uforbeeiagtige ^anfer ber^ 
ober, efterbi be anfaae bijfe ^roen^ Q3efienbere fom for«s 
tbiblebe @elt)i:?li)?orbere, og tilffrebe 3ie(igionen Ut, fom 
ben felt) forbpber* 3eg fotbiioer ic* Epi. 110 <®§(o)§e> Ep. 489. 
Epistola CDLXXXIX. 

[aafom Du nu ^a))et naaet Den ^(ber/ at Du maa 
tanfe paa bin §orfremme(fc, 09 &u abfparger 

mig, ^t)i(fen QJep bu ber til |Ja( tage, 09 f)\>HU 

©tuberinger bu ^eJfl |Jn( jiaae big til, ba er mit fKaab, 
at bu jluberer fun maabeligeu/ men beflitter big better 
paa Deb fmaa ^ienejler at et^Der&e big Patroner; 
tiji ^tt et berDeb fornemmeligen, og ifPe »eb QJibenffaber, 
man baner jig 33e9 til §orftemmelfe, og ^»ig bin 9?as 
turfige Spfl ti( ^tuberinger er faa flor, at bu iffe fanb 
l^oJbe big berfra, M la^ big iffe merfe meb, at tiu 
teeb, f)\>ah fom bu fteebj ^bi QJibenjfab og Capa- 
citet opftoeffer Jaloufie ^og bine 9D?ebborgere og i)oi 
bem, fom fanb beforbre ^in '^oxU^mtmlf^, faa at^ om 
be iffe brifle fig til at ncegte bin ©uefigbeb, faa gfemmer 
be iffe at tale om bine 'S^Pt/ ^t fli^J^^ bem flerre enb 
be ere, /a at tiUagge big ogfaa bem, fom t)u iffe ^aeer* 
S)et maa i faa SWaabe ^eebe, at bet er en buelig, men 
berboei en farlig ^erfon^ ^roe mig, fioere ^en, ingen 
Characteer er meere forbeelagtig, enb ben, fom giDe^ 
9?at)n af et got @taffel, eller fom ^og be §ranjfe 
^eeber un bon Home, ^^i ben, fom ^ar erbDert>et 
t^t 9?at)n, boereg af '^olUt frem paa (Bfulbrene til 
147 gsoerbig^eb 5 ®a berimob mange ubefuffeg fra Smbeber 
meefl, forbi be ere meefl beqftemme bertiU •g)erforuben 
flpber be fleefle ?l!)?enne|Jerg £pffe og Ufpffe af uftentelige 
•^cenbelfer* 3eg b«t>^r ubi et af mine 33ret)e ti( * * 
Diifet, ^ftorlebeg ut)ente(ige ^oenbelfer opbepe ^Wennefferj 
3eg Dil i)n ftiife, ^Dorfebeg be famme fanb nebtrpffe 
bem* Sn fpneg at toere (pffeftg »eb at l^a&e er(>Dert)et 
en Patron, men, naar Patronen falber, flraffer ^albet 

Us Eft. 489. <S§ ( O ) §®> 111 

jtg og til ^ang uffptbige Clienter, faa at bet, fom 
fpneg at ftiUe bliee ^an8 ?pffe, blieer ^ang U^elbj ^^i 
6et gaacr (igefom met) (Samfon^ §alD, l^t)ort)eb ben 
^eeU SSpgnirifl gif i ©runb* . ^n bliser fat ubi en b09 
^ojl5 men fanb iffe fomme eibere frem, efterbi ben, 
fom better noejle (Soebe for ^am, er ubi ingen Faveur, ^ 
6n Wiener er inberfig e(jJet af fin ^errej ^m, faafom 
*g)erren iffe fanb unbsare ^am, blifter ^an jiebfe \x^i 
famme ^iene|le* ?t 'Jorfiig fanb ofte blifte een^ £pf f e, 
ligefom en Cpffe fanb beforbre et U^elb* ^igen ubi 
Sabelen tabte ftn ©penaal, og t)eb Sfterfeben fanbt en 
agte ^erU* Sn anben finber paa QJepen en Dkmant, 
og berubofter af onbe SWennejJer/ fom faae ^unbffab 
berom, b(it)er mprbet^ S)u t)i( maafPee ^er til fsare: 
^t)ab jJa( jeg t)a giore? @fa( jeg flaae mig til Sl>xUS^ 
l0g^eb, og la\i^ alting fomme an paa Spffen? S)et figer 
/eg iffe* 3eg raaber big at jlubere til bin egen 
5orn0pe(fe, bog faaiebeg, at H Iffe grafter big neb ubi 
^0gery men anbenber bin meejle ^ii) paa beb C)pbart:s 
ninger og fmaa ^ienefler at er^berbe big Patroner.itt 
3eg raaber big, at bu iffe brpfler big af be ^iben-^ 
ffaber, fom bu beb Saining i}ax faaet, og at bu i foer 
iffe f0ger at diftingvere big beb ©frtfterj ^i)\, ^big 
be iffe bue, faa bliber t>\x beleet, og l^blg be ere gobe, 
faa opbceffe be big berbeb fun Jaloufie; ^i)i Sr^ 
farenl^eb biifer, at intet bliber meer criticered enb et 
©frift, fom fortiener at berammegj ^\>ii enbelig en faa 
flor (Sfribis:@pge oberfommer big, at bu iffe fanb 
tbinge ben, ^a forfat afleene ©frifter eUer Q3erg bine 
Patroner tH SSeremmelfe, og afmai bereg (Dpber, 
baabe bem, fom be fia\>z og iffe ^at>e* 2lf faabant 
SIrbepbe fanb ofte b0fl^^ Q^^^ '^tugter, naar anbre ^cen* 
be(fer iffe ti((l0be* SO?an ^ar i bor ^iib feet SDJoenb 
oeb fmaa 5Ser0mme(feg ^er^ dedicerede tj( ^aber, 

longer 112 <S§ ( o ) §^ Ep. m. 

longer 09 S^J^I^^f/ 09 ^aw <t\)bet^et flot *35c(flanD og 
Reputation, Da D€ritnoD en Clericus, en Bayle og 
anDce (oecDe af ferfle DcOen t>eD u«entie(tgt ^cbepDe 
neppe ^abe {unt)et oin^e meece enD ^(oe^er og %0l)m* 
!3eg bcfienDer, at Dette SKaaD, fom /eg ^er gioer Oig, 
cr meer politiff ent) Philofophipf, meer npttigt en& 
honnet. !5)u fperger mig i ^^ortroelig^eD om Den 
narmefle ^JSep tit gorfremmelfcj ^ooruOoDer /eg opf0wr 
mig fom en Medicus meti en Patient, fatten&e 2ln» 
ficentiig^eD og Philofophie tt( <SiDe/ og raaDen&e ti( 
be Recepter og ben Diset, ^t)omb @9gbom«en 
ftffeitfl fonb cureres. 3eg forblieec w. 
Epistola CDXC. 

^i( ** 

•eg i)a\>(t ubi min UnbetjorbifJe JKepfe giPet Stfrig* 
ning paa toenbe Nationer, ^Poraf ben eene 
_ bortbreP ben meefle ^ii mcb at fope, og ben 
aiTben meb at Paage 09 at pcere ubi ibelig QScPoegclfe 
og Slrbepbc. Seg ^ar ber^og Piifet, at be ferfte foe* 
tcttec (igefaa meget fom be jibfle, og beraf giort benne 
©(utning, at man uben S^pc befiager fig oper ^iben« 
i^ort^cb, faafom man ^aoer '^i\) nof til Sirbepbe, i)m6 
man Pii tilfibe fcette unpttige ^ing og alleene bliPc pcb 
bet, fom er Pigtigt 09 fornebent. €n foerbeieg Deli- 
catelTe, fom mig er mcbf0b, bar giPet mig 2Jn(eebjiing 
at eftcrtcenfe nepere bette enb mange anbre "^ing, og 
^ax /eg peb faaban gfterforffning funbet, at aiting ubi 
aUe ^tcenbet 09 Profellioner funbe fowetteg meb ben 

fterbe Kp- 490. <^ C O ]) §©> 113 

fterDe S>ee( af Dtt ^xht^U, fom nu an&enDee!^ •^t)i« 
STOpnflring giare^ o»er ^t)er Profeffion 09 SDrat uDi 
f«r, 09 ^Itit^^all fPiUeg fra Realitet, oil man fin&e, 
at bene mit Paradox er ifU ilDe gtunOet^ taUt .00 
f0rfl examinere i^M:fe^(Sa9er* Seg ^at>er t>eb anben 
£epii9l^eD Diifet, at »i laborere af for mange §eflss 
©age, at De famme jlebfe multipliceres, uben at &e 
gcunte gibe ^(at^ ti( De npe, faa at bet fpne^, at, om 
Q^erben fiaaer (oenge, ber oitte &(it)e faa ^xhc^tii ^age 
ti{ot)ertJ* §rugten betaf er, at SirbepDet ^inbreef, ogi» 
Devotionen flapped* 3eg jtger: Devotionen flapped 5 
^hi (ig^fom man taber Appetit, naar man feer mange 
Dietter paa QSorbet, faa forfolneg oq it SDlennejJeg Sin* 
bagt t>eb jOoerflob af ^eptibeHgb^ber, oeb mange og 
(ange ^r«bifener, ^»i(fe iWe f)0xzi meb titberlig Atten- 
tion om ^ormibbagen, efterbi man fanb faae en anben 
(ige faa (ang at b^te om ^ftermibOagen, og faa fre!u« 
beeleU ben bee(e Uge iglennem^ ^ctu foraarfager, at 
£arerne ofte proebife enten for fo»eni)e '5>erfoner eller 
tomme ®toU; JDg (igefom ^i(^0rerne tabe '2(nbagt til 
at ^0re, faa tabe ogfaa ^arerne 3»er til bere^ ^ra* 
bif energ Ubarbepbelfej 3a beraf repfe ftg ogfaa be 
mange extemporane ^rabifener, be Repetitioner 
og Tautologier, fom i)0xti ubi mange ^rabifener, 
faa at bet er bleoet til et jOrbfprog, at 3tem ^ielper 
og tH ^roebifen* Seg jtger bette iffe for at cenfurere 
^roebif antere 5 ^^i ^]>rcEbiCener6 SMangbe forbolber en 
jiaQi §orn0ben^eb til faat^ant. Sn fornuftig 9D?anb, 
meb b^it^cn jeg npetigen talebe om ben Materie^ 
meenebe, at ^irfe^@angen oel funbe afforteg, og at 
i>(t oar nof, een gob ']>fa(me bUo jiungen for, og en 
anben efter ^roebifen, fom brugeligt er blanbt be flieefle 
Proteftant^e SDJeenigbeberj i far ' meenebt ^an, at 
Evangelia iffe be(>0Oebeg at ubfpngeU for Slltaret, 

8in. 4 f. n. for, ffr. naar 

s 114 <3S Co) §fr> «P. 490. 

naat t>e flben tpDeUsen flPuUe tofe<$ og forF(ace^ paa 
^rabife«@to(en. Seg Dti)lel>c mig t)el iffe at bifoRie 

isit>cnne ^ceniitd^ ftient /eg meb ^otn maatte tH^aat, at 
ten antciQtiQ ^fatme funi)e ^aoe famme Q)tr7ntng/ og at 
ten (ange ^effen og (Sang/ font t>ar(c fafl eengang faa 
tenge fom ^roebifen t ftg felO/ fant) fixDoIDC/ at mange^ 
^elfl om <35interen, ent^olDe jig fca ^Unejlen* 3cg t)H 
ifU tale om antire <3ei(l(tge Orationer, foec be^ fom 
fPec »et> 5Brut)e»Q3{e{fcr* ©c famme funDe »el Ugefom 
^tig«^rcet)tfenec affPafe^/ eOec t bet ringefle giere^ 3 
fiecte IDeeU fortere* ©et fotunt)er(tg|le ^eroeb ec tette^ 
at &e fleefle ^t0&(leD^ ^xa^t fe(t> befocerge ftg ot>er 
Dere^ ^tbe^t)^, fom betager t)em Dere^ i^rcefteC/ og Dog 
uben 9^0t>/ /a imoD ;^t>rtg^eDen^ ^norOning/ giere t>ere^ 
•^aler faa (ange* S)ct blieer foe t)iDtt0ftigt at opregne 
ffeete ®ei)t(ige ^omfningec af famme iJ^aturj ^OJan feet 
ai an^ette, at to tutie ©ee(e funtie afForte^, og bog 
aUing funbe tU ^unft og ^xitft forrctteg* 35ent)e t)i 
oore ;^oen tt( Academier og b^pc (Sfoeter^ ba gtoe^ 
Materie til SWunjlring paa famme SD?aabe5 ^bi be 
fleejle '"^ing, fom ber forbanbleiJ, bcjlaaer ubi Praelu- 
dier, 33er0mme{fer og Gratulationer, gemeenHgen 
alle ubi en og ben famme ^one* Sn Invitation, tit 
en ®rab, til en "-^ale at ^0re, eUec til anben Acade- 
mijf ^orfamling, fom funbe ffee ubi faa ginier, ub« 
f0re« ubi b«lc f^«>f« 2lrP» Panegyriffc Orationer, 
fom fajl alle ere Monotonier, t)are unbertiben 2 fli&e 
^imer, ffi0nt ingen Materie er ubc^ageligere foe ^olf 
af gob (Smag, og fanb /eg t>ibne, at /eg albrig i)at 
^0tt nogen at bcfooerge fig ooer fligc ^akt$ ^o«beb» 

isaSn Difputatz fanb iffe bolbe^ uben foregaaenbc ©ibt* 
teftig ^alej ^eer Praefes, b»« Opponens eg Re- 
fpondens ffal b'ewmmeg foe berc^ ^eltalenbeb, enb* 
fli0nt mange af bem, fcer be fibjle, ofte |let intet boo< 

fagt. Ep. 490. <^ C O ) g^ 116 

fagt^ men faabant (cegge^ insen tt( £afl paa tie l^09e 
@foe(et, tlE)i man fanb efter uttaQcn @fif lp»e faa 
meget fom man t>i(/ naar ^en Satinjfe @fti( er fun 90^ 
eller fotfbarfig* 9)?en I) ette. Sup erfluum eller jOfterflob 
fee« meefl af U £at&eg ©fcifter* 2lt t«Ue be famme, 
et fafl (igefaa umue(igt/ fom at tceUe (Stiernene paa 
^immeUn, og bog, figer en jinbrig Autor, naar man 
bomager alt i)M\) anbte ttfforn ^abe ffrebet, og fom 
ftben igien blibet opfaaget, bilbe S30gerne iiU bfibe fleere, 
enb en^ber SWanbg @tue funbe bierge bem alle^ ^itlerne 
ere npe, men (SPrifrerne. I fig fe(» ere gam(e, og er 
bette merfftarbigt, at be ©ibtteftigfle 550ger inbe^olbe be 
minbfl: magtpaafiggenbe Materier. ®erom \>H /eg intet 
Dibere melbe for iffe at igientage, ^bab fom /eg tilforn 
berom ^ar fJrebet* 3eg bl( ogfaa af famme Slarfag 
forbigaae at me(be om ben ^pfbe^^^alf, fom finbeg ubi 
fKettergang, jJient ber gibeet rigejl Materie til Critique; 
3eg bil fun fige bette, at et eenejle ^ingg ^or^er f anb 
fomme en fornuftig ©ommer til at fbeebe* ®et gaaer 
ber til ligefom ubi Medicinen, ^t)or Sagerne iffe finbe 
bere^ Stegning beb forte og compendieufe Curer, 
Procuratores arbepbe beb ufornebne Formaliteter 
og QJibt(0ftig^eb pfte at giere en @ag ti gange («nger 
enb ben er* £)g ^fri&erne mage tet faa, at f^Mti fom i» 
fanb ubfere^ paa et S(rf, berti( maa bruge^ en f^^d 
93og ^apiir, ^borbeb be flribenbe garter (ige faa liUt 
finbe berefi 9^egning, fom Patienter ub Doctorernes 
methodiffe Curer. 9D?an i^at ofte enffet, at inb^ 
ffrcenfe biflfe QJibtJeftig^eberj 9!)?en, faafom Advo- 
cater, 55ommere, (Sfribere, Doctores, Apothekere 
noereg beroeb, ^ar faabant boeret og formobentfigen jlebfe 
»i( b(ibe inter pia delideria, QJeb J^offs@tanben 
finbeg iffe minbre %r)iU^^aif'j ^tji ben meejle ^il> 
bliber ber bortbrebet meb Ceremonier, Compli- 

men- 

8* 116 <«§(0)§©> JEp. 490. menter, intet betpbenbe (ange "^afet, Opoajtninger, 
^ititt 09 beflige an&tc ^ing, ()»otul»t ingen Realitet 
eV/ faa at mangen ^oftnanb^ Dec ub af S(tbept) goaer 
ttoet tt( (Sengd^ tnaa befienbe^ at ^an met) alle ftne 
^e&cege(fet intet bat giort^ og ftge: hunc diem perdidl. 
Ubi <Btat^ ^ocretningec mecfe^ famme £)t>e(flob$ man 
^at fun at examinere Manifefter, §rel)^»Trac- 
tater, (Sefantjiabet, CongrelTer, foe at b(i»e ooer* 
bet>ttfet om, I^Dor UDet/ naac u«n0i>t)enb{gt $9(be«^a(f 
b(ii»er fcataget^ bee b(it>ec tKbage. Mangen en <Btati 
Congreir t>arec ^ee(e !)!)?aaneber^ og for^a(e^ meb 
Prseludier og Ceremonier, ferenb man fanb fomme 
tU Matexien, ^t>orom ftal i^antiM, ja mangen en 
b(tt>ec veent fpt(bt^ og bcubt ooer tt>ert formebelfl en (iben 
Uagtfom^eb ubi (Stiil, ubi 58og|lat)er og Characterer, 
faa at be ficibenbe ^attec^ fom begge tnberUgen enfle 
§wb, maa formebelfl faabanne Broderier fortfcette 
iM ^ienbtUgbeberne* ^ettagte Di oort bag(tge £et>net/ ta 
finbe oi bet ^ing af famme 55e|?affenb«b. 3eg t)t( iWe 
ta(e om ben ^tb^ fom fpt(beg paa ^ellpfl^ ti^i faa« 
bant ec benne Materie ifh Debfommenbe, men aUeene 
om ben/ fom anoenbe^ paa u«n0boehbigt Sfcbepbe^ i>et 
<c paa alamodifle Viliter og Cpntraviliter, paa 
9^9e«^at^ ;^nffec/ ^t>ori>eb intet meene^^ paa Gratu- 
lationer og Condolencer, fom intet onbet @igte 
^ape enb en oebtagen <Sfif/ paa Pibtioftige ^iiberebeifec 
til JBrpUupper, Q3acfeler, ^iigfcecb ic*, I^Piife befpcerge 
faaoel bem, bev b(ipe bubne^ fom Urn, bee bpbe* ^(t 
faabant ee iffe adeene ^ebepbe/ men enbogfaa befoceeiigt 
5ltbepbe, jli0nt bet ftgtee tii (let intet, bttoefore og aQe 
fornuftige §o(f 0nf!e Ut$ Sifffajfeife, fl?i0n( foegieoeg, 
faafom bet ee en eebtagen @fif og @aboane. £)m 
man ftnbee faaban ^pibe^'.^aif ubi ^eig«s@tanben, peeb 
ieg iffe, efteebi ^eig^foif^ QJebtcegtee eee mig iWe eet 

bes 

«(«. M 8»tr»ff, SeOcunct, 0»ettaa»l8»ek. *'* Ep. 490. <8§ C O ) §®> 117 

befienl)tc* ©et alleene \)ax /eg af Srfaren^ct) merfet, at 
man ofte feter ^rig faa, at, naar ^refc jlutte^, faaer 
^t)er af be (ItiDenbe garter fit ti(bage igien* ^oaD 
^rigg:^Difcipline og Exercitier angaaet, \>a fpne^ 
abjJiUige af bem <it eoere ganbffe ufornebne* Alex- 
ander Magnus, fom bat ben flerfle S!)?e|l:er i at inb* 
rette en difcipKneret ^rig^'9)?agt, t)i(be iffe anbetJebeef 
b0mme om t)ore nu brugettge Exercitier, naar i^an 
faae, at et ©eboet iffe funbe flptteg fra (Slben tit 
@fulbei:en, og fta ©fuJberen ubi ^e^tim uben efter 
Tacten og fteb 3 afpajfebe Tempo. 3eg t)i( ober* 
ia^t ti( gamte ^rig^folf at examinere anbre ^ing, 15$ 
fom ere fi( jObetflob, enbogfaa ubi benne @tanb» i^ort 
at fige: ?0?an fanb (igne Sorben beb et 5D?enneffe« 
Segem, fom laborerer .af fotmange QJabfJer* Sn 
Nation beleer en anben, ffient en^Der af bem er ht^ 
f«ngeb paa ftn SWaabe* 6n Europseer fanb for 
Ex, iffe bare jtg for Matter, naar ^an feer en Chi- 
nefer at fpiife efter Tacten, og en Chinefer bit 
iffe meb minbre ^orunbring fee, ^eorlebeg Europaeer 
briffe (Sunb^ebg ^faale, og faalebeef, at en fanb raabe 
fig ^ce^, ferenb f^an faaer et Ubet (^(a^ ubt0mmet^ 
3eg forbliber tc. Epi. H8 <«S(o)§©> Bp. 491. Epistola CDXCL 

ffSjnJ^S ^^^^^ ^^^ at)j7iatge (SteDer ut)t mine Epiftler 
^^ Diifet, ^ttor HDen ^icnefle man 9101: Religionen 
met) at opOigte 0)hraf(et tti Deng Q3e(l9rFe(fe4 
^bi faa&ant siber tt(Fient)e^ at man met) dtunDige Argu- 
menter iffe fanb forfoate ben ^roe, fom man be* 
fienber, 09 Derfore trcEnger til jlige ufoslige SWitiler* 
O9, fom miraculeufe ^iflorier meejl ftnDeei u&i &en 
Slomerffe ^'Irfe, fanb b(anbt anDet Deraf Diifeei Reli- 
gionens Ungtig^eb. $((muen fanD t>e( t)eb jlige ^ib(er 
ftprfeg ubi en ^roe til en t)ig ^ib, inbfil en ©iflt 
bliDer aabenbaret^ men/ naar ben eengahg b(it)e¥ (agt for 
£pfet/ bKt)er bet, fom er opbigtet til Religionens SBe^ 
flprfeJfe, ben« (St)oeffe(fe 09 §a{b» 4)^fp<^<^ f<»nb ttiife^ 
u*ta((t9e @ji;emp(er; ^en /eg t>i( aOeene (abe mig n0pe 
meb f)tt at anfext et eenejle, fom er l^eel merfeiigt* Sn 
anfeettg ^o{fI ^mc, nemlig Chriftophorus Radzevil, 
t)a ^an ubi Reformationens QJegpnbelfe (ob fee (lor 
9?ibfiarbeb for ben DJomerffe Religion, forarebe ^a»en 
bam en QSfle fulb af Reliqvier eller ^elligbommer* 
^a ^ttt^ rpgtebeg ubi ^o(en, (obe ftg nogJe SSiunU inb^^ 
ftnbe meb en, fom be fagbe oar befat af ben onbe 
«7 2lanb, ombebenbe, at Ifjan ^Ht>t (aane bem famme Reli- 
qvier, bt'o^^^t' ^^ ^aabebe, at ben onbe ^anb funbe 
bortbrit)eg* S)ette beoiOigebe b^n bem* ©a Reli- 
qvieme b(eoe ferte ubi Proceflionen, og, gelepbebe af 
en (lor SDJangbe SWenneffer, blette applicerede paa 
ben befatte, foer titw ureene ^anb (Irajr ub« Side raabte 
^at SDiirafei, og Radzevil b(e» bero»er beflprfet i ftn 
jOoertroe* SDJen, ia ^an nogle S)age berefter taJebe om 
bijfe *&eaigbommerg ^irfning, bleo i)an oaer, at en af 

b^n« Bp 481. -cHg Co) §©> 119 

^an^ •^uu($s^o(f/ fom ^at>&e tem t $ott>arind/ fmilebe 
t)ert>eb. Radzevil fottevnebe^ tiecpoer/ og t>t(De oibe 
^arfaden ti( ^an^ Satte^ ^a aabenboteDe f)>erfonen 
^atn^ ae ^an ^a&tit paa ^epen fra 9ioni taht ^f7en^ 
od/ faafom ^an frpgteDe at b(tt>e ffrafet &«rfor/ Da 
l^a&De ()an fpfbet en anbcn QSjIe meb aOel^annDe flag^ 
fmaa ^een« S^ette^ fagbe b^n^ (unbe ^an iffe eftevlabe 
at ttlftenbe §m foe at beflribe CDertroe. Radzevil 
{ob berpaa abfp0rige ^unfenc/ om be iffe ^at>be fitm, 
fom Pare befatte* ^e bragte ^atn flraji; en npe^ ^Pi(Fen 
^an (Ob bcap pibf^e^ inbtil ^an beKenbte^ at Ut par 
et S!)?unfe*']>aafunb for at beflprPe ben SHomerffe ^roe* 
^en QSirfningen par benne, at Radzevil for(ob ben 
JRomerffe Religion, 09 ubcn ^PiP{ b(ep efterfulbt 
af mange anbre* 0)Mn feer f^exaf, at be/ fom tcenfe 
at bej^rfe en '^roe enten Peb opbtgtebe tO?traf(er eOer 
pcb Argumenter,<^ fom ingen @tif bolbe, giere bere< 
^roe ifPun migtcenft berpeb» 5)ef er fun ugrunbebeiss 
Religioner, fom trange til faabanne SWibUr, og 
meener /eg/ at /u(l Utti, fom be 0ioman«€at^o(f7e an« 
fere tt( ^Ptt^ paa bereet ^roe^ Svtgtig^eb/ nemdg tI!)H« 
talltmci t!)7oengbe/ tiener beOet til ibt\>iii paa ben^ fimt 
©runb* 3eg forbrtper jc. Epi- 120 <d§C0)§e> Bp.498i Epistola CDXCn. 

/l^^eg l^ar fcr^n t>tifet/ at ^ngeQant) ^at ti(t)e/ebragt 
toenDe flote ^JaturfpnDige ilD^anb/ fom iiU aUeene 

u&i (Stuberingec ^a»e HgrKt ()inan&en, men enb« 

o^faa ut)i 9}at)n. ^egge ^aoe uDi naturUge @ager 
gieet 2lnlel)iiing til De jlerjle Inventioner, fom man 
nu omflun^er brpfle ftg af^ og begge b<)t)e ^aft ^Mn 
ttf Bacon; (Saa Dct fpnte^, at l)en fetfle^ (Sicel M 
Doeret forflpttet ut)i ben ftDjle^ Segem. fbet er oanffeligt 
at fige, paa ^eilfen af biffe Bacones fleclle ^rit« maa 
fatte^^ S)og ^at Den ferfle Dpt>aft meefl ^ovunbrmg/ 
efterbi b<Jn (ettebe paa be ^iber, ba Qorben oar neb^ 
jtunfen i pberfle Q^anfunbtg^eb^ eg bog ^ar git>et ^n^ 
ieebning tii be flatjle Inventioner, fom nu ere i 
98erPfatte* 3eg »i{ ^er fun aUeene ma(be om @fpbe* 
^u(ber« Invention. Sfter ben a(minbe(tge iWeening 
inpiui iaaban en ^pbjl SWunf »eb 9?at)n Barthold 
Schwartz ubi bet Star 1320/ ba bog Roger Bacon 
fprretp&e Star tiiforn, ncmlig 1230, ffriber om en 
Compolition, fom Panb foraarfa^e (igtfaa (lor SSragen 
fom ^^orben, og (lerre (Sfin enb fom bet naturHge ?p^, 
ja at man t)eb faabant Gibbet Panb 0be(cegge ^rtg^^are 
og ^ee(e @toeber* Sllerg er ^er tKgaaet Ugefom meb 
160 ?9?agneten, at man i SBegpnbeJfen alleene betienebe ftg af 
Uti Staft til ^ibgforbriD, faa at bet fpne« itte at ^at« 
eoeret ferenb ubi JBegpnbelfen af i)^t i4be Seculo, at 
man betienebe ftg af ^rubet ubi ^rig, ferjl tit Q30jfer, 
og jiben ti( ^ett^^tpfPer, jJient iPPe meb ben QJirfning, 
fom nu omflunber, t^i iStpPferne beflobe af fammen^* 
l^aftebe ^(aber, ^oor ubi (agbe^ jlore (Steene. ^rubet 
oar og anbertebe^ tiOaoet^ tbi bet beflob iPPun ubi Rubber 

eOer Bp 498. <^ Co) §^ 121 eOer ^t0\>^ i)\>HUt man ptn (ot) giore ti( $(0e/ for at 
gitoe bet &e^niee« ^tprfej ©ertnel) fpfbte man f0t(l 
fl0bte Sanoner, 09 nogen ^ib bewfter brugte man bet 
i §r0e fotarbepbebe ^rub ogfaa ti( 5Wujfettec, 5Wan 
feet ^eraf, ^unbffab om ^tubet^ J^raft fanb ti(jfri»e« 
enten Roger Bacon efler Barthold Schwartz; 
0)?en at Sfterfommerne anet;f0rfi ^at>e (cect at ant>enbe 
bet tH nu bcerenbe Q3rug. 3«9 forbU»er k* 
Epistola CDXCni. 

in ^erre malber \xt>i ftn ftbfle @frit>e(fe, at 
^an meb ^ortrpbeffe ^ac (ccfet en Sortafe, 
fom en ^ar giort tt( et af be ooetfatte ^ranfPe 
@fues@pifl, faafom bet fpneg, at famme jDDerfcettec 
f09et at bringe t)ore Originaler ubi fWitJsCredit; 
"^^i ^an ftger, at t>or ^tuc^iaH iffe fanb ttente at 
bat>e nogen ^eflanbig^eb eUer ^cemgang / ^t>i$ man 
otagec de Touches Comoedier. @aafom jeg nu 
ubt mine EpiMer f)at gioet mine ^etcenfntnger oDec 
be fleefle npe ^ranfle @fue«Spln, og benne '5oitd(e 
fanb ftgte paa mig^ forunbrer min •^etce fig obet/ at 
jeg ben iffe ^ar befoaret. ^^en^ ^bi^ min ^^erre ftenbte 
Oberfcetteten^ og bibfle^ ^botr ubeqbem ^an er ttl at 
b0mme om bejiige ©ager^ bf(be ^an ^eUec ^abe for« 
unbret ftg obeC/ om /eg ^bbe ^b(s{fet min ^en berimob* 
^et er bitttn en ^obe ^0^ 0$ nu om^unbe?/ at und« 
^erfoner oprepfe fig tl( ^ommere ubt aBe flag^ Ma- 
terier, og meb ©rtjKg^ei) decidere ubi @agejf, 

^botom 122 <S@ Co) §f> Bp. m. 

^Dorom be iffe ^at>e minbfle Q)egreb« !]!)}en^ faafom 
fornuftise $o(f anfee 09 (cefe faabant iffe ut>en mei) 
gaiter, faa b^c Denne £)»erf(etter« Critiqve iffe fcette 
mig u&i ringefle Sirbepbe* ^eg t>i( fterfot toOe ^erfonen 
09 i)ani ^rbepbe t>cete ur0tt/ oq aUeene bfioe i>eb at 

i«dit>e t>tbere ^otfiacing ooet bet, fom /eg om De npe 

SranfPe <Stpffet tiiforn bo« ftxmu 'bian f^at metfet 

af mine forrige ^et(enfningec, at )eg iffe gcutiDer mine 

^omme poo min egen @fi0nfombeb adeene, enbj7i0nt 

fornuftige ^oJf ^oibe mig for at funbe »cere S)ommer 

ubi jiige Materier. ^an i)at ogfaa tnerfet/ at en 

Patriotif? 3t)er iffe i)at brebet mig b«rH(j ^^i /eg bo'f 

flebfe meb Q3er0mme(fe taiet om Molieres @fues<Spifly 

iiigemaabe om ftiflfe anbre gamie (Stpffer, fom le Jou- 

eur, le Grondeur, le Legataire og nogie anbre, 

fom >eg fatter ubi ClalTe meb MoKeres befle Co- 

moedier, faa at bet er i)^(xUn af Sgens^ierlig^eb eOet 

af Patriotif? 3t)er, at /eg meb en flagg ^olbflnbig^eb 

bar taiit om be npere ^ranffe Comoedier, ubi i^WU 

^omme /eg i)ax funbet Q3ifa(b ^0^ aOe fornuftige gam(e 

$o(f ubi Paris felt>, og ^ett bem fiage ober biffe 

^iberu forbet&ebe @mag ubi @fue«(SpiO» §or at 

Piife, at fllge ^(agemaai iffe ere ii\>t gtunbebe, t>i( /eg 

til Oberflob forteligen igiennem(0be nogie af be npe 

@tpffer, fom botbe^ for be bejle, SSianbt de Touches 

Comoedier bo(be« Plrrefolu eller ben <35anfe(mobigc 

ot pcere i^atii 9)?eflerjlpffe. ®en famme er bieeen fore* 

fttflet paa eor ©fue«*i>(abg, S)en- ba »cerenbe Theatre- 

tKefler fpacebe ingen Umag paa at dreffere Ac- 

teurerne, at ben t>e( funbe biiPe exeqveret. S)ec 

Mr ep ^eBer noget paa Actionen at t>at)U^ S5?en UDp 

faibet berpaa b(et>, at ben b«^« ^orfamiing gif mig. 

forn0pet bortj ^ii ben ifttit Comoedie etr fafl iffe 

i63Ubeit een eenefle (ang Scene, ii\>i>xu\3i forefliOeg en Ep. 493. <^ C ° ) §^ 123 

uflabig ^erfon, Der nu t)il gifte ftg meD Sen ene @0|ler, 
nu meb ben anberi/ og nu igien meD bere^ ^coDer. 
©eru&i fee^ ingen ^ijlorte, ingen Denouement i>g 
ingen ©eijl* ©et eenefle, fom ubi ben l^eeie Comoedie 
fanb ^at>e 9Jat)n af jeu de Theatre, et, naat ()an 
fatter i @inbe at ttcere SRaabg^J^erre* sSette bHset faa* 
(ebe« ubf0rt, 'at i famme 5)ieblif, fom ^an fatter bet 
^orfoet, inbfommer en Wiener, fom en Deus d Ma- 
china, meb en 9laabg*^erreg A'loebning, fom l)an iforer 
ftS/ f0renb l^an fommer ubi @tanben, og fom man flray 
tager af b^m igien 5 &m at time efoenbige Bou- 
fonnerie, ^»ort)eb Autor fgget at b0be paa ©tpffet^ 
SD?a»>erbeb, figtet til flet intet* 9D?an fanb fee igiennem 
"Singte meb MoUeres §ep(, efterti faa mange SIrtig* 
^eber l>0be becpaa* 5D?en ^er if Ee 5 ^^i ^er feeti intet, 
fom fanb fortiene 9?at)n af et ®fue«@pill* S)en Q3anfel* 
mobigeef Characteer er ep b^Uer ret ubf0rt5 ^^i 
(Sinbetg ^oranbring foraarfageg ofte af '^ing, fom fanb 
9i0re ben allerflanb^aftigfle ^erfon faalbfinbig, faafom 
JuHes flipgtige og naragtige £)pf0rfe(, og ?0?obertn« 
aabenbare og grooje Coquetterie. it)e, fom ^at)e ben 
npe 5Wobi|?e (Smag ubi <Sfue^@pifl, (ajle bette ubi be 
gamfe, at Charactererne ere formeget outrerede; 
5i)?en ubi be fiee|le npe ©tpffer ere ^ofteb^Charac- 
tererne iffe be famme, fom ubi ^itUrne foregi&eg* 
3ng^n fanb falbeg ujlabig eHer t)anfe(mobjg, fom af 
foregaaenbe t)igtige Slarfager flaaer fra ftt §orfat* ^erm 
maa ecere <Sinbet« ^oranbring uben Slarfag for at fore^ 
(line en QSanfelmobigg Characteer, og f;}M^ fanb 
txsre bigtigere 2(arfag, enb at ^0re et '^tuentimmer, fom 
man agter at forbinbe ftg meb/ at gt0re ^oeftige og 
usahflttnbige 6(|fot)« 6rf(aringer? ^n SSonbe Pilbe /o 
fe{i) b(itye faalbflnbig og af(eg ueb en SSonb^^^ige, naar 
^un pap ubi ferfle @amta(e fagbe, at ^un brcmbte af 

^ierlig* 124 <®§C0)§^ Ep. 48& 

^Ur(tg^e& tt( ^am; Oq funbe ^an t fao 0)}aat)ec tffe 
(afled for UflaDtg^et)^ om f)m$ 3(D b(et> fott>an&(e& tii 
3i«, og (angt tnin&rc en ^0p @tant>« '5^erfon* 3«9 
j7u(tie tneene^ at uDi Ut @fue«@pta^ font fa(£ie^ &«n 
QJcEgefftnbeDe 09 fin&e^ b(ant)t eow Originaler, Charac- 
teeren et be&re ul)f0ttt ^(>i D«rubi eiife^ (SinOeW 
$orantinng enten . uDen tngen efler ut>en nogen t>igttg 
2larfog. ^cg meenet ogfaa, at (Stpffet (igncr en Co- 
mcedie; ^bi &«n t)cege(jtnDe&e ^erfon gieet SInkelining 
til en ^ijlorie, og tH en ^ilbfareffe, fom »aret bet 
beeU @tpffe igiennem, inOtU Den eeb et anfeetigt De- 
nouement aabenbared. 0)?en Ufpffen er^ at bet eene 
et |?ret)et ubi (eg S)anjl @lii(, og bet anbet ubi of* 
poffebe §wn|?e Q5er«, ^la( bette t>CEre de Touches 
3)}e(lerfb)ffe/ fanb man (et giette ftg tU, tfMH man bet 
bemme om bang 0t)rige @fue«@pill. S)e, fom flnbe 
faa jlot @mag ubi be npe '^ranfPe (Stpffet^ b<ii>^ (oenge 
enfPet at fee paa Dot ^fues^Jab^ la Mere Confi- 
dente eOet ben fottroelige Sl)?ober, @amme (Stpffe 
"'b<»t *«I funbet meere 93ebag, fPient betubi intet finbe«, 
fom fanb foette "-^ilfPuere ubi minbfle J^epagelfej ^bi 
3nbboIbet ubi ben ^eck Comoedie et, at en SMober 
t^iOet fig forttoeHg an mob ftn ®attet fot at faae 
benbeg "^anfet og ^orfcet at \>iU, 3ngen Materia 
fanb pare minbre rar og meere ter. ^porubopet, fot 
at giPe Comoedien noget ?iP/ man f^at inbfert tPenOe 
theatralfPe 'Derfoner: 9?emlig en JBonbe og en gammel 
§tier, af t)\>itU ben ferfle aabenbarer fot begge fatter, 
bPab ban i)at ^0tt, og fpiUer ftn SiuBe Pc( nof* 5><n 
gam(c §ricr betimob fotefliOe^ ubi be ferfle Acter fom 
en gtfetaaffe, fom en, bet npeligen et falben neb af 
«ID?aanen, j^om ^Perfen hax ^aai eflet «0?a{e, og fom 
aOe bripe @pot meb, uben at f^an fete fanb metfe bef^ 
g)?en ubi ben flbfle Act bliPer b<»n u-natutrigen fot* 

t>anbfet Bp. 494. c»§Co)§«> 126 MnWt til en fornuftig i>«(ta(eni)e ^^em. ^aaDanne 
^epl ftnbe^ iffe uM nogen af Molieres Comoedier, 
00/ om be enD fanbte^^ faa maatte bermeb igiennem 
Singte feetJ formebeffl anbte ^eriig^eber* ^tn ^et fanb 
beflige ^oweb^^^ept ingen Qvarteer git>eg, naar be 
finbeg ^od Autores, fom foregioe fig ot reformere 
bet garaU Theatrumj ^^i ^er fatted baabe OxhctiU 
Hg^eb og Comij! ®eifl« ^et er beto&er^ at man maa 
foefbe milbete S)om oeer bet ^tpffe, fom forer ^itel 
af £ibet er en ©wm (la vie eft un fonge), efterbi 
betubi feeg en fammen^angenbe •ig)i|lorie, fom uii ben 
forforne @0n, og inbe^olber nog(e Comiffe Scener, 
fom ere be^age(ige« 92en becom fanb beb anben Sep^ 
(igl^eb bibere ta(e^4 ^tQ fotbiiber tu Epistola CDXCIV. 

QQ^^Q h^^ («fet l>tt mig tilff tffebe @frift om SDJenne- 
jfetg ubiUige §or^o(b og £)pf0rfe( imob uffpibige 
S)pt/ og betg Utafnemmelig^eb mob bem, fom 
^at)e bebiifet flore ^ieneflet* 3eg feet, at Autor 
berubi ^ar afmalet faabant §ot^o(b meb fortefle gawe, 
og betient ftg af alle be SIrgumentet, fom af anbre ^abe 
baret anf0rte* SD?en, faafom /eg intet 9Jpt berubi finber, 
b(it)er /eg beb mit for^en fatu\i §orfat, nemlig ^er ubi 
at gaae en SWibbel^QSep, faalebeg, at /eg (after iffe uten 
bem, ber alleene af ^aab^eb for ^ib^forbrib pine og 
p(age u^plbige ^pr, og berimob feer igiennem S^ngre 
meb bem, fom til gabe flagte tamme, og for beres 

egen 126 "^ ( O ) §/9> Ep. 494. 

eflen ©iffer^eO omfomme DiJbe 09 ffa&efige S)pr* ^t>ab 
fom ^at be&oeget mig ti( at fatte faabant Principium, 
i)at /eg t>et) an&en £e9(tg^eD ti(ftent)egtt)et/ ^Dorfote /eg 
^erom intet t)iDere ttil moelbe* S)et er i Den •gJ^nfeenbe, 
at /eg tager iffe t ^etcenfning at aDe enten Oft eOer 
^'a(»)e«^i0D, eDer an&en @piife, fom ^aftee; af uffpIDige 
^'reature, faafom u&i faabant Offei- er en flagg got* 
n0t)en^et), S)et er ogfaa ubi famme *g)enfeenl)e, at /eg 
gi0r mig ingen @amt)ittig^eb af at /age efter ^luer og 
anbet Vitet^^ efterbi be incommodere og (igefom er^ 
iwficere mig ojfentfig ^rig* S)ette alleene ^o(ber /eg for, 
at Executioner! maa ffee paa ben fortefle og €em^ 
felbigjle SD?aabe* ^^i et er at ffpbe en §ugl i^el/ et 
anbet er at martre ben (angfomt, eDer, fom en \>ii ^epfer, 
at priffe benS St>^M forfl ub, ^Dorseb man (aber fee 
^r0t)e paa et ^aart og blobgierrigt ^ierte* 3[eg ^ofber 
ogfaa for, at bijfe Creature, foer *t)e|le og 4)unbe, fom 
beb (ang ^ienefle og ^roeffab b^be fignaliferet ftg, 
iffe uben Sftertafe ubi bere^ Sllberbom b0r forfabeg, og 
berfor feller ber0mmer enb beteer bem, ber lat>c fee ^aU 
nemmefig^eb mob faabanne Sreature* 3eg (afler berfor 
iffe ben flore Macedoniffe ^onge, efterbi han oprettebe 
et Monument for jtn ^ejl Bucephalo. 3eg b0mmer 
og iffe anberlebeg om Reinhold Roles ^eflament, 
bborbeb bU\> befliffet, at ^an« troe ^efl, fom ^an i/a\>^t 
betient fig af ubi abffillige ^eftflag, ffuJbe gibeg en 
^l>enfton tilligemeb 'Jri^eb for SIrbepbe, og en 6ng til 
©roe^gang* *&iflorien biifer eOers abfTillige anbre Sjfempfer 
^erpaa, ^boraf nogfe ere t)e(grunbebe, faafom be biife 
^r0be paa ^afnemmeJig^eb* SInbre berimob ere (atter^ 
(ige* ^Janbt be jtbfle fanb regneg ^epfer Caligul» 
©ierning* @amme ^epfer (ob og oprette et 9D?armor 
^allabg for en *t)efl, og tiUagbe ben en S0rfleJig Unber^^ 
bo(bning« ^ermeb (ob b^n ftg enb iffe n09e, b^n bifbe 

be^ Bp. 494. <S§ ( O ) g©> 127 befliffe famme ^ejl tit Siomerf! Conful 09 gitte f^am 
dxauQ u&i bet jloce diaati. SDJeD faa&an ^eptib t>ar 
^ejlen iffe tient; t^i &en ftiifer ^eDet ^r0t)e paa 9taferie, 
met) minbte man t)i( ^o(be for, at ©ierningen fJPcelieiss 
alleene for at Dtjfte <Spot mcb Senatet, ^Doraf benne 
^epfer »>at en fooren §ienbe* 9!)?an fanb bemme (ibt 
mUbere om Ut ^eflament, fom Madame de Puis 
giorbe tt( fin ^at. QSeb famme* ^eflament b(e» fatten 
tiUagt en Penfion, og anorbnet, at man til ben ffulbe 
aflagge ugentlige Vifiter. S)et »av fornemmelig i ^en« 
feenbe til bet ftbfle, at ^eflamentet af S)ommerne bfeft 
unberfienbt, 09 at fatten tabte fm Procefs. ©lige 
^eflamentet ere (ige faa baarlige, fom t)iflfe anbre ere 
opbpggelige og ti(fienbegit>e ^afnemmeligbeb mob troe 
Creature, fom b^t>^ bet)iifet bere« Server ^ienefter* 
5)erfore feer man, at famme ^eflamenter ere bleene 
fienbte gplbige, ligefom t)i(fe ^errer ere formebelfl bere« 
Utafnemmeligbeb mob flige Creature entcn ble&ne (Irajfebe 
eDer tii^olbte at unberbolbe bem i '2((berbommen5 ^bi 
i^Mt> fanb Doere flarre ^r0t)e paa et SWennejTeg i^aax\>^ 
©empt, enb efter mange 2larg ^ienefle at forbemme en 
gammel ^efl, fom ofte ^ar rebbet en^ £it), til en ^OJolIe, 
item at foette en troe *g)unb ubi en £anfe eUer at ffpbe 
bam ibief/ naar ben formebelfl S((berbom ingen oibere 
^ienefle fanb gi0re* 3eg forblioer 2C* Epi. 128 ^ (O) §®> Bp.495. 
Epistola CDXCV. 

\tQ QM tx^i min ftbjle ©friwlfe Slarfagen tUUtnU, 
i)bi man b^r ^o(De nepere 0)?unflring ooer be 
npe ©fuess^piO, efterDi ©ore '^iDet^ Autores 
foregi&e ftg at reformere Det gam(e Theatrum, og 
at rette De ^cpl, fom Deru&i ftnDc^* Seg l(>ar og tilligc^ 
meD Diifet, at Dere^ (Stpffer Dero&er ere bleene faa 
maere, at be fajl ingen 2lnfee(fe b^tte af Comoedier, 
men aOeene af nogfe t0rre (Samtafet/ fom ere beeite ubi 
Acter og Scener. S)e nu boerenbe Comoedie- 
@fribere tilflaae bel, at be gamie ©tpEfer ere meerc 
frugtbare paa (Sfiemt og &ti^, men be ftge^ at be npe 
ere meere orbentlige og anfloenbtge^ 9?aar man nu 
biifer, at ubi be jtbjle fatted baabe Formen og Ma- 
terien, faa at bet eene ifPe fanb b0be paa t>et anbet^ 
faiber ben l^ee(e ^pgning^ 3eg b^ber til Q5ebU($ ^erpaa 
examineret ttifte faa fatbne 5Dfeflerfl<)ffer ubi l)^t npc 
Theatro, og meener bet at boere nof, faafom beraf 
fanb bemme^ om be anbre @fue:5(2;piu, fom ere ubi 
minbre 2lnfee(fe^ 3eg Rafter og af famme Slarfag fagt, 
at man maa fee igiennem ^ingre meb be S^p(, fom 
ftnbeg ubi nogle af be npe ©tpffer, efterbi Materien 
berubi fanb nogenlebeg b0be paa Formen, og b^f^^t 
for, at man meget be( paa bor (Sfue^^labg funbe be* 
i7otiene ftg af t^tt^ ©tpffe, fom forer 9?abn af €ibet er 
en S)r0m, efterbi famme @tpffe befatter en bebageUg 
og belfammen^angenbe ^ijlorie, (igefom ben forlorne 
@0n, og nog(e faa anbre, og berforuben bt\) nogie 
(pjlige Scener gi0reg (ebenbe og bebageligtj ^i)i f^Mb 
Formen ubi ben heroijJe Comoedie angaaer, ia er 
ben meget u^orbentlig, faa at ©tpffet berfore iffe for* 

tiener Bp. 495. <9^ Co) §ft> 129 

tienet ten "^xiii, fom gemeen(tgen Uxpaa foette^^ J^i^ 
florien er feenne: 6n ^onge, forffraffeb af en ^paa^ 
Dam^ at f)an^ (Ben ffu(&e b(it)e Stiget til Ufpffe 60 
§Dri)«roe(fe, (a&er @0nnen flrajt* efter §0bfe(en inbfpamj 
@fter at ^an faa(eDe^ (^enoeD 20 Star ^ar txeret int)^: 
fluttet/ og iniit)(ertiD ingen (^ar feet eUer ta(et met) ^am 
ut)en en bertit befliffet ^offmejler eller jDpearter, be^ 
gpnbte ^aberen omft&er at fortroDe paa ftn &mmnQ, og 
befluttebe at labe @0nnen fomme for Epfet* ^^ttt 
hlmt i berffat faa(ebe^/ at man inbgi^er ^am en ^Mlt^ 
S)rif; og^ metient^ ^an (tgger i ^DaU^ if0ter ^am 
:^onge(ige ^tobet/ og (abet ^am f0re til (^(ottet^ ge^ 
(epbet af en jlor 9!)?angbe jDpftartere, fom pbmpge ftg for 
bam fom beretJ Slrttes^^rinbd* Sfterat ^rinbfen l^ar 
faaet ^arfagen til fit (ang&artge $oengfe( at ^i^t^ op^ 
tanbeg ^an tii QSrebe, og truer meb ^aon, og, enbffi0nt 
^am b(it)er fagt, at ^aberen aOeene af ^ierligl^eb ti( 
Unberfaatterne ^ar foretaget faaban (Sierning/ blioer l^an 
bog t)eb at true, faa at ^aberen ubaf faaban £)pf0rfe( 
b0mmer/ at ®paabommen fanb ooere t)e( grunbet, og 
berpaa laber ^am inbgiee en npe ®t)a(e^S)rif/ og, mebemJ *^* 
ban enbba (igger uben '50(e(fe, if0rer ^am be forrlge 
^ange^^tober igien.* <Baa at, ba ^an oaagner, finber 
ban ftg ubi forrige eienbige @tanb igien, og ^enf0rer 
ben *ber(ig^eb, fom ^an npHg ^at)be eoeret ubi, ti( en 
S)r0m* 9D?en fort berefter fommer nogle betxsbnebe 
?Woenb flabenbe ^amJ §aber, ^ongen, meb ftg, fom Oe 
ubi ^rig ^at)be fanget, og lobe ^am t)ibe, at Ut ^eele 
SKige oar ubi ©e&a^r for at foette ^rinbfen paa ^^ronen^ 
©erpaa bHt>er ^oJben en (Samtafe mellem @0nnen og 
^^aberen, og er enbeligen Ubfalbet bette, at ^ongen jlaaer 
fra 9legieringen, bbilfen @0nnen efter nogle Compli- 
menter antager* Ubi benne Comoecfie er altihg 
u^^orbentJigt fra SBegpnbelfen til ^nbenj faa at man ^u(be 

8itt. 18 f. n. enbba, enbnu. tOtUre, 130 "^ C O ]) §^ Ep. 48&. 

fomfe, ae Den ^at)&e fatnme ©igte fom Ulylles eon 
Ithacia; t(^t Dev uDi tagttade^ ^oeifen 9itme(igt)eD eQer 
!0}o(a(e* ^en fl0Der an mob 9{ime(ig^et). "-^^t ^Da& 
font) t)(cre meere feffomt enD at fee t en >^aanDt>enbtn^ 
et (jeeft Oiige braflt vi\>i J^atnift, 09 jlore ^ri9«*^<ece 
paa ^eenene^ 03 i)Mb fant) Date meet u^natucUgt enl> 
at fee t>en fangne ^nnt)^/ Dev ut>t 20 ^ar fafi intet 
tWennejIe ^a»lie feet, at opf0re ftg t>eb f0tfle ISefrielfe 
fom en gammet ^of«?9?anD. QJilterej S)et er foratge* 
(igt, at fee Unberfaatter at gt^te Opfta.nb mob bere^ 
^onge, bee ^aobe (abet fee jleirre ^tet(tg^eb mob bem 
enb mob f!n egen <S0n/ og at fcengfle en 9{egent for« 
mebe(fl en ^eroiff iteming* @nbe(tgen ec bet u^anfloen^ 
*»bigt, at @0nnen antaget SRegkringen og reducerer 
fin ^atitt tii privat (Stanb* @aaUbe^ iagttaget^ 9ieg« 
(evne ubt bette ber0mte @fue«(Spi(, ^t>t(Fet jeg bog iffe 
forPaflec/ eftetbi \>tt befattec en fammen^cengenbe ^iflovie 
og nog(e actige Scenes, men foettec meet ^ni6 betpaa 
enb paa de Touches og anbte npe Comoedie- 
<Sfri»ereg ?0?e(ler«@tpffet, fom beflaae alleene ubt nog(e 
t0tte (Samtafet, og fom af intet fanb recommenderes 
uben af (Stiilen og Poelien. S!)et et i ben ^enfeenbe, 
at man ogfaa feet igtennem ^ingte meb ttt gam(e 
3ta(ienfEe Theaters U«OfbentIlg^ebet, i^tetU man berubi 
ooetaU ftnbet Scener fufbe af <Bait og ®eijl, fom 
&0be paa $ep(ene. 3eg b0mmet \)tt ubt (tgefom om ben 
npe fotbetbebe (Smag ubi Muliqven, ^ootom jeg t>eb 
anben tepHg^eb ^at taitt* 3eg forbfioet ic. Epi- Ep. 496. <8§ ( O ) g®^ 131 Epistola CDXCVL 

*§ft<t fortangen&e jJiffer /eg min ^err« t»en npettgen 
afHebe Georgii Retfuhcs £iJ) og ?et>net^ ^i* 
flotie* (Den funt>e ^at>e t>ceret t)t^t(0fttgere uti^ 
f0«, ^oig /eg eftec en )bt S>ee( anOte ©fcibcntercg 
€];empe( ^at>i)e i)iOet anf0re umagtpaadggenDe ^ing$ Wim 
/eg ^Dftier mig aOeene tU M, .fom er mttb>ctt\}iQt, og 
fom fanO interelTere en ?cefer, ^Dilfet min ^erre feet 
af efterf0(gent»e forte ^ortatning* 
Georgii Retfuhcs G eorgius Retfuchs er f0& ufei (Stageffe ben 2ben 
Januarii ftyK novi ubi Dct 2lat i682* ©aa^j 
lebeg er ^axi^^aM anf^rt ubi ^irfcs^^Sogen, fom bog 
iffe er oeereen^flemmenbe meb bet Datum, fom ftnbe^ 
\x\)i ^an^ SllmanaP* ^eo ben afb^be 9!)?anbg ^aber ^ar 
t>are{, fanb ingen jtge* 9E)?an fanb alleene flutte, at 
f)an i)ax t)oeret en ffifPelig og moralifered 9!)?anb, 
efterbi ^an af Modeftie ep ^ar oillet, at ^an!5 9Ja»n 
flufbe Doere befienbt, men ^av DiDet paJTere for Ano- 
nymus, ^Dorubi ^an ^ar fulbt bra&e Slrbepbere^, ^onfl*' 
nere^ og @fribentereg ^obfpor* SD?en SDloberen berimobm 
ear ^ee{ befienbtj ^^i Jbun falbte^ JVlette Claus- 
©atter og Mt ^iefber^^ige ^og Theodorus Mortenfen 
ubi €orf0er, ubi ^t)i(fen ^ienefle ^un f0rte fig faalebe* 
op, at ^un i ©uefigbeb ingen JS^ielber^s^ige ubi ^enbe« 
"iib eftergaD^ @(age(fe 95pe fanb faafebeg tilegne fig 

benne 

9* 132 <^(0)g|> B^ 496. denne aft)0De tOlant). Wttn (tgefotn forDum at>fPtOtge 
©roefPe @t<cDer ^aDe tDiflet om Homeri ^gtfel, faas 
font en^t)er af Dem ti(ednet>e f!g Den QlSxt, at txsre 
famme jloce Poets $0Des@te&/ faa ^at>e ogfaa ^er 
n>ende anDte 9^aboes<St<c)>er/ n(in(td Sotf0er 09 ^aOunbs 
boo/ t>iOet difputere ^fageffe faaban QCre* ^t 
nagte t>e( tffe @te&et^ b^ot ^an oat fei); 0)}en be be^ 
ttene fig af anbtre Q3et>ti^lig^ebe( for at ftxcffe @(age(fe« 
^aaflanb* Socfeec fotegiDer/ at iSatnet et unbfanget 
itbt €orf0et/ 09 meb u-imobftgelige Argumenter be« 
otifet/ at ilDtobeten lat>ebe tt( iSarfel^ Da bun font ^e(bec« 
^ige ttenebe ubi famme 0tab« ^an maa berfore, 
figet man, (egne iSarnet^ Exiftence fra ben %tb/ Det 
begpnbte at banned ubi 0)2obe(^ ti^, meb mtnbtre man 
oi( fxQt, at bet t)a( et non ens, fetenb Utt blet) bragt 
tU 9}etben^ boil'^n !0}eening er urtmeKg* SaDunbborg 
betimob gntnber f!n tRtt paa ^atnet^ Cpbtagelfe^ Dtifenbe^ 
at ^obecen fttan efter $0bfe(en tienebe fom ^mme ubi 
SaOunbborg^ b^ix ^^n ^un btagte Garnet meb ftg; 
faafom nu Optugtelfen ubt be fpcebe ^ac fatter ben 
$o(b og @fif paa ^0m/ fom be fben flebfe be^ofbe, 
in faa meener ben ftbfle &taD uforgnbeKgen/ at ben bes 
r0mme(ig Retfuhcs maa bolbe^ for \>mi rette ^pti 
^atn* 3eg brifler mig tffe at afftge nogen S)om 
berubi/ enbee(/ efterbt ^t)tfhg^eben ubi fig felr> er t>an« 
ffeftg/ enbeef ogfaa^ efterbi /eg iffe t)il opDctffe mig 
fleere $ienber enb bem^ fom /eg ti(fom bar b^ft ubt 
bemefbte 3be <&t(eber. ^an oeeb^ ^oiifen Q3ei>(ege(fe 
faaban %t)ifltgbeb bar opoaft meOem nogle 9^eber(anbffe 
(Stoeber angaaenbe Erasmus Roterodamus, efterfom 
en af famme (Stceber f^at grunbet ftn 9iet paa famme 
fiote 0hanb^ $0bfe(/ en anben paa f^am Unbfangeife og 
ben treble paa bon^ Opbrage(fe« %t>iflig^eben er af 
famme Q^anfPeUgbeb fom benne^ og berfor enbnu iffe 

er Bp 496. <^ ( O ) S©> 183 

er hila^U Seg burte efter n9e .i^tflottfPe 9{eg(er op^olDe 
mid (i^t (cenget uti denne Digttde Materie; 0)}en fot 
at txere fott/ t>i( /eg nu fhair gaae oiOere freni/ og 
ncebe tU Q3arnet^ !t)aab/ og ftnber )eg ba^ at bet f^at 
oceret baaret af en fotnetnme Q3orger«^one t>(D 9^at>n 
Maren Hans-^attec^ og at $at)berne ifciu Dceret 
ttoenbe 53rpggere, nemlig Niels Olfen og Jefper 
Jefperfen, fom fot rum 'iiii ere b«nfo»ne, fao at be 
brpgge nu tffe i 3orbif7e ^teb(e meere. @amme ®ag^ 
fom ISartiet b(et) t>0ht, Mt en flerf $aage^ fom ftben 
fort)anb(ebe^ ti( en faaban @torm^ at Ql^eperbanen paa 
Jefper Jefperfens ^uu^ frummebe ftg* Q^eb Slftenen 
fS man berforuben en bebrooefig ^ibenbe fra i^teben^aon^ 
at 9iaabmanben^ toenbe tenner oare b(et>ne rejicerede 
til Atteftatz. ^(t Uttt bragte ^oberen ubt ^efpmsin 
ring om Q3arnet foreflaaenbe Ubelb; tf^i bun oar flerf 
og oei grunbet ubi ftn ^roe^ t>^UUt ^enbe^ ^ienber fe(o 
maatte tilflaae^ og berfor iffe faa nepe burbe i^Mt 
focertet b^nbe fot en og anben ^iU, eftertcenfenbe^ at en 
fler! Orthodoxie b0ber ti(fhceffe(igen paa aiting* ^}an 
ftnber bog iffe^ at biffe ^crnbe(fer t^an oceret gelepbet 
af nogen fpnberHg U(^e(b* ^oert tmob^ ^oberen fom 
nogfe ^ar betefter ubi en flagd QSeiftanb og biet) giftet 
meb en bemib(eb Wiatit, ^t>i(fen tog fig ben unge Georg 
an fom ftt eget ^arn^ b((f^/ f<)afom bun formebeifl oijfe 
^arfager oar og flebfe b(et> u^^frugtfommefig ti( b^nbe^ 
S!)0b^ IDag* S)a ^rengen oar bieoen 13 ^ar gammef/ 
befluttebe §aberen at la^i i^am fcette tt( et ^anboerf; 
Og efter at b<tn n0pe i^MU ubfhiberet ben unge Georgs 
€genfiabe og natur(tge ^eqoembeb^ og merfct/ at f^an 
fiai^U meefl £pf! og ^eqoem^eb tt( <Bfoemagerie/ fPafebe 
ban ^am "^ienefle ^0^ @foemagerne^ Olbermanb^ Ubs 
gangen otifet/ at ©tifaberen berubi bemte ret* ^^i 
Georg b(eo en af be habilefte ^foemagere^ fom 

€a(« 134 <a@ ( O ) §C> Ep. 496. ^aOun^botg fani) btpj^e ftd af* ®ti) andre t>i(b( fefge 
Umc j7i0nfomnie <SHfa&erg Sjrempel i at eftetforffe 
Dete^ ^0(nd naturlige ^genf£abe^ fecenD t>e bejTiffe t>em 
til t>tffe Profellioner; %^t t)et ec faabanne Examiners 
$orf0mme(fe man maa tt(f7cit>e be mange usbuettge 
@mbeb«$:>^(enb^ fom ot)eca(t ftnbei$. 4)(rot>er funbe 
Qi0Ui mange bisHge Q3etcen(ntndet^ 0)?en I'eg^ foe i{fe 
i^at be|7p(be^ foe QSibtleftig^eb^ n09e l^o(ber mig t>eb 
^Dlanben^ ^^iflocie^ og ftnbei ;eg t)a, at paa ben famme 
®ag, fom oot Georg bfeo fat ubt ^ienefle bo« (Sfoe* 
mageme^ Ctbermanb^ b(et)e 3 (Sfibe feebe/ fom pa($s 
ferebe fotbi ^aUunbbocg/ item at en af Svaabmcenbene 
begat) fig ti( 9{oefft(be^ b^oc ^an op^o(bt fig ubt en 
bee( Uge^ fecenb ^an repfebe ttlbage tgien. ^ee blet> 
meget omfpuet^ ^Porttl bette ^cinbe ftgftbe; 9}og(e meene/ 
at 0teifen jfeebe aOeene foe at befege b^n^ @t)oge(/ 
S(nbee^ at i)ani QSrtnbe ^at at flutte en ^t0be«Contract ; 
9)}en t>tt eene meb bet anbet beflob iffun ubi pute &ii* 
ntnger* *^eb banti ^((bagefomfl berettebe ^an^ at ^n* 
flting oPer ^rig^folfet famme Uge ^o(bte^ uben fot 
^teben^aon/ og at 2be >C>oHonbjTe ^iebmcenb^ @fibe 
laat vaa <R^eben/ fom agtebe ftg tH St>Htt*^0tnf item 
anbet/ ^PilFet /eg Pi( forbtgaae/ faafom bet er af minbee 
^igtigbeb/ og begiPe mig tH ^ifioden igien» 9[$or unge 
Georg diftingverede fig flrajf ubi fin npe ^ienefle 
meb foecbele^ 'Sii'i> og Sitbepbe^ faa at bee ginge fi^ek 
^age og unbertiben Ugee foebi^ at ban ifPe ftf et <^(ag 
af fin ^eflee$ 3a Oibeemanben fattebe faaban ^iee(ig« 
|>eb tU i)am^ at i)an et ^ae foe "^iben bejiuttebe at 
gi0ee bam ti( <Spenb. ^m ^eengen fe(P Peigcebe ftg 
beepeb/ faafom ^an^ foe at gaae orbentiigen feem^ Pi(be 
f0efl ubi 7 2lae tiene fom 5)eeng, efteef0fgenbe beeubi 
fin ficeee ^obee^ ^obfpoe^ i^^HUn i agt tog faat>aa 
A^eben^ og gif geabPiif^ frem i <^eeben* ^^i/ eftee at 

«(«. « f. ». f»x, f»r. vUn Bp. 496. <9^ ( O ) ge> 188 

^un en ttfflraffelig "^tt) ^at)D( txeret ^omfme og fecem 
fegt ^(ri>en uDt t>en @tan^/ tieneDe l^un ftOen 3 fams 
fce(Oe ^ac for Stmtne^ 09 entKHgen efter faa&an ^ii>^ 
$or(0b b(et> Matrone. ®ib anbre i>i(0< efteffo^e 
faaOant €^eaipe( 09 gaae 9tat>titi^ frem tt( $oifretiime(fe* 
iOJen i>e fieefle De^dcerre tage faaban Ccben iffe i 3(st$ 
men fpcinge paa eengang (tge fra neDetfi tU g\>iv^, utm 
cet at ^aoe fi>i;f09t ^ertien og t)iifet Q)r0t)ec uDi ^bec 
ClafTe paa i>ere$ ^ueltg^eb. !^et oat- t ben >^n« 
feenDe/ 09 uben ^t>it>( eftec tl!)7i>t>eren^ ^ormantng^ at 
^rengen iffe t>i(be l^afle meO ftn $ovfremnie(fe fra kau*' 
^reng ti( ^unl>, men t>i(i)e oppebie be ^ar^ fom efter 
£au9^>2(rtif(erne ere fore|!ret>ne. 0)}eben($ ^an dar ^oenb/ 
fattebe ban ^ierltg^eb til i^fbermanben^ (S(b(le (hotter/ 
paa ^Pt(fen i^an af $aberen ftf Sefte, naar b^n ^Mbt 
ttbtient. (^enne ^or^attng og (ange £)pfcettelfe oar t>ef 
^aarb at forb09e; bog ffifCebe ban ftg taafmobigen ber« 
ubt/ og mefienbee(^ oppebicbe ben foreffreone ^ib^ faa 
at Sonifruen fom iffe ooer 6 Uger for tiflg. €nbe(tgen 
b(et> ^an ^^efler^ efterat \)an b<)Obe giort ftt 0)}e|ler{lpffe/ 
fom tngen funbe tatit, og berpaa b(eo meb foeb* 
oanlig Geremonie otet tii ^ontfruen^ meb ^Pilfen ban 
Mk^t mange ^axn, fom bog Mt t>0lii f0renb ^or^ 
(etbrene/ unbtagen ben celbfle @0n Jacob, ^Pi(fen 
fuccederede bam utii ^mbebet. ^et oar oeb l^an^ 
S(ntage(fe fom ^ejler'ubi Sauget/ at ^an gao ftg bet 
9}aon af Retfuhcs, ^ooraf f)an ubi >^tflorten er be*i» 
fienbt; $bt man fa(bebe f^am tilforn fun flet og ret 
30rgen. ^an l^aobe fe(o i @inbe at laU ftg fa(be 
Yon Retfuhcs, iffe af nogen >^oomob^ men aOeene^ 
eftetbi kan ^aobe merfet/ at man oeb fremmebe og gltm« 
renbe 9^aone fanb erboeroe ftg >2infee(fe og $orbee(* 
^en ^an^ @otger«$aber/ fom oar en ^erf Patriot, 
fat ftg meb .^Xtober og $0bber berimob^ faa at Ret- 

fuchs 136 •C$S Co) §t> Bp. 496. fuchs tiecfov floeD fra fit ^otfst^ 09 Det maatte ti( 
^an^ Uni)|f9(t>ning ^eeOC/ at ^an^ •Oufivue t>ac af 0t>tnt)e« 
$otf<ienge(id^eb fa(ben ti( t)en @Fi;0be(id6eb. Retfuhcs 
bcagte ftg Deb fit ^rbepbe ubi faaban 3(nfee(fe^ at/ enbs 
fPient be( Dae cetbere (Sfoemagece ubi @tab(n enb (^an^ 
bUD ^an bog efter @Digei;s^aberen($ ^eb eenflemmigm 
ubDa(t tU 0(bertnanb. ^ette e( et fort Q3egreeb uf 
benne (lore ^anb^ •^iflocie* 9?u maa /eg taie om 
^ani^ Snbefigt/ og bet meete omflcenbtgeti/ efterbi tntet 
tiener meere til Opbpggeife. Georgius Retfuhcs 
^aDec b<tft ^(ttt tiifceOe^ meb anbre (lore 9)?ctnb/ at 
berets &ibe(igt (igefom forub ti(fienbegiDe^ Deb foregaaenbe 
^egn og .^enbeifer* Anno 172 1^ fom Dar {)<mi ftbfle 
SeDe^^ar^ fornam bon ubi ^uufet abffiOige ufoebDaniige 
-^ing; ^ort«<C)unben @o(ban b9(<be om 9^atten meet 
enb ifan plepebe; @enge«^ammeret bieD opfpibt meb 
^aares^Qinger $ ^tgen faa ofte^ fom bun fepebe (^utDet^ 
fanbt ^nappes9?aale uben >&oDeb/ og anbet beflige^ 
^Doraf ben fa(ig 0)?anb bemte^ at bon^ %tme«(3(a^ 
imfnart Di(be ubrinbe^ og at tfct oar ^ib at bereebe fig 
til ^0ben* >^an^ ^anfer og ^paabomme floge og 
iffe fep(; "^bt ben 2g Dec. ubi famme 2(ar faibt 
b<in ubi en (Spgbom^ fom efter 6 ^age^ ^or(0b giorbe 
€nbe paa ^an^ SiD. 3ngen S)0b er ffeeb meb |l0rre 
^orberebeifer ; ^an bot>be 6 tl!)?aaneber ti(forn labet ftg 
en Siigfifle gi0re/ bt>orpaa (lobe biffe Orb: Memento 
Mori, ^an (ob en £D?aaneb f0renb f^at\ faibt ubi 
fibfle @Dagbeb bo(be SoDfang 0^orgen og ^ften \xU 
^uufet/ ^Ditfet tiiforn iff e oar fPeeb^ faafom ^an^ anbet 
^rbepbe t>tvuti i)a^U Dceret ^inber* ^an (ob ogfaa 
^l^roefien^ og ^lofferen^ Offer forbebre, iffe at tale om 
anbet/ fom oiifer ^r0De paa en retffaffen ^nbagt og aU 
Dor(ig ^erebe(fe til t^0ben* !£)a b^n laae ubi fibfle 
^anbebrctt/ lob ^ati fin ^0n Jacob ti( ftg faibe^ for 

bDiffen Bp. 496. <18@ (O) §ft> 137 ^t)t(fen ^an ()D(bt faaban ^a(e : //(Seel mm @0n Jacob ! 
Jg)er oeerlefterer /eg big ben ^pl og ben 5i)?aa(e:'@tof, 
fom hat f0bet mig^ og fom ogfaa t)i( tiene big ti( $0be 
eg Unber^olbning* ^eflit big paa, at bit ^Itbepbe b(tt)et 
troefafl og forfbarKgt/ ^e(fl for ©taben^ •g)09t)iife 5>t)* 
rig^ebj ^^i, naat bu ^ar ;St)t)rig^eben ti( ^en, fanb 
bu gibe be anbre en gob f^ag* @nbe(igen/ fagbe i^an, 
maa jeg aabenbate big ^ctu, at bet paa Softer (igge 
loJ^uber, fom /eg i^iox ftP for faa gobt Slab, faa at 
@e(gecen iffe oerligen maa bcece fommen berti(« "^benbe 
af famme ^uber maa t)\x foratbepbe tit @Foe og gibe 
bem til S^^ttige, men be 0t)rjge « ^ :*" 0)?eer funbe 
^an iffe tatej ^^i biflfe bare be fibfle Orb, j^borpaaiei 
^an^ Eheul opgat) ^anben. @aa(ebe^ (ebebe og faa^ 
(ebes b0be Georgius Retfuhcs, forbum oel-meri- 
terede (Sfoemagerne^ £)(bermanb nti Sallunbborg^ 
^an oar en 0)}anb af mibbetmaabtg @tatur/ i)a\>\ii fort 
^aar og et flerft :St)9ef9n, en frum 9?afe og flore 
dipper* J^M\> @inbetd ©aber angaaer^ t}a bar ban 
from^ fagtmobig og atbepbfom^ ^bilfet fee^ faaoet af be 
mange ^0rn ^an aotebe meb l^an^ l^0otbebr0bebe efter^ 
ia\>tt ^uflrue^ fom af ^an^ anbet bagtige ^rbepbe^ 
bbotpaa ti( @(utning f7a( anf0re^ en Catalogus. !X!)e 
'$^9(/ fom fanbte^ bi>^ ^^^tn^ forbigaaer /eg at tale om^ 
^bi nian maa iffe b0mme uben be( om be ^fb0be« 
©aabant i agttage^ nu omflunber ogfaa ubi aDe npe 
gobe *S)i|brier, ^borubi man feer be 5(fb0be« ^J^pl enten 
at unbff^tbe^ eller reent at forbigaae^^ faa at be meb 
famme Opbpggetfe («feg fom Parentationer og £ijg^ 
^roebiPener* ^^i, faafom ^erben blioer meer og meet 
poleret, faa begpnber man at fajle §oragt paa be 
gamte J^iflorie^s^fribere, t}\>HU iPfe l^abe unbfeet fig beb 
at fJribe om be 5lfb0be!J §ep( faabel fom om bere« 
^ober/ faa at Thucididis, Saluftii og anbre faa^ 

banne 138 <9S ( O ) @8> Ep. 496. 

Danne grove <Btxib<ntmi Ji^iftovUt m ifPe anfee^ uben 
fom plompe ^Canbffrifter. fS)et er berfore^ at /eg 
felger bore '$:iDer^ polerede ^iflorle»@frit>ere(J ^oO* 
fpor/ od forbigaaer at ta(e om Den afD^De 'SHianti ^t^, 
^t>i(Ce eQer^ xfU ^ai>e txsret ret manse/ og/ ent>fP(0nt De 

tt3^at)t>e txeret mange/ faa ut^tttti tie Dog a(be(e^ oeD 
^an^ opbpggeUge €nt)e(tgt. ^^i ^an t)00e efter fine 
@pnDer^ a(t>or(ige Q5efieni)e(fe meb (lor ^nOagt og meb 
fammenfoftebe >^(ent>er/ efter at ^n ti( ^irfen ^at)i>e 
foroeret et npt 'ii(ter«i^tot)e og~ toen&e 9So)>£9^« ^bab 
fanD t>e( Pcere flerre ^reDe paa S^riflenOom/ f^tl^ tiaax 
man t>erti( (oegger tie ^ellige ^nflatter/ fom ^an giorbe 
til jin JSegraoelfe og 8iig*Q5eg»engeJfe? 2(n|la(terne Pare 
biife: at £itget fPu(be feui ti( 3or0en meD <Sang og 
Siians, faa at alle (Staben^ ^(oCfer flultie ubi 2 flioe 
^irner ringed/ Eiig-^rcetiifen ^o(De^/ fiint @ant> taftt$ 
paa ^i|len, og 8tigs@teenen beflree^ meD S3tom|ier» 
2((t faaDant anorDneDe ^an paa fit pDerflc, ^poraf fee^, 
at ^an ^apDe alle ftne ^anfer ^enPenDte til beilige "^ing* 
^an^ efterlabte >S)uflrue og ^0n forfemmeDe iffe at 
efterlepe til ^unft og ^riffe^ bPaD Dem berom Par be» 
falet at i agttage* EiigsProcefdonen oar Denne: 
gtiget bleo baaret af @taDen^ <Sfoemagers<Spennc, aBe 
uDi (Serges^apper, ®erpaa fulDte 16 @0rges^ar, 
alle meD langt ^loer^ fom flcebeDe paa 3orDen. UDi 
Det ferfle ^ar ginge (Bennen Jacob Jorgensen og 
6nfen^ ^roDer Morten Mortenfen. UDi Det anDet 
Jens Paafchelillie og Peder Pederfen, De oelDflc 
@foemagere. UDi Det 3Die Hans Jenfen dimmer* 
manD og Hans Mickelfen ^PitaO^^^rpgger, UDi 
Det 4De Frans Troefaft og Mickel Jenfen. 5)e 
anDreg 9?aPne ere forglemte at antcgnefJ, ^oilPet er @faDe, 
t^i faaDant ber uDi goDe ^iftorier iffe uDelaDejt, Stf 

»MDe iiiQ'^tti, fom Da bleoe giorte og af Decano 

appro- Ep. 496. C®g (O) go 139 

approberede, fecg, i)\>HU (>09e ""^anfer man b0r ^afte 
om Oen afb0be jlore 9)?anD* ^er maa 09 iWe forbU 
gaae^ at ta(e om ^ang mange S^epfer* ^eg l^ar funDet 
ubi ^ang ^egnebog, at f)an f^at t>oeret 3 gange ubi 
^ic(/ 7 gange ubi ^alborg og ^ati, 12 gange ubi 
9?9botg og jDbenfe ubi Sp^"/ 16 gange ubi €orf0er, 
5fJeflt)eb, @lage(fe/ JKoflilb og ^e(fing0er, og g gange 
ubi ^i0ben^at)n« (Saa at man Fanb tt)it)(e om^ at 
nogen @foemager fatter meet omflaffet og giort fleere 
Svepfer enb benne SDMnb, naar man unbtager ben nat)n^ 
funbige Asverus, fom elletef er befienbt unber bet 5^at)n 
af Serufalemg ^foemager, og fom enbnu ftge^ at 
Danbre om fra et £anb ti( anbet^ og t)i( b(tt>e beb ti( 
^erben« Snbe* S)et ttat paa bijfe Siepfer, at t>or 
Retfuhcs erl^eereebe fig flor ^unbjlab ubi abjTiBige 
^progj "^^i ban talebe meb famme '^arbig^eb Spbjl 
og SpenIP fom bet €aUunbborgj?e ©prog* ^an ear 
ep beOec ufpnbig ubi bet 'IXattpbfle, faafom ^an l^at>be 
ttoeret 3 gange ubi ^ieL 9^u refler til (^(utning at ta(e 
om ben (Salig ?!)?anbg 2(rbepbe efter ^an^ egne aarlige 
Slntegnelfec* 

Oatalogus 

Operum B. Georgii Retluho|. 

In Folio. 

SWetien^ ^an Dae SWeflec 400 @t0t)lci' og 200 @tit)s 

Jctter. 
tO?el>en^ fian Mt jD(t>ermanb 250 @t0t>(ec og go 

@tit)(etter. 

In Qvarto. "» 

SWc&cn^ ^an t)or !J)?e(ler iioo »o)cne SWanD^ @fo<. 
tO^ctien^ i)an bac OtbecmanD 650 tiito. 

In 140 <9§ C^) §^ Bp. 496. 

In Octavo. 

SWeben^ ^an car SDlefler 900 t)0)cne WlauH ^0^tt^ 
0)7et)en^ f^an Mt £)(bermant) 500 t)ito« 

In Duodecimo. 
51J?ebeng ^an car 9!)?c|ler 600 £it)inbe (Sfoe og 700 

^et)en^ ()an oar £>(Detmant) 400 £lt>inbe @Foe 0$ 
506 ^0flie^ 

In Sedecimo. 

9i)?ct)eng l^an t>ac 9)?e|ler 1500 Sgeme ^foe* 
^et)en^ l^an Dar £)(DermanD 900 Oito^ 

Summa Summarium af aOe flagg Formater 

g6g6 opera & opufcula. 

2Wt bette ^aecr ben [afb0be Olbermanb felt) antegnet, 
^eoraf feeg f^ani Accurateffe. 5<>tu^«n benne ^egne^ 
^og ft'nbe^ ct fleet Manufcript in Folio, ^t)i(Pet 
fortiener at trpfPe^, faafom bee ubi ec anfert alt^ \)Mh 
fom ^atn ^oer ^ag er ^cenbet^ bet mtnbfle meb bet 
meefle^ faa at ^an berubooer fanb regne^ b(anbt Sallunb^ 
borg^ ©fribentere in Folio. 

FINIS. Epi- Bp 497. <®§ (O) §e> 141 
Epistola CDXCVIL 

in ^tm ^ti^et, at ^an f)at (oefet min ftt>(le 
EpiTtel) 09 focunbrec ftg ooer/ at en ^ant) 

af min @tanD og 2((bec fanb ^cnfalbc til 

faabant u«an(l(ent>igt ©ieffecie* >^an ftgec ftg meget t)e( 
at Funtie fee^ ^t)0(tt( jeg ftgter/ og at /eg t>eb Den an« 
forte (attevtige J^iflovie i^ax t>iOet ti(fienl)egit>e ben WM^ 
ifUQf fom |eg og mange anbre ftnbe ubi ben flore tO^oengbe 
af intet betpbenbe tet)net{$ ^effrtt>e(fer/ fom nu omflunbec 
bagUgen fomme foe £pfet. ^an meener^ at faabant 
funbe og burbe ffee oeb anfloenbige og a(t>oi:(ige @cin« 
btinget til be Autores, fom faabanne @fciftec for* 
fatte« 3eg berimob forunbrer mig ot)er benne min 
^erre^ Srettefcettelfe, faafom /eg og onbre ofte b«t)e 
t>iifet^ at alt>orlige Stinbringer ifPe ^at>e ben QSirfning/ 
fom be SocratifJe Ironier, og at /eg berfore ubi 
benne faat)el fom anbre ^D^aterier ^at>er betient mig af 
faaban Sfrioe^tOtaabe/ fom af ben allerPraftigfle til at 
curere ben flag^ <Sfrit)e*@9ge meb. S)ette er J8ret)et^ 
fornemfle @igte; ^tt figter berforuben ogfaa til at 
mpnfhe abffillige (lore og \)ibtl0ftige ^iflorier/ bt>ilfe/ 
naar '$plbe«^alf berfra tage^^ fanb af tpffe Folianter 
reduceres til Sedecer. SOJan feer bagligen @frifter 
at fomme for gpfet^ ^t>orubi Q3ebrifter antegne^/ ^oilfe 
ere af ligefaa liben ^etpbelfe fom benne @foemager^/ <«) 
og at Catalog! til @lutning anf0re^ paa bere^ publi- 
cerede ^ege'r^ ^t>ilfe ere af lige faa liben "-Sigtig^yeb 
fom @foemagerenj5 @foe og (Stealer, /a enb af minbre, 
efterfom M er oftefl ifPe anbet enb ubscopierede og 
opfaagte BagateUer, fom Fanb lignei$ t>eb gamte for^ 
flibte ^loeber/ @foe og (^te^kx, fom igien oppubfe^ og 

felge«{ 142 <*S Co) §^ Ep. 49a. fe(ge^ for npe^ ^aat min ^erte Dette ober&epet/ t)i( 
^an t)0tntne/ at omtaltc ^reo^ faat)e( fom anbre af 
famme 9^atui; ilU fotttene at fa(t)e^ u«anflcent)igt ©iefferie^ 
^hh fiscfom (SPoelemejlete, naat be merPe, at be fteb 
@fia(E)gs:£)rl), Diii« 09 @D0be intet fanb u&rette, be* 
tiene ftg af 9Jamfaaber og anbre (atterlige 9!J?ib(er, 
beorfteb ofte meet ubttirfetJ, faa gier en Moralift 
iffe tlbe^ cm ^an f0(ger betubt bece^ @)?enipe(« 3;eg 
forb(it)er k* Epistola CDXCVni 

(J^^^g Icefec i bijfe S)age Thucididem, og er af 
^anfer meb be fleefie^ at l>ct er en af be op^^ 
rigtigjle og tcoeboerbigjlc ©fribentere* S)et er 
@fabe, at Materien tit ^an« *C)ifl^rJ^ ^^ iPP^ ^^9^^^ 
enb ben Peloponnelifle ^rig, l^t)or intet forefommer 
uben fmaa Se(t^(S(ag, (Sfermptfler og ^etepringer meHem 
be @roe{7e ©tceber^ fom baabe ere ube^agelige og (ibet 
intereffere en Safer, naar alleene unbtage^ bet uslpffetig 
^og, fom Athenienferne giorbe til (Sicitien* SWen, 
ftger man, Autor b0ber titjlroefPetigen paa benne 5Wat)erbeb 
eeb be ^erlige Orationer, fom @friftet er fulbt af* 
9!)?en, faafom /eg b^r en farbeleg @mag ubi atting, 
fpringer /eg mange af bijfe Orationer forbi, b^fft 
bem, fom 2(nf0rerne ^otbe for ^riggfolfetj be famme 
funbe ubi gam(e SDage t)«re af S^ptte, ^a SD?ennej?er 
faatebe^ forelflPebe fig ubi ^ettatenbeb, at aUing berDeb 
Funbe ubt>irfe^5 ^en i t)or ^ib ^at)e be iffe faabanne 

for* Ep. 498. <®§ Co) §^ 143 forunberHgc QJirfningcr meere* ^^i, om Demofthenes 
eller Cicero nu tgten floDe op^ fra tt ^ett, eg 
agerede Advocater for t)orc ^09e iKette, t)i(t)e bcres 
^elta(en^el) iffe ^at)e Den ^raft, fom uDi DeretJ ^iD, 
6a be me& . l)e«g Rhetorica funfec t)in6e, ^Ditfen @ttg 
De paatoge fig at uDfere* 3eg for min ^att ^olDenss 
bet iPfe for nogcn U^elb, at ^ale^^^onflen i t)or SJIDer 
^ar tabt faa mcget af fin forrige @torfe, og at ©ore 
©ommere beftage^ nicer af flammenbe grun&ige Argu- 
menter en& af fminfenbe Orb* 3eg ^olber ogfaa for, 
at Ut, fom rofe^ faa meget bo^ be gam(e fKomere og 
®r«fer, box anfee^ fom et Pedanterie, og at ben 
(iben ^irfntng, fom ^ale^^^onflen nu ^aber, bllfer ^eUer 
^r0be paa funb §ornuft enb paa flet @mag* 3eg 
^0rer meb SornepeJfe, at flore Advocater fanb tabe 
@ager faabef fom fmaa, og om be f0rfle ^abe nogen 
Influence paa Siettene, maa bet ti(j?ritte« anbre ^at^ 
fagerj 3^9 merPer ogfaa, at ^rig8^*g)«re efterfomme 
bereg ^ftgt og figte meb ^apper^eb uben foregaaenbe 
Opmuntringg ^^a(e af 2(nf0rerne, ^a ubi gamU S)age 
intet @Iag bUt) l^oJbet, f0renb 2Jnf0reren beb en (ang 
^ale i)a\>^t erinbret ^rigfJfolfene om bere^ ^ligt, fJi0nt 
bet er banj7e(igt at begribe, ^borfebet^ faabant meb 9?9tte 
funbe j?ee, l^el)l for jlore SxiQ^^^axt, meb minbre 5(n^ 
f0reren ubbce(ebe Copier af jin ^a(e tH ^ber fubalterne 
Officier, ^borom *S)ijlorlerne bog intet mefbe, faa bet 
berfore er troeligt, at be Orationer, fom fnbeg ubi 
gamle 930ger, af ©fribenterne ere opbigtebe* ^m^ 
fom nu omflunber opmuntrer bore ®o(batere ti( at efter^ 
(ebe bereg ^Hgt, er bereg Unber^ofbning og @ofb, l&borubi 
be finbe meere Soliditet enb ubi en b09trabenbe Re- 
thorica, 3tem 2tnf0rereng foregaaenbe Syempel* (^aa^ 
(ebe^ b0mme og bore ^iberg Generaler fe(b berom»i» 
®et bar berfore, at ben gamle §ranj?e General 

St 144 <^ C O ) §^ BP- 498- 

St. Cyre, Ha ^«n af 5e(t*^raflen b(ett erinDret om 
at opmuntte <So(i)aterne t>eb en ^afe^ fagOe iffe an&et 
<nb biflfc £)i;&: Freres & Compagnons ! voici 
comment il faut faire, bet ec: ^ine ftoetc Came- 
rader! fee^ faaUbe^ tnaa 3 Qteu, >C)^ocpaa ^an meb 
ftt ^alOebe ^ot>eb og ubi ftn ^09e '21(ber af g5 '2(at 
reeb 20 @fribt ftcm for fit ^rig^folf, fom meb Sprig* 
^eb fu(bte ^am efter* 3ngen Optnuntring^ %a(e Funbe 
^ape bebre Q^irfning enb faabant €):empe(. >&i>i^ '^tU 
ta(en()eb nu otnfhtnber fcetter CO^enneffec ubi flor Vbt* 
t>age(fe/ faa er bet gemeen(igen ubi ©eiflUge (Sager* 
Ubi anbre %i(foe(be merfer man iCfe^ at t>eb '$;a(es^on|len 
meget fanb ubrette^. 3(g erinbrer mig engang ^er paa 
@aben at bat>e ^ert en prctgtig "^pbff ^aU, fom b(et> 
bo(ben af en Politie-^etient^ bt>i(^(n/ O^benbe paa en 
^efl, fegte Peb en ubfluberet Oration at flille ben 
oprerffe ^(mue ti(freb($. '2((ttng Par fat paa (Sfruer^ 
og ^a(en par geUpbet theb OratorifJe Geftus. 3)?en 
*35irfningen beraf Par iffe anben enb benne, at Orator 
mibt ubi '-^a(en ftf en @teen bag i 9^affen/ faa at 
ban fa(bt neb af ^eflen og blep inbbaaren ubi noefle 
QSiinbuu^* 3eg tcenft^ M Peb mig feiP^ b^or meget er 
iCfe Pore ^iber^ ^(mue ulig ben gamie Atiienienfi^e* 
3eg forbliper ic* Epi- 
Ep 499 •c9S(o)gfr> 145 

Epistola CDXCIX- 

in ^^rte fitiecr, at ^an iffe ut)en ^^rargelfe 
bar igiennetntefet be ^am tilfenDte Grotii 
Stnmerfninget ot>ec Q3ibclen, og at \)ar\ . i foer 
forDemmcr t)e ^orflarinser/ font famme SSian\) i)at giott 
o»er ttocnbe J&ot)eb5Prophetier f)oi Efaiam, l^t>ilfe 
ban, ncmlig Grotius, meener eftcr 33o9flat)en iffe at 
funDe ftgte paa Mellias. 3eg felt) iinberffritoei: iffe 
Dijfe og a&ffiUige anDre Grotii Slnmerfningerj 9Wen 
;eg forDemmer Derfor iffe 3)?anDen/ og me& nogle i)oli>n 
for, at ban b^r t>aret i(De fmOet mob Religionen; 
^bi b^n^ anbre (Sirifter biife, at \)an iffe alleene b^^ 
Dceret €briflen, men enbogfaa en it>rig Cbtijlen, og intet 
^frift b^r ©ceret bolbet fraftigere til 9\e(igionen£J ^ox^ 
fttar enb ben (iben ^og, fom ferer ^ite{ af ben ^btij^e^ 
(ige 9le(igion^ (Sanbbeb, bt>i(f^n et b(et)en obevfat iffe 
alleene paa Europaeijie, men enbogfaa paa Orien- 
talfle ®prog» 9D?an maa berfoce flutte, b^i^ ban ubi 
nogle ^orflaringer \)ax Dilbfaret, faa er t)ct iffe fleeb af 
frioillig QSilbfarelfe* J^\>at) fom fanb f^a^z brebet benne 
flore ?9?anb bertil, fpne^ at bare bette: ©aafom for 
bang ^i^ ingen n0pe ^orflaring bar giort ober ben 
J£)ebraiffe "^eyt, og b^n i ©runb babbe ubfluberet *g)obebsf 
<Sproget, tog ^an fig ubi en reebelig Intention form 
at tilfibe fcette alle forben giorbe Ubtolfninger ober ben 
^ellige (Sfrift, og efter alminbeligen antagne Ubtolfningg 
Diegler at gi0re Grammatical^Pe ^orflaringer* <Baa^ 
fom nu Ubtolfningg Svegler bpbe at t agttage og at baoe 
for 5)pene ?S)?aterien, bborom et bwrt €apitel ubi fl>ro^ 
pbcterne banbler, faa b^ber i^an meenet, at, naax famme 
fXegler ffulbe felge^, be gamle gorflaringer ober omtalte 
«tt. u f. n. for, fw, tbenbe 

10 i4e ^Co)@ft> Ep. 499. tt>en6e @te^et ^og Efaiam cftet JBogjlaften anDer* 
Ubt$ maattt uU^Ui^ ^progene ere ti^c: i Cap. 7 
feqv.: @ee en Somfrue er frugtfommellg, og 
f06ec en @0n, og bu ffa( fal&e ^an« ^aon 
3mantteL Jerenb 33arnet ffat forftaae at for^^ 
fafte DetOnDe og uM)(S(ge Det ©oDe^ fFa( £anDet 
fotlaDe^ af be 2l)e longer, bet ec ^ongetne Refin 
og Pekah. ^ttt^ meener Grotius ifPe fanb ubtpbeg 
paa MefHas, l^t)t(fet ^an omfloenbeHgen oiifet ubi ^an(( 
Comment, otoec Math, i Cap., og grunber fin ^or^ 
ffaring berpaa, at bet oar en @paabom, l^oormeb Pro- 
pheten tr0jlebe ^ong Achas, og fom i famme ^ongeg 
"^ib jlulbe opfplbeg, nemJig, at fort efter 33arnet« ^0bfel 
3erufa(em« Q3e(eprtng fJu(be op^aoeg og fianbet for^ 

laM af S^^nl^^fn^* ^i><^^ &^n antim Prophetic an* 
gaaer, nem(tg Cap. 53, ^oorubi ber talti om en (ibenbe 
^erfon meb bi^t brb: @anbe{igen ^aoer l^an taget 
t>ore ©pgbomme paa fig og baaret ©ore ^iner, 
i9« \)a meener Grotius, at be tffe efter QSogflaoen fanb 
^entpbe^ paa €^riflt ^ibe(fe, men at ^rop^eten bermeb 
betegner en l^eDig 0^ ubefienbt ^anb, fom ^ar (eoet t)eb 
bet JSabpJoniffe §oengfeIg ^i\>, efterbi \>ct foregaaenbe 
€aptte(/ fom er fammenboengenbe meb bette, ^anbler om 
be (5(ent)igbeber, fom Ut S^biffe golf t)a ubjlobe* ©e, 
fom b^J^ubi f0(ge Grotii Ubtolfning, ftge, at faafom 
Ubto(fning« JKegler bpbe, at ^aee Materien, bborom 
banbleeJ, for 5if)9ene, faa fanb Sibelfen iffe forflaaeg uben 
om ^erfoner, fom paa famme ^ib ^aoe (eeetj ^M, 
jtge be, bt>l^ w^n oil fpringe 1000 Star frem og til^ 
bage, fanb man gi0re af Prophetier alt i^Ml> man 
OiL 3^9 approberer albefeg iffe Hi^t gorflaringerj 
SD?it (Sigte er aOeene at oiife, t}\>a\> fom ^ar beooeget 
Grotium til at otige fra be alminbelige Ubtolfninger^ 
og at man berfor iffe b0r forb0mme ^anben og l^olbe 

for. Ep. 499. CSQ Co) §S^ 147 

for, at i^an ^ar ttoeret ilbe jin&ct moD Otengionen* 
@attime S)ommc bet 09 foelte^ ot)er anOre, bet ^at>e 
gtort ufoeb&anUge ^orKaringec oDcr et 09 anbet ©Prij^eng 
@prDg, ^e(|i naar man af bere« anbre (Sfriftcr merfet, 
at be agere Siefigionen* ^ovfcegtete, fom man feet, at 
Grotius ^at)et giort* SDJan fanb ^eBec bebcege ^an^ 
troenbe ti( at fatte ^epe '-^'anfer om ben €&rifle(ige 
^toe, naat be fee, at benneg ^efienbere betiene fig tit 
beng 'Jorfwr aOeene af Strgumenter, fom ingen 9D?obs 
ftgelfe taale^ tf)i be, fom gi0re Profeffion af at efter= 
lebe ©anb^eb og i biffe ^ing ti()^aae fig at fi'nbe 
^nuber og ^anfTeiig^eber, ubbirCe betioeb, at be af 
^roen^ "S^^nber blibe anfeebe fom oerlige og reebeligc^^^ 
SWoenb, og at be ubi anbre ^ing \\aat meer ti( troenbe* 
^t>ertimob, naar en ingen ^nuber eOer QJanflPelig^eber 
bit tilflaae, men beieer og foragter alle be ^nboenbinger, 
fom gi0reg mob ^ang SD?eeninger, gier ^an fig fe(b og 
fin ?arbom mi^toenft, og anfeeg fom en, ber iffe l^aber, 
men aUeene ml ^abe Diet iibi atting* Sntet i mine 
^anfer fboeffer meer ben €^ri(te(ige Soerbom enb faaban 
£)pf0rfe(, og intet bejlprfer ben meere enb en oprigtig 
^iljlaaelfe af »ijfe Argumenters (Sbag^ebj t^i berbeb 
gieeg tiifienbe, at Religionen er faa »e( forfpnet meb 
jlerfe JSebii^ligbeber, at man iffe bcl^eber noer faa 
mange, fom gemeeniigen bruge^, Sn Sngefoenber inbgao 
for nogle 5lar fiben en Memorial til Parlamentet 
af (StoresjQ3ritannien, ombebenbe, at bet ©prog ^og 
Johannem om be 3be Q^ibner maatte ubelabeiS af 
Epiftlerne, efterbi famme @prog ftnbeeJ iffe ubi be 
gamle ffre»ne Exemplarier. 5D?ange bemte af ^ett^ 
felfomme 3nbfalb, at ^erfonen maatte boere (fb« fiw^t 
mob Religionen; 9D?en bet er troeligt, at ©jiemogen 
beller b«r repfet fig af en puur 3t»er og ^iibfitr^et) f*r 
^roen, faafom beng Sienber beraf ^abe taget Seplig^eb 

at 

10* 148 <^Co)§^ Ep. 500. at 9i0rc ^et ene faat)e( fom bet anbet mt^toenft« ^m 
fanb ogfaa troe Dct fatnme om Dem, fom ^at)e for^s 
(anget, at Ut ^iDnefJbprfi, fom finbeg ^ofJ Jofephum 
om €^njlo, maatte ubPraDfeg, eftcrbi bet fpne^ af 
C^riflne at ecere inbfliiffet* S)et er berfore uben ©runb, 
19* at man lafler beflige 0)?oenb, og anfeec bem fom 
9le(tgionen^ ^ienber^ ^e(fl naar man feer/ at be ene 
eenige meb o^ ubi £cerbommen/ men aOeene ifU t)i( 
btfalbe og ubi ?l)?aaben tH at forfoare ben paa* 6t 
er for Syempef at noegte ben ^ellig ^refolbig^eb, et 
anbet er at foregitoe, at ben Panb ©iife^ af ©fabelfeng 
58ogg ijle €apite(, ^oilPet btei) regnet ben beremmelige 
Paulo Sarpi tU ^ietterie* Wlan maa i^txn^i fige^ 
(igefom ?J)?ofeg forbum fagbe til t»enbe toijlenbe Ifrae- 
liter: 3 ere 93r0bre, bbi flamrefJ 3 t>a meb bin* 
anben? ^tttt, fom /eg l^er \)at anfert, figter iffe til 
at forfeare bem, fom ubi bereS UbtoJfninger bige fra 
ben alfare QSep, men aUeene for at biife, at be flette 
^anfer, fom min ^erre l&ar fattet om Grotio, ifPc 
fanb bifalbeg* ^bi/ W^ ubi l^an^ Ubtolfninger er 
^ilbfarelfe, faa feer man, f)Mb fom (>ar forlebet ^am 
bertiU 3eg forbliver k* 195 Epistola D. 

in ^erre l^ar Diet ubi t>^t^ fom ^an i SlnUb* 

ning af omtalte ^erfon jTriber, nemfig, at, 

ligefom biffe SDlenneffer u^orfjplbte ere fomne 

i i^oragt faa Del blanbt Sebenbe fom hlan^t SfterPommerne, 

faa 
Ep. 500. <9S (O) §l> 149 faa cte for anbre oprepfebe Q6reg*(2it0tter, fom De aU 
t)ee(cg iffe l^atoe fortient/ Seg bc^r tUforn ttiifet, at tet 
ec af puur ^ilbfardfe og ©(umpe^Soffe, at Americus 
Vefputius nab ben Q6re, at ben fietbe ^art af 3orben 
eftet ^an« 9?at)n b{et) falben America. 2lbj?illige 
anbre faabanne Syempler fanb af J^ijlorien anfereg* 3eg 
t)i( ^er fun alleene tak om tttenbe ^]>erfoner, ^bilfe 
Athenienferne bprfebe fajl fom ^a(t)e ®uber, jTiant 
be ()eller \)a\>t>^ fortient, at bereg 9?at)ne ffulbe feoerteg 
meb fortejle ^arbe* SSemelbte ^erfoner, fom falbeg 
Athenens "Jrelfere, Dar Harmodius og Ariftogiton. 
©iermngen, fom ti(t)epebragte bem Qftrcg^^tetter, ear 
benne: Sen af Piliftrati banner, fom regierebe u\)i 
Athenen eftet bereg ^Jaberg S)0b, nemlig Hippar- 
chus, fattebe ^ierligbeb tH en ^erfon, fom bar elflet 
af en AthemenfifJ 55orget »eb 9?attn Ariftogiton. 
@amme Ariftogiton b(et) berooet faa op^ibfeb, at 
l^an tiUigemeb Harmodio, fom ^an bar S(ffot> til, 
befluttebe at mprbe faa»el EQpparchum fom ^an^ 
55rober Hippiam , i^\>\lU \)a . bare Senettolb^^^errer m 
ubi ©taben* 9)?orbet b(et) og fu(bf0rt paa ben eene 
JBrober, og ben anben b(et) jiben breeen ubi Sanbflpgtig^eb^ 
®aafom Deb Wt^ ^orb @taben b(et> fat ubi ^ri^eb 
igien, blettc ?9iorberne anfeebe fom §aberne^£anbet£f 
Srelfere, ffiant ^enber bertiJ oar iffe 9?ibfioer^eb for 
©taben, men egen J^am^ Qgreg*@t0tter for bem blefte 
fom for flore *S)e(te ' oprettebe 5 ^bi SolPet faae alleene 
efter ©ierningen, men gat) iffe agt paa, ubaf i}\>Hhn 
ffammelig Motif \>m ear fJeeb* 3eg ftger: Athenien- 
ferne faae alleene til ©ierningen ubi ftg felt), efterbi 
be beroeb bletoe jTilbte eeb Senet)olbg^*?)errer, fom efter 
be "fibers ?J)?obe falbteS ^pranner, j?i0nt ^ijlorien 
Mifer, at @taben albrig l&aftbe t)aret i Ipffaligere (Stanb 
enb unber ben regierenbe Piliftratiffe Familie. ?0?an 

ftnber, 150 <«§(o)§e> Bp. fiOL ftnOet/ at abf^tDige anDre fov (tgefaa got ^0b ere 
bfeone gtoc^e tt( (lore «^e(t(. 3eg forbti&ec ■ »• 1«7 Epistola DI 
i^i Den ^ngelfPe ^ifiorie fint>ti btanbt anbre en 
^nuDe, fom Kapin Thoiras ^olOet t>an|fe(id 
at (0fe. '2{ae ^fribentere ece eentge Derubi/ at 
SanOet (cenge t>ar Deelt mellem ^anffe og Anglofaxer, 
og at begge btffe Nationer Date (ige flerfe^ faa at 
Den eene flebfe funDe bo(De Den anDen i^nioen uDt ^feeDen* 
SanDet regiereDe^ ogf aa nu af ^ajiiftt^ nu igien af 
^anf^e longer, ^en I'ufl paa De ^iDer^ Da De ^anffe 
fpnte^ at txere ^anDet^ (StprFe/ nemUg eftec >C><t<ii^^( 
^nuD^ Den 4De ^onge^ ^fgang/ focfoinDet; Den ^ee(e 
^anffe Nation paa eengang, faa at Decom iffe meete 
hiiut talet uDi Den €nge(fPe >^t|li>rte. 9}og(e fege Del 
at (0fe ^nuDen t>eD at fDregtt)e/ at Den beFtcnDtc Harald 
Godwin, fom Mv ^epefle Minifter uDi Edvardi 
ConfefToris "^iD, (oD alle ®anf?e mprDe paa en ^at* 
^(iif faafom De ibanflPe fafl aOeene befaDDe aOe ;^(Hige 
og 9?orDUge Provincier og Den ^a(oe S)ee( af Merda, 
er faabant ^oregioenDe urimcligt; ti}i Det et ftgefom man 
tH(De fige/ at ^FnDboggerne af ^iceDanD og $9en f)a\>tit 
paa en '!fiat (aDet mprDe aQe SpDanD^ ^nDbpggere. 
^an maa Derfore ttoe^ at Den Jaloufie, fom (oenge 
f)a^U regieret meOem De ^anfle og Anglofaxer, op< 
i«8b0reDe unDer Den fagtmoDtge ^onge Edward Con- 
felTor, og at begge Nationer ftDen Den ^iD ^r 

txsret Bp- 502 <8§ ( O ) @C> IBl 

wxxtt fammenflebte 09 pafleret for eet ^olf untier Ut 
^Mti af SnseloenDer^ fDet er troe(igt/ at faaOan ^or^^ 
eenins er b(ct)en beflptfet/ Oa be 9^ormanner unber Vil- 
helm Conqveftor beniff^igebe ftg ^nsefanb/ 09 ba 
begge Nationer ubi be ftbfle finge tiffffOe^ «t)^vv<^/ t^^/ 
efterfom be Anglofaxer maatte fPiffe ftg ubi benne 
^oranbring^ faa maatte be f^anjfe enb meerc/ efterbi 
be t>are ubi nffrmefl ^oroantjfab meb (Seper^^^errerne/ 
nemlig be 9^ormanner« OSf naat faa er^ fanb man 
frit ftge^ at nu txcrenbe ^ngetonber ere iffe anbet enb 
et fammenflebt $o(f af ^anjle og 9^orffe og J^oU 
fleener^ ^Dilfet og (Sproget gioer tilfienbe^ 3eg for^ 
blioer k. 
Epistola DII. m 

in ^em ffcioet/ at f^an nptUdtn hat (<cfet 
Theocriti Idyllia ellcr fmaa ^9rlK»<33<r^, 
men at te iffe be^ager ^am faa megct font 
Virgilii Bucolica. ^tn •^erre fanD Uxulii ^aoe tKtt 
ttti 2((mint)e(i9^et)/ fPtent ieg ti(flaaer at ^at>e funtxt 
nogU Idyllia ^o^ ben ®rce|{e Poet, ^i>t(fe gtoe Vir- 
gilii tntet efter* 3ntet fanD Doere f^Dere og naturltgere 
enb ben 27be/ ^t>0ctibi Daphnis fegec at t>int)e en 
4)9rbtnbed ^erltg^eD* ^leg t>i( tU ^eoit^ ^tpaa anfeve 
(Samtaten tneOem btffe tt>enbe ^etfoner. 4>9tben Daphnis 
beg9nber fit ^nerie faalebe^: (Daphnis} Paris, en 
J^t^xtic^ bortfnappebe ben fPienne Helene. (Den >t>9<be 
tnbe^ fom (pffec tnig/ ftwnt ieg ogfaa e( iffe anbet enb 

en ]g2 <®§(0)§C> Ep. 502. en ^prbe, o&ergaaer (angt Helene uOi @fi0n^e&* 
c(^prDin&en) Dvoeef Dig iffe Dcrafj ct ^pg er, fom man 
figcr, ititet* (Daphnis) Sld^, f)i)ilfen ^ornepclfe cr 
bet bog iffe ubi t)^t, fom bu fatber injtet* (JP3prbinben) 
3eg toer min i!Wunb, og fpptter ^pflfet ub* (Daphnis) 
So^tt bet iffe anbet enb at toe fin 9D?unb, faa git) mig 
ejt ^pg T^aa npe^ (*C)pr&inben) ®af ()en og fp^ bine 
^aa):, og brill iffe en ung Somfrue^ (Daphnis) 
33rp|l: big iffe faa meget af bin ^fien^eb* ®en for:s 
fmnbec bog fom en S)r0m» (^prDinben) Sn 9\ofe 
wo fanb »e{ blifte t0r, men bog iffe forfpinbe* (Daphnis) 
^om ifii unber bijfe £)(ie*^roeer, ber ^ar /eg noget at 
fige big* (J^prbinben) ©ib^en fommer /eg iffe, bu 
()aper tilforn bebraget mig meb bin fminfebe "^aJe* 
(Daphnis) ^om unber bijfe (5(me:^^raer, faa ffal /eg 
fpille for big paa min S'^Pt^* C^prbinben) ^ornop 
big fe(P meb bit (Spill, fom /eg iffe uben 9!)?iebag ^0rer* 
(Daphnis) §rpgter bu iffe at opirre ©ubinben Venus 
til QJrebe? (J^prbinben) 3eg arer ©ubinben Venus, 
men /eg forlaber mig paa Sagt^Oubinben Diana. 
(Daphnis) ^ag big toare for, h^at} bu ftfl^t, Venus 
fanb (Iprte big ubi en @nare, ^Poraf bu iffe fanb 
rebe big ub* (J^prbinben) ta\i benbe bet gi0re, Diana 
Pil bog rebbe mig* 9v0r mig iffej ^^i /eg riPer, ellerg 
bine Saber i ©tpffer* (Daphnis) ©u maa iffe 
pare opfatftg mob Slffop, fom ingen fanb imobjlaae* 
(^prbinben) 3eg fpar Peb (Sfo&'®uben Pan, at ^m^ 
Ugbeb ingen 9!)?agt ffal ^atoe meb *mig. SWen H Pit 
^ape mig unber Slag* (Daphnis) 3eg frpgter, at 
Venus. Pil giPe big en parre Qftgtefelle, enb /eg er. 
(^prbinben) 2lbffillige i)a\>t allerebe bepfet til mig, men 
forgie&e^* (Daphnis) 2lf alle be famme Pil /eg bog 
eene bliPe Ipffelig* (*t)prbinben) Wltr\ ()Pab pil bu, at 
/eg jlal gi0re? 3eg Peeb, at Q6gte|l:anb f0rer flor 55e^ 

«in. 8 hxitl, nar, bebrag. jPai^ Ep. 502. C^S (O) §S> 153 

f&cetlig^eb met) ftg* (Daphnis) *g)»or(eDe« fanl) bu 
i)ecul)i finbe 93eft)cer(i9^eD ? oegtefJab er en ®antg. 
(^prbinben) 9)?en man ^\Qtx, ot Cl&inber jf ice(t)e for 
bereg SDJanb^ (Daphnis) ^t>ert imob be regiere, oflwi 
SDJoenbene ere bem unbecbanige* (^prbinben) SWen /eg 
frpgter for piinagtig ^arnef0bfe(4 (Daphnis) ©ub^s 
inben Diana, fom er bin QJenfnbe, jfa( Doere bin 
3orbe:^3)?ober* C^prbinben) 3eg frpgter, at /eg t>eD 
55arnef0bfe( |Ta( tabe min @fi0nbeb* (Daphnis) 
(5p! ^ienne og efflDarbige JSern ffa( giere big meere 
anfee(tg* (^prbinben) ^e( an I men cm /eg famtpffer 
bin 35egiering, f)\>at) toil bu ha git>e mig til 93rube* 
@fat? (Daphnis) S)u |Ta( ^at)e min ^ee(e ^iotb, 
aUe mine ©fo&e og ©rce^gange* (•C)prbinben) ^orpUgt 
big ha meb ^eb, at bu aibrig f7a( foriabe mig« 
(Daphnis) 3eg f»argcr &eb (Sfob^Ouben Pan, at 
/eg. aibrig ffat forlabe big, enbflient bu briber mig fe(tt 
bort* (•C)prbinben) ©iber bu mig ha en @eng, et 
^uug og en (Stolb? (Daphnis) 3eg |Ta( lah^ Qiext 
en ®eng tit big, og bu jfa( ^at)e ben ^ee(e jfienne 
^iorb* (J^prbinben) ?0?en f)\>ah jfa( /eg ftge tit min 
gamle §aber? (Daphnis) ^an \>U famtpffe faaban 
Screening, faafnart b^^n ^0rer mit ^a\>r\. (^prbinben) 
@iig mig ha bit 9?at)n; tbi man fanb ofte inbtageS af 
9(Ja»net aDcene* (Daphnis) 3eg beber Daphnis, 
min Saber Lycidas, og min SKober Nomea. (^prbs 
inben) ©u b^ber anfeelige Sorcefbrej 9!)?en /eg gitoer big 
ber ubi intet efter* (Daphnis) (See hi^t b^P^ €ppre«^ 
^^raer, fom /eg giber big^ (^prbinben) ©aaer ha i)tn 
paa (^ngen og fpiifer, mine fioere Saar og ©eeber, 
mebeng /eg befeer benne •g)prbeg Spenbom* (Daphnis)** 
S0rer min •g)iorb ub paa ©rceffet, meben^ /eg biifer 
min ^prbinbe hi^t ^raer^ (•t)prbinben) Sp, i:^\>ah gi0t 
bu, ^prbe, ^oorfor r0rer h\x mig beb mine JSrpfle? 

(Daph- 154 <^ Co) §6> Ep. 60S. (Daphnis} 3^9 t>i( f0&( ^« uDfptitenDe ^tugte* C'C>9tt>« 
inben} Q5i>tt met) Otn >&aanO/ bu frifler mis* (T)aph- 
nis) Srpgt big iff<, ^Dorfot ffieleet bu? (^prbinDctO 
$9 fp I Du la^cx mig neb paa bin fftben ^ast og fi>r« 
b<S(t)cr mine fmuffe ^(oebe(«. CDaphnis} @ee ^er ec 
et ^effe^ fom /eg iotQQtt unber bine ^tobet* C^^th^ 
inben} >t)o(bti ^ec fommec MQtn, /eg ^eter ^Uatm* 
(Daphnis) S)et ec iffe anbet enb Cppwfis^weecne, 
fom brioe^ af <33inben* C*&9*^^i'i^<n3 ^u tit>ec mtt 
Siot i jlpffet* ^©orfor blotter: bu migl (Daphnis) 
3eg ftal gioe big et npt og btt)t( igien« C^Ovcbinben} !^u 
(ooec aiting 3 men maciffee bu ^oiber intet beraf* C^^aph- 
nis) <^il> I'eg funbe gioe big min b^eie @ioe(* (4)Ptb« 
inben} ;0 Diana! fort0rne{( iffe opet mig^ nu t>(it>et 
/eg big utroe. (Daphnis} 3eg offcec en ^a(t> til 
Gupido og en £)j:e til Venus. C^prbinben) 3eg 
fom 3omftue ^ib og gciaer bott en ^one* S)erpaa 
ffi(bte^ be a^ feci j^inanben^ og l^un gif boct meb neb? 
finget .^opeb^ t0t> af ^(ufe( og ©Icebe tiOige* 3ngen 
(Samtaie fanb Pcere limplere og be^ageligere^ og tPiier 
/eg om^ at nogen ubi Virgilii Eclogis ftnbe^ meere 
f0b og bepoegeUg* 3eg forbfiper ic. *» Epistola Din. 

^ii ** 

(^^^eg befienber^ at bet er ^ee( mtxhax^iQt, f)\>a\) min 
^mt ffritoet om ben ^erfon, fom ubi fin Ung* 
bom albrtd l^ar txcret i (Sfo(e og bog feter 

ktrbe ^altt, fom man maa forunbre ftg ober^ @aabant 

et ■^ 608. <:©§ Co) §®> 166 

ec t>e( rart/ men Dog iUt uDen Ekempler af anbre: 
Jacob Bohm oat en ^9t>ff ^(oemager^ t>er ut>i Ung« 
Dotnmen intet ^aoDe tett^ og ^ar Dog flPreoet Q30der/ 
^QO(ut>i mange finDe {lore og ()0)e philofophiflPe ^anfer* 
3eg erinDrer, at; Da I'eg Dae uDt ^art^^ og offentligen 
Difputationer b(et>e ^o(One ubi St. Sulpitii j^rfe 
engang om Ugen^ Un, fom gemeenligen opponerede 
moD Praefes, Mt en ©foefilWet, ^t>ilten i^awDe fin 35oeI> 
u&i ^orflaDen St Germain, {)t)0( I'eg ofte faae i^am 
ftDDenbe at fitffe gam(e @foe* 9^u omfiun&ei; ^at>e t>i 
et enD metfe(tgere Exempel ubi Den befienbte Thomas 
Chubb, (>»itfcn ^olDeeJ foe en af be fubtilefte og 
snin&igfle ©ftibentere uDi SngeBanb. @amme Thomas 
Chubb et en ^pfe(l0bet«@&en& uDi Exeter. S)en 
famme ^ar egne "^anfer ubt Rehgionen, noermenOe 
jtg tt( Naturalilmum, fftent ^an oeO fine (Bfriftec 
foregioec ftg intet an&et @igte at ^aoe^ enO (^oor(eDed 
^antroe befl fanb be(lribe(5, og at be Argumenter, 
fom be ©etfldge gemeenltgen betiene ftg af, ^eDer fDceffe 
enb (fprfe Rehgionen. 3eg i^at (cefet atle ^ant^m 
Oftrifter, og finber, at ^tterfen ColUns, Tindal ellec 
Morgan ^at fat (letfcce 5art>e paa fa(fJ ficerbom. 3eg 
f0ger meb ^lib eftec at faae nogen ^unbffab om famme 
fomnberlige ^erfon^ €it) og gebnet, og, naar /eg faa» 
bant fanb befomme, fl^af /eg ifU efter(abe at gt0te min 
«t)erre beefagtig betubu 3eg forb(i»ec jc. 

eta. 1 t«tt, fjatbtnt. Epi- 
156 <3S Co) S^ Ep. 504. 

- - — 

Epistola DCIV. 

Jeg taffer for t)en mig tilfliffet Philippi 2* •g)is 
jlorie J>el) Gregorio Leti 3eg ^ar (afet Den 
meD famme ©mag fom ^ang anbte (Sfrifter, 
og forunDret mig oJ>er, at en 5D?anD af faa (iben @fi0n* 
fom^eD ^ar briflet ftg til at fJri&e faa mange 8anl)e« 
^iflorieiv og (angt meer^ at ^an af a&f7illtge er bleven 
anfeet fom en flor Hiftoricus. 9D?in ^erre feet af be 
^aarg, jeg ^at tegnet uDi JBteDben af Philippi S8e« 
Drifter, ^tior ofte ^an defigurerer *i&i(lorien Deb uDeD- 
fommenDe QJiDt(0ftig^eDer og gemeen ^icer(inges(g(aDDer* 
9?aar l^an berammev ^epfer Carl 5^ efterDi han iffe DilDe 
brpDe Det £eijDc^S5reD, fom ^an ^a&De gi»et D. Luther, 
confunderer l^an Det CoftnitfJe meD Det Bafelffe 
Concilio, og Derpaa citerer faa mange ^yempfer af 
De gam(e og npe J^ijlorier paa ?0fter^ S3rpDe(fer, at Den 
^a(De S5eel af Den anDen JSog Deraf opfplDeg* Phi- 
lippi 2* i50Dfe(, figer ^an, ffeeDe om 2(ftenen, efterDi 
®o(en maatte Dige for et |l0rre ?pg, og paa en ^iti^ 
Dag, fom falDeg Martis ®ag, ^DormeD (igefom ga»e« 
tilfienDe, at Den npef0DDe ^rinD^ DilDe b(iDe en flor 
^rig^^s^ert^ Jg)ang 9!)?oDer ^epferinDen, figer bcm, Dr0mte, 
at ^un gif frugtfommeJig meD et ?anDfort, bDor»eD gaee^ 
2®« tilfienDe, at ^rinDfen DilDe bHDe en ^aftct oDer mange 
9iiger og fianDej og at ^un uDi Den ^aarDejle 53arn« 
9?0D iffe gaD et @uf fra fig, efterDi ^un ^aabeDe at 
f0De en @0n, fom jfutDe bli&e ^erDeng ®laDe* ^aat 
()an tater om, ^DorleDeS 9iom b(e& pfpnDret af De 
^epferlige, og om ^aDeng ^angfel, pger ^an, at ^a\>m 
maatte taffe fig felD Derfore, efterDi ^an iffe lagDe paa 
•g)iertet Den §ore&arfe(, fom en ubefienDt ^erfon miDt 

om Bp 504 CS§ (O) §^ 167 om 9?fltten, noget fer Den Ulpffe ffeebe, gae Deb ot 
(0be igienncm aUe ©nber og raabe: L'ira di Dio 
arrivera ben tofto ^ qvefta Citta, bet er: (SuD^ 
^re&e oil fnart uD^feg otter benne (Stab* 3 
(leben for at reflectere paa benne ^paabom, (ob 
^^atten famme ^erfon fangfle* £)g t)a Ulpffen ttar 
^eeb, forfttanbteg ^an* S)ette altfammen foefter J^ijlorie^ 
@f ritteren "^roe til, figenbe : Auuili de qvefta Sorte 
non li devono disprezzare. S)et er: faabanne 
5lbttarfe(er maa iffe foragteg* 9?aar ^an roefer eller 
lajler, faa er bet meer enb poetifjj §or Sjfempel: ©en 
Characteer, fom i^an gioer ^rinbfen af Parma, er, 
at i)an »ar ben tapperfle og ftogejle General, fom 
QJerben ^ar tilttepebragt: Capitano il pili valorofo 
& il pifi prudente che havelle mai veduto il 
mondo, 3 jleben for at fige, at Philippus ttilbc 
tteberqttoege fine af tbe(ig ^rig ubmattebe Unberfaatter 
meb en bejlanbig ^reb, exprimerer i^an bet faa^s 
(ebe^, at ^ongen meb S^ebeng fobe QJiin (Col dolce 
vino della pace) ttilbe forfriffe fine Unberfaatter, sor 
fom ^an tilforn i)a\>\)t inbjTianfet Qjtob, &al^t og ®ift, 
og flrav berpaa, naar ^an tti( %c^ at ttiji'e $o(f agte 
ingen Raifon, ^eber bet, at be fom ttilbe '^pre brpbe 
igiennem gorjlanbeng ©oemninger (k guifa di furioli 
tori rompono Targine della ragione). 3 *2ln^ 
lebning af ben ^icertigbeb, fom ^epfer Carl fattzbt tit 
ben ^pbffe Somfrue Eleonora de Plombes, ^en^ 
fatber ^an tit en ^roebifen om ^iertigbeb, fom ^an 
fammenfigner meb onbe £afler, og inbtager famme ^rcebifen 
meer enb ben 3bie S)ee( af ben 7be Q3og* QSeb Caroli 
5ti ftbfle ©pgbom, figer l^an, (ob ftg fee en Comete, 
bttilfen btett iiexu og jl0rre, (igefom ©pgbommen tit^ 
ttoyebe, jlrafPenbe ftn J^alt mob ^(ojleret, ^ttor ^epferen 
\)0\>c^ ^aa at ^tt af benne Q^effrittelfe fpne^, at famme 

Co 158 <^ (O) §8^ Ep. 80l> 

Comete ^at)l)e intet anDet QCrinDe^ QJiDere moe(Der 
^an, at en Sillie famme. SfJat, fom ^^epferen lieDe, b(om^ 
jlrebe ubi ^ang *&auge* £)g mibt u&i Philippi J^i^ont 
fortoeDer ^an om fin egen ©pgDom, fom t)an engang 
MX falDen uDi. ^tflorien er eOer^ fu(D af ^09trat)cnDe 
og fall Orientaljfc ^atemaa&erj ^or S;empe(, i 
jle&en for at ftge, at ^epfet Carl agtebe omflDer at 
in&ffroenfe fin Ambition, exprimerer (>an flig faa^ 
(e&e^: Carolo 5 volfe porre il Termine & pian- 
tare le Colonne d^Hercole al mare ampliifima 
de vafli penfieri. S)et cr: ^epferen DilDe foette 
SSilaal og p(ante Herculis @t0tter for ^an« ^epe 
Ambitions jlore *g)a»* ^remmefte (Sfribentere begaae 
208 gemeenligen '^t^i uDi be 9Jor&i|Te 4)ijlorien SWen ingen, 
fom mig er beften&t^ DilDfarer t)erubi faa groDedgen fom 
Leti. 3eg toil Derpaa iffun anfare et SrempeL ^an 
figer, at Chriftianus 2* faO 21 2lar uDi ^angfcf, Da 
^ang ^angfel Dog toareDe 27 Slarj Denne ^i(Dfare(fe er 
Dog iffe faa groto fom De efterf0(genDe, nemlig: at Det 
©anjTe ^5«>(f toQ kronen af ^an^ J£)otoeD og fatte Den 
paa Chriftiano 3* i fleDen for Frederico imo-, 
ttem^ at nog(e beflutteDe at omfomme bam enten meD 
(Sift eOer meD (SooerD, men at 5o(fet fat ftg DerimoD, 
og ^olDer ^an toeD ben Seplig^eD en ^roeDifen Det 5>anjfe 
§o(f til S3er0mmelfe* 3ngen *?)ijlorie fanD tooere meer 
toanjJabtj tbl uDi Den ^ee(e ^eretning er iffe et eenefle 
£)rD rigtigt* SWeD alt Dette raaDer /eg Dog iffe fra 
*ig)i|lorieng fice^ning, efterDi Autor DeruDi (aDer fee en 
\>\i Upartiff^eD, t^i ^an glemmer iffe at anf0re Phi- 
lippi ^ept tiDigemeD ^an^ S)ijDer* ®et er toanffeiigt, 
at gitoe Denne ^ongeg Portrait, faafom man uDi bant? 
?e»net feer en 93(anDing af heroiffe og tilligemeD b«*' 
(ige ©ierninger* ® et fpne^ eUer^, at ban* Religion 
aOeene ^ar beflaaet uDi en outrered Orthodoxie 

og Ep. 504. <^ (O) §®> 169 

og b(inl) fipbigl^ct) mob ^^aterne, i)\>ii go&e i>g onDe 
Slnor&ninget ^an u&cn Examen mc& en b(inD Spbig^efr 
efterfuibte, fom Det funbe eare ©ubbommedge ®efa(* 
ninger, og glemme ^at)crne ep at bettene fig beraf, 
brugenbe ^am fom bet aQetbeq&emmefle fKebffab tt( at 
forfelge og branbe be faa falbne ^ktUu, I^Dorubi i:^an 
f)Cix oDergaaet alle Dvegentere, fom ubi ^ijlorien ere atw 
fi'nbe^ £)g er bet troeligt, at \^ctu usmennejTelige Prin- 
cipium, fom ear ^am inbprofntet, ^ar bretoet ^am til 
at opoffre ftn eenefle ©en Don Carlos, fom ear 2(r* 
eing til ^Ijronen, og at be mange £ajler, fom famme 
^rinbg tilloeggeg, fanb enten Dare opbigfebe eUer af^ 
malebe meb all for jlerf ^aree for at befmpffe faabant 
5!)?orb5 ^iji (>an funbe toeb faaban unaturlig ©ierning 
bane fig QJep ti( Canonifation, og ear bet t)am nof, 
at ijan floeb i Credit i)oi ^aeerne, b^ilfe afmaJebe 
^am fom en ^e(gen og ben flerfle (^tettt for ben 
S^rijlelige Religion, jTiont bem Iffe ear ubefienbt be 
eelgrunbebe ?J)?igtanfer, man l^aebe, nemlig, at ^an for^^ 
uben @0nnen l^aebe ^emmeltgen (abet omfomme ^an^ 
S)ronning, item ^an« naturlige SSrober Don Juan 
d^Auftria og anbre ftore ^axa^ 5)ette og anbet 
gfemmer Leti iffe at anfere tillige meb ^ang S)pber; 
^bi b^^n f)a\>i)c ubi Siegiering^ ^onjl: ingen paa be "-^iber 
fin £ige, oDergif ogfaa alle Siegenfere ubi SIrbepbfombeb* 
Leti •g)i|lorie er ellerg fafl alleene grunbet paa 3ta(ienffe 
og @panffe ©fribentere, fom Campana, Benti- 
voglio, Strada, beorubotter fanb iffe anbet eare, 
enb at jo meget berpaa er at ubfoette* *5!)erforuben er 
fafl ben ^a(ee ®eel af sSerfet Philippi 2. ^iflorie 
(ibet eller intet eebfommenbe^ ^^i naar en ^rinb«, 
^rinceffe eller flor ^erte repfer fra et ^t^\> tit anbet, 
beflritte£i omfloenbigert bere« March -Route. Sftaarati 

man 160 '^^ Co) §6> Ep. 506. 

man tneD beflige ^ing t)t( opfpltie «£)i|lomr/ fan^ man 
Ut tjlttepe bringe jlore og tpffe SBinD* 3eg forb(ii>er «♦ 
«i Epistola DV. 

^aafom jeg nu bar opnaaet en ^09 2l(ber/ ncer^ 
men&e mig ti( 70 2lar, og /eg fefer De (Sfwbe^ 
(igbe&er^ fom ^(DetDommen meD ftg feter^ faa 
bar jeg ubi Dif^fe ^age taget mig fore meD '2(nt)agt at 
igienncmlafe Ciceronis Ofrift de Senectute, for 
at fee, ijMb ^ijloriff "^r0jl for gam(e WlatiH Der uDi 
fin5eg* J£)ang Argumenter fomme mig for at t>are 
t)e(grunDebe; 0)7en man maa berbos ti((laae, at be fleefle 
ifPe bo(be (Stif, meD minbre man forefliUet ftg, at boer 
gammet ^anD er en Gato, bet er faaDan een, fom 
conferverer ubi fm b^P^ 2l(ber faatoel SegemetS fom 
(SinDetg drafter* 9)?en, faafom faa gamle SDloenb ber 
ubi i)aH Catonis SpfPe, faa bUt)er benne TheGs 
loanfTelig at forft)are, og be SnbDenbinger, fom berimob 
gioreg, b(ii>e af \itn QJoegt, at be t)eb ingen ^e(talenbe& 
fanb igienbriDeef* Cicero tiljlaaer i)e(, at unge ?0;enne^ 
ffer ere [meer] begat)ebe meb £egemetg ^roefter, og at tt 
meb fterre Joerbigbeb fanb forrette ©agerj 0)?en at gamie 
^DJanb berimob fanb txere et €anb meer til *-^iene(le 
t>eb funbe fKaa\) og erboeroeb ^rfaTenbeb, og at be i 
ben ^enfeenbe fanb Hgne^ meb mobne Srugter, fom 
baee naaet bereg ^Jwfbfommenbeb* SWen, faafom be 
Mfliejle gamfe SWoenb tabe faaftel (Sinbetg fom Segemet^ 
drafter, faa at iffe aUeene @pnet, J^euifcn^ 3b«' 

fom* Bp. 505. <=S§ C O ) g®> 161 fommelfen oq anbre @ant)fet ftxeffe^^ faa fant) man 
pellet raabe t)em at ent^pIDe ftg fra ^orretntnger^ ^t)or^ 
De^ man feet mange at unberfafle^ Matter og ^otagt; 
faa at^ (angt fra be fleefle fant) (ignee^ oeb moeDne 
^rugter, be ^eUer FanD anfeeg fom be, bev ere raabne 
og anfomne* Cicero tiljlaaet ttibere, at gamle 9!)?anb 
ere ^ogbom unberf aflebe ^ 0)}en, figer ^an ber^o^, be 
unge ere ep ^eOer berfore befriebe, ^t)i(fet iffe fanb noegte^, 
aOeene man maa ()ert)eb ftge, at be nnge fanb bitoe, 
men at be gam(e ere fpge^ $^i 2((berbommen ubi ftg 
fell) er en (Spgbom, ja ofte en @am(ing af aOe @pgs 
bommej tbi bet. beber: Senectus omnium malorum 
portus eft, bet er: Sllberbommen er en ^a»n for aUe 
onbe ^ing^ QJil man bertil foregibe, at be gamle, fom 
af foregaaenbe ©pgbomme og ^ortrcebettgbeber ere boerbebe, 
ffiffe ftg bebre ubi ^obgang og ^aard enb be unge, 
faa oiifer tberttmob baglig €rfarenbeb, at bette faalebeg 
iffe for^olber ftgj tbi,^ (igefom (Spgbomme tiftage oeb 
'2((berbom, faa forminbffees ogfaa ^aatmobigbeb b^d 
cetbgamk ^olf. ^(onfen og ^anfSefigbeb er 21(ber« 
bommen^ beflanbige ©elepbere^ 3a t>ct fom meere er, 
iigefom rige $o(f ere meefl gierrige, og meefl frpgte for 
'^atiigOom, faa feet man af utallige @;remp(er, at be 
gamle meejl: jittre mob ^0ben^ Slnfomfl; tbi ^(ber^ 
bommen er naturligen frpgtfom, enbjfient ben ^aberais 
minbfl Slarfag ti( at frogte i Q^erben. ^(berbommen 
finber fafl ingen ^orneoelfe ubi nogen $ing^ fa ben 
Drager og ocemmeg oeb t>^t, fom forben ^ar meefl for« 
neijet* <Saabant regner bog Cicero btanbt 2llber* 
bommen^ ^erligbeber, faafom ben er befrieb fra be 
fpnbige QJellpfler, bbotaf Ungbommen frifle^ og unber^^ 

fafleg Ulpffe og 5^^&<^J^*>^ff^* ®^K^ f^n^^ ^9 iff^ noegtegj 
^en gamfe $o(f ooemme^ ogfaa beb femmeltge og ti(^ 
tiUabelige §orn0pe(fer, ^oeffelig^eb foroanbte^ til Mifan- 

tropie, 
11 162 <«§C0)§®> Ep.505. tropie, Socialitet tU SenttsJ^eb, og ©tebe ti( ©org 
og 33efpmring* 98etben fpneg bem tnecr forfeert, en& 
ben t>irfe(tgen tu ^t)a& fom frifft er, anfee^ fom raa- 
Dent, ^Waben toil iffe fmage, ^cenberne, ^ttormeb ben 
jTal tpggeg, ere (lumpe, og 0)iat)en fanb ben iffe for:^ 
b09e/ faa at be l^aoe intet anbet at trefle ftg oeb uben 
®0ben/ ^bilfen be ibedgen paaraabe, ffient, naar ben 
(abet ftg inbftnbe, be fige meb fatten ubi $abe(en: 
S)et MX iffe mig, fom raabte, bet t)ar min 9?aboe* 
$5(anbt Ciceronis ^rejle for 2l(berbommen er ogfaa 
benne, at gamU 5i)?anb formebeJjl: bereg graae *&aar 
areg j>g venereres. SWen Srfaren^eb Pilfer, at be 
f)eQer betee^ og foraj^teei, b^(fl naar be fremture ftg ubi 
^orretninger, og f0ge at paatage fig be JB^rber, fom 
bereg gamle ©fulbre iffe meer fanb bcere* 3eg ^ar 
fienbet ?D?oenb, fom ubi bere^ blomflrenbe Star og iDJanb- 
2^* bom ^at)e »ceret fom Orakler ubi CoUegier og 
di^ttt, men ubi bereg ftbfle 2lar ^abe ftbbet fom ®t0tter, 
eller bereg £)rb b^be iffe »aret agtebe anbet enb fom 
blot £pb uben 53etpbe(fe* Sn ^t)er ®ta\) er iffe fom 
Lacedaemon, bbor en gammei 5!)?anb bar ubi 5lgt og 
tjftre, alleene efterbi ^an bar gammelj ^^i paa be 
fleejle anbre ®teber gaaer bet unbertiben gam(e 5D?anb 
fom Elifaeo, f)\>Ultn Ungbommen beoerebe meb bm 
^ite( af ©falbe^^anbe* Sntet er atminbeligere enb tet 
9^abn af gammet ^narf, fom gibee! en gammei Wlan^, 
og at ^0re ^am tillagt ben Characteer af at gaae i 
33arnbom, naar b^n mobftger Ungbommen, ffient ^an^ 
SDJobftgelfe eller Correction er fanb Doere belgrunbebe* 
33lanbt Sllberbommeng ^i^erligbeber regner Cicero ogfaa 
iztu, nemlig, at bet er en §orn0i)elfe at funbe foreflille 
jtg og erinbre jtne forblgangne Ungbomg og SOJanbbomg 
93ebrifter^ SiRan fpurte cngang en Philofdph, fom 
babbe lebet ubi 107 2(ar, om ^an fiebebe^ beb at lebe* 

J£ian Ep. 606. <©§ Co) g©> 163 J^an f&ate&e: 3(g t^at tntet at beftxerge mis oDec i 
min 2l(Der6om, cfter&i jeg iPfe ^ar migbtugt min Ungs 
bom. dOlen bette paffev ftg ogfan aOeene paa en Cato, 
^t>t^ forridc £et>net er en ^tcebe af beremmeiige ®ters 
ninger, fom flebfe l^oDe ecevet gejepbebe af ^pffen* ^i)« 
be fleefle anbte gani(e (Olcsnb berimob ^at>ec forrtge Q3es 
btifterg 55etMgtnlng longt anben QJitfning* ®et ec t 
ben ^enfeenbe, at be gamU ^ebningec f)a\>t foregitocf, 
at be afb0be 5D?ennejIet, fgrrenb be ()(et>e antagne ubi«* 
be (pffaltge ^oe(igev/ maatte btiffe af Lethes eOec 
^orgtemmelfen^ §(ob, paa bet at berc^ Setonet^ og 33e» 
btifter(5 grinbring iffe meet fJulbe foruroettge bem og . 
giere noget @!aat ubi bete^ SpffaJig^cb. €n Cenfor 
\>H maafPee fige^ at jeg ^er begaaec famtne ^epl fom 
Cicero, og at, (igefom ^an ubaf en Catonis eller 
anbre beflige faa gamle tWanb^ SyempUc fegcr at Diife 
Diffe §orbee(e og ^erlig^ebet, I^Doreeb 2t(berbommen fanb 
trejle ftg, faa bpgger jeg min Thefin paa et (igefaa 
fatfP ©runbeolb, naar /eg af nog(e faa bebagebe 3)?<enb 
f0gei; at t>itfe ^(betbommen^ ^(enbtg^eb og beb(;0t>e(tge 
■-^iJllanb* !S?en, om SDJpnflring ffulbe i)Qi\it^, og gtjle 
fPulbe gieceg obec be cene faaoei fom oeec be anbre, 
t)i(be 2iflerne b(it)e megct ufige, og ^UU man ' ha f(ar» 
{{gen fee, at Cicero tager fine ^euii^ af nog(e faa og 
rare ?D?enneffer, ^a /eg betimob ^ac ^OJccngben paa min 
@ibe faa Dei af afbe&e fom enbnu (eftenbe gam(e 
^cenb, i)^ii (^age ubi ^(becbommen ere fuuce og be^ 
bi'0t)efige. 3eg «gnet mig fc(t) bfanbt be flbfle, faafom 
/eg merfer, at mine £ibe(fec ubi ^(betbommen tt(t>oji'e, 
(igefom (^inbet^ ^rcefter tU at imobflaae be famme 
fotminbffe^. @fi0nt bee ftnbe(( utallige anbee gamie 
Sttcenb, fom ere enb flleere @fr0be{ig^eber og £ibe(fer 
unberEaflebe, og ere ubi ben ^iiflanb, fom Juvenalis 
t>ibt(0ftigen befPrit>er, bianbt anbet meb btfje £>rb: 

Hie 

11* 164 <Ǥ Co; s^ Ep. 505. 216 nie humero, hie lumbis, hie eoxa debiUs; 

ambos 
Perdidit ille oculos, & luseis invidet; hujus 
PaUida labra cibum capiunt digitis ahenis. 
Prseterea minimus geUdo jam eorpore 

fangvis 
Febre ealet fola &e. 

SSian feet ^aakUi, At af Philolophie aOeene (iDen 
'^t0{l fant) (>ente^ fov Sl(t)ert>ommen^ og t>ar Det t>erfor, 
at mange betagebe dlotnere og &xoiUti iffe toge i ^e« 
tffnfntng paa en eOec anben ^aaiit at forforte bete^ ii^, 
Mat be faae^ at bet aUeene Dae bem tU td^ttc, og at 
be ingen '^ienefle meet funbe giete* ^en eenefle ^te)) 
betfor tage^ af 9le(igtonen5 %^i ^t>ab fanb meete frpbe 
et iffimmfti enb bet tt(fommenbe t\9i Q^ettagtning? !t>et 
maa ocete tct famme for ^am fom fot en @0e«!!)}anb/ 
bet/ eftet ubfianben @torm og Uoept^ feet fig noet t>eb 
^adnen* ^enne ^tefl^ ^t>i({en et ben eenefle/ fom et 
gtunbig/ ^at Oieero, fom en >&ebning/ af d)?ange{ paa 
;Dp(p((ning iffe funbet flge af* &tb ben ^o^ opfpfle 
»7 C^tiflne ^at>be flebfe ben 9Sirfning^ fom ben butbe ^at>e* 
CO?en man feet bi^Dcet af ^tfaten^eb^ at ^toe og 
"^tOib ^0^ be fleefle et foagete^ enb be fe(i> tnbbKbe ftg* 
@n^t>et taahtti /eg ttoet^ ja /eg et forftftet om et bebte 
Zw enb bette* 0)len naat ^0ben fommet/ fom t)i( 
giete @nbe paa tmi ttbe(fet og aabne ^0tten fot bem 
til be fipffaUge Q3oe(iget, beebe be bog om Cpfccttelfe. 
(Denne ^etcenfning fpne^ t)e( noget b^^orb mob tit 
menneflelige ^t0n/ feet mob opfpfle S^ttflne^ £D}en bet 
gi0t ingen &oU, at tak mob €rfatenbeb og at ncegte 
tet, l^botom man af bagiige @);emp(et ooerbeoiife^* 3ig 
titflaaet bog gietne^ at bet finbe^ nogU^ ^t>i(fe anfee 
^0ben^ Sfnfomfl fom et ©(ctbf7ab6s^ub« Wlm mon 

be Ep 506. <®§ Co) §^> 165 

De famme faa(et)e^ iffe anfliOe ftg^ for at (aDe fee Deret( 
heroismum, 09 for af SfJoD&enbig^eb at giere en 
5)pD? ^r0t)en funDe gi0reg, ^Dig man uDi pberjle 
SlanDebroet fun&e forfifre Dem om £it>et/ 09 meener jeg, 
at Den ofte er giort met SWenneffer, fom ere Demte fra 
£it)et, og fom mel) en heroijf 53eflanbig^el) ere gaaet 
ti( S)0t)en, ^»i(fe bog efter uformoben gorfifring om 
Pardon ere fajl baanebe af ®(cebe, og berbeb ^aoe 
rabet fig felto^ Sn ©rceff £)ffer*^rcefl f0gte engang at 
bejlprfe en nng Lacedaemonier mob S)0ben, fore* 
tltQenbe b^m bet anbet i\\>i ^pffaltg^eb^ ^bortU ben 
unge ^)>erfon fbarebe: Sfterbi bu er faa forfifreb berom, 
bbi b0er bu ta iWe felb? ®et famme fanb og fige^ws 
til anbre, fom brpjle fig af bere^ flerfe ^roe: J^\>\ ere 
3 t}a faa bange for at b0e? S)enne Materie 
fortienebe bibt(0ftjgen at ubf0iftg, men Ut maa boere nof 
benne ®ang^ £)g bi( /eg alleene tit ^(utning anf0re 
Marqvisinbeng af Lambert ftnbrige JSetanfning ober 
SUberbommen* ^enbe« £)rb ere biffe: ^/QSeb UngbommenS 
$or(ii£; taber man ogfaa aO Unbffplbning ubi be ^epl^ 
fom man begaaerj ^^i, faafom ben forrige SIngenem* 
beb, ber befmpffer en ^ept, er forfbunben, faa b0mme^ 
^orfeelfer efter Rigueur, Sn gammet 9D?anb maa 
berfor b^^be 5)9e meb fig fe(b og foette paa @fruer 
faabel ftn ^aJe, fom fin £)pf0rfe( og ^(abe*S)ragt* 
3ntet er urimetigere enb oeb uboorte^ Bi^<^tl^^v at bille 
titbepe bringe be SIngenembeber, fom ^t\)^ SWberbom for* 
labe oi. (5n fri»illig ^ilflaaeffe af 2((berbom ubwrfer, 
at Sllberbommen bliber minbre* @(er fanb man fige, 
at ben fl0rfle Ul^elb for ^ruentimmer, fom t)abe boeret 
bebagelige^ er^ at inbbttbe ftg^ at be enbnu ere bebage^ 
Hge* S)e maa f0ge at paatage fig en ^fiffelfe, fom 
paffer fig paa bereg narboerenbe ^Hflanb^ 3ntet er 
uanftoenbigere enb at la\)c fig fee paa gfimrenbe @teber 

og 168 <^(0)§8> Ep. 606[a]. 

09 Spectacler, t)Ht man insen Parade fan& si^^^/ 
09 at frcmt>iif< et $(nflflt uben 'Pnbig^cb* Ubi 2«0cr« 
»i»i)ommen blibct ^magen mccrc delicat i bcljageUflc 09 
mcer opMft ut>t usbeljogeUflc^ingj ^bi M fno^ l>« 
bot tabt UngbomtiKn, fotbobfeU Q>men 09 forminbfPe^ 
?pfleti." (Saa t)if bemelbte Dame. 3c9 forbliocr k* «*> Epistola DVI [a]. 

fi^eg bat>er txb aOfPtOide Sepligbeber gtixt mine ^anfer 
^tjJ tUftenbe ot>er npe Oomcedier, fom ftben Mo- 
%s!at lieres ^tb ere fomne for ^fet* Seg ^at>er 
osfaa )»tif<t ^arfagerne^ bt>i ber er faaban ^orffioef 
meUeiti benne 09 ben fortige ^(ber« @fue«^piB, nemfiS/ 
at faabant cepfet fig af t>ore %iber« ^Ufhtere^ flette 
^ma9/ b»»feftet Comoedie-@frtt>enie .man tttte flfl, 
fad at ^foiben ec iffe bo^ be fttftt, enbffiemt man maa 
tiifiaae, at ben Talent til at ^rtDe @fues@pta ftnl>(« 
htn b»^ faa tOtenne^er^ bt>or)>e( nu omfhtnber aQe be« 
manse fig becmeb^ ep eftertorafenbe^ at bertti ubfoDre^ 
en tat 09 mebfeb ^eqtKmbeb^ 09 at et bee(t Seculuxn 
nei^pe fanb bringe ti( QSepe faaban &tift fom Molieres. 
@ler^ fanb ogfaa onfere^ en anben ^atfag bertt(^ fom 
er benne: !^a Moliere foretog fig ^ flxi»c ^hw 
@ptO/ Mr fior 09 tig ^orraab bertti^ nemUs af @pan^e 
09 3taItenfFe Comcedier, f^^ittt, enbjIlMit be i^axc 
ttftrmeitge^ saSK be b09 ^ntebnit^ til gobe Oomcediers 
$orfatnt09/ faa at i>tt fofiebe Moliere oBeene at om« 
fi0be bem v!bi en anben $orm^ t^iiht ban n^ faa^aa 

8ia. 1. Sp*et»el*r, etufliil. Ste. S. 4«lie>t. twfta. V^SLDSL— 

da • ft* n. T*r, flaOo. -^ Bp. 506[a]. <^ (O) §€> 167 Capacitet f)at)er giort, at, enbjf i0nt be ilU etc, faa 
fanD be bog paffere for Originaler* 2lf ben £)p«»i 
tegneffe, fom Riccoboni l^at>er Qiut paa be gam(e 
(Spanjfe 09 Stalienjfe Comoedier, fee^, at be fleefle 
Charaqterer, fom Comoedie-^fribere fanb betiene 
ftg af, ubi be famme ere ubfarte, og at Moliere beraf 
l^ar taget Materia fafl til alle fine ®fue^@piH* @aa« 
(ebe^ er f)an« Etourdi eller ^ufentafl en Imitation 
af bet Stalienff e (Stpff e faJbet Inavertito, ^bi^ Autor 
er Nicolo Barbieri; ^an^ Depits Amoureux 
eOer fierltge Sorbittretfer af et anbet StaUenjf (Sfue^ 
@piH, nemJig Gli Stegni Amorofi; ©octeren imob 
ftn ^iDie af et gammelt 3ta(ienjf @t|)ffe, nemlig Arli** 
chino Medico non Volento; Pourceaugnac af 
Disgrazie d'Arlichino; Tartuffe af ilDottor Ba- 
chettone; L^ecole des maris og George Dandin 
af tbenbe gamU ©tpfferj J^anreeber ubi fin egen Snb^ 
bilbing af Arlichino Cornuto per opinione ; Feftin 
de Pierre eOer ben Ugubelige af et (Spanj? ©fue^ 
©piBj S)e tbenbe flore J^obeb^Comoedier, nemlig®nieren 
og Amphitrion, af Plauto, og faa fretnbele^* @aa 
at ber ere ganbjfe faa af Molieres Comoedier, 
^borubt ^an jo ^ar funbet en baneb ^ep for ftg 5 @fi0nt 
man maa ber^o^ titflaae/ at ^an ^ar faa(ebeg omfioebet 
bem, at be fanb paflere for Originaler. ?J)?en man 
feer bog ^eraf, at bet er banjf efiger^ for be npe Comoedie- 
©fribere at forfatte gobe (Sfue^^Spillj ^M be fornemfle 
Characterer ere ubpibfPebe, og be, fom i^a^t forf0gt 
paa at tage Molieres og nogle faa efterfetgenbe Charac- 212 
terer til 3)?9n|ler for npe (Sfues^SpiH, ^atoe aOeene for* 
berbet bem, faafom bem ^ar fatten Molieres ®ei|l* 
Sngen fanb bebre bemme f)erom enb jeg feto, ber ^ar 
forfattet ober 30 @fue^(SpiD* S)et mefle SIrbepbe for 
mig ^ar boeret at ^itte paa Characterer, fom tilforn 

iffe 168 <®@ (O) §ft> Ep. 606W. itU oace af anbte uDferte^ ^}\t 3(rbept)e ^ar Dag tffe 
t)aret forgieoe^, fom t)ifeg af Dijfe af mig forfoerDigeDe 
og trpPte Comoedier, ncmlig: S)en Politijie i^an&e« 
fieber eUer ©tat^manb uDi egen 3n&bi(Dning. ^tn ^otstU 
jtnlieDe Obi Den er (angt alOew enb De Touches 
Irrefolu). S)en ©DaDftge 93atbeer* Q3arfe|5@tueti, 
btoor ubi t)ifeg De Incommoditeter, fom SSarfeU 
Viliter meD jig f0re* ®u(Dmageren eUer Det Arabijfe 
*}>u(t)er* Ulyffes, boot uDi jfiemteg meD ufortnelige 
3)?arfeD«Comoedier. Melampe, fom er en Satire 
ot>er Tragoedier, og b^otuDi en tinge og (attetltg 
Materie er uDfett uDi b^ittaoenDe ^er^* ®en Co- 
moedie, fom falDeg uDen J^ot>eD og •^aie, b^oruDi 
oifeg, boorteDeg SWennejfet oeD Reformation fanD ^en^ 
falDe til Extremiteter. ^(JnD 5ltlatm, fom »ifet, at 
en tinge ^^ing fanD fcette et tf^tU £anD i JSetoagelfe, og 
b»ot(eDeg en £0gn fanD t)eD ^iUoeg fotege^* S)en @tunDe«* 
l0fe* ©en Honette Ambition ellet Den Oiangfpge, 
fom oeeD at fcette ^ax^^ }faa fin QftrgiettigbeD* Don 
Ranudo ellet. ^attigDom og ^o^atU 5)i(fe ete De 
ttpf te Comoedier af Character. S) e anDte ete 
^ Plutus, bDi^ Argument oel ct taget af Den gamle 
©toefJe Poet Ariftophane, men Den \)Ma Dog ingen 
tignelfe DetmeD, faafom Den uDfetet et tatt og paradox 
Morale, og Detfot maa paffere fot en OriginaL 
Philofophus uDi egen 3nDbilDing* PubUcum ellet 
Det gemeene Q3efle, ^t)oruDi fPiemte* meD Projectmagete* 
2)e anDte ©fuefpil, fom ete fun Ipflige ^i^oxkt, ete 
Dog fulDe af Critique og Morale, faa at jeg meenet, 
at Det tjcdc 2itbeiDe et en Philofopho og gammel 
^}m\) life uanfloenDigt* 3eg fotbliwt }c. 

8in. 8 f. n. xatt, ficelbent. Epi- Ep 606tb]. <®@ Co) §g> 169 

Epistola DVI [b]. 

"^^ foHanger Derulii at ©t&e, ^>t>or(ebe^ tnin ^elbteD 
l)ar oceret Cenne ^Sinter, Seg ^»ec eft«r @oeJ>« 
Dane ubftooet 3 SDMancDerti ©ttas^eb, 09 ec faabant 
{igefom «n fat {Ret for mig aJIe "SSintere. !S)?in J^tte 
meener, at faa&ant fanD repfe fig af SnDbKbing. !5)et 
fanti not Dcete^ men enten Oet repfer ftg af 3nbbiIDing 
eOet tj, faa er I'eg t)itfe(ig ftjagj tl^i 3nt>bi(Bing^ @9ge 
er en »irfe(ig ©pge, og ofte meet enD en (Bpgtiom, fom 
repfcc fig af anbre Statfager^ tf^i ingen, fom b<>t)cr funbt 
3&(oli og 98atiffer, fanb MiJ>e fpg af 3nl>bi{t)ing, og 
^rfarenbeb ftifet, at, mat ?egemet er i gob <Stanb, er 
@inbet ligeJebe^j b*otuboi»er bet @fiemt og be ©fue* 
fpiB/ fom gt0reg Oder inbbKbte ^pge^ ere mere artige 
enb toel grunbebe* ®en fornemfle 3nbt)enbjng, fom 
giere^ berimob^ er^ at inbbifbte (Spge allarmeres o&er 
Bagateller^ fom ^cntbe og maa bag(tgen b<snbe aOe 
SKennefJer, og fom ere af ben 9?atur, at be ffiemme 
fig t)eb at gttte bem tilfienbe. SD?en ;u(l faaban Deli- 
catefTe ubi tinge ^ing foraarfager, at Sibeifen b(it>er 
(lerrej tbi/ naar en ftor §ortrceb, fom bringer enbt)er^ 
IBlob og <35oebffer ubi Fermentation, tteberfare^, 
ffiffer man ftg nogeniebeiJ befubi, eftivt>i man efter aUe^ 
^ilflaaeffe bor t>igtig 5Jarfag til ©rammeife, og ttefter 
ftg bermeb^ at bet er noget^ fom gaaer enbt>er ti(* 
^ierte^ ^en^ naar ringe %ing nebffaaer @iitbet og 
bringe Segemet ubi tO^i^orben^ bebreiber man ftg fe(t> ftn 
<Sfr0beUgbeb, bt>«>tt>cb foraarfage^, at ?ibe(fen bfiwc 
flerre. Sit bette fig faalebeg forboiber, og at ^iiben 
flpber af Segemet^ Conftitution, t>ife^ af bagiig &* 

stii. « f, ». D*uo»t*ts*, 3«rt*»*. faren* 170 <«§ Co) §^ E^ 507. faten^eb; t^i bet fe(t>famme ^mmftt, font paa t>tffe 
fitter piaQii af fmaa og cin^e Incommoditetei;^ 
Ub(XQ(i n(t)ee((^ iffe tieraf paa anbre ^it>ec« 3eg ^ac 
fienDt en tOIanb/ ^oUfen^ efterat ^an eengans t)ac b(et>en 
fpfl paa tt @teb, feUbe 'JOlin&etfc af fantnte ^Dag^eb, 
faa tit ^an torn paa famme ^teb igien* Sbag^eben 
reifebc fig faa(ebe^ af SnbbiJbingj ?0?en 3nbbUbingen 
funbe iffe ^at>e b<tft ben QJirfning^ i)^ii ubi Q3(obet og 
QJcebfJerne iffe ^atobe Pioeret en @uutbe/ eUer et Vitium, 
font faaban funbe foraarfage^ Os, max faa ec/ fanb 
bet af mig anfette paradox iffe fpnet^ faa utime(tgt/ 
nemUg at Piffe ^pagbebet^ font gemeenHgen aneene ^en« 
f0te^ tit (Sinbet, Peb Apotheker-Urter, ^ulPer og 
^caaber Funbe focbripe^/ og at ©ierttgbeb^ Ambition, 
;2)bfe(beb 2C. funbe Peb SaKvation, ont iffe reent cu- 
reres, faa bog formi(beg. 3eg forbiiPet ic. 3 Epistola DVII. 
|eg ^MtK uU mine fammenlignebe •^iflotiec Piifet^ 
bt>ab ^otfficet ber a intenent en (Iribbac fepetttg 
>i^erre og en Heros, og at ben f0t(le tilfontmer 
iffe ben %\t(l, font i)am gemeenfigen giPe^« @aa(ebe^ 
b0tnmer /eg ubi Ziscae og Scanderbegs J^i^m(, at 
Scanderbeg afleene fortienec ^aPn af en ^eit, efterbi 
ban^ "^apperbeb {)ebfe bat; pceret ge(eibet meb (Dpb og 
bprigtig^eb. Og, naat 9^aPnet faaiebeit b(iPer inbs 
fPranfet, Pil S^iUtdi^m ifU bilpe noet faa (lot, font 
ben ^o(bei( for at pcere ^ ^i^i bee giPe^ ganjfe faa^ font 

be* Ep. 507. <®§ (O) §^ 171 

beftD&e biffe toenbe Sgenjfaber ubi (ige ©raD* ©en 
flote Mar|Ja(f Turenne fant) ^enferc^ til benne Claffe, 
efterbi ^an toor (igefaa DpDig 3)?anb, fom ^an bar ftor 
General, 09 u&i mibOel Sllbercn fin&er man een, fom 
meD all JBiflig^eD fanb foettcg paa J£)c(te4iflcn* ^en 
famme et Edvard, ^rlnbfen af Wallis, Edvardi 3t)ie« 
@0n, fom gemeenligen falbe* ben ®otfe ^rinbg* ©enne 
Edvard paafog fig Commando otter Den Sngeljfe 
^rig^magt/ ba ^an t)ar (ibt otter 16 3(ar gammel/ og 
meb en ^aanbfulb af §o(f at regne mob be ^al^rige 
Sranjfe "Cropper er^ofbt tttenbe jlore @ejere, ^tti^ ^iige 
neppe er at finbe ubi J£)ifl:orien* *&ttor l^09e ^anfer ^an^ 
egen §aber ^ong Edvard ^attbe om (>am, fee^ beraf, 
at, l>a ^ongen ubi bet (Stag tteb Greffy blett abttaret, 
at i)an flrajf maatu fomme fin @0n til ^ielp, fom* 
ttar omringeb af ^ienben og faalebee; ubi ^nibe, at 
intet *&aab ttar til Slebning, fpurbte ^ongen, om ^an 
enbnu feitt lettebe? og, tia i^am blett fttaret, at ^an 
tni>l>a lettebe, fagbe ^ongen: figer til min @0n, at 
jeg er albeele^ iffe betpmret om (Slaget^ Ubfalb, 
efterbi b^n enbnu letter^ og ttibner J^iflorien, at be 
f)0pe ^anfer, fom §aberen b^»be om ^am, forboblebe 
bang naturlige ^apper^eb, faa at \)an ottergif fig feltt, 
fetenbe fom en S0tte, inbtil ^an meb fine faa Cropper 
erbolbt @e/er* Ubi bet fibfle <Slag tteb Poictiers er* 
bolbt i^an en ©ejer meb 12000 SDJoenb mob 60000 
§ranf?e, fom ttare anf0rte af ^ong Johannes feltt, og 
bragte ^ongen fangen meb fig til Sngelanb* SO?en, i^\>at 
fom er^tterttebe f)am meeft Q6re, ttar paaf0lgenbe £)p^ 
f0rfel mob ben fangne ^onge* 5)a ^ongen noefle SIften 
efter <Slaget fpiifebe ubi ^rinbfeng ^elt, ttilbe ^rinbfen 
ingenlunbe foette fig neb tteb Corbet, ^ttor meget ^an 
enb blett ombeben, men flob flebfe fom en JOpttarter bag 
tteb ^ongen!5 <Stoel, tr0flenbe f)am ubi benne Ulpffe, 

figenbe, 172 <®§ ( O ) §ft> Ep. 507. 

figenbe^ at ^ongen ^abtie uDt ^(aget (at)et fee^ at ^n 
toar baabe @o(Dat 09 General, faa at ^(aget bfeD 
iffe tabt t)el) ^ane( ^orfeeffe, og at afle Snge(anDere 
funbe bate QStbne^bptb cm ^an^ ^^apper^ei)/ men at 
®uD alleene raaDn for ©eper* S)enne^rinl>fen^ Mode- 
ration og T^Dmpg^eD prejfebe ^aare af Den fangne 
jfongeg ;3)pen/ ^ftilfen Devpaa toenDeDe jtg om og fagfte: 
efterbi benne Ulpffe er eeberfaret mig, faa er Det 
5ttiig iffe liben ^raft at t)cere fat&en uDi en faa 
ceDeJM^tteb ^tinbfeg *g)oenl)er* S)a Den fangne 
^onge bfe» bragt inD ubi London, jfeeDe Iban^ 3nDtog 
paa en ptoegtig ubflafferet Jg)oe)l/ og ^rinDfen ^at)&e ^n^ 
feeJfe af en @ta(Ds^ar(, ribenDe »eb ^an« <B\U paa et 
(ibet fort ^eefl* Sn faaban moderat Opferfel loD 
^rinbg Edward fee ubi afle anbre $ing, ^t)orubot)er 
»?)i(lorien git>er ^an^ Characteer faaJebe^: ^rinW 
Edward bar ben fortreffeligjle ^rinbg, font SngelanD 
nogen ftnbe ^ar bragt til ftepe* ^an befab aae S)pDer 
ubi en f)0\) ®rab/ ^an t)ar (igefaa f!or @o(bat fom 
General, tapper uben ^ibfig^eb, forfoerbefig ubi Selten 
mob ^^ienben, men fagtmobig og toenlig ubi Dmgiengelfe, 
og befab en 'Pbmpgl^eb, fom opeafte alleg ^^orunbring^ 
3m Ob tin S'^ber ear ^an faa Ipbig og unberbanig, fom 
en Wiener mob fin ^^xxt^ S^an bar oebef^ierteb og 
gabmi(b/ faa at ^an meb inberfig 'Sornepelfe belennebe 
S)pb og Meriter, paa ^toilfet (Btt^ ^an fanbt bem» 
®iife flore (Jgenjfaber foraarfagebe, at ^an faaftel af 
§remmebe fom af Sngetenber bar elfJeb og admi- 
rered; og celebrerede ^ongen af ^ranfrige, fom 
bar ben fangne i^onge Johannis ©an, fiani €19^ 
begiengeffe ubi Paris meb jlor 45^9tibe(ig^eD , alli- 
fterende ben famme ubi egen ^e ^erfon, enbfPi0nt 
^an bar €ngelanbg ^obeb^^ienbe* Snf)»er J£)erre, feer 

faa* Ep. 508. <48§ (O) @©> 173 Epistola DVIII. 6 
|eg taffer for t)et mig ti(f?iffeDe @Pnft C^e- 
moires de Brandenbourg). 3eg ^)ar loefet 
faa (Sfrifter meb meere QJe^ag, l^oJDenbe fcet 
for et Sl)?efl:er)l9ffe faa Del i ^enfeenbe ti( ©tii(en fom 
til Materien, eftet&i man (oeter Deraf meer ent) af ab*» 
ffillige an&re SanDeef J^i|lorier, fom befatteg ubi ^eele 
tpffe Folianter. Autor f)ax &eruDi fu(t)t gamle 
•g)iflories@fi;i»ereet ^(an^ SKting, fom betubi finbeg, er 
merf»cert)igt og fanD iffe for ofte (oefeg, og intet fanD 
admireres meere ent) Den Gandeur og UpartifJ^el), 
fom o»er alt berubi fremfJinner, faa at, om @friftet 
er iffe forfatteD af en jlor Stegent^ fom Det tilloeggeg, 
faa fpneg bet bog iffe at funbe flpbe af anben J£)ierne 
og at t)cere f?ret)et meb anben *&aanb* 9D?en, faafom 
£oeferneg (Smag er foranberlig, faa ere ber funbne 
nogfe, fom ^a»e jl0bet fig ober biflfe ^ing, fom berubi 
finbeg* 3eg er albeefeg iffe eenig meb be fammej tf)i 
M fommer mig for, at (Sfriftefg flore Autor ^ar 
ttillet bife en ^(an, ^borefter Jg)ijlorier b0r forfatte^j 
£>g fanb man ftge, at intet er meere fornebent ubi 
bore ^iber, \ia be J^iflorier, fom fJribe^, libet eller 
intet differerer fra Parentationer og £iig*'T>rabifener, 
ber ere fun ^pfierjle Sob^^^ange, fom iffe uben §or^ 
argeJfe og ^oemmeJfe fanb tofe^, og fom i ^enfeenbe 

ti( 174 <S§ C O ) §®^ Ep. 508. 

tH Den §9(l)e*5Ca(f, fom DeruDi fiinDeg,. fan& (igne* t)eD 
7 toottecfotrige fiegemer, ^t)i(fe af ufunDe og o»etfl0&ige 
QJabjfer ere op^oDne* Sfterbi nu De famme ere uDi 
faaDan ^t(flant)/ funt)e man iCfe t)ente anbet^ ent) ae 
mange »i(De fpiiJe Jj^pene ot)er et @frift, fom fom for 
Spfet ubi en faa ufat)»an(ig ^teDebragt nu, ba @anb^ 
^eb faaer 9Jat)n af Satire, og bet er et toebtaget 
axioma, at man iffe maa criticere be 2lfb0be, item 
at bet er mob decorum, at togge for ®agen fine 
Sfcegtingeret og ^aar0renbeg '^tiL 3eg figer, at 
man ej funbe toente uben faabanne ©omme* ^OJen, 
^toor ilbe grunbebe be famme ere, feefi beraf, at (Sfrtf^ 
tetg flore ^orfatter g(emmer iffe tiDigemeb at rofe, 
i}M\) fom f^an ftnber at Dare TRo^i boerb, og at ber* 
fore €^urf0rfle Friderici Wilhelmi JRegiering bH&er 
forefat fom et 5!)?9nfler for Svegentere* 3eg for min 
^art bptter iffe ©friftet bort mod alle Theatri 
Europaei tpffe Folianter, og figer, at fleere faa^^ 
banne (Sfrifter fanb bringe ^iflorien igien ubi Den 
2lnfee(fe, fom ben l^ar mifleb ubi be fifbere ^iber, 
^a \iH ^Iflorijfe Studium, fom i fig fe(& er Det 
t)igtigjle og npttigfle, er fommet ubi 5'>t^9t* S^fl 
forbfiber ic. Epi. Ep. 509 [a]. <S§ C O ) §®^ 175 Epistola DIX [a]. 

(J^^eg ^ot)er t)et) abffillige Seilig^ebcr rtffien&egiftet &e 
jlriDige ^eretningcr, fom fin&eg ubi De oelbfle 
•^ifloriet, og fom fcin& foraarfage QJoemmeife 
for faaban Soefning, t^i ^triDig^eDcn er faa ftor, at 
uDi Diffe ^ijtorier- fin&eg iffe minDflc Oeerecngjl-cmmelfe 
^og be gamle @fribentere, (>t)otut)ot)er >eg iffe fortoenfer 
nogen, fom anfeer Dereg Safning fom ^iDss fpUbe* Q5e( 
foregit)e^, at Deb at conferere en ^Seretning met) en 
anben, man nogenUbeg fanb fomme til en flagg QJig^ebj 
SDJen (Sttibig^eben er ofte faa flor, at 2(rbepbet bfi&er 
<)anbffe forgiet)eg* 3eg (oefer ubi bijfe 5)age Photii 
Bibliothec, f>t)or jeg b«>^ Apollodorura Gramma- 
ticum finber om Troja faaban 33eretning: Sfter at 
Paris »eb S)0ben »ar afgangen, tt)iflebe Priami t&enbe 
(Senner, nem(ig Helenus og Deiphobus, om He- 
lena. Ubi benne ^t)i)T:igbeb fif Deiphobus, fom bar 
Den flerfefle, £)t)er^aanb, ^t)orubot)er Helenus blet) faa 
utaalmobig, at ^an flpgtcbe tU Ut 33ierg Ida. ^er 
b(et) ^an efter Calchantis ?f\aa\) opfnappet af ©roe^ 
feme, fom beleirebe Troja, for bt>i(fe \)an^ enten t>eb 
'-^rubfeler eller af S^al) tH ben beleirebe ©tab, aaben^^ 
barebe, at \>^t faalebe^ Mt bejTiffet, at Troja iffe 
funbe inbtageg uben Deb en '^troe-^efl* S)et 0t>rige 
^a&er (igefaa (iben Ctoereen^flemmeJfj meb anbre SBeret:^ 
ninger* Seg pnfer berfore aDe bem, ber forbpbe fig ubi 
De @(agg Antiqviteter, og fortoenfer ingen, om ban^ 
reent falber paa be ^anfer, at ben Trojanjfe ^rig 
fanb eoere en puur ©igt* IKpffen er, at \>^t ^ee(e 
Studium er (igefaa Danjfeligt fom u-npttigt, og at ofte 
De flarpfinbigfle ^ofteber, fom t)eb bere^ 5(rbeibe funbe 

gi»e 176 <1>§ ( O ) §©> Ep. 509 [b]. 

gi&e £)p(pfnin9 ut)i monge oigtige ^tng, opoffre fts 
gan&fPe ^ertit, og getncenligcn blitoe anfccDc fom grunb* 
fcecDe SOtonD, Da DereU ©runbtor&om &og ec oBeenc 
ubi €fterforffning af ^ing, om ^ttig Exiftence man 
^ac Slorfag at toiU. 3eg Rafter ooeratf funDef flige 
@ttiDig^et>cr ^og famme Apollodorum, og cc ingcn 
'^»itt{ paa, at ^an /o ^ar grunDet Dem paa alDre <Bfti* 
bcntereg S^erctning, faafom ^an giotDe Profefiion af 
Antiqviteters gftetforfJning, og Derfot b(cP faCDen 
Grammaticus, ^Pitfet Oa Par J)et fatnme fom Anti- 
qvarius. 3eg fotbfiPer ic. 10 Epistola DIX [b]. 
in ^em fporger, bt>i man cnDnu iffc ^ar 
fpillet Den Comoedie, fom faJDeg uDcn ^otteD 

og ^aU. 3eg fanb ingen Slarfag finbe Dcttitj 

^^i ©tpfPet et fulDt af Ipftige og be^agelige Scener, 
og inDc^olDer bet Pigtigjle Morale, fom ubi nogct 
(SfuefpiU er focefliaeb^ ^bi ^it f^anUn om bem, fom 
fa(be af en Extremitet ubi en anben, boorpaa t)iife^ 
mange Exempler ubi ^ijlorien* fWan ^aoer feet 
5o(f, ^Pllfe bo»e Pceret diftingverede peb operpoctteg 
fDeenbeb og outreret ^pbflbeb, at pare b«nfaJDnc til 
pberlig ?0gagtigbeb, feige ^erfoner ti( Brutalitet, SO?i(t>^eb 
tH "^prannie, og en qvintelTentiered Devotion til 
rpggeg(0^ UgubeKgbeb, faa at man bar SJarfag tit at 
frpgtc, naar man feer en ait for (lerf Affect at tegtere 
ubi et ?J)?ennefTe* 3eg Eunbe ^erpaa Piife mange Ex- 

emp- BftW9[W.; "^ Co') §I9> ill empler^ ^en jtQ vtl aBeen« anf^rce en ^tfott^ '^. 
jlorie, fora fin^«l antegntt af Abb6 St. Pierre faa? 
If l>eg J Abbeden af Vateviile, fpm negk raeene at 
ttmt en SBto&er af Baron de ViateyiUe efler Bate*, 
ville^ @panfl Ambaffadeur i)e6 Dpf ^ngelfje «S)Pff/ 
ot^etfom utit ^an{( .UnsDem eengang foaj)^ ^frcef^ Da 
^n uDi en ^rceDifeii l^erte ^otFtacins 9Pn ^iuU^ at 
^an gaD fr& ut>i et Capuciner-J^lo^er, for &er at 0»e 
en flrceng Poenitentze. X^ette t>ar enU^a iffe nof* 
<Saafi>m ^an nwcne&e/ at D« ubfob.te&c^ enl) (tern De- 
votion, beflutte&e ^an at anrage Den anecflrjqsngejle jOrDen n 
09 at begifte fifl ubi et Carthulianer ^(ofler* Ubl 
Dette n^|)< ^(oflec focbfet) b<^n 3 eOec 4jce ^ax, og 
uniDlerttD f0rte et opbpsgeUjt £et>net4 Om|tbe( b(et> ()«*n 
bog fieb beraf, og fif 8pfl tit QJetben igien. O9 tog 
benne npe Paflion faaban ;Ot)etl^aanb/ at f)an arbeibebe 
paa at fUbe ftg (0^^ git)e ftg et fretnmeb 9}atm pg at 
f0ge ftn %ffe ubi ^rjgen« ^en )ufl/ ba ban fiob fcecbig 
iit fptinge Dt>et-^(ofler«0}{uu(en/ blet) ^an ot>eccump(.et af 
Prioren, ^&t(Fen bcugte a( fin Q^eltafen^eb ti( at be« 
ttcege j^am at flaae fta ftt '^oifcet^ og/ fom ^an meb 
$i»:maning intet funbe ubrette^ f09te ^an at br^ge 
SDMgten* ^oombo&er Vateville (la! f^atti en ®pll Hbi 
^it)et, l^ftoraf Prioren fafbt b0b neb, og berpaa ufor» 
binbtet tog $(ugten* >&an f0gte pay becpaa et QSett^buu^/ 
boot bee Mt fun et (ibet hammer meb tt>enbe (Senge^ 
^fterat ^an foe ^enge i^a^tit Ukt famme hammer og 
befHQet £D?aa(tib/ anfom ubi famme '^ert^buu^ en 0£fi- 
cier, l^t>i(fen ogfaa foriangebe et ^aaltib og ^^atteieie^. ; 
^eiten maatte t>a fige ^am, at ^ammeret Mt bettnaet. 
af en anben, men at i)an tt>i(ebe iffe paa, ben' famme /o 
tjltob ^am 9?atteUie ubi; ben anben @eng, naar .b<»o igat> 
bam etgobt ^Orb* OfSciereii aRtno.bei>e b«paa Vate- 
ville b^rpm, men ^f ti(, i^aajf, at ^an foabant IK« 

funbe 
12 It _ 178 <®§ Co) §^ ^. 609M* 

funt>e ht^ilQif fismtit, at ^an tffe futile fofte^ naat 
noQtn MX uf>i fatnme hammer* Officieren b(ei> t>a 

a ^eet) om ^ot>et>et og befluttebe at bruge ^ast, bod ^^^ 
tanfebe l^an fid/ og (ot> fig ne^e meb en ^tvaa @eng* 
Om tO^ocgenen tUfd^ ba VatevUle tn0t)te batn ut>t 
©aatbet)/ tUtaUbe b^n ^am faaUbe^: @9ne^ ^tt ttiin 
>^evve iffe^ (it jts begegnebe ^am paa en far» 
be(e^ tOtaabe i ®aarl Q^ift^ ft>a(ebe Ofiicieren^ 
meget uffiffeHgen^ 3eg t)i(be nof 0nffe/ at f^an 
Difbe b<t>nc fig, fagbc Vateville. flWan b«t ont^ 
f&arcbe Officieren, at ^et>ne fig over ^raf-tet og 
Abbeder. S)<t ffal ingen QJanffeiig^eb bat)e, 
fagbe Vateville; min Wiener ^ar)e« 2be ^iftoleip 
og en^aacbe, (aber o^ foi:f0ge Spffen mob btn« 
anben^ Officieren funbe iffe anbet enb imobtage 
bette ^iibub ; ^en ^an b(et> fcefbet af Abbeden, ^t>i(f en 
flm)^ betpaa tog ftn "^ilflugt ti( en af ^m Sloegtninget; 
og, eftecat f^an af ben famme t>ac b(et>en forfpnet meb 
^tobet, ^enge og Recommendations-JBreo til Ma- 
drit, ^t>oi;(^en i)an fitaj: begat) fig, fvcenfebe ^an paa 
9Qmn en 3omft;ue, fom ^an (o&ebe QSgteffab, ^t>i(fet 
^an iffe agtebe at boibe* ^a ^an fom tH Madrit, 
gat> ^an ftg 9^at>n af Oiibbev Hautecour. <0}eben$ 
ban bet anbo(bt om *^ienefle, fom ban i j^lammerie 
meb en •Oetce, fom ^an foeibebe^ £)g, faafom ben 
famme dav <S0n af en Grand d'Efpagne, maatte 
^an tage ^iugten tU en (iben Q39e, b^ocu)>i Mt et 
3omfcues^(o(le(, f)ii>ii Abbedinde oav ^am beflcegtiget^ 

» ^ct foreiffebe ^an fig ubi en Nonne, meb bt>i(fen f^axi 
^emmeiigen correfponderede. ^en, fom AbbedifCen 
becom b(et> evfpnbiget, maatte ^an begiPe fig anben 
^ttH b<n* Ubi benne $(ugt bo);tf0tebe f)<m meb ftg 
oPenmeibte Nonne, fom ^n b<>nmeltgen i)a\>it corre- 
fponderet mt^* ®e arriverede begge (pffeiigen ti( 

liTa- Bp. 509 [b]. <®§ Co) §®^ 179 

Lifabon. ©er In&jJibebe lie fiQ paa et ^attisj, font 
fPu{be gaae tW Smyrna, ^bor ^(oflersSomfruen l)0l>e, 
bg bat bet lien eenefte §oi;(it^, font gif benne ^oavl)* 
l^iertcbe ^etfon ti( ^iecte. 'ti'^n btQM fig berpaa tii 
Gonftantinopel, ^t>or ^an f0gre oni en ^ofi blanbt 
be ^ptfifPe ^roppet, og lob ^an ftg bo uben Wlejt 
oeertale til at antage ben MahomedanfPe ^t oe» <Bm* 
bant b(e» wgnet b<»»n tH Merite, ^Dotuboftec ^an er* 
bolbt en onfeelig ^ofl ubi ben ^ptfiffe ^tig^ntagt/ faa 
«t i^an Mt i @tanb at unber^olbe 6 <Sla»mbet» SWen, 
ba ben Aga, font bot>be txeret b^n^ ^eforbter^ t>eb 
S)0bcn afgif, og ben, font fuccederede fantnte Aga, 
MX VateviUe ifte gob, f^gte i^an eftet £eiligbeb at 
fottjme til fit §ccbrene4anb igien* ^tttt funbe iffe 
pPee, forenb l^an ^at>be ub&irfet Difpenfation af 
^a&en, og funbe blitte befriet fta at begiDe ftg ubi 
|?loflec igien* ^an adrefferede ftg berpaa til ^at)en, 
fotegibenbe, at {)an pat en alPorlig Pcenitent, og at 
ban^ @antPittig^eb tillob ^ant iffe at op^olbe ftg loengete 
blanbt tld^nf)ne« ^an berettebe tiOigemeb alt f^bat font 
bant Par ^enbet, og fagbe, at PiUe unberfafle ftg an ben i< 
Pcenitentze, font ban^ ^apelig Ǥ)elligl^eb Pilbe paa* 
Icegge ^ant* ^an afoerbigebe ogfaa (Sfripelfer, faa Pel 
til ^ongen af Spanien, font til ben ^eiferlige Gene- 
ral ubi Ungam, lopebe, at, ont be Pilbe unberftette 
^an^ ^egiering, Pilbe ^an opoffre 4000 ^prfer, font 
fiobe unbec ^an^ Commando, ^tttt "^ilbub blep 
antaget, og, efterat f)an f^a^tt faaet ^orfiffring om alt 
bPab ^an forlangebe, f0rte l^an fine unber^apenbe Cropper 
til et >^inberbolb, og opofrebe bent. Hauteconr ellec 
Vate\dlle font faalebe^ til fit §ceberne4anb igien, ^oo? 
ban bleP benaabet nteb ttge 3nbfomflec, faa at f^an 
(epebe ubi tKot og Q^elflanb inbtil \itt Star 1702, ta 
^an om^er Peb ^ettn afgii Wiati Icerer af benne 

^i* 

IS* 180 ■cftS Co) S&> Bp. eoeM. .g)t^ocie f0tfl/ at mange/ fotn etc flagne tneb en oit for 
^oeftig Devotions AfTect, flaaet $ate fo( at l^enfoIDe 
tii Extremiteter; X>em<efi/ at man giec tide at 
ttOaOe fine ^0cn at begibe fig uDi ^(oflet €e»net/ feceni) 
Oe ^at)e naaet |7i0nfom 9((Dec/ og l^aDe examineret 
jtg felt), om be fan6 fotfage <35et&en* 6n t)i^ Autor 
jtget/ at Den utiOige Q3egiec(td^eD tii ^(ofieeUonet tx 
@tn&et6 @maa«^oppeV/ fom ofte oDerfommer Dem, t>et 
ece meOem 15 og ig fHav* SnDeftgen Ufb^tUi f^txaf, 
^oat) /eg ti(forn ^ac flfveoet/ og ^oaD fom af nog(e ^a( 
bonet criticered, nemL at ^immelfi @t(af og ^e« 
tonning ^en^0ce tii Det anDet Eio* ^ex fee( man en 
^evfon, ^t>i^ £et>net et en ^iebe af 9v9gge^(0^(^eO og 
15 UguDelig^eD/ at ent>e fit £it> ut>i 9ioe og Q$e(fiant>* Q$i( 
nogen f^ntii ftge: at een @t)a(e gt0e ingen (Sommer, faa 
^a( man fun at examinere ^iftoxin og tiag(tg Sc» 
facen^eb/ for at fee, at &et gaaec i Dernie QJetDen (tgefaa 
ofte tie Ugubelige ui, fom &e ©uDfrpgtige Utie* 93i( 
man enbedgen flge, at Det ec nptttgt, at SE^enneflec nt\t>tx» 
^o(be^ utii Den Scecbom om 09enf9n(ig @tiraf/ M fant) 
man foace/ at mange ogfaa tiecoeb gtt>e^ ^nleDning at 
tt>tt)(e om ®uD^ Sorfpn, og anbte int>bt(t>e ftg at txeve 
|io(e i @ub^ ;^9ne/ naar be fee bere^ ^ienbet at ge« 
xaaHi ubi U«(9ffe* ^(t faabant fotefomme^, naar man 
txott, at (Stwf og SBetenning egentllgen er refervered 
eftec X>0ben* 3^g forbdoec k» Epi- B^510. <9S (o) §•> 181 
Epistola DX. « 

le Stoiffe Philofophi pritfc be SWenncflPer t^tU* 
(ige (svdtUfmveq), fom »t&e, (>t>ortil be ere be* 
qoetnme/ og ^t>UFe Studia be fPa( ubDcelge^ 
®erom fanb bog Q50rn og unge ^erfoner iffe bemtne^ 
faafom faa ubi Ungbomnten eve begat>ebe meb ben 
@ft0nfom^eb, at be fanb examinere ftg felt), S)et 
er becfore <^fo(emefleve^ og Scereve^ ^(igtj faabant at 
eftecfocfPc og ot fcette Difcipleme paa ben ^ofl, fom 
9^am^;en fpne^ at ^at)e bejftffet bem tiU Og, naat 
faabant eftetfonwneft, »t( bet fPee, fom ;eg ofte tifforn 
^at ettnbtet, at faa ^ennefPec oiOe ftnbe^ ganbfPe ubue« 
Kge« ^ec ec faa(eb<ei tntet anbet ^tbbe( ti( at forfpne 
en @tceb meb bueKge SSorgere, Stogie foregitte t>e(, at 
^bfe(, Suft og $0be b^tubi gt0v fl0vfle ^tnbev, men 
Srfatenbeb toiifec, at Q3onbes^pttet faa»e( fom §0j;fleKge 
^alabfei: ^at>e funbet til&epebttnge flote !07cenb, og at 
ber ogfaa fanb fomme noget @ot af et Nazareth, 
©et b<<ber ^og Juvenalem: 

Magnos polle viros & magna exempla 

daturos 

Vervecum in patria GrafToqve fub aere 

nasci. 

^tx er fttnbne nogle tbfanbt be @am(e, bet ^De 
focegtoet fig at fovflaae ben ^onfl, dt a&Ie edec f0be 
ftoge 330rn. 35lanbt bem et Democritus. S)et ecu 
tit>tttev(tgt, ^oorubi bette ^an^ Arcanum bav bef(aaet» 
!S)et fpne^, at l^an og anbre, ber ^be gi^ fig ub for 
faabanne fonflige Fabriqueurs, (tgefom {)at>e oiQet 
b0be paa @faberen^ ^cbepbe, ^(anbt bem, fom t be 

npere ]. ' ^%i'n 182 <9^ ( O ) §&> Bp. 610. 

npete ^i&ei: fadbant ^aoe foteto^et f!d/ ec t)en @panffe 
@ftibent Huartus, ^&i(fen ubi et (Sfrift, fa(t)et Scru- 
tiniuin ingeniorum, ^ac biQet unbert>ttfe ^oroelDce/ 
^ttotUbe^ De jfuUe f0t)c ftiifc 330rn« Claude Qvillet, 
en Scanff %hbtt>, ^at i fcec bemeDet fid tri<t) faaban 
UnOec&udnind ubi i^an^ faa fa(tet Callipeedia; 0)}eti 
tnan metfev cp^ at nogen f^ax t>iDet f0(ge ^an$ Scecbom^ 
^Devt tmob/ ^an ^at iffe anbet buntiet ben>eb/ enb at 
unbetfajle fig faaban Critiqve: netnltg/ at (>an ^at 
acbeibet ut)i en 0)}ate(ie mm, enD fom funbe txere en 
^bbeb anjloenbigt^ I'a at (>an Diifec ftd <^t fovflaae bet 
.^anbt>e(C at at>(e ^0(n bebte enb nogen oerbflig SffianH* 
@aabanne (^otnme foelbet^ oDec flige @Crtbentere/ 09 
fpne^ titf at be tfCe anbet fottienec. IDog funbe ^ommene 
^aDe ooecet mtlbece^ (>Dt^ be famme Autores i^Mlit 
^anblet om benne ^atecie (tbt meeve oadigen oq taltt 
meb (ibt minbve (Stffet^eb; "^^i f0c|l fanb iffe n<egte^/ 
at jo Deb Prsecaution ofte ubDtcfe^^ at funbe og fri^e 
Q30cn fanb f0be$* 3(d Od^)^ ofte/ efterbi Reglen ec 
iffe ganbffe ufeplbav* £^en at Preecautionen et iffe 
ganbjfe at fotagte^ t>ife^ af Exempler og Stfacen^eb* 
^^i man feec gemeenligen/ at ^0tn f0beg meb ^ots 

w celbreneg @t)ag()ebei;,. far om baabe ^aberen og SWoberen 
bermeb ere befcengebe* ©erfore ^at)e »i(fe £o»git)ere 
forbubet ^gtefPabe^ {)t>oraf ffr0be(ige Q30rn funbe aD(e^/ 
bg b<)&be faabanne ^nflafter en fortreffeKg ^trfning bo^ 
be gam(e Lacedsemonier. @aafom ber nu er flor 
^oreening meQem £egemet og (Stnbet/ og <Stnbet^ 
QvaKteter ofte flpbe af £egemet« GonMtution, faa 

i fanb \>et eene boere en $0(ge af txt anbet; IDet beebec 
jo, at man maa arbeibe ipaa at f^a^e et funbt (^inb ubt 
et funbt £egeme (mens fana in Gorpore fano}; 
0)}an feer ;o^ at et og bet famme ^ennefPe fanb en 
^ag txere borfP og ube<|t)em ti( Sorretninger^ og en 

anben Bp. Bia <^ Co) g^ 183 

onbm ^ag ^uctid Od foe(t|id/ 00 fanD /eg t^^t famme 
beottfe af mit eget ^j^etnpel^ ^an f)Mtt ^ftmpUt paa 
^mnt^tt, ^Dt(fe eftev en totid^arig @9dbotn/ ^Doc&eb 
t>e onbe og ufun^e 93<iet)|7e( ere u^faageDe^ ^at>e faaet 
ttOldeme^ et anDet Segeme et n9t ^ivX>* ^(f faaOant 
fant) iffe noegte^/ men at t>iae fj»ref7ti&e ufet(ba(e 
dteglec b^i^til/ e( iffe aQeene f9(tna|ie(td^ men enbogfaa 
l>Mxlist\ Ut tv formafleligt/ eftecti man falDet (Sfabecen 
inb ubt ^cmt>\>txUt*) bet ec baavftgt/ faafom foruben 
^(ob^ /^cebfler^ ^uft og $0be ubforbve^ en anben 
4)ot)ebting/ fom iffe fiaaec ubt ^ennejfedg CD^agt/ og 
l^t>ocaf ^egemet^ faa&e(fom ^inbet^ ^tpvfe og @t>ag{)eb 
^9beC/ nemlig OrganiTationen og ^eeneme^ ^an« 
neffe; ^\^i Srfawn^eb oiifer, at af twnbe SMenneff er, 
fom bat>e Kge Complexion, (tge QScebjfeV/ een^ ^ebe^ i» 
og fom (et>e ubi een^ £uft/ ben eene fanb t>cere (igefaa 
taabeltg og bovff^ fom ben anben \>ctti. f(og og 
l^uctig* ^et ftffetifle ^enibi it at gaae en Oltibbefoep^ 
nemlig paa ben eene ^ibe tffe at n(cgte ^(obet^ og 
Qkcbjfetne^ *^t(fning faat>e( paa ^inbet fom paa ^egemet/ 
og paa ben anben <Sibe iffe at (abe aOe Qvaliteter 
bevaf eene flpbe^ ^&i(fet ec iffe anbet enb at giece 
SWennejJet til Machiner. 3eg forbliDer k* Epi- 
184 <i§Co)§^ ^'^^: 

» Epistola DXI. 

in ^m ^oJbet foe, at U Critiqver, fom 
^9 ^ar foelbet owr de Touches efuefpiO, 

ere Ube gcun&ebe og fugte of ^artiff &eD, 3es 

ncegtet ^am iffe ben QCre, fom ^am ttlfommet* 3eB 
^ol&et ^am for en goD ^ranfP PoSt. S^S f^S^^f oflfo*/ 
at ubi ^an« ©tpWer fin&e« ^eeDe Moralffe @enten^er 
09 nette ^a(e»3)iaaDer» Wim bet et alt, ^mD man 
fanb f!9<* •&»at fJutbe Del beecege mtg ti( at iat>€ fee 
^artifip^eb meer mob en fcemmeb Comoedie-@frit>« 
enb mob en anben? Moliere og de Touches <« 
mig Uge noer paarerenbe* @fu(be Jaloulie bewege tiiig 
tU at mpnflre nogen af bem, maatte bet eoere ben f0tfle/ 
bt)i^ ©tpWet ^at>e Dceret forefHBebe <3Jej;ert)tt« meb mine 
Originaler. ©en ftbfle« ©t^jWec t^^t ingen Stt)tt»0 
funbet fovaacfage; ^^i be of ^an^ o&ecfatte ^fuefpiS/ 
fom ete forefliOebe paa t>ort Theatro, nemtig Det 
3 bobbette QSgteflab, ^orbinbtmg uben ^or^tnbrtng/ og 
enbeel anbre, ere b(et)ne foragtebe. ^H man ftge, at 
biffe ere iffe ban^ befle Oomoedier, \>a f)av man merfet, 
at enbogfaa een af ^em, fom ^o(be^ for ben anfeeKgfle^ 
og fom mange regne for l^ang SWeflers^Stpffe , nemftg 
L'irrefolu eller ben "^tJiiraabige, bat>er f)a\>t fige faa 
flet Q^irfning fom oDenanf0rte* £>g fanb man iffe ^en« 
regne faabant tt( ^i(ffuerne^ flette (Smag^ ^^i, naat 
iiman ret examinerer ®t\)fUt, fanb og b0r titt tngen 
anben ^irCning baDe* <2Se( er fanbt, at ban« Difli- 
pateur eOer ^oreberen er ^er b(e&en fptllet meb temmedg 
Succes, faa at Ut ^olbeg for bet befle af de Tou- 
ches oDerfatte (StpWer, fom paa ben ©anffe <Sfuepfab« 
er bUDen forefliQeb; men efter min (Sfienfom^eb maa 
- . faa* Ep 511. ^(0)§ft> 18S faaDant pellet tUjIwee^ Acteurernes Adreffe enD 
<B)t9(fet uDt jtd fe(f>/ faafom Deruti ftnbe^ aDflPiQtgt/ font 
int«t Q3tfa{t> ^o^ ftt0nfomtn< ^t(j7uere fant) f^au, oq 
fom Difer, dt Autor ogfaa Detu&i ec f!g felt) (ig^ ^^i 
f0t(l ev t)et an(l0tidtgt/ at fee et fotnufttgt ^tuenttmmec 
met> Q5e(lanl)ig^eO at e(f7e en faa DaavUg ^evfot)/ ^Dt^ 
$orfcet ec i>et> (tOevngt og oeHpfligt Se&net at 0&e(egge 
og fotb09e aUtng^ og fom Der forutten ec ^ent>e faa 
utvoe^ at ^an uU f0rfle ©ammenfomfl fovfoDec ftg meO 
en an^en Somfcue^ og ofentlig met) >6aan()e& opftgec fin 
^(oeffab tU fin gam(e $or(ot>et)e/ bpDen^e ^enbe ^enge 
foe ^fflaaelfe* 0\>a faaDan £>pf0rfer fanO et honete 
§«uentimmet iHe an^et en& fatte SIfjJpe for ^erfonen - 
og i>ente et u^Ipffaligt oegteffab/ ;a ocece fotflfret om^ 
at Den^ fom {)un uDi ^or(oDe(fen^ %ib/ (a ^tetltgbeten 
gemeenKgen ec flcerfefl/ iffe fanb h^lU ubi ^oe^ t>t( 
(angt meece ul>i ^gtejlab focagte 4^nbe^ ^$ocmaningec* 
^onflen fPal nu bejlaae tittuU, at^ eftetfom bun feec, at 
$oc0becen (abec ftg f0ce t)eb 9^(efen af enbi>^C/ ^un M 
f0gec at txatU bam fe(t> op^ foe at l^tnbce^ at alle band 
floce 0)}ib(ec iffe f7u((e fa(be ubt ^cemmebed ^«nbec*» 
®ette 3nbfalb ec gobt nof, og funbe ^u fortceffeftg 
QJicfntng ubi et ©fuefptfl, bt>td ^tt fia\>^i eceret ubf0ct 
bellec af en Moliere enb af en de Touches, eHec 
bt>td biffe tours de Friponne eBec honette C>p» 
tccefferiec bat)be ocecet (tbt ftnece og timeltgece* S)e £)pss 
tcafferiec, fom ubi Comoedien omta(e«, ece btflet 
.^un fltUec f[g f0(fle gang an at j^aoe tabt 20000 tKb(« 
ubi (Spifl/ og fotmaaec i)am tH at betafe faaban @um* 
^itti t)i{ ;eg iai>i paffere, bt)oct)eI Cpttoetferiet ec iffe 
meget fiint* ©et anbet Friponnerie ec iffe minbce 
u«cime(igt enb u«anfl(enbigt* ^un ti(fi0bec fig band ^obd 
onbec en anbend 9^aDn 09 f^Bec fig au/ fom bun 
ec bosftig Dceb ot>ec faabant @aQ/ tcuenbe at oiQe gioe 

benne 3186 <8S(0)@ft> Ep.511. 

Umt kani £)pf0tfe( tUfUnOe* ^oq (Qt>et ^un omftbet 

at ttQe tie Decmeb^ mm beftnget ftg for faaban ^efLiQi^t^ 

60000 016^* 3nflen fotli>t>cb Dames Opf0tfe( moD 

fin ^icrefle fanD t>oerc me«e u«att|teol)ifl, 09 inflcn @tt» 

want) eOer 9{0t)ei; fanb gt0(e Det gcotKce* ^etine flore 

@um faaer ^ua fira);; t^i bet fpne^^ at ^owbecen saatx 

(leDfe met) <35eyUr paa ^0n&eit ©uID ut»i ftn fcomme. 

S)et ftbfle iSetimdetU beflaaec bentbi/ at ^uti dit>er ftfl 

i @pta meb bani/ od paa et ^octbfaO binbec aU ^atid 

0t>ride Q3e(fctrt> fta bam* @aaDant fanb iCfe {a(t)ed 

£>pt((tffede eOer tour d^une Friponne; tbi bun 

funt>e (ige faa t>e( tabe font f^dn, og betfore maatct 

» fotejHDe fig, at, bt>i« faabant jleebe, aae b<nbe« Machiner 

bUt>e fu(Dfaf!ebe* @aaDant ec iCfe en OpttctHmi, men 

en defperat QJoftebalfe^ ^otetagenbe* SWen Autor 

bar tm t>tDfl at opbitte anben ^nlebning tt( (Btt^ttm 

Denouement. 2tt 5»wberen^ ^atbrober teftamen- 

terer b«nl>e aDe fine flore STOibUc, ec iWe minbte u*time* 

ftgt* ^en faabant maa ogfaa fomme ti(pa^ for at 

btetpe paa ^tt^tht, at bet fanb enbe^ font en Go- 

mcedie, b^oroef Ubfa(bet bliHt faabant^ at ^ox0t>ttcn, 

font ben ^ant(e gt0( ^tt>e(0^^ fanb itU anbet enb bCtt>e 

j^itxt ooer aOe ^ibkcne tgten/ b^it^et og t>eb ^tpRet^ 

@(utntng fee^ at txeve ffeeb^ naar SnCen ot>etgtt>er fig 

fe(p tlQigemeb fin bee(e ^^(fotvb ubi b^n^ Q$o(b« ^t>at) 

font tii @(utning ubi ttm (StpFfe fcetter ^iifiPuetne i 

^eocegeife^ fotr bent/ font iHe maa b<it>e dit>et ^gt paa 

be focvige Acter, er $oc0beren(i Defperation, bt>i(i^en/ 

eftec at ban feec ftg at txere bcagt tii ^ette(«@tat>en 

og fovagteb af fine focrige t!)htnbs^enner/ t>i( taQC £ii>et 

of fig fe(t>/ og at ban^ gamie $ociot>ebe fommev i bet 

famme og oPe(gil>er ftg fei)) meb aHe 0)Hb(eme« ^tttt 

fanb iffe anbet enb bat>e <^itfning fioa o&enom taite ^t^ 

fPuere. ^t>ort)e( ben fo(tf>i(ebe ^ak, fom ^orebeven n^w Bj>* 611. <®S Co) §©> 187 

ut)i ftn @(ent)id^e& j^olbet/ buite ^eQet: opixeffe Matter ent) 
OraaD, efterti ^ari befJager fig otter ftn fot(o»eDe Snfe« 
tlttoejfab/ ba ^an bog fe(t> t^at)t)e foragtet ^ent)e og ^a&be 
forlo&et ftg meD en anfcen ^omftue* kan\> »et ubi 
noget (SfuefpiU regiere (lerte UffienfomJ^eb og Soj^ 
t)im(fe? 9?ogle Ipflige Scener niefe ben gamle ^at^^i 
broDer recommendere (Stpffet* UDi t)en fiDfle Act 
et ogfaa et Morale, fom ftifeiv ^Dor (ibt man i ^el^s 
jlanD fanD forJa&e fig paa tenner* @amme Morale 
tt Dog iffe meget xat^ t)et er ep ^eQer af Den ^nfee(fe> 
fom uDi Det ArabifTe Quitter, f)\>ox man feet eii 9E)?anl>/ 
fom t)eD frugteg(0i^ SltbepD paa Alchymie l^at tilfat 
fine SWiDJet, og Derfore af oDe er bJetten foragtet* SKen 
Da Det rpgte^ uDt (StaDen^ at ^an b<)r funDet Den 
Philofophijle <Steen, btt&er Soragt for&anDleD ti(*g)pfUrie} 
^an b(it>er beflormet meD Spfenf&iinger af ^^pe og Ut>t^ 
og Poeter toDe ftg tnDftnDe meD Sottfange* SKiDt uDi 
Denne flore ^BeDoegelfe bft&er 33eDragertet aabenbaret, ^\>tyc^ 
uDooer enl^t)er t>enDer ^am 9ii>ggen tgien^ og tager ftne 
S3er0mme(fer og £pf0n|lnmger tUbast. *g)er feeg Dette 
Morale uDi Det^ fierfie ®(anD^. 3^g ^aabeiv ^^ tntn 
J&erre Dil finDe, at Dijfe mine 95et«nfninger o&er de 
Touches ©fuefpiU iffe ere tttungnej tl^i §ep(ene ere 
faaDanne/ at De flra;: fanD fa(De en^Der uDi :^9ene4 ^oaD 
fom Driver mig ti( at examinere De npe (SfuefpiU, er 
aQeene ^orfcet at beflriDe en forDert>et (Smag; t()i man 
fanD iffe anDet enD falDe Det en forDer&et ©mag,, naar 
man ^0rer faaDanne Comoedie-@frit>ere at blm iffe 
aQeene fatte DeD (SiDen af Moliere, men unDertiDen 
Often for famme jlore SKanD* 3eg forblifter ^c^ 

Uvu iOxati, iialhtnu Epi- 
i8§ <S§ (o) g8> Ep.8iip»i. 

Epistola DXI. 

in J^mt fp0rgeC/ otn en dUgtnt, font enten i^at 
txscet U'tpffeHg ubt ^rig/ eOec fom tngen Con- 
qveter i^ax giort, fanl> giee^ ^itel af Heros 
eOet fattier Magnus. 0te( Det atmtnbeltge Q3cgce&^ 
man gt0c ftg om Heroifmo, fant> faa&ant iffe fJee, 
^oorfoc og nog(e ^aDe fl0t)et fig ot>ev Den %ttu( af 
Magnus eHer Den @tore, fom af tttffe @frtbentete er 
gi))en Cfariftiano 4« !9?en/ naat man fliOev ftg foe 
i^pnene De SgenfJaber og S3eD«ftet, fom uDfocDwg af 
en fKtQtnt, CanD tngen meD flerre QStDtg^eD faaDan ^ite( 
tilfomme* 6n Siegent^ ^ligt er at gtere et €anD tWe 
fietre men flcerCcte, enD Det for ban^ "-^iD b<»t twfret* 
S)et ftDfle fiPeer t)eD at befoDre UnDerfaatterne^ *35eIflanD, 
at opmuntre Dem t>eD eget Exempel tt( ^rbepDe og 
S)uelig^eD, ct bringe ^anDe(en uDt ^or, at beflprfe 
€anDet mcD (StceDer, ^oeflninger og beq*emme ^at)ne, 
at forfremme <33tDenfIaber, at banD^ort)e Juftitien, at 
flraffe og belenne, og t)eD ftn £)pf0rfe( at er^»ert)e ftg 
faa bel ^epagtelfe fom ^'terltg^eD. 2(De Diffe ^Itgter 
opf9(Dte >&09|lbeme(Dte ^onge uDi faaDan Grad, at faa 
!Kegentere DeruDi fanD (igne^ moD l^m» ^en Det ev 
iffe faaDanne longer, fom .^ifloriesSfrioere oprette 
Slltere for* S)e folidefl^e og meef! magtpaatiggenDe 
^ing fliffe Dem faa (ibt uDi ij^pnene, at De ofte' ^ofDe 
»Dem for neDrtge tt( at inDf0re uDi ^tflorten* >6^aD 
fom er flort uDi Dere^ ^^pen, er prcegtig .&of^@tat, 
glimrenDe og foflbare ^pgninger og lpffe(tge ^(ig^« 
^eDrtfter^ Det er: faaDanne '^itiQ, ^oorteD UnDerfaatterne 
fcetteg i "^rcelDom^ ^rbepDe/ <^fat«^ammerne uDt0mme^ 
og Diigerneg 3)Jagt aftager, (igefom Dere« ©rcenDfer uDbtDeg* 
««. 14 f pt, fn. ontet 15R.511P)]. <$§C0)Sfr> t8& 

3ntet/ uDen i^M^ fom npttigt ev/ t>0c falDe^ fiovt* ^e 
^gyptifPe Pyramider, Labyrinther og anOte 
Deflige gfttnrenDe $oretadetiD(v fanD t>e( til ^e^e brittle 
Admiration, men ingen •&09agte{fe^ @n enefle Chi- 
neflff ^e9fec^ S(n(iaU HI 3ott)en$ og Slgets^^fninseni^ 
^orbeDcetfe it fierce 09 ^ondeligeve/ enD 100 anDre 
gItmtenDe ^ing^ ^t>oct>e& t>i{fe diegentere b<)De fegt at 
gi0(e ftg ut)0t)e(tge* . ^r 9luntf7 ^orfeg t>et> Oanaler 
at fotene ^»e og §(eber til ^anOelen^ S'Jptte seter- 
niferer en 9vegent meeve l^o^ fomuftige $o(f enD aOe 
U foflbaw 3nbretninger Deb Verfailles og Marll 
<?8eJ) Conqueters og Provinciers Stobcing fDcefted 
et SHige bellet enD Det fbfxUi* ^et b(it>er t>iDece og 
breDece/ men tilligemeD tonDeve^ faa at Det fanD (ignt$ 
t>eD en fammenttpft £uft/ \)\>ilftn flapped jo mm Den 
uDfpreDets* @panien Dae alDrig foagere enD unDec De 
fiDjle longer af \itt SDftmisftt ^uu^. Da Monarchiet 
jpceDeDe ftg faa t>iDt(0ftig uD^ og SngeianD alDrig af« 
mcegtigere enD unDer Hemic 6., Da Den fl0itfle ©eel 
af ^canfcige Dav unDertPungen* (^amme 9{ige bleb 
unDec ©ronning EliTabeth iCfe (lerte, enD Det par foe 
benDe^ "^iD^ men to gange floetfere* £aDec 0^ forefliQeir 
j>^ tPenDe 9{egentete/ b^^ocaf Den ene ecobrec meD @PcerD 
en Province, fom aavi^en giPec en Million tH 3;nD* 
{om|l$ ISn anDen PeD ^anDei og Fabriker til Q^epe 
bcingec aatligen lige faa meget* ^en f0cflei^ 3nDfomfiec 
bejlaaet uDi Det puce 9^aPn/ faafom De peD npe $«fi« 
ningec og "^topper^ ^PilFe maa unDet^olDe^ til Pro- 
vinciens ^ejlPpttelfe^ opflugeg; 3ffe at ta(e om^ at 
<Se9e(««g)etcen maa (leDfe ^ai paa :@fifD«Q$agt og. 
fpcepe uDi ^rpgt foe at mifle, I^PaD. ^an faafeDe^ fyit 
PunDet* ^a_ uDi De ftDfle 3nDfomfiev D<timoD n en 
{Vealitet, ^PotPeD <Si!at«^ammeret fi^xUi og betige^t 
Q$i( man ftge^ at et £anD PeD Oqnqvetter btinge^ 

. ,«itt. « f. tt. f»«, fn. ^^^ 190 <®SC0)@8> Ep. 612: 

ubi 5<nfee(fe, faa fanD ubi bcnne Stnmerfning ogfaa 
gi0w« Slntegninger; ^^i bagKg ©fartn^eb Difcr, at &e 
|l0rfle 9ltger iDeligen maa ^pttc for be minbce @tater, 
og Deb ^enge og Sublidier, fern ^a»e 3Infee(fe af 
@fat, maa tiffiebe fig bere^ <3JenfPab for at wbDirfe, 
om iCfe Unbfcetning, faa bog Neutralitet ubt ^ig^ 
^i^tt* ®e (lore Monarchier bat)c berfor StnfeeCfe 
af fhbfebarcnbe pbmpge SoKcitanter, og be mitiDre 
@tater af Patroner og Q3eforbrere. 3ntet er kttere 
enb af ^iflorten og baglig Srfaren^eb at beoife faattant 
Paradox, ©et gaaer ber tit (tgefom mtt> ronsfpge 
JBorgere ubi en @tab, ^r)i(fe, for at er^oeree ftg ^itUv, 
flebfe maa agere Solicitanter, og Kgefom gi0re ftg 
28fmaa for at bfioe fl0rre, eUer rettere for at er^t)er»e fig 
9^at)n af ^09^eb* 3eg forbfioer tc* » Epistola DXn. 

/^g^eg merfer af bin fTbfle @frioeIfe, at ben ferfomtne 
^-^■1 <5)t0m, fom bu npefigen ^ar ^aft, l^ar bragt big 

ubi nogen JSefpwring* ®u maa flaae faal>ant 

af bine ^anfer* 3eg for min ^art reflecterer nn 
omfhinber aWiU^ intet meer paa l^remme^ faafom ;eg 
of €rfarenl^eb ^ar merCet, at be aflerfeJfomfle, og be, 
fom meefl funbe foraarfage Sftertanfe, af ingen 95e* 
tpbeffe l^at>e oceret* J^Mli man meefl tcmfer paa om 
^ftenen, berom br0mmer man om 9^atten« ^organgen 
QJinter bat>be ;eg en feffom og ratterftg S)r0m, fom jeg 
tffe (unbe ti(ffrit>e anben ^arfag* 3eg tof^be paa 

<^engen Bp. 512. <3§(0)§®> l&l (Sensen Fontenelles <Bamt(kUv tmeQem t)e ^ftebe^ 
Od/ faafom /es Derpaa fa(t)t uDt @0t>n/ (>at)be jes eftet* 
f0(den^< 1^(001^ fom Mtttt tnbti( !!)}t&nat* 0)}tg fpnte^^ 
at /eg oar fotnmen ubi be ^0t)e^ ^oeKdet^ og at (en 
f0V^(/ fom bee fom mtg i (O?0be^ Mv Un 6nge(|lPe 
Spectator, ^t>t(Cen ;eg i mtn Ungt)om l^at>De feet u&t 
London, od gcanbgibedgen fienbte tgten* ^an fpucOte 
mig^ ^t>o((ebe^ ^i(|lant>en Mt paa 3ort)en $ 3^9 ft>avebe^ 
at ^erben gaaei; ftn gam(e fPeet>e (Bans, og at ^enne« 
^tv (et>e (tgefom t)e toenfe a(t)rig at \i0t* SSHim, fagbe 
leg^ ftig mtg^ ^aul efterbi /eg/ ent)fft0nt ep oibenbe 
t>eb ^Dab ^epltg^eb/ it fommen tt( biffe unbet)ocbtfPe 
^oeitget/ l^oo((ebe5 "^Kflanben ev paa bijfe ^Buttt ? om 
be ^fb0be enbnu ^at>e famme Inclinationer, fom bem 
^af>e ^at>t ubt £tt>et? om be (et>e ubi Societet og 
unbev SRegtering? t^i ingen fanb git>e mtg Utvt Unber« 
settling berom enb Spectator, meb mtnbte f^an f^at 
tabt fin gamU ^i(b09e(ig^eb« ^an f^arebe bevtU: 3<d 
i)aK tntet tabt af mm forttge Inclination; t^i ;eg ^at 
^en min 3nbfomfl til be 2lfb0be« Q5oeftger efterforfJet, 
og enbnu b(it>et Deb at eftecfotffe aftiiig^ <^t (et>e l^et 
ubi et fiott Societet, i agttagenbe be ^o&e^ fom ece 
fotfattebe af ben flote unbev/otbtfPe 9legent Minos. 
©en famme anfeer ^ftetfen @tanb eHec fortige Q}cetbig« 
^(b^ men ubbeefer ^beber aQeene efte( Q^etfoneme^ fbt» 
qbem^eb bevtti* ^ecfonecne fe(t) f0ge ep l^eQei; anbre 
^orretninger enb faabanne^ ^i)0(ti( be^ meben^ be i>ace 
paa 3o(ben/ ^at>e ^aft meefl Zp^ og ^t(b09e(igl^eb/ 
ffJ»ilUt fotaacfager^ at alttng blibec t>e( fottettet* 3eg 
focunbrebe mig obec benne l^an^ ^ale^ og maattt tiU 
flaae^ at ingen ^norbntng funbe bcece puttfeligere^ faafom 
its dibfle^ i^M^i Ul^eib bev f[0b af be obet/ocbiffe @<ieb« 
Mntt, og ^bot ofte be bigtigfle ^ing blebe i(be admi- 
nifixerede, eftetbi man ^o^ o^ feet meete paa <Stanb/ 

S0bfer 193 "^ Co) g6> Bp. 512. 

bat) ^am Detpaa at f0ve tnig tongere inO uDi (StaDett^ 09 
ubeftxetdct at unDevOtfe ntig uti et oq atiDet/ fom lorn 
mid ^ot ;^9n(ne* J^n iexU mtg fttay isiennem en btet> 
®at>e ti( en ^etu ^{at>i, l^t>or jtQ faae tDenbe 0(i>tte/ 

«af ^t)UCe Det ene bar fut^foevbtdet; men Ut anDct (lob 
enDba unt)ec ^pgning* 3ed fpurbe^ ^t>i man an(adt>e 
tt>ent)e @(otte faa ncec oet) ^inanben/ l^t>o(tt( ^an foacebe: 
SDet f0rfle Sfot, fom ec fuibfcerbiget, og ^»i« SSps* 
ning en faa fonfltg og glimtenbe/ ev an(agt af ben 
forvige General-^B^gmeflet Cartefio efter ben Modell, 
fom ^an i leoenbe £it>e 6<)t>be fote(f7et ftg i paa 3ovben« 
^cbepbet et en ^it) (ang af aQe b(et>en pttfet^ og l^ar 
txetet anfeet fom et ^efietflp^e ubi ^pgning^^^onflen* 
^en/ faafom man omftber i^ax merfet/ at (^cunben/ 
^oorpaa bet er an(agt/ ec faa uftfCec/ at man fmtn, 
at t»ct meb ^iben plat fanb nebfatbe^ f^av man f!<Kt>net 
Cartelium for 33pgntng«sCominiXfionen, af (>Pi(fen 
^Spgningen eftei; n09e SfterfocfJning et befunben ufors 
ft>at(tg/ faa at bemelbte Cartefius et b0mt fta ftt 
Smbebe, meb I)t)ilfet npeligen et beCtobet Ifac New- 
ton, fom et beotbret at bpgge et npt Pallads, i)\>iiUt 
et bet famme^ fom bu feet at flaae ubt ^pgning* ^et 
et efletg iffe at befCribe, ^bilfe S^eeagetfet benne S)om 
^at foraatfaget; ^^i ben fottige Q39gme|ler ^at enbnu 
mange ^il^cengere^ ^bi(fe enbnu achnirere l^an^ ^t» 
bepbe^ og betfore ^o(be ^ommen at t)oete Utt gtunbet^ 
faafom ttt fu(bfcetbigebe @(ot ^af mtg meget ubt 
St>9int^ bob ;eg mtn Q^epbifet at iatx mig fee bet^ inb* 
bortets ^tpbelfet* ^an fagbe ftd QiiW ot btOe f^pe 
mig betubi* fD^en faafom ^lot^^^ogben^ fom fotbum 
i^a\>\>i boetet ^onge i Spanien meb Ut 9?abn Phi- 

^lippi^s 2v fafl albtig (ob ftg fee^ men fab ibeltgen ubi 
fit ^ammet meb ^ennen i J^aanPti^ og man uben M^ 

Shu T'Cttbba, cnkim. x.11* Ep 512. <®§C0)§®-> 193 ^illabelfe iffe fun&e fomme inD ubi Ofottet^ ^BoeteJfet; 
maatte /eg laDe tnig nope meD ©lotted u&toenbigc sbe« 
ffue(fe* S)enne ^ale i>pt)afte flor ^Jotunbring ^og tnig 5 
^»i/ f^gb« )^9/ f^nD Dette t)oere mue(igf? 3ngcn §ot^ 
t)anb(ing fanb t)«te felfotntnere og intef (Spn forunbct^ 
ligete, en& at fee en af be moegtigfle SWonarfer omffabt 
til en @{Dtg*Sort>aIter unber Sorben* ^an f»atebe: jeg 
t>ar )o fot^en fagt min J^mt^ at l^er anfee^ t)ttetfen 
@tanb eOer ^S^bfel, men at ^mbeber git)e^ alleene tH 
bem, fom ftnbeg meefl beq&emme bertil* SWan &eeb, at 
PhUippi ttoenbe *^o&ebs'Qvaliteter bare, meben^ l^an 
regiereDe paa ^o^ben/ at fl0&e eftei' ^ietterie og at git)e 
£ifler og Oiegifler ot)er alting, l^eoruboeer l^an tteb fin 
SInfomfl ti( bette (^tt\> ferfl blet) giort til *g)of*3oeger5 
SWen, faafom man fornam, at ^an /og for floerft, og 
uben gorfficel f«(bebe faa \>ti tamme fom Dilbe S)9t/ 
ffilbte man ^am t)eb faabant ^mbebe^ og giorbe i)am til 
Inventarii-@frit)er, i^^UUt Smbebe ^an enbnu beftober, 
ftbbenbe Deb fit Comtoir meb ^ennen i ^aanben fra 
3)?orgenen til 5lftenen* 3eg maatte berfore labe mig 
n09e meb at ^atoe feet ben ubt)orteg S5pgning* SD?in 
^epDifer f0tbe mig berpaa til en anben flot ^labg, 
^t)or ben unber/orbiffe 5Cepfet ubi nogle loobe 5lat til* 
fom bcit)be reiideret S)er faae /eg en jlroeffelig 
(Steen^^pngej 3eg fpurbte: ^ttorfra all ben @teen ogsa 
®ruu« MX fommet? ©et er, ft)atebe b<^n, 8e&ninger af 
bet gamle @lot, fom er nebreftet^ S)et Mt anlagt af 
Ariftoteles, b^^i^ Difciple ^a»e flebfe fegt at l^olbe 
bet »eb lige* SSpgningen bar loenge t)oeret fom et 3!)?pnfler 
ubi Architecture, og intet 2lrbepbe fi^av ftceret agtet, 
uben bet Mx giort efter famme ^lan, /a M \>ax regnet 
for en ©aarligbeb at t>ige en ^5«>b='^teb berfra* ©ette 
ttarebe inbtil Renati Carteiii ^iber* @amme 3)?anb 
tog ftg for ubi 93pgning«*^onflen at foette alle Praeju- 

dicia 

13 194 <ǤCo)gS> Ep. 613. dida ri( @tl>e oq at fee met) egne ^^m* ^an metfebe 
&a Deb upartijlP €ftevf0gntng/ at Den gamU Architec- 
ture t>at MnftaU og u«rtme(tg/ og DtifleDe ftg fi( offend 
ligen at (cere DenmoD tneD faaban SftertcpC/ at ;9>9nene 
aa&nebe^ paa eeti eftet en anben^ faa at inOen fott ^tb 
ben gam(e Architecture b(et) teent focfaflet^ og fafl 
ingen bttfler ftg ti( at forfoare ben meere* 9^u oms 
jlunbet bemoengec Ariftoteles ftg tCfe meet; meb ^99'' 
ninget/ men 0t>ec ftg aUeene ubi @fi(bets^i>nf!en/ for^ 
fcetbigenbe ^tpffev^ fom nog(e focmebelfl ^cbepbet^ ^itn^eb 
og Subtilitet admirere, |{i0nt ^an ec iffe (pKeUg 
ubi SftetUgneJfer, tU enbog be allerfonfligfle ©tpffer 
ete faa m0vfe og uforflaaeltge/ at fafl ingen fanb fee^ 
bbottil ^an flgter^ eDer ftge^ \)\>at> be betpbe* 3eg metfer 
\>a l^ecaf, fagbe /eg^ at i)an ^et ec ben famme/ fom ()an 
^av boetet paa 3»>^ben/ og at ^an^ Sftbepbe l^ec f^at t^aft 
31 famme (Sfiebne» ^et nebfaibne @(ot^ ©rutt^ b(im(ebe 
af (Sbiin, ^Dilfe ubi ^fabningen (ignebe bore ^biinj 
^en $o(flioe( aOeene bat/ at bijfe funbe tale* ^a ;eg 
fomnbcebe mig betooec/ fagbe min ^epbiifec^ at be foc^ 
bum fiia^U bceret Capuciner-5!)?unfe, men l>er oare 
bU»ne fotbanblebe ti( @»iin, og bet eftet eget $or* 
langenbe, Ugcfom Domiiiicaner-5Wunfe afle agerede 
§9ib0bere, efterbi be ubi \>tt focrige £ito ^abbe bcctet 
^emmei' af be ^eUige Inqvilitioner og laitt fig bntge 
ti( at optcenbe f^aat for ^iettere. tSJeben^ bi faaiebe^ 
talebe meb ^inanbeu/ agebe en <^ogn o^ forbi/ ^borpaa 
fab en 50?anb, fom bicefebe ubi et ^orn* ©a /eg 
fpurte min Q^epbifer^ ()t>ab faabant betobebe? fagbe l^an^ 
at Ut bar ben agenbe ^ofl/ og at CD^anben, fom btofebe 
i ^ornct, bar Carolus 5, '^\>a\i^ fagbe /eg M, er 
bet Carolus 5.^ fom ^erffebe ober ben iifalu ^td af 
Europa? ^an fbarebe: bet er ben felbfamme* ^an 
f0(ger i^er fine gamie '^i(b09e(ig^eber^ og berfor ^ar be* 

qt)emmet Bp. S12. <®§ro)§®> 195 qt>emmet ftg tH faaban ^omtning* >^Di^ min ^<m 
iax Kefet ^an^ •^iflorie, faa ^ar ^an t)e( mcrfet, ot 
^an t>at fom et Perpetuum mobile, 09 albrig funbe 
b(i&e paa et @tet)/ men fiafUU ttiefigen om fra et 0itge 
tit et ant)et^ faa t>e( til ^anH fom ti( £an&$/ faa at 
&et ec iffe meet u«rtme(tgt/ at i)an ^er efter ^0tien ei; 
t>Ut)en ogenbe ^ofl, en& ^an^ @0n et b(et)en Inventarii- 
@ftit)et* '^an feite mig Detpaa ttibere om for at ttife 
mig a(t ^t>aD fom Dar merfboerDigt ut)i ©taten^ og faae 
jeg ba ^ee( fetfomme, ubegribetige og eanjfabte ^ing^ss 
S)et meeflc beraf et gaaet mig af 3()ufomme(fe* ®ette 
etintirec /eg en^nu blant an^et^ at /eg b(ei) en ^anb 
Daer, tibenbe paa en anben SWanb* 3eg brafl berpaa i 
€atter, og fpurte, i)^at) l)it ffulbe betpbe? ^an fagbe 
^A, at M par i^ong Waldemar, fom reeb paa 
Magnus Smeck. ©aabant, fagbe /eg, er ^eel usan* 
ficenbigt, bt>«>rtiJ ^an fparebe: be f0(ge enbnu begge bere^ 
gamle ^ilbepeligbeber, ^ong Waldemar reeb /o flebfe 
paa Magnus, meben^ be lepebe fammen paa 3orben» 
3eg faae berpaa et ^ruentimmcr meb en @P0be ubi 
J£)aanben, fom leUtx en gammef SD?anb frem efter en 
®rime, fom ^an i)a\>U ttl)i 9D?unben» 50?ln <33eppifer 
fagbe, at M par Agrippina, fom traf ^cpfcr Clau- 
dium efter fig. SIbflillige anbre ^ing, fom /eg paa 
benne QSep faae, pare af famme 'Sfiatux] tlOlen, faafom 
be ere gaaet mig af 3^ufomme(fen, fanb /eg intet berom 
anfere. Sfterat min QJepPifer f^a^lit fert mig allepcgne 
om ubi (Staben, toge Pi <3Bepen til @Iottet igien, <5)a 
Pi Pare fomne noer Peb ©lottls^orten, bicp /eg Paer en 
anfeelig SO?anb ubi proegtige ^(ceber meb en Sfues@moeffe 
ubi J^aantttif ^Pilfen, uben at ^ilfe 0$, gif igiennem 
gotten inb paa @(ottet. S)?tn 'JSepPifer fagbe, at bet 
par ben RomerfTc ^epfer Doinitianus, (>pi(fen iia\>t)t 
titti af v&offetg ^ammer»3oeger, og feiP Peb ftn 2ln* 

fomjl 

18* 


X96 <®§ Co) §e> Ep.612. fomjl til De unDer/orDiflPe ^oe(tder ^aobe gtort '2(nf09ning 
36 om faa&ant SmbeDe, efter&i ^an« fl0r|le £pf!, tmben^ 
i)an Mt paa SotDen^ ^at)De Dceret at jage efter ^(uer. 
^ftetat /eg (cenge ^aoDe ^aa^t i ^ovunDring og uDi Dpbe 
"^anfec otter att Dette, fom /eg b^e&e b^^t og feet, hah 
/eg min QJeptoifet at unDemtte mig noget om ^^offetg 
"^{((lanD, bt>o(ti( f)an fanbte^ DiUig, og giorDe en fort 
55ejjrit)e(fe Deroeer faale&e^: Monarchen Minos brtt>er 
et (lort og proegtigt »?)of5 *&an^ Premier-Minifter er 
Den Athenienliffe Philofophus Socrates. ®en 
jlore Canceler er Den Spanffe Cardinal Ximenes, 
®et ^epferlig d{aa\> befkaer af 5 ^erfoner, nemtig Pe- 
ricles, Fleury, Michel de PHopital, Oxenftierna, 
grfeblfp Abfalon. Financerne foreflaae^ af tbenbe 
@fatme|lere, nemlig Phocion og Ariftides. Pave 
Julius 2* er General-§e(t'?9?ar|?a(f, og De anDre f^ept 
^rigg^^Officierer ere Cyrus, Scanderbeg, Tra- 
janus, Julius Caefar, Alexander Magnus og 
anDre* ®a /eg fpurte, b^orfore man ep beller b<i»De 
giort Caefar eDer Alexander til General- ^ett- 
3)?arfla(f, fagDe i^an, at De famme oare eel flore ^tiQi^ 
3)?«nD, men ingen af Dem iia\>tt f^aft jlerre SSegierKgbeb 
ti( ^rig enD bemelDte Pave, ^an b(et) Derpaa t)eD at 
opregne De 0Orige ^etientere, fom beflceDeDe De minDre 
^ojler* ^an fagDe, at Pave Alexander 6* \>at 
infpector oeer Det ^epferlig Serail, b»oruDi Jpojfetg 
MaitreiTer eare inDflutteDe^ 5)a br^D /eg inD uDi 
bang ^ak igien, og fagDe, at Det ear at betroe ^aarene 
^ti( U(t)en* @anDt nof, foareDe b^n, ijan fil Den ^ojl 
efter iDetig 5lnf0gning, Dog b^DDe man Den Praecaution 
at (aDe i)am caftrere, f^renD SmbeDet b(et) ijam be* 
troeD* ^an fortfoer Derpaa og fagDe, at Cornelius 
Sylla Dar ^off^Chirurgus, faafom \)an uDi forrige 
git) brtDDe lignaliferet fig t)eD 5(are(aDen* Pave Six- 

tus Bp: 612. <^ C o ) g®> 197 tus 5* »ar General-®et)all)iger, pg f^rte Den ^ite( af 
Juftitz-Major. ^epfer Nero t)ar en ^ib lang Capel- 
9)?efler, men effet Stnf^gning bU\> jiDen ^ojf4(S(agter* 
Diogenes \>av J^o^^^at^ fom diverterede iK'epferen 
met) Grimacer og (Sfiemf, men tiBigemeD fag&e mange 
^anbl^eber* 3ufl Da ^an talebe bette, fom en ubi fu(b 
Galop ribenbe, fom ogfaa blafebe ut>i et ^ornj ben 
famme \>at ben tibenbe ^ofl* 9D?in ^epbifet fagbe \ia: 
t)i faaer en *g)ob 9?9t at bibe meb benne Uge^ Avifer. 
^at man ogfaa Avifer b^r? fagbe /eg* 3a bijl, 
fttarebe f)^n* S)e forfatte^ af ben gam(e ©roejle Poet 
Homero, bbi^ Amanuenfer ere Varillas, Ly- 
fcander, Rudbeck og Strelow. ©amme Avifer 
ere fanbfarbige og eflerrettefigej ti)i Ut er paa bem, fom 
ben kepferJige ^i|lorie^@5rit)er Gregorius Leti grunber 
fme *g)i|lorier* Homerus b^bbe ogfaa tilforn at be^s 
flille meb Almanakernej men nu ere be oberbragne til 
ben gam(e Sranfle Prophet Noftradamo. Q3ibere 
fagbe f)am ben ^epfertige Jg)ojf^Medicus, fom tillige 
meb er @tab«*Phylicus, er ♦ ♦ ♦ ©a fa(bt /eg l^am 
inb ubi ^a(en igien, og fagbe: 3eg meenebe, at bcras 
ingen ©pgbom regierebe, og at man berfor ingen Medicus 
bef)0t)ebe* ^an foarebe: bet er fanbt nofj bi bibe iffe 
l^ec af be (Spgbommer, fom SDJenneffer paa 3orben 
ere unberfajlebe* ®en enef!e ^(age, fom man f)^x er 
unberfaflet, er benne, at bijfe ibJant og ingen ®0bn 
fanb b^be om 9?atten, og be, fom beraf laborere, 
betiene jig af ooenmelbte ©tab^s^Phyficus, fom forbum 
bar SBarbeer ubi 9[pOanb, og i)a\>lit bet 9?aon af Geert 
Weftphaler. 2)en famme betiener jig bberfen af 
Urter eller filler, men bpjfer fine Patienter i @0bn 
meb (ang og bibtteftig ^Snaf, fom \)an plepebe at gi^re 
paa 3orben* SInbre (Spgbommer ere b^t iffe beflenbte, 
unbtagen bijfe (Sinbet^ (Sbagbeber, fom iffe fanb cureres, 

bborsj 198 <®§ C O ) §®> Ep. 512. 

(>t)oruDobet man inDfluttec Dem, fom beraf laborere, 
inti \x\)i (S^taUni ^oU^uu^^ S!>etuDi. finDe^ en flor 
^DJoengDe, fom er toiDt(0ftig at optegne* ©e fotnemfle 
af Dem ere Pyrrho, Arcefilaus, Zeno Eleates 09 
anDre fceptijie Philofophi. 3tem Theod. Stylita, 
St. Francifcus, Ignatius Lojola og anOte Fanatif?e 
^erfoner, fom uDi Den Romerjfe ^ixh titbeDeg fom 
^elgene* 3^g f^nD iffe beffrit)e, ^t)ot forunbtet /eg blet) 
ot)er alle &ijfe SSeretninger* 3eg gteb Derpaa efter min 
^ept)ifer, og oilDe til SIffleeD omfaone &am for at tiU 
fienDegioe min ^afnemmelig^eD, men /eg fanDt iffe uDen 
©fpgge i (Steben for Segemetj ^^erfonen forfoanOteg 
^ tlUigemeD ben ^eete (Stab, faa at /eg ubi et 5>9^blif 
faae mig jlaaenbe Deb Ubgangen af be unber/orbifJe ^oe^ 
{iger, ^oot ben fotflroeffetige ^otts^&unb Cerberus floD 
og t>ogtebe paa mig, for paa egen og anbre ^unbe^ 
QJegne at ret)fe mig, efterbi /eg ^aber talet og flret)et 
faa i(be om •bunbe^ ^an glemte og iffe at fulbbprOe 
fit ^orfoet, men, efterat ^an af fin 3 bobbette (Strube 
bat>be i^dkt mig igiennem, flog ^an mig neb tit Sorben 
og flamferebe ganbfle mit £egeme* Ubi benne ^ine og 
§orfIr«ffe(fe baagnebe /eg op ubi fu(b @beeb, og gtebebe 
mig berDcb, at bet l^atobe fun boeret en S)r0m, ^bitfen 
/eg merfebe 5iften^g«fningen f)a\>tic foraarfaget* 3cg 
forbliber 2C^ Epi- Ep. 618. <^ Co) S®> 199 

Epistola DXm. 

£)pttn&e(fe og Den ftie ^mki ^otnetien^eb an^ 
f0t;t alt ^oab fotn (anD ftge^ pro og contra. 
3e9 ^a»et tUflaaet, at en Bayles gnDftetiDingct etc 
g(tmtent>e; men /eg fanb bec^o^ ftge^ at famme (lote 
Philofophus, meD all ftn Subtilitet og ^onfl tU at 
befmpffe et Paradox, iffe i^at fommet mig meet: at 
ft>eet>e enb nogfe ^nuDeC/ fom enDee( gtot>e oanfunbige 
®r0n(ceni)ece i)Me focelagt t>oce Miflionairer at op« 
(0fe* 9^aac man fot Oem j^at focftacet t)en att>e(ige 
@9ht> og t>e fettle ^orcefb^e^ '$a(t) og Uti QSicfning 
()06 ^ftetfommeine^ fperge be: ^t>t Dtce&te iCfe ©uD 
Adam og Eva og ffabte tbenbe anbte 90?enne|Jef i 
@tcben for Dem? 3ntet, ftge be, funbe ^at)e t)atet 
®ub (ettete, og Ux\>ib \)M^i bceret focefommet aO ben 
U^elb, fom M menneffelige :^t0n et geraabet ubt* 
^enne 3nbt)enbing, fom fremf0re^ ubt en gtot) og 
ub0t>(et '^alemaabe/ (pbec ubi finere @tti( faatebe^: •&&( 
(ob ©ub M ifCe flraffe t]0?i^gterntngen ubi ^tetning^:* 
^cenbene aDeene^ eOec bt>i (ob ^an iffe Eva b(it>e ufrugt» 
bar, og ^inbcebe be f0cjle tlE^enneffec at forpiante fpnbigt 
2lffom? 3ngen^nube er i mine^anfer (Icer^ere fnptteb af 
ben Rotterdamffe Philofoph. ®en fanb bog (0feg, og 
meener /eg at ^at>e (0fet ben ubi een af mine EpiMer, 
l^t>ecubi /eg bar t>tifet ben fri QSiUie^ $orn0benbeb ogti 
tt(fienbegit>et, b»i tO^enneffer, fom forpiante^ t>eb ^t>(ing, 
iffe funbe |7abe^ faa(ebe^, fom be gobe @ng(e nu ere, 
og fom <^e(gene ubi Ut anbet Sit> b(tt>e bannebe» ^en 
anben ^nube, fom famme grot>e Or0n(oenbere forefegge 
t>ore Miflionairer at (0fe, er benne» 9^aar man for« 

fiarer 200 <4^C0)SC> Bp. 514. 

flam Dem SWennefFet^ <Bft0btl\skcl> og ben ii% fom 
§an&en btuget at befnoere Dem, jtge De: l^bi Dtoeber ®uD 
iffe ^anben eQet inOflutter f)am, at l^an iffe (eber aOe^ 
toegne om 09 fotte&er @ioele? ®enne 9^0l)D er en& 
^aarbete at fnoefCe^ befptiberHg for Dem^ fom tale faa 
(lort om 5<»nDen« ^a^t og l^an« Snbflpbetfe [af] be fleefle 
3)}ennef7e(tge 9)It^gierninger/ ^oomb beflprfe^ Mani- 
chaeernes ?arbom om be tbenbe Principiis. 5)et 
er berfore befl/ iffe at tak faa prcegtig om ^anben^ 
SWagt og at moderere be fabeanKge ^a(e^5Waaber, 
^borom /eg beb een og anben ^epdg^eb i mine ©frifter 
l^at giort ^rinbring. 3 ^^t ^orige^ naar ber taki om 
onbe og unpttige ^ing ubi (Sfabelfen, ^boraf giereg 3nb^ 
benbinget mob ben ©ubbommeltge Oiegiering/ bi( /eg 
igientage ben Srinbrtng/ fom /eg tt(fotn ^ar giort^ nemKg 
at aDe Scrupler fanb b^beg, naar man, i @teben for 
at bettagte en^ber ^Ing i foer, fliDet ftg for ^Jpne ben 
(^eele ©fabning ubi ^(minbeligl^eb^ 3eg forb(iber ic^ « Epistola DXIV. 

^eg f^am igiennemtefet M nabnfunbige (Sfrift, 
fom npetigen er fommet for £pfet, og fom f0rec 
^M af Efprit des loix. 3eg er eenig meD 
,anbre, fom l^olbe bet for et SOJeflerjlpffe, og, admirerer 
ben ber0mme(ige ^orfatter^ nette ^anfer, ©fienfom^eb 
og bpbe 3nbftgt ubi @tat^*®ager, flient /eg unber- 
ffrit>er iffe aOe i^ani ^omme^ t^i be fleefle Thefes 
.ere faabanne, ^borimob fanb giere^ (loerfe ^hbbenbinget 

af 
J Bis. 614. <$§ Co) §ft> 201 

■ ■ ri 

af ^ifloriet 03 Stfaten^efe; faa at betfote &e fatnme, 
I^Dilfe af Autor fatted fom Axiomata, b(i»e fom 
forl^en Problemata. ^it ^t\)iii ^erpaa oil jeg forfC:? 
(igen examinere be f0c|ie 3309et, fom ^anl)(e om De 
4 JRcflietingg^Forme, nemlig &en Republicanjle, ben 
Ariftocratifle, Monarchiffe 09 Defpotifle* ^an 
feer, at &an u&i fine ^etanfninger ooer famme Olegie^s 
ringetg 9Jatur 09 gsenjlab fatter ©pD tit ®tunbt)ot& 
af Sode^Diesienng og Ariftocratie, jlient minbre fulb^ 
fommen ubi ben fibf!e enb ubi ben f^rjle; Ambition 
tit Principium af Monarchic 09 jlaoiff ^cpgt af 
Defpotifmo ellet u^inbflranfet Oiegiering* ©erpaa 
grunbet ^an Ungbommeng Information og Optugtelfe 
for at Q\0u bem tit beqt)emme Q3orgere nhi bt)er fRt^ 
giering, og fanb bet ia ifCe bare anbet, enb at Infor- 
mationen maa btibe u^^lige, faafom ©pb, ber er (Srunb:s 
Dotb tit be f0r|le Slegieringer, pajfer fig albeteeJ iffe paa 
be fibfle^ ^tttt f0ger ^an at beflprfe meb Exemplar 43 
af grfaren^eb og •t)i jlorier 5 5Wen, faafom (ige faa 
mange Exempler fanb anfereg ti( Q5ebii6 paa Con- 
trarium, btiber ^bijligbeben beroeb ifCe b^bet, og ben 
SWcening b(it>er ben grunbigjle, nemlig, ben SXegiering^^ 
Form at bare ben bejle, og ben ©tat at bare It^U 
fatigji, fom regiere^ af en retftnbig og bpbig 5>brig^eb, 
ber beb fit Exempel, fom birfer meere enb a(le £obe, 
fanb gi0re et ^eett £anb bpbigt* ^it Materiens 0\>^ 
(pfning fanb iffe giere^ bebre enb at igiennemtobe ben 
Romerjfe •^ijlorie, efterbi ben Romerfle @tat f)at 
baret alle Dlegiering^-Forme unberfaflet* Romerne 
(lobe f0x^ unber et beb Sobe inbflranfet iS'ongeligt 
%g)errebotn, fom Autor falber Monarchic, ^bortit 
S)pb efter Autors SOJeening er iffe Principium, men 
^atfen, ^boraf ben fammen^otbe^, er Ambition, fom 
traber ubi S)9beng ^ttt^. ^Un Jgiiptim bifer, at 

Ro- S02 <3©(0)Sft> B1..614. 

Romeme ^at>« otOrid 0t>et fierre ^pt) 09 fleerc He- 
roij7e (^terntngei; og iabet f«e flerre ^i;0t>et pda SitX' 
(ig^cD mot) $ceDerne(anDet enD unt>er famine Monarchie, 
Da DpDige ^onger^ Exempler opmuntreDe t)em tt( at 
agte ^taben^ QJelfcetD ^0)<rc en& Detc« £it)« ^el) ^onge* 
bemmet^ 2lffJaffe(fe tabte Romeme flraj? inut of Derc« 
gamle Qvaliteter; tl^l, enbfPient fRegieringen i ^en* 
feentie ti( 9^ai>net t>ac iffe Un famme^ faa blei) Den t)og 
ubi ©ierningen Den fatnme^ t\)i tien fe(t>famtne ^IpnDtg^ 
**^eti/ ^t>orme£> ^ongerne oare &eftobbe, 0f)eDed t Uge 
Grad fteO tften&e Confules, faa at S)pben iffe flappeOe^, 
f0reni) Monarchlet op^0retie^ og jo tneere fKegiectngen 
ncertnebe ftg tU Democratie, jo meece aftoge '^n1i« 
bpggerneg gobe Qvaliteter ; |o meere ^tte^eD, |o minbre 
l6pb* 9^tbfierbet) for ^anbet^ *^e(fcetb b(et> foroanbUt 
ti( egen ^icerlig^eb^ Spbtg^eb mob :C>t>ng^eben b(et> fucce- 
deret af ®ien(ltibig^eb« ®en cingefle JSorgcc anfaae 
fig fom en @t0tte for (Staten, og, faafom en^per fi! 
^aanb meb ubi 9legiertngen, anfaae ^(muen ;!Dt>ng^eb$« 
'JJetfoner og ^dgg*2(nf0rere fom bereU ^ulbmagtige, 
efterbi be af bem eare befPiffebe og ubt)a(te» Autor 
meenet t)e(, at ben bee(e 9l(mue er beqDemmefl tt( faa« 
banne ^aU, og at ben ubi at bejTiffe ;C>t>rig^eb iffe (et 
fanb tage fept. 3»?en bet fpne« mig at »«re et Para- 
dox, fom man iffe fanb bifa(be, enb|lPi0nt ber i)onbU^ 
om en gob Sllmue f0renb ben er biepen forberpet, faa« 
fom aQe Sanbe^ >^iftorier og bag(ig Srfaren^eb (cerer^ 
at ben gemeenUgen tager @fpggen for fiegemet, (aber fig 
forbteffe af ubPorte« ©fin, confiinderer ^ibfigbeb 
meb "^apper^eb og <Spabftg^eb meb Capacitet. ^Pilfet 
om iffe fanb fige^ om aOe, faa fanb M bog fige($ om 
be fleejle, og, faafom ©tcemmerne iffe Pepe«, men tctiti, 
btiPer "^ilflanben faaban, fom Antifthenes fanbt ben 
nbi Athenen, ^Por Piife 90?ccnb maatte exeqvere 

'^aa* Bp. 5W. <8§ Co) S8> 2(» 

©aaret^ QJefalingec* ©iffe @fr0bcU9^e&er merfettf man 
iffc i ^erjlningcn ul>i Ixn , npesbogetc Republiqve;« 
tbi ^egpnOetfen i ferfle @ttfte(fer er semeetilisen goO* 
^m t>en Dacebe iffe (ceng«* (6et fun&e ogfaa anfeef^ 
font et ^itiunDer^ om Den ^at>De (ange faa(et)e^ t>ai;et; 
t(>t faa fnact Den U^ligbeD/ fom Autor bofDet foe at 
txere faa ftaMis, o\>i)0u\>if og ^Det ^oxQtx og >&aanD« 
»crf^s9J?anD fif ^aanD uDI Slesietingcn, «Jifl0J)e (igefom 
af Pandorae ^isffc U^clO, fom true&e ©taten mc& 
UnDcrgang* @aa at DerfQt De beffJWeDc Tribuni eDer 
2l(mueng Q5c|l9tterc fant) anfce^ fom @tateng §oiDcrtter<« 
^t)i/ (igefom Den faa fa(Dne g^lDene ^ne^ei) tUvo^tht, 
ti(t>oji;eDe ogfaa U^otDen. 93i( nogen fige^ at /eg t>ec 
iffe ()ar ret begtebet Autors 3)feening, efterDi ^an faa* 
Dant iffe nagtec, men t»ert imoD ftger, at De^lige §rugtet 
flpDe af §o(fe«9legiering, faa fnart Corruption Det 
tnDfniger flg^ ^tim, at ^an l^ant>'(e( alleene om et ube« 
fmittet Democratic, og at Det ec Der alleene, i)\>ot 
S)pDen flDDer eeD Oioret og feeg i ftn fu(&e ®(anDi5, 
faa fanD Dcctit f&are^, at man iingerer ftg en Pla- 
tonifl Republiqve, fom ^Derfcn fanD exiftere ellet 
\)at exifteret. 3eg figer, fom iffe fanD exiftere, 
efte(Di Den beflaaer iffe af Sngiet, men af ffrebeiige og 
ti( ^aflec b^ngi^n^ CO^enneflec, WIU fe(t> maa tiifiaae, 
at De iffe fanD (et>e uDi fu(Dfommen $tie^eD og fu(D« 
fommen $reD tiOige, men be^eoe Capfun og ^epeU 
^ j^eilec bot ^cn exifteret; tf^i man ffal ^at>e Umage 
uDt Den ^ee(e ^iflorie at t>ife Exempel paa en $o(fe« 
9legiering, bt)otaf S)9D f^ax t>aret et beflanDigt Prin-«« 
cipium. St faaDant Democratie cr fom et "SSeper* 
(9^/ Der (aDer ftg f^< og forfoinDer paa eengang* '2(f 
Det, fom anf0«e^ om Republiqven uDi Marfeille, 
fanD intet tiiflroeffeKgt ^i\>ni tage^, eftetfom ^iflocien 
Decaf er iffe nof befienDt« ^i(flanDen uDi Den Komerffe 

5olfe* 204 "^ Co) §^ Ep. 514. 

§o(fe*s9iegieting »ar faa&an, fom /eg l^at beflret)et, f0tent) 
SHmuen btet) forDarfteb, og ferenl) Den foJgte SmbeDer 
og QSreg^^ofler tit &e 9D?ee(lbp&enl)et 2lf famme QSe*^ 
jlajfen^eD Dare ogfaa anbre fri Republiker en& uDi 
bereft goDe Perioder og ferent) Den refte Corruption 
tog Dt)er^aanb5 tl^i uDi be famme. gobe Perioder 
maatte be befle og bpbigjle JSorgere fee bereg S^berne- 
(anb meb SKpggen/ be bleee efter @toeberne^ ©runb^Sooe 
ep allene ublufFebe fra Smbeber, men enbogfaa bre»ne 
ubi ?anbflipgtig^eb: Ubi Athenen Deb Oftracifmum, 
og i Syracufa Deb Petalifmum. Autor figer DeJ, 
at faabant bet tjeller anfee^ fom en Q6re enb fom en 
©trafj 9[)?en, faa Dibt man fan fee af *C)i|lorien, ^oDe 
be ^iberg ^erfonet gierne DiDet oDertabe ben QSre til 
anbre 5 5!)?an finber aDeene, at be bpbige ?S)?Ofnb bat>e 
meb ^aalmobig^eb jTiffet fig berubu ®et Dar ogfaa 
ubi be gobe Perioder, at 2((muen ubDalte be ubueligfle 
^erfoner, ^ra(ere og ^ufentajler til ij0r)t Smbebg^^KanD 
og ^rig^^Slnfererej ti^i (igefom Romerne tibi be aUer^s 
Danffeligjle ^iber ubDalte Terentius Varro til General 
*^ mob ben @eperrige Hannibal, faa betroebe og Athenen 
^aai^an ^o^ til ben )lore ^raler og i^wf^ntajl Cleon, 
^Oilf et bat giDet Materie til en af Ariftophanis 
Comoedier. ^aat en berfor bolber for, at S>pb 
alleene maa ubi fin 'J^ulbFommen^eb teebeg ubi §olfe:s 
SKeglering, fpne^ ^an iffe at b^De oDerDepet et Demo- 
craties 9?atur og Sgenjlab, men alleene forejlillef fig, 
I^Dorlebeg bet burbe »are, iffe ^Dorlebe^ ^^t er og fanb 
Dare 5 t^i bDorlebe^ fanb bet figeg at Dare Un Ipffaligjle 
9legieringg^§orm, fom ^tay qDale^ efter ^0^{eUn eller 
f!raji* flprteg ubi ben Ubelb, at man ibelig maa bjgfbe 
paa 4)uQ/ fom bagligen gi^re^^ og omgaae^ bermeb^ 
fom Medici meb et fpgt £egeme, bbilfet man feet at 
Date tlPeeb meb ben RomerfTe @tat? Sftetbi tmt m 

m* 10 f. tt. Ieebe«, f^ge*. ^^ J Ej,5i4. <^ (O) §g> 205: 

ec af faal>an 33effatfen^eD, moa en habile taxtt, Dec 
bar uDflulieret §o(fe«9ie9ierin9^ Sgenflob 09 De Srugtet/ 
fom Den gplDene ^rie^et) 09 fortcpOede Sitg^eC feve met) 
fi9, iffe beticne ftg af Den Catechifation, fom Autor 
forejItlDec, men Reflet giee ftn Difcipel efterfelgenDe 
Praecepta, nemligj ^/efterfom Du er beffiffet tH 
at b(it>e forger uDi en $rie«(Stati/ fom cegtece^ 
af Den bee(e ^(mue^ Da maa Du i*) beftitte Dig 
^eUet paa Apparence enD Realitet, efterDi 
^rfacen^eD otfet^ at ^(muen gemeentigen tager 
©Cpggen fo( £egemet« S)u maa 2O iDeltgen 
criticere og mpnftte 5)bi;ig(>eDen^ SInorDntngerj 
t^i Det t>t( ecl^becbe Dig ^nfee(fe blanDt Dine« 
SMeDsSSorgete 09 bane Dig *35e9 tH Q6retJ ^oftet* 
^u maa 3.) bef(itte Dig paa ^aie^^onft og 
(StoaDfig^eD, fom fommer meeft ti't pag uDi ftore 
Soifes^orfamiingecj ^(>i Scfaren^eD t>ifer, at 
"^aUs^onften (>ar fteDfe ececet et ^ot>eDsStudium 
uDi §i;ies@tceDej, efterDi en fonftig Orator 
fanD f0re ^(muen oeD tl^cefen/ bt>or ^an \>H bat>e 
Den* ^u maa 4.} befUtte Dig paa (SCinbe((igs< 
^eD, bt>ort)eD forunDerlige ^ing uDi Demo- 
cratier fanD uDt)irfe«5«" @aaDanne og anDre Prae- 
cepta maa dicteres for unge ^erfoner, fom ere be* 
ffiffeDe ti( at twsre £emmer uDi et Democratic, paa 
i)t)i(fen S!>9Den^ :C>t>e(fe paffer fig minDre enD paa nogen 
anDen Otegiering^^^orm) ^i)i, faafom dlegieringen er i 
Den beefe 5((thueg ^oenDer, og De fleefle SWennefPer ere 
enten onDe eQer t)anfunDige/ faa fanD man Mnu, at 
efter De fleefle @temmer ofte intet <^ot fanD flutte^^ og 
at fioge 09 retfmDige diJIcenD maa i '^cerf fcette/ bt>aD 
9}arre 09 onDe ^enneffer paabpDe* 3eg ncegter ^ermeD 
iffe De goDe ^ing^ fom ai>(e^ af Denne 0iegiering6« 
Form. 3eg f0ger iffe at f»erte nogen CRegiering, men 

bo(Der 206 "^^ C O ) §®^ Bp- 514. 

- 

l^olDer Det for en ^Hgt at anfare bet ©oDe tneD Det 
£)n&e, ^oilfet er Det, fom delidereres ^o« t)or be* 
r0mmelige Autor, (>bi(fen uDi een flagg Oieflieting an* 
f0rer aUeene Det ©oDe og uDi en anDen alleene Det CnDe, 

49 og Derpaa grunDei; fme S)omme, Da man bet tilflaae, 
at Der finDe^ ^^epl uDi aOe fKegieringer, og Det enDnu 
iffe er afgiort, ^t)i(fen er Den befle* Jg)t)aD fom /eg 
bar anfert om Democratier, fanD ogfaa fige^ om 
Ariftocratier. 58egge JKegiering^* Forme ere tige 
mange U*(ep(igbeDer unDerfajleDe, og begge ere af fige 
UbejlanDlg^eD* ^i( man ^erimoD giere 3nDoenDinger af 
Holland, Svitzerland, Genua, Venedig og anDre 
faa Del Democratif?e fom Arifkocratifle (Stater, 
bDitfe tonge tjaDe ^aatt, faa fanD man ftge, at De ofte 
i^au jlaaet paa fvage §0DDer* Sllmuen uDi De foreneDe 
SiJeDerfanDfle Provincier b^De enflet Svegieringen^ ^or^ 
anDring og fegt at unDerfafle jtg Det Oranifle Jg)uug* 
UDi Svitzerland t)ar man feet en Canton beDOfbneD 
uDi gelDten moD en anDen* UDi Venedig er Siegie* 
ringen faa(eDe^ fat paa (Sfruer og faa mange Prsecau- 
tioner giorte, at enD og en Defpotiff UnDerfaat funDe 
tage i S8et«nfning at b(iDe Venetianff Q5orger* Genua 
bar aDfliOige gange fegt at unDerfafle fig fremmeD 4)er* 
^ab, og Polen, i\>ot Slegieringen er Ariftocratiff, 
er Det ^anD, f)\>ot Difcordia eller UfamDragtig^eD^ 
(^uDinDe b^iDer fit rette (SaDe* 3fntet fommer mig fe(* 
fommere for enD Den SlfriD^ning, Autor gier paa tempe- 
rerede Monarchier, naar b^^n figer, at ©pDer^ 
;S[)»etfe iffe paflfer fig paa De famme, men at point d^Hon- 
neur eller Q3egier(igbeD efter et f!ort ^a\>n ber er enefle 

'^^enDer tit flore og Heroijfe ©ierningerj ret (igefom 
ban funDe Dcere forDijfet om, at Republicaner, Dret>et 
alleene af ©pD og ^ierligbeD til 5«Derne(anDet og af 
35egierlig^eD efter Q5er0mme(fe og et 9?a»n bo^ ^fter^ 

fom^ Ep 614. <^ Co) §©> 207 

fommetne, ingen an&en Motif funDe f)a\>c til &erc« be^ 
v0mme(tde (^ietninget. ^er be^0t)e^ at dibe^ bt><^D fom 
(iSfler fJluUt ubi ilWennefJerg ^tetter, for at Demme mcD 
nogen ©tunl) b^^*"* ^'onD en Republicaner etfic 
fit S«&eme(anD, faa fanD en Monarchifl UnDetfaat 
e(f7e baabe Sanbet og ftn ^onge^ unt)ei; bt>i^ ^eflPptteffe 
ban (eoev, 09 b^^Jn ban bar ftn vBetfarb at tilflrifte, 
faa at l^eor &er gieeg Motif til en enfeJ, er b« ^en&er 
ti( en DobbeU ^ier(igb^i>^ ^pt) ui)en minDfle ^enfeen&e 
til noget anDet er eQtr^ faa rar^ at mange l^at)e t\>iltt 
09' enbnu tftile om Den« Exiftence, 09 er bet Derfor, 
at en befienbt Autor figer, at SBegiarlig^eb efter Qftre 
09 et jlort 9?a»n bar bpgget De flecfle Hofpitaler. 
•g)»ab Autor meener Deb Defpotijf Oiegiertng, fom 
ban meb faaban bceflig $art)e afmaler^ 09 paa b^^(fen 
ban ftger it\>aUn ©pb eDer Honneur paffer fig, men 
alleene en flaDiff ^rpgt, fanb /eg iffe ftge* @aafom 
t)eb Defpotiffe Slegentere fanb forfkaeeJ faa oe( ^p* 
ranner fom u^omjlranfebe Monarcher, ber regiere efter 
eget ^ebag, og fom ingen Sot)e ere unberfajlebe, faa ub:* 
fobrebeg, at Autor babbe forf(aret bette tibt tpbeligere* 
*g)bi« ^an i 2l(minbe(igbeb iicx\>^i forflaaer u^omffroenfebe 
Monarcher, ^bilPet fpneg at t)«re i^ani 50Jeening, 
efterbi ban bejlriber Defpoter fom Siegentere, ()t)ilfe,6i 
formebelfl ben abfolute usomffranfebe SWagt, bbormeb 
be ere bdla^^^, ifU fanb oare gobe^ men anfee Unber* 
faattere fom fi0bte @(at)er, og b^nfatbe til ^ellpjl og 
Sl)tUil0il)tl>, teggenbe all ^prben paa en Vizir eDer 
Premier-Minifter, /eg ftger, W^ i^an i 2l(minbe(igbeb 
l^erbeb forflaaer abfolute Monarcher, og ^otber for, 
at ©pb og €enet)o(bg »g)errebom iffe fanb txere foreneb 
meb binanben, ta(er ban mob ^rfarenbeb. ^iflorien 
Difer ubi •?)obetaU Exempler paa bpbige abfolute 
Monarcher eller foabanne, fom ^an falber Defpoter. 

8itt. l0rar,fj(ilbeju Ajitl 208 <®@ Co) @6> Ep. 514- S)en »iifer ogfaa, at mange Deb et u«o!iiffranfet •^etre^: 
bom« 6r^t)ert)e(fe ^at)e renonceret paa Dere* forrifle 
$e9( od gafiet/ faa av tt af ont)e ere b(et>ne faa dDt)e/ 
at De ere b(et)ne fatte uDi ClaiTe meb be befle Sle^ 
gentere^ @n faaDan ^oran&ting er ogfaa intet Paradox, 
^bertimol) t>et er ganDffe naturligt/ meb minbte man 
t)i( jtge^ at (igefom en tiUaget ubi ^agt og 0)79nDig^eDy 
faa aftager ^an^ Ambition og ^egioerHgl^eD eftet et 
goDt 9?aon ut^i J^iflorien^ 5)e £af!et Derfor, fom Autor 
tiileggec ^iegienngen/ maa aOeene tilleggect diegenterne^ 
UDi Det Romerffe ^erre&om tat famme (Kegieringg:^ 
Form unbet Trajano fom unber Nerone, famme 
unber Antonino fom Commodo, famme unber Ve- 
fpafiano og Tito fom unber Domitiano, og bog 
(ebebe Romeme i Uge faa f!or Spffalig^eb unber be 
«f0r|le fom ubi Ujfelfeeb og 6(enbigbeb unber be ftbfle* 
<Baa at bet berfore er ftort, at Unberfaatterne^ QJelflanb 
og Q^oejlanb flipbe iffe af Siegieringen, men af 9legen^ 
terne* Autor f0ger at bejlprfe ftn Thelin af Orien- 
taljTe og Tyrkiffe Monarchers Exempler. ?9?an 
maa be( tiiflaae^ at be famme ere og l^at>e oceret flerre 
^pranner, ffwnt bog iffe aUej ti^i man finber ogfaa 
bfanbt bem en Cingiskan, en Tamerlan, en Abbas, 
en Soliman, en Akebar, en Oran Zeb, en Saladin, 
og abjriUige anbre, ber \x\ii ©pb og S)ue(ig^eb iffe b<it>e 
gittet mange gobe JKegentere noget efter* £)g, la\i boere, 
at be aQe ^abe ixeret ^^pranner eller ubueKge diegentere^ 
faa flipber faabant iffe af Diegieringen^ Form, men af 
be Orientalffe Sanbeg 95eflaffen^eb og forberbebe (Sab^ 
banerj tt^i, ^oi^ een af be gruetig|le longer nti Orienten 
ha^U regieret ubi et anbet £anb^ ^t>or man f)a\>U meere 
Id^e om S)pber og Safler, \>U\it 9legimentet iffe t)abe 
b(et>et i>ct famme, fli0nt Dtegiering^ Formen bar i alle 
SWaaber Un famme* ^erubober, enten et Monarchic 

er £p.5l4 <^ (O) §^ 209 

a inbffranfet t)cb 8i)»e eller abfolut, enten bet regiereg 
fom et Fideicommis eller fom el Patrimonium ; 
faa, naar Slegentere ere gobe, fanb ©pb og Honneur 
ber fittbeg og 0t)ee? faa »el fom ubi anbre Svegieringer* 
Cg b0r berfore Ungbommen^ jDptugtelfe t)«re cinber(ebe« 
«nb fom Autor fore|?ri»er, og beng Information be^ 
jlaae ubi anbet enb uU en jTat)l|f §r9gt5 t^i man fanb 
iffe mU, ^oodebeg en Defpot t)U opf0te fig, om i^ansa 
Dil migbruge fin 9D?9nbig^eb og tractere Unberfaatterne 
fom ^roelle eller £i»egne, eller om t)an effer be gamle 
Patriarchers Exempel, fom ogfaa Dare beflabbe 
meb famme u^somjlroenfebe S!)?agt, oil tractere bem fom 
S30rnt 3 faa ^aat>^ maa Ungbommen ubi Defpotiffe 
Siegieringer inbpranteg baabe S)pb, Honneur, ^ierlig* 
^eb og ^rpgt^ ^tQ beeb iffe, om /eg ret ijat begrebet 
Autoris Thefin berubij \)mi /eg iffe fjar begrebet ben, 
er bet b^n^ egen @fo(b, efterbi ^an iffe f)ax difting- 
veret mellem BarbarifJe Defpotifmer og anbre 
abfolute 4)^rrebomme, l^vilfe i ^enfeenbe tit fKegieringg* 
Formen ere af een flag^ Architectur, men afmateb 
all Defpotifmum fom en JKegiering, bt>orubi ^berfen 
©pb eller Honneur fanb bobe @teb> 3ngen 9le« 
giering er eller f^ax boeret meere abfolut og defpotifl 
enb ben Ruflitf e, og ingen SXegent ^aber bog meb f!0rre 
£>tnbpgge(igbeb arbepbet paa at moralifere fine Unber^ 
faattere og at inbprente bem S)pb og Honneur enb 
Petrus Alexiovitz. S)en gamle Syracufa bar aU 
brig Boeret nhi (pffaligere ^ilflanb enb unber Gelonis 
og Hieronis u^omf?ranfebe SXegiering* ^tttt og anbre 
Exempler fulbfafler Autoris Thefin. *^an burbe 
i mine ^anfer i (St^ben for Defpotifmer i SIfminbe* 
tlgl^eb aDeene b^be anf0rt Afiicanjle '^prannier, fom 
flipbe af anbre ^ilber enb af 9legieringen« Form, ^an 
burbe aDeene b^be talet om be fD^i^bruge og ^orberbelfer, u 

fom 

14 310 <®@ ( O ) §fr> Bp. 514. 

fom aoU^ af faabanne dtegietinder^ eg fammenftgneb Dem 
mei> t>e Ukti^, fom flptie af forDem&e ^oltofKtQimngtt 
00 Ariftocratier, faa ^at>De Concludonen b(ei>en 
an&efUOe^^* ^att butOe ^ai»e gioet en ret Deiinitioa 
paa DefpotiTmus, ^Ufen ^an meO faa fort $art>e 
f^at afma(et^ og til ^et)ii^ aQeene anf0re be Ubelb^ fom 
^nbe« ubt be fleefle Africanffe og OrientalfJe De- 
fpotiliner, fom ftnbe^ ubi be £anbe^ ^t>or ingen &nift 
fee^ af Moralitet. i^et Commer mtg for^ at f^m 
^erubi (igefom ^ar gaaet paa (^leber^ og Hh briflet ftg 
tH {aat>m diegiering at definere; f^i DefpotiliiiuSy 
enten ben finbe^ ubi Aftica eUec Evropa, ubi morali- 
ferede eller umoraliferede feanbe, fanb iffe anber^^ 
(ebe^ defineres enb en arbitraire Oiegiering/ ^bor 
Slegenten efter be atbjle Patriarchers Exempel feat)er 
^ali og ^aatiD ot>er Unberfaatterne^ faa at ^anf$ QSiUie 
aDeene er €anbetg £ot>* (Saaban Definition er ooer* 
een($(lemmenbe meb Un ^e|fribe(fe/ fom aUe Moraliffcer 
og Politici gi^re^ og^ naar faa er^ oife^ af utalige 
Exempler, at unbcr gobe Defpoter Unberfoatterne 
fanb (eee ubi gpffaiigb^b, og at S)9b og Honneur 
^at)e @teb ubi faaban Siegiecaig faat>e{ fom ubi De- 
mocratier, Ariftocratier og inbflranfebe Monar- 
chier- SMit Jorfat er iffe at bejfplbe Autor for indi- 
recte at ^abe bilbet feoerte all Souverain JXegiering: 
(Saabant fanb maaffee a(Drtg ^aoe rinbet b^ui i ^itibe* 
"3«g H^^ alleene, at \)an burte ^at)e forffaret ftg tptit^ 
tigere, ffient man fanb jige, at (Sfriftet beri>eb b<^bbe 
tabt noget af ftn ^]>cii«, faafom tore '-^iberg Soefere iffe 
finbe (Smag uben ubi concife og beiger &tiU, ^t>ociibi 
^t)er Paragraphus ^tter 2tnfee(fe af et Epigramma, 
faa at be brage a(t^ i)t>at> fom: De beb fer^ :^pefofi 
iffe fanb fatte* S)erubi t)ar Autor fortrejfeiigen reuf- 
feret. 3eg btifier mig bog^ faafom /eg ifSe atttb 

f0(ger Ep. 614 <^ ( O ) g||> 211 fefget &tt0mmtn, at ftge Uttt^ m ait t>t^ font ffrbe for at 
unDett)ife og tere^ bet ^eOer beflttte ftg paa en Dt&t(0ft^ 
enb en concife eg t)et9et @tiU^ t^t uti fltge iSfrtfter 
fant), efter Plinii (Stgelfe, fotfMf eg QJfet(0ftig^eJ) inbttt 
Repetitioner og Tautologier. 5)e Refiitatidner, 
fotti ttioD (Sfriftet ere fomne for £pfet/ og &e (>aarDe 
Critiqver, fom Derotter ere falDeDe, betage Dog tntet 
af Detg ^ritg; tl^i Det er iffe uben goDe og t)e( uD^ 
arbepDeDe (Sfrifter, fom bfitte igienneml^eigleDe, faa at 
Det fpneg iffe at tare 9?iDfiarl^eD for Religion og 
OanDbeb, men Jaloufie og 9Wteutr&e(fe, fom fatte De 
flieefle (Sfribentere i SBettagelfe* SWoD triviale Q50ger 
l)t>effer fajl ingen fin ^en* SHting beruDi b(it)er u^an^s 
fagtet, og igiennem ^ingre feeg enb meD (!ore §ep(* 
?0?en, faa fnart et @frift ber0mmeg, regne 58effp(&ninger 
neDj faa maa bet ^eebe, at Autor er en Naturalift, 
Hobbefianer eUer Spinofift, ba lebcr man alleene 
efter Orb og tffe efter SDleeningen* ©aalebejJ ftnber /eg 
at bare ffeeb ubi en Refutation, fom /eg i)at (afet,^ 
bt)or Refutanten anfeet fom ugubeHgt Utttt^ at 
Autor falber Bayle en flor SDJanb* ^acd^ti b(e» 
een forbum actionered, efterbi b^n f^a^De rofet Cal- 
vinum for f^ana ?arbom og (Sfarpftnbigl^eb* 3eg for 
min ^art bifalber bem, fom ^olbe ©friftet at bare 
iffe minbre opbpggefigt enb liixliQt, og ()t^B nogle ^ep( 
berubi jtnbes^ fanb be iffe anfeet anber(ebeg enb nogle 
^letter paa et fmuft Slnfigt* 2)et fornemfle, fom mig 
foneg t)arb at cenfurere^ er bette, at b^n fpneg at 
confundere alle defpotiffe eller usomffranfebe . Sie* 
gieringer meb faabanne^ fom 0\>tM uiii Rom unber 
CaKgula, Nerone &c., I^bilfen §ep( man feer Gor- 
don ubi bani Slnmerfntnger obet Taciturn at b^be 
begaaet^ ^an fanb ftge^ at max 9iegentere eUer St>^xiQt^ 
beb ere gobe^ faa ere aOe Siegieringer gobe^ enten be 

^abe 

14» 212 <9^ ( O ) §S> Bp. 515 l^aDc 9?at>n af Monarchier, Ariftocratier cDec Demo- 
cratier, ofl felier man eftet Exempler, faa ftnD« 
man, at Untierfaattere ^at>e (et>et u&t flecre $rt^eb og 
boecet min&re ^pt&et unbetfafle^e uW t)ljfe Monarchier 
enb ubi mange af &c faa falbne fri Republiqver. 
3l«9 focbli&er k* 
„ Epistola DXV. 

|4n t)i^ >§)el)ning bUt> engang abfpuct^ bt>i({en Re- 
ligion og ®ui)$bpife(fe b<tn \)oltt foe ben fiffeifie 
og gmnbtgfle* J^an ft>arebe/ at Den Dae Den 
befle og gvunDigfle^ fom ^at>De meefl Otereen^fiemmeffe 
meD en t)e( inDcetteD Stegtecing/ fom gninDec ftg paa 
9?atut;en« £ot), og at Den, fom forefog ftg at flifte en 
Religion, itU funDe gi0re beDre enD at f0(ge gtunDtge 
t>ecDfltge SoDgiDere^ ^(an, Det er, mage Det faa, at Det 
b(et) en fu(D(ommen Conformitet meOem Religion 
og ^ocgeilig 9{egiering5 ^bi/ fagDe ^an, t\aat et 
Religions Syftema faafeDe^ Dae forfattet, funDe ingen 
^nUDning gtDe($ tii at |)0De ftg DevoDee« Wiati maa be« 
fienDe, at intet fovnufttgeee ^Dac l^erpaa funDe giDe($ af 
en Wian\i, Dee ingen Q^epDifer ^aDDe uDen ^omuften^ 
£9^ og De natuvlige £oDe, ^Dorpaa De Q3orgee(ige gcunDe^» 
93i DectmoD/ fom l^aDe @uD^ aabenbareDe OvD ti( ^e9« 
Difec, maa f0(ge Det famme, og (aDe Det uDi ^9cfe(fen 
D(cre DOC eenefle Slettefnoee, faa at Di ofte i Dijfe ^ing 
maa, fom 0^ befafet ee, tage ^ornuften fangen unDei 
'^eoen^ SpDig^eD, og iffe ;ufl antage Den ^pcfeffe, fom 

f9ne^ Ep 615. <^ Co) @6> &18 fpnefi at bcete antdgeligfl^ men Un, font er befatet at 
0\>ci, og bettabne og imoD DerDflige QJiifeg Sn&DenWnsei: 
meb et bejlanbigt avvog %« eller et, faa figer ^errem 
®etimD& bfanbt ^5^^^ fotn oiDe af ingen Revelation, 
fanb en Religions-@tiftec intet beDre gi0re enD atw 
tnDrette ®ut)«sS)9tfelfen eftet fornuftig dvil Siegietingg 
Model: iSaaleDeg, at, (igefom en Del in&rettet 9ie* 
giering ut)fort)rer fomemmeligen^ at Den ^spefle ^Mgt er 
concentrered ui)i en enejle ^erfon, enten Den er 
limplex eBer compoGtus, faa b0c Den fornemfle 
ReUgions-Slrtifel ©are Denne, at Der er fun en enefle 
®uD5 ^bi/ (igefom intet fotaarfdger jlerre ^orttimife 
u&i et Societet, og fnarere beforbrer betg Unbergang 
enb ben ()0pe(!e SWajefletg Steeling, faa er ogfaa ubi en 
Religions-^tiftelfe intet baar(igere og ffabeJigere enb 
at ftatuere independente ©ubertf Pluralitet^ 
^ibere, ligefom uDi en Del inbrettet Siegiering ubfobreiJ, 
at Unberfaattere erfienbe bereg . beffiffebe ;^t)rig^eb og 
ingen anben for retmafige JKegentere, faa ubfobresi ubi 
Religionen, at S)prfe(fen alleene ffeer til ®ub, og at 
intet anbet ^oefen berubi blit>er beefagtigt^ Q^ibere^ 
ligefom be Projectmagere ubi et Societet (>o(beg for 
be ffabefigfle 33orgere, fom gi0re §or|Iag, ber figte til 
at foaffe Di^t Stegieringg ®runb(ooe, faa b0r be ^olbe« 
for be flrafttoerbigjle og falffefle Sarere, fom f0ge at 
forplante Sarbomme, ber fIgte til •&ot)eD^Religions-2lrtifs' 
ierfJ @t>OEffelfe* Sligemaabe, ligefom be ^olbeg for be 
befle og buelig(!e S3orgere, ber flrcebe at efterlebe £anbet« 
^obe og beb ^lib og Slrbei^be at befobre et Societets 
9?9tte, faa b0r be ubi Religionen l^otbeg for be gub^* 
frpgtigjle ^enneff er^ fom befiitte ftg ^aa gobe (^ierninger*' 50 
^5i/ ligefom en fornuftig fRegent Mber iffe b«m fot 
ftne troefle Unberfaatter^ fom ibeligen frumme ftg ubi 
kani Sorjlue, fom giere £t)t>fange og ^er^ tit kani 214 'C8@CO)§S> 1^.615. fdttemmtl^t, 09 font ftet)fe Qaat meb ^nf^dninser uOt 
J^aanUnf men Dem fon flUtUnOe |lc<ebe uH (^ierninsen 
at efterUbe en ^etgertt 09 Un&erfaat(( ^ti^t, faa maa 
man og ttot, at U iHt bsn fioi^ti fot cegte ®uD^ 
^0(n/ Dec ere (igefom (imeOe tU '^empfei og ^efltge 
^teber/ og ibetig raabe •Oene «^em I t>et er^ fom agere 
^iggerc/ ^oi(fe Religionen b0c fcette uDi famme 
GlafTe, fom et Societet fsttec 0rfe(((0fe @to&ere/ 
^oocunOec fant) befattei^ 0^unfe/ ^oi^ ^ocretninger aQcene 
ere at tofe^ fonge og tigge* QSibece^ faafom uDi aQe 
dlegiecinger^ 3nO(ette(fe <Bttaf og Q5e(0nning anfee^ fom 
j^alfen ubi en ^ogntiig/ faa fanb ogfaa tngen Religion 
^aoe 9^aon af Religion, meb minbce ben Soecbom om 
<Stcaf og ^etonning ubi bet anbet £to berubt et en 
^o»eb»2lrtifel* 6n EpicuraeijI (SubgsS)prtetfe et bet* 
foce ingen (3ub^s^9tfe(fe^ og ben Devotion og ^n« 
bagt/ Epicurus (ob fee mob i^uberne^ gioec Portrait 
paa en Oomcediant. ^cagt ubi uboocte^ <Bub($s 
!^pvfe(fe ^at og megen jOt)ereen^(iemme(fe mcD et Socie- 
tets 3nbcette(fe« Ubi t>e( inbcettebe Stater ^cmtme^ 
'Pppig^eb og bberflob; Ubi Religionen maa ogfaa 
^inbte^ pmgtige Ceremonier, fom f0ce Coevtcoe meb 
ftg* $cembe(e^^ (igefom ubi et ^t>ert t>ei inbrettet Societet 
coatbepbe^ paa ^eOev at formeere enb at fotminbffe ^oc« 
gecne? ^aO/ faafom 3lnbbpggecnei$ 0)2(engbe ec ^anbet^ 
^t^tU, faa fanb ubi aU Religion ben ^ttifei anfee^ 
fom l^abeHg og focbetoelig^ bee ^inbcet ^ffom^ ^or« 
p(ante(fe og recommenderer ^(ofiecs^eonet fom en 
^eOig @tanb* <^ibei;e/ (igefom en focnuftig £ot)gtt>et 
focfattec ^notbningev/ bee opmunttet ^^olf ti( Slrbepbe^ 
^PocDeb et Societet beflptfe^/ og ^PotPeb fPabeKge 
Paflioner, ©ciQec og ^Opflec qpctie^/ faa er ogfaa 
focn0bent/ at ubi Religion iffe paabpbe^ foe mange 
Reflet og ^eOige S)age/ bt>otPeb npttigt SUbepbe forf0mme^/ 

og Bp. 51S. <^ Co) Sft> 215 og (Sub^«^9tfe(fe ^eOec flapped enD ftittpt$* ^t>onit« 
ooer (n^Der Religion, font er betpnget meD faa monge 
Ferier og !^tU»'S>ctdif fonO tt( den^ ^orfDar intet an« 
f0ce uben &Vibi arbitraire ^StOie^ eOet at ^et f^av be« 
^aget >^tmmeUn faaDant at anot^nt, og fommer bet ba 
an paa ^epti^/ om ^nor&ningen er forfattet ubt (dub^ 
Cabinet og iffe paa et geiflligt ^anbemobe eOer ubi 
en ^rce(le8$orfam(ing» ^bere^ (igefom ubi en Pe( inb« 
tettet @tat @pnbec og ^i^gierningec maa(e^ efter ben 
Relation, font be faae meb Societetet og bet ge« 
meene ^e^e^ ^oilfet ^o(bei$ foe ben rette Qkcgt^ faa 
maa ogfaa famme Q^eoe^i^faale bruge^ ubi Religionen. 
Ubi et Societet ^o(be<J §tebg*5«>«0u«^r<t</ Rebellere, 
^9t>e/ 0)}orbete^ ^veftienbece og anbce beflige foe be 
grotjefle ©pnbere, eftetbi bere« 3br«ttei; ftgte til ^tauni 
;^be(egge(fe/ og betimob ^anb(e^ (empe(igen meb anbre/si 
if^ii $ep( ingen Influence ^ape paa @taten^ faa bee 
be famme ubi Religion aOeene anfee^ fom Sitttm, 
^Pi^ ^cecbom flgtec ti( Religion ens Dellruction, og 
poenale ^norbningec iffe gi0re^ og fufbbpcbe^ mob aOe 
98i(bfacenbe^ ^e(fl bem^ fom ubi et gobt ^orfoet Dilbfare^ 
og ^Di^ Q}i(bfare(fec iffe fiebe an mob Religionens 
jg)0Peb«21rtifU/ ^Potpaa ben grunbec ftg* l^et maa f^tt 
bebe fom ubi en Pecbflig <Stat: Minima non curat 
Praetor. €n fornuftig ^opgioec feee og tii, at ZanM 
iffe betpnge^ meb alt fot mange ^nocbninger^ (igefom en 
tetf7a|fen Medicus iffe anocbnec fot f!n Patient ait 
fot mange Recepter; '^i \>th at multiplicere 
£oPene^ og at fubtilifere for meget^ b(iPe gemeenfigen 
.t)OPeb«'^tng forf0mte« @aabant blipet og critifered 
ubi abffiOige Religioner, paa bt>i(fe fatten faa mange 
Broderier, at man ofte iffe fanb fee @tunben beraf* 
S^berne^ f^^ii Religion Pat betpngeb meb faa mange 
SInotbninger og Oeremonier, funbe unbffpfbe fig meb 216: "^ Co) §8> Bp. .515^ 

®ttt)g 58efa(nin9, ^t)ld (Sigte for Dem fuoDe Dare ffiulet* 
^t €()ri(lne fanD i ^enfeenOe til t)iffc Dogmata og 
nog(e S(nDri>ninder anf0re t)et famme/ og ftse: ®ette 
fanb t)i ingen fKeeDe gt0re tt( og forf(are/ l^t>prpaa &et 
er grun^et^ meti/ faafom ®uD meb {(are brD Det ^a^er 
befatet^ maa t)i troe^ at Det er \>zl grunbet/t fficfnt Det 
pt>ergaaer SDienneffetg inDff roenfebe Q5egreb, og i Det 0»rige 

wiffe jlri&er moD ani)re ^o»e&*35uD* 9?aar /eg ftfl^J^t ftijfe 
SlnorDninger, meener /eg De, fom uDi proteftantijTe 09 
reformerede SWeenig^eDer^ere antagne, ifPe bem, ^t)i(fe 
ut)t ben Romerffe ^irfe anfee* fom ^roeng 5Jrtif(er, 
ffient ingen \Sut)8 SBefaling bertii ftinb Diifeg, men 
aUeene grunDe jig paa 9E)Jenneffe(ige gofte, fom ere for^ 
fatteOe paa De ^iDer, Da Oen 3orDeng ^art, fom &i 
beboe/ faae {7iu(et under Den tpffefle ^an{unDtg()eb/ faa 
at t)e nu soerenDe Roman-Catholffe maa taffe @u&, 
at Religionen er iffe bleoen enD meere defigureret 
og Danffabetj ^^ om Paven og 3)?ib&e(:55({Dereng ©eifl^ 
(igb^D^aoDe ftatueret, at ^?aanen ear af gren £)fl, 
t)i(t)e t)en ^rDom flra); uDen mtnDfle ^etoenfning i^at)e 
Doeret antagen fom en ^roeg SIrtifel, og Sfterfommerne 
i>i(De bolDe fig forbunbne ti( at t>an&re ti( ^aalet meD 
Dem, fom (a&e |ig merfe meD minDjle ^t)i(gmaa( Derom* 
Q3iDere, (igefom en fornufttg ?oogit)ere efter StgermanDen^ 
Exempel, fom examinerer 3orDen for at oiDe, tU 
^t?i(fen ®aD Den er beq»emme|l, fatter for 5>pnene £an« 
Detg ^ejTaffen^eD, 3nDbpggerne« 2trt og Sgenffab og 
anDre DmjlceuDigbeDer, b'>orefter Mn ff ierper og formifDer 
{pbenej tbi ^&aD t)eD en maaDe(ig^®traf, oeD^ruDfeier 
og SrinDringer fanD uDoirfe^ blant et ^o(f, fanD »eD 
^ijle, ©oarD og ^ine^^Baaf jffe ufi&irfeg ^o« et anD«^ 
faafom Der efter Orbfproget bc\)0\>(i jfarp:£uD tirfPabbeOe 
«^ot)eOer: ^aa maa pgfaa t|Di Religion ^olDei^ for 

•3 en ^roej; Slrtifel, at (SuD i^a^a fammc ^m^an&ig^eDer 

for 1^.616. <®§ Co) §^ 217 for ;?>9nene, faa at ^an ifCe dicterer (igc @traf for 
Ijfle S^itjgierninflcc: ^l^t, naax to giere bet fatntnc, et 
t>et tffe flebfe Ut fatnme: en ooerit(e^ af ^ceftiQi nature 
Kge Paflioner at IxbtiDc en ©pnbj en anten met) 
faa(Dt Q3(ot> betirtDec i)en famme. ©iemingerne uDi |tg 
fe(o ere (ige, men i .C)enfeenJ)e til ^erfonernc Dog usftigej 
ber fpnbeii af @{r«be(tg^eb og et ^iOftdt <3a(i)efu(& 
Temperament, ^er af frit Sorfcet* S)et er berfore 
i ben ^enfeente, at abffiBige Theologi iffe bifoibe be 
geijllige S)omme, ber forbi^mme bem til etwg <Straf, 
fom ot>ert>elbebe af ^ngefi^ @Qgbom og ^int forforte 
bereg ii\>* €n €o6git)er feet ogfaa n0pe til, at ^traflfen 
f&arer til §orfec(fen, at ben albrig blittec faa libcn, at 
ben ;o fanb ^olbe ubi ^emme, og albrig faa Dor, at 
ben fanb anfeetJ fom tpcannifP og foraarfage Defpe- 
ration; Exempler paa alt for liben ®traf, fom 
tngen QJirfning fanb \}a\>tf fees ubi abffiUige civile 
^ot>e, fom betfteb giere^ latterlige. ^er ubi 9?orben 
funbe et t0?orb forfoneg meb en liben *5^enges@um* 
Sfter ben Frififfe ?ot) betolebe man fun en @0fling til 
ben, fom man bo^be prpgtet meb en ^tof. €fter ben 
SalifTe 3 Sous eller ben »eb 4 ©fifl.' gfftr be 12 
"^aoler^ Sot) forfonebe man et :5C>refigen meb 20 ©tptier, 
b»orubotxr en faab Romerff ^erre lob ftn ''tiener 
boere en ^ng efter fig, beelebe ;$)reftgen ub til bt>em 
ban m^bte paa <S)aben, og berpaa ubta^ 20 <^t9t>er. 
^ige . faa. mange Exempler fanb : af fioobeger anf0ce«l « 
paa alt for i^aaxli @traf. 3eg »il fun anf0l:e et, fam 
finite ttbi be 1 2 '?:at)ler^ €ot>, oeb ^ttilf en Creditorea, 
naar @ielben inben en . t)ii$ '^it) iffe betaiebe^, bat^b^ 
SKet til at ff iarc ©tpffer af ^Iplbneren* .gegem, @aa« 
banne £oDe fanb infet ^tti ^a&e titi polerede <Stoter, 
ep better ubi. Religionen, i^^ot for jen ttmeiig ^orfeelfe 
iffe fanl> dicteres ePig; <Straf» Qies nietnet f^ettftb 

ben 218 '^ ( O ) §^ I*. M& 

t)(n naturlidc Religion alUene; t^t^ ^t>i^ foaDatt @traf 
dicteres of &ixh, 09 bet meD Rare Ort>^ bee man 
^o(be i>en at txcre rttfcet&ig 09 proportionered tfttx 
^ocfeelfen* 3eg flger: tncD flare OcD^ f»r Dertnei) at 
, tiff tenDegioe/ at &en <Straf/ font uDi @friften omtd(e^^ 
l^at)et QiM Sinletinins ti( flribige $orf(annder meBem 
kitU*t(ttm feft)* €n Religions-<Stlftei: gaaer betfot 
t>tfe(tden ti( ^ecf^^ naat ^an f0(gev famme ^(an fern 
focnuftige ^oogtoece ^aoe iasttaget^ faatebe^^ at ^an giet 
tt( ^Dt>eb:*21ctif(e ubi Religionen, ^i>ab font ^an feet 
at txtre @ninb(oDe ubi en t>e( inbrettet <Stat/ ti( fdi* 
f&ttifU ubi aanUlidt ^itiQ, i)Mt> font ubi et Decbflist 
Societet faa(ebe($ agUi at Dcete^ 09 focfaflec^ f^Mt) 
font ber ^oibe^ ffabeKgt* ^egge ^pgntnger ubfobre eet 
flagd Ovunbt>o(b og eet flag^ Materialier ; t^t^ ^1>oct)e( 
bet ene ec aanbeiigt^ bet anbet legentUgt/ bet ene (tgefotn 
af Marmor, og M anbet af ^uurfieen/ faa ntaa bo^ 
Formen og Architecturen Dare ben famme/ og l>tt 
ene ubttpffe^ efter Ut anbet^ ^iOebe* (be ferfte foc« 
Mnuftige gobgitoere ^abe ubi Societeters @ttftelfec bwgt 
tt( Q^epbifer 9^atuceni$ ipi, bboruboder ftlbece Religions- 
@tiftere ifMt ^oibet for^ at bece^ Syftemata funbe befi 
formeres eftec faabanne 9legieringer^ ^(an. ^et et 
at anfee fom >^ot)eb<^rtif(er ubi Religionen, f^wnH 
fom be ftnbe at ocere ®runb(ot>e ubi en t>e( inbrettet 
@tat/ at be bo(be be ^rbomme fhrafbcerbigfl^ fom fhibe 
mob fomme fiindamentale ^obe^ og efter £oogibeme<$ 
Ekempel iffe betpnge Religionen meb t>iffe Dog- 
mata, meb minbre be af (Sub meb flare Orb ere paa» 
bubne at antage^* 3eg figer: meb f(are Orb^ tbi/ bbt^ 
jDrbene faa(ebe« ere forfattebe^ at man iffe fanb fee 
enten be inbebofbe ^efa(ntnger eOer alleene ^tllabeffer 
ubi Diffe $i(f(eiber/ og bbi^ be ere unberfafiebe fhtbige 
^orflartnger/ er t>(t flfferfl iffe at gifre indifferente 

^ing Bp. 61«. <4l§ ( O ) @C> 219 

^tng tit %roc^ Strtifle^ «&t)t£( noflen »t( foregi&c^ at 
Det er en nmnuliQ oq forfcengelig ^aafianb/ at en 
Religions-gorfatter fJa{ bni^e et Societets SnOret* 
ning tt( Model, Da foate!$ Dertil^ fom fet er fagt^ at 
bect)ei> aOeene forflaae^ faabanne Religions-'^^t^ 
fattere, fom af ingen Revelation »iDe at figej 
tf)i naar ®ub befalet/ faa maa tcoe^ enD ^t>aD 
fom oeerflaaec SotftanDen, faa b(i&e til @9ne^ 
»«renbe indifferente ^ing af Q5igtig^eb og 
til @pnea«oaten&e ftribige £o»e iffe meere ftti^ 
bige uDi fig felt)/ men alUene for Den inDffrcenfeDe 
Sornuft* ^aav Dette eftertcenfe^, fanD frit ftge^ meDw 
en fornemme ffarpftnDig Moralift, at Den fanDefle og 
reenejle £arDom, fom er dieter et af Religions- 
^tiftere/ fanD ^at>e meget onDe QSirfninger/ naar Den 
tffe er oftereen^jlemmenDe meD JKegiering^s^ eller Societets- 
Principiis, og at De fa(ffe|le £oerDomme (Dogmata) 
fanD baDe ^erlige QSirfninger^ naar De fomme obereen^ 
meD famme Principiis. ^\)ii min •^erre nepe grunDer 
fftxpaa, oil ^an ftnDe/ at Denne min Differtation er 
ganDffe orthodox. 3eg forblioer 2C* Epistola DXVI. ,, 

/^^^eg ^aoer paa aDffillige ^teDer uDi mine ©frifter^ 
far uDi mine ^tUt^Joi^oxm oifet^ at Den $or:: 
fticti, fom finDe^ meOem Nationer i «t)enfeenDe 
tt( S)9D og ^apper^eD/ iffe fanD fipDe af iixfttn, ^eDen 
eg 3orDen$ €genj{ab/ men af goDe Sooe og Cptugtelfe^ 

og 220 <^(0)§©> Bp.616. og at t)e 3nt>t)enDindet/ fom berimoi) 9\0xt$, tu af 
Ingen JSetpDelfe. Seg tifflaaet »e(, at £uft og gebe 
fant) til QJepe bringe flarte og f0re SWennefler^ 9Mcn 
Deraf flpber iffe anbet, enD [at] af Phyliff e Slarfagcr uDi 
t)iffe £anbc fanb a»(e« ftarfe og oe(tri»en&e Poltrons. 
Alitor af Efprit des Loix feJger l^erufci ben aU 
minDeUge ^Weening, og, faafom ^an« 5>omme og Q3e^ 
toenfnfnget ere tt&af ^or ^agt, t)i( Dere« ^aO, fom 
l^olDe S>96er og ?pber for at Dare locales, &et er: 
£ufteng, 3ort)enj5 og §0Deng naturlige QJirfninger, b(i»e 
enD flerre* ®amme berammeJige og anfeelige ^Wbent 
^anDler aDeene om t)en Materie ubi ^an^ i7De Q3og/ 
I^Dilfen ban begpnber tneD fciffe £)rbj barmen fttceffet 
SJJennefPetg (Stprfe og Courage. S)e faafbe £anDe 
gtr>e faattel £egemet fom @inbet ©tprfe^ (SaaDant 
merCeg iffe aOeene, naar man (igner en Nation meb 
en anben, men enbogfaa uDi Den fefofamme Nation, 
<Saa(eDeg ere De 9?orDijfe 3nt)bpggere af China be^ 
68gat)ebe met) flerre Courage enD De (Spblige* ®en 
9?orDlige ^art af Corea meD jlerre enb ben @pblige» 
Oq er Det Derfor iffe UnDer, jtger b<»n, at §olf uDi De 
barme SanDe ere @(ai)er, og beqoemme fig ti( at (ew 
unDer Defpotiff Diegiering, bboruDi be, fom (ebe ubi 
faalbe Sanbe, iffe fanb fTiffe fig* ©aabant flpber ber^ 
for af naturlige Siarfager* ^ibere, figer l^an, tiener 
America til ^mU ^erpaa* ^e Defpoti^e eUer 
u^omffroenfebe JKegieringer af Mexico og Peru Dare 
mob Linien, men mejlen alle frie §o{f oare og ere 
mob Polerne. 3eg Oil iffe anfere, i)\>at ;eg forben 
berom b^^^ fireoet, og meb faa mangt 4)i1toriffe Ex- 
empler beoifet, at h^t fpnefJ u^imobfigeUgt* 3^9 t>il 
Im forteligen examinere ^i^^ anf0rtc Autoris i>rb* 
£^an (ilflaaer i^am gierne/ at be faalbe £anbe fatib git>e 
£egemet <Stprfe, , men ingenlunbe, at ^apper|>eb, ^pb 

og ^ Bp. 516. <S§ ( O ) g€> 221 og ^Seflierlifll^el) efter 5rif>eb flpOe af £ttft og §0D^5 
^^t man f0De^ ^atU, men txinned tappere og b^Dige^ man 
metfer intet ^egn til SDJob eg ^appetl^eb l^oi Samojeder, 
®t0ntant)ere og anOre mee(l ^Jot&ijfe 5o(f* Sipjferne, 
f0ren& De eeO £Dt)e b(e»e cultiverede og t)eb Exempler 
opmuntreDe^ t>ate tilfonn agtebe feige og uflriDbare ^olt 
Om De 5(?orb(ige Snbbpggere af America og Corea 
f)a\>( meete Courage enb De ©pblige, fanb iffe fige^, 
faafom Oertil ubfotDre^ n09ete ^unDf^ab enb fom \>i 
berom l^at>e« ^an ftget/ at ^o(f uDt be t>arme £anbe 
ere (igefom j7abte til at (et)e ubi (S(af>etie og unber 
abfolut *?)ettebom* Wian flulDc beraf flutte, at faa 
eller ingen Exempler funbe anf0reg paa frie Repu-69 
bliker \i\ii be ©pblige 3orbeng garter, M bog 
J^iflorien bifer, at be f0t|le Perlianf!e longer for 
Cyri ^il) regierebe meb minbre SWpnbig^eb enb be 
gamle 9^orbif7e 'S0((l:er/ og at be oare anfeebe l^eOet 
fom primi inter pares eUer ^olUti Sorflanbete, enb 
fom Monarcher. fDet famme fanb ftS^^ ^^ be 
gamle ^gyptiffe longer, ^t>itfe Unberfaatterne elffebe, 
fom 930rn fanb elffe bere« ^oiXix^^ ^egge £anbe re^^ 
gietebei! oeb grunbige^ fornuftige og moderate ^obe^ 
fom iWe fanb loefeeJ uben Sorunbring* 5)e 3nb»en* 
binger, fom Autor gi0i: mob ben Chinefiffe Ole^ 
giertng^ fanb iffe til tntet gi0re be Q3eretningei:^ fom 
Miffionarii o^ berom ^abe mebbeelet^ Ubi America 
»ar oeb Spaniernes Slnfomfl ben Tlafcaltefijle Re- 
publiqve, ^bilfen oar faa flor og moegtig^ at ben 
funbe ^olbe @tangen til be Mexicanjle Monarcher. 
Medien, et fiort Eanbff ab ubi Afien, regierebe^ loenge 
fom en Republiqve* Ubi Palaeftina eller be Phili- 
fters £anb car 3^egieringen Ariftocratiff^ S)e Ty- 
rier og Phoenicier ©are forbum Republicaner. 
Carthago, fom lange fiigtebe meb Rom om ^erben^ 
«i«.«fot, fn^ *perre* 222 ^^ C^) §6> Bp. 616. ^ewebom, »ar en Africanff RepubKqve. S>er 
^at>be (Soefen^ ^eebe an&en 98itfning; ^i inttt $olf 
^at)cr (a&et fee fierrc Q3edier(tsl^eD eftet ^tte^eb og In- 
dependence enD bet Carthaginenliffe* Lycien, 

^0 et flof I £anD|f db uDi Alien, beflob af 23 Srt^*^t«l>^^/ 
Dd anfaae^ fom et Wlt^n^tt^ ^Dotefter en faaban fior 
Republik maa inDwtteg* ®e ©tajfe @taDer, fom 
granbfe moD Afien, b'>or ^ulben iWe trpffe&e bem, an* 
faae ^ri^eD fom Det fl0rfle ^lenoDie for 95?enneffer, 09 
fdnfc man ftge, at aJDrig noget faal&t og SfJotbifJ ZanD 
bar elffet meere Independence. Bofman, Artus, 
Barbot og an&re 9le9fes*53effrit)ere tale om Arifto- 
cratier t)eD ©ufb^s^pjlen i Afiica, eg om fmaa longer, 
fom regiere paa t)iffe (Steftet/ t)er b«»e ingen SDcpnbtg^eD^ 
3eg fun&e til J8et)u« b^rpaa anf0re fleer Exempler, 
men Dette fanD Dare nof for at t)ife, at moD Autors 
©lutning fanb giercg aOff illige ftigtige Stntegnelferj 3ntet 
^^\>iii berimob er flarere enb Det; fom tageg af be 
§oranbringer, fom De fe(t)famme Nationer ^ape poeret 
unberfajlebe, ^Poraf fee^, at S)pD og ^apper^eD, (ige* 
fom £arDom, Politeffe og (^aDer Pefte ftg fra et 
SanD til et anDet, ja et I^Pert £an& briber ftn §loD og 
Sbbe* Sn flet Siegent fanD giere en beel Nation 
aDuelig, og en fornuftig Oiegiering er fom Medese 
Cuur,- ber fanb gi0re terre ^ras:^inbe til blom^renDe 
(Greene* Perlianerne l^ape nu Poeret flriPbare, nu 
feige, nu igien flribbare* ^U S)pt), 9Dfanbt)om og ^iPen* 
ffab fpnteg tilforn at poere concentreret iU)i ®r«fen^ 
lanD* 9?u berimoD ere be gamle Qvaliteter for- 
panMebe til QJanfunbigbcb og §eigbeb* iOm Rom 
fant) man nu omflunber iffe anbet ftge enb: ^er Par 

7iforbum Rom, hie feges ubi Troja fuit. Ruf- 
ierne lobe frg i forrige Seculo briPe fom ^aar, nu 
flrlbe be fom Zewi* 3eg Pil iWe anfere fleere Exemplar, 

for Bp. 617. <®§ Co) §6> 228 

fH ep at isientage^ ^t)a& fam /eg tttfotn ^erom l^t 

ffre&et. 0)}an feet ti((ltoeffe(igen ^eraf^ at @o«(en« 

*^ce6e og SfJocDeo* ^u(be contribuere libt ^ertit* 
Seg forbiit>er 2C 
Epistola DX Vn. 

in *g)em melber uDi (in ftbfle @fri»elfe, at 
^an jin&ec 6e SBetanfninger, font /eg &ar 
giott ot)er nogJ^ ^ofler uDi et (Sftift, font 
falDeg Efprit des Loix, iffe at Dare ifbe grunbeDe, 
men meener Der()og, at /eg ^at)6e giort bebre iffe at 
cenfurere et ^erf, fom ^i>(Deg for en girat u&i Dore 
^it)en 3eg cenfurerer iffe ©friftet, men gitter aOeene 
min Q5etoenfning o&ec Dijfe @(utninger, fom jltiDe imob 
^r>aD /eg ubi famme Materie @t9ffe::t)iig f^at ffrettetj 
"$^i/ ^t)a& ^erfet ubi ^(min&elig^eD angaaer^ Da unties 
fftitter /eg De S8er0mme(fer, fom berpaa ere (agbe, og 
f)QiUt for, at faa @frifter ere ffreene meb |l0rre (Sfians 
fomJ^b og flarfere ere uO-arbepbebe faawl i Jg)enfeenbe 
4il ©tilen fom til Materien, og er bet berfore, at /eg 
meere enb eengang ^ar iffiennemloefet \i^ttt ^erf, bt>ilf^t 
/eg iffe gi0r uben meb meget gobe ©frifterj tbi, enb* 
ffi0nt abjfiUige Thefes mig fotefomme, fom /eg iffe 
fanb bifatbe, faa ere be bog fo^reflidebe ubi faaban 
Form, at be iffe fanb anbet enb bebage^ 3eg t)i( 
afteetve forefHBe mn ^erre en Paragraphum, ^t)orweb 
boti enber Ut jicerft ubarbep&ebe Capital om ben (S«^ 
gelffk 9legtering» 5)en tptver faafebe^: Si Von veut 

lire 224 <®§ ( O ) §®> Bp. 617. 

lire I'admirable ouvrage de Tacite fur les 
moeurs des Germains, on verra, qve c^eft 

"d'eux, qve les Anglois ont tir^ I'id^e de leur 
gouvernement politiqve. Ce beau Syfteme a 
6t6 trouv^ dans le bois. !5)et et: ^»i^ man oil 
Icefe Taciti ppperlige <SPtift om be gatnlc ^96* 
ffetJ "SSebtcefltec 09 ^oeber, t)il man finOe, at 
bet ec af bcm^ fom Sngelcenberne ^at>e tagetldee 
af bereg politiffe Slcgierins. 2)ette l^etlige 
Syftema ec faalebeiJ funbet ubi (Sfooem 3nret 
fanb ooete ytdigere talet. Wlen man fanb bos meb aO 
ben Refpect, man ec Autor ffplbig, gi0ce en ©tcoeg 
becoi>ec« ^^i/ naac man tgiennem(cefec ben €nge(f7e 
^iflocie^ feec man/ at ben nu t>cecenbe Siegiecind^ $oc« 
fatning iffe ec fPeeb uben t>eb ^eoHs^eb og eftec fore^ 
gaaenbe ^ocDitringec/ fom ^at>e bcet>et ^ngefcenbecne til 
at fabriqvere een Slnotbnlng eftec en anben, tnbtil 
(Staten i^at faaet ben @fttfe(fe/ fom ben nu ^aDec* Ubt 
Wilhelmi Conqveftoris ^it> t>ac Siegiecingen fafl De- 
rpotif!» ^aafefgenbe Succeflions ^t)tflig()eb meQem 
\ian$ @0nnec og Defcendenter gat> Slnlebning til 
^ocanbring og at focnpe St. Edwardi £ot)e* ^ong 
Johannis flette 9iegiectng gat> ^nUbntng til ben ^onge« 
(ige (D?Qnbtg^eb^ 3nbffroenfe(fe* ^(muen ^at>be unbec 
be ferfie Pongee intet at ftge* "^Diflig^eb og Jalouiie 
mettem ^ongernf/ 9itbbecfTabet og (^etfltig^eben gat> '21n« 
(ebning til Unbcr*Parlamentets @tifte(fe, ^oct at 
ftge: ben b^efe >&ij)o(te t>ifec/ at Olegiecingen ^ac ocecet 
abjfiUige ^ocanbcingec unbecfafleb/ og at @nge(anb (tge« 

ufom Bom ^ac ibetigen fliffet paa ^taten^ faa at ben 
uU en ^(bec (yaoec l^aft anben @fiFfe(fe enb ubi en 
anbeu/ og at becfoce l^oecfen Tacitus eOec be gamie 
"^pbffei^ <Stat ^ec fanb ()at)e txscet ubi <Sigte/ og^ ^di$ 
ben €nge(ffe 0tat ec inbcettet eftec faaban ^lan, fanb 

Ut Ep 517. <^ (O) g^ 225 

bet iffe ^a&e txetet af ^orfat, men af puur ©Jumper 
SpWe* Seg troer neppe, at noflen Snfletjf Statift felt) 
nagter, at Den (Sngeljle Siegiering faa t)e{ fom anbre |o 
f)at laboreret af flore ^t)agf)ei)er5 tf^i, ^oig ingen 
@9g&Dm ^at>be ttaret, ()at)De ibeltge Medicamenter 
iffe »atet fornebne* ®et flebfettarenbe ^(ifferie, ^Dotbeb 
man ^ar fegt at bebe paa et ^uO efter et anbet, t)ifer, 
at ber ^av tooeret vitium in prima concoctione 
og en U'^orbentlig^eb, faa t)e( ubi ^Jpgningeng Form, 
fom ubi ^alfen, ^Doraf ben fammenbanger* ®et flaaer 
fun paa/ om ben nu efter nepe (Spn ingen bibere Repa- 
ration be^0t)er^ J^^ii faa er^ faa fanb man meb oor 
Alitor (tge, at fia\>t funbet, btJ^^b man flebfe l^ar efter^* 
kDtt og 0nffet/ ubi en fammenmoenget dvegieringc^ ^nb^ 
rettelfe* 3eg brifler mig iffe ti( at b0mme anberlebe^ 
berom^ €en ^nube flaaer aOeene tilbage at (0fe og eet 
@p0r^maat at befbare, f)\>i ©tormen inbtil benne ^il> 
bar b(et)et beb at cafe, l^bi Harmonien raeDem be 
trenbe 9D?agter iffe er efter i^njfe, bbi ifongeme, O^tx^ 
Parlamentet og Unbet(>uufet ibedgen jlaae bebabnebe, 
bbi man difputerer enbnu om (Sroenbferne, bbi man 
raaber enbnu paa ®fioe(g rette (Soettelfe og en fulb^^s 
fommen Balance? Q$i( man b^timob ftge, at atting 
nu omjlunber er fliDe, ^a Fanb fbareg, at faabant maa 
better tilflribe^ be ftbfle Mongers ^ornuft og (lore d\t^ 
giering«*kt>njl enb Diegietingeng Conftitution, og at 
t>ct gamle Fermentum eller ©uurbep berbeb alleene 
binbreg at \)a\>t nogen merfeiig QSirfning, faa at bet 
maa ^ebe: praefente Medico non nocet. 3)?aa 
er ellerg enbnu iffe enig om Parlamenters *g)o(be(fe, 
bbor ofte be ffa( fammenfafbe^, og ^bor (oenge be ffaC 
Dare k^ ?0?an taler enbnu om ^t^i beb Semmerne* 
Electiones. SDJan 0nffer enbnu falarerede ^er* 
foner^ og ^ongefige ^etienteret; Ube(uffe(fe« ^Mnge ^o(be 

8im 2 statist. 6tttt«manb, fjolitifcr. ^^^ 

15 226 <©S Co) St> Kp. 5ia Det enDnu fov en $e9(/ at Parlamenternes Depu- 
terede iffe ere tn&ffrcrnfeDe i>e& &e Committerendes 
Inffcnixer, ^DUfet foraarfaset/ at faa fnart Parla- 
menteme eve fatnieDe^ bliDe De felo fouveraine 
J^mtx af De Committerende, faa at Dere^ Ded- 
Jioner paHere for Nationens DeciGoner, flient 
&e ofte anorDne De ^tns, fom ere Nationen ubtf^ast^ 
(tge^ Wian tt)t(ler enDnu om Praerogatiyers 3nD» 
fFroenfeife 09 ^oregeife^ ^an feer enDnu Parlamen- 
ters ^(utntnger uDi Jg)o»eD'^ofler gelepDeDe tneD en 
(ang J^a(e af Protefitationer. jDtn Autor uDi Dette 
Gapitel ^ar oiUet flattere Det Snge(f!e $o(f/ fanD eo 
ti( Dtffe ftge«. «g)Dtt$ Det ^ar Dcrret ^ant$ ^gt, fom ieg 
D09 iffe troer/ ^ar ^an iffe nepe uDfhiDeret Nationens 
TcSgenflab/ faafom Den semeenHgen ingen $art)e HDer 
^Derfen paa Religion eller 9legiering« ^eg forbftoer k* 
n Epistola DXVm. 

et er mig ficett^ at min ^erre er fornepet meD 
mine JBetanfninger om Diffc ^ofler, fom finDeg 
uDi L'efprit des Lois, og, faafom )eg ^ar 
tilfienDegiDet/ at mig er forefommet aDffiUigt anDet^ fom 
enten bc^0Dcr Correction ellcr DiDere ^orflaring, faa 
for(anger ^an at DiDe^ b^oruDi faaDant beflaaer^ 3^g 
baDer iffe igiennemJafet QJarfet uDi §orfoet at criti- 
cere, baDer Derfor intet antegnet^ b^oruDoDer )eg og 
intet fanD anfore uDen nog(e faa ^ofler^ fom )eg enDnu 
baoer uDi friff 3bufommelfe* 9?ogU af Diflfc ^oflet ere 

8in. loeitttttinger, ©eflutnfnger. \M^ Ep. 518. * <4I§ C O ]) g^ 227 

faabanne, fom /eg itU ^ar funDet bifalDe, anOte faa^ 
Danne^ fom be^0t)e nogen ^oxflaxins, atiDre igien faa^ 
Danne^ ^dorom fant) ftge^ (ige faa meget contra fom 
pro, og Detfote i mine ^anfer iffe burbe foetteg fom 
Axiomata. Ex. gr., ut>i Den 7&e 55ogg if&e Capitel, 
bt)or Der l^ant)(e^ om Ct)inDe^d{egiment/ takx l^an faa^ 
(e&eg: S)et er moD ^5«>'^nuften og mob 9?aturen, 
at CDinbetne fore JKegiment ubi ^uufetj SDlen 
iCfe at t)e regiere et ftott 9lige. ^bi i^t>^& &(t 
fetfte angaaer, Da tiUabet ben ffrebelige (Stanl), 
fom be ere ubi, bem iffe noget Jg)errebom* 9Wen 
^t)ab betanbet angaaer, ^a^ faafombere^^frebe^ 
Hgbeb mebforer en fCagg ;imt>eb og 9Wi(b^eb, faa 
fanb et Ovige bermeb ^e((er t)oere tient enb meb 
ftrange ©pber* ©enne 35et«nfning fanb iffe Del 78 
bifalbegj t^i, (>t>ig bet er imob 9?aturen og ^^xmftin, 
at et ^ruentimmer ^erffer n\ii ^uufet, faa maa bet og 
boere imob 9^atur og ^ornuft, at b^nbe betroe^ et ^epere 
Svegimentej at bet fibfle fleer og iffe \>zt forfle, repfer 
ftg beraf, at bifle Nationer ^abe (>o(bet fornebent, ubi 
5(rbe«9iiger iffe at bige fra ben perpendiculaire 
Sinie, og at berfore, naar af \)tt ^ongefige ^(ob ingen 
ubi (ige ginie er noermere enb en PrinceJTe, bliber ^un 
antagen, vaa bet at man iffe ffa( bige fra ben fatte 
Succellions-0rben 5 tbi ber er ellerg intet Exempel 
paa, at man ubi Q}aO«9{iger nogen ^ib l^ax unberfaflet 
fig Obinbe^JKegiment* 5)ette flpber faaUbeg adeene af 
et fKigeS ©runb^Sob, fom er giort for at confervere 
Succeflionen ubi en (ige £inie, og iffe af ben 9(ar^ 
fag, fom Autor foregiber*.. Sor megen ;2)m^eb fanb 
ellerg fere meer U^elb meb fig enb for megen (Strang^^ 
^eb* 5)erforuben bifer *&i(lorien, at unber dbinber re^ 
giere 9D?anb, og unber SWoenb Cbinber* 3eg ^aber 
ellerg briflet mig at forfagte et Paradox, nemJig, at 

9?atur 228 ^Co)§»> Ep. 518 9^atut og Den funbe ^otnuft bpt)er/ at ot)erDragc faa t)e( 
public fom privat fKtQimtnt til t)en^ fom er be« 
qt)emmefl/ og at efterfee meere @tnDett$ lt)anne(fe ent) 
£egemetd ^fabning^ 9^aar paa et anbet <Ste& ta(e^ 
cm 9legiermgen$ ^tfFer^eb^ ftger ^ati/ at ubi mode- 
rerede JKiger beb0t)e^ §«ftnin9<f/ 09 at uDi 

wabfolute Monarchier ftpgter man at ^a»e 
&etti* ^tttt fpne^ mlg at flri&e faat)e( imob fKegierin- 
gerne^ Sgenflab, fom mo& Srfaten^eb* ^bi ubi en 
Defpotiff ^legjering, i}bot flaaenbe f^ux\>e^t Cropper, 
fom falareres af Stegieringen, flebfe l^olbe^, og fom 
maa inb^^qvarteres paa abfflUige (^teber, hcf)0^ti 
^ajlnmger fafl ubi ^ber Province; ti}i^ at ^atoe bem 
paa eet (Steb, et iffe fiffett og tienfigt* S)et ear i ben 
^enfeenbe, at be Romerffe ^epfete omfiber maatte a^^ 
fplibe bet flore Corps af fiib^^ropper og fotfegge feem 
paa abffilbte @teben Jg)big be ^prfiffe ^epfere i)Ml>t 
eftetfulbt famme Exempler, »i(be faa mange fargelige 
Tragcedier iWe ^a»e boeret fpillebe* Ubi modererede 
(Stater berimob/ ^bor Unberfaatterne (ebe ubi mtnbre 
^bang, l^bor meere Ambition finbeg, og b^or ingen 
b(inb ^plTig^eb er, beb^beg iffe ^oejlninger, fom fanb 
tiene magtige og argierrige 5D?oenb til Retraite. ^t>or^ 
ubober ubi faabanne fKiger man efter abf^iOige inbborte^ 
og borgeriige :^rige b^ber funbet for gobt at fleife aBe 
3nben(anbg ^S^^ff^ninger, og alleene at la\>t fig nepe meb 
befoeflebe ®ranbfe^@t«ber imob ubeorte^ gienber* ^aa^ 
(ebe^ feer man at bare fJeeb ubi 6nge(anb* QSibere, 
Autor forb0mmer be €o»e, fom dictere £i»g*(Strnf 
for bem, ber iffe aabenbare Confpirationer og onbe 
2(nflag, naar be fe(t) iffe ere ubi ?ebtog meb* 5)enne 
Thefis fanb ep b^Uer bifa(be^3 t^i^ (^bi^ (Sammen^ 

8orotte(fen er af ben 9?atur, at ^tn fortiener €ibg^@traf, 
er ben^ fom faabant fortier, (igefaa flrafboerbig fom ben 

anben^ Ep. 518. <^ To) §®> 229 

atiDen, unDtagen Difle Omjlanliig^e&et t)ert)e& ftnbeg, font 
fanb formilDe (Sttaffen, fom for Exempel, om bet 
^anb(eg om at rebe fmc §ora(&te, fme ^0rn, fm 
Qfifltefalle* 3 &et eerige ^o(&eg ben, fom ti«, at fam^ 
tpffe, og ubi be mi(be()e fKegietinger tage^ bet paa 
famme ^ob, ^e(jl naat Confpirationer ete i Oietbe, 
fom forutoeJige @taten* ©et mx at 0nfJe, at Autor 
^at)be ubf0rt benne Materie (ibt om|lanbigere enb \x^i 
et par ginier, og &ifet ijM^ ^an meenebe t)eb Confpi- 
ration, item forflaret be Omfloenbig()eber, fom en §or* 
tiere fanb »oere ubi* 9?og(e Moraine i^obe, fom ^an 
cenfurerer, forbigaaer /eg at examinere, men o&er* 
laber faabant ti( bem, bet giere Profeflion af ^ietter^ 
magetie. ^aa et anbet (Steb, ^t)or ber ^anb(e^ om 
(Straf, (ajier ^an t^tttt f)oi ttiffe JKegentete, at be iWe 
libe btt^ at nogen ta(er i Faveur af een, fom er falben 
i Unaabe* Jptx burbe Autor ^at)e takt meer om^ 
jtanbeligen og ttifet, om Unaaben flpber af Caprice, af 
tinge edet t)igttg 2(atfag. J^^ii 2(atfagen et biOig/ og 
Unaaben falbet af 9?0bt)enbig^eb, fanb bet anfeeg fom 
en S)9b og Fermet^ f)oi Otegenten, at ^an ingen 
5orb0nnet Ubetj tbi Srfatenbeb t)iifet, at Juftitien &eb 
faaban £)pf0tfe( b^nbboe&e^z og at utaOige ^i^gietninget 
Deb faaoanne §orbebereg Importunitet, fom JKegentet 
iffe fanb imobflaae, blioe uflraffebe* 5!)?ange '5«>t^f^^ff^^ ^ 
begaae^ paa ben fKegning/ og mange fpnbe, eftetbi be 
flo(e ^aa Patroner, \)ct &eb §otb0nnet fanb gi0ve aU 
ting gobt igien^ QJibete, naat i^an taUx om be QJitf^ 
ninget, fom et Zantii Clima, betg ^eebe og ^u(be 
f0tet meb fig, og bfanbt anbte 3nbt)enbinget betimob 
gi0teg benne, at Indianffe Cl&inbet eftet ^tx^i SWanbg 
®0b fafle fig felb paa 3(ben, f0get ban at xttU fig 
u\) af ben QJanfJeligbeb beb en Diftinction, fom et 
tifotjlaaelig* 3ngen fanb nagte, at faabant fjeet af 

Cou- 230 <!i§Co)§e> Ep. 518. Courage 09 ^oxaQt for S)0D<n, og at Exempel 
paa faaOan Courage iffe finDe^ uDi toe faa(&e EanDe. 
SWen Autor fanD iffe ttige fra ftn Thefis, font er at 
ti(ffrit)e ®»Dec og gpDer, 5^*9^^^^ og (StriDbar^eD, (Stotoe^ 
tie og ^tie^eb ti( «t)^^t)en og ^(ben. ^t)aD mon ^an 
t)i( f»are til Den 3nDt)ent)ing, fom gi0re« nf China og 
Japan? Chinefer og Japan efer (e\)e fa|l unber een^ 
Clima. S)e ferfte ere feige og uflriDbare* ®e fiDjle 
DerimoD ere be tapperjle ^olf, fom ere at finbe paa ben 
l^eeJe ^orben^ ^(obe* ?J)?an maa fliaae en Mufcovit, 
figer han^ for at bringe ^am ti( §0(e(fe, b&ilfct ffal 
bare ^irfningen af Clima; men SRepfes^ejTri&ere »iDne, 
at toiflfe Opblige il^ationer otoergaae alle ubi S)ot)en^eb. 
4)an figer og fe(» paa et anbet @teb, at Dipjferneg 
Reforrtiation er gaaen (ettere for fig, enb Czar Peter 
l^a\>U troet. "^il ben Q3etanfning, fom ban gi0r oDer 
8^ Cu>inbe«^i0n ubi be @pb(ige £anbe, fanb ogfaa giereg 
nogle 5inmerfninger* ^an fifl^t, at Ceinberne ber ere 
af.9?aturen faa (0eicigtige, at be af §orn0benl^eb maa 
inbflutteg, og citerer en Chinefiff Autor, l^^ilUn 
anfeer fom et QJibunber, at fi'nbe en Cltoinbe alleene \x\>i 
et hammer meb en ?Dianbg-^erfon uben Utugt at be- 
gaae* SWen /eg meener, at .faabant repfer fig meer af 
^t)ang enb af £uften; ^^bi 9le9fe^Q3e|Trit)ere talc om 
ttijfe Darme Sanbe, bt)or £).t)inberne gaae frit blanbt 
9D?anb ganbffe n0gne, og b(it)e af 5D?oenbene feebe uben 
2(nfoegtning* J^cctitn er (igefaa ftor ubi be ©pblige Pro- 
vincier af Frankrig fom ubi Italien; men, fom 
^eangen paa begge (Steber iffe er ben famme, faa er 
og iffe §rugten ben famme* 5orf0g at inbflutte Clmn^ 
berne uii Provence, Langvedoc og Dauphin^, 
og at la^c bem fri £)mgange(fe meb gi)?anb^§o(f ubi 
Italien, og fee, om ubi begge fianbe Q3irfningerne beraf 
iffe t)ille b(it)e anberlebeg* Autor figer fe(» paa et 

anbet . Ep 518. <#§ Co) §^ 231 

anDet (Steb, at Jaloulie flpber enten af a(t for ^eel) 
09 boeftig ^toet(i9(^et) eaet af et UnH 9BeDtoegtet 09 
(Sabftane^ 98iDere, 6enet)o(D«5»^em&om, figet ^an, 
finbeg ofte \xt)i ftugtbaue ^anbe, 09 Republiker (Gou- 
vemement des plufieurs) vi\ii ufrugtbare* (Saabant 
Uibtx toanffeligt at be&ife meb Exempler^ 98i( man 
forcfliOe fig nu Doerenbe ^i(()anb/ faa feet man^ at ubi 
fKpgfanb, fom ci ufrugtbart, er 6enet)o(bg'*9i)?agt, og at 
JKegimentet ubi Polen, fom et et feeb ^orn^anb, eras 
Arifkocratiff. J^MUt iaub er feebere enb Sngetonb, og 
ubj (>t)i(fet £anb er |t0rre ^riebeb? Holland, fom 
fanb falbeg Evropae Urtegaarb, og b^or (l0r|te Siigbom 
finbeg, er en Republik. S)et famme fanb fige^ fajl 
om afle Evropeeiff e Srie^@taber* Ubi ma»re 09 ufrugt^ 
bare £anbe berimob fom 9ip^(anb, bet (lore Tartaric &c. 
er SeneboJb^^Sllcgierlng* JKegiering^^Forme repfe fig af 
anbre 5larfager enb af 3orbeng 33efJaffenbeb* ©e flipbe 
gemeeniigen af Jg)anbe(fer* 9?aar €a(ler inbfnige fig ubi 
^olfe^Siegiering, f0beg beraf Ariftocratie, og, naar 
be @tore i et ganb tiJtage fig for megen ^Wpnbigbeb, 
bJitter fKegieringen gemeenligen abfolut Monarchiff^ 
jOg, naar 6enet)o(b^s9!)?agten mi^brugeg og b(it)er Ty- 
ranniff, fjeer Opflanb, b^oraf Sri^cb igien flpber* 
@aabant er o&ereeng|lemmenbe meb ^ijlorier og Srfaren^ 
^eb5 men Autor feger (lebfe efter naturlige Slarfager 
ubi ^ing, bt>or politiffe aUeene toirfe^ 3eg fatter ep 
feller \itt^ fom Autor ^aa et anbet @teb figer, at 
man i Alien feer )bre ^erreb0mmer, fom ubi Evropa 
tffe Fanb iia\>t nogen Q3e()anbig^eb. ^et gamie Ro- 
merfle Monarchie flob bog ubi nogle loobe 2(ar, 
eg i)tt Ottomannifle, fom for nogle loobe 2(ar fiben 
er aniagt; ftaaer |o enbnu* 3(arfagen, fom b^n berti( 
gitoer, tageg ogfaa af €anbeneg naturJige Q5effajfen(>eber* 
21 1 Caroli Magni jlore *£)errebom, fom repfebe fig i 

3»ibbe(^ 282 ^ C O ) §®^ Bp. 518. 

84 ^iDDe(^^(beten/ insen Q3e()anDtd^el> ^abbe^ i>eni( oat 
eenefte SJatfag, at *g)ettet)0mm<t eftcr fatnme ^i6er« 
(S(eDt)ane bUt) fom anDet 2(rt)egot)^ &ec(et tmenem @tif^ 
teren« S50rn* ©et SpaiifIe^jS)flemgf!e ^uufe« S^^^ 
repfeDe ftg ogfaa af anfcre 5tarfager enD of ftote ^(ette^ 
9D?arfec eUer S3iergagtige £anl)e, fom Autor foregitoer* 
Ubi Europa jlaae aOe Potentater paa <Sfi(lit)agt og 
forenc t>mi drafter moD bet ^ertebom, fom boj:tt Dem 
ot)er ^ot)ebeu ^mi AIiatif!e longer ^at)be txsret (ige 
faa a(Ut)aagne^ t)i(be neppe noget J^emDom ^at>e fomtnet 
ti( faaban QJayt ubi famme SotbenS ^axu QJiDcre 
ftger ()ati/ at £anb<ne bptfe^ tPFe i ^enfeenbe til bereg 
Srugtbar^eb, men i J£)enfeenbe ti( SnbbpggernetJ 5^i^^i>5 
Sntet £anb er bog frugtbatere enb China, og intet €anb 
bprfeg meet, ftient Chineferne (ette unber et u^om^^ 
fJranfet Jg)erreb0mme* S5et famme fanb fige^ om Frank- 
rigy Brandenborg og mange anbre Sanbe^ fom tet>e 
unber faabant J^embom^ ^bov ^nbbpggerne ete (ige faa 
arbepbfomme fom be ere bobne uii Republiken Polen. 
2)er be^0t)eg iffe fleere Exempler, ^Dorbel ^orraaD 
not berpaa fanb finbeg^ 3eg jittlbe meene, at SribeD 
better foraarfager S)obenbeb og QSeOpfi^ enb $lib og 
Slrbepbfom^eb* ®e Sybariter (ebebe ut)i (lor ^ril^eb, 
men »are tifligemeb be bobenfle og feigefle ^olf^ ^et 
famme antegne^ og om be Tarentiner, blanOt bbilfe 
^ri^eb og ©oeenbeb regierebe ubt (ige Grad* ^an 
opmuntreg ti( ^(rbepbe beb Exempler og beb £ooe, 

««fom f0re ^bang meb fig* >&big man bi( forf0ge at 
fi(e(e for oore Q30nber/ t)i( man ^xaj: faae mange 0be 
©aarbe* 2(f §ri^eb a\>k$ berfor iffe 2(rbepbfom^eb, ep 
feller @tribbarbeb* 2lt be Americaner, fom Spanier 
fa(be Indies Bravos, faa (oenge ^abe b<>(bet Spa- 
nierne @tangen og iffe faa (et ^aoe funbet t&ingeg 
fom Mexicaner og Peruvianer, repfer ftg iffe af 

(Stribs* ft 

Bp. 518. <^ ( O ) §®> 283 

(Sttibbar^eD, fotn flipDer af §rt^eb, men efter&i Spa- 
nier iffe ^at)e funt)et bet Umagen t)cert) at unDertt)inge 
et fattigt ^i>lf/ ^o^ ^»i(f^t wtet \>ax at ^ente* SWan 
feer faaUDc^, at blanbt De mange excellente Thefes, 
fom Autor fatter, a&jTillige finbe^, fom ere (lore 3nD« 
toen&inger unberfafleDe* Sntet ut)i Det (>ee(e ^frift b^r 
meere be^aget mig enb be teenbe 330ger, fom ere fJreftne 
cm Religionen. 5)e famme fanb iffe lafe^ for ofte; 
^^i enbfji0nt a(t iWe fanb bifalbeg, faa gi&eg bog ber^ 
fteb 2(n(ebning tl( at eftertanfe, \)MD fom ellerg iffe (et 
rinber ubi (Sinbe, og abffiflige Thefes, enbfftent be 
iffe er ganbfle npe og originale, ^a&e be bog 2(n* 
feeJfe beraf^ 58(anbt nogle Thefes, fom /eg iffe bis* 
falber, er benne* ©a Religionen, figer t^an, for 200 
^ar ftben ()at)be ben tt^b at b(it)e fpiibbet ubi ben 
Catholff e og Proteftantiff e, antoge be 9^orbi|f e £anbe 
ben ProtefkantifJe, og be ©pbJige bebofbte ben Ca- 
tholffe* 2(arfagen efter t/ani ^^oxcQi\>tl^c berti( &ar, at 
be 9?orbifJe §o(f, i ^^enfeenbe til bereg mebfebbe ^ri« 
bebg^@eifl og 33egierlig^eb eftjr Independence, ^atoese 
funbet meere Q3ebag ubi en Religion, l^t>orubi intet 
fpniigt *g)ot)eb er, enb be (Spbiige, boS bbilfe faaban 
§ribebg @eifl iffe finbeg* ^eraf feeg, at ban beftanbigen 
forfagter Uttt Paradox, fom er Xiamen af \)ani 
Syftema. 9D?en bet fpneg, at ban b« iff^ nepe bcir fore^ 
fliUet fig Reformationens ^i)brie, efterbi ben (Iriber 
mob bang 5i)?eening5 t(>i be flieefte Repubhker, fom 
Venedig, Genua, Polen, en (lor S)ee( af be (Bmt^ 
jerffe Cantons, en flor S)ee( af be ^pbfJe ^ri^^^taber 
og anbre forbietoe ubi ben RomerfJe Religion, "^aa 
et anbet <Bt^\>^ bt>or ber b^nbJe^ ogfaa om Religionen, 
figer ban, at n^i et iitbffranfet Monarchie er npttigt, 
at et ®ei|l(igt ^o&eb er fepareret fra t>tt Q^erbflige^ 
*&er taler Autor fom en Roman-Catholik, og fpne^ 

at 284 <^ Co) §8> Ep. 518. 

at forJabe fin Characteer, fom et af en frimoDig 
(SanD^eDg gftcrforfJer* J^^x approberes et to^ot>ct> 
fKegiment^ fom feret faa flot U^e(D meb ftd uDi aDe 
flagg d*iegiertnger. ^er maa bet J^eDe^ at bet et npttigc at 
funbe f{pbe ftg unber et fremmeb Forum, og at funbe 
gi0re (Sfaar ubi ben ^epefle ^pnbig^eb/ fom grunDer 
fig paa Unitet. 9D3!en tct^ fom man meefl fanb flebe 
fig ooer, er bette, at n\ii et modereret Monarchie 
bc\)0\>zi ingen ^pb^ ^et 0t)rige er eOert^ f7ret)et tneb 
en ugemeen (Sfarpfmbig^eb og Upartiff^eb^ ja faa ftot, 
at enbffiont /eg iffe gierne bemoenger mig meb ODer- 
^ foettelfer, faa ^ar /eg bog forefat mig at vertere [be] 
tt>enbe Q30ger paa ^anff^ ube(abenbe aOeene nogle 
Perioder, fom fomme mjg uforftaaeftge for 5 ^^t wan 
feer ooer alt, at b^n ^ar fegt at exprimere fig ubi 
en fort og concife (Sfiil efter Senecae Plan. §or 
Exempel, ben ^ammenligning, fom f^an Qiet mellem 
Atheifter og ^roenbe, beflaaer ubi b^^banben iink, 
og ubtrpffeg faaUbe^: 6n ^roenbe og en Atheift tale 
ftebfe om Religionen. 2)en ene taUr om ^ct^ fom 
ban eifler, ^m anben om ict, fom b^n frpgter* ^tttt 
burbe i bet ringefle at b^t)e txsret ubf0rt ut>i meer enb 
(^a(t)anben Sinie, og txsret forf(aret, i^\>at> b^n meenebe 
oeb ^x9Qt, faafom Srpgt og QJantroe ere teenbe flri* 
bcnbe '-5!;ing^ 3ngen fanb »«re bange for Religionen, 
fom bi>lber ben for puur S)igt og ?9?ennefJe(igt "^aa^ 
funb, og ingen fanb ta(e meb fKebfel om ®ub, ber 
noegter i^ani Exiftence. Expreflionen burbe berfor 
beller at ^aoe tweret benne: Sn ^roenbe taUr flebfe om 
bet, fom b<^n elfJer, og en Atheift fielben om ttt, 
fom ban beieer* St anbet Exempel ubi famme 
Materie er bet: Religionen, figer ban, mebf0rer faa 
jlore ^rubfler, mebf0rer ogfaa faa flore £0fter, at, naar 
oi foreflille og bet eene meb \i^t anbet, ta, i^\>at> 9D?ibbel Ep. 519. c©§ C O ) §§> 235 

:S)t>ttg()eDen enD betiener ftg af for at tDinge od tU at 
foriaDe ben^ faa fpne^ Det^ at man (aDcr o^ inttt be^ 
^DiDe^ naar man botttager Den^ eg at man intct bort^ 
taget/ naar man (aber o^ be^oIDe ben^ @aaDant eg 
an&et t)i( tefc^ meete enb eengang, ferenb Det fanb for* ^ 
fiaaci. ©friftet er full) af Dejlige afpajfebe ^ale* 
maaber, faa at man feer, at Autor ^ar rettet fig 
^cruDi efter nu rcgierenbe (Smag^ fom ingen ^e(^ag 
finber uben i @tiil, fom et fat paa ©fruetj t^i ^t)ab 
man babUr ^o^ Senecam og anbre befltge gamU 
@fribentere, anfeeg nu meb (angt anbre 5>9ne, faa 
lange ben Mode barer* Jg)bi^ Autor i)a\>^t fJrebet 
meere tpbeligt, i^abbe bette l^erJige ©frift baret enb 
raeere npttlgt, men ber^oS minbre admireret !3eg 
forbdber 2C* 
Epistola DXIX. 

in ^erre ffriber/ at litt fpne^ ^am^ (igefom jeg 
ut>i be Q3etoenfninger^ /eg ^ar giort ober 
L^efprit des loix, ^ar fat mig for at 
plaidere for AliatijTe §o(f, Africaner og Ameri- 
caner mob Evropseer. 3eg plaiderer fun for 
btt^ fom mig fpneg at bare ^anb^eb* 3eg tilflaaer, 
at Evropaeer ere meere flribbare, og befibbe flieere 
©pberj men /eg noegter, at faabant repfer fig iffe af 
3orbeng Q3eflatfen^eb, guft og ^ebe, men af funbe 
£obe og bereeJ beflanbige 3^agttage(fe* 3eg biifer fun, 
at af be ^ifloriffe Exempler, fom Autor anferer, 

intet 236 <®§ Co) §0 Ep.519- intet fanD decideres, og at f^ati foettet fom Axio- 
mata eiflfe Thefes, fom ingen Axiomata ere, efterDi 
man fanD anfere (tge faa mange Exempler tU i5et>ii!$ 
paa Contrarium. 2)e fleejle Jg)ifloties@frit)ere ere 
Evropaeer; Snl^Der flatterer fit §olf og aO ben 
^art af Sorben, fom t)i beboe* J£)t)ig ben Perlifje 
jbijlorje ^at)be boeret fert i ^ennen af PerlifJe (Sfti^: 
bentere, ^abbe ben uben ^bt( b(eben anber(ebed enb ben, 
fom »i Ifffe wDi Graeffe og RomerfJe JBoger* 6n 
Aliatiff ^fribent \>iltic bife, at t)H er fra ©pnben, 
^Dorfra bor Religion, Philofophie, Politeile &c- 
er fommen^ 3eg l^ax iffe noegtet, at )o 3orb og £uft 
contribuere til £egemetg §0r(ig^eb^ 3eg nagter og 
iffe bijfe Qvaliteter, fom flpbe af £egemet(5 Con- 
«® ftitution. SWen jeg nagter, at man «ber og meb 
tuften inbf0ber S)pber og gpber, 2(ttraae efter §ri^eb 
eUer ^engiben^eb tit ^roefbom; ^e(|) faafom man af 
^iftorier bifer, at be felbfamme Nationer nu iia\>t 
t>oeret bpbige, nu igien ubpbige, nu (Iribbare, nu feige, 
nu begierJige efter ^rie^eb, nu (igefom af 9?aturen 
banneDe tH at (ebe \xti ^r«(bom, og at bijfe diffe- 
rente SgenfJaber flipbe alleene af Sarbom, £)ptugfe(fe 
og funbe Sobe; iffe at taU om, at \itt er et farligt 
Principium at gi0re bejiige Qvaliteter naturJige og 
og autorifere ^eele Nationer tH at fjpbe @fp(ben 
paa 3orbeng 33eff affen^eb, (igefom man feer biflfe SWenneffer 
at tilfJribe §anben be 3)H^gierninger, fom be fe(b be^* 
bribe* ?0?it Syftema, fom /eg unberfa|ler min Jg)erre^ 
(Sfi0nfom^eb, bliber berfore anberlebeg, og forfatte^ 
forteKgen faafebeei: 0)?ennefJerne ere t)eb §0&fe(en, paa 
^bilfet @te& be enb fremfomme, ^inanben (ige, Ma- 
terien, l^boraf be ere fammenfatte, er ben famme, 
Architecturen ogfaa ben famme* Materialieme 
ere ^i0b, 33(ob, QJabjTer, Q3een &c., Structuren er 

8ln. 10 ©9nb«n, ©•nb«n, ®9ben. ^-/%* Ep. 519. <8§ C O ) §0 237 

@eenet, Slarer, J^kxtt, ^ierne, vBiDuer ellet ;2)pne, 
f)bHU ere foeftebe paa cet (Steb, faa at Formen faa 
t)e( fom Materien i alle ^ing ere tige, unDtagen ben 
ubDorteg ^ul) eOer SDJafningen, faafom nogU f0&e« 
t)t)it)e^ ant)re forte« 2(t en (tge (bfabning iffe ^at)er (ige 
QJitfning, repfer ftg iffe af QSpgninggs^SWefleten^ SlrbepDe, 
men af bereg SfterlaDen^eD, fom ffal ^o(De Den &eb (ige* 
^Dlan fanl) (igne SD?enneffet ftel) gobe, men ufcprfebe Slgre, n 
ber intet ^orn og §tugter frembringe, ffiont be b^t>e 
(5t)ne bettK; Slgermanbene ere SKegentere, €o»gi&ere, 
Philofophi og garere, fom plepe, befaae og cultivere 
bem^ (Soeben er abffillige flagg, ^t)orfore. ^e);ten og 
blit)er foranberfig* Jg)big J^bebe faaeS, fremfpirer *g)&ebe, 
og bbitJ ^linte faaeg, fremt)0)i;er ^(inte, og bet af en 
(ige bannet 2(ger* 2(t berfore (ige 3orbe feeg faa u»Uge, 
er iffe 3orben«, men 3orb:'S)9rfereng Uttiben^eb efler 
Sfterfabenbeb 5 59?ange( af Cultivation &irf er l)tt famme 
bo^ ^enneffer^ og ^orflPioeOen b(it>er (igefom meUem 
9D?armor og jleebet ?0?armor* 9?og(e 3D?enneffer forber^eg 
t)eb 9D?ange( af Cultivation, anbre t)eb ^orflanbereg 
onbe Exempler og baarlige €ot)e, anbre igien af ^tU 
Ipfler, fom £)t)erfl0bigbeb meb fig f0rer, b»i(fe, b<>i^ be 
iffe tt)ingeg i ^itc, qt)a(e aU gob QJayt* QJiflfe 9i)?enne:s 
ffer ere t)e( meere inbgetogne^ fpbffe og tart>eUge enb 
anbre* S)iife Qvaliteter flpbe bog iffe af Sebfel og 
Sebe^iSteb, men af IKigbom og Ot)erfliob, bboraf ^tU 
(pfler aD(e^* S^^iS^fl ^t inbfore 9iigbom og £)t)erflob 
ubi et tart)e(igt ganb^ og fee^ om en ^$in(ap iffe i en 
J^afl toil fort)anb(eg til en Sybarit, naar ^0t)tl gi&eg 
til QJellpft, b>>i^ ^ilbe er ADberflobj bbi« berimob funbe 
€ot)e foette S5amminger berfor, blifter b<>n, flient @tebet 
foranbreg, ben famme, fom i^an forben ttarj tbi man 
feer ofte be tar»e(igfle 3nbbpggere ubi be feebefle £anbe* 
Silting flpber faalebed af Unberoiit^ning og funbe £ot)e/93 

bbor^ 238 <9f§ ( O ) §®> Ep. 520- 

^t)ort)eD vaa et ^ee(t $D(f^ unDer ()t)ab Clima Det ftn&e^ 
fanD, paafatteg ()t)Ufen 5o(D fom man t)i(* 5)en flore 
Czar Peter ^o(Dt Det fa|l for en UmueftgbeD at re- 
formere Dipflernej men UDfal&et toifeDe, at Refor- 
mationen t)ar lettete^ enD ^an ^at)De foreflillet ftg« 
3eg forbliftet 2C* 
93 Epistola DXX. 

in *&erre erinbrer mig om Det £0fte, fom /eg 
^ar giott at ot)erfatte De ^0get ubi L^efprit 
des loix, fom l^anDle om Religionen. 3eg 
^a»er enbnu iffe formeDetfl a&fJiDige ^or^inbtinger giort 
QSegpnbelfe DettiL S)et maa flee &eb ^epligl^eb* 3eg 
fliffer benne gang alleene £)t)erfatte(fen af et eenefle 
Capital, ()&oraf min J^mc fanb giere fig Id^e om 
SKejien og beraf fee, ^bilfen 2(ffJpe Dor Autor, fjient 
Roman-Catholik, i^aoer for Religions-^bang* ^an 
inbforer ubi famme Capitel en pbmpg Suppliqve ti( 
be Spanffe og Portugili|re Inqvifiteurs, og figer, 
at Supplicanten ec en 30be, ffient litt fommer mig 
for, at Autor felt) er bene! ^orfattet* ©en Ipber faa^ 
(ebeg: 3 Jg)errer Inqvifiteurs torbne mob 
^epfeten af Japan, efterbi ^an forbemmer 
ti( SBaat og SBranb al(e €()tiftne, fom finbe^ 
i ^an^ £anbe^ ^tn \)an fanb fige til fit §or^ 
fttat: ,/^i i^anblc meb eber, Hgefom 3 ^anble 
meb anbre* 3 ^<^^^ if^^ flage uben o&er Sber^ 
egen ^fmagt, ^Dilfen adeene Mnbrer eber at 

ubs Ep. 520. <m co)g®> 239 uDceDOe 0^/ 00 fom foraarfager^ at t>t u&s 
t0Dt)c ebet*" CWeti 3 maa befienOc, at 3 ere 
meece JBlobsgietcige enb famme Reefer* 3 
mptDe o{$^ enbffient t>i Mt>e famme "^roe me& 
eber, eftetlii bi iffe tree alt ^bab 3 ttoe* ^i 
^oengc be& en Religion, fom 3 f<ii> tilftaae** 
foflium at Dcete recommenderet af ©ufc. 
*3Si meene, at ®ttl) enbnu eJffec famme Reli- 
gion; 3 ttetimot) meene^ at i)an nu iffe ^ar 
Den meeve ficet* Od/ efterbi bette er ebec^ 
tSReening, faa fotf0l9e 3 meb @t)«cl> og 3lb 
bem, fom af uffptDig QJKbfatetfe troe, at 
®uD enbnu etffer, f)^at> ^an forDum ^av i^avt 
Uaxt* ^Dig 3 ff^^ J^aattifitl) i ^enfeenDe tH 
oi, faa 0be 3 «nb ft0cre ^aarb^eb i ^en* 
feenbe til bore S50rn, ^bilfe 3 opofre til 31* 
ben, eftecbi be f0lge ben ?cerbom, fom 9?a« 
tucen^ og a((e $o(fe^ £obe bpber, nem(tgt at 
refpectere bere^ §ora{bre. 3 ff»He eber 
beb ben §orbee(, fom eber^ Religions Prin- 
cipia giber eber ober Mahomedaner. 9?aar 
be brpfte fig af bere^ ^roenbe^ ftore 59?oengbe, 
fbare 3 bem, at iaa\>ant er er^berbet beb 
^aQt, og at be \)a^( fortpiantet bere^ Reli- 
gion meb @bcerb. ^bi f0ge 3 ^<^ ot for* 
plante eber^ beb i&aal ogQ3ranb? 9^aar 3 t>i((e 
trceffe od til eber, bife bi eber en ^ilbe, bboraf 
3 f<lt> gi0re eber en QSre at ubfipbe* 3 fbare, 
at eber^ Religion er be( npe, men at ben er 
©ubbommcHg, ^bilfet 3 bebife, efterbi ben 
er fommen tit *2J<)Ej:t beb .g)ebningerneg 5or« 
f0lgelfer og beb eber^ SDJartprereei Q3lob. 3)?en 
nu omftunber fpiiie 3 Diodetianers CHu(le,95 
og (aber o$ tage eber^ igien. ^i befbcerge 

eber 240 <9% Co) §^ lEP- 520. 

ebec iffc bet) ben almcedtige ®ut)/ fom t>t 
bpcfe ttUtdemeb eber^ men t>e& ^^ttftum^ fom 
3 fige at (>at)e paataget fig ?D?cnneffe(ig 9?a* 
tur, for at ©cere gbet et Exempel, fom 3 
maa eftecf0(ge. <^i fovmane eber at ^anb(e 
meb 0^/ fom l^an fe(t> t>i(t)e ^antXe^ ^t>t$ l^an 
enbnu \>ax paa 3ott)en« 3 DilU/ at t>t ffa( 
ftoece C^riftne, og 3 t>ine felt) iffe ooete bet. 
?!)?en, I^Dig 3 tJtHe iffe tjcete €^tiftne, fao 
ececec i bet ringefte SWenneffet* ^onbie meb 
o« i bet ringefte, (igefom 3 ingen anben Reli- 
gion ^at>be enb ben, fom 9^atucen^ Zr)$ dic- 
terer. Om >^imme(en ^ac beDifet ebet ben 
^Jaabe at Dife eber @anb^eb« Q3ep, maa ber* 
for ^0rn, fom faaban @at>e ^at>e ar&et efter 
bere^ ^oratbre, i^atie bem, fom faaban. 9^aai>e 
iffe er eeberfaren? ©erfom 3 i^<n>< @anb^ebg 
^unbffab/ faa ffiuler ben iffe paa faaban 
50?aabe, fom 3 forefatter ben* (Sanb^eb^ 
Characteer er Triumph ooer <Sinb og 
^ierter, men iffe faabanne 5D?ib(er, ^ooraf 3 
bettene eber, nemiig: at inbprcente ben t>eb 
Q5o(b. ^t)i« 3 t)i(le bruge eber^ ^ornuft, \>a 
t>t((e 3 finbe, at ittt er baariigt at mprbe o^, 
efterbi Di iffe t)i((e bebrage eber* ^t>i^ eber^ 
•»€(>riftug er ®ub^ @0n, faa l^aabe »i, at f^an 
t>t( be(0nne oi, efterbi ^i iffe bot>e t>i((et bans 
^eilige ^an^ Myfteria, og bi troe, at ben 
©ub, fom t>i tiiiigemeb eber bprfe, iffe »i( 
ftraffe o^, efterbi oi opofre bort €ib for en 
Religion, fom ^a'n ti(forn l^ar gibet o^, og 
efterbi oi troe, at t^an enbnu giber ben. 3 
(ebe ubi en ^(ber, f)borubi ^^aturen^ Sp^ ffin« 
ner flarere enb nogen ^it> ti(forn, ^borubi 

Philo- Bj^.- 520. "^((^ys^ M- Philofophieiii $ar *plt^fti 0tnl)et, ^oorubi 
eberg Evangelii Morale er alUrbeft ^ot^ 
flareb, og ^t)or bet ^erreDomme, fom etSMen:^ 
neffe ber tilegne fig oeer et anbetg ^flOl^ 
Dittig^eb, et n09eft eftetforffef* ^^i^ i tt^: 
fore if!e fortctbe eber^ gam(e Prsejudici^. ^ 
maa 3 tilftaae, at 3 ere faabanne, paa ^iw 
ingen gcer&om fanb Dirfe* Us'Ipffalig^ et bett 
Nation, font oDerbrdger ^Wpnbig^eb til faa^ 
banne ^erfoner, fom- 3 ere- ^oig 3 ^^^ 
tillabe i)'^' dt fige ben reene ©anb^eb, Ha anfe'e' 
3 ^^ ^elfer fom eberg egne enb fom eberg 
Religions ^ienberj t^i ^tti^ 3 etffebe t^tti 
Religion, efterU&ebe 3 beag Cofrbom* ^if 
@{utning maa »l erinbre btttt^ at, ^t)ig €fters» 
f ommere Mfbe for, at Europa ubf Dor^ib l^ar 
oaret polered, ba t)i{ man citere eber for 
at ttife, at \>i ^aoe lt\>tt i Barbariffe ^iber, 
og ben Id^e, fom man gier frg af eberg £>p^^ 
ferfet, \>H ftjoerte ben 2l(ber, fojn \>i lette ubi* 
^aa \>it benne Memorial. 3ntef fattb' oare j!arfete 
fJteoet mob Intolerance ubi Religion. Autbr 
ftger^ at ben er forf atteb af en 30be* SWen ben fpneS 
iffe at bar^ ffretten meb en ^ehi^ ^en* ®et er ttoe^^ 
ligt, at bor bet0mme(ige (Sfribent af ^rpgt for ^tbflge 
Theologi og WhnU ^at fingeret en 3^^^ ^i bare 
^orfatter beraf^ 3eg forbJiber tc. Epi- 

16 
242. <83 CO^ S^ Ep. 621. 

Epistola DXXI. 

» 

laafom i)Hxt £anO hat fine oiffe Producter af 
OEt>ent>e og OctKenbe Q^al^ce^ fom uDfere^ tU 

frcmmet)c @teber, faa «>; ct ^oert Zant ogfoa 

ftugtbact paa t)i(fe ^enneffec/ ^&t({e ere beqtxtnme ti( 
jlxct)e(e^ •t)anbterindec 03 ProfeUioner, ^oocmeb Det 
fotfonec tffe aOeene ili^aboe'^tcebet/ men enbogfaa (angt 
bortliggenbe $o(L Savoien, for Exempel, forfpner 
en fldr ©ee( af Europa meD <Sfi)r|leeng«§e9g«re og 
bem^ fom bribe 9?oertng meb @piDet>cerfe og ^urmeU 
bpr^ "^pbiflanb meb ^arberere^ ^aanboerC(l«(^t>enne/ 
^farprettere ic, §ran!rig meb @prog«5Wefiere, ^ftoraf 
be jleefic EvropseijJe ?-anbe »rim(e» 6n t)i^ Pro- 
viijice ubi Sranf rig ^ar ^aft , en forrbele* ^otwob paa 
^erfoner, ber labe f!g for ^enge tepe til at afleggc 
*3Jibne^bprb» Italien er SEfJarf jJrigere^ og, • ^ubfen* 
magere^ rette (Scebe* ^et er forunberiigt^ meb f)bHUn 
AJTurance Italienfle SDJarfjfrigere to(e om bereg 
Medicame^ters og ^ulftereg ^raft. Keysler tJibner 
at ^at>e i)0tt een at pxaU bermeb uhi faaban %one: 
„Zo^tt Doere ©ub^ af ^t>i(fen /eg iffe meer for« 
(anger^ enb at t^an efter fin 9{etfoerbig^eb paa 
ben pberfte ^ag faafebe^ t)i( bonble meb mig^ 
fom ;eg i ^ag t>H banbie meb eber* 3^.9 Oooer 
min QSre og Q$e(fcrrb paa eber^ (Sunbbeb. 
»»?Ken ©ieftelen, fom intet ®obf fanb libe, for* 
bUnber eber^ :2>pne, at 3 anfeer nogie (Sfi(« 
linger for 100 ©aier, og berfteb forfemmer 
eber^ >^e(breb/ fom 3 t>eb ringe ^ibier fanb 
beforbre. ^t>ig I'eg tager en @fiertt fra eber 
iffe meb en gob ^ambittigbcb^ ta enffer /eg 

• 

i E^ 622. <4I§ ( O ) gC> 243 

i Q6t)ig^e& at inbfluge eDerg ^engc uDi •gyel* 
DeDe/' Autor figet Dog, at ^an&brafferne ere libt 
mcere beffebne, faafom De fooe at u&traffe ^anber 
con adjuto di fanta Apolonia, Det er: me& &en 
^elllge Apolokiee •S)ie{p/ cfterDi fammc Apollonia er 
@fpt*^^efgen for ^anber, (igefom St. Agatha ct for 
Q^rpflet, St. Pancratius for ^rampe, St. Blalius for 
©urgelen i ^alfen lu, ^oorubi be efterfeCger be gamie 
•S)cbninger> fom l^aobe en ®ub eHer ©ubinbc for ^oer 
@9gbom* Italienerne fa(be bcreg ^ubfenmagere Mac- 
caroni, og Ut af en flagg ©ptife, l^tooraf be giere 
flort Q^efen* SWan merfer ogfaa, at anbre- Nationer 
git^e beflige ^erfoner 9Jat)ne af bereg Favorit-@ptife* 
Ubi §ranfrig l^eber faaban ^erfon Jean Pbtage. Ubi 
^^oUanb Pickelharing. Ubi Sngefanb Jack Pud- 
dings, og \x\^x ^pbfflanb Hans Wurft. ^m fear 
3)?09e at bife 2farfag bertih ©en rimeligjte SDJeening 
er, at ^Ja&nene ere tagne af bereg tofferfle ©piifet, 
efterbi beflige ^erfoner agere @n9(te*©iajh* 3eg 
f orb fiber lu Epistola DXXn. loo 

^ir * * 

Jaloulie er en feaftig Paflion, man feer ffraffefige 
^irfninger beraf ubi be (Spbfige £anbe* ©og 
fanb Ut xlU aJtib anfereg t{{ 95et)iig paa Orien- 
taljTe og ^pbHge Nationers ^^ibfigfeebj tfei JalouGe 
er tt)enbe @fag^: Sn repfer ftg af feaftig og branbenbe 
^iarfigfeeb, en anben af et Sanbg ^ebtagt og ©ab^ 

16* ^Mf, 00 ^olbec f'es foc/ at ^n fti>fe er fom^mmelid 
'^(f<\9i ^Di ^9^nse ^o({ itiDfpoerre Oc^e^ >&tr(ltu«(/ 
ff(^(ofn^ bet ^o(&e$ ufetnaieUgt^ at ^tuentimtnei ^at>eK 
^pwgicngelfe me& 5Q?(vil)$?>l>crfo9,<r5 jQa, efrttbi, ts^tte 
{■Ofiltpa ft^ fanD man begcibe^ ^oorUbc^. J^LouJEe fanb 
f^qbe^ etvp Mi De faalbftnDigfle ^oenb/. foafom '^0n2>ec til 
f^bon P^IHoi)' fanb aOiene txsiti^ poiAjb d'bonneur^ 
fpiQi fanb focaatfase JalouJie .enbo^gfaa l^o^ betii/ (om. 
fiebct^ DeD bei;({^ «g)u^ru(i; eQ<c Majjtreffer, faa . at 
toaodtn faa(DftnDtg ^anb fanb t>t>^ fit £tt) foe at. 
^Dne fid ot)^ii; en GaHaad (Oec 0}^ebi>eipU(« 3 ^tn* 
(<pwn$ af bemie Materie fonb it$ tffe efterMbe nt 
anf0(e et| f«);b^(it^ artig SD^aaDe at ^e&ne ft9 P<t<* ubi 
ffwl^an Cafi*'. ^ew SardinifPe. ^onfte, Victor Ama- 
da^us. bett(^tiebe fig becaf* ^aa laoD efl(ffa(ge ^on^ 
^xempel berubi^, faafom faa m begaoebct meb famme 
^erc€« Ovaliteter. Victor Araadseus i^c^U err 
Maitrelle, nemlig ©rceDinben af Verua. f5)a ^an 
engang u#anino^bet. (ob ftg, iftbftlbe ubi ^enbe;^ Cabinet, 
*<" fanbt ^an en @nge(ff Lord ftbbenbe Deb b^nbe^ ^ocO^ 
kongen^ fom ba tffun t>ar >^ertug/ aabnebe becpaa 
^amniers!t)0mn^ tog ubi bt>ec <^aanb et tcenbt Z^if og 
meb et '^in! gat> ^ngeloenberen tilfienbe/ at ban maatte 
f0(ge ^am; Milord fulgte f^am jittcenbe inbti( "^rappen^ 
\)a fagbe <C)ectugen wei^ |or, ^a^t^fhibtg^eb/ at ben 
€nge(fJe ^em funbe t>el brpfle ftg beraf, at ^ertugen 
af Savoien ^at)be Ipfet^ bflW> »nbti( ^rappenj ^tn 
ban t>i(be ber^o^ caabe bam^ at f)an iffe oftece (ob ftg 
inbftnbe j;iaa l>it <^teb.*, ^en go.b< Lord dft<etf(i9ejire 
be^tte Otaaby og !^agen berefiter fot(ob (^taben» ^ 
anben €nge(o;nbei; b<>t>be ogfjCia. for^lffe^ fig ubi famnie* 
Comte£l^. ^^ectttgen tnerfe))e/ at. ^n pcia et Opera 
ibeligen befl^uebe ^enbe igtenneni' en. kiH&ct^ og berpaa^ 
i @teben fo^ at ^oe&ne fig/ ubfatt^ tpenbe ^etfonetv 

fotn fom fhftfe fPu(&e i0lst ©igiefcEn^eiren i .gKrtene -oj 
istennetn i@(a^ b<ftg^ ^adfi^ ^Dor ^dn -difr ^ette t>'ieir<&e 
uW tt>«ni)e JDagt, in&tfC Milord metlcDV Q3e<9&clt>rt 

<St0t)Ier, eg ot><l! ^aW 09 ^o\>i\> fJpgtf&e ^tt TtiriA. ' 
3<9 f<»blteet ic» 


« < 14 i« 
Epistola DXXm. 

r A « • 

^u ** 

itt lafler ftg beUer Dot tt(foeU<« <35en N. N. fori 
meDilfl ^an« ^arrig^cD. <£)«nti< Din Critique 
fomtner mig bog foe at \>cttt i(lx grUtiDctj tfjif 
naat jeg betrdgtet ^am pda Den ^ne <SiDe/ f9ni$ l^i$ 
M/ ot ^an ec a(t foe tneget paa^oIDen^ naat ;eg tfite 
knoD DenDev b^m i>m paa Den iinDen @ibe/ (omntee M 
ttii^ for, dt btin ct alt for refolut. JS)<c jSinbe* Br- 
larretiet og (Btrifelgi^cDcr «bi be fleejle SRenncfJeltgi 
AfPecter^ men aflermetfl ^erubl, 9?og(e itt fig fkbfifc 
feto (ige, {aa at (xe gnte faa t>e( paa ^aleren font p^^ 
^ftOingen/ og ^6(&e paa ^ngtn faa M i fomebtte foiit 
i ufom^tne Ubgifter, ^lige SD^eftneffer fortiene brti 
Characteer, fom bu tiflcegget N. N., anbre bew'rtib'J 
ere ftg fe(D ^erubi ganbffe u«(jge, faa at be (tgefom 
Febricitanter f)a\>t bere^ gobe og onbe ©age* ^aa^ 
(ebe^ er en \>ii ^nb, om k^HXm man pleper at flge: 
l^ot^ bu oil baoe noget ^obt af i^am, maa liu 
fege bam en Seperbag ^ftermibbag, t)a fanb 
bu faae meere, enb bu fortanger* 9^09(e ere paa^ 
^plbne ubi baglige fmaa Ubgifter, men frpmpe ftg i!fe 

peb ^ ^•SCo)§»> Ep. 523. oeD at u&di&e flore Summer. 9)}et) &em maa i ^gt 
tage^ Den Kegel, at/ ^oid btt ^at)er manQt fmaa ^o^ 
(rtnser/ maa bu ifFe ftemFomme met) een efter en an&en/ 
men bie/ til \>u faaer Dem fam(el> ut)i en flor Smn; 
t^i Da b(it>er Det (ettere enD at inbfKCtK Dem ^tptfe^ 
Dti^/ efterfom Det fommer De^(ige 0)?ennef7e( iffe faa 
meget an paa at beta(e ^enge^ fom at (efe ^ungen 
ofte« 3(nDre frpmpe ftg DeD ade jiagg UDgiftet^ fom De 
fe(t> maa fee eOer uDtceQe^ men eftimere Dem ilU^ 
naax De DeD SufDmcegttge eOer Callerere paa Dete^ 
Q^egne uDtcDe^^ UDgtften et Den famme/ men fpne^ Dem 
ilU at ocere Den famme; ^et b^DDer b^^ ^^^f f^^ 
OrDfproget IpDet: 2lt, bDaD flJpnene iffe fee, Q'm iffe 
*g)iertet QJee, faa at Det er Iffe ©uJDetg QJoegt og QJarDie, 
men OtonDfen Deraf, fom bar Den ^irfning* ©er for* 
tailed om en PerfianjI ©fatmejter, at^ Da f)an engang 
af fm ^mt fif Ordre at uDgiee en jtor (Sfat til en 
Favorit, DrijleDe b^n ftg Def iffe DeD at giere nogen 
^orefliQing DerimoD^ ^m, faafom ban baDDe uDfiuDeret 
^ongen^ Humeur, (agDe ban ©fatten paa tt)enDe 
^orDe uDi (Sfat^^ammtret, bt>or tgiennem ^ongen ffuIDe 
gaae« ©a nu i^ongen faae ^lattm^ fluDfeDe b<^n Der^ 
t>eD/ og fpurte, bt>i ^^^ Der oar (agt? (Sfatmefleren 
fagDe Da, Det oar Den OaDe, fom b^n b<^DDe Ordre 
at tifbri^ge beme(Dte Favprit. (Spnet b^DDe Da Den 
^trfning/ at ^ongen firajt* gao Q3efa(ing at bo(^^ b^n 
tilbage* 3eg fprbJiDer 2C* a Epi- Ep. 624. <^ Co) @^ 24t 
Epistola DXXIV. ^^ 

|eg mi npeligen uDt et @e(f7ab^ ^bor Dct blet) 
ta(et om en flor ^t^DsDer/ fern bat xttttu ^a 
nog(e opregneDe b^n^ ^i^gierninget/ bborubt bon 
fiebfe fremturetie/ in&tt( ^an b(ei) Qxthm, (aflet)e anDre 
Dere^ ^ale^ ftgenDC/ at man nu maatte boi^e inDe med 
faaOanne QJebrepDelfet^ efterbt ^i£!t)cet)eren b<)i>^^ HDet 
for fine ©pnDer, og DeroeD bar bJeben forfonet meb 
@ub^ (Saabant er gemeen(igen ^(muen^ ^unbb^t^/ nten 
intet er meere ugrunDetj t^i Executionen ^aa en ^ii^ 
^ceDer ffeet ifU for at forfone i^am meD ©uD^ men for 
et Societets @iffer^eD, og er en @traf for at af:* 
fjroeffe an&re, ^borfor ogfaa Deflige Executioner ffee 
paa offentlige (SteDer ttt>i Det l^eefe 5^f*^ ^aafpn* J^\>ii 
en 9)Jig&aDer fribilligen gab fig fefb an, og un&erfafleDe 
ftg £iDe(fe, bar Det en ant)en ©ag^ tbi t>a funbe f^an 
anfeeg fom en Poenitent 5Wen, faafom fafl alle 
SDJi^Da&ere fremture uDi Dereg SWi^gierninger, in&tiC Di 
bfibe grebne og bemte, fanD £tDe(fen ifU regne^ bem 
til Merite og ^orfoning* SMan fanO t biffe SWaaDer 
ftge, at (Straffen fleer iffe for at f^t^m forbigangne 
fWiggierninger, men for at btnbre SWi^baDeren iffe at 
bebribe fieere, og at ben fanb tiene til Exempel for 
anbre* 9Jaar man bebrepber en @R0ge b^nbeg £et«^ 
fcerbigbeb, ut^ i)m f!ra>* at betiene ftg af famme ^mti^ 
belt), ftgenbe: /eg b«^r ubflaaet :^irfen« Difcipline, *« 
eller: jeg l^ax firiftet for min ©pnb* ^aaiant funbe 
bare taa(e(tgt at i^ext, bt>i^ bun uUn %bang af frie 
Q^tUie rebebe ftg fe(b, og begierebe offent(tgen at bebe 
^eentgbeDen om ^or(abe(fe. ^a funbe man troe, at 
bun giorbe bet af ^nger og 9iue(fe, og nogenfebe^ bare 

fors» forftPret om, at j^ ifte oftere !i>^M'.^(iifa(De tt( faaDan 
©oarlig^eD* SWen, faafom liette ilU fleet u&en eftet 
anbce^ 2(ngit>e(fe^ og eftecat l^un af ;^t)rig^et)en et b(et>en 
bemt tit Q30Der 09 ^irfen^ DiTcipline, aftoe^ tffe Den 
ipaafatte ']^(jei^ 09 iftet fornuftiftt ^entieffe ca-vei^ fIDir 
ien&eg an&en ^m^pI^ 3<9 fpthiiut k, 1 
Epistola DXXV, 

|U cergcec Mg ot>eC/ at '^re^*%if(ec ete (legne til 
ben Grad, font t>i nu fee. 3eg ^Der ingen 
_^^^ Slatfag til faaban Q6rgcrniS» t9?an maa lol>^ 
{Ugt palTere, og eftectcenfe^ at, (igefofgn ^ngene^ QScer&t^ 
fomn&ce^, faa foranbre^ ogfaa '^itlerne^* ^igefom eti 
^fiDing^ ^arDie ix nu iffe Den famine, . fo«i Den Dot 
for nogle looDe Star fiDen, faa et en iSecretair^ eSe? 
AffefTors e? af Den 95et?De(fe, fom Den ftac hW 
t>i>te $i)cf@(Dce^ ^tib. S^'^xi Du t>i( foefl>«rg^ Dig oDec 
Det ene/ maa D« og befDoerge Dig e&ec Det anDet* 
#.e9fecen fe(t) ferte i gamte ^age jDen '^itei af ^Dec^ 
9^aaDe/ {m nu gi&e^ ^etfoner af maaDeUg ^taoD* 
SDer^ Excellence oar forDum en ^enge(ig '^itel, ntt 
bef^Deg DermeD Cfoiemeflere* Piiiiceirer falDte^ 
'mUuXf Somfruer ^iger, og Pager fmaa ©renge^ 
ll^aD tanD Del fftOe 08/ ^t>aD en b^eDer, naar ^erfonen 
er Den famtnef ^i befwerge o^ tit ofter Det, fom intel 
er DcetD. "©iDftii? Moralifter, •^iflories(^ft:i»ere og 
Poftillanter: torDtie moD <^eUo(l og ^ODerDaaD, naai; 
^e l^erie, at et (^eilebuD bdc Coftet 4re gange faa meget 
= ; fom 


.«p- «a6[>v <iS C*>) §•* fooi ulC>i Djore ^Oivfceittt^ ^it)^ max bot >g)iifiocte«<Slrii>e¥ 

iist l^tpll^. ttjDii Ste^dal^ dr<iab«v ^on ^<t iobec ^t« 
^tftntf 1^ (paidec em otxrMnd^nDt tUfpCSe. Chriftiani I. 
tfUnU cU Italien f«jpeQe tffe mm <ttt>i et fo«Deatra<ioT 
0tce^e&iiD »jDi »ot %t^* €» 9l(fttcs<Bfoit>it. Jtalec utit 
m d^mm^ MxmiX i>m: fine %fX)tTBi' S^J^eOvtl faolelie^j; 
«g)$ttle (ft aiifer '|>(it$i>d mit laKea ifeiitcn 3;um> 
f<<jr;n in ^4$ ^S^ein^ait^ seigatigeti/ ^^ben. ^(Af 
baniqv^t;iret,:ftnD bob< id^ Da&oit otbt^J^^^M** 
<imS9<jab/t. SDrtt .b<t, ©^iampampcn* 9Jaar 
no s^* 9ii]i$(U(er HtjDer tiif<it paa tc tnt^i SSiaelHi^f 
fluiter mati/ at tlE8aa(ti&et {(fun- b^^; amkt tnapect ; %^ 
Dec fanb uiQin flor ^d^Iompanpen 0i0»^ mc& fodton 
Sum. S); t)0mme cdtefl b^rom/ fom bolOe foiT/ at 
Q3erOen ocD faatianne S^rani^ctnget biit>ec bt>erlen bi^ce 
eSer oc^re* "^bi/ <it man tilforn Eunice gi0re M fomiofi 
9mO en ^aln, fom man nu si^i; meD lo^ repfec ftg 
Dfraf/ <it ^endene vare lo gangie tatttt, og ifPe at 
/5[)&f<(bel>en t)ar jlem* 3<9 fotbUwc «» Epistcda DXXVI[a]. 

« . . ■ - . . ... 

(anbt ^^ffifllge ^t)ifijabri)«c: af f»t»w ^BctpOdfc/ 
fom meD <^{)fisb(^ j^aoe txtret foctfatte meUem 
Den 4erff<ii0« ^(jfc i»tii Sngelont 09 Puri- 
taner, er ;£lien] ottgaaenjie ahlHn^®e ^tU^^emtt 
(common prayers}. JD<^i<Iop<iig<fe«eflltJ!ei«Imiflb«ti8e 

«!!. l» t a t « t e , f Jalbnete. 'O0n* 
080 <^C0)@ft> Ep. 526W- ^mcti ^^DrneDen^eD nU SorfamUnser; efterbi Den 
^ee(e ^eenis^et) DeroeD bebe (igefom met) een ^unD» 
Puritaneme DerimoD ^o(De for, ot, faafom et l^ttett 
!D}enneffe fanb ^aoe ftt ^nliggenDe; og en ^en, font 
er beqoem for een, er mtnDre beqt)em for en anben, faa 
er bet befl/ at enbt>er inbretter fine ^0nner pan ben 
?Blaaht^ fom paffer fig pan f^iixa SlnUggenbe og ^iU 
^anb. S)og beqpemme be ftg ti( ^&:ren!$ Q30n $dber 
Dor uben ^^oranbring/ fft0nt bere^ fattebe Principiuni 
funbe ogfaa git)e Stnlebning tii at fcrupulere ^etubt, 
og/ om ;eg ret erinbrer mig, faa ftnbe^ ubi Den Snge(f7e 
«g)i|lor(e Exempel paa faaban Scrupel; ^f^i, Da 
SngeCanb ubi CSromvels ^ib f0rte 9?at)n af en Re- 
public, og Dtt Orb 9ttge eDer :^ongerige a(mtnbe(igen 
oar bfeoen for^abt, meenebe nog(e, at i @teben for: 
^iffomme Dit Siige, man burbe tefe: tUFomme bin 
Republic. Sn faaban ussrimeUg Scrupel funbe |o 
git)e Pore S^tenber S(n(ebntng ogfaa at gi0re ^oranbring 
ubi famme ^0n; tbi/ faafom 2((muen i ^teben for 
109 J8r0b, efterbi €anbet intet i^orn giber, betiener ftg af 
t0r 5iff/ *wnbe be paajlaae, at man i (Steben for be 
Orb: ®ip 0^ i lt)ag Port bagfige ^r0b, burbe 
fige: ®iP oi i ®ag por bagfige SijJ* ©eflige 
Scrupler fortiene berfor at befeeg* 5)og tiCjtaaer /eg, 
at ubi nog(e af Pore aanbe(ige ^ange famt ^orgen^ og 
2lftenss530nner ^nbe^ £)rb, fom af alle iHe fanb ubftgeg* 
3eg funbe ^erpaa anf0re abffillige [Exempler], men Pil 
fun ^er anf0re Dct, fom finbeg ubi een af Pore SDlorgen^ 
@ange, nemKg ben ^afftgelfe til ®ub, fom fpber faa^ 
iebeg: Sit /eg er farff, paa 05 een en raffj *g)Pi(fen 
iffe fanb Pare beqpem ubi en Podagrici eDer ^X0b^ 
lixiQi SWunb* S)er finbeiS og Piffe af Davids ^fal^ 
mer, ^Porubi anf0re^ be ^anbeifer, fom . i)am ere Peber^ 

fame, fatm, ^oUfe i!Ce pafe fid paa an\>tt* <Baat>anm ere 
tntne ^anfor ^r6m« 3^3 forbii&ec k. Epistola DXXVI [b]. 110 f ' 
in *^rce fortanger at bibe, ^t>o Dec er ^or^ 
fatter af Det @fcift, fom ferer ^itef af 
EUprit des Loix, og fom [&ar giort (lor 
JDpftgU ^Ue m enige (eruDi^ at Det ^r . Mdtnterquieu^ 
(om er Autor af De PeriifJe JSreee* 9Jaar man t)ar 
(oefet famme ^ret>e^ fatiD man nogen(eDe^ giette ftg tt(> 
^t)o Der er ^orfatter af Det anDet ] t^i . man ftnDer uDi 
begge ©frifter famme Genie, famme fpnDige og nette 
@tiil, famme ^rimoDig^eD og famme Paradoxer. 
Wlan merfer, at tian uDi Det npg uDfomne (lore 98erf 
er af famme SD^eening/ fom ^an t>iDt(0ftigen uDferer uDi 
De Periiffe 53re&e, nemlig, at Det mennefJelige ^i0n 
meer og meer aftager^ faa at Det er at befr^gte^ at 
SorDen omfiDer »il bli»e bCottet for SDiennejIer* 3eg 
^ar uDi een af mine EpiMer fegt at befDare De 
Argumenter, fom ^an betiener ftg af, og Icegger &er 
Dette DertiU ^aar ^an foregiDer^ at 3orDeri nu om^ 
(lunDer iffe ^ar Den 5oDe 2)eel af SnDbpggere moD, 
bbaD Den uDi De a(D(le ^tDer b<^r t^aft. Da fpergef^, om 
l^orDen Da funDe noere 50 gange fleere Q3eboere eriD Den 
nu ^ar. @aaDant fpned iiU^ ^an ffulDe ^eOer ttoe, 
at Den nu omflunDer fanD ncere fleere, og Det af Den 
Starfag, at Den fl0r(le 5)eel af 3orDen efler i Det 
ringefle mange (lore £anDe ^aDe txsret beDceKeDe meD 

(SfoDe, 8GB <t@ ( O ) gt> «► 587. @ft)Oe^ fMi nu ere foroaoDfeDe lit Stgne og Snge, iKe 
111 at ta(e cm en merf dis $i>t09eff( poa iOlctitteff cntf ^aU, 
fom foraarfage^ af (Seplabfen^ ^t)i(fen ubi t>e (elOfie 
^iDer ^ar txeret ubefienDt^ ^^t man fanb ftge^ at nu 
DtnfiunDer fafi (ige faa mange 9)?ennej7er finDe^ paa 
Q)anDet fom paa SanDet^ og at De paa ^Mit f0ge 
bereg ^^ceting^, CIMna^ Holland tg! fife anbre £anDe 
fant) befpnDerHgen tiene tt( E^empler ^etpaa^ ^e 
an&re Autoris Argumenter ere ubi omtalte SBtetoe 
befoatebe^ bborfore jeg bem ^er ifU igtentager^ Q)or be^ 
fwnmeltge Autor gMer betfor att for oibt^ tHkOc ^ 
paa faobant Fundament fpaaet Dm ^orbiefi^ tybo^gci^ 
S)et famme {anb ogfaa ftg^f imi abfltlUge Ji^ , %iak 
a$Xixe Thefes, ^bontbi li^an dedderer meb alt for 
flor "^ittb/ og bei»eb inbbtffer fig ubi famme 9Sanf7e(ig« 
bebet/ f4)m atle Sy£tema1if!e ^frlbemere unOetfafte^^ 
3eg forWiber ic* 
"^ Epiistola DXXVn. 

'in ^erte ftger^ at b^n b^^t baft i <Bitit>c at 
opioegge paa npe Ofterfens Glollarium, 
men pu fiaaer i ^cenfning/ om \)an Mb 
faabant ^orfcet oH fotbtioe^ 3eg taaber iffe betfra^ 
men figet aSitzht, at^ bbi^ ban beb faabant ^rbe^be 
tffftfer at inblogge 9£re og berbeb at befobre Public! 
929tte/ unberfafl^r ban ftg iffe (iben Q39rbe; ti^i ferfl 
maa ^an tette utaDige ^rpffepl og $orfee(fer ubi Cita* 
tioneme, fom anfere^ af be gam(e £obe^ htmotfi maa 
. . ' ^ > ^on Ep. 527, <9B Co) §fi> ^ati f0dt at ftxflau &« gam(e uforfloiaeftse £>ti6^ t)t>oi>j 
meO bmtiiti Qfterfen ifh bemeoKt ft^^ met aUeene: 
nc^nec ^tetierne uDt be Qomlt to^t,, iftutt be. futdei^^L 
€nOe(ig er oflfao: fotoebcnt, at complelere QJeif <t m«ff 
mange £)rb, fom ubi bette Gloflario iflfe frnOeg, 09. 
font badUgen bruge^^ fPi0nt jDpcinbeffen beitil t£fun af 
faa bibeg* §ot Exempel aUt tab*/' at Scettefln ct 
bet fammf fom fS?irafel, men faa -JHbe Qtt)tti £)p* 
nnbe(fe og ^dt bet {a(be^ ^oettesn^ t^i bet tx timeligC/. 
at 9^a»net <c giuet af Sttmbprb, Dtt cv : af be Mirac- 
L»r, fom QmtxtS t>eb at bate gfowibe 3(ern/ fom b^ 
fmbe be ^nP(age{i!(/ ($ attfaae^ fom UfP^Ibtg^eb^ "^egn* 
3l]i;e(toi;t> nceone^ ubi famme QSetC^ men £)cbetd £)p« 
rtnbe(fe melbe^ intet om» Ofterfen. fiQn aBeene: ^];el» 
tori) fatbei^ Ht ^nn, fom bolbeti om Ugeo ttbt: ^ieb^ 
fiebertie^ men ftger i£fe^. ^Dorfot bet faatebe^ CatbefiiJiis 
^an fanb iRe forfafle ber*^ tOleening,. fom- bo(be fop, 
at 2l);eftoift) ec bet famme fom 2HI @oeU ^oct), cfterbi 
DecDeb betegne^ aUeene. be flore *^ort>«^ge/ paai i)Vi^tf 
$o(f meb aOe @(ag^ "^abre fomme fca ^anbet tii. 
^ii^bfleben. ^an; maai txste t>e( beUefet ubi be tl^^orbijfe. 
>&itloriejc og fpnbig ubi ^tt Islandlfe! ©pro^ foe at 
finbe Cpcinbetfen til Ott> og brugeltg^e "^a(eroaaber* 
SSlm bruger ubi aiminbettge ^alemaaber ber 0rb Sunfet 
^Jfen^ for at betegne en floragtig ^erfon> u^en at ttibe. 
b&orfote* ilDlen ^ijlorien oiifer, at £)rbefi ba«. fin £)p» 
rinbelfe af ben bcfienbte Georg Slentz, fpm ubi'. ^ong- 
Hanfes ^ien^fle conunanderede ben fma faibne 
Saxifle Guaisde. ^an ftger bagligfn ^ naar mam 
fpaaer om forejlaaenbe U^eibj '!^tt bii fomme i 
®»et(en;« ^it. ©ette op(^fe« af ChriMani 3. ^i* 
fl.orie, ^a ben Oldenborgffe ©tePe Chriftopher 
buferebe faa ffcoeffeligen b^r^ ubi^anbetu. 9?^ emfBvtt 
fiebfommettg og flet^ <Bnal, jige£ man gemeenligen^ at 

^an 1 354 <^. Co) §fi> Ep. 527. 

^n t)CKDer ^itlcni Q3aDme(/ uDen at oibe/ ^oorfote 
man characteriferer $a(en faa(eDe^« UDi ^itU^ 
J^i^otm ftnber man £)prini)e(fen i)ertt(« @aafom ubi 
^it)iDe(i»3t(t)eren ^enge oare rare^ og ben meefle ^e^ 
taisng jfeete ubi ^a^re^ faa befomme ^l>tafle og anDte 
©eifWige ofte af bere« ^U^erere og SognesSWanD ^at> 
og ^IceDer in Natura. ^icDerne befloebe af grotx 
biemgiort "^09/ fom enDnu fa(De^ QSaDmet^ og aOeene 
Mbotx^i af lender. lS)et grooefle af faabdnt Q)aDme( 
b(eb gemeendgen gioet til ^irfe ^ Q3etUnterne. ^^eraf 
fommer bet; at bet flettefle af iaoX>ant ^(oebe ft ^Mn 
af ^irfeng QJabmel, og, faafom ^roeflerne til QJeberfag 
gat)e bere^ ^i(^0rere flette ^toebtfenet; fagbe^ bere^^ 
%a(ei: at txsre fom ^itfen^ Q^abmeU £igefom man 
enbnu f;)Oi o^ fafber flet ^iin ^irfe^Q^iin; og ubi be 
RomerjTe 8anbe ^Jojler^QJiin, bet er faaban QJiin, 
fom er i Ooerffub og af 9!)?unfene falgeg til be ^attige, 
og fom /eg b^rte at man i min ^i\i i ^ranfrige falbebe 
Vin des Peres, ©et ?Rat)n af ^ierling, fom nu 
omflunber gioe^ gamle ^onet og ti( ^oragt Clt)tnbagtige 
SWanb, betpber bet famme fom Carolinger eller ^ranfJe, 
fom ubi Caroli Simplicis "^ili bfe&e faa ilbe meb« 
banblebe af be 9Jorffe, fom t>a bufcrebe ubi ^anWg* 
S)et oar i ^enfeenbe til famme ^olf^ Ujlribbarbeb, at 
9^orbmcenbene falbebe ftben ade feige og Coinbagtige 
59?anb Carolinger eller ^iarlinger* 3eg fger, at 
man ber ogfaa ocere fpnbig ubi bet gamle 9^orbtf7e 
eDer Islandfie (^prog for at tore £)prinbetfen til 
brugelige £)rb, fom gemeenligen ignoreres. 3eg bar 
tenge iffe oibjt, bt>^wf bet £)rb §anben, bi><>fwcb tim 
onbe Slanb betegne^^ funbe fomme. Ubi bet IslandfTe 
©prog falbe^ ban ^ianben, Hct er 9)?enneflet8 ^ienbe, 
fom contraheres til ^anben* 55et £)rb @taffel ellet 
Metier bebber paa IslandfT @ta&::^arU ^tt er en 

^arl, Ep. 628. ^ (O) §ft> 28!k £av(/ font gaaer tne^ en @tat> uDi ^oanden^ ^btlfetiu 
fdittUxt demeendgen gtece* >S>etaf fommec M, at, naor 
en ec bcagt utii ^rtnoO^ man flder^ at ^an et bcagt tt( 
fdttliX'<Btat>tn* . fBtaUtl et Detfot iffe anDet, enD ^t>ab 
tie &amlt fa(De @tat>«^ac(/ 09 fom ut>t Island endnu 
faa ^etiet* 3eg funt>e ta(e Dibtlefrigen om Denne Ma- 
terie, men tiet maa Denne gang boete noF* 3eg 
fo?bU»>er «♦ 
Epistola DXXVm. 

[in Dig SWanb, ba f^an uDi et (pfligt (SeCflPab ^orte 
ofte ®u&g 9?a&n at noeoneiS 09 ^Sibelfle Sen- 
tentzer at anfereg, fagbe f)an: ^iarc 530rn, 
(at)er ©or ^6rre ©are uDen for eOerg (Selffab* 
0)}eentngen Dar got>^ ffient ^alemaaben funDe ^at)e Doeret 
anDerteDe^^ tf)i ®u&g 9^at)n og ^an^ £)r& fant) mi^^ 
brugeg paa ubeleplige ^iber og @te&er* 3eg bar Der^ , 
fore iffe funDet bifaCbe De devote •g)ilfener, fom Diffe 
Nationer bat)e betient ftg af, naar een gaaer en ant)en 
forbid Ut)i Den ferfte ^btiflne ^irfe bilf^De man binanben 
meD biflfe £)rb: Sb^^iftug er opftanben, fom Met) 
bef&aretfaale&e^: 3a sift er ban opftanbem ©enne 
^i(fen funDe ©cere goD paa en ^aaffe^^^ag eOer uDi en 
b^Dtg $orfam(ing/ men HU DeD aOe ^epIigbeDer^ tbi Den 
funDe Dare forargelig uDi en S)antfe«@tue eller uDl et 
^iin^^uug, og er Det troeligt, at De f0r(le €bti|lne iffe 
bafie hztitmt ftg af faaDan J^H\m uDen paa belepUge 
^iDer og (SteDerj ^bi wb^n for faaDanne (SteDer er 

Det ^ 2SB. <9S> C^^ Sl^ Bp. B29. ' istt ()ret)re. at fi^t en sot 0Sor§en eg qVH %^tm, eBet r 
tut ^09«fle. efter »oti ^0nO«i:d ^0)a«be: ®u^i ^t<ti/ 
fbm ec tt :$)nfFe* ^m ^aaDe at^itfe ^nanOen paa, 
font nu omffaintiet bmsti uDi Bayem, fommer itiig- 
foc iffe aOeeni at Dotce fixardelig, men enOosfaa (aftevftd'* 

i"^an ^Ufec l>4r ^inanben faafoted: Q^rtfign-et vcere 
S^fud €^tiftti^^ ^t>orti( f»ar(«: 3 a(( aiet>i9|ri» 
^nten* ^enne >^ilfen btUQd t>et> aQe £e9(i9^et)ev 09 
paa aOe ^iOec 09 @teDer/ ent)Odfaa ubt u«(ot)(ige $or« 
famltnget/ faa at^ naar wl Sflieti 36t Wiener eOec 
^tenectn^ ^o(t>e^ t)en for at ocere en ^tetter* Keisler 
fortoedec/ at en t>t^ BayerfP ^ecte (ot) engang ftn 
MaitrelTe til fk. k^ntv^ <&ltti bia0(6tH^^ ^<itn met) Oen 
fcet»oan(ige 09 orthodoxe ^ilfen, nemlig: QJelfignct 
t>cete 3€ftt« €>ciftug, ^DortH ^an foace&e: 3 all 
QSotg^eD >2(men/ og berpaa flcax fagte: l0i @n0t< 
libet* 3^an mosa tU^oae^ at faaban >i^i(fen iUe uDen 
met ^$orac9«(f» CatiD- ^0te^ 3*9^ foxbWMt- tu Epfetola DXXIX, 

^S^S- ^^ npeitgen ut>i et @e(f{afy/ l^poc Diet @p0i^ 
■^^ maoJ f om paa Jg^anen, om 6et pot nptf igt, at' 
__ 9iente*^wigenc aftoge' eller epi ©erom b(eo 
^oeftigen tPifleO^ 09 a&|l?tOtge g(tntcente Argumenter' 
b(epe anf0i;te pro og contra. 9^og(< anfaae Ovente^ 
^engene^ ^tftagdfin font env fior Ul^e(D/ eftetfom aQe be, 
bee IcPe af b«e^ CapitaliBr, item Penlioiiifter, Ho- 
fpitaler,. <SlW«r, «Stubentete, fom U»e af Stipendiis, 

09 Ep. 529. <«§Co)§®> 257 fedig S)eel af t)e«« 3n&fomj^er* SJn&rc nagtebe &cl 
faaDant iffe, men fotegatoe, at ingen Reformation er 
faa gob og npttig^ at )o nogen beroder maa li\ic^ ^e 
fagbe, at Ovente^^engeneg §ormtnbfIe(fe er en naturlig 
§0l9e af et £anbg QSeljlanbj ti^i Uxut> ttifeg, at ^anbel 
og Fabriker maa florere, og er bet af ben Slarfag/ 
at man ubi Sngelanb, •g)oUanb og anbre commer- 
cerende ^anbe neppe fanb befomme 3 Pro Cento. 
S)e ferfle lobe fig iffe nepe meb bette @&ar* 5)e til^ 
flobe »e(, at en Eeformation er a (brig faa gob, at 
alle berioeb ftnbe bere^ diegningj ^en fagbe ber^o^, at 
be (ib^be^ ^aU er flort, og at S3r0bet afflioere^ for 
bem, fom minbjl: ^ab fanb (ibe, nemlig for atte ^attige* 
^n gammet 3)?anb/ fom an^erte benne ^oijligbeb, br0b 
ta inb ubi ^alen, og fagbe: 3eg tilflaaer ©el, at 
Penfionifters, Hofpitalers, ^nfer^, (Sf ole^Difcip- ii» 
lers, @tubentere^ og berefJ QJilfaar, fom (et)e af maabe^^ 
(ige Capitaler, er pnfDoerbig^ Wlm ben Ul^e(b fanb iffe 
balancere mob ben, fom foraarfage^ af ^engenetJ 
ibelig Ubferfel tit ^remmebe faa »el for QJa^rene i fig fe(t> 
fom for berei Ubarbepbelfe, l^elfl ubi et ?anb, l^oor ingen 
Exporter ere^ S)og, fagbe l^an berl^og, maa t)eb ^an*^ 
beig og Manufacturers @tiftelfe t>el feeg ti(, at man 
»eb be ubi £anbet fabriqverede QJabre om iffe fulb*! 
fommeligen, faa bog nogenlebe^ fanb l^otbe ^tiii meb 
fremmebe 9?aboe:s(StOEber5 ^bi/ 6t>i^ S«>^fIi^I P^^ ^rifen 
blioer alt for flor, flipber af faabanne Fabriqvers 
®tiftelf« tt)enbe U()e(b, fom foraarfage, at 33prben for 
Sattige forbobleg, og at *g)anbe( og Fabriqverne ingen 
33eflanbig^eb fanb ^a»e* S!)e ^attige^ ^prbe for0ge^, 
efterfom paa ben eene ^i\it bereg £et)e^r0b, fom netop 
for bem er [tpnbt] ffaaret, fteb fKentesf^engene^ Salb f^r^ 
minbffeg, og paa \im anben <Bi\i^ ^riifen paa fornebne 

QSa^rer 
i7 « • 

• * V 

A « • 


258 ^®S C^) §6> Ep. 68». QJa^rer for^0peg^ S)en anben Ul^e(b er, at beflige 
Fabriqver om ingen ^eflonDig^eb fanD Doete for* 
fIFteDe; ^^t^ ^t>id man ep nogenlebe^ ^otber ^t0b meb 
9Jaboe*<StoeDer, og QJa^rene DerforuDen iMe tte( btitte 
foratbep&c&e, b(i»er ben ^onjl, at 0t)e fubtile ^o(l)* 
@t>ig/ et £anD^ *g)ot)el)^Studium, og Fabriqverne 
formebeJfl 3)?ange( paa Debit omftDet maa falbe* 
QJel fanb »eb jlot ^enge*@traf og 5Infla(ter iaalxxn 
i^Ubefb nogenlebe^^emmeg? 9!)?en Srfarenl^eb t>ifer, at ^m 
iWe fanb ^oet>eg, t&ert imob fonjlige Practiker bert>eb 
ffioetpeg, og bette fotboett>c(ige Studium, at inb^prac- 
tifere fremmebe ©ager, fommer i^aa ben ^09e(le ©pibfe: 
(Sn^bei: ^roemmer'@»enb t>i( ubi ^onjlen b(it)e Docto- 
rabilis og brpjle fig af faaban @ttig fom af en 
heroif? ®ierning, ^t)i(Pen ^an foregi&er at figte ti( be 
^i0benbeg Setteffe. S)et er berfore, fagbe l^an, for* 
n0bent, f0renb en Fabriqve fliftetJ, at oberoepe, om 
Manufacturifterne nogenlebeg Fanb ^o(be iS*i0b meb 
Sremmebe, eller om en Fabriqve aUeene maa grunbe 
fin (SifPer^eb og ^eb(ige^o(be(fe paa jlroenge §6rbub 
mob fremmebe fabriqverede QJa^rerg 3nbf0rfe(; i)\>ii 
bet f0r|le fanb tU QJepe bringe^, fanb man boere for* 
eijfet om bet fibjlej ^^i ingen bober fig mob §orbub 
at inbfnige fremmebe QJa^re, meb minbre noget flort og 
fienbeligt berbeb fanb binbe^/ og ingen fanb pnfe bem^ 
ber jtraffeg for ^o(b::@t)ig, naar ©bigen jfeer uben 
9?0b, bet er: naar man fpnber aOeene for at fpnbe* 
€nbe(ig, fagbe b<^n, er Ut forn0bent, f0renb en Fabrik 
anteggeg, at ubboefge et beqbemt (Bttt) bertif, fom enten 
baber nogen naturfig ^eqbem^eb^ ^bort)eb ^2(rbepbet fanb 
faciKteres og befl (pffe^, eOer ^eor 2(rbepberne fanb 
meb minbfle ^efoflning unber^o(be$; ti)i enbf!i0nt ben raae 
Materie paa tbenbe (Steber fanb fi0be^ (ige let, fanb 
ben fabriqverede [QJa^re] bog iffe foefgeg lige (et* S)et 

er 8in« 10 Praotikor, Stornfer. Ep. 680. <^ Co) 60 259 er bevfor^ at man ubi abjtiQtge Sanbe feev Fabriqverut 
og Manufacturer aniagbe paa differente @teber* 
^esde fhiibenbe ^axtex bifalbte benne dotn(^ ^onb^ 
^afe, 09 ^DifHg^ebernc ^at>be betpaa 6nbe* Seg for* 
blioer 2C» Epistola DXXX. m 

|0O9eg ^at>ec offe i mine @fttftcr tHftenbegioet^ at 

t>eb Exempler enb tteb ^fciftet og 'JJroebifcner* 

9?aat unge og tpgge^Jofe SO?<nnefIer jlritx MoralflPe 
^0ger^ ^t)t{!et man ^er faa t>e( fom paa anbte @tebe( 
f^ax feet, focarge^ man berooer/ og, naat flette ^xctHu 
fantete unbett>ife oi i, 5»ab t)i flal troe og giere, 
tanfer man, at bet er iffe bete^ 2l(t>or, og at be fe(t) 
intet troer af a(t i^Mt) be flge* 9^aat; min Medicus 
felt) tibi lige ^iffoelbe iffe t>il bruge be Medicamenter, 
fom b(»n forefJtit)ei; mig, fotfafler /eg bem* @friftet og 
^rcebifener, b^or gtunbige be enb ere, fanb ingen fpnberiig 
QSirfning baoe, naar faabanne Q>erfoner b(it>e befienbte* 
^oorubooer man maa 0nf7e, at ^ogen t>ar |f reoen meb 
en anben^ ^en, og ^a(en f0(t igiennem en anben^ f)!)}unb* 
^et MX i ben >^enfeenbe, at^ ta en onb og (afboerbig 
^anb eengang ubi Rom gaD et funbt og npttigt ^n« 
flag, fom aUe xnaatu bifafbe, befoei diaabet, at famme 
^nflag ftultt antage^, men ^anben^ 9^ai>n forties* 
SIbbeben af Villiers, ubi et (Sfrift fafbet L'art de 
Precher, anf^rer en artig ^iflorie for at oife, ^Mt> 

<^ixU 

n* r ' ^ 860 <9§ Co) §^ Bp- 630. 

■ ■! wj I I ■! I I II -■ air n- i ■ ■ ■ - ■ - , « 

^irfnind en ^rceDifen ofte fanO ^at>e, naav ^tatU 
tanuttn^ Zi^ntt iffe ft>arer ti( ^an^ tocDom* . >!^i(locien 
tt benne: @n ^(cebifant taUDe engang ^ceftig tnob 
123 Ot>etbaat)/ og fottnan(t)e ^i(^0r<rne^ at eftec(et>e Johannis 
ben ^0bet^ £atbom, mmlis, at ^oo fom ^aoec to 
^'(cebningev^ fPa( gtoe een af bem tt( ben^ font ingen 
^t>ec. @n ^ocgev bUD becaf flagen/ og befoel jtn ^u« 
jjitttCf i>a bon fom bi<tn of ^tcFen^ at git>e een af fine 
^tobningec til be ^attiQt, eftecbi b<)n boobe tt>enbe; 
^onen flubfebe bmt^, 09 befluttebe ferfl at ta(e meb 
^ccebtfanten/ fo( at i)0xe bon^ ^orHacing b^vooec^ ^a 
bun en 0)}o(gen (ob ftg anmcelbe/ ft>a(ebe ^coebifantenii 
Wiener, at bun maatte bie (ibt^ meben^ Magifteren 
tog en anben ^tebning paa ftg^ eftecbi i^an f!u(be gt0te 
en Vilite. ^DocuboDei: ^onen fagbe: i)^i^ b^n bAt>ec 
to ^(cebntnger^ foa ^c /eg benne gang tntet at tait 
nteb ^m om* 

Adieu, je me retire f 
Puifqv'il a deux habits, je n^ai rien sL lui 

dire. 
%t( <S(utntng i^ctpaa maa /eg anf0te ben Compliment, 
fom en gamme( ^one giotbe fine @ogne«*^rafl eftet 
^(Otbifen: 3eg taffet^ fagbe bun^ Sber^ <^etoil>cerbigl^eb 
fo( f^an6 grunbtge ^cevbom; ®ub git>e l^m fm Stanb 
og '^aatc ti( fe(t> at eftet(et)e ben* 3eg fotb(it>er ic* ■■■ Epi- 
Ep. 5ai; <^ (o) Sft> 261 

Epistola DXXXI. 

"til ** 

in ^erre fotlanger at t)il)e, om ben gnge* 
(oenDer, fom i Friderici 4. ^jt> f)a\>U bet 

felfomme 09 ttanffabte ^(nflag, en&nu ft&ber 

inOfluttet ubi Caftellet. Seg Deeb iffe rettere, enb at 
f)an jo enbnu er ubi nepe ^orearing* 9Det et en forunberlig 
^erfon og et faabant 9!)?enneffe, fom fafl intet 8anb 
uben Sngefanb fanb producere, ^oot bet ()ar Doetet 
funbne og enbnu finbe^ SDJennejfer, ber foretage ftg 
*g)alg*broeffenbe Actioner, fom ftgte til intet uben at 
t>ife ^r0t>er paa feffomme Genier og Deb SOii^gier* 
ninger at giore ftg befienbte, ligefom ben, bet fatte Sib 
paa Dianae Tempel ubi Ephefo, og i^tt uben 
tingejle ^enfcenbe ti( egen 9?9tte* 2lf \>tn €ngelffe J^U 
florie fanb anf0reg abffiDige Exempler b^rpaa* Seg 
t>i( fun aQeene metbe om ben befienbte Blud, fom ubi 
Caroli 2. ^i^ foretog ftg en ©ierning, fom fpneg iffe 
at funbe rinbe nogen privat ^erfon i <Sinbe* @amme 
Blud tog fig for ubi \>tt Stat 1671 at bottfnappe ben . 
A'ongetige ^tone meb geptet og Q6b(e, fom oate for*' 
oatebe ubi Londons Tower* 5)ette fottettebe ^an 
meb faaban Q3ebttnbigbeb/ at i^an aOetebe b^bbe faaet 
biffe Regalier ubi J^ointitx, og »ar fommen ub af 
Tower, ta i)an b(et> gteben* iJJogen ^iH trlforn, ta 
nogfe af f^ani Camerader Date tettebe af •g)ettugen 
af Ormond, fom »at @tatbolbet ubi Irland, ax^^^ 
bepbebe l^an paa at b<^bne Ux^i ^0\), og, ^a bemefbte 
^ettug Meb fatben tilbage fra Irland, fu(bte Blud 
bam ubi ^oelene, og tiflige meb ndgle anbte, fom ban 
l^abbe i Sebtog meb ftg/ angteb ^ettugcn ubi b^n^ 
Caroffe, mptbebe ^ubffen meb nogfe ^afepet, og fette 

^am 26S <tSC0)§ft> Ep. 682. 

f^am ^en tt( en &<i\Qt, for Uv at ^cenge i)am, item at 
fcefle et (Stpffe ^opiti; tt( Ztgtmtt, (>t)orpaa fPuIOe tt(< 
ftenDegtt>(0 S(atfagen tt( faaDan Execution, ^ett/ 
font ^ectttden paa Q^epen (oD ftg fa(De af ^eflen tiOige 
meb Den, fom fab bag paa^ bfet) bette ^nflag (i( tntet* 
S)ette 1>eften&te Blud aUfammen fot ^ongen^ Da l^an 
b(eD gceben^ og itte aUeene (oi) fig n09e DermeD^ tnen 
fagbe Det^o^/ at ^an ^at>t>e ^aft i ^inbe engang at 
omfomme ^ongen fe(t>* ^an ti(floi) fig at ^aoe for* 
tient Den fPtenDefigjte (^0D; men/ fagDe b<^n/ faafom 
I'eg ^at>er ot>er looDe Camerader, fom meD SeD ^at>e 
forbunbet fig tt( at ketone min ^et), Da taaDer /eg 
^ongen at fpare mit Zir> for ftn egen <SiRer^eD. ^an 
tnaa, ftger •&if}orie«<Sfrtt>eren/ forunDre ftg oDer Denne 
!D}anD0 fe(fomme Opf0rfe(/ men enD meer ot>er ^ongen^^ 
^ottfen tffe aOeene ffictnfeDe katn iiut, men gaD ^am 
en aar(tg PenCLon. 3eg forb(tt>er }c* IX Epistola DXXXn. 

>eg k^tt paa et ^tei> uDt mine @(rifter exa- 
mineret bet @p0r^maa(/ om ben npe Q^erben 

er bebre eDer ftotree enb ben gamle? 3eg ^ar 

oDerDepet a(t« be Argumenter, fom anfered pro og 
contra, ^tn |eg bar ingen (X)om brifiet mig tii at 
falbe, efterfom /eg ubi ^Der Siiber finber (ige mange 
$ep(/ (ige flore Tragoedier, unbtagen at i0^aaben/ paa 
^t>i(fen be 0t>e^/ er anberiebe^/ faa at Scenemes ^or* 
anbring aOeene foraarfager/ at ^erben^ |fi0nt ben er 

ben 
£p. 532. <1I§(0)§€> 263 ^en famme, fi^nc^ bog iffe at txete ben famme* 9)?an 
fanb ubi ^t>er Sll&et fienbe et ?0?ennej!e igien, faafom 
man ftnber famme ^i(b09e(ig()eber/ famme Materie, 
fli0nt anben Form* S)ette foraarfaget ^o^ mig ingen 
^^orunbring, faafom 3)?enneffe« *g)ot>eb ^ Qvalitet cr 
U|)abtg^eb/ ^t)i(Fen man merfer faa t>e( nti bet (Sobe 
fom bet £)nbe, faa t>el ubi t>igtige fom indifferente 
^itiQ, ubi £e»net fom ubi ^(oebe«S)ragt^ Js^^at /eg 
alleene forunbrer mig ooer^ ec bette^ at^ faafom be gam(e . 
?0?ennefJet ()at)e bejtbbet famme naturlige Qvaliteter 
fom be npe/ ^at)e ^at)t famme ^ot>ebei: tii at ubfinbe^ 
famme ^«nbet til at arbepbe, famme Curiolitet efter 
QJibenjIab, famme 33egierUg^eb til at inbtette bereg 
(Sagei; efter Commoditet, og i^^nt £anb brpfler ftg 
af faa mange loobe Qlaxi Q&IU^ at bog utallige ^ing^ 
fom burte 5at>e rinbet en^t>er ubi ^inbe, iffe i)a\>iiv 
Doeret tcenfte i^aa, f0re,nb for et ^alobunbrebe Star ftben. 
3eg 6JI iffe tale om Decouverter ubi Mecaniqve 
og ^pgninger, fom iffe uben af f«rbe(e^ ^ot>eber efter 
Meditation Fanb opbitte^/ eller fom beb biffe Zct)\\Q^ 
beber og ^cenbe(fer fanb opbage^^ men alleene om faa^^ 
banne ^ing^ bbil^e ligefom bagligen i)a\>t paaminbet o^ 
om Reformation, og ligefom meb §ingeren i)a\>c 
bifet 0^/ bborlebe^ be i^aa en beqbemmere ^aatt funbe 
forrette^, og bog ingen ubi faa mange loobe 5(ar \)at 
fegt at anbre* 33etragter man ^pgninger, fom for ben 
^ib ere oprettebe, \)a ftnber man J^m^c af 5 til 6 
Etager, og bet enbogfaa paa (Steber, bbor ingen 
Mangel er paa ©runb^ faa at be fpne^ at boere giprte 
faa f)09t alleene for at paalagge bem Poenitentfe, 
fom ere forbemte til at flabre faa ofte om S)agen op 
paa bet 0ber|le (Stoft)erC eller fioftj ^rapperne finber 
man at i^a^c en ©negel^i^ang^ faa at berbo^ gemeen^ 
(igen i)at bceret et fKt(b, ^boroeb man maatte i)ol\ie fig 

«ln. 9 f. n. for, for. I^^ 264 <®@(o)@J> Ep. 688. 

for iffe (tt bli»e •^ooet)«fDtm(eni>e/ faa at \>tt fafl t>ai; 
Det famine fom ae f(pt>e op uM en Sftb^mafl. £E^an 
^t>t^ &e( for (en ^tD ot>et a(t ©(a^^inOuet/ men 
Q$tnt)uetne oare ftnaa^ faafom De befloete meet af ^(pe 
ent) af ©(a^^ og paa bet Spfet ent) meet funbe bttasci, 
(ob man StuDerne maU^ tet er: meb flor ^(tbepbe 09 
Q3«fof}nind f0gte at gtere bem til ingen 9^)tte* ^(m 
feet enbnu €et>ninget af faabanne Q^tnbuer^ fott ubt 
i»dam(e SiiUt, ^t)i(fe betubooet ere faa metfe^ at @o(en^ 
tpi ^l>et 2(nfee(fe af 9)?aane«@fin* ^rferne oare (ange 
eOet an(agbe ubi Form af Staaxi, faa at ben ^a(t>e 
®ee( af ?Weentgl(>eben faae iffe uben SRpggen af ^tcebi* 
fanten^ og ^an maatte benbe ftn '^alt nu tt( ben eene, 
nu tU ben anben @tbe/ paa bet at ^olfet i bet ttngef!e 
funbe ^0re en S5eel beraf* 5tne tanH^Vipn ere faa* 
lebe^ anfagbe^ at, enbfPient tngen Mangel er paa Orunb/ 
faa ere (^aarbene bog faa tcet fammenfepebe^ at, naat 
en ^atb afbroenber^ maa ben ^ee(e ^pe fefge meb. 
^oenge ubi @ot>e«^ammere pare gemeenligen faa ^epe/ 
at man maattt betiene ftg af en <Sfamme( for at be« 
flige bem^ og fpnef^ Utt, at be faa(ebe^ Pare anlagbe^ 
paa bet at en, fom ubi @0pne peftebe fig neb, funbe 
be« Piflferc brpbc ^atfen i "^u, ^elfl faafom ©ulpene 
pare befagbe meb (Steene. Ubi ^uufene for ben '^ixt> 
Pibjlc man iffe af iRats<2)tofe at ftge. Ubi be fleefle 
Par iffun een Retraite for afle >^uufet« ^off, faa at 
man ofte maatte bk ^a{pe ^imer, ferenb en ^la^^ bleo 
(ebig. ©ufpene Pare ubt fornemme ^uufe befagbe mi\i 
fllabe @teene, og ubi gemeene meb ^DJuurfleene, ^Piifet 
foraarfagebe faa pe( Umageligbeb fom Ufunbbeb* 3eg 
funbe opregnf en flor ^ob anbre ^ing af famme %is 
tur, fom ubi mange bunbrebe 5(ar baoe poeret unber* 
faflebe Incommoditeter, bt)i(fe be eenfofbigf^e SWenneffer 
funbe merfe at beb0Pe Reformation, og ^Pi^ ^nbring 

8in. $ f, ». »g 11 f. n. f»t, f»t. ninoe Ep. 68a <^ ( e ) @C> 266 

« 

funbe (ige faa Ut fomtteif fom dete^ ^ocneDen^eb bt^tx 
g(ibe^» (Saafotn nu uDi faa ims ^iD becocb tmet tx 
f9(etad«t/ f?ii(0( man tcenfe; at de fleefle ^anDe iffe 
tneere cni) looDelXdv ^aotie txecet beboede* Witn, faa^ 
fom man af be fleefie €anDe^ 09 fKiger^ •^tftonec anber« 
Ube^ er opfpfet^ ^ac man tl!){09e at ftnbe ^arfag til 
faaDan @anbfe(0^b(b^ od beFtenber /eg/ at faabant ^o^ 
mig flebfc ^ar opsaft ^orunbting* 3<9 forb(it)er 2C» 
Epistola DXXXm. «o 

>g ^awr uDi §orta(en af mine J^tiu^^i^oxkt Difet, 
at, l&t)ot meget man faa t>e( u&i gamie fom npe 
^ijlorier efter(c&er, faa ffa( Iffe paa cengang 
finbeg faa mange flore CRegentere, fom utii De jtDfle 
^ato^unbre&e Slat ere inbfalbne^ (Sitien Caroli Magni 
^it) ^ar ingen nat>nFunDigere ^onge regieret u&i ^ranfttg 
enb Ludvig 14^ JKIget toar for ^anS ^i& iffun uDi 
maaDefig 21nfee(fe, faa at bet troenge&e tH fremmel) J^iefp 
for at ()ofi)e Det ;2)flervigffe .^uu^ <Stangen5 SOien unDer 
()ang SRegiering trueDe Det met) et Univerfelle Mo- 
narchic; ti)i^ naar man unDtager be ftbfle 2lar, ware 
be 0t)rige en ^ioebe af l^eriige (Seperojnbinger* ^ajl 
^eele Europa maatte meer enb eengang fotene fm 9)?agt 
imob ^ranfrig^ jlore ^itooeyt, men uben Succes; t\)i 
en ^epev banebe ^ep til en anben^ 5>a inbfafbte be 
flote §e(t^^errer, fom ^>ragte ^triig^^Difcipline og 
^onjl paa ben ^0pejte ®pibfe, og er^bert>ebe ben ^ranffe ' 
Milice faaban ^nfeelfe, at be ^Swnffe Cepte blebe an* 266 <^ ( O ) §•> Ep. 633. 

• 

fecbe font be fl0);fle ^tiQi^^Hltt, og unge fremmebe Offi- 
ciers btpflebe jts af at ()at>e giort <n edei: [anben] Cam- 
pagne unDec Comte de Turenne, Luxembourg, 
Villars, Vendome &c. Fortifications-^onflen fora 
t)a odfaa tt( fl^rjle Qke>i. 3ngen ^taD^ ^ooc flavf 
ben enb oar^ (unbe tonge ^ofbe (Stanb; t^i bet fpntc^^ 

^''be Swnff« ligefom funbe bicefe gajlningct neb, Unber 
famme konge fomme ogfaa boglige ^onflet paa ben 
^0pefle (Spibfe* ©e l^etlige (Sfrifter, fom ubi bet 
^tanfPe ©ptog bUDe ba publicerede, foraarfagebe, 
at @proget fom ubi ben floce S(nfee(fe^ ^t>otubi bet enbnu 
tv* bg t>ar faabant fotnemtne(igen at tUftti^t ^ongen; 
t^i enbf7i0nt ^on feft) iHt »ar iottt, faa oac bon ^og 
en (lor 33eforbtec af ^cerbom, gi»enbe aarlige Penlioner 
enbogfaa ti( fremmebe ^^etbe, (Sfrtfter, fom Ha fomme 
fot Spfet/ ttave tffe aUeene grunbige^ men enbogfaa af 
en npe og ftin ^mag^ faa at be ^egec/ fom ere ffredne 
nt>i ^an^ ^ib^ beraf ere fienbedge fra anbre @frifter 
ubi ©eiflrige Materier, ^oorubi efterf0{genbe @frtbenfere 
iffe faa PeJ baoe fuccederet ^aa @tafe«Miniftrer 
fia^U famme ^(ber og flor ^orraab^ iUgemaabe paa (lore 
^'onflnere^ faa at man fanb ftge^ at $ranfrig Ha b(ep 
(igefom om^0bt ubi en npe Form, og Paris par ben 
©tab, ^Portit §olf af aUe Profeffioner flr0mmcbe 
fom ti( en a(minbe(ig @fo(e, ^i( nogen ^o(be for, at 
^ongen ubi ait bette ^apbe ingen !^ee(, M fanb berti( 
fpare^/ at aibrig faabanne. $orPanb(inger fanb ffee unber 
en maabelig diegent, og at ^ongen er ^ilben, ^Poraf 
flige ^eriig^eber flpbe^ j^ort at f!ge, alt iiMH man ta 
faae og ^0rte, Par meer enb ^ongeiigt, ^e fonfiige 
og pragtige ^pgninger, fom af \)am biepe anfagbe, 
funbe neppe troe^, f0renb be blePe tagne ubi :^9ef9n. 

«« SHepfenbe brpflebe fig af at ^pe feet Verfailles, Marly 
og anbre beflige ^pgninger, men aQermeetl at ^Pe feet 

^on* Ep.638. <®SC0)S©> 267 

^ongenet egen ^erfott/ ^t>t(fen enDogfaa uDt i/ani ^0pe 
^(Der ot>ergif aUe uDi ZiQ^mtt^ @fabntng» !i)cr ece 
4>t>ec tngen dvegent gtotte fleece ^oi^fange og tiOige tneD 
f{eere Satirer. Udi tie ferfle gieree 5an tit Den flerfle 
^onge/ font ^0( regievet ut)t '^ranfrige/ og uM t>e ftDfle 
ntaa met) aU ttet X>nDe om 5am ttlflaae^/ at 5an t>ac 
Den onfee(tg(le og fomnDerfigfle* !^et famme fanb ftge^ 
Dm en anDen ^onge^ forn paa Denne ^iD cegieteDe uDi 
@t>ertig, nemlig Carl 12, ^an fanD t)el iffe cegne^ 
i>(ant <3t>emge^ npttige longer; S(i7en ait ^oaD fom uDt 
^tfioctet; om ^am anf0re^ er faaDant, fom neppe tilforn 
«r i)0tt, og fom af ^fterfommerne fanD ifOiUi foe 
Fabel. ^an bat fun at (cefe (>an^ ^eDrtfter^ foe at 
bnoe o&erbeDtfet b^rom* 3eg baoer uDi mine @ammens 
Jigneifet ingen funDet beqt>emmere tii at fammenpam 
met) l^am ent Alexander Magnus. 3eg figec: ingen 
be<)t>emmete/ faafom Garolus 1 2* ec ben enefte ubi fin 
Efpece, og man fanb ftge^ at ^an fpnte^ at t>cere 
bannet af anbre Materier enb tDJennefter* ^an funbe 
regne^ foe een af be ^etftt ^elte^ fom 9^aturen ^ar 
frembragt/ b»i^ ban t>i(be ^aoe erinbcet ftg^ at ^an oat 
en ^onge^ eOet i l>et cingefle ettnbcet ftg^ at f)an Mv et 
CO^ennefle* Rusland frembcagte paa famme 'iit en 
dlegent^ ubi ^oiffen t>aee fam(ebe alle be QvaL'teter, 
fom ubfobre^ af bem^ fom >^imme(en betiener ftg af ti( 
at i <33atf foette be |l0tfle ^ing. ^bi ^an t>ae en jlor m 
^onge, en floe fioogioee, en floe Philofophus; ^aa 
at Rusland unbee bam ftf en npe ^fiffeffe^ fom 
fotanbeebe Europse politiffe Syftema. ^an fob fig 
iffe nepe meb at gieee fine Unbeefaatteee mcegtigc/ men 
enbogfaa foenuftige^ iffe alleene at inbpecente bem ^appee« 
beb/ men enbogfaa ^pb* >^an ^ax t>eb fit Dife CHegi« 
ment/ fine ^eeiige £ot>e og eget Exempel foefEpfbt faa 
meget (3obt af RuITerne, at^ om be i @teben foe 

St 268 <9§ ( O ) §$> Bp. 588. 

St. Nicolaus utMUt ^am tt( UnUt6 ©fpt^^&idef, 
funDe faotant Uttttt bc^tibt^, faafotn beDre Mot^ 
Uttil funDe t>tf<($5 t^t/ b)>i^ ian bat>i>e (eoet paa be 
^iHetf ta baemmtUst ^ctnt) fotmetelfl ttn og anben 
*33e(gtemin9/ fern &e ^at>l)e beDtfrt t>et ^enne^eUg ^0n/ 
b(et>e fatte paa ©ubecne^ iiffx, funbe ^an ba\)e txeret 
fo(t>tffet otn faaDan Promotion, ^an^ (BtmabiinU, 
fom fuccederede ^am uDi dvegtertngen^ t>ar een af 
Dc ber0tnmendf}e (Kegeneinbet/ fom er at finbe ubt Jenifer. 
>&enbe$ ^epe ^orflanb banebe ^enbe <^e9 tt( en af be 
fl0r(te '^^ronet/ og foraarfagebe^ at ^un regterebe meb 
en u«otnfPt<snfet tO^pnbigbeb ot>er en flor UstoeKg fcetnmeb 
Nation, fom ^at>be f ienbt b^nbe ubt ^enbett rtnge og 
foragtebe ^tanb^ /a at ^un efter eget ^ot>eb tnbrettebe 
Succeflionen, og difponerede ot>er Rusland fom 
ot)er en Conqvcte. ^^Mt fanb Del fllge^ meere? 
^tffe forunberftge ^erfoner tnbfa(bte (igefom paa een 
^^ib ubi Europa« Alien og Orienten Mt ubi 
famme ^(ber ep mtnbre frugtbar paa ber0mme(tge fDfcenb^ 
ja faabanne^ fom b(((c Secula tttforn tffe ^at>e funbet 
brtnge tt( ^epe* Ubi Indoftan regiecebe Oran Zeb, 
^t>t(fen bitii t>eb Zifi, bee(^ oeb ^apperbeb banebe fig 
Q$ei tt( ^^ronen/ unbertoang toenbe ^ongectger^ nemlig 
Vifapur og Golkonda, ft0b(e Eanbet om ubt en 
anben Form, og naaebe en 5((ber, fom fafl tngen 5Re» 
gent bat baft, uben at tabe noget af foeboanClge Ac- 
tivitet, ^ttiifet man funbe tt{fJrit)e ^an^ fhoenge Diset 
og tavt)e(ige Seoemaabe; tbi/ enbfPt0nt ^an Mt ben 
rtgefle ^onge paa 3orben, n0b ^an intet uben 55r0b, 
*35anb og tirter, og fottcerebe foe fin egen ^etfon iffe 
meeve^ enb b^^b ^an bemmeHgen funbe forttene t>eb egne 
J^oenber* Ubi Perfien (obe fig fort bereftet fee tcenbe 
fomnberfige ?0?cenb efter en anben. ®en f0rfle oat 
Merweis, en (iben @fatff9(btg ^tinb«, fom Deb Z\ft 

unber* Ep.533. <«S(0)§ft> 269 un&^r«minerede Perlien. ®en anbcn »at Magh- 
mud, fom meD en ^aanbfulD Aghvaner fu(btaffcDe 
Den PerHjIe TfxtQimnQ og bragte Ut ^ee(e mcegtige 9itge 
unt)cr §0D&ett ©en 3l)ie Thamas KuHkan eDetSchack 
Nadir, en privat ^erfon, fom bragte Perlien u&i 
forrige Reputation, og fom t>e& ftn tapper ^eD er« 
()t)ett)et)e ftg faat)an S(nfee(fe^ at ^an uben ^obftge(fe 
b(et) fat paa ben Perfifle ^^rone, og betefter bU& en 
@Cr«f faa t>el for ^prfiet fom for ben flore Mogols 
dlige^ bt>t(Cet ^an bragte unber ^$0bber^ ©enne for^ias 
unberlige ^ant>, efterat ^an itU alleene l^qt)be bce&net 
Perliens Soragt, men fat Nationens Q6re poa ben 
^09efle @pibfe^ b(et) ftben mprbet ubi en Opjlanb^ 
J^ani ^anemoenb foregit>e/ at bet jfeebe formebelft bet 
^9tannie/ ^dortil ^an omftber forfa(bt; f)\>\i faa er^ 
maa famme ^prannie l^at>e ooeret meget fiort/ efterbi 
Ut fom PerJianerne til at forgUmme be for^en be* 
biifle QJelgietninger* ©et fpne^, at SfJaturen funbe i}Mi 
ubt0mmet ftg beb at frembringe paa een ^iH faa mange 
flore og fotunberlige S^egentere^ og at berpaa t)t(be i^a^t 
fu(gt en (angioatig ^at)etbeb; ^en^ naar man betragter 
Preussens og Brandenborgs npelige ^^tlbayt, feer 
man/ at ben er enbnu ubi fu(b '2(rbe9be« Branden- 
borg MX ubi forrige Seculo ep af fl0rre 93igtig^eb 
enb be anbre €^ur*§9r(lenb0mmer ubi ^pbjJtanb. Ubi 
Friderici Wilhelmi ^it> begpnbte btt at repfe ^ottebet 
i ^epret4 ^en unbet tm m regierenbe ^onge er t>tt 
fommet til faaban ^Soejct/ og gi0r faabanne Figurer, 
at iffe aQeene ^^pbj7(anb/ men enbogfaa ^ee(e Europa 
fpiiUr j^pnene berbeb. StUe tilflaae^ at faaban ^ilbce^t 
maa ti(flrit)e« famme ^ongeg flore Qvaliteter. S)e 
ber(ige ^eperbinbinger^ fom f)an f^ax etl^o(bet ober be 
flribbarefle Nationer, ^abe er^berwet \)am SJabn af en 
flor ^elt^^erre^ ®e 9!)?ib(er, ^an &aber til at unber* 

€i«. 12 f. nr b e n , b, e. Sibeiu t^Olvt 270 <^(0)gC> Ep. 684. 

^D(&e ta(rtge ^ng^^cere^ oife^ at ban et en (lor ^uu^« 
i36^o(6er 09 Financier; J^an^ 2lnfla{ter eg Sororb^ 
ninget/ font meD $orunt)rtng omtaM, gioe tilfmt>t, at 
ban n en flor @tat^>:t]!)}an&. ^e ^Dranbrmger^ f)an 
bar gtort ubi Jurisdiction^ f^Mc tit QJepe bragt b^<n 
9?at)n af en flor^ottgitoerj ben Faveur, b<^n Difer moD 
fluberenbe ^erfoner, foraarfager, at b^n anfee« fom 
bore %iber^ Maecenas og £arbomd ^efobrer^ ®e 
(Sfrifter, fom bcin feft> b^^ ubatbepbet, Dife, at f^an 
ifh aOeene felt) er (oerb^ men enbogfaa/ at b<ttn &u\) 
maa gibeg bfanbt be befle og finbrigjle Autores. ^^an^ 
Sentimens ubi Morale tilfienbegifter, at f^an f)ax 
fat alle Prsejudicia til ^i\)e, og b^n* Tolerance 
ubi Religionen, fom af nogle cenfureres, anfee^ 
af anbre fom en Siratb ubi f^dni £ebnet* 3eg forbtiber k* tm 
187 Epistola DXXXIV. 

[eg ttac for fort ^il) flDen uDi et ^elfPab, ^ttoruDi 
its b(et> aDfpurgt om abfPilltge ^Setitoegter/ fom 

ere ubi 35rus, men i)^ii £>prin&e(fe Dc ffeefle er 

ubefienbt* 9?og(e af biflfe @p0r^thaa{ blette af mig be* 
fearebc* 3eg t>ifebe £)prtnbelfen til ben @ftf, at flemte 
3 gange mtl> ^(offerne efter fRinQttif nemlig^ at ben 
repfer fig af et a(minbe(igt ^aabub^ fom hU\> gtort^ ba 
ben feperrtge ^prftflPe ^epfer Mahomed 2* truebe 
S^rtflenbommen meb Unbergang; tbi M b(et) anorbnet/ 
at man t>eb faaban ^(oRe^Spb f7u(be bebe om Oub^ ^i« 
flanb at ^emme "^prfen^ Ctl^agt* i^enne <Sfif ^o(be^ 

enbnu Ep. 534. <&9 (O) §©> 271 

ent>nu t)eb fige, ffient faa ?D?entreffer t)iDc I^Dotfore, og 
ingen berfote bet>er meer* (5t an&et @p0r«(maa(, ^t)i 
man ringer Deb ?iigfoer&, t)ife&e jeg at flpDe af en 
gammef £)t>ertrDe, fom bejlob beruDi, at §ant)en funt)e 
bortbriDeg Deb ^foffe^gpb, og at man Derfor ringebe, 
naar be (Spge laac ubi pberfle 2lanbe^S)roet* (Da §oIf 
omfiber fom ubi bebre ;Opfi>^ning, op^oeeebes ben @fif 
t)e( iffe ganbfPe^ men ben b(eb forbanbfet tit ben nu 
brugetige @cebt)ane at ringe^ naar £iget bfioer bragt ttt 
Sorben, l^eilfen ogfaa ^ib efter anben meer og meer 
fommer af Q3rug/ faa at man ^erer if(e faaban Dvingen/ 
uben naar en gammef (Spib^borger eDer Matrone btieer 
begrat)en. 3eg figer: faaban Dvingen, fom ffeer t)eb 
@taben^ flore ^(ofPerj t^i J^eab be faa falbne ®ang*i» 
^(offer angaaer, I^Dor ^}>fa(mer fpiDe^, ba ^o(beg be 
alleene for girat^, og ftnbe^ iffe uben ubi faa af be 
fterfle @toeber, (>t>or be btugeg beb alle flagg ^09tibe^ 
(ig^eber* ©er b(ct) ogfaa fpurt, (>t)oraf ben @fif 
repfer [fig], at man St. Hanfes Siften antoenber ^^ptooerf er, 
fom paa Dijfe (Steber enbnu oarer ben ^eete ^au 3eg 
meenebe ta, at, faafom S^flen fafber inb paa ben 
gfoebefigfle og be^ageftgfle "^ib af S(aret, \)a 9?oetterne 
ere fortefle, faabant t>a fom ©tobes ^egn funbe an^s 
feeg* 59?en /eg ^ar fiben t)eb nepere SfterforfJning 
funbet, at benne ®fif grunber jtg paa en £)t)ertroe* 
®e gamfe Romere eoebe tit Crinbring af ©tabenS 
@tifte(fe abjfillige Ceremonier. SDlan optoenbte om 
Sfftenen 3(b ubi ^ee og ^atm, l^&or igiennem man 
fprang, og bitbte man fig inb bert)eb at forfone be 
@9nber, fom man ^at)be bebreeet* 5)enne @fif fort* 
pfantebeg ftben biant>t be €^riflne, foer t)eb npe SWaaner 
og St. Hanfes STften* StbffiUige ^irfe^iWober ^at)e 
f0gt at afffaffe flige Ceremonier. S)e f^a^ ogfaa 
ubDirfet, nt ben £)t)ertroe, fom bert>eb oar, btet) ^oeoetj 

SWen 272 <4>@(0)§e> Bp.585. ^en Denne St Hanfes 3!(t) fee^ enbnu paa aDfEinige 
<SteDet/ faa at tet^ fom tilforn ftttU af £>txmoe^ nu 
aQeene 0t>e^ fov ^tO^s^orDrtt)^ 09 ^(muen ingen anbcn 
^'^anfe ^ar t>et;t>et)^ faafom tien iffe oeei) Oprin^etfen ti( 
faaDan <BHl, og ^t>octt( Den i gatn(e f^age |tdtet>(« 
3eg fDrb(it>ev k* 
no Epistola DXXXY. 

|ed ^aDer uDt min ^itfe^-^ifiorie og ubt [atiDte] mine 
(Sfcifter t>ifet/ at t>et er oonffeltgt at ftd^/ ttaar 
.^(OElDomo (BtanH Uant S^tifhte er bfoDen i>p« 
^ceDet/ item t>eD ^Dat Sepiig^eO faaDant et fleet* 0)2an 
feet/ at %ra(t>om ut»i nogle looDe ^ac fra €Mfien« 
t>ommen^ ^eg9nDe(fe ^ac txeret ut)i fu(i> Q3ntg/ og at 
berfoce t>e gamie ^itfe^^aDre/ |a ^pofUeene fe(D i!fe 
^aDe ^o(bet fot/ at ben ^ar tKxret fhit>ig mot) Reli- 
gion ens ^ot»et>«^rtif(e/ efterOi tie fomianer ti( et mi(t> 
^erreDDm out (Slat>er* t9?an feec Dibere^ at ben @fif 
(cenge bianbt Sb^ifhte i^at t»oeret i iSrug at felge fig 
fc(t> ti( %r<K(bom/ og at ben t ^09 Grad bat txcret 
0i»et ubi ben 7be/ gbe og pbe 3((ber/ b^orpaa Pbil- 
lippus Dattius i et (Bftift, de venditioiie libe- 
rorum, anf0ter abfPiQige Exempler. Acten, ^oot* 
Deb faabant fteebe^ faibtets Obnoxiatio, fom fee^ af 
Marculphi formulis, b^onibi faaiebe^ Formularen 
anf0te^: ideo ftatum ingenuitatis xnese vobis 
viTus film obnoxiafle, ita ut ab hoc die de 
veftro fervitio penitus non diTcedam. ^et et: 

betfoc «p. 535 <^ Co) S6* 273 

Decfoc \)ax /eg opof^iet edet min ^ci^eti/ faaUtie^ at jtQ fiebfe 
f{a( foc&(ti>e unDer et)et^ •^etreDDtn^ lt>et oat iffe aOeene 
private 5«>ff/ «nen ^tfetne fe(», fom ^at)i)e Derrt 
^(at)ec, og Difet bemefbte Autor Exempler paa, at 
fdabanne ^lat>et bUt)e bi)ttc&< mo& .g)e(le* 3nt»u(fcn 
tif^rcelbom ffeebe paa abjfintge ^JD^aatxr; bfant antireiu 
vet) at (egge et i^(o!fe«9ieeb om t>Kn(( •^al^/ fom Ui 
(^(aoecte b(et) antagen^ Aimonius t>tbnec/ at en ung 
<ibe(tg 3omfnie beb tliJaun Adelais bfet) bragt tit 
St. Benedict! ©rat) for at cureres fra en @eag^eb 
meO be QJiJfor^ at, i)^ii .g)elgenen ep ^elbrebebe benbe, 
{7tt(be ^un brtnge^ tU fine $orce(bre igien/ men, bt>t^ ^un 
b(et> ^efbtebet, ffulbe ^un forb(tt>e .^elgenen^, Ut tt ttt 
famme fom 5Wunfeneg, <S(aoinbe, £)g faofom- M ffbfle 
fPeebe, fotbUt) bun ubi ^r(e(bom, I^Dombi eftev Aimonii 
©igelfe b«n enbnu er !lWunfene til ^ieneffe* Wlan feet 
J^eraf, at SKunfene ^at)e ub*copieret be gomfe ^ebenff e 
bffers^rafle, ^t>{{fe unber ©nbet^ og ©ubinberg 9?aDne 
froenfebe Matroner og Somfnier, f^^ii QSern tU QSeber* 
(ag maattt ^o(bcg for ^tmmeffPe Ranter, og grunbe fig 
^erpaa Hercnlis, Bomuli, Alexeindri Magni og 
anbre f!ore ^tltei Slbfomfl til bere^ fitter af ^a(oe 
©uber. @tb bet aOeene Mt ubi ben ^oft/ ^Dontbi 
ti^i ^ellige 5i)?unfe l^at>be efterfulbt be ^ebenfPe ^roefler« 
^ebtcegter^ Wltn man Itnber be^txcrre mange anbre 
Exempler ^erpaa j ^eorub otter ^(o(ler*^i|lorier ere ifte 
4nbet enb forargelige ^renifer* 3eg forbtioer ic* Epi- 

18 274 <^ Co) §ft> Ep. 686^ 
*«» Epistola DXXXVI. 

iant)t be ^tnd/ fom tneefl f>e(e(^ ut)i Den unDer^^ 
locbijle Journal, ec Dette^ ot t»e fleefie Euro- 
pseifEe §o(f/ enbog be, fom ere ^tanfrige^ 
Sienbet, rette fig btobt eftet t)lffe gtanjle Moder og 
Q^ebtcegtec, f(ec ubi ^(cebe^l^ragt ^<m fanb fatte 
^avfag tt( en alminbelig ^ntagelfe af t>iife jiicftge og 
beqt>emme ^(cebe«S>ragte/ fom af een eOer anben NatioiL 
ete opfunbne, men ingenlunbe til aDe. 0)!an fanb fane^ 
at ben faa {atbne Uniforme eOec Mondering, font 
ubi Ludv. 14* ^ib b(e» inventeret ubi ^ronPrig,. 
er b(et>en eftetfu(gt af anbire Europseiffe ^cig^^^olf,^ 
eftevbi faaban ^tig^eb ubi ^tig^«^i'agten mebfem floe 
Biitlig^eb og Q3eqi»em^eb« Witn man fattec alMti itft 
ben beflanbige ^ceroiQig^eb i at efterabe aDe ^ranfPe 
^tobe«Moder, enb ogfaa bem, fom i>an^e(be og ere 
ubeqt>emme/ ja bem, fom t)i i Q3eg9nbe(fen fe(o Drage. 
og betee, men bog omfiber beqt>emme o^ tit at antage, 
alleene efterbi be ere ^ranfPe* >^t>ab fom t>e( fpne^ at 
giere bette nogenfebeg begribeUgt, er '^tan^t ©Croebbere^ 
og ^rcemmere^ egen ^^ptte, ^t>i(fe ftnbe berel Siegning^ 
t)eb ^(cebe^^ragten^ ^oranbring, og berfor mage M 
faa, at ^(ceber maa la^t$, ferenb be flibe((/ og at be 
maa talUi gamle, jlfient be ere npe og frifPe. £>g/ 
faafom anbre Nationers ©frccbbere og ^rccmmere fee 
lebere^ 5Irbepbe og 9?oering bereeb beforbrebe, f0ge be 
iffe at mpnflre fitge ^oranbringer, men ^eDer rofe be 
famme og giere fig en Q6re af at funbe net ubscopiere, 
^t)ab be ofte felt) ubi ^iertet belee* Wlm ber»eb tefeg 
iffe ^nuben; tf)i M <^p0r^maa( at bef&are flaaer ti(« 
bage, nemiig: ^t)i anbre Eanbe^ ©froebbere iCfe fanb 

ub* Ep.686. <9SC0)S^ 275 (ise 2C* ^tobesModer b(it>e fiebfe nationale, men be 
^canfPe aOeene altninbeiide Europseifl^e Moder. ^e 
fhttttpebe ^veuiftfEe ^(cebec/ fom unbec focctse ^onge 
MeDe paabubne/ funbe ittgert @ftevf0(dete. !^e b(et)e 
fiebfe ^ireujftjfe^ men Date b(et>ne olmtnbeKge/ ^t>t^ be 
^aobe ooecet inventerede ubi ^Stanfrig* ^et famme 
fanb flde^ om abjIfiQide anbre Zcmtti ^(<ebe«@fiffe(fer^ 
l^t)t({e ingen t)ibei:e ^remgang l^at>e t^Mt, men fiebfe ^aoe 
dceret tnbjJtcenfebe tnben egne Orcenbfec^ ti^i be eve 
b(et)ne mpnfhebe fom t>an^e(benbe/ umagettge og af en 
foerbele^ fotbcertteb @mag* S)e §ronfPe ^frcebbew 
becimob befpmce ftg alUki tfCe om ^ragten^ B^it^Hg^^b 
eQec Ifieqoem^eb/ faafom be af ^(facen^eb ere fo(t)i|febe 
om^ at/ enten ^nappecne flbbe fot eQec bag/ enten klct^ 
berne ere for tcange eOec for ^i\)t, 0fiCfe(fen bog Dil 
fpne^ haa\it jiirftg og beqt>em/ og at en a(minbe(tg 
Confomiitet uben t)tbere Examen. i>t( er^t>erpe^« 
^tt er i ben >^enfeenbe/ at be iCfe tage t ^etoenfning 
at optage gam(e Moder igien; tl^i man feer ubi fort 
%tb Modeme at omoe^Ie^/ og/ efterat ^(oeberne nuiu 
l^aoe t>oeret ^\\it^ nu trange/ nu (ange/ nu forte/ oeb 
Grculation at b(ibe/ fom be Dare for 20 ^ar ftben. 
^tt \>at berfor/ at en t>t^ ^erfon a(brtg i>i(be forfajie 
nogen ^(cebning/ men (agbe ben aOeene til ^iit ubi 
'^aah, at ben Deb ^oranbring ffu(be blioe npe og ala- 
modijf igicn* 9?ogIe ^oibe for/ at Ut Snbpa^/ fom 
^ranfrig ^erubi l^ar erl^Peroet/ repfer ftg af famme Dvige^ 
@tor(>eb; tf)i Ut fanb txere rimeiigt/ at be minbre 
©tater ubscopiere be fl0rre/ faa Dei ubi ©ccber og 
©prog/ fom ubi ^loebebragt* SOJen Uttt SBeoiig fanb 
tooere gobt nof i ^enfeenbe tii Savoyen, Lothringen, 
Flandem og anbre ^ranfrige paagrccnbfcnbe minbre 
©tater/ ^t>i(fe (igefom ^ceffe f0(ge ©tr0mmen af en 

flor 

18* 276 <^ Co) §^ Ep. 586. 

f!or §lo6, men iWe t« an&w Siiger, foer ^pbfjfanb, 
fom tx baai>e fi0rre og ttgete paa $o(f og @toet)ec eni) 
^canfttge^ og detfotubcn i ^^enfeente tt( ^epfettiemmet 
ti(egner fig %omin for famme 9ltge* ^n feer iffe/ 
at De fiote a(mini>e(ige Mdnarchier ^at>e ^aft faaiyan 
^ii^ningj 5Kon ftnOer iffe, at be ©rcejJe @toel>er ^at>e 
(abet fPioew bere^ ^tobeit efter PerlianjI fS^jnfletj 
3)?an feet iffe, at Athenen, Thebe, Corinthus, 
ffient Macedonien unberbantge @tceber/ ^at>e efter« 
abet Macedoniffe ^tobe*Moder, (Sprog og (Sccbet* 
•^ec be^0t>e^ berfot anbre Q3et>ii^Kg^ebe( tU at (efe benne 
^ube^ Dg meener /eg ben vimefigfie at Doete efterf0(genbe« 
SDen l3o«ben« ^art, fom oi beboe, ^at fiben bet Ro- 
lumerffe ^etcebom^ Itnbergang t^a^t abfTiOtge @ftffe(fer» 
^lO^an \^at for nogU loo ^ar flben feet ben at ooere 
nebgraoen ubt pberfie Q^anfunbig^eb og ^axhaxk, man 
f)ax feet tgien ben tpffe Q$anfunbtg^eb forfounben^ mm 
forDanbUt tU Pedanterie, faa man iffe fanb flge, 
^t)t(fen ^(ber man meefl ^ar funbet beflage/ enten ben 
^i\), ba man oibfie ftet intet/ eQer t>a man oibfie ait 
for mange unpttige ^ing/ enten M man f^a^U ingen/ 
eOer t)a man ^f en forberoeb (Smag; tf)i ^oDen^eb bUi) 
fotttanbtet til Activitet, men fom figtebe tii intetj man 
difputerede baabe om ttt, fom man t>ibfie/ og man 
iffe t>ib|le, og Europa oar Hgefaa frugtbar paa Pe- 
dantiffe og ScholaJiiffe/ fom ben oar ufrugtbar paa 
gobe ^fribentere, ^ort for Lutheri Reformation 
begpnbte @magen at forbebre^ og ;$9ene meer at aabne^^ 
faa at Europa ubi Religion, ubi Ecerbom/ ^onfter 
og ^oeber fif en npe ©fiffeife* ^ibenffaben^ Acade- 
mier bfeoe l>a paa abffiOige @teber fliftebe; Europa 
ortmiebe af Scerbe !9}oenb; man beflittebe fig paa ^on« 
ftixi og <&aanbt>erfer^ ^orbebring^ paa npe Inventioner 
og paa meere jiirKge Eeoemaaber/ faa at mange meenebe/ 

«in. 8 f. lu for, f»t. ^* Ep. 536. <9% Co) §6> 277 at trtte^ mem fiot) tilboQt at fot&eDce^* SDJen man 
fant) i oijfe £0?aal>e( flsC/ at Materialieme aUeene 
Date funDne/ ^ootaf pccegttde o^ sitrKge ^pgningei; funte 
.opvette^/ od at Qxaat <Btcm Mt foit>anb(et tt( 0)?atmor^ 
men fom en&nu iffe oac jleben* ^aaban i>ac Europse 
%t(|ianb/ Da Ludvig t)en ^iortenbe fom at fiDbe paaiv 
^canftige^ %^cone* Unbet Denne naonfuntiige ^onge ft! 
^canfcise en fcetbeU^ <3ftC{e(fe/ faa at man fca ^an« 
Stestertng^ ^egpnbetfe fanb fxtte en npe ^tt>^«9iegntng. 
3ed t)i( ifCe tale om ben fioce 9)Ia9t/ fom S^iget &eb 
^an^ fetetttge Q^aaben ec^t>ect>ebe^ men om ben $(em« 
sanSf fom £cetbom 09 93ibenf(abec smbt t>eb ^an^ 
.@aomi(b^eb* S>et t>a( ^eOet berbeb enb t>eb be (9ffe(tge 
^(tge/ fom ^an f0cte^ at ^an funbe tUegne fig ^ite( af 
ben ^ote Ludvig. ^aa ait, f)U^ CD^ennefPelige ^anber 
og <6ot>ebet funbe focatbepbe og ubfinbe/ bleo ^a Diifet 
^r0t>er« ^et ^mnjfe @ptog er^t>ert)ebe ben $u(b« 
fommen^eb^ fom ^av gioct bet fa(l atmtnbeUgt for ben 
^ee(e €i(t^en Europa. ^t pragttge ^9dntnger og 
^onfijlpffec/ fom oi enbnu fee/ oiife/ ^oocoit ^onfien 
betubi jleeg* ^an funbe t>e( tilfom oeb ^ntng tu 
^oem ^cetbom; men t)eb benne ^(bet^ $mnjfe ^0ger 
naaebe man galant og polered £ce(bom/ faa at (cege 
$o(f og ^tuentimmec/ fom tilforn liXit eDec intet jfpttebe 
om Scefning/ nu fotbpbebe ftg becubu ^an befiittebe 
fig iffe minbte paa jiirHge @cebec og teoemaabet/ ^t)or« 
oeb (Setffaber og Omgtenge(fet b(et>e iffe minbire femmes 
(tge og beJ^ageltge/ og b(eD ^ongen^ egen ^ecfon berubi 
tagen tH ^^nftit* @magen b(et> i Siting faa raf- 
fineret) faa at aOe anbce Nationer renoncerede 
paa \im$ egen, og f0gte at conformere fig eftec 
^ranjl @mag ubi ^ale, fJmgiengelfe, ^tebesS>ragt, m 
Wlati og S)ttffe/ faa at berfore anbce Sanbe bUoe op« 
ft)(bte miti $van jf e •t)offme(le(e/ Gouvemanter, (Sptog* 

^efiete 278 <9§ (O) g©> Ep. 586. ^ejlete 09 ^o{fe« !92an fanb bevfore tRe foAtnbre fig 
ot>et/ at t>e fleefle ftemmebe Nationer paa ifamme ^ib 
Dragebe bere^ egne damfe ©oebeiT/ bere^ egne Q^ate 09 
Sfrbeibe/ 09 at be ingen @ma9 funbe ftnbe ubi en Ra- 
gout, uben ben t>ar tiQaoet af en ^tanfi ^of/ eOet ubi 
en ^(oebntn9/ uben ben t>ar ftaaren 09 fpeb efter ^ranft 
^nfier; ja bee fattebe^ intet^ uben at Doce Matroner 
09 3ottifruec ogfaa f(u(be orage unge ^at(e 09 ^ttece 
blanbt egne £anb^mcenb/ 09 at be |fu(be fotflttoe bem 
fca Paris. 3e9 fanb iffe focbtgaae ^er at anfete en 
artt9 ^i^imCf fom tt( ^efiprfelfe af bette ftnbe^ ubi bet 
nat>nfunbi9e @frtft (a(bet Memoires de Branden- 
bourg. ®en ^utd^tauttgfle ^ocfatter^ egne £>cb ete 
btffe: Poeten Ganitz ^obe(; efterat ^un nepe ^at>be 
ubcopieret aOe ^canfPe Moder, l)a, foe omflber at 
diftmgvere ftg ^enibi b(anbt be anbre Berlinffe 
^amer^ 9ai> ^un Gommiflion. ti( en ^t0bmanb at 
fotfhiiot fig fca Paris en ung^ U0n, i>e(tnt>enbe 09 
actig ^erfon ti( Q&Qttfaii, inbbifbenbe ftg^ at ^ranfrig 
berpaa f^a^iit (tgefaa gob ^orcaab fom paa anbce ga- 
lante Q^a^cec ubi ^tambobene* jtiebmanbeu/ fom 
ingen fpnberltg Scfaren^eb ^at>be ubi ben flagg >^anbe(^ 
focrettebe/ l^t>ab f^am \>av betcoet/ t>tt befie ^an funbe. 
*"^an« Correspondenter ubfeebebe ^am en ^ecfon/ 
fom oac 50 ^ar gammed ®en famme ialtitt fig 
Sieur de Brinbock og t>ac af Kben J^t\bxtt>* ^a 
f)an fob fig inbfinbe ubi Berlin, b(et> Mad. de Ga- 
nitz becober ganbfle forfagt; iffe be^minbce^ faafom 
^un fe(b f)a9t>t lahtt f)am focffdDe^ og ^an oac en 
oicfe(ig inbf0b Parilier, giftebe ^un ^9 mc^ h^^* ^<t 
MX en t^Htf ftger $ocfatteren/ for Brandenborgeme, 
at bette ©iftennaaf fa(bt ub tt( Mad. Ganitz ^i> 
fonuipeffe. ^enbe^ Exempel t>i(be eller^ oone eftec^ 
fiifgt af anbce/ oore fienne 3omfcuec 09 Matroner 

btfbe «p 686. <3S Co) S^ 279 Dt(^e fa(be uDt $tanfEe •^oenDet/ og t>( fierlinfte ^otsm 
DiiDe/ faafom forDum fKomemc/ txcre tDungne ti( at bort^ 
iiiappe Sabinerinber af bere^ 9^aboe(anDe* @aa t)it)t Den 
^ucd^Ieuttgfle ^ocfotter^ ^Dilfen eDet^ talet prcegtiden om 
Den ier(ige "^ttflanD/ ^t>otuDi $can(rige b(eo bragt i 
Denne ^iDec. (O^an maa ti(fidae/ at ingen Periodus 
itDi ^iflotien ec metft)(CcDide(e enD Denne/ og at $tanf« 
tige Da t>ar Det rette <S«De for ^onflet og '35iDenff abet, 
/a man maa gioe Nationen Den ^re, at Den ^at 
'opfpfet og poleret anDce EuropeeifEe ^anDe, og at 
^en uDi et ^a(t>t Seculo i)at uDt>itfet Det, fom fpne^ 
<it funDe ooece nogte loo ^ati ^tbeiDe^ Wian feet 
l^eraf/ ^t)aD en 9iegent fanD tH oepe btinge, og ^t>aD 
-fom fanD uDoitfe^ oeD Opmunttinget og ^elenninget, 
^e(|l ^o«f et 5o(f, fom et begaoet meD en S'JatutKg Ac- 
livitet. ^(ting gtf fot fig uDi @a(op/ faa at Det 
foneU ubegribeUgt, at faa flote ^ing uDi fott ^iDi** 
funDe uDrette^, ^elfi unDet en \^onge/ Det ^at>De f^aft en 
tnaaDe(tg £>ptugte(fe/ og fom oat opDragen uDi Q}an« 
funDig^eD; t^t ^an t>at fe(t) (tgef aa u«(cetD, fom ^an t>at 
en flot ^efotDtet af £arDom. ^an funDe feft) iffe 
tegne^ bfant De flrlDbate ^onget, og Dog ftf SanDet 
unDet f)am ^nfee(fe af en ^tig^«<Sfo(e; ban oat fe(D 
bengtoen ti( ^BeDpf!, og Dog ^aoDe uDi ^an^ ^iD @0mme« 
UgbeD uDt <S(cDet og ;Dmgtenge(fe alDtig dcetet meete i 
agttagen* ^ott at |!ge/ ^an inDptoenteDe UnDetfaattetne 
De ^9Det/ fom i^an fe(o iffe befaD^ og ^Kbepeligl^eD 
til Det/ if\>oxtU ^an fe(o iffe Dat ^engi&en/ faa at Detfot 
tnan fanD unDjIplDe Dem^ Det ti(fftit>e ait faaDant en 
umaaDelig Ambitioii, og fom l^oiDe fot/ at ^an eftet 
De gamie Siomete^ Exempler fegte iffe meere oeD fine 
Q^aaben enD i>eD anDte giimtenDe ^eDtiftet at bane ftg 
^ep ti( et a(minDe(igt ^etteDom/ og at fotbinDe og 
tnDtage omfiggenDe SanDe t>eD at btuge aOe @et( og at 

foreene 280 <3§ Co) §©> Ep. 586 fomne Mars meD Minerva. ^trfntng<n Mr ogfaa 
Umf, At, iis/tfaa meget font ^n t atiDce ^nOe iMt 
frpgtet/ faa meget t>at ^an ogfaa efldmeret, 09 at 
^an^ •^iflotte er opf9(t>t nui) (tgefaa mange fcemmebe 
toofange fom Satirer. 9)Ien ^Docotn aUing er^ og 
f)Ht> fom eQer^ fatiD ^oe txcret ^enOev ti( Denne 
^onge^ Opfet^tl, faa feci; man Dog^ at ^an^ 9^at»n b0r 
oace l^elligt utit ^tanfcig fotmeDelfl Den 9^9tte^ De ^at>e 
^aft af ^an^ ^nflaftec og @tifte(fer^ fcec i ^enfeenDe 
***> ti( Den (Sat>milt>^D/ ^an ^ar eoet moD fcemmeDe konlft^ 
nere og ^cetDe (O^anb* ^otfcengelig^eD ^ac tU Q^etebcagt 
fiove ^tng^ og QSrgievrtg^eD/ fom man ftgev/ ^ac bpgget 
be fleejle ^o^ptta(ev. !0}aQ pcifec ^ogning^^konflen uben 
at eftecfotfPe Motif til 0tifte(fen* €n @aoe et en 
@at)e^ enten ben gtoe^ meb 93en(l(e eQet ^09te r^aanb/ 
og en ^e(gtecntng a en QSelgtetntng/ enten t>tn fleet af 
Devotion eOet af ^orfcengeftg^eb* ^ftecfom nu ^canfttg 
unbet benne ^onge fit en faa glimtenbe (Sfiffelfe^ fanb 
man iffe focunbte ftg ooer^ at be fleefie Europseijle 
$o(f flcommebe t>ii> f^m fov at fee^ ^0re og tore^ ^oa& 
fom be iffe funbe ^od Urn fe(i>/ item^ at be f0gte at 
ubcopiere be $tan|7e ubi (Satut, £et)emaabe og ^(cebe» 
btagt. tDIen benne $ranf(tge^ b(omflrenbe "^itfianb Mutit 
iffe (cenge. l^et fpne^/ at Stiget fot(e(bebe^ ttQtge meb 
dlegenten/ og at (igefom ^ongen^ (Sinb^ og Segem^ 
^coefter oeb '^arene aftoge^ faa fotminbffebe^ ogfaa 
Unbetfaattetne^ •^uvttg^eb og ^ueltg^eb/ item^ at ^eiubt 
Dae (igefaaban 9^atuc(tg Sympathie, fom ubi et ^oett 
^enneffe^ Segem meOem >^ot>eb og Semmet/ ^oi(fe f0be^/ 
tiii)0)(e/ biomflve/ aftage og fott>ifne tiOtge* 0)?ob Snben 
af ^ongen^ dtegtering faae man ingen (lote $e(t«^emr 
meece i @t»ben* $ot; en Oond^, Turenne, Luxem- 
bourg og anbce bet;0mme(ige ^rig9s>0e(te faae man 
iffe uben maabe(ige ^nf0rece/ faa at Villars t>at fafl 

ben JBp. 686. <^(0)g6> 281 

I I I III III I ■ I ■ I ii» I ._ 

t)en (tm^t, font ^ranf rig t>a f unbe bjn^p. (Ig af/ 09 u* 
font man funDe fcette mot) en Eugenio, en Marl- 
borough 09 ant)te flentitft^e Geueraler. 3ndin 
^aaben^ fom funte neDbtofe De |iet{e|ie ^cefininseir/ 
fantite^ ba meece* 3 jieDen for faat)ane.@tat<$ IVLuu- 
ftrer og @(atmefiere fom Louvois 09 Colbert 
fdue maa iUt uben en Feuqvier, en Obamillard, 
en PoDt Ghartrain, en Voilin og anDre bejlige* 
9viget^ rate ©ager ginge tUforn igiennem be ffarpftnbtgfie 
fO^cenb^ ^ot>et>er$ 0)?ob Snben ^eebu bet: qv'en ditez 
vous, Madame! tcerbe S^cenb og \^onfinere fees 
g^tibte ogfaa efter^nben meer og meet at fat)ne($* ^ort 
at ftge: $rugtbat^eb b(eo fort>anb(et tt( en flag^ 0)?t^ 
iKjrt/ faa at 9>^<}n{rig fpnte^ ilU meere at ocere ^tmU 
rig/ l>a berimob 9^ab4>e(anbe/ fom ^at>be ubcopieret 
9{iget.i Ut^ &(omjl:renb( ^ilflanb/ toge meere og meere 
ti( ubi ^rig^i^Difcipliiie, ubi <^iben|7aber og Poli- 
telle, ^ranfrig funbe berfore ilU meere anfee^ fom en 
a(minbe(ig @fo(e for anbre EuropaeifPe '^oit, og 
Pariliffe fKeifer b(et)e tPCe fa<x n0bt>enbige/ fom be 
for^en ^at>be txeret* Sigefaa (et berfore/ fom iict er at 
fatte/ at anbre Nationer ubi ^ranfrige^ &(omfhenbe 
<Stanb f0gte at efterabe $ranj7e Moder og at omfiebe^ 
uU Pariii^e ^orme/ faa oanfPeiigt er bet at begribe^ 
^9i bermeb enbnu ftmtmti, iia en^t>er fanb fige om ftt 
eget Sanb: hie Rhodus, hie salta. 9)2en i^Mi^ fom 
tiiforn fPeebe ubi npttige >$)enfeenber/ giereiJ nu af ema 
Q^ane* <Baa at en^t>er ung ^erfon^ fom nu omfhtnber 
reifer til Paris, Canb ingen anben ^arfag gi&e Hi 
dveifen uben en bebtagen ^fxt, og at bet fPeer for at 
f0(ge fin ^aber^ og ^orfoebrje^ Exempel. ^acAciit^ 
feer man nu omflunber Dore unge ^tubentere at reife ti( 
^pbflPianb for at (cere Theologie, Da ubi (^annemarf 
bet Theologijfe Studium er i faaban %iot og be* 
a«. » t « 1 1 , Digrisfib (lanbig 282 <^ Co) §€> Bp. 686. 

flanbtd accurat ^rift/ at man l^etfra fanb forfpne 
on&« EvangelifPe £ant>e m<b Theologijle Pro- 
felTores; ^t)0/ fom boet t>et) en $(ob/ reifec tffe nogfe 
100 1l!)7ii(e for at l^ente ^anti an&en ^teD^* ^e 
PaiiUfPe %Ddy fom ent>nu bagKsen fortfcette^^ fant) 
bctfoc iffe ceife fig af anbet enb en i(begrunbet <^ane^ 
og ben ©riUe, at @foe, ^tobet og Peruqver iWe 
paf)e eOet }itre £egemet^ uben be ere giotte eftec 
§ranfle SKpnflte, noermet fig til ^iernen« ^otrpKelfe, 
i^effl faafom man feet, at be PariGffe ^tebe»Moder 
tffe gcunbe fig i^aa ^eqoem^eb og ^ixat, men at be 
foranbce^ aOeene foe at fotanbre^, og at gam(e Moder, 
fom ece fotfafiebe, igien optage^* iS)og maa man git>e 
anbw 5o(f, fat be 9?otbifPe, Diet betubi, at be (lebfe 
^o(be fiift ooet nogle faa Nationale gam(e ^cebdanet 
og £et>emaabet/ fom befiaaet ubi Odetflob af SSlatf og 
!^tt{(e/ og ubi ftben eOet ingen £emmetne^ ^etxiegelfe* 
4)etubt et ben ^tanfiPe £et)emaabe t>e( gtunbet, men t>en 
fi)ne« jufl betfot at t>tage«» &iti \>i oille eftetfeJge bem 
^aneene ubi ttmeiige Moder enet i bet tingefle ubi bet 
ene meb bet anbetl £egemet^ ^etxtgetfe/ f^om et en 
^eDpfl fot S'^anffe, et en Poenitentze fot 9Jotbi|Je 
^o(f. '^im flibe paa tm^ ^ebbet, fot at et^ofbe funbe 
^egemct, biffe flibe paa £eJ>nfloeter, ^t>or9eb @fi0rbug 
og anbte ©oag^ebet tiidepebtinge^* ^ine la\i( fig ofte 
nete meb een 9let/ biffe iffe uben meb mange ^ ti^i^ mat 
ubi ttot 9Jotben QJennet bpbeg paa et @m0ttebt0b, 
betpber Ut et ^ften^ ^aa(tib af en ^a(t> fnee^ dxtttit, 
og l^t>ab fom ^et fa(be« en Diet af @uppe, betaf 
gi0te^ 3 Slettet i ^tanftige, bt>ot man ftembtinget 
fetfl Bouillon, fom et ben fetfle SRet, betnefl ^ieUt, 
fom et ben anben, og S5oDerne, fom et ben ttebie fXet, 
bdiffe ubi t>ot ^otben og ubi ^pbfltonb falUi ti(« 
l^ammen een 0(et. 3(d ^nbe tH Vbcbii^ anf0te abffiOige 

anbte Bp. 687. <•© Co) §^ 283 unUt ^ing fov at beotfe^ at bet ec aOeene utt t>oce 
<gne Oaarlige Moder, ^ooruDi t>i focetfPe o^/ og at bet 
4t aOeene fretntnebe gobe ^ebtoegtet^ font t>t txage* 
3«9 fotbli&et »♦ 
Epistola DXXXVn. «• 

[In ceifenbe ^etfon^ font befegte mis ^ ^orgen 
paa mtn ^aavb/ fagbe ftg M f)Mt fiot ^0t;fi 
og >^eebe» 3eg ti(b0b ^am ba %^ee/ ^t>Dtaf 
^an btaf faa lanQt, inbtti %0tfien t>at jHUeb* ^an 
begterebe bevpaa et @(a^ ^rctnbeDiin/ bvoraf ^an eftec 
tanbet($ ^tug btaf en temmedg fior portion for at 
forfcttte 93anbet/ og beroeb b(et) (tge faa beeb og tecfHg/ 
font ^an Mx tiffocn/ ceifenbe boct ubt fantme ^tlfianb/ 
font ban i>ar ubt/ ba l^an font* S>ette gat> mig ^n« 
(ebning ti( Philofophif7e ^etragtntngec/ og forefontme 
tnig ba abjfilltge €;entp(er paa mennefPelige <^ierntngec 
af famnte ti^atur^, og font DiifeC/ at en anfeelig ^ee( 
af ^ennejfet^ Sit> fanb (igne^ oeb ^eg(es@ptU/ ^t>ombt 
man nebflaaec foe at opfcette^ og igien opfcetter fot at 
nebflaae^ eOer font *^obafs@m0gen/ naar man fuet dt0g 
til ftg/ foe at ubb((efe ben fttap igien* ^t>otubot>ec 
!!)?enneffet^ fornemffe Sgenjfab fpne^ at t)ctre Q3ePoegeng5eb 
uben fienbeiig ^remgang/ faa at Deimitioneii berpaa 
fanb boece benne^ at bet er et ^otfen/ fom (0bei; flebfe 
tU et Wiaai, og bog er (ige (angt berfra Cmovet, fed 
non promovet}* Definitioiien er iffe ganbfle 
t(be grunbet; t^i ben fanb befiprfe^ oeb abfltDige ^ptmpkt 

09 884 <^ C O ) @©> Bp. 537. 

uDi J^oUtai at fattiU paa ^ibUot^efcr/ at fcette ^0getne 
tneb OmJ^pascitg^eD uDt net og {itcttg OtDeti/ da De Dog 

issl^at>e befluttet/ eOet ere forotffeDe om, at Oe tsten f(a( 
aDfprette^/ og fipfttt^ igien tnOen fort %iD fe(ge6/ faa at 
Det fun er at fantte txt atifpceDte for igien at abfpreDe 
Det fam(et»e* ^t>i(fe ^etxegeifer giere^ ifit ofte, naar 
en SttiQ fla( f0re^? l^ertii giere^ nog(e ^at6 ^iiberebeifer : 
COIagaftner focfpne^/ @o(Dater f^Htbei, ©fatfamntere 
ubtemme^/ nogie looo 9)}ennej7er opofre^^ og efter at 
^rigen en ^it) (ang ^ar oceret/ bfioer ofte $ret> fftittet 
met) be ^iifaar^ at ganger og erobrebe ^OEfintnger f!ai 
titbaQt git>e^/ og aiting bfiPe ubi ben Stanb/ font bet 
par ubi/ ferenb ^ligen begpnbte* 9^aar jeg baPer futb« 
enbet be mange ^rige^ fom jeg ^ar forefabt tnig at 
feu, fagbe forbum ^ong Pyrrhus, Pi( /eg flaae mig 
til dtoelig^eb og gobe IDage; f^^ottil Gineas fparebe: 
efterbi ^cige iffe ftgter ti( anbet, og Pi uben be famme 
fanb fomme tH t>tt forefatte ^aal, faa (aber o^ fttaf 
flaae o^ ti( Sioeiigbeb og gobe (t>age* 0)}an fanb ep 
anberiebe^ b0mme om be torbe $orfatn(inger/ fom be« 
rammed for at difputere om fhibige S^eeninger u^i 
geifilige og Perb^fige @ager) ^^i Ubfaibet er (iebfe 
bette/ at enbPer bringer meb fig ti(bage ben famme !0}ee« 
ning^ fom ban f^rte meb ftg ti( $orfam(ingen/ og bog 
beramme^ et npt ^ebe tgien^ fom mtti paa famme 
OD^aabe. ^etragter man 9iegiering^«$ormer/ faa finber 
man mange efter abffiHige @ftffe(fer og £)m|i0bninger 
at Pcere bragt i forrige @tanb tgieu/ at Snepoib^ tRt^ 
giering er forpanbiet tt( Ariftocratie, Arifiocratie 

**« til §o(fe«9legiering, og §o(f e«9iegiering tii €nePo(b^ ^ette» 
bom igieU/ faa at (Sfiffeifen Peb CirculatioxL er 
biepen ben famme^ fom ben Par/ ^a man begpnbte at 
fonpie berpaa/ iffe anberUbei$ enb 93iiferen paa et Ubre« 

*35erf, EP 837. <©§ Co ) ^> 285 

98tti, f^^iltm, eftecat t>en ut>i 12 ^tmec ev omtebett/ 
t>tifev paa famme %a( igien^ ^aat A jlaaeir i fii(& 
@5t>eeb af ^r6«9t>e/ og B imilXevtib ^av fitibet m<t) ^(en« 
Decne i Sotnitien paa f!n Ee^nfloel^ ftntx^ beV/ at begge 
l^at>e forrettet liQtmtQtu Ghryfophilus atbepber flebfe 
paa at forege fin ^oe> at focbebre fin ^itfianb, toggev 
5£)9nde ti( ^pnge^ ^att hliut ixtbtii bog bi><<^<n tigeve 
«1Iet fatttgere^ l^t)ccf«n mapm eOet fceberc/ men ben 
famme^ fom ^an Mv, ba ^an begpnbte at famU paa 
iiggenbe $cte; alleene at f)ani Sebbtfec/ fom ^an tfCe 
X0rec/ b(tt>e fu(be/ og ^an^ ^unge ^ot>ne/ faa at bet 
tt iUt ^uu^^o(beten/ men •^uufet^ fom b(it>ec cig» &t 
gietttg $or0bet^ en Catilina ex af famme Q3efPaffen^eb; 
ti)i, faafom i^an famUc aDeene fot at abfpcebe^ og ubs 
0fer mt\i ben eene ^aanb, f^Mt ^an ^ar taget meb ben 
anUn, et og hli^n ifan meb aOe ftne ^eooegetfec ben 
famme^ fom ^an Mx* ^an fanb (igne^ oeb en Patient, 
ber inbtagec en Vomitif foe at opfafie ben igien^ eQer 
meb ben, bet ibeUgen, fom Poeteme fige, 0febe "SBanb 
iibi et ^erflag, faa at f^an iltt funbe giete anbet enb 
at tebe flebfe fra og tit ^(ben* @n gob Q)en rofebe 
engang fov mtg fme 0)lat>es^raaber/ b^i(!e fatte ^an^ 
^aee til fXette, naar ^an l^at>be ot>et(abet ben. Segiw 
foarebe ta, ban ffuibe labe af at foroebe ftg, faa be« 
b0t)ebe ^an iffe famme ©wabet. 3ntct ftiifer oftete 
^r0t)er ^ecpaa enb ^otanbting ubi ^tebeaSKobet og 
^mag. S^aar en er forfpneb meb ti ^(oebninger eDer 
J^atti, fanb ^an t)oere fotDiffet om aitib at ^at>e een^ 
fom et paa 5D?oben5 ^^i 9)?obetneg ^«>wnbting beflaaet 
i at gi0te 9^9t ti( gammeft og gammeU igten ti( 'Str^t* 
£>g/ ^t>ab @magen angaaet, ^a f)ax Blacmore t>iifet, 
^oot ofte ben SngelfPe @mag ubi @ftiftet i een SHbet 
^at tjoetet fotanbtet* SfJaat man bette bettagtet, fee« 
^ec, at mange 5D?ennefPet fotetage ftg at gi0te ^ubet, 

fom 286 <tS Co) SC> Bp.538. 

font De (0f( for at gt0re De famme ^itDet paa ii9e 
isitn, faa at De fyne^ at 6(t)a9e fig og Dog flaae 
fKOe* ^en gattile &tctfte Pbilofophus Zeno Eleates 
iolbt for, at intet ubi S^atuten betxsgebe f^^ og at ^e« 
»(ege(fen oat fun tUfyne^ men tffe otifeKg* ^e Argu- 
menter, fom ^an btuget/ ere Subtile, men Sophi- 
Sd.ft(* ^>ttte, fom /eg ^ar anf0rt, funde tiene i ^an^ 
^am/ men aOeene i <S)enfeenbe tt( oiffe 0)}enneffer/ ^ot(fe 
fyne^ at gaae og beg flaae fHOe. 3eg forbKoer x* 
Epistola DXXXVnL 

|en Q3er0mme(fe/ fom /eg ubt min « Epiffcel bar 
tiQagt en t>t^ >&erre, ^ar opt>a!t ^o^ ab^iOige 
(tor Guiiofitet at i>i1>tf ^bo !0}anben t>ar«- 
&aa (cenge fom ben gobe .^erre (eoebe^ bar /eg faabant 
ingen otDet tiSienbegioe/ faafom ben 9ioe^, man giber 
(et>enbe ^erfoner^ gemeenftgen anfee^ fom <S)9fUrte for 
at oinbe ^erres@unfl. 9^u berimob t>i( /eg forftore 
bette t9be(igere og fige^ at !07anben Ht>e ubt en bi99 
^(ber, nemlig Anno « « ubt fit « ^ar* ^an fanb 
appHcere paa ^am l)(t, fom togged et Wimnt^c meefl 
til ^er0mme(fe, nemKg Utttt at f^an ^eOer t>irfe(igen 
oar enb fpnte^ at ootre en flor Miniffcer (Maluit 
elle qvam videri}; tf)i faafom ban oar tau^ og 
betctnffom t ^(ting^ funbe ^an iUc fa(be bem faa meget 
i ^/ene^ fom aOeene fee <S!aDen/ og tKe (eebe efter 
icemen* £)g faafom tfCe £ei(ig^eb gaoe^ at tobe fl^ 
fee paa ben ^fuepiab^, ^oor ^an^ S)ue(ig^eb funbe 

frem* Ep. 538. <3§(o)§«> 287 fremfJtnne, faa t)a« i^ani flocc Qvaliteter (Igefom af 
en (Sfpe og '^aagi hetxdMt* 2lf be @traa(er, fom 
igiennem (Sfpen frembr0l>e, funbe man bog fee ^t0\>n 
paa 9lebe(tg^eb/ <Btat$ ^m^ftah, ^eflanbtg^eb^ en uge^ 
meen @fl0nfom^eb og anbre SgenjJabet, ^Domb anbte 
\)au ttf)Ut\>tt et Hon ^am uU ^tflotien^ v^t>i6 ^an 
bai>be oceret i famme £)mfl(enbtg^ebec fom en Ximenes, 
fom en Oxenftieme, fom Fleury, f)MU ^ani 5^aen «» 
funbet 6(ii>e faa fiott fom bece^» @i>nen Dae ben famme^ 
men £ei{lg^eben itte ben faramej t\ii en Pilots Capa- 
citet Dlifeg iWe uben i @torm og Ut>etr, £)g b^ob 
anbte faa fa(bne floce Genier angaaer^ fom t>eb mange 
gUmrenbe Q3ebtifte( ^at>e gtoct ftg anfeelige^ ita, W^ 
ban \^Mt>t funbet/ boDbe i^an bog tCfe DiDet tccebe t 
beceg ^obfporj t^i iani @Ci0nfom5eb og bpbe 3nbf>gt 
ubi ^agerne tiQob ^am ith paa eengang at tanU meer 
enb paa een ^tng, fot iffe eftet Uu$ Exempel at 
gi0te/ ^t>ab fom igten maattt omgt0re^/ og at bpgge^ 
ii\>a\i fom igten fPulbe nebrit>e^5 tt)i, ;o meece man tt 
begat>et meb ben Qvalitet af (Sfi0nfombeb, jo (ang« 
fommece gaaec man til 93erC^/ og )o b^bete man inbfeec 
en ^inQ, /o fltm ^nuber ftnbet man berubt* @nbf!i0nt 
^an fe(i> funbe gtt>e be befie fKaat^ ^0rebe ^an bog 
^ebfe anbce^ Q3etoen(enbe/ ^DotuboDec ^an^ Decifloner 
funbe anfeeg fom Axiomata. «^an Mt iffe minbre 
e(|Ieb enb frpgtet, og bert>eb oiifebe, at ban befab tpenbe 
gemeenUgen infociable Qvaliteter. Ubi ^ang Oeco- 
nomie \>at gitiigbeb uben £)t>etfIob, ban Mt ubi fit 
^uu^ en mpnbig J^mihonbt, men bet^o^ en tetffafen 
^aber; faa af ^an^ ©ierninget fottr0be l^am^ faafom 
ban fafl intet befluttebe efler foretog fig, fom funbe 
fotaarfage ^am ^ottrpbeffc* ^an Mx ubi ade Om* 
flcenbig^ebec ufocanbetiig og flebfe ben famme^ faa at 
tO^obgang og ^ebgang ubi ^an^ <^inb tngen 6bbe eDetiw 

§iob 288 <^ ( O ) S8> Ep. 639. 

$ro& funbe fotaavfage. ^n f^tbt flebfe OtetfcRdig^eb 
for }i>intf OS tUftttb Det goDe^ ^an gtorDe/ aOeene en 
^(igt og SfQlDig^d); ^QtuOoDer^ Da en t>t^ tDtanb/ 
fom ^an ^at>be uDreDet af en Labyrinth, taffede ^am 
Derfoir^ foatede ^an: ta( tffe mtg^ men taf aOeene et>er^ 
cetfonbige @ag. @ad(eDe^ t)ac benne SSHant banneb, 
ber l)0it 09 b(eo begrat)en ttben <Sang og ^tang og 
uben at foette Dore Poeter og Panegyrifter ubi Sir* 
betbe^ ba man bog feer t>eb en^t>er gemeen ^orgerg ^0b 
£ot>fange ubi ^obetal at nebregne* ^et er troeligt, at 
^t)t$ ben falig ^erre funbe opKoe^ tgten^ ^an i>i(be txere 
ganbjfe fom0;et meb faaban ^an^^eb/ 0, faafom ^an 
felt) tffe ^pffebe^ t)t(be ^an ep ^eDer ocere bvfleb af 
anbre. l^et er tffe faabanne %tng/ fom fommer Q3(obet 
tt( at (0be ubi be poetijfe Slarer. (^e %o\f faae tffe 
uben paa be (Steber^ ^t)or be fanb t>ente en rtg ^0fl* 
^en faafom be tntet tabte t>eb ^an^ ^0t, faa tabte 
^an tp ^eDer noget t>eb bere^ '^aui^^eb. ^e tabte tntet^ 
efterbt ^an tffe befennebe ^pffelfPe Poeter, og ^an 
(tgefaa (tbet^ ef(erbi ^an tffe trcengebe tt( bere^ £ot)fange. 
3eg forbfitjer «♦ Epistola DXXXrX. 

in J^tttt forunbrer fig oDer, at t>or ®an|Ie 

(Sfues^Iab^ ^ar faa ionge funbet ^olbe @tanb» 

J^ani @paabom l^ar oceret^ at naar be befte 

©tpffec Dace fpidebe, bet fnart ^iU>t faae ©ibe* 3eg 

^ar fe(t> txcret af famme ^anfer; tf^i ;eg ^at b^mt om 

tt(< 
Ep. 639. <®§ C O ) §^ 289 

Hlfommenbe ^tb af ben forbtgangne/ ba Det gam(e 
Theatrum fDcrae&c(fl fSiansel paa goDe ©tpffec maattt 
op^0te* CD^ett/ faafom nu omfluntier %t(j7ueme^ (Smag 
ec faabati/ at Dec fp0tgeg tffe meece, om et @!ue«@pt( 
er De( edec t(be ubatbetbet^ men om i>et enbe^ meb (Sang 
og ^an|/ og terfore aOe ©tpffer ere (tge goDe^ faa ec 
;eg nu af anDte "^anfec; t^i man ^ax i faa WiaaU 
(Btnffev not at gaae QJaH ut)i, ^^i en^eer ©Cribent 
fanD nu agere Comoedie-<Sftil)er, og ingen frpgtec 
at fee fit ^r6eti>e fpif&t/ t ^Doc mat>ert^ e(enDigt og Ht>t 
fammen^oengenbe i>et enb ec/ naac ^an tager ben Prse- 
caution, at bet enbe^ meb @ang og S)an$/ ^t>t(!et 
man feer at boc 3(fbec^ Autores n09e t agttage« ^an 
feer ^eraf, at en forbecDeb @mag ogfaa f^at fm S^ptte 
t 9Qtt^tn, og at \)tt, fom /eg becom fftemteoii^ ^ac 
fPre&et ubt mine Moralffe ^anttt, ec tffe ganbffe 
ugcunbet* 3;tg foc6(it)er 2C* 19 dnmcer&ntnger m I. 
ttltfrjgs (^pfiltv. Tomus 5. 19* ®pmi 447. 

@. 1, 8m. 6, ^olbcrg^ trebic Utinffe (g|)iftcl ublom 
1743 t anbet Sbinh af l^and- Opuscula Latina; i ben ferte ^an 
©lilbringctt af fit Qir)^ ^iftorie neb til 1742. 

®. 2, 8in- 7* aUctcbe i gortalen tit gire ©fiemtebigtc 
(1724) omtal^ ^otberg, at l^an^ „egcn profit er faa tinge, at ben 
illc ftjarer tit ben tienbe lOeel af ^[tbc^bet", 2D?inbrc poetific @h:ifter, 
Bbff. 1866, @. 115. gigetebe^ fortaeCer ^an i gortaten tit $ett* 
inbe^iftoricr, @,XIX(8iobe«UbgO, at ^Jroftten t>tb ^an« ©Irifter 
„er ncer iffe faa ftor, fom nogte inbbitbe fig", „be tinge SWibler, 
ieg l^ak)er fanttet, ere fetter grugteme af ntange $(ar$ eenlige @tanb, 
ct tamtigt Htmtt og Slffl^e for atl SSeB^ft". 3 gortaten tit 2»o^ 
r a Iffe gabler figer ^olberg 1751: „at jeg en tibtang iffe l^aoer 
flrek)et S30ger for at t)inbe noget beroeb, berom fanb be i)ibne, fom 
i)ibe ntine Optage, og fom l^a^e feet I^Dor mange Ex^mplarier beraf 
i^entigge ufaalte, faa ^t 9iegningen bli^er tangt anberlebed en.b fom 
k>iffe gotf inbbilbe fig, og at be oitbfare, fom l^otbe for, at beb l^oert 
©frift nebregne $enge, ba jeg bog t)zh mine fibfte @frifter ncppe 
^aoer funnet \toppt paa mine giorte Sefoftninger, enbflient be meb 
famme gliib ere nbarbe^bebe, fom be forrige. liarfagen bertit er ben 
ul^artige SJicengbe af ^anfte ©frifter, font nn omftunber tpmme for 
8^f et, item bette, at ^tmnen to^fer f aft meb tige Sel^ag alt l^tMib fom 
er. pad $rent, og at be faa falbne fornemme gotf finbe ingen @mag 
nben i granfje ©Irifter",— SSeb Slnctionen ot>tx ^oIberg« ©o.folflte^ 
ben 7. October 1754 felgenbe Sjcemplarer af ^frifter af l^am: 

310 SaMfle C^iftorier. 

125 e^jiftter, aCe 4 SComer. 

417 (g}jiftler, be 2 fibfte SComer aOene. . 

319 !Da{im(»r!^ p{ JRorge^ Sfiige^ ^taat,. anben. Sbition. 
1 bite |)aa @frio))a»)ir. ... 89 ^ttbtbe^f^tfUnrter. 

33 Opuscnla, 1 og 2 Zmat. 
278 bo. 2 £oiite aOent. 

27 Epigrammata. 

150 ©onttaler mdleiii 2be StxBfmcmh. 
1 aRoralfte ^tUx. 

1 Conjectures sur les causes de la grandeur des Romains* 

2 filimd 9tdfe )ma eatin. 
1 Sergend SefbriMlfc. 

3 Historia uniyersalis. 

16 Compendium geographicum. 
5 Herodiani f)tftoTie. 
1 Lettre du Baron d'Holberg. 
^. be ^ofman, ©omltnger af publique og ptbMiit ©ttftelfer, 
^nbattontr og ®at>ebret>e, I, fib^. 1755, @. 239 Smm 

@.2, Sin. 9. S)et forfte @Irift, af ^and 3acobfen {^Dalfee, 
^ar ZitUn: „$)€ Sebenbtd aanbeltge fticebe af 41 8eb, eOer (Sffti^m^ 
bommen^ articltr fammenfatKftf'. ^Denne Sonnebog nbtoitt forfte 
®ang t Jtjoben^Dn 1700; i Bibliotheca Danica, I, @« 310, nMntS 
9 UbgaDtr hibttl 1748. aRfiUerd ^oftil ffox ZiOtn: ,,(St)attge(ifIe 
^\txU^@pttfl, fom forefttOer en gorKaring otier aOe ©onbagene^ og 
9ef)ente9 (Soaitgelttr''. 2)cn bkt^ ooerfat paa !{)anfl aff^att^SSin^^ 
(oko, ODerfttttelfen ublottt forfte @aiig t Jtioben^akm 1700, 1740 
ubtom bet 12. £)|>(ag (Biblioth. Dan., 1, @. 516.). ^^eittrtc^ 
aRfiUer, f. 1631 i Sfibed, bobe 1675 font ^rofe^for i X^otogt t 
yiofiod; ffan Dor en fltttig ^orfatter, man fatte megen ^Prid paa ffcM 
o))b^gettge @Irifter. 

@. 3, Sin. 1. 3 ben trebie Iatin{!e e))t{tel fortcrOet $)o(berg, 
at ^imb ^n fit tttoDer^ fra bet, fom 1^ onoenbte ))aa at forbebre fit 
3orbegob0, „agter ieg at anMtbe til ^nblici 9!fftit". Zrenbe S))if tier 
til *♦*, @. 224 (8eDin« Ubg.). 3 C^Jiftel 177 i anbet ©inb, 
@. 324, fortceOer ^an, at ^n i Xaret 1735 gjorbe fit forfte Xefta* 
ment, og at ^n 10 Xar efter ofnrettebe et anbet, fom ^n ^Oer iffe 
Dar fomoiet meb; 1746 befbittebe ^n at gjote en Donation of fine 
SRibler til bet 9tibberlige Xcabemi i ©oro. 3 Snl^em<'^tentet af ^ 
6. SRortd 1747 optMtht^ ^^erfbbet f^olberg faatebed, at bet efter 
@tifteren^ 3>0b flnlbe tUfalbe Scabemiet 8eb en (Sobicil af 28. SDe^ 
cember 1753, confirmeret 1. SRart^ 1754, befhmte $)oIbetg 16,000 9thl 
til 9mbe«Ubft^ for en fomemme og fliffettg 3omfrtt» fbmutMtt^ts. 295 

@. 3, Sin. 4. ,,afc{Iil!tt8e faabottne @tiftetfet fleebe'', netnHg 
let ft|0ben^at^nf(e @eIf(aB af Scerbom^ og SBibenftober^ 
<glflere, ftiflet 1742, og bet Aottgelige @e{f lab til ben S)anfle 
^iftotie^ og bet S>an\U ®prog« f^otbebring, ftiftet 1745* 

— , Sin* 7 f« n* Galcaria sponte current! addere, o: at 
f|)ore ben, font af egen Shrift iter fremab* Sitatet er taget fra 
^Iinitt«'^ ®tej)c, Ep. I, 8, 1. 

©♦4, Sin. 16* ^olberg nbtater fig ubfertigere om fin Donation 
i (gpiftel 446 i fjerbc «ittb. 

©♦ 6/8in* 1, „jieg er af en gob Familie" Ian bel^be i Sllminbeligl^cb : 
af en anfet og agtet tjcrniilie, af en @tegt, font tceOer ^erfoner, ber 
l^aue beftebt l^eiere Sittib^jjofter; men ber Ian ogfaa fpeciett i Drbet „gob" 
ligge en $cntt|bning tit ^an^ i5aber« ©tiCing font Dberft, ber gab 
]§ant 9}ang nteb Slbelen* ©et Ian erinbre^, at ^olberg i et ©Ijiobe, 
Deb l^ijillet ^an 1701 fotgte noget 3orbegob«, af fin SKorbrober og 
tJorm^nber, $eber 8em, Ialbe«: „t)elb^rbige 8nbt)ig ^otberg", og at 
^an blet) inbftreijet paa Unii)erfitet«*^2(JiatriIIen nteb ©encet)nelfen »»no- 
bilisc ®mL 8. "Siaat i 5Rorft ^iftor. Sib^ftr., 11, ©• 274, ^nm, 1. 

®. 1, Sin. 10. „be mange Cassers Fundation"; i Slarenc 
1747—50 ftiftebe« flere ^a«fer, bete gnle^fta^fer, bete ©egraijelfe^^ 
^enfion^** og Sig^^fta^fcr; 14 faabanne ere n(rt)nebe i gortegnelfen 
ot)er $ieteftieme« ©ogfamling, II, ®. 699-700. 3 ffipiftel 278 
i trebie ®inb l^ar ^olberg aderebe frem^at)et, l^k)orIebed be mange 
Snlela^fer, fom oprettebed, bare tit @Iabe for $engeomf(rtningen. 

@. 8, Sin. 12. „leg maa oberbrage bet (o: Qvaestura) tit 
anbre". 3 Slpril 1751 farted ber §orl^anbIinger om, l^bem ber ffnlbe 
obertage Qt)ceftnren efter ^olberg, fom bet t)it fe^ af fatgenbe ^n^ 
bragenbe fra l^am tit »Magniflco Perillustri, Nobilissimo et Am- 
plissimo Senatui Academico», for l^oem bet bteb fremtagt ben 21. Sprit 
1751 forf^net nteb ^aategning af be f)errer Sonfiftoriate^ (Originaten 
bet)are^ i ben Rati\tt ^aanbffriftfamting i bet ftore longt. Sibtiotl^el, 
got., 3fh:. 152, b): 

Magnifice Rector ^oiftorebe 
^errer Consistoriales 

@aafom ieg fnart maa retfe tit mit gobd, og ieg agter at teDete 
for min bortreife alle fager Qys&sturam angaaenbe tit min successor, 
faa ombebe^ tienftltgen be gobe ^errer at be ftra^: kiilbe nbnaDne en 
QTflBstor i mit fteb. 3eg l^ber tatet ^erom meb ^ General Auditeur 2S6 H tt»t mfn iafltt« 

Stampe foUr fUiM HBk uDillig bcrtit eg ftm ^(U)er capacitet baabe 
qM TegnflctMfdgor og lufiBdiciion font ^crtil Be^etie^: dtg fta\Mx 
ogfaa f otebtaget Patron^ bet fame^ og ^t ftuibet ffoM approbation. 
3eg taltet eQerd be gobc ^errrr furrligm for bete^ mtg. ^tnMi( 
beDtifte affistance og affectioD. forbliotttbe ftebfe 

S)ere^ 
forbmibne tiener 

L Holberg 

[P. S.] at ^r General Auditeur Stampe enbtttt en !ort ttb 
^aoer tneb secretariatetd forbaltning at befttde lanb tngen ^inber ^er 
ttbt giere for en habil 3Ranb^ l^elft faafom enbeel af be fager font 
befatte^ nnber Qvsestura tilfom af Secretario btet) forretteb 

3eg famt^fler gieme, at ^x, General-Auditeur Stampe bliocr 
Qvaestor, ba ^r. Baronen e^ Icenger dU continuere, og taffer ^r, 
Baronen fl^Ibigft for ben ocb fantntc ©etiening bcottfte t^Iiib og 
Otti^^flfl^ttg^cb for Universitetets ©efte. !lDct oar eCcr« megct onffc^ 
(igt^ og !anb oeb benne Se^Ug^eb beft ffee, at Consistorio mebbeefe^ 
en . gortegnelf e paa be Docmnenter og 2^tng^ font ere t QvaBstoris 
Soroaring^ og enten egentlig angaae Qvaesturam eQer @Iooene, ^otlfen 
gortcgnelfe icg berfor ^bm^gft oil ^aoe nbbebct. Capitalemes Revi- 
sion fleer bog oet inben ^r. Baronen reefer. 

Stfyxm b. 10 Wfx. 175h 

P. Holmius. 

$r. Baron Holberg og f)r. ©L Etats 9?aab Bartholin l^aoe 
l^aft ffongi: SeftaCinger paa JRentemefter^^Sntbebet, fitont Fundatzens 
84 art. tntet berom melber. Ont ber er anben SongL ordre for 
erinbrer Jeg e^ t benne ^aft. STOan fan, naar ^erom i Consistorio 
concluderes, deliberere ^oab t bene ^enfeenbc er at observere. 

3Hcb .figc taffigelfe for ^r^ Baronens Academiet ^eb Qvaesturae 
oinbjfibcnge Administration beoifte ticnefte onfler ieg gierne, at ^r 
General Auditeur og Professor Stampe oilbe ))aatage ftg Qvaesturam, 
naar $r Baronen e^ lomgere Oil bel^otbe bet, 

Stfiat^n, b. 10 STjjr. 1751. 

P; R Goisce P Eofod-Anciier 
B J BuQfaivald. C. Lodberg Friis. / 
I.. . . P fioirebow. I F Ramu« J. P. Anc&ersen 

J G Kail B M0llmanQ C F Munthe . '« * .— -1 Xttsunhtisger. 29.7 

3)et rr t)ift; at ^t Baron Holberg l^at talt meb mig om at 
IMiatage mig Qvssturam, men |eg tnaa tilftaoe^ at ommbfliafibt jieg 
fm at t^tife ntht egard for ^v Baronens proposition, lotiebe at. tage 
bet i betanbtittg, faa t)ar bet bog ben titb ille mine tanter at &e^ 
fatte mig benneb; ligefom jeg og meenet; at j[eg i l^enfeenbe til mine 
mange anbre forretninger e^ Dor at fortcenle nbi^ at jeg nnbfl^Ibte 
mig berfor* SlU beftominbre^ ba j[eg fotnemmet;. at ^^r Baronen 
enbnn t)ebb{ik)er at votere paa mig, og mine $rr CoUegs betmeb 
ere een^; faa for at t)iife al muelig condescence og I|t)or l^o^t j[eg 
agter ben f ortroeligl^eb, be ijiife fig at \)a\)t tit mig, declarerer jeg ' 
^ermeb, at berfom ingen af mine ^rr CollegiB, consenlientibus 
coeteris, Ian persvaderes til at paatage fig bet, l^oidet |eg l^elft 
^n^er, faa bit jieg ad interim ))aatage mig bet paa folgenbe condi- 
ditioner — 1) at Consistorium looer at bcfrie mig berfra t)cb at 
ooergc en anben, naar jeg bet forlanger^ 2) bet ecne 100 rbb., fom 
fundatzens 86 Art: tiCcegger Qvaestori, men for tiiben meb ^r Baron 
Holbergs consens beeled medem be tdenbe CoUeg: ^r: Prof: Horre- 
bov og Mundtbe, tiOaber jeg, faabibt mig oeblommer, at be frem^ 
beele^ maae bel^olbe, men ))aa bet bilfaar, at faafnart nogen af bem 
avancerer til anben Ian, bi^fe 100 SRbb ba, uben uibere forefjjerfcl, 
fommer tit Qvflestorem igien. 3) @om Jeg faatebe^ fbrrettcr Qvae- 
sturam, uben at n^be bet minfte berfor, uben l^ioab leg git)er mtn 
fnlbmcrgtig, faa oil jeg e^ l^eder l^aoe ubgifft bert)eb: a(btfaa, fom jieg 
agter paa Qvffisturatets Oegne, at tage folio i Banquen, fom og, om 
bet fhtUbe t)(rre fornoben, at tabe giere tt ntft ®Iab eUer ^ifte til at 
foroare ^)cenge, ^a^iirer, Obligat: etc ubi, faa ^)aaftaacr jieg, at be 
berpaa gaaenbe omioftninger maae taged af fisco Universitatis. 4) ot 
bet maa ffee Consentiente Patrono, l^oortit |eg f(al melbe Slarfagen 
i Consistorio. @fullbe man brage i betomlning at accordere mig 
nogen af bidfe conditioner, foerbeele^ ben forfte, faa declarerer jieg, 
at leg for foger ^ongl. dispensation, enb |eg laber mig bet paab^rbe. 

iSor resten talfer jeg |)r Baron Holberg for ]^an« l^ibinbtil oiifte 
vigilance for Universitetets tart), og Dilbe ^n^e, i falb Jeg fftiflbe 
fyit)t ben a:re, at succedere l^am, leg ba og berubi lunbe imitere j^am. 

H Stampe 

®agen l^atjbe aOertbe oaret unber gor^anbling. en ' ffflaantb 
tiMigere* 5Da fJrei) |)otterg ^)aa et gircutare of la SWartd 1751 
gotgenbe (3nbbunbne Sirculairer i Unit)erfitet6^2lrKt)ct): 298 XiimoRfniitger. 

,,$bab QvQsstura angoaer^ ha itbjitc jieg t>th mit forfcett; at bet 
ille fleet af ^vAlti^t, mm af t)elberaab l^tt, feed af mine tr^Ite 
fbifter l^t)orubi teg git^er tiltienbe^ at olberbom og ft^agl^eb ))Qa 
minber at nebtogge bet iOtange ]^at)e l^olbet for^ at teg ubt ben til^ 
ftattb ^ax l^olbet (oenger ub enb teg burte og Consistorium er iSe 
ttettt meb en gantmel tabling. (SQerd tafler ieg be gobe j^errer for 
bered ^ibinbtU bet)tifte affection og assistence. 3eg bliDer bog Deb, 
inbtit Universitetets og Bibllottiekets Stegnflaber in Junio bU\>t af^ 
lagbe. fDlxn meentng er eUerd ille, at qvsestura fhttbe ambulere 
oejeltjiid nteUem Rectores. !Det er nu omftunber af ai for ftor be* 
tkybelig^eb bertil. $t)orttbot)er ]^t)id plurima flutbe fatbe berpaa, laber 
ieg solenniter protestere berimob^ faafom ieg ille t>xU oore beelagtig 
ttbi ben ul^elb, font jeg forubfecr beraf oil fl^be.'' 

gorobrig gif bet ific ganfle rotigt af, ba $oC6erg fratraabte 
Qoaftor^Sntbebet. ^er falbt ffarpe Orb fra ^otberg og fra ^eber 
$oIm, fom bet Sar oar {Rector. 

®. 9; Sin. 11. Dm $oIbcrg« gortjenefter af ben banf fe ©fue* 
ptabd, ba man nnber i$reberil ben f$emte atter beg^nbte at op^sxt 
banfle Somoebier, l^ar Doerffon nbforlig tatt i !Den banfCe @ftte^ 
piab^, 11, ©. 27 ff. !iDet n^e ©elflab beg^nbte goreftiHingerne ben 
14. a»)ril 1747 meb S)en ^jolitiffe Sanbefteber. — S)e „abfKBige 
granfite ^erf oner etc." oare 5Rcn^ SWontaigu, ^Uto^ og goffre. 

®. 10, gin. 12 f. n. 5Den ferfte t^b^e Ooerfattclfe af ^oU 
bergd SOtoralffe S:anler ubiom 1744 meb Sitel: Snboig f)otbergd 
aWoratifd^e Slbl^anbtongett ; gorfeggeren — og tilbete DoerfcEttcren 
(fe abredfe^aoifen, 1761, SRr. 91) — bar SBog^anbter Sl^riftian 
©otttob SDiengel i Ajieben^abn. 9(Qerebe fer ben ubfom, oar 
5Rei(^arb« Ooerfattelfe bleoen bebubet, og ber opftob berfor en 
©tribmeOem l^and ^ortegger Otto S^riftop^ SSSen^et og SDtengel, 
fom forligted af en JBogcommidfton t Seipjig paa ben S^aabe, at 
SSen^et forft flutbe fcttte fit 0))lag i $anbe(en oeb 9{^taardmedfen 
1745. 5Reid^arb« Ooerfattetfe ^ar Sitlen: Suboig |)otterg« a»o* 
ralifd^e ©ebanden. SEitelblabet l^ar SlardtaQet 1744> men Sdt^tc^ 
fcEtterend t^ortate er bateret mtona 1 Wlai 1745 — t ®dttiitg. gel. 
SfnjeJgen 1745, @* 7'68, opl^fte«, at ©triben mettem gortaggemc oar 
Starfag til benne Uooerendftemmetfe. 5De t^bfle titeraire 5E:ib«|Irifter 
ttbtate ftg ille oibere ftrengt om SSengete Ooerfattetfe* 

^artl^ena^'d franffe Ooerf(sttelfe af Sl'^oralfle Santer ttblom Vttmfti^Uigtt« 299 

t StiditnffaM 1749. 1753 ftiOebe^ 9}efto))Iaget t $)QnbeIen meb n^t 
Xitttblab, tneb »Loiidres« angi))et fom ZxtflU^ti. 

@. 11, Sin. 17. ^otbergd Somebier blet)e ot^erfohe ))aa ^anfjl 
«f ©ottl^arb gur Entail, men fun ferfte ©inb, inbel^olbettbe 5 
(Somebier^ ubtom 1741 meb en Sortate af ^olberg. ^ur^matt (in^ 
fegte 1746 om longetigt ^rbileginm paa at oDerfaette be . Somebiet, 
v,fom efterbag^ maattz t^orbe tt^Ite eder fortange^ at tr^de^, enten 
af fremmebe ®ptoq i SDanfl, etter af SDanfl i granjl", og 6ab i 
btn 9(ntebning f)ot6erg om en ^tteft, fom l^an gao faatebe^ (^benbe: 

„!De ODerfcettelfer, fom M. ®, gur^man \fat)tx gtort af mine 
^fuefpit og abfliflige anbre faaDel moralfle fom l^iftoriftc ©frifter, 
f)at)t Dceret faabannc, at jeg fan tllc anbet, enb giije SSibnc^b^rb om 
]^an« Dexterite og ftore 2lrbctbf om^eb ; l^an ftriijer gitrligen ubt begge 
©prog, og Ian til Publici ijorn^telfc prceftere l^Dab l^an loDer," 

3 December 1746 inbgaD ^Jwr^man en nocrmere gorflaring til 
fin Slnfegning; ^otberg flrei) ba f^Igenbe SSotum: 

,r3eg enflebe gieme, at Supplicanten ^erubi Innbe favorisereft, 
men bet lanb iffe ftee uben fcsrbete^ Limitation, t^i @n^t)er I|ar 
l^ril^eb tit at ooerf(ctte; og ^ieberen l^ar i^il^eb tit at tjiabe ben befte 
Production af I^Dem ben er gjort ^oab mine originaie Comoedier 
angaaer, ba l^a^er Seign. Hofner opiagt bem alte og fan l^an^ Opiag 
ille prsBjudiceres Deb at tabe eftertr^ffe bem, ^Derfen en grps etter 
en detail. S)et er UDift, om l^er nogen £ib btiDer franffe Comoedier, 
mm f)t)i^ faabant fbttbe flee, funbe Fursman DeQ nben 9togen^ 
Prejudice tiUabe^ at tr^ffe be ®amte ft^foii^, for at fetge bem be 
S)age, naar famme Comoedier foreftiHed. Stigemaabe fnnbe nnbe^ 
^am Privilegimn paa be for^en af t$^anffen ooerfatte Comoedier 
nemtig af @al. Justitiario Seckman, Just. 9iaab Falsen 09 %nbre, 
l^oorpaa ingen ^ak>er Prsetensioner og l^oorDeb ingen Prffijudice ffeer/' 
(Stfffrift ^o« epiftterne« Ubgim.) 

1750 fotgte^ t)eb Slnction, fornben en !Det S^emptarer af bet 
nbfomne f^rfte ©inb af gutdman^ ODerfaettetfe , SRannffriptet tit be 
iJtjrige 5 SComer famt en franff Oocrfcrttetfe t 2Wannftript tit $)elte^ 
l^iftorieme i 2 S£omer, ,,aQe meb en gob ^aanb renftredne". jtiaben^ 
l^at)n« ^ofttibenbe 1750, 9hr. 26. 

@. 11, Sin. 15 f. n. „iti ^aoer forl^en talet nbi nogte of' mine 
SSanfle Epistler", f. (gf. i (Spiftet 368 i fierbe.Sinb. 300 XitsiifttfitbiQfr* 

©. 11, €itt. 10 f; It. 3 (ipi\Ul 182 i onbet SBiub l^or ^oU 
berg omtatt ftti ODerfiettelfe of f)e¥obian og Sottrnaltften^ ^itif 
of £)et^arbing« Ot)erfcetteIfe, fmt Sbtttt. 

@. 12, gin* 13 f* n* !Ce 4 ferfte SEomcr of ^olberg^ ep if tier 
inbe^Ibe ton 445 ®ret^e; bet ftbfte JBre)) i fjerbe %omt er feilagtig 
betegnet fom 3tc. 446 tftebetfor 9hr. 445. 

— , Sill. 12 f. n. SDett t^bfle Dt)erfattelfc af ^cber ^oar«, 
af dolman Slbolpl^ ©d^eibe, ublom i Sei|)}. 1750 paa gorlag af 
f^rati) Sl^rtftian SRtmtnte, Sog^attbler i ftjebetil^at^n, fe:S^r. S3ruun, 
8ttbt)ig ioIberg« ^cber ^aar^, Si% 1862, @. 33-34. 

— , filn. 8 f. n. aHudibras* er 2;itlett paa et i ben engelffe 
fiitcratur beramt fatirifl !Digt af ©amuel ©ntter, fom ubfom 
1663—78. 

©. 13, 8in. 5, „3eg ^or tilforn i mine Satinfte Epistier Diifet 
be abftiffige Critiquer", fe Srenbc e»)iftler til ***, ©• 94 ff. 
(8et)in« Ubg.) 

— , 8itt. 7 f. n. £)m be ©Denfle« 5Dom oijer §oIberg« ©frifter 
fe gjjiftel 222 i trebic ®tnb. 

©. 14, Sin. 12. ©Qmnel ^nfenborff er fabt 1632 i 
©ad^fen. 1661 b(et) l^an $rofe«for i 5«atnr^ og goKeret i ^etbel^ 
berg. 1670 bkt) l^an ^rofe«for i 8nnb, 1686 longelig ^iftortogra^jl^ 
i ©todl^otm. 1688 gi! I^an tit ©ertin, ^Dor l^an bleo ©e^cimeraab. 
1694 opl^ejiebe^ ^an til fDenfl Saron. §an bobe 1694. 1695 nbfom 
i ®erlin l^an^ SScerf: De rebus gestis Friderici Wilhelmi Magni 
Commentarii, 1696 i 9?firnberg Sarlet: De rebus a Carolo Gustavo 
gestis Commentarii, begge ©frifter i tjolio, bet ferfte i et ftort 
Sinb, bet ftbfte i to ©inb. ~ 3 ftn ©etccnining ooer §iftorier 
foran trebic ©et af 35annemarl« 9ltge« ^iftorie giijer $oIberg en 
fort ^itif af $nf cnborff^ f|iftorifte ©frifter, fom l)an rofer ; men ^an 
gjor opmcerffom ^)aa, at man fun tefer ]^o« l^am om ^tg«*©ebrifter 
og Sicgotiationer om greb, gorbunb og SHfiancer, men berimob 3ntct 
om be inbenlanbfle ©ager, f|Oitfet bog er „bet fornempe"; men „Pu- 
fendorf fom en fremmcb 3Manb ubi be 9tigcr, l^oig f)iftorier l^n ^ar 
bejlret)et,. I^ar Ubet eQer intet titbft af famme SRigerd inbk)orte^ %iU 
ftonb, og berfore aU^tnt labet fig nejie meb at giore Gommentarier 
ooer publiqve Krig« og greb« ©ebrifter, l^oor tit Archiverne ^aoe 
forf^net l^am meb Materialier, og er bet alt l^oab man fanb bente af 
en fremmeb ©frlbent, ber inviteres til et 8anb for i en ^aft at 
fJrioe bet« ^iftorie; tl^i, fom l^an forftaaer iffe 8anbet« ©prog, ^mttcrtfttittget. 301 

^t)ort)aa Gonstitutioner, f^ormrbninger og Etabliseemens, faal^et ®tatett, 
font ftitlen attgaaenbe, ete forfottebe^ t)ot)er l^an fig ille paa faabaime 
i$a¥t)anbe, l^t)ot ©rmtbene eve l^am vMimbtt, faa at man foaeti 
©teben for en fttlblommen §iftorte ilfun enbed ber af/' (?eDin« 
Ubg., Ill, @. H— in.) 

©. 15, Sin. 8. ^0t^tt UbgaDc af fine „aRoratfIe gabUr'' 
ttbgat) ^olberg ,,))aa Autors egen )!BeIoftning'V anben Ubgade Dat 
„bcIoftct af grant? ei^riftian a»ttmme, ©og^nblet"; 5Den 
t^bffe ObcrfcEttelfc cr beferget af ©ci^eibc, font bog tm l^ar tobct 
®eg^nbcIfc«bogftaDcmc af fit SftaDn fattc paa SCitelblabet 

3 gortatcn tit SWoratfle fjablcr ncei)ner ^ptberg fine got* 
gcsngere ©ettert og |S[ontaine, font begge flreb paa 9Serd; bi^fe 
gorfattete, figer l^an, „cre enbnu nbi ftor $tii6, foer l^o^ bent ber 
Doentme^ t)eb at tofe faa Del ®fue^@))iQ font t^abler, naar be ille 
ere rintebe, og font fee nteer paa @ttilen enb paa SRaterien. 3eg 
berintob felger l^erubi ifle ©tromnten; og er bet berfore, at j[eg l^ai^r 
forfattet bi^fe ntine f^abler paa U^ ©tiil, l^olbenbe for, at, naar et 
©frift i fig felt) er flnbriigt, bet berfore intet b»r tabe af fin ^rii«." 

—, 8im 15. ^Inttt^ opf0rte6 farfte ®ang ben 14. Slpril 
1751; ©ganarel^ 9leife ti( bet |)^i(ofopl^ifte Sanb ben 1. 
{December 1751, S(bracababra ben 3. 9lot)ember 1752 (ben franfSe 
IJorfatter, fom l^ar ,,omft0bt Plauti Mostellaria", er 3legnarb), 
^l^ilofopl^n^ttbt egen 3nbbilbning ben 14. 3[ngnft 1754, ^ttblii* 
cnm o: ^tpnbtiUn ben 17. $)ml 1754 (begge be ftbfte ©teller tp* 
fgrted efter ^olberg^ !D0b, be gjorbe ingen S^He). !Denfort)anbIebe 
Srnbgom blet) nbf(ret)en 1752 for at fpiCed, men iUt> ilte opfmrt. 

— , 8in 9 f. n. Laudatur et alget, Sitatet er taget fra 3 UD e * 
natd ©atirer, I, 74, nProbitas laudatur et alget « o: 9let{Iaffen^eb 
rofe^, men fr^fer, b. e. 3ngen toger fig af ben. Ogfaa bmgt @. 23, 
8in. 11 f. n. i ben fomme ^pifttl 

@. 19, 8in. 10. ,f^om |eg nbi en af mine Eplstler ^ar til« 
Iienbegi))er, nemlig i (Sptftel 147 i anbet JBinb. 

— , Sin. 18. 3 ^oticcQ^ SKanttflript til benne (gpiftel 
fanbte^ en nbfarligere @(i(bring af ^and ®|ent)orbigl^eber nnber ^ro^ 
ce^fen meb 9tibefogben, men ©t^Ifet bleb ubflettet, enten bet, fom bet 
er btet)et fortaft, blet) fhreget af Senfor, eUer ^otberg aUerebe felt) 
l^ar ftraget bet (^t)i({et er fanbf^nligft, tl^i ^otberg pleier ille at for* 
b^be fig i fine prit)ate SKnIiggenber, ^obebrefnltatet er fortaft), eCer 
®og]§anbter SBen^et l^ar funbet bet retteft at ubelabe bet. 9Koer(eIig 302 KnnuKfnttigev* 

Ttol er bette ®t^IIe mbtm httaxtt. 2)et ffot ttbligere til^art &ft. MoU 
M^f og finbe^ mt i bet ftoxt longdigt Sd%tU9iS)t!t, vCq lottgel &amlr 
Qtmt, 92r. 2020, m. S)tt ttbgjet 4 Stabe, paghtetebe 27—34, meb 
en nteget fmal SO^otgen og 20-26 Sinier |)aa @iben. S* <S. So^e 
^ar t Slaret 1833 tabet bette ©t^IIe trifle i fttte ^olbergiana, • 2 Sbb. 
@, 46— 60- ©et fteber fm rette ^lab« i anmoirfningen til bennc 
S^iftel, og maa faameget mere atter tr^Ife^, ba ^o^e ifle l^ar aftr^tt 
bet ibogftai^ret, og ba bet oU ^a^e fin dntere^fe, at fe en albele^ fitfer 
$T0Oe paa, ^oorlebe^ et SRannftript faa ub, naar bet torn fra ^olberg^ 
$aanb tit Sr^Ketiet; man oil ba fnart bUt)e o^mtonrlfom ))aa, l^bor^ 
megen !Z)et (Sonectenren l^ar ^abt i ben enbetige @{tfle(fe, i ^ott!en et 
^olbergfl ©frift faa !Dagend 2tf^. @t^flet I^ber faa(ebe^: 

,p!£)e tilftobe at fogben ]§at)be oeigtet fig toeb at gottgi^re en eenefte 
af mine fobringer, ^bot af en falge er, at l^an maatte t)cere beg^nber 
af procesfen: tl^i naar en tieigrer fig oeb at gottginre ben minbfte^) 
p9^f er bet io bet fame f om l^an erHoerer fig at DiQe l^abe proces. 
^and egne nboatte bomer l^at)e feto giort faabant bet)ii^ngt beb at 
erifore l^am ff^Ibig ubj| 8 ))ofter, fom l^an beftanbigen oeigrebe fig Deb 
at gottgiere. 5£)e ^a^e titftaaet, at mit lorn. I^ar bceret ilbe mebl^anblet, 
at ffm nben tiSabelfe l^ar I|oIbt fier l^o^fte, foiin etc. paa goarben, 
fom l^an l^r foebet meb mit lorn, for l^bilfet I|an intet Deberlag l^ai*^ 
Oifiet git)e, at l^an ^ar l^aft 5 tior mtg till^renbe. unber foroaltning 
for f^MU l^an intet l^r joittet foare nb| l^alDanbet aar; at ]§an l^ar 
(abet fee trobfig^eb, at l^an ^ar oiQet forbatge ben ftorfte bee( af be^ 
^olbning^Iornet, at l^an l^ar reifct om ubj fiobftceberne for at nb|)reffe 
penge af mine It^bmcenb, fom Dare mine deMorer, og mortiflceret 
beDctferne, fom l^an mob quittering l^abbe leoeret mtg, efterbi ieg feto 
ot(be.inbIrceoe;|)engene« S)e l^aDe tilftoaet, . at l^an l^ar l^otbet froe 
paa gaarben, og at mine b^nber og tcerffere l^aobe fibbet nb paa 
ncBtterne at britfe og boble ubji mine ocsretfer. (Snbetigen l^aoe be 
ogfaa tilftaaet, at, ba fagen for ben ordinaire rett bar inbftcEDnet til 
bom, l^an fortangebe bem til fine Commisfarier, I^Doroeb ben oarebe 
fafl 2 aar Iomger« Stf faabane titftaaelfer og af faabane premisfis 
Innbe man i!!e bente nben en flett conclusion for fame foget. . Wttn 
^ienbelfen Met) benne, at ieg fbttbe tabe mine f obringer, bobe 600 9tbr. 
og giDe fogben ffub^maal om l^on^ rebelige forl^olb nbj[ tieneften. ^or 
at giore faabant forftaaeligt maa tiltienbe gibe^, |bi(Ie argumenter Serft MX fttettet: eenefle. Knntcrrtniitfier. 303 

matt betienebe fig af for at rettfcerbig giate faabott botit. Argu- 
menterne Dare biffe (1) arrest, font fogbett t)ax paalagt (2) l^att^ 
credits f})llbe. (3) be ^onrbc itettefattelfer^ fom min procurator 
l^at^be giort mob l^am* $t)ab arrestett attgaaer, ba er bet en fdi<f^ 
moQe^ fom 9libefogber gemeenligen betiene ftg af, magenbe bet Deb 
bcres opf0rfet faatebe^, at Proprietarier ftribe bertti, ^Dordeb be ofte 
Ifaoe bunbet fpiQ: Wltn, I^Dab benne faa lalben arrest be(anger, ba 
MX ben iffe anbet enb en forf^nbelfe om tit ftebe blit)e(fe, ba ieg fif 
at t)ibe, at l^an reifebe om for at ubpreffe |)enge of mine debitorer 
og at mortificere beDiiferne; faa at i)tt \>ax periculum in mora, og 
ieg maatte ftitfe i l^aft expresfer tit fiebftceberne for at aboare 
Siabmcenb, at be ingen |)enge maatte leDere forenb be finge bere^ 
for{!rit)eIfer tilbage. ^t>ah credits f))i(be angaaer, ba feed af bt^ 
brifterne, at l^an l^Dbe forf))iIbt ben felt). Sffe bedminbre ^at)e be 
bog bemt^ at biffe paafntbte ting ere af ben Digtigl^eb, at aUe be 
anbre beDitfte mertelige befl^Ibninger maa tabe bered ^raft og til 
intet giared* S)e argumenter, fom fogben6 Procurator l^ar betient 
fig af, for at fdalfc be mob l^and Principal anfortc befttarinfler, ere 
biffe* 92aar lornetd flette mebl^anbting omtaled og beDitfed, fimred;. 
at bet gaar ))aa anbre fteber tigefaa gatt tit; item at bet er tabe 
f ogbend fag* 9^aar bebertag fobred for be creatur fom ^an ]§ar l^otbet 
uben tiltabelfe og fpoitfet paa mit fober, foared paa fa%e moabe* 
9laar regnftab fobre6 for mine lior, fom l^n nbji ijattKtnbet aar l^ar 
^aft nnber administration, fdared, at l^and ^flab ingen accord l^ar 
giort meb l^am berom* 9laar l^an l^ar DiQet forb0(ge meere enb ben 
^alt)e beet af bel^otbningdlornet, ft)ared, at bet lanb t)cere en for<< 
gtemelfe: 9taar ]§an nbji fibfte aard regnflab foranbrer titleme for 
paa en subtil maabe at nbekbe l^endeb 100 SRbr. inbtcrgt, men an-* 
ferer nbgifternc aOene, maa bet ogfaa ^eebe forgternelfe^ 9iaar bet 
beoiifed, at l^an l^r reifet om til tiobmoenb for at nb^reff e pm^t, og 
mortificeret be bebitfer, fom ]§an bagen tilforn mob quittering l^atjb^ 
oderleberet mig, l^eeber bet, at tieneften, maa flee, ^aobe f)atti enbnu 
iffe DOMcet opfagt 8laar bet nforft^arlige oflpmoal, fom l^anJ^ar4aget af 
benbernc betjiifcd, feared, at man maa ifle regne bet faa neie meb en 
fogct ber l^ar !nn en maabclig Ian (fom car 50 SRbr. fornben &ft*> 
))enge og maanebdiorn) item at anbre fogber giore og ffat>t giort 
i^ct fame, og at ieg fame aar l^abbe gobe inblomfter af gaarben,: 
ftienbt bet reifebe fig beraf at f ornet ba tjar nbji bobbelt |)riid : SKen 
^^ab fom meeft brebed paa t)ar bet forbert)eIige argument ad hominem, 304 9[Biuaifaiiii§tT. 

font ofte ^at bebtBMltge Dtrltiutger og ^k)otom icg itb| eeti af xxmt 
tn^e epistler fyn taUt, nemlig ecmtraparten^ flette tilftanb og t>t(Ior 
fatnt ^ait^ lone og iexn, ^kiormeb est Procurator clausulerer fin 
procedur, og bet i facrban betxegdig fttil, at alt ^Mb fom eSer^ ttbt 
procesfen grayerer blxt>tx forgletnt SKan faitb Dcere fotfiRteb om, 
at faabant ubj benne fag ffox ^aft^) Dirfntng: tffi bet maatte paa beti 
eene {tbe ^eebe: 3)en ftallete ntonb, fom tma Sbieaar ^t ingen ttenefte 
fnnnet foge, og fibber meb ^itfhru og 5 bom; og :paa ben anben fibe: 
SDen gobe :83aTon lonb bebre taale en f otitic: ^n fitenfer bog fine 
mibler bort: tfji faalebed l^er teg bagltgen folt at raisoimerey faa 
at teg ^or merfet^ mig i»eb mine donationer ^Qer at ^at)e tabt enb 
onnbet faveur l^od mine (anb^nuenb 

Snbfltont nu fagen for Commisfionen fif faabant noentetigt nb« 
fa(b^ tog ieg bog i betcenbttng at appellere til ^iere 9iett, foafom 
ieg Dar bkoen ganbfle fieb af benne lang^arige proces. 3Ren aCe 
fomnftige foQ ^olbte for^ at ieg nben eftertale faabant ei huibe efter^ 
labe, faafom bet oar causa communis for aUe Proprietarier, og efterbi 
man ^ar faa mange bebrooetige exempler ))aa 9iibefogber^ forl^olb. 
af faabanne erinbringer ^ar ieg labet mig beocege tit at inbfiQeDne 
bomen tit anben lienbetfe^ for^abenbe^ at bet oiti faae anbet ubfalb, 
^Dorom og aUt, fom ^aoe tcefet Comnufrarienies lienbetfe, ere for^ 
fifrebe; faafom bembji fee^ en tiebe af contradictioner. Smibtextib 
oilt ieg bog suspendere mine tanfer tit Dibere; og, l^oi^ mob for^ 
^aabning ubfatbet ftntbe btioe anbertebe^, DiK ieg tie ganbf{e ftiOe, 
og ^erefter tage be mesures, ingen SRibefoget at tittale meb retten; 
men at gioe bem aff!eeb og at tabe bem tobe @et fame oilt ieg 
raabe anbre Proprietarier. ^oii$ min ^erre forlanger at tcefe acten 
og Conunisfions bomen, oiQ ieg ben \fam meb forfle teitig^eb tit^ 
flifle, og t)i(t ^an ber af t^betigen fee, at bet i aUe maaber for^olber 
fig fom ieg ^ar ftreoet, og at ben oiQ tiene tit betiid paa, at ieg 
ogfaa ^erubi ^ar souteneret min characteer, fom er ille nben l)berfte 
nob at tittate nogen meb 9ietten. ^oab, fom aKene lanb tagged mig 
tit taft og forfeetfe l^ernbi er (1) bette, at ieg bel^otbt fame foget alt 
for t(xnge nbi tieneften, tabenbe mig beoatge af l^and l^ftmed gtaab 
og tofter om bebring (2) at ieg ingen Gontracommisfarier tog; t^i 
ber neb bteoe ffaM uboatte bomere meftere oDer fagen, og Innbe mage 
bet faa, at faafom aCe be gietbd l^ofter, fom ere nnber 33 9ibr*, ifle 

>) ^ftor" er tiJ>flettft. 3Cnmttrhitnger. 305 

fanb appelleres, separate bomme paa en f)\>tc poft blm <^ffa9be, 
l^billet contra commisfarier ^jaa min ftbe l^adbc futmet l^inbrc. ©cttc 
I)Qr leg l^olbet fornebent at anfere anbre tit abt)arfel^ og ingetilunbe 
for at 6cf»argc mig fcld, 3cg btC aCenc foreftitte bctte font et pro- 
blema, ncmtig, at, naar en tiener t)eigrer fig tjeb at gottgiere en 
cenefte |Joft af l^an« ^erflab« fobring, og ]^an« egne bommere flnbe 
l^am fl^Ibig ubi be ficfte pofte, om ba citanten af bent bor anfeeS 
font temer^ litigans.« 

@* 20, Sin. 12 f. n. !Cc „®tribig^eber" tjeb ©fue^jlabfen, font 
^olberg l^er figter til, ere uben Jbit)! be, ber forefatbt i 2Rai 1753 
i Slnlebning af SKab. 3iofenfiIbe« Slntagelfe t)cb SC^eatret; fe 
Oberflou, JDen banfle @Ineptab«, II, ®. 133 ff* 

©• 21, gin. 3. SDet Ian l^er erinbre6, at ^olberg i 2laret 1753 
flutbe ]^at)e ttaret Rector Universitatis, men at l^an unbflog fig for 
at obertage benne $oft; 3. & Sail oatgted i l^an^ @teb* 

— , Sin. 12 f. n. 2)en potitx^tt ftanbeftebcr (fe otjenfor 
@. 298) opforte^ ben 13. gebrnar 1750, 3ean be grance ben 4. 
mguft 1751. 

®. 25, Sin. 18. ©e ©Irifter, font ^ofterg forfattcbe paa 
t^ranft, ere: Conjectures sur les causes de la grandeur des Ro- 
mains, Leipzic 1752; Lettre sur M. D'Archenholtz*s Mdmoires de 
la Reine Christine, Leipz. 1752. Remarques sur quelques posi- 
tions qui se trouvent dans L'Esprit des Loix, Copenh. 1752. — 
3 gortaten tit bet f0rflncet)nte ©Irift beber ^olberg Saferen at unb* 
ft^Ibe ©tilen, ba l^an »se trouve presque force k ^crire dans une 
langue si delicate et si rafSnee, que Test la Frangoise, et ou une 
faute centre le purisme est estimee impardonnable*. 3 t^ortalen 
tit bet fibftncEOnte ©Wft beber l^an tigetebe^ ont Unbfl^tbntng, »)si le 
stile paroit defectueux. D ailleurs ce n'est pas la premiere fois, 
que j'ecorche cette langue, sans que les vrais frangois s'en 
formalisenta. 

3 Memoires pour THistoire des Sciences et Beaux-arts (Me- 
moires de Trevoux), 1755, Juillet, I, @. 1804, nbtate« felgenbe 
©ont om §oIberg« paa granfl nbgione ©Wfter: »0n pent bien 
juger que tons ces Ecrits n*etoient pas du style des Acad^miciens 
de Paris; mais, pour un Etranger, c'etoit toujours une forte 
entreprise. 

— , Sin. 10 f. n. Aliud non aliter, o: Slnbet, ille anbertebe^. 

20 906 Xssurrfitiiiget. 

epm 449. 

®. 28, Sim 15* (Sbmunb $atte^ er febt 1656; l^an blet> 
1703 ^rofe«for i ®comctri t)eb Untt)erfltetct i Ojforb, 1713 ©ccretatr 
t)eb the Royal Society, 1720 gorftanber for Obferbatotiet i ®rceh«^ 
tDi(^; fjan babe 1742. 

iSpifta 45L 

©• 32, 2ln. 4 f. n. JDa t «aret 1747 ^olbcrg^ SWoralfle 
Sanler ublom i J^oQonbfl Oderfcettelfe unber XittU »De Deensche 
Spectatoro, btet) 93cerlet anmelbt i Republyk der Geleerden, 
1747, aKal 09 Sunt, ®. 530 ff., ^ttor ftrittfcren ubtaftc ftg mcb 
mcgcn fjorbittrdfc mob ^otberg. IDcntic bict) tagcti i Sorf^ar af 
ODcrfcettcrcn i gortalcn tit anben iCel, men ben famme Slritiler 
r^IIebc nu frem meb et enbnu ttolbfommere Slngreb i Republ. d. Ge- 
leerden, 1748, ®. 129—39; ©friftct lalbe^ »deze Deensche Drek« ; 
nQt)nUg bdoile^ t)eb ben 22. Slfl^anbling om be l^oQanbfle ®|)rog^ 
renfere, bet er noget narmgeestigt praat«. 

Uben SCt)it)t er bet tit benne l^otfanbfle ^itifer ^otberg figter l^er^ 
@. 33, 8in. 9. SBibtiot^el og Stubitorium ere gjengidne Deb it 
banfle Orb ©ogfat*) og ^erefat af gitft^oio. ®e om bet ferfte 
Orb ®tenerfen6 Sritifle betanlninger otjer 2Rag. gr. gilft^ott)^ 
prooe paa en banfl Innftorbbog, ftb^. 1748, ®. 24, og gilfd^oto^ 
©ienfoar etc., fib^. 1749, ®. 14. — ®ml. ^otberg^ g|)iftet 415 t 
fierbe SBinb. 

®pifktl 453. 

®. 35, Sin. 11. !Cett „©etcettlning ooer Tragoedier" af 
S5ottaire, fom §otberg l^er ncet)ner, er en »Discour8 sur la Tra- 
g6die«, fom lebfagebe SCragebien Brutus, ber forfte ®ang op^exM 
1730; benne Discours ublom 1731 meb anben Ubgat)e af SCragebien. 
gitatet gaar fra Orbene: ,,aRan ^ar forfegt" til „bebrog man fig i 
fine Confer". ') (Sn anben Ok^erfattelfe : ^oggiemme fom frem i: (Sn Snbtebning til nogte 
9(fl§anb(tnger om ben d^rifieltge 9leItgton9 gomuftigl^eb og @anb^eb, ^b§. 
1744, @. 125. (@. 74 t fomme ©og foref[ao« 9ltg« ©enbebub for 
Envoys, 2romaoI«breb for Creditlv.) Knsnfttfnttiger. 307 

<S. 36, Sin. 6. Om !Danbfene Rigadon og Folie d'Espagne 
fc annt- til epiftcl 86, ©• 348 i anbet ©inb. 

Om Sapitain §citman og f^an^ ©feift fc afnm. ti( (gjjiftcl 
165, @. 423 i anbct ffltnb, og (g|)iftct 314 i ftcrbc ©inb. 

@. 37, Sin* 8. ©hriftet Le spectacle de la nature ubiom 
onon^mt i $ari« 1732 og felg. Sar, 8 SComer, 12 ^. gorfattcren \>ax 
mu gioel^^afntoinc ^Int^c, f, 1688, b. 1761, SE^cotog, ?ro^ 
fc«for I at^ctoril, ^iftorie og ®toqxapfiu ©friftct er et for fin Sib 
interc^fant og gobt 3SarI, i fft>HUt gorfatteren i po^julair Botm 
flilbrcbc iWaturen og mcbbelte ffiibenflaben^ n^cftc Sfefuttater. ©er 
gaar en troenbe Slanb igjiennem bet 

®pifttl 455. 

®. 38, Sin. 10 f. n. Om (SIflot) i ©fuefpil ^or ^olberg talt i 
(gpiftcl 447, odenfor ®. 16. 

®. 39, Sin. 14. !iDet ©t^Ife, „^bor nbi ingen Actricer finbc«", cr 
2lbracababraeQer§n«fp0geIfe; fe ottenfor(g})ifteI447, ®. 16— 17. 

iSpmi 456. 

fiilben tit ^olberg^ 5Rotitfer om Stompa^\tt^ ^iftorie er vitt>it)U 
fomt bet i @))ifte( 454 ncetnte ©(rift Spectacle de la nature, 
^t)or be famme 5«otitfer finbc«, T. IV, P. 2, ©. 420—24. La 
Haye 1739. 

@|iiflel 457* 

Slntebningen tit bette iBret)« gorfattetfe er diftnol tigetebe^ Sa^^ 
ning i ©friftet Spectacle de la nature, ^t)or T. IV, P. 2, 
©. 431—35 go(nmbn« og SSef^jucin^ omtate^. 

©. 43, Sin. 8. SDet er en t^bfl ©eograjj^ SBotbgeemiltler, 
fom 1507 nbgat) ©CosmographiaB Introductio* nnber bet pfeubon^me 
iWaon $^tacom^tn«, ber ferft f^ax brngt 5RQ0net Slmerica; ©. Ciiiv^ 
Icefe^: »alia quarta pars per Americum Vesputium inuenta est — 
quam non video cur quis lure vetet ab Americo inuentore sagacis 

20* 308 Sntnatfntxtger. 

mgenii viro Amerlgen quasi Ameiici terrain siue Americam dicen- 
dam, cum et Europa et Asia a mulieribus sortita sint nomina«. 
(Sltatct forclommer life i Spectacle de la nature.) 

®pm 459. 

(SHfabet^ af $arma, f. 1692, bUt> 1714 formcelet meb 
$^{Ii)) V af ©panien; ^un b0be 1766. 

@. 48, Sin. 2. ^rtnbfett af Stfturien, Sub Dig, font ftottge: 
ben T$0rfte, t)ar ilfe gift nteb en portugififl ^rinbfe^fe, men meb 
gonlfe eiifabct^, SDatter af ^pi^j/ ^ertng af Orleans. W^ipW 
neblagbe 9tegj|eringen ben 16. Sannar 1724, SubDig I bebe ben 31. 
auguft 1724; ^an« (gnfe oenbte tittage HI granfrig — fmt. @. 50, 
8in. 4. geilen bleb rettet i 8arbe Xibenber, 1754, 5»r. 42, og 
i $0^6 erg 6 ^otbergiana, ®(. n3. 

i&pm 461. 

@. 53, 8in. 11. eitatet er af §orat^'^ ©dtirer, I, 1, 

as. 66—67, o: 

... Sab anbte (un pibe mig ub, men l^|emme jeg I(ap))er 
gro ab mig fete, imen^ jieg taQer min ©fat i min fttfte. 

3. §• ®mibt^« OberfcEttetfe. ©tatet er titbett anbcnbt i (Spiftet 

126 i anbet ©Inb, @. 152. 

fSpmi 462. 

@. 54, Sin. 12. Unius destructio est alterius generatio, o: 
$bab ber er en S:ing^ Obeteggclfe, bliber en anben S:ing« gebfel. 

— , Sin. 12 f. n. aaBitliam ©tufet^, f. 1687, b. 1765, bar 
atector i ©tamforb i Sincolnf^trc; l^an bar en flittig og larb Slnti* 
fbar, men gab fig ogfao meget af meb natnrbibcnffabclige ©tnbier. 

iBpm 463. 

@. 55, Sin. 3. ®et er i fin Sobiffe ^iftorie, J, ©. 501, 
ot §oI6crg l^ar anfort gorflaringerne om 9iabccobonofor« fornnberlige 
i^orbanbUng. 

— , Sin. 14. (Sitatet finbe« ^o9 ©aniel, Hap. IV, 25. 34. ^nmcrrfntnger* 309 

®. 55, m. 12 f* tt^ SDct cr i 9. ©og, (Eap. 41 af fit ©feift 
Proparatio evaDgelica, at (Sufebiu^ citeter 8(6t|benit6, bet igjen 
ncet^net ilRegaft^ene^ font fin ftitbe. Slb^benud Iet)ebe i 2 eQer 3 
S(ar]^* e. (S» ^*, ^an forfattebe en Sl^f^tiena og SOIebiend ^iftorie; 
SRegaftl^ene^ leDebe c. S(or 300 f. S. S*, l^an ftret) et S3(nrf ot)er 
3nbien» 

G^litflel 465. 

®. 59, 8im 12. 3o^ann S^riftlan ebelmann Dar febt i 
©ci^enfete 1698. $an farte ct tcmniefig urottgt 8it); ferft t)ar l^an 
§u«tccrcr forfljeOige ©tebcr, faalebc^ i 2)rc«bcn, ^Dor ^an font i 
gorbinbclfc ntcb S^W^^^^Vf f^^^^^ ^^^ ^^^ 3)lcb^ial})cr Deb Dtjer* 
fcEttelfen af ben faalalbte ©erienburgfle ©ibet, men bet batebe ifle 
tonge. $an flalfebe nn om fra Sbt) tit ©^ og font cnbelig til ©erlin, 
ljt)ox nogte SSet^nbere unberftettcbe l^am. $an bebe 1767. $an^ 
gorfattcrbirlfom^eb beg^nbte 1735; l^an^ ©frifter ere iRe ntange, be 
t)alte megen ^arnte paa ®rnnb af be fritanlerific Sbeer, font font til 
Orbe i bent, og ben f)aan og ©pot, {)t)ornteb ben d^riftelige 9}eIigion 
onttatte^. gt ^ar af bent bleue paa Iciferlig ©efaling confiflerebe og 
i granlfnrt brofnbte af Sabbelen. $Det ©frtft af l^ant, font ^olberg 
figter tit, nbfont 1746 meb Stitel: „2lbgen5t^igte^, iebod& Slnbern nitl^t 
toieber anfgen5tl^igte« ®Ianben«*S3eIenntni§, an^ SSerantaffnng nnrid^^ 
tiger nnb t)er^nn^ter Slbfd^riften beffe(6en bent S)rn(f iibergeben Don 
bent 2lntore'\ 

Jrinin« l^ar i fit gre^bcnfer^Sejicon, Seipaig 1759, ©. 255—79 
anfert 166 3KobfIrifter mob gbetmaitn eHer ^en^i^ninger til ©frifter, 
i l^tjitfe l^an er bictjcn gjenbrebet. (&pm 466. 

Om ant^on^ Soiling fe gpiftel 363 i fjerbe ffllnb, ©. 426. 

©. 61, 8in. 1 f. n. SSeb ©itbcrt fflurnet figter tit ©friftet: 
La vraie Religion d^montr^e par TEcriture sainte, trad, de Tanglois 
par Gilbert Burnet, Londres 1745. ©e om bette ©frift Stnm. 
tit e^jiftet 149 i anbet fflinb. 

©. 62, Sin. 1. Om „be ©fribenter, ber f)at>t nnber Siadne af 
Sebifte JRabbiner ftiemtet meb ben ^eBige ©lrift« ©tiil", fe Snm. tit 
(gpiftet 14 i farfte ©inb, ®. 463. 310 Snnunfnmger. 

®. 62^ Sin. 2. @friftet Les Princesses Malabares ou 
le celibat philosophique ublom 1734 meb S^r^Reftebet An- 
drinople. !X>en anon^me Sorf atter l^eb Pierre deLongue. ©Irtftet 
er af et fitbrtgt Snb^olb og meget bla^pl^emifl; aCe 3laMt, fom 
forelotnnte t bet, ere bannebe Deb ®i)gftat)omfcetntng efter iRabne etter 
Segreber, fom ^dxc ^|emme t ben d^riftettge Sccre. ©fetftet bteb Deb ct 
^artamenW^ebift af 3L ©ecember 1734 b0nit tit at btcenbe6. JDcr 
ubiom flere UbgaDer af bet. 

iSpifktl 467. 

Sutien Offra^ be la 2»ettrie, f. i ®t. 3»a(o 1709, b. i 
23erlitt 1751, franfl Sage og ^^itofo^jl^; ^ax nodnlig gjort fig befjenbt 
t)cb ©Wftet L'Homme Machine, fom nblom 1748 i Ce^ben. 3)et 
t)alte en umaabelig O^figt og fremlatbte en <Storm, fom naDnlig 
2:]^eotogerne reifte imob ^am. 

3 ben n^efte S:ib er man beg^nbt at bcbemme 8a aWettrie 
meget anberlebed, enb SCitfoflbet l^ar bceret tibtigere. ©aatjet franfle 
fom t^bfle aSibcnflab^manb l^atje gjort l^an^ 8are tit ©jenftanb for 
Unberfogelfe og ftiBet ben i gorl^olb til ^an^ gorgangere og tit 
aSibenflaben^ fenere Ubuifting. ®aalebe« fan ^ent)ife« tit et title ©Irift 
af g,5Du ©oi«^9ie^monb, La Mettrie, Berlin 1875; gorfatteren 
figer ©• 25: ^gort an^ bem ©tnbirgimmer, t)on ben ftanbigen 
$ergamenteitt ber ^^itofopl^en nnb S^^eotogen (ma^ fonnten fie Diet 
Don ber ©eete toi^fen?), l)at cr bie Sorftl^ung auf bie grfal^rnngen 
ber Slerjte, bie Sntbednngen ber SRatnrforfd^er at6 anf ben toal^ren 
Qnetl ber ©rfenntnig in biefem ©ebiete Dertoiefen, 3Kit einem SSSort, 
in ber Sel^re Don ber 5Ratnr ber ©eele jnerft mit ©eton^ftfein unb 
f otgered^t onf objectiDer ®rnnbtage inbnctiD Derfal^ren gn f ein, ba« ift, 
mm x6) m6)t ixxt, Sa SRettried bejeid^nenbe 2:i^at: eine fo lill^ne 
Sll^at, ba§ fie DieQeid^t nur Don einem fo teid^tfinnigen unb iiber^ 
mittl^igen fOlmn au^gel^en lonnte/' 

(&pmi 468. 

Om QDcegf^gen fe S^Jiftet 114 i anbet ©tub meb 8lnm» 
©♦ 370—3. 

&pifttl 470. 

@. 68, 8ln. 4 f. n. iDen „flttbrtge Moralist" et Sllbrec^t 
$)atter; Sitatet finbed i l^and ,,93erfu(^ fc^iDeijerifc^er ©ebic^te'' (ttbfom KnnKErfntttger. 311 

twftc ©atig i ©cm 1734), i ©igtct: gatfd^^elt mcnfd^Itt^er' Xugcnben 
<itt ^errti ^rof. ©Myelin, SJl^rit 1730, Ubg, ©ern 1743, @. 58—60. 
3 ben t^bfle Odcrfattetfe af ^ottcrg^ (g|) if tier er $atter« 3iat)tt 
<int0rt t Ztpm, og Sttatet oiengtDet orbret, 

iBpmi 473. 

. ®, 75, 2xn. 13 f- n. ,,3e9 leader . , ♦ ubi mine ©frifter difet 
«tc/', f. gj. I §eItcl^iftorier, tjorbcrebelfen tit ©litbringcn af 
mtbax og ^etru^ SlIe5iot)i^, I, @. 137—41 (8icbenberg« UbgO. 
®. 76, Sin. L ®arciIa«fo be la SJega, f. 1530 i Sugco, 
b. 1568, nebftcmntcbe gjennem fin SWober fra ben i^eruanfle Songe«* 
famitie; ^an famtcbe SWateriate tit fit 8anb^ ^iftorie, men W^^P H, 
bcr anfaa l^am for en SKanb, fom funbe bli^e fartig for l^am nteb 
f)enf^n tit ©cfibbctfen af ^ern, falbte l^am tit ©jjanien; ^er bofatte 
l^an fig i SSaCabotib. $an« ©KIbring af Sncaerne^ f)erIomft, bcred 
8ot)e og JRegimentc nblom 1609—10, ^an« ^em« ^iftorie 1616. 

©. 78, Sin. 3. grangoi« garon, f. 1600, b. 1672, nbgatt 
1650 i ^aag Beschrijving van het machtig Koningrijk Japan, 
©aron gif tibtig tit Stfien, ^t>ox l^an nteb fine nbmarfebe (Stjner fnart 
opmatht en ?ptab« i ©eft^rclfen af be nebertanbfle Sotonicr. S5eb 
fin ©genraabigl^eb fremfatbtc l^an Ut)iCie imob fig, l^tjorfor l^an gil i 
franfl S^jenefte; men ogfaa l^er gjorbe l^an fig itbe libt og fortob fin 
©tilting. $aa ^jemrejifen tit (Suropa omiom l^an Deb at ftranbe 
nnber ben portngififle $^ft. 

@|iiftel 476. 

©.83, Sin. 12. 3 (g^jiftet 319 i trebie ©inb, ©. 44, nceoner 
^otberg 1685 fom fit gebfet^aar; i gjjiftet 447, obenfor ©. 4,.er 
bet rette Slaretal 1684 anfert. ^an« g^bfet^bag er ben 3. December. 

^pifttl 477* 

©. 84, Sin. 12 f. n. „3eg l^aber tttfom biifet imob Mons. 
Bayle, at et Societet nben 9tetigion ingen ©eftanbigl^eb lanb f)at>t", 
nemlig I SWiet^ fllim« nnberiorbifle 9leife, ®or|)l^6 Oberfattetfe, 
Ubg. 1857, ©. 121; fammenlign Cpiftel 385 i fierbe ©inb. 312 Snmoerlninga* K 84, Sin* 10 f. n. ,,3eg ^ot og examineret be Seoitdltg^ 
^eber, fom ^anb taget af Epicuri Societet", nemlig t (ipx\ttl 335 
i fjcrbe ©tnb* 

— , 8tn. 4 f. n, Om „ben engetfic SRibber Blackmore" fe Sfnin. 
til etJtftel 365 i fjctbe ©inb, ©• 428. 

iSpm 478. 

@. 86, Sin. 3. ,;3eg ffax forl^en git^et min ^erre 9(arfagente 
ttlfienbe, l^bi |eg ille lanb f^Ibeftgiare l^an^ ©egioeriog at moralisere 
t)cb Characteerer cfter Bruyeres og Theophrasti SKoobc", ncmlig I 
epiftet 404 i fierbe ©inb. 

— , gin. 12. Dm ben banffe Spectator af Sergen SRii^ 
fe 2lnm. tit (gpiftel 72 i ferfte «inb; ©. 423. 

— 8in. 13 f. n. „5Den ^Sotitifle Stflffuer, bet et: ^olitifle 
©etragtninger om be (Suropaeifle @tater, opt^fte Deb ^iftorifle og geo<= 
grapl^ifle Slnmerfninger" nbf om ^t)tx Dn^bag i 2Raaneberne ©eptentber — 
Siotoember 1745, 9Sftc. Sil^oma^ Stitod ubgatt „Dubia og Correc- 
tioner Oder ben politiffc 2:itfltter"; bette SWobflrift ubfom famme Sar. 

— 8in. 9 f. n. ®en „fremmcbe Autor" ergaffleauutette, fe 
anm. tit e^jiftcl 441 i fjerbe ©inb, ®. 458. 

®. 87, 8in. 4. (Sitotet af ftronilerned ©og, I, 19, 5, er 
ogfaa ben^ttet i g^jiftel 395 i fjcrbe ©inb, ©. 258. 

(^pifttl 479. 

®. 88, 8itt. 12. 3fac aWartin ^ar feto giDet en ©lilbring af 
ben 3Kebfart, l^an teb, i et lifie ©frift: The tryal and suflFerings of 
Mr. Isac Martin, who was put into the inquisition in Spain, for 
the sake of the protestant religion, London 1723. 8^ 111 ©©. 
©ogen er bebiceret til ®eorg ien Serfte og pr^bet nieb ftobberflif. 
t$ort(BQingen9 ©anb^eb er bebibnet af 15 engelfle (Sriebtflopper og 
©iflopper. !Cet bar i Staret 1714, at 3. SRartin oar ©jenftanb for 
SnqbiptionenS gorfotgetfe. 

(&pim 480. 

©, 90, Sin. 4 f. n. f^ranQoid Xabter oar fobt 1506. $an 
fittttebe fig tit Sgnatind So^ota og i^aatog fig SRi^fionen til bet ofttige ^nmoerfninger. 313 

Slfien. 1541 btog ^on til Dftinbien, 1549 fom ^an til Sapan. 
SDbetatt ubfo(bebe l^an en utroltg 93irtfom^eb og opnaaebe bet^belige 
Siefultater. $an bebe 1552 paa SReifen tit (Sf^ma. 1619 bteb ^an 
cattoniferet. S)et fortaeUed, at l^att engang t)anbrebe ))aa ^aDet* 

©♦ 92, 8tn. 11. ,,aSi ere iffe e^rtftne/ men ^oflanbere"- 
S)enne ^iftorie ev anoenbt t ^l^ttofop^nd ubi egen Snbbilb^^ 
tting, II act, 2 @c. (8iebenberg« Ubg. VII, 1853, @, 55.) 

— , Sin. 11. .engelbert Sdni|)fer, f. 1651 i Semgo i SSJeft^ 
t)^aten, beb berj 1716, gif 1683 meb et fuenfl ©efanbtflab gicnnem 
{Ru^tanb til ?Pcrfien ; l^crfra reifte l^on til 3nbien, Sumatra og Sapavt, 
{)t)orfra I|an lom tilbage til Slmfterbam 1693. $an^ ©amiinger, 
baabe til ©lilbringen af l^an^ 9teifer og be Sanbe^ ^iftorie, ^an 
f)at>it befogt, fom ogfaa l^an^ herbarium Ijiabte^ ti( @ngtanb af 
^an« ©toane og beoare« nu i ®riti«]^ SWufeum. 1727 ubfom ^aa 
gngelf! ^an« tjigtige SSoerf: ^apan^ og ®iam« ^iftorie, fom fnart 
blet) otjerfat paa granf! (1729) og ^oQanbfl, men forft 1773 
paa 2:^bfl. 

®. 93, Sin. 9. S^arleooij (fe om ^am «nm. til (gpiftet 
186 i trebie ©inb) cr gorfatter tit: Histoire et Description generale 
du Japon et rExamen de tous les auteurs qui out ecrit sur le 
m^me sujet, Paris 1736. 

®. 95, Sin. 6 f. n. ^ottcenberen Slicotaa^ Sodebaffer iUt> 
1634 SDirecteur for ben ja^janffe ^anbel; ba ber i Sapan 1637 ub* 
brob en Opftanb, ]^ia(|) l^an ben iafianfle Siegjering at hc^mpt ben. 
1640 fom l^an \)itm tit fit gcebretanb. 

iBpm 481. 

®. 98, Sin. 2. (SDangelifta Xoriceiti, f. 1608, b. 1647, 
MX en nbmarlet 5RaturforfIer og 9Watl^ematifer, ^an oar ^rofe^for i 
aWat^ematif i gtorenj. 

(&pm 484. 

$oIberg9 ^irfel^iftorie ubfom ferfte ®ang 1738, anben ®ang 
1740, trebie ®ang 1765; ben i benne (Spiftet mebbelte oigtige %n^ 
mcerlning er iffe optagen beti. 3 Siebenberg^ Ubgaoe 1867—68 
er benne Spiftel tiUigemeb (Spiftterne 423 og 428 aftr^Ite i Sfter* 
flrif ten. ®om Slarfag tit, at ^olberg iffe ottbe ffrtoe om .ftirlen^ 
|)iftorie efter 9{eformationen og om ,,@l^riftenbommen^ nu oo^reube 314 Wamctttmnqtt. 

2:itftanb", anf0rcr l^an i gortalen, at fun ben latj^olffe fttrle^ §iftoric 
funbc be^anbtes i et alminbetigt SScerl^ mebcn^ be anbre fttrler« f)i* 
ftorie burbe be^anb(e6 fammen tneb be enfette Sanbe^ £)iftotie^ ,,ba 
enl^Der flirfe l^at)er fine 8obe, font ben gmnber jtg ^aa nbi ben ub* 
toxM gorfattelfe'\ 

@. 102, 8im 10, gra ^onlo er ben befjenbte ?Paoto @ar^)l, 
I 1552 t aSenebtg, b. ber 1623; l^an dar en SKobftanber af ?ot)e^ 
l^offet, en it)rig gorfDaver of fin gebeftab imob bet, 09 fige nbmarfet 
beb fin fitogflab, fit potitifle ©nlHe og font gorfattcr. (JRanle fcetter 
l)am blanbt nioberne italienfle ^iftoricflridere nceft cfter Wac6)i(tt>ttii.) 
1619 nblom i 8onbon ^and 93(srl: Istoria del concilio Tridentino, 
meb gorfatternaDnet: Pietro Soave Polano. 

— , 8im 10 I m Satbtnat pietro ©forja ?atUt)icino, 
f. 1607, b» 1667, er gorfatter til et anfet SScerf : Istoria del concilio 
di Trento, font nbfom i atom 1656—57 i 2 fflinb i golio (oberfat 
)faa 8atin og granfl). 3 fin Sirfel^iftorie citerer ^olberg ^attabicino 
(paa ataftcnfl). 

(gfiiflel 485. 

©♦ 103, 8in. 11 f, m „3eg leader ubi min Sirfe^^^iftorie 
anfert abffiCtge ©jennjlcr", diftnol i ferfte ©inb, ®. 87 ff», pox 
"^Jrojjl^etierne om 3Ke«fia«'« fiomme og be Jebifle gortoHninger af bent 
onttate^. 

(Bpm 486. 

@. 105, 8in. 2. ?Peter ftotb, f, 1675, b. 1726, dar a»at^c* 
matifer og 5lftronont; l^an blet) fenbt til bet gobe §aab^ gorbjerg for 
at anftiCe aftronontifle Dbferdattoner; fenere gif l^an til Oftinbien, 
1712 font l^an tilbage tit Snropa. 1719 nbfom i 5Wilrnberg ^and 
©!rift: ,,SSoHft(lnbige SBeftl^reibnng be« afrifanifd^en SSorgebirge^ ber 
gnten §offnnng'\ 

®pifitl 487. 

@))0rg^maalet, l^dordibt $aab omS3e{0nning i bet anbet 8it) Ian f^av^ 
monere meb en ren og fnlblommen S)^b, bel^anbled af®l^afte^bnr^ 
i l^an^ Characteristicks, I, Essay on the freedom of wit and hu- 
mour (ubgidet forfte ®ang 1709), ©• 97 ff., fjerbe Ubg. 1727* 

<S. 106, 8in» 8- !Den famme gortaCing om ffierlingen l^ar 
^olbcrg Ben^ttet i 2»oraIffe Xanler, @. 152 ({Robe^ UbgO- Sttmoerlninger. 315 

iBpm 489. 

@. 112, 8in, 2. 9Kcb ©emccrfmngen om eiertcu^ og ©a^Ie 
ntaa famntenligne^ l^t)ab ber er fagt t 9(nm. tU @)>iftet 3 i farfte 
«inb, @- 347^ 

^pmi 490. 

©♦ 112, 8in. 14 f» n» „3cg leader ubi mm Unberjorbifle SRc^fe 
gioct Slfri^ning |)aa tDenbc Nationer, l^boraf ben enc bortbrcd ben 
mefte Zih meb at fot)e, og ben anben nteb at Daage", nemtig Sanbet 
aWifrof og ganbet 2Rafrof, fom Stint befegte paa fin SReife omfring 
^laneten Siagar; fe 3luU fflim^ nnberiorbifle JReife, 5Dorp^« 
Oberfattctfc, 2 Ubg* 1857, @. 125 og ®, 127* 

©♦ 113, 8in» 5. „3eg l^atjer t)cb anben Se^Ug^eb t)Hfet etc/', 
itemlig i gpiftet 62 i ferfte ®inb, @. 267 ff. 

(gptflel 49L 

©♦ 118, gin. 3. „3eg ^atjcr ^jaa abfliCige ©teber ubi mine 
Epistler t)iifct, l^bor tiben S^icnefte man giev Religionen toeb at o})* 
blgte SWiraHer til ben« ®efl^r!etfe", fe gpiftel 131 i anbet ©inb, 
g|jiftel 208 i trebie ©inb. 

— , Sim 15 f- n. S^riftop^er 8iabget)il bebe 1551, §ot* 
berg6 Mbe ti( ^oab l^an fortoeQer om {)am er uben 2!))it)I ©a^Ie^ 
Dictionnaire, fj)oox unber Orbet 9iabjet)i( ben ^iftorie om ^am flnbe^, 
fom ^otbevg ^er l^ar mebbett. 

dpiflcl 492. 

^et anfe^ nu fom afgjort, at ©artl^otb ©d^toar^ itfe er 
D))flnber af itrubtet; man mener, at bette aQerebe i Olbtiben ^ar 
Dccret I|enbt i 0fter(anbet, og at bet oar ^ubt, fom t ben tiblige 
aRtbbelatber onoenbte^ unber iRaon af ,,ben groefte 3(b'\ (Sfter et 
ufiHert @agn b(eo 93atbemar Sltterbagd @0n Sl^riftot)l^er 1362 i et 
©tag meb S^beHerne brcebt af en ©tenlugle ubfbtbt af en ©ombarbe* 
1370 nceone^ „©^ff^Srub" t et latinfl ©olument, inbcl^olbenbe en 
!X>om ooer en 9Ranb i Stibe, fom ]^at)be labet to fmaa f^abe ftrubt 
bringe tit SbtftM f$|enber paa ©ram ©tot 316 fbametdmaqitt, 

©• 120, 8in. 14 f. n. aar^Qrt 1320 cr urtfltigt, bet cr til 
Slatet 1380, at man i abninbeltg^eb ^ar ^enfart bm fBtpe ^^g af 
ftrttbt, netnlig tit @Iaget oeb (S^tojja imtHm Stnrtianeme og ®t* 
ttttefeme, ^bor be ferfte anbenbte ftntbt, font be ^Dbe faaet fra 

— , gin. 13 f. n. SRogcr ©ocon omtaler i en Stf^anbling: 
de secretis mirabilibus artis et naturiB, Stvuh meb falgenbe Orb: 
>Soni, velut tonitrus et coruscationes fieri possunt in aere, imo 
majors horrore, quam ilia qusB fiunt per naturam. Nam modica 
materia adaptata, scil. ad quantitatem unius pollicis, sonum facit 
horribilem, et coruscationem ostendit vehementem, et hoc fit 
multis modis, quibus civitas aut exercitus destruatur, ad modum 
artificii Gedeonis, qui lagunculis fractis et lampadibus, igne ex- 
sUiente, cum fragore insstimabili, infinitum Madianitarum destruxit 
exercitum, cum 300 hominibus«. Sitatet er taget fra ®rant^ 
af^anbltng ont JB))ffe«^Srub9 Opfinbning i bet Stlebtnf). ©elflabd 
©frifter, I, @. 279— 80, Oram fcetter SRoger SBacon^ SDeb^aar til 
1284, nu fatted bet f(rbt)onfig til 1292 eCer 1294. 

(gpiftel 493. 

@. 12, 8in. 131. „(Sn gortolc, font en l^ar giort til et af be 
ot)erfatte granflc ©fue^@piC", maafle gortalcn til: „!J)et aftt)ungne 
©amt^He, af ®nJjotbe3Kert)inc, gomoebic i cen act", oDerfat af 
^artl^olb So^an 8obbe; efter at I)at)e omtoft baabe be mere 
anfetc ©htefpil af STOoIiere og be minbrc bet^bcltge, fom Draclct, 
SOterlin S)ragon, ^Dille f^orfatteren mener, i!fe bar ringeagte^, ba be 
nnber^olbe og glcebe baabe @amle og Unge, flutter meb f olgenbe Orb : 
,,@aalebe9 fanb man og ^aabe, at fee be^Iige ©t^ffer ffreone i oore^ 
S)anfle ©prog, enbfCiont bet ntppt oil flee, faa Icenge en Destouches, 
en Marivaux og anbre beromte 3Rcenb i benne 93ibenf(ab blioe ub^ 
raabte fom uf^nbige t^flere og belagte meb anbre nanfto^nbtge fftamt". 

— , Sin. 11 f. n. „@aafom jeg nbi mine Epistler ^ar gioet 
mine ©etanfninger etc.", fe e^jiftel 374 og 441 i fjerbe ©inb. 

©. 122, Sin. 14. Le Joueur af Stegnarb op^BxM 1696, 
Le Grondeur af Sdvnttf^ 1691, Le Legataire universel af 
9tegnarb 1708. 

— , Sin. 9 f. n. „®ett JBanfelmobige", otoerfat af en 
SDlalor ©ebbelin (9iapel, ^olberg fom Sl^ftfpitbigtet, I, ©. 175), tCumarteitigen 317 

opferte^ ^aa ben banfle ©lueplab^ farfte ®attg ben 15. Dc^ 
tober 1750, 

@. 124, 8in. 16 f. n. „5Den fortroeligc SBobet" af max'u 
uaujc o)f^0xM tjaa ben banfle ®lueplab« fatfte ®ang ben 3, 3nni 1750. 

®. 125, 8im 10, La vie est un songe er af SSoi^t) efter 
Salberon; bet Wt> otjerfat af ®. tSnx^man og op\0xtt9 paa 
ben banffe @!tte|)Iab« farfte ®ang ben 7, 5IWart6 1753. §oIberg 
onttaler itttt ©Inefpil I (g<)iftel 495 font et, „\)ox ©fneplab^ funbe 
betiene fig af", og giengtuer Snb^olbct af bet 

(gpiflel 494. . 

®. 126, Sin. 11 f. n. SRein^oIb JRofe eBer 9?ofen mx en 
giflanber, font fgrft tjente unber ©uftau Slbolpl^, fenere unber ben 
franjie tonge; l^an heht 1667. §oIberg fjax uben StJiDi l^entet 
^iftorien om l^an^ Seftament font ogfaa ^iftorten ont SWabante be 
^ui« f)d9 Sda\)U, i ^\)i^ Dictionnaire, s. v. Rosen, begge §iftorier 
flnbe«, citerebe fra Mercure galant 1703 og 1678. 

^pifttl 496. 

@. 131, Sin. 4. 5Rat)net Retsuhcs er Orbet Schuster 
ftreoet omDenbt. 

(Bpxfttl 497. 

@. 141, Sin. 10. !De 8et)net«bejlrit)elfer, font ^olberg figter tit 
i benne gpiftel og i Sir. 496, ere oift naunttg S. ?. JRot^e^ Sor^* 
fag til nat)ttfnnbige banflc SWccnb^ Sio og 8et)net« ©effriDelfe, 1, 
(Sriffenfelb, font ub!ont 1745, 4^ 442 @®., 2, SCorbenfliolb, font 
ttblont 1747—50, 4% 3 SDele, 1033 @@., og ^n^: ®raoe bonfte 
aWccnb^ og QDinber^ berontntelige SftermcBle, 2 SDete, 1753, forfte 
5Dd 713 ®®., anben !CeI 750 ®®. (©ette fibfte ©ccrf inbe^olber 
Dptr^I af albre fiigprcebifencr.) 

(Spifttl 498. 

@. 144, Sin. 1. 5Den franfle ©eneral @t. E^re t)ar en af 
§ugnenotterne^ gorere nnber Sari IX. 5Den af ^olberg anforte 318 Sntnonrfnutger. 

t^ottcsKing bm ^am er oiftttot tagen fra Sbatfit^ Dictionnaire, l|i)or 
ber fittbe^ en egen 9(rtilel om ^ant« 

iSptfttl 499. 

©• 145, 8tn. 4. |)tt8obc®root ubgaD 1641—46 i ?ari« 
Annotata ad Yetus Testamentum, 6 STomer i SoHo; 1641 itblom t 
Smfterbam IfaM Annotata in quatuor Evangelia, og 1646 ^aM 
Annotata in Acta et Epistolas Apostolorum, Hgelebe^ i r^olio* 

Hpifttl 500. 

®. 149, 8in, 2. ,,3*cg l^ar tilforn t)lifct etc", ncmllg oDcnfor 
I eptftel 457. 

(Spifttl 50L 

©♦ 150, 8in. 7. !Den ^^ftnube", fom 9?a<)tn SE^oira^ ^olbcr 
banflelig at lefe, be^anble^ af benne i l^and Histoire d'Angleterre, I, 
@. 436—37, Ubg. 1749. ©ml §oIberg« !OanttcmarI« 9?ige« 
^Iftorie, I, ®. 90 (8et)tn« Ubg.), ^i)or ^an fortoeOcr om 3Rotbet 
paa be Danfle 1002; f)an frcmfaetter ben gormobning, at bet t)ar be 
n^anfomne SDanjIe i SBeftfejc og SKercia, fom'bIet)e m^rbebe. 

(Spiftel 503. 

@. 155, Sin- 5. 3 fine Srenbe (gpiftler til *** fortaOer 
^olberg, at i '^ari^ en ^rceft fil 80n af ^ongen, for aBe ©anbage 
og ^ettige 5Dage offentligen i Sapeflet af ®t ©ulpitii Sirfe at for^ 
fbare ben JRomerfle Jfirfe^ Sarbom mob oBc bem, fom oitbe ftge ber* 
imob: ff^txif fom gemeenUgen bifputerebe mob f)am, max ber ingen 
anben t)ar tilftccbe, t)ar en ©loflilfer, benne oibftc ^raften meget 
l^erttg og artig at traeffe tjeb 9?afen, og bringe l^am til l^bab Urimelig* 
^eber l^an t)ilbe • . ♦ ♦ unbertiben forfbarebe l^on fig meb ©friftend 
©prog, unbertiben beraabte ^an fig paa ^irle^r^cebrened SSibnedb^rb, 
unbertiben tog l^an fine Slrgumenter af ^irfe^^iftorien. 3eg t)ilbe i 
gwrftningcn iRe troe, at bet t)ar en ©foefliffer, og if!e l^efler troebe jeg 
bet, f0renb jieg engang lom forbi l^an^ S3oeb, og faae, at t)ore6 $]^i(o^ 
fop]^u« ber fab og fliffebe ©foe. 5Dette oar [o aU htn Scerbom man 
lunbe praetcnbere af en torb 5IWanb, enb fige af en ©foefliffer." 
8. |)olberg« trenbe gpiftter til ***, ©. 49 (Seoin^ Ubg.). Wxmaxtninqtt. 319 

@. 155; 8in. 11* S^oniQ« Sl^ubb, f. 1679 i ©ali^bur^, 
b. ber 1747, t)ar ferft ^anbflcmager , og bUt> fcnere S^feftaber. 
SSBl^ifton^ ©hrifter t)alte l^an^ Opmcerlfom^eb^ og l^an b(eb fnart en 
itjrig gorfattcr* ^an« ©friftcr, i aiminbcHg^cb if!c af tncgct ftort 
Omfong, bibne ont \fan$ ftarfe naturaltftiflc 5Retntng. grem^aebc^ 
Ian: the true Gospel of Jesus Christ asserted, 1738, og An En- 
quiry into the ground and foundation of Religion, 1740. 

fSpmi 504. 

©Tcgorio 8cti er febt t aWailanb 1630; i ®cnf gil ^an ot)er 
til ben reformerte 9?eItgion; t gnglanb bletj l^an ^iftoriograpl^, men 
1682 maatte f)an forlabe Sanbet; l^an gi! bo til ^oQanb^ ]^t)or ^an i 
amfterbam fl! en aarlig ^enfion og ZM af §tftorlograp]^; l^an bebe 
1701. §an er gorfatter til en SKoengbe ^iftorifle SSarfer^ font aUt 
ttbmcerle fig t)eb upaaltbelig S3e^anbUng af ^iftorien^ men en interedfant 
©til. 1679 ub!om i eefln ^ana SSarl : Vita del catol. Re Filippo II 
Monarco delle Spagne, 2 ©tnb t Qtjart. — 3 fin ©etce nfning 
ooer ^iftorter (foran treble 5DeI of lOannemarfa 9?ige« ^iftorie) 
flger ^olberg, at be ^nfntbfomnefte og meeft superflcielle ^iftorler 
ere be fom forfotte^ af fremmebe og omiebenbe ©frlbentere, ber efter 
Gregorii Leti og onbre^ Exempler relfe fra et ?anb tii et anbet, for 
en passant at firloe §lftorter". ©ammenlign (5^)1 ft el 512 i bette 
©Inb, ©. 197. 

iSpm 505. 

©. 161, 8ln. 12. (Eitattt forefommer ogfaa t SDtoralffe 
Sanfer, @. 371 (9iobe« Ubg.): „bet er ailberbommen, l^Dor aOe^ 
flag« U4ettlg]^ebcr, fom en gammel ^^Uofopj^n^ flger, fage ^am og 
fafte Slnler (senectutem omnium malorum esse portum)«. 3)en 
gamie '^^tlofo^)^ er ©ton. Sitatet flnbe^ ^o« SDlogene^ Saert., 

IV, 7, 48: '•TO y^QUS eXeysv OQfiov ehai tiv xanmif, sig am 6 yovv 
ndvra xaracpsvyeivn^ 

@. 164, 8ln. 1. ©tatet er taget fra 3ttt)enal^ ©atirer, X. 
as. 227—29 og 217— 18 j bet I^ber paa 5DanfI faolebe^: 

.... ?aa ©fulbren ^In nu er ftjag, og paa 8anben 
!Denne; en anben paa ^often, en treble mlftet l^ar begge 
Oine og mUunber l^tjer enajet, og 3Rab maa en fjerbe^ 
®Ieg^t)lbe ?ceber jo tage af fremmebe ^o^nber. 320 SBuiffrfmngrr. 

Stmt f^eberm tat fyxt 3Ragt at 

£)|)t)attne 9leftm af Sdlohtt, fom (abet enbnu i bet !o(be 
Segeme om. 

©• Siar« ODcrfccttelfc. 

@. 165, Sin* 17 f. n. 9(nne Z^txe^t be ilRargueTite be 
6ourcenc«, SDiarquife be Sambett, f. 1647, b. 1733, er gor^ 
fattertnbe til flere minbre @{rifter, fom: traite de lamiti^, traite de 
la vieillesse etc. 

iSpifttl 506 [a]. 

®. 167, Sim 3. Sttbodico Sticcoboni, f. i SIRobena 1674 
eQer 1677, optroabte paa ©cenen i $art9 1716 og t)ar en anfet 
@Iuef))it(er bet. 1729 gil ^an til ^offet i farina, men Denbte ttt^ 
bage til $atid, ^Dor ^an bebe 1753. 3 ^an9 ©Irift: Histoire du 
theatre italien (1727) ftnbe^ en Sortegnelfe oDer itdienfle Somebier 
og Siragebier; ^er nctt>nt^ Linavertito, efterttgnet af SDloIiere i 
lEtourdi; Famoroso sdegno af S9taccionni, 1597; Tlnteresse af 
iRicoIo ©ecd^i, c. 1584, efterttgnet af SDlottere i D^pit amoureux; 
Ecole des maris og Georges Dandln ere flrebne efter to 9}ot)eQer af 
©occoccio. @e 5Riccoboni, anf. ©hrift, I, @. 133, 133—38, 141, 
161. @pan{Ie @omebier nctmt^ ille i bet anf arte @Irift af Sticco^ 
boni; ^olberg maa bift ^abe l^abt en anben ftilbe fomben 9}iccoboni, 
ba l^an flreb benne (Epiftel. 

@. 168, Sin. 3. „®en Politifle tfanbeftaber eOer ©tat^manb 
nbi egen 3nbbilbning". Om be bobbelte Slaone, fom $otberg nnber^ 
tiben giber ftne ©fnefpil, fe Sertanff, ^iftor. Slntegnelfer til 
?. $olberg« atten farfte 8Jjftf»)iI, Sbl^. 1858, @. 365, Slnm. 11. 

— ,. Sin. 5. J)et er urigtigt, naar ^olberg figer, atlDeXonc^e^ 
©omebie L'lrresolu er ^ngre enb ben SScegelfinbcbe; L'lrresolu opfarte^ 
farfte ®ang 1713. apm 507. 

®. 170, 8in. 10 f. n. „3eg l^aber i mine fammenfignebe ^u 
ftorier biifet etc." nemfig i ^eltel^iftorierne i fjorbcrebelfen til 
3ifta og ©canberbeg, I, @. 234—40 (8icbcnbcrg« Ubg.). tlnmarftiinger^ 321 

epi^tel 508. 

@. 173, 8tn* 6. wMemoires pour servir h Thistoire de 
Brandebourg de Main de Maltre. Imprim^e pour la 
satisfaction du public, 1750", cr flrct)ct af ^otrg grcberi! 
ben anbcn af ^rcu^fcn; ©Wftet er en lortfattet ^iftorte af ©ranben* 
borg og ^reu^fen, tebfaget af trittffe Semarfntnger 

©♦ 174, Sin. 7 f. n. Om Theatrum Europaeum fe ?lnm. til 
epiftel 162, @. 421 i anbet Sinb. dpiftel 509 [a]- 

@. 175, Sin. 13. ?^otin^, ^atriard^ i Sonftantino»)eI, bebe 
809. §an« „2R^riobibIo^" eCer ©ibltot^ef inbe^olber Ubbrag of en 
SWoengbe fov en ftor 35el tabte grafle gorfattere^ ©fetfter. §oIberg 
ntaa l^aoe begaaet en t^eiltagelfe, t^i ©eretntngen ont Sroia l^od 
?]^otin« er ifle tagen fra 5lpoUoboru«, men fra fto,non (Ubg. 
1824, ®. 136); SlpoOoborng nabne« ber flet tffe. (gptftel 509 [b]. 

®. 176, 8in. 14 f. n. Uben |)oi)eb og ^aU opferte^ ben 
26. Sfpril 1753. 

®. 177, 8ttt. 3» 3ean be SateDille par febt 1613, l^an 
babe 1702 i 2'W)iat)t be ©aume i f^and^e 6omtd. epiftel 510. 

®. 181, 8in. 11 f. n. Sttatet er tagct fra SnbenaU ©a* 
tirer, X, 8J. 49—50; bet er »)aa ©anfl: 

... at ogfaa be l^erligfte 3Ranb, font fan git)c o^ ftore 

SWanftre, Ian fobe^ i ©eberne^ 8anb i ben tt|ffefte Saage. 
D. ftjar^ Ot)erfatteIfe. 

@. 182, 8tn. 2. Suan ^uarte er gorfatter ttt ©friftet: 
Examen de ingenios para las sciengas, donde se muestra la dife- 
rencia de habilidades que se troy en los hombres, y el genera 
de letras que a cada uno responde en particular. !SDet nbfom 
ferfte (Sang \61b, mange UbgaDer fnlgte efter (enbnn 1846), og bet 

21 822 fCmnofrfmngft. 

blct) ot)crfat |)aa granjl, OtoHcnjl 09 I^bjl; paa Satin ubfom bet 
ferftc ®anfl 1622 i Ccipjig meb S:itri: Scrutinium ingeniorum. 

®. 182, 8in. 4. Otn Slaubc Zlt)HUt fc anm. til Sptftcl 
408 i ficrtc ©Inb, <S. 443. 

— gin. 3 f. n. gml. ^cltc^iftorict, II, @. 346 (Siebcn* 
bctfl^ UbflO* "Orandum est, figcr en J)ii« SRanb; ut sit mens sana 
in corpore sano. ^tt er: 9Si man bebe om et funbt @inb i et 
funbt Scgentc". 

(gfiiftel 51 L 

3. 184, 8in. 9 f. n. Sf be Somebier af !Oe«touc^e«, font 
^olberg natjner i bcnnc gpiftel, bict) „!Bet trebobbelte ®ifter* 
ma a I" ferfte (Sang opfart paa ben banfle @fueplab« ben 9. Sprit 
1749; „a5en nforntobentlige gor^inbring eller gor^in^ 
bring uben gor^inbring" ben 23. iCecember 1748; „$)cn 
SJanfelraobige", af §oIberg fatbet „T>tn Itjibtraabige'*, ben 
15. Slpril 1750; ^gorabcren" ben 3, a»art6 1751. (Sptftel 512. 

®. 191, Sin. 1. gontenelle^ Nouveaux dialogues des morts, 
en Sfterllgning of 8uctan« Samtaler nteffcm J>0b«, nbfom ferfte 
®ang anon^ntt i ^ari« 1683. 

— , Sin. 5. ^35en engetffe Spectator" blei) ubgiDet af 9?ic^Qrb 
©teele og 3ofepl^ «bbifon; glriftet ublont 1711—12 i" enWte 
5«r. i golio, famlet nbfom bet 1712 i 8 Sinb i 8^ 3 banfl Obcr^^ 
fattelfe nbfom 2 ©inb i Slarene 1742—43, ot)erfattc af ?eber 
ftraft; 1778 nbfom: SSafgte Staffer af ben engeljfe SEilflner, Ifte 
©inb. Spectator's 3nb^oIb er oafenlig af moraljl 3nb^Ib. ®mL 
^olberg, SWoralffeSanfer, gqtberebelfc,®. 14— 16(9eobe«Ubg.). 

(gpiftel 513. 

@. 199, Sin. 14. Om ©rantanberne^ ©perg^maal til 
aJii^fionairerne fammentign gpiftel 350 i fjerbe »inb, ®. 132. 
S. 199, Sin. 8 f. n. „ben Rotterdaraf!ePhilosoph«, o: S3a^Ic 
— , Stn. 7 f. n. „3eg ^a»er tefet ben nbi een af mine Epistler^, 
fe eptftel 1 i farfte ©inb og 2lnm. fCntnftrfntnger. 323 

@)itflel 514. 

SRonte^quieu^ berantte SScerf: De TE sprit des loix ubfont 
anon^mt i ©etiebc 1748, 2 »inb i Ooart SSorfet cr fort aitmriW 
i Sarbc Xibcnbcr, 1749, @. 317 ff. 

Dc fire eplftler 514, 616, 517 og 519, i ^oiOc C^ottcrg ftcm^ 
fatter fine Semterlninger imob SRonte^quieud ®frift, ttbgat) l^ati, op» 
forbret, font ^an ftget, berttl af f(ere af fine SSenner, ber l^dtibe teft 
bent, i franfl Ol^erfattelfe 1753 meb Sitel: i>Remarques sur quelques 
positions, qui se trouv6Dt dans TEsprit des Loix par M. Le Baroa 
de Holberg. k Copenhague chez Otto -Christoph Wentzel. 1763«, 
Dctat), 42 npaginerebe Stabe. !Det UKe ©Irift inbe^olber mob ®lnt^ 
ningen en Dt)erf(Kttelfe af gpiftel 3 i ferfte ©inb. 3 Ot)erfattelfen 
er Zt^ttn paa enfelte ©teber noget nbf^rligere enb t ben banffe Ub^ 
gat)e. ®ogen anntelbted i Scerbe j£tbenber 1758 %r* 41 og 42 for 
ben 11. og 18. October; bet fortcrQed ^er, at ben l^at)be ftor 9(fgang. 
Sigelebe^ anmelbted ben i ^fifd^ing^ 92ad^rid^ten t)on bent 3itftonbe 
ber SBi^fenfd^. in ben bfinifd^en JReic^n, XII ®tixd. 1755, ©• 300—9. 

e^iiflel 515. - 

• • * 

@. 213, 8in. 3. ndvzog fcqpa,« o: ^an felt) fagbe bet; en 
2)ttring, font ^^t^agoraerne anijenbte, for ot ftaffe berc« Soerefcetninger 
Slntoritet, naar bit l^eb fig; at ,,^an felo" o: ^^tl^agorad ^aobe Icttt 
faolebe^. 

<$• 215, Sin. 11 f. n* »MiDiina non curat Prffitora o: ^roe^ 
toren briber fig if!e om JBogateQer* 

®. 219, Sin. 4 f. n. ^i fa:r nbi mine $eIte^C)tftorier", fe gor^ 
berebe(fen til ©t^Ifet om 9[!ebar og "^ttm^ SKejciokoi^ i ferfte ^inb. 

@. 220, 8in. 12. ©en 17. ©og i De L'Esprit.des loix ^ar 
Ot)etfIriften : » Comment les laix de la servitude politique out du 
rapport avec la nature du climatf* 

®. 222, Sin. 11. SBilUam ©o^matt, en §oCa»ber fom 
o»)^oIbt fig 14 3lar i Sfrifa, fortalte om fit O^^olb ber i ©arlet: 
Naauwkeurig Beschryving van de Guinese Goud, land en Slaven- 
kust; bet ubfom 1704. — ©ott^arb Srt^n^, f. 1570 i iCaniig, 

. 21* 524 SamoFTtmiiger. 

er S0tf otter tt( Sanrftt: Historia Indiae orientalis, i l|k)Ufet btx for^ 
ttbeti om Slfteit ogfaa fort^Qe^ om afrifa og ^opan. — 3 eon 
Sarbot Dor en franfl 9Itfimnctt, font 1686 nabfogebcd ttt at forlabe 
Srontrig; ^an babe 1720 i Sonbon. fMtn ^t>be tibtigere fom (Smbebd^ 
manb i bet franfle ittbifle Sompagni giort en Ski 9Ieifer; af ^and 
Seflridelfer af fine Meifer nbfom i (SffOxifitU Collection of voyages 
and trayels, fentte 2)e(: A description of the coasts of North and 
of South Guinea, and of Ethiopia inferior, vulgarly called Angola. 
@. 222^ Sin. 3 f. n. >hic seges, ubi Troja fuit«, di ^Dor 
Xrojla ftob, er nn en ©cebemorf. Sitotet er taget fra Odib^ 
Heroides, I, 93. 53. 

epifttl 517. 

®. 223, Sin. 1 f. n. @ittttet er taget fra De L Esprit des 
loix, Livre XI, chap. 6. 

etitflel 520. 

@. 238, Sin. 7 f. n. Sitatet er taget fra De L Esprit des 
loix, Livre XXV, chap. 13. epifttl 521. 

®. 242, Sin. 11 f. n. Sttatet ftnbe^ ^o9 StttmUx, ^tatfU 
9{el)fe bttrc^ 3:etttf(^(anb, Od^en, Ungam etc. f)annok)er 1740, I, 
@. 310; paa fannne ©teb i en Slnmonrtning fore!onnner Hit (tiab 
^otberg omtaler i ©tntningen af benne (S))ifteL epifttl 522. 

@. 244, Sin* 17 f. n. ©redinben af SJerrue, en Datter af 
8out« e^arle«, f)ertttg af Su^ne«, er f. 1670, ^nn babe 1736j ^nn 
blej) gift meget nng, font til Snrin og fangflebe ber ftong SJictor 
Sbnabo^tt^; meget nabig gab ^un efter for ^an^ 0n{ler og t)anbt en 
ot^erorbentig 3nbfH)beIfe Deb l^and $of; i aiaret 1700 fU^gtebe ^un 
fra Inrin og benbte ffftm tit granfrig. Snmarfttinger. 325 

<S|iif(el 525. 

®. 249, Sin. 1. „aSor ^iftoric^^Sfribcr" cr ^tjibtf elb, fom i ftotig 
^an^'« 5h:0ntfc, 5ib]^. 1599, ©. 159—60 fortcBOer om ftong §an«'^ 
iCattcr SHfabct^^ ©r^Huj) i ©tcnbal t ©ranbenborg nteb 3oa^ 
d^int; Sl^urf^rfte af ©ranbenbprg, og Sirolobetfen meQem benned 
@0ftcr, Slnna, og ^ertug grebcri! af ^olften 1501, §bibtfclb omtaltt, 
at ben t^bfle 9(bel beb benne Seiligl^eb bar ont $alfen en ©nor nteb 
to eOer tre ©nlbringe, ^oillcn @Kf be banfle ^errer, font ^atjbe 
baret tilftebe, bragte ^cm nteb fig, „^t)illet l^er antegne«, at man flat 
fee, ubi l^oab Ot)erfl0big]^eb oi nn Itot frent for be Siiber. aibelen 
er nu fprnngen i ben ?ragt nteb ®nlb og fttebebon, font f)errcr ba 
il!e brugte, og be, font nn opf^be^ nbi faaban $ragt, t)ibe it!e anbet, 
enb faa altiib l^ar oaret fer, ®ttb t)il fig berotjer forbamie, ©traffen 
tex Dcere nccrniere t)eb ^aanben enb Di t)ibe". ^otterg l^ar i benne 
g^jiftel nti^forftaaet ^tjibtfetb etler glenit ©antmenl^angen i ^an« gor^ 
tccCing; t^i ^bibtfelb raaber iffe SSoe ot)er be Siber, ba S8x\)Unpptt 
ftob i ©tenbat, men otjer fin ©amtib. 

^olberg l^ar omtalt bet famme i fin iCannemarl^ 9?ige« ^i* 
ftoric, I, ©. 554 (8et)in^ UbgO/ l^t)or ^Dibtfelb« Orb ere anfgrte. 
^olberg fn^tter l^ertil felgenbe Scmorfning: „Om ben gobe aWanb 
l^oDbe Iet)et ubi bi^fe Siber, ba man feer fattige ®orgere ubi bere« 
forg^Ite garo^fer garnerebc mtb Caqtjeier, — oilbe l^an« SSiife l^abe 
gaaet ubi langt anben SEone", 

— , 8in. 5. St)riftian ben garfte^ 9?eife til JRom 1474 
foftebe 2500 rl^inffe ®^Iben. §an^ JReife til §ertugen af ©urgunb 
fort efter foftebe 15000 ®t|Iben. „2(arfagen, l^oorfor benne liKe 
{Reife foftebe meere enb ben ftore, oar, at ^an bleo paa ben forfte 
faft oocralt befra^ereb. !Den fibfte berimob ffccbe <)aa l^an^ egen ©e* 
foftning aOcene". ^olberg, !Dannemarf« 9tige^ J^iftorie, I, @. 496 
(geoin^ Ubg.). 

(S^iflel 526 [a]. 

©. 250, 8in. 4 f. n. !Cen ^fafme, ^olberg figter til, be^ 
g^nbcr faalebe^: 3eg taffcr 5Dig ret ^iertelig; ben anforte 
8inie er ben forftc i anbet 9Ser^. ^falmen, fom er forfattet af 
2lnber« JR. ®r^beru<) og finbe^ i l^an«: SKo^rfelige ©enner og 
•^Jfalmer, 1632, er optaget i Jlingo^, ^ontop<)iban^ og ®ulb^ 
berg« ^falmeboger. ©e ogfaa: SBranbt og genger: !Cen banfte 
^falmebigtning, I, ©, 260. 826 Ktraiffcfoinget. 

(Spifttl 526 [b]. 

©• 261, 8ln. 11 f» n- „3c9 ^ar ubi ecn af mine Epistler fegt 
at befoare be Argumenter etc", nemlig i Sfiiftel 111 i attbet Sinb. 

^pxfta 527. 

®. 252, 8itt- 8 I n. S^riften Ofterfen, lattet mcb ZiU 
mwtt SSe^Ie efter fin S^beb^, t)ar Siaabmanb i 9{o^Iilbe. 1641 
ttbgaDl^an: Glossariumjuridicum-danicum, bet er: aOe banfte ®(oferd 
rette t^otHaring, fom finbe^ i be {lacmfle, fieUanbfle og i^bfle Sot)^ 
&0ger. 1652 ubiom ^ogen igjien meb S:itel: Glossarium juridicum 
OaniGo-Norvegicum ; en trebie Ubga))e nblom 1665. 

3 9iot)ember 1753 optefte Sd. SB. Sttfborp^ i aJibenflaberne^ 
@et{Iab „Sfixdt>t paa nogle Siettetfer og fjorbebringer til SSe^Ie^ 
» Glossarium a, tr^ft i @elflabet« ©Irifter, VI, ©♦ 1—8; l^an om^ 
taler, at Oftetfen Inn l^ar f^atit baarlige Ubgaber af be gantle Sot>e 
at Tctte fig efter ub fforfattelfen af fin ©og, „tt 5lrbeib, fom er al 
Wre oarb'\ 

©♦ 253, 8in. 10» 5Den gorMaring, at ,,3artegn" fommer af 
„3arnb9rb" er nrigtig; ber er ingen gorbinbelfe mettem bi^fe 
to Orb. 

— , 8in. 17 f. n. gorMaringen af a^eltoro = atl ©cell 
Sort) — fml. gpiftel ?Rr. 163 i anbet »inb, ©• 269 — er 
nrigtig ; Sjceltoro maa bet^be bet Sioro, paa l^oiHet ber faelge^ $arer, 
fom ere farte bertil paa Sl^el og fcelged fra 93ogn* 

©♦ 254, 8in 14 f, n. !Den famme nrigtige SCflebning af Orbet 
fiierling — af Sarolinger, l^ar ^olberg atterebe fremfat i fin 
SDannemarf^ JRige« |)iftorie, I, ©. 23 (8et)in^ UbgO- 35e 
to Drb ere bannebe faa famme SDtaabe. 93eb (Snbelfen ing banned 
et ^atron^mifon : Berlin gar, ©arolinger^ ^cerling, i^I. Kerling, 
ftoinbe, gammel ^oinbe, gift Sone, er ^nnfjen^form til f^aCe^naonet 
^ar(, i^L karl, SDlanb, gammel SDtanb, gift SRanb, bannet ligefom 
JJronning, i^t dr6ttning, af drdttinn, ftonge, ^erre. 

(Spiflel 528 

©. 256, 8in. 6. fte^^jlcr fortaOer, at ^aoe ©ijtu^ V i 
Slaret 1587 fljanfebe 100 !Dage« Slflab for ^ilfenen: SSetftgnct tjcere 9(ntnartniiiger. ^27 

8cfu« Sl^riftu^, tncb ©barct; 3 (£t)ial^cb, cCcr: Slmcn^ 5Dcn t)ar al-* 
brig lommcn t ©rug, men 1728 forn^cbc $at)C fflcncbictud XIII benne 
gor^rbnittg. SRan an^enbte ben imiblertib tHf i 3taU(n^ men @a^ 
t^oHIetne ben^ttebe ben n^get i ST^bfltonb, fpm StaUenetne lalbte 
terra obedientiae- Sc^^jler n(Kt)ner ben ba^erflc ^errc : ®ret)N» — — ♦ 
9?euefte JRe^fe burd^ Sentfd^lanb etc. ^annoDer 1740, I, ®. 311. 

©tilflcl 530. 

©. 259, 8in. 2 f. n. Pierre be SBillier^, f. 1648, b. 1728, 
farfi 3cfuit, bercfter o^Jtagen i Sluniafenferne^ Drben, prieur de 
Saia^-Tourin, er gorfatter til flere SJigte, bcribtanbt: L'art de 
pr^cher, h un abbe, po^me en quatre ch^ints, i>tt nbtom 1682* 3 
Ubgat)cn fra Slmfterbam 1683 ftnbe^ ben af ^olberg ctterebe ^iftorie 
©. 5—6. 

dpi^ttl 53L 

@. 261, 8in. 3. !Den .„engtonber, fom i Frederici 4. Stib 
1jat>ht bet felfomme og Donflabte ^(ttflag'', t)ar 3ol^n 92orcrofd 
(f. 1688), fom flere ®ange lagbe an }faa at fange ^pnprinb^ @^rtftian 
og fere l^om til ©t)erig; iRorcrof^ bteo arrefteret i Sllt^na og fat i 
|$aengfe( i ^afteHet i ^ji0benl^at)n 1727; fyxn bobe i Saengfet 1758. 
Sn t^ortcsQing af l^and Sio, tilbel^ efter l^an^ egen ©litbring, bUt> 
nbgioen anon^mt af gafjjor ^eter 5Rot|e 1756, meb ^ortrait^ 
afbilbninger i ftobberftit 

— , Sin. 16 f. n. gortaHingen om „©lnb'' er uben Soiol 
lagen fra 9tapin St^o^ra.d, Histoire d^Angleterre, X, La Haye 
1749, ®. 295—96. 

iSpifttl 533. 

@. 265, Sin. 12. „3eg leader ubi gortalen af mine ^clte* 
^iftorier Difet etc.'' 3 benne gortale figer ^o lb erg: „3)et er etler^ 
merleligt, at en ftor SDeel af biffe f)elte er inbfalbcn ubi t)or Sib, 
faa at man fanb fige, at tigefom bette Seculum er minbre.frugtbart 
paa Iccrbe aWcrnb, enb be noeft foregaaenbe, faa berimob l^ar bet til* 
t)e^e bragt flere ftore ^titt enb faft nogen anben Sllber." 5Derefter 
$iaet)ne«: 2)i^rr^2Bei« og SWagmnb, Dran ^ti, ^etru« Sllefiooife, 
gatl^arina SUejnenma, Suboig ben f$|ortenbe, (Sari ben Stolote og 
fiulifan. $ette^C)iftorier, I, ®. IV (8iebenberg« Ubg.). 328 Sbimflrrfnmget. 

(SptHel 534. 

©. 271, Sin. 14» „®on8*ftIoffcr" o: ©angDorfct. ®tnL 
(5))ifte( 96 i anbet og 291 t treble Sdinb. 

&pm 535. 

©• 272, 8in. 10. 5Det er i fin ftitle^iftotle, II, @. 772 ff- 
og i &pi\ttl 428 i fjierbe @inb, at |)oIberg ^ar taii om 2:ratbom9 

afflaffctfe- 

— 8in. 7 f. n. 3o^an ?^ilip !Catt, f. 1643, b. 1722, 
Dar {Regjcting^roab i ©flrteniberg. ^aM ©frtft: de venditione libe- 
rornm ubtom i Ulm 1700. 

iSpifttl 536. 

®. 274, 8in. 3. „ubi ben unberjorbifle Journal", litlen paa 
bette ©frift, font fanbte^ i bet tanad^itifle SiMtot^ef, \)ax: „grag* 
menter af „2:aman^ 9?tife ot)er Sorben", oberfatte af l^atable og t)tU 
baarne §err Sontopolofo, tanad^itifl ©enerat". Om ?ari^ ftge^ i 
benne Ooumat: „!Den ijax 9?et til at foreflriDe be anbre enropaifle 
9?ationct JRegfer for, ]^trorIcbe« be fluQe lebe, og l^tjorlebea be flulile 
ff(tbe fig, faa at ingen ©ragt er faa latterlig og ubeqoem, at jo afie 
anbre 5Rationer nobe^ til at brnge ben, naar blot ^ari^'« Snbb^ggere 
f^ne^ gobt om ben. SKen l^Dorlebe^, eOer naar ^artferne l^aoe faaet 
benne 9?ettTg]^cb, er mig ubefjenbt. 3!)og manrfebe |eg, at bette §erre* 
bemme if fe ftrafte fig til anbre Siing ; tl^i be ebrige Stationer i Snropa 
fere ofte ^rig meb granfftnanbene, og toinge bem unbertiben til at 
inbgaae greb paa temmetig l^aarbc SSilfaar; men ©laberiet i §en* 
feenbc til ^tobebragt og Cetjemaabe oebblitjer alligeoet beftanbig, fao 
at, l^oab $ari« i ben f)enfeenbe ojjfinber, retter ^ele @nro<)a fig meget 
neic efter". 5Riet« SHm^ unberjorbifle 8teife, !Corpl^« Ot)er* 
fattelfe, 2, Ubg. ftb^. 1857, ®. 203—4. 

®. 278, Sin. 12. gortattingen om ^oeten Sanift'^ STOober finbe« 
i Memoires pour servir a I'histoire de Brandebourg, II, 
1750, @. 106, anm. a. 

@. 281, gin. la ©ml. ^eltinbe^iftoricr, I, ©. 194 
(JRobe^ Ubg.), ]^t)or bet omtale^, at ber „ere fnnbne gamie Matroner, 
ber i!fe atteene meb i^ornnft ^at»e foreftaaet bere^ ^ufe, men enbog Intnarfmnger. 329 

meb JBeretmnelfe regietet l^eele ^ongeriger og fte^ferbammer* 93i ^aH 
ubi bor 2itib et merleltgt Exempel l^evpaa ubi Mad. de MaintenoD, 
uben ^t)i^ 9iaab een af be fterfte longer i ^iftorien itttet t)igtigt 
forctog^ faa at intct bled resoheret uben efter foregaaenbe Qv'en dites 
vous Madame !« 

(Spifltl 537« 

©♦ 283, 8in. 3 f. n* movet, sed non promovet, o: ber er 
©cDffgelfe, men ©etjctgelfen gaaer iffe fremab, ©mt §eItel^iftorier, 
11, ®. 212 (gtebenberg^ Ubg.), ^tjor bet famnte Ubfagn er an* 
t)enbt, og oberfat faalebe«: „— en habil gobgtenger, men ber afleene 
Uitx frem og tilbage", 

@, 285, 8in. 4 f. m Cm »lacmore fe SCnm. tU g»)iftel 
365 i fierbe ©inb, ®. 428. 

&pifttl 538* 

®* 286, 8tm 16 f. n/ !Det er t ^jjiftel 412 i fjerbe «inb, 
at ^olberg omtaler ben SWanb, fom er benne Spiftete ©jenftanb; i 
Slnm. ©♦ 444 er ber gjort opnio^ffom paa, at bet rimetigoia er 
Soar 9?ofen!ranb^, fom babe ben 5. !Cecember 1745. 

!iDct fan erinbrea, dt 9?ofenfranb« ffaffebe ^olberg bet $Rofen* 
franbfijie 5Reifeftipenbium, 100 9fb. aarfig t pre 2lar, fom fatte l^am 
iftanb til at foretage ben ftore Ubenlanb^reife i Slarene 1714— 16* 

(Spinel 539. 

®. 289, ?in. 16. ICet er t aWoralffe Sanfer, @. 429—32 
(Wobea Ubg.), at ^olberg taler om „ben foreberoebe ®mag\'. De oigtigftc ®teber i bette Sinb, ^oor iJoranbringer I I^ejten 
ere foretagne, ere felgenbe: 

Ubgaoen 1875. Ubgaoen 1754. 

®. 3, 8in. 8, Disposition, [og] Disposition, 

— 4, — 13, Og oar bet [bet,] fom be* Og oar bet fom for nmue* 

ocegebe mig Ug betxrgebe mig S80 

Ubgattflt 1875. Ubgototit 1754. 

®. 4, 8in* 16 f . n^ og bog 

— 5, — 17, bcfalbct bifalbrt 

— 6, — 4, ^Dob Qcfl] i ^toab i 

— — — 4 f. Hv gitJer gler 

— 7, — 16 f. n., iKc mccrc mccrc i!Ie 

— 11/ — 4 !• ttv Censores ©fribcnterc 

— 13, — 12, be meft er mcft 

— — , — If. n., anbred onbrc 

— 16, — 2, font fQtt font 

— 18, — 8, ^t)ab font bet font 

— — , — 15, f)ot)eb:^©r^ben |)ot)eb*©r^b 

— — , — 16, fteb«t)ttrenbe ftebfei^arenbe 

— — , — 2 f. n., tiltate betale 

— 20, — 7, [i aiberbommen] t«e . . . • iffe 

— — , — 3 f. n., reifenbe rafenbe 

— 23, — 4 f. tt., [foui] par force • . . par force 

— 29, — 3, bere« ben« 

— 31, — 11, fom [beraf] giere font giere 

— 32, — 10, bruge bringe 

— 36, — 9 f. n., rlmebe runbe 

— 46, — 16, Vendome Vendora 

— 53, — 2 f. n., aar [ftben] Rar 

— 60, — 11, Sifte ©cftc 

— 69, — 11 f. «., fotft^rrer beW forftarre ben^ 

— 73, — 11 f. n., bem ben 

— 74, — 16 f. n., bet flot ffal bet 

— 78, — 6 f. n., ombebebe ombcbenbe 

— 80, — 1 f. n., Terslds Ferslav 

— 89, — 14, ^eeber ^ceb 

— 96, — 1, ben be 

— 98, — 7, tr^Her tr^!fe« 

— 104, — 9, faa fatte 

— 106, — 13, <gpanben ben anben 

— 110, — 12 f. n., gbed gber 

— 112, — 4, fttober Stobeti 

— 115, — 8 f. n., Doctorernes. . . . . . Docternes 

— 121, — 4, grae greet 

— 131, — 10, gortatning gorfatmng 851 Ubgot)cn 1875, UbftaDcn 1754. 

©♦ 131, 8itt. 6 f. Hv berimob .> berpaa 

— 133, — 16, ©dtnet. ©drmW 

— — , — 5 f. n., S8cnf!ab.c (ggcnflab 

— 146, — 9 f* n., Matwep... ........ . Materier 

— 147, r- 10 f. ti., inbge^ ........... ubgaD 

— 152, — 12 f. n., rcbc tebbc 

— 156, — 7, Siinbe^ .. . ... . . — 8anbet« 

— 160, — 8 f» »., crc [mcetc] ere 

— 162,— 4, bcn....-^..... ber 

— — , — 13 f. n., 9Qmmct; *..•..... gammcl k. 

— 164, — 8 f. It, !J)0.mn.... ^em 

— 167, — 14, MedicQ aqp ,... Medico 

— —/ — —, PoufceaugAac. ^ ^ , ^ ., , ^ ^ . Pour Caugnac , 

— 168, — 10 f. n., Argument Argumenter 

— 176, — 8, C^iftorien.. ^iftorier 

— 177, — 9, not ©.aafom. no!, faafom 

— 182, — 10, ben URaterie en aWoterie 

— 185, — 2 f. tt., en anben« ........ een og anben^ 

— 187, — 14, r^9te^ , r^tebe^ 

— — , — 17, labe tobe 

— 189, — 6 f. n., Provinciens Provincierneg . 

— 191, — 12, Se^Iigl^eb, er, , , , , ge^Iig^eb jeg er 

— 193, — 15, man .,,,,,,,,, ]§an 

— 195, — 2, ^iftorie ^iftorler 

— — , — 10, l^eel Del 

— 198, — 5, seeptifle scoptijle 

— 199, — 10, ^nttber fnnbe 

— — , — 11, ^oDe l^aDbe 

— 200, — 6, 3nbfl^belfe [af] be ..... . Snbfl^betfe. ©e 

— — , — 12, fliort fliDet 

— — , — 13, un^ttigc n^ttige 

— 201, — 16, Informationen Informationer 

n.. Dare bejliffebe Dare be befliffebe 

n., Varro Veno 

n., ^0^ for 

n., S^egiering^ Formen Siegiertngen^ Formen 
n., iffe altib attib life 

f. n., ugubeligt bette et ugubetigt, bette — 202, 


- 14 f 


— 204, 


- 15 f, 


— 206, 


- 1 f 


— 208, 


- 2 f, 


— 210, 


- 1 f. 


- 211, 


- 15 f 332 

Ubgaben 1875« Ubgatien 1754. 

®* 213, Sin. 9 f. n., Soncbomme Scerbom 

— 217, — 3, iffc jtcbfe ftebfe tffc 

— 218, — If. n., Qtatc gifte 

— 220, — 4, cttb [at] af cnb of 

— — , — 1 5 og 1 f . n., gcgemcW — @in» Segemet — ©rnbet 

bct« — Segemet^ Scgemrt 

— 227, — 3, faabannc faaban 

— — , — 1 f« n., forfopgte forptante 

— 229, — 17 i n., Unoabcn. SWaabcn 

— 230, — 7, ccn« - en 

— — , — 5 f. n., f^rugten St^gten 

— 232, — 16 f. «v arbe^bfomme aabcn 

— 233, — 2, Spanier. Spanien 

— 234, — 9 f. n., ^olber ben ben ^olber 

— 242, — 14 f , n., Italienffe itte ItaKenffe 

— 245, — 2, be!igc at bef ige 

— 248, — 16 f. n., Stittemc« - Sitlerne 

— — , — 9 f. n., nu - enbnu 

— 249, — 2 f. n., [ben] angaaenbe . . . angaaenbe bet 

— 250, — 4, og en og at en 

— — , — 7 f. n., abfliflige [Exempler] ab^iCige 

— 257, — 15, anl§0rtc anfartc 

— — , — 6 f. n., tt)enbe ttenbe 

— — , — 2 f. n*, er [ti^nbt] er 

— 258, — 14 f. n., fabriqverede fabriqverende 

— — , — If. n., fabriqverede [85al|re] fabriqverede 

— 267, — 7 f. n., fom font fer 

— 269, — 2, Aghvaner Agraner 

— — , — 13 f. n., Preussens ^rinbfen^ 

— 272, — 10, [anbrc] mine mine 

— 275, — 5, funbe fnnbne 

— 276, — 15, ben ber 

— 277, — 3, funbne funbe 

— — , — 3 f. n., gtanfl ©mag fjran^c. ©mog 

— 279, — 3, Sabinerinber Sabiner 

— — , -- 2 f. n., forbinbe forblinbe 

— 283, — 2, Dore — Moder Dor — SWaabe 

— — , — 6 f. n., ®ebagetig^eb beDagetig 333 Ubgaucn 1875* UbgoDcn 1754. 

@. 284, gin. 17 f. n., ^igc ftrigctt 

— — , — 13 f. n., bcramme^ berammc^ 

— 286, — 2, og op og 

— 288, — 12 f. tt., nogct mcgct @. 210, 8itt. 2 f. It. burbc „iffe" Dcerc ubflettct 
@. 246, 8in. 13 er urigtig rcttct: ^Dab O^nenc iffe fee, for 
Driginalen^ fcer; fmt. Ut^^fe^ tjon 3tl|acia, 2lft 5, ©cett* 1, 
Sl|itian« anben 5Rc))til: ^tjab O^nenc iffe feer, gior ^iertet iffe SSce* 
@. 251, 8in. 9. <^oI6erg ^ar ffretjet: Montisquiou, ^uilfet burbe 
Dccre rettet til: Montesquieu, men iffe tit: Montesquieu. 3 fit 
©frift: Conjectures sur quelques positions, qui se trouvent dans 
FEsqrit des Loix, ffriuer ^olbcrg S'iatJttet: Montesquiou. Hettelfer og tiU(S0. 9^fte mnh. 

©. 12, Sin. 13* Stert te^: Scjt 

— 27, — h oDcrbrageu te^: otjerbragen 

— 28, — 14» Slnorbttiger ta^: SKnorbninger. 

— 86, 3(nm. til fiitt. 19, ftamrebe^ om to«: fappebe^ otn 

— 204, Sin. 1. fornentmetigrn te«: fornemtnetigen 

— 395, — 3 f. n. ^iero I tce^: §iero II 

— 416, — 13 f. n. an^antis Ice^: aneantir epiftel 10. et ©t)ar paa benne (gpiftel finbe^ l|o^ 8a ®eatt*' 
me lie, La Spectatrice Danoise, I, ©. 418 ff. 

(Spiftet 13. ®. 57, 8in. 9. 5Den famme 2)ttrittg af Sarbittal 
gteur^ er antjenbt af 8a SBeaumette, La Spectatrice Danoise, I, 

©. 495. 334 9ltibet Sink* 

®, 107, 8ttt. 2 f. n. uit IM: Dil epiftcl 119, ©. 380 anm. 1. S^riftiott ©ran aKoIberg, 
aiubitcur OB ®tQt^*@ecretair, bebc (af atberbom) 87 Slar gantmct 
poa grcbcrif^ $)of»)itaI ben 17. iBeccmber 1799; ben 24. SDccembcr 
bIcD ^Qn begratten poa fttrfegoarbcn ubenfor Ofterport. (®ornifon«* 
lirfcg ©egrat)elfe« ?JrotofoI.) 

epiftel 126, @. 385, 8in. 11 f. n. !Bct @Wft, mcb ^t)ilfet 
^olberg ihbf arte ^ramtmeration , t)ar ben [tore Ubgatte af f^aM 
eontoebicr. ^rccnunterQtion«*3nbb^be{fert er tt^ft i SBletanb« Uge:^ 
btab, eftraorbinaitc 5RetQtioncr, 8^ 1730, 5Kt. 27, ben 3. 
Sutt; ben I^ber faalebe^*): 

„©aQfont be IBonfle Eontoebier eenbeet t)cb fcenefte Sronb, enbcci 
tteb Jiben« tengbe faft ganbfte ere forfomnc, faa at faae f)at>t btm 
complette, og be nu ide uben Deb Se^Iig^eb og Sluction ere til faU^, 
faa ^at)e ntange got i^old forlanget, at ber maatte flee et n^t Dpiag 
af be f or^en tri^fte 3 Jomer, Uigemaabe ber til at faae^ be, f om enteti 
ide f)at)c Daret tr^fte eCer paa I^eatro foreftiCebe. 3Ren font (Bntrc* 
prifen af faabant gorlag er ftor, og foftbar at labe et SSerd tr^de af 
5 S^omer, meb minbrt manb for^en fanb oare fortti^fet om at bli^e 
nogen(ebe^ <SIabe^(0^ for faabant fit giorenbe 3nbflub. @aa intimeri^ 
^ert)eb alle bent fom anfle at fee bette SSerd Deb S^r^den forferbigct^ 
at nnberftotte faaban gorleggeren^ 3i«tention oeb at })ranumerere ben 
^aloe ©eel fom er 4 Mt. iBan^e for ^oert (gjemptar af faebanne 
5 2:omer: fom ere af felgenbe Snb^olb, nemlig; Siom. 1. 1. !J)enb 
poM^t Sanbeftober* 2. 3)en SSegetfinbebe. 5. ^tpptpaa ®iergct. 
4. 3eatt be grance. 5. ®ert aSeftjj^ater. Stom* 2. 1. 4)en 11 3uni. 

2. ©arfel ©tuen. 3. 5Dct Slrabifle ^ntoer. 4. SUiafleraben. 5. 3uule 
®tnen. 2:om. 3. L Ullj^fed oon 3tl|acia. . 2. 3aco6 Don 2:^boe. 

3. fSPitlampt. 4. Silbe^^JReifen. 5. Uben ^poeb og $alc SCom. 4. 
1. 5Den ^antfatte ©onbe. 2. aWenft^en ^fred. 3. ^enbril og 
^erniHc. 4. Den ©tnnbe^Iofe. 5. ^erniCe^ forte groden ©tanb. 
2:0m. 5. 1. 'Don SRanubo eHer gattigbom og $offart. 2. ©e ') 5 ^Jir. 26 awrtcrer ©ogbinber So^an ^oj)^eii§oufcn, ot man ^o8 f^am fan 
^^nl^fcrlBere'' paa: bet tik|e iBet)>rt9er J&ifiorifd^e Srricon, 2. ben XXfhmQfU 
Sibrl, 8. £oiibor)nt Acta pnblica. 3 9h:. 28 tnbb^bet bet !gl. pt'mitqttttt 
^ogtrt^ffert paa en n^ C^bition i 4^ paa ^lt\t>papix, meb meget {lor ©til, af 
Sllter ©ogen. 385 

Uf^nltgc, 3, Woftpcngiu^. 4, ^ejeric cfler Minb Mam. 5. 3d^ 
l^anne^ Wlontam^, tUcx ^aM pta S3terget 6* iDett- f^^nttt Sbnbition. 
Saa at bcr cr 11, fimi ide ere tr^dfte tilforn/' 

Syenite ^rcenumetatioti^^OnbbQbelfe er oabenbart cottciperet af 
^oI6erfl« gortegfler, ©ogtr^ffer $0pf f net, ber ogf aa maa fjaj^t ffreuet 
gortolen i ferfte 2omc (8iebenberg« Ubg., VIII, ®, 293). ^oU 
berg t)ar fcttt iurig for, at "JJranumeranter tegnebe fig, fe l^an« ©reu 
til Srtg^raab Slage ^agen i Sl^ronbyem, 27. 3an. 1731, ?. SBottcn 
^ an fen, 5»ogIe utr^fte fflrctjc af 8ubt)ig ^olberg, (Shrift., 1868, @. 23. 
3 ct fflret) til $agen af 30. (September (anf. ®t. ®. 20—23) figer 
$oIberg: „3eg l^ar intimeret nbj aviserne 5 tomer Comoedier 
font t)eb praenumeration ftal tr^ffe^ til 8 ^ l^tjoraf 4 % praenume- 
reres. . . . §t)i« teg tf!e tog be^Hge prflecaution meb praenumeration 
fnnbc ieg iffe tabe tr^ffe nogen ting og maatte ba bctte theairum 
Danicum reent btioe forglemt''. 

3 2laret 1729 famlebe« ber „$r(rnunteranter'' i 5tI|ronbf|iem og 
©ergen pao ^otberg^ ,,!CanmarI« og 5Rorgc« ©eflrit)elfc", fe ^olberg6 
©ret) t|0^ % ©. ^anfen, anf. ®fr. ©. 18-22. 

eptftet 128, ®. 392, 8in. 16, fon tilfeie^: 8. ©aae, D))* 
tegnelfer til gnbotg $otberg« ©iograp^i i 9?orf! I|iftoriff Sib^ftrift, If, 
@. 244-47. 

Xvthit ©tub* 

®. 115, 8in. 14. flc tag: fie 

— 270, — 17 f. n. 30te to«: 30t)e 

— 376, — 2. ^ericoult ta«: ^ericautt 

— 384, — 3. 8it)in« to«: Siolu^ 

®. 342, 8in. 12 maa oift tofeg : „at ingen rigere Materie. fanb 
gioeg til ®fiemt'' iftebetfor: „at ingen ringere Materie fanb giore^ 
tit ®fiemt'\ epiftel 226, @. 156, 8tn. 10. ,,3«(anbf!'/ ©nn^tofcof fow Sdt^ 
naonetfe paa en ren ®ttu«tobaf, uben Ingtenbe Siilfoetninger, l^ar ooeret 
fienbt inb i bet 19be 9lar^. 

epiftel 226, ®. 158, 8in. 4. $o(berg ^ar befunget ^eber 
getbbereberg ©ebrift i Epigr. IV, 66. 

eptftel 267, ®. 295, 8in. 13 f. n. ©en „geiftHge SRanb'' ftat fiaoe 
Dcrret SHagifter^eter gauritfen^unbernp, ©ogneprcrft til 9?ifoIai 
^trfe, 1^0^ ^t)cm ^olberg boebe efter SIbebranben 1728. 9tat|bcf, 336 

^otitxi fom ^ftf^Ubigtrr, II, @. 121; fml epi\Htxnt, anhtt 
»inb, ®. 410, anm. tiC (S^iftel 151. 

epiftel 289. 3 fit 3)tgt om (S)ram fiteti ftletienfelbt nogle 
Sinter, fom antoge^ for at ftgte til f)o(berg og font benne ftgter til 
t (SpifKen: 

. . . • „^an fftrcD et for at \ttxt>t, 
6i prangbe ub ftt fnnb, fom f)0fren gammelt ©mor; 
^an tife 9agerfram meb Sctrbom i^ttbe bribe, 
aWen ffjanfte ub omfonft, et lufte for pn S^or"*. 

Soran i et (Sjremptar af Jt(et)enfe(bt^ 3)igt ftreo Sujrborp^: ,,^aa 
bette 93erd l^ar ^olberg foaret i ben bittre dpi^td, fom ftnbed t 3bie 
Stome ^og. 442, 3tt. 289." ©ml. giijborp^tana, II, ©• 264. 

epiftel 291, ®. 348, 8in. ?• !Bet fan ^er anmarfe«, at x>tb et 
tongeltgt dteftript af 1. t^ebmar 1754 b(et) ber gioet Sittabelfe til, 
at oeb ®ifatte(fen af ^olbergd 8ig „©ang fttofleme (aber ftg ^ere 
2be 2:imer ooer ben eQerd tiOabte 2:ib." 

gpiftel 294, @. 430, «tn. 2 f. n. 9ea|)in^St^oira^ ftren fm 
(Snglanbd ^iftorie fom et frit, ille fom et fom af ben engetfle 9{e^ 
gjering ooerbraget Srbeibe. 

9ierbe 8titb. 

©. 12, Sin. 6 f* n. conditionaliteter ted: conditionaliter 

— 39, — 9. bcforbret te«: befobret 

— 53, — 1. farlig ted: og farlig 

— 60, — 11. fanbbrue ted: fanbrue 

— — , — 14. aRidgierninger ted: aRidgierningerne 

— 69, — 7 f. n. ®efaling ted: ©efalning 

— 76, — 8. anben ted: en anben 

— 83, — 4 f. n. ,en ted: enb 

— 91, — 14. ©elt ted: »eftet 

— 119, — 1 f. n. Phiiosophie ted: Philosophi 

— 143, — 7 f. n. S)iat)Ie ted: iBicble 

— 224, — 2. Podogra ted: Podagra 
anm. til 8in. 1. fattc ?rid |)aa ted: forfagc 

©. 232, Sin. 3. en ftor ©I^ngel ted: en ©tjjngel 

— — , — 11. meb ted: mob 
, i a)targinen. 306 ted: 305 337 

@. 237, 8tn- 1 f- Wv flnbet, te^: finbct 

— 239, — 16, gttmrcr, IM: glimrer. 

— 249, — 4 f. n., brifttBC, to^: ftribiBe. 

— 280, — 12 f. n., fr^brcbe, to^: fr^bebc. 

— 306, — 8 f. n., at man, to^: man. 

— 333, i aRargincn: 338, te«: 438» 

9emte 93utb. 

®. 301, Sin. 4 f. n. (gn afllrift af bet ubflcttcbc ©t^Kc af 
@pi[tel 447 nceone^ i Catalog ot)er bet norfle SSibenflaberdfelflab^ 
©amtlnger, I, «6I^. 1808, ©v 533, blanbt aWanuflri^jter i ODart: 
„9lr. 214, c, 8. ^olberg^ (gpiftler^ V 2)et Ifte (g^Jiftel |)ag. 24, beraf 
et ©t^ff e fom Eenfor ?rof . 3ol^. ^ct ant^erfen eji ttttbe tiCabe at 
tr^ffe^, ba fammc !J)eI af (S^jtftlerne cfter Sutor^ ©ab bleD ubgiDet". 22 Om ttbgaoer og Onetfcettelfet of 
alhttsi djifthr. 22* 3 UgeMaM Sx0htn\)at>n9 ^oftr^tter for 1748 lob ^ofterg 
et Wdtxti^\tmmt inhxtjUU, fom Utt> trk^It farfte ®atig i ^. 16 for 
ben 23» gcbruar, ob bc«fter gjctttog^d I 9lr* 17, 18 og 20, faa^ 

,,®ioe^ tillieitbe, beb ZxtftUti at bonre ublommfn JBoron 8ttbb« 
^oI6erg9 £)anf!e (St>ift(er, befattenbe abf!i0tge ^iftorijle, politVUt, 
mttap\jlii\i\tt, morolfle, pl^Uofpipl^ifle, item flieantfomme SRaterier. 93erlet 
er beelt ubi 2be Stomer, og begge ubgiar foft 1000 ^agino^. ^rifeti 
for begge STotner er 1 9iblr. og S(emplarierne ere at belpmnte ^od 
aiutorem felb/' 

3 famme Ugeblab, 1748, SRr- 33, for ben 22- a^jril, og i 5Rr. 34, 
35 og 37 loefe^ folgenbe Sloertidf ement : 

„^o» 93aron ^otberg er at betomme, foruben f)an^ (Spiftter, 
^eltinbe ^iftorie, ^erobianu^ og ben ji^bifte ^iftorie for faebbanttg 
^rii^." 

Stitelbtabet paa bet forfte 93inb af Spiftterne er noiagtig aftr^U i 
forfte ®tnb af nceroaerenbe Ubgaoe efter benne^ ^obebtitel; mtn efter: 
Tomus 1. folger i Originalen en feb Sinie og: fitoben^aon, 1748,| 
Zxtih paa Autors ®efoftning. !iDette $inb inbel^olber 4 JBIabe ZM og 
So^tate tt{ Saeferen/ u^ag., ftgn* § 2— § 3, 422 ©iber og et blanft SSkb, 
fign. a— 5Db2. Str^ffcn er meget gob, 31 Sinter t^iaa @iben, Ub* 
ft^relfen fmul, efter l^oer (£))iftet er tr^It en faalalbet f^inale, o : en i 
Sroefnit nbfort ftorre eUer minbre 3^^^^^^ f^^^ oariere^ rigelij^ Ot^ 
l^k)er ©ibe er tr^It en Sinie og en lide Soriiring, fotfi ftabig gjien^ 
tage^* $aa 2:itelbtabet^ JBagfibe (a;fed : Imprimatur : | J. P. An- 
cberfen. D. omgio^ af en forjiret 9tantme* 

2:itetbtabet :paa anbet @inb er ftgetebed gjiengibet i anbet 93inb af 
n(erk)aerenbe Ubgat^e; men efter: Tom. II. fatgfi; fom i forfte Sdivh en feb 
Sinie og : Atobenl^abn 1748, | Xr^lt pan Autprs j^ef o^ing, ^inbet 342 

tnbc^otber 440 @tbcr, figiL A2— Ee3* Ubpiprdfen cr taofk fom 
i ftrfte 9iiib. 

S)et (iteratte SCiMfCrift, font bengong nbtom i ftj^bcn^om, Sl^t 
Xibenber out Icerbe og curieuse ©ager, ftob mbim {Nia d 
tttroUg Caot ©tonbpimlt — farft %catt efter, 1749 fkte en gicman^ 
gaaenbe goroiibniig meb bet — , bet er berfor tRe at Dcntc, ot bcr i bet 
fhtlbe fitibe^ Qogen trtttft anmelbelfe of bi^e to f orfle S)ele af Spi^Icnie. 
Wtm bet er et niflrrhligt Stbaedbl^b om, ^Dor boarlig Xib^ftriftet fnlgte 
meb ben utbenlonbfk Stterotnr, at bi^e f orfle Stnb af efriftferne fbt tttt 
bfeDe anmelbte enbog b(ot fom nbfomne. S)et enefie @teb, Ifoot be ileBe 
omtatte, oar i ct i ZljbfBaab nbgioet Mtifl Zttiftrift, nemfig @ot^ 
ttngifc^e 3^i^tt<>9^<> ^^^ gele^rten @a4en, ^tNnr ber t Sbor^ 
gangen 1748, @. 483—86 ktfed et bit nbbmg of .en gnmbig og 
nportift Inmetbdfe.'' Snmelberen er i bet f)de tttfreb« mA fi9c* 
fattcrctt9 8rbejbe, )nui ^otf totatag ^n tngen Zotol nonrcr nn at 
9afmn oil Inane anoenbe mange Zimer mA 9«nifteQe. S^fnlluen 
otfcr fig retpfeffen torig, gtnnbig og o)»b^geItg, fom bet onfttor en 
XlKoIog of forfie 9Inng. anmelbcren ftpM bog tffit om, at be 
ftort ^eologifte etwtgOmoal gjoici ttl dten^onb for S^onbliBg i 
foobonne 9reoc S)e ^ifiertfk @d)Ber ere be^agelige, men goifnUcren 
|ar ille ^ant finnbfbib no! til ben tl^fk f^ifioftt. @nbd% er Sn^ 
melberctt mi#fontffj[et meb ben SRonbe, p^kbl ^otSen SRonilcn er be* 
lonbleL w^&ie Mnig^tn bcr 9rtefen tdnnen jnr 9effenng ber €itten 
ctmtf bditragett''. gorfattemtf ^nmoof cr crbett og roMfloAigt, nKn 
^oxtn for at fOS|C)ic let junoa oergruftcrt^ men icrgieif^en '^iiien* 
fe^rttt mit oteierlc^ an^ot^tgcn, jmel^benttgen nnb gsr ]n nndten 
xeocnwines oeruettet veroen, oie oiuittU otc >Lngcno jn eimenen, 
cincn ^^i^ber bcr Soper mit fic^ fo^rat.'' 

St nl^ SSiab of @amiingctt of <S)rifiIer oare nbCoiunc, betjenbt* 
gtorbe ^nHberg ocb folgcnbe SocrtcSfdncnt^ fom inbtlyffifbtf i fiioben* 
^aOtt# f of trotter 1750, 3lr* 25 (ben 27. aRortS), 26, 28, 30, 
3i% 35 og36, og if ofttibenbertte(4«), 1750, »r. 27 (ben 3. ajBnl;, 
28, 29 og 30: 

,r3?€b Zx)yOCtt er (mUicerct (Sonttnnatbm of ^r. 9ann ^oCbcrg^ 
boafk Sfiftitx om obpSigc SBIsterier, nanOg £xtbte og ^terbe Stonier, 
^ooraf ben 9>cftt nbgior 480 fogtner, og ben Isbcn 5^0 fnginer, 
og er at befomwc for t 9lbfr«. ^o# Sbtor.'' 

SttffMobet )Nut tr^tc ^et er noiogtig afiUpCl c ttebie ?e( of 
tt gtOttieub t ttbgaoc; men efter: Tomns m. fotger en feb Streg og: 343 

9ldim\)at>n, 1750. | ZxtjUt |)aa Autors iSdelofitnitts. JBittbet inbe^ 
^olber 480 @iber foruben ZMUahtL @ipatttren er: 81— ©96. 

Stitelblabet tit fferbe S)e( cr naiagtig aftt^tt i f|erbe S)e( af 
nctttxntnbt Ubgat^e; men efter: Tom. lY. felger en feb @treg og: 
Si0benl^Qt)n, 1749. | 2:r^It paa Autors JBeloftning. ^tnbet inbel^otber 
520 @iber meb Zitttbiabtt Signotnten er A2— EkS* Ubft^relfen 
af bt^fe to !DeIe er ganfle font i be to farfte !iDeIe; bog ere i 
fjlerbe 3)el @tberne 518 og 519 fatte nteget tart, og| @ibe 520 er 
tr^ft meb ^tit. 

ilDet er oeb ferfte £)jefaft paafalbenbe, at trebie !X)eI l^ar 9ar^^ 
taQet 1750, men fierbe !S)el Star^taOet 1749. S)et (aber fig imiblertib 
meget let forltare, ^Dorlebed benne ^ef^nberligl^eb er fremfommen. 
fSflan beg^nbte STr^fningen af trebie 3)el ilfe meb Sitetblabet, men 
meb ©ibe 1 af Se^en, fom fif ©ignatnren K. STr^tningen fortfatte^ 
begge ®inb nb, men man opbagebe ba, at ber intet Stitelbtab oar 
tr^ft til trebie !S)eI. "S^tttt ZMbiah bUt> berfor tr^It fibft, bet fil 
bet aar« 5EaI, ba bet bleo tr^ft, 1750, og bleo ftobet faft tit farfte 
S(rl. !X)et rette ©ibetat ftntbe ^aoe oceret 482, og ben farfte ©ibe af 
3:e(ten ftntbe ^aoe l^at^t ©ignaturen S[2. — 3 nogte @j:emptarer af 
trebie Slome er neberft |)aa fibftc ©ibe, ©. 480, tr^It gangorbet: 
»£pi-«, l^oillet oiftnol maa ocere 93ibne^b^rb om, at SDlannftriptet tit 
benne Stome ille l^ar ooeret beftemt afflnttet, men at Siomen l^ar fnnnet 
afftntte^, l^oor i^orfatteren fanbt bet l^enfigt^mce^figt 

!X)idfe to !Dete af (Spiftterne bteoe anmetbte i 9i^e SEibenber 
om tarbe og curieuse ©ager, Ri\). 1750, @. 115—18. !Der 
forelommer i benne Snmetbetfe fotgenbe ^ttring: ,fWtan flnber ben 
famme cebte SU^nnter^eb, fom i be forrige, og ben tcererige ©liemt, 
ber caractiferer benne ftore aWoraliftd ©Wfter .... STOan feer eOer^ 
ibtant anbet, at Autor nbi abffillige 3reoe btioer oeb at \txtmtt meb 
faa fatbebe ©prog *8ienf ere, og at moberere bere« Soer." iDerefter er 
9fir. 250 i trebie Some (^tage, inbgioen af ben gamte ©ogftao C 
paa Stig^bagen nbi Stegen^borg) aftr^ft fom ^raoe. S)et omtale^ 
enbetig, at be to forfte 2:omer ere ooerfatte paa S^bft, tigetebed paa 
^otlanbjl, „l^oor be pnbticere« nbi Uge«*©tabe tit 8eiben.'' (Sn meget 
fort SRebbetetfe om, at bi^fe S)ete af @piftteme oare nblomne, bteo 
gioen i be focnffe Larda Tidningar, 1750, ©. 368, titbet^ efter 
be banfle tonrbe 2!ibenber. ^reoene tit Collegium politicum frem^^ 
l^opoe^, be „inne^dlla merenbet^ ortigl^cter oif Irronier." dn ganfte tm Xninetklfe ^afiS. og<4..$iet fremfom i "^^mxt^ 
Srttif(^ Sloiixiiitmrl, (SKA^^mm, ilW, @. 12&--26; en tt^bft 
SDl^erfietteffe af (E)ii{|toie tub ®^nbicua S)et^aTbtng i S^brf bebitbe^* 

fletnte !8tf of @f»i^iinte ubloM eftnri |)otte(g^ 3>i^ — ^oit bebe 
bin^ 2?> ScmMc 1764. §«d«g|eten (ob felgenbe JSelimbtfljiarelfe 
inbr^Itt i ftiai&e^laoatd^oftr^tter 1754, 9hr. 77 (ben 27^ ®ep« 
timbet) 9g>78: 

,rSta< STt^Ilen er ubfonmten ben 5te Some af Snton ^otbergd 
(Spiftter, og fcstged fantme paa ®0rfen t @r. Senfeete So^abe for 
^ ^ 8 H meb l^odtr^e ftobber^Iabe/' 

Stitettlobet til femte S)e( er tr^It meb (Eoxpn^, nnbtagen be tof^rfte 
Sinier: Baoron | Lud. HolbBrgs, og Snden: TomusY. (3 ncerdcerenbe 
tU^gaoe er 2!itfen txt^ i' Ot)eren^temme(fe meb be foregoaenbe ^inbd 
Zit^tbtabt.) 3meQest ^SIlQterier'' og •Tointt&y.« er tt\flt i Sobberftil 
et (baarltgt) portrait af ^olbetg, en ^^fi^^Sufie of f^am, anbragt 
))aa en ^ebeftaC, om l^bid f$ob ^oger og mufilaljle Snftrnmen^er 
(fremtrcEibenbe er nabniig en ^ioIonceO ttdigemeb en brctnbenbe ^attti 
ere anbragte, ©tlffet ^ar ©ipatnren: I H-sc.^) ©erefter f^Iger en 
Sinie fasunenf at af fine dio^gener, l^t)orefter toefed: Siobenl^Dn^ 1754. | 
Zxt^tt paa Otto e^ift SBen^ete JBeloftning. JBinbet beftaar af 
la ©labe, tt|jaginerebe> fignerebe )(2— )(5; ©ibe 2—228, fignerebc 
3lr^05, @* 1—161, fignerebe aa— 8L Ubft^retfen er fom i be 
anbre !DeIe, men Xr^fcn er iffe faa fmnf og ^a^jiret tffe faa 
gobt fom i bem. Serfte ^aginering ^ar 31 Sinier paa @iben, anben 
?Paginering fnn 30. SDen litte ^ixcit ot)er ©iberne er fprfljeflig fra 
ben, fom er ant)enbt i be farfte fire !iDe{e. 3 bi^fe beg^nbe ^t>ert 
fflreo : 5Eit * *, i femte !DeI er ©eg^nbetfcn : Jil :c. :c. ^aa SEite^ 
bfabet er: Tomus V. tr^ft o^) i fiobberftiffet 

^agfiaa S^itettlobet io^t§: *^* Impnniatur J. P. Ancbersen 
Dr. *^*, omgibet af en ^anb«. ©tab 2—3 inbe^be en SDebi^ 
cation ti(: !S)ered ^^^gret^etige Excelleace ^o^t^elbaarne ®ret)e og 
^erre, ^omi 9(bam ©ottlob ^reoe af aRoItle, dtibber af iSUpfyxnttn, 
®e§eime««%aab,. £)ber^^qfmarf^at/ ®rek)e til^ ©rebftabet S3regentDeb, 
gri^errc til gri^erftaberne Cinbenborg og ^ogl&olm, ^erre til JCr^e^ 
oetbe, %l9iito tc. :c., faatebed t^benbe: ») i^efhewt af 9[. @ttund, Samllngcr til en beskrivende Catalog oyer Por- 
traiter af Danske, Norske og HoUtenere, Kbh. 1865, S. 255, Nr. 1206. 345 

Slaabigftc ^crrel 

Sit clfte og forfrcmmc ffiii^bom og bogltge ftunfter, cr en Carac- 
teer, font i oQe^ SZtfnt o))l^0^er enbog be S^p^2\)tit Deb ^onger^ 
SE^roner; Sit !Dere« ^0^gret)ettge Excellence er en ^erre af ferfte 
3tang ibiant flige Mecsenates, er en ©anbl^eb, font nttn ringe ^en 
iffe be^ewbe at erinbre, bo fao ntonge SetHgl^eber tole l^ont nteb 
leDenbe ©CDtifer. SWen ba benne SDere^ distinctive Caracteer boer ttDige 
i et abetntobtg ^terte, font antoger ftg be gabertefe og gorlobte meb 
ntttbe 0^ne og en ^ietpenbe ^aanb, faa er ntin !Oriftigl^b l^erueb 
Met)et opntuntret til t|er at lebfage en tfoberla^ frent for faa ftor en 
3Wanb« 0^e. gaberen er bab, forenb ^an« eftertabte flf fttaber og 
aWate til at tabe fig fee nbi, og tale nteb for aCed gS^ne. gofteret 
cr t)el enbmt i fin f^jccbe SHbet, men !Dere^ ^a^grei^elige Excellences 
$W!aabe og ®cuaagenl^eb lanb gitje bet ©t^fe og Slnfeetfe, j[a bet lanb 
fftxDth fee fin gciber^ 5Rat)n og Jgre nteere nbbreebt. 3cg font en ringe og 
utonrbt ^erfon ^ar briftet ntig tit at-tebfage bet tit S)ere^ ^o^gretjelige 
Excellences ICorre, og tor ifft tate nteer, ba Jeg ^aaber bet« 9?at)n^ 
bet« tarbe og oettalenbe 2!nnge felt) flat tiCoffe fig nogte ntitbe gi^e* 
laft og en gnnftig Stn^orelfe. §ert)eb ben^are^ jcg, font nteb naflabetig 
Sdm onjler at ben Sttfer^o^efte att nteere og nteere tnt tabe fine SSet* 
fignetfer granne^ ot)cr !J)ere« f)0^grei)efige Excellences l^o^e ^erfon 
og ^o^gretjetige $nu^ og Familie. 3 ^Ditfet gSnfle jeg nteb b^befte 
SSrbobigl^eb l^enteoer 

!Dere^ |)0^grtt)etige 
EXCELLENCES 

^o^Detbaarne 
9?aabigfte ^erre^ 

Siabenl^aDn, nnberbanigfte ringe 

ben 17 (Septentbr. 1754» Sicner 

Otto (S^riftop^er mtn%tl 346 

Sdfah 4—8 tnbe^o(be felgenbe: 

^ottalt. 

Pafcitur in vivis Itvor, pqft fata qtUefcit. 

©aatenge beremmenge og ftou SDtcenb (eiie, Dtifer SRi^mtbelfe 
og ^b gitnte Scomber imob bent; men naar be ere bebe, b(ii>e be 
befriebe berfro. ^ooroibt biffe Orb lonb |)a{fe ftg |)aa oored oibt« 
berenite ftore Holberg, oil 2;iben lanre. S)en bonfle Momus er en 

• 

bef^nberlig ^abat; ^an er ftg felo foa nltg, font en Proteus: ^an 
l^ar abfltUtge Sinnger i SDhtnben; nteb nog(e ftnnger ^an Sodfange 
ooer be grentmebe^ ntrcettebe gHtb i at opf1)Ibe Soglober og Sogfale, 
og (after be bonfle $enne, forbi be ttte gtore b^r 2;iib |)aa Slcel og 
©ocerte; SRen neppe feer \fiXi et @trtft )>aa ftt 3Rober^ SRoal trcebe 
frent, for ^an ocentnte^ beroeb^ og \fixA fpibfe 2:nnger oibe itte, l^oab 
^nOer be oiQe giore, og ^oab ftiflenbe be otKe frentfore. SRan be^ 
l^ooer ifte ot fltcrre ^ant for S^nngebaanb, men, om ieg faa tanb fige, 
for S^unger; S)ette ^ar og oore^ Holbebg tibt fnreoet )>Qa, ffiont 
forgicsoe^'; t^i be ere of ben Seflaffen^eb, at, naar een fficrred of, 
groe ber toenbe nb igten. ^oob Innbe ba en Hans Mikkelsens "^vxat* 
finit) ttbrette ^er, ^Dor Bolberqs felo e^ beeb til gaon^? "SXxvl 
SoDfer feer oel, ^oab jeg oi( ftge: 3eg er en eenfolbig SD^anb og af 
(iben ©tionfom^eb: Sorlcsggeren til biffe <S)>ift(er oilbe \fa^t en Sor^ 
ta(e: 3 benne Sortale bnrbe Momus reofe^, men, ^oab meener man, 
l^an ticerer ftg om mtg? Sinrbe ^an for gaae ^em))en nnber S^^ne, 
l^oor fhtlbe l^an e^ anfee mig meb goragt? 3eg er altfaa fonrbig at 
})(ante ©eocer, og (aber Momus Dcere ben, §an er. 

3eg oil aOenefte ftge, l^oab jeg og mine lige bemme. S$i (afe 
HoLBERGs ©Irifter meb ftor Some^elfe: Si ere l^am megen 5£af 
ft^Ibtge, at ^an itte aQeene l^ar |)r9bet oor SRober^ SD^aal oeb ftn 
muntre og artige $en, men enbog labet o9 fee abfliQige £ing for 
l^fet, fom eKerd ti( u^imobftgelig @tabe, enbog for be (cerbe^ Re- 
publique, l^aobe bob meb l^am: SSi attfee bem, fom be^Hge <Snge og 
ganger, ^oor oi, naar oi ere trcette af Xrbe^be og gorretninger tanb 
l^oiile og forno^e ®inbet, ba oi e^ meb be Sanrbe fanb foge fremmebe. 

aSil nogen fiige, at 9(utor l^ift og l^er ^ar igientaget l^oab l^an 
for ^ar fireoet, ba foare oi, man bar l^olbe ^am bet til gobe, fom en (Sitatet Sin. 3 ft tagct fra Ootbtf Am. I. 15, 39. 347 

Wlani, bet l^ar fIreDet fine fibfte ©triftef i en 1^0^ Xlber, ^dor ^n^ 
tommelfen lettelig Innbe flaoe fejil, og ntaae man ba forunbre fig foo 
meget befto meete, at ^an^ 9ar og @))agl^eb itte f^ax focstleb ffaM 
leuenbe og I^fttge ©frioentaabe. !S)e be^Iige 9(nfigter l^and S^anler 
t)iifer fig frem nteb, lanb man j[0 fagte taale at betragte i abfliUige 
fttebebragte. ©tulbe nogen disputere l^am 9?at)n af Philosophus, 
ba i l^ooroel fligt tommer od nnberligt for, brifte t)i od e^ Hi at 
bamme J^erubi, t)i f^ned l^an l^ar fefo fagt et ®teb, at l^an e^ gak) fig 
ub berfor; (Sfter Dote S^anler tcentte l^an arttg og grunbig enbfliant 
l^an e^ t)ilbe 

Jurare in verba Magistri, 

Og u^agtet l^an itfe bragte fine S^anler frem i scientiflfle 
^iaeber; $)an fom bog lige faa oibt meb fin Z^centelraft fom Meta- 
physici, 4f l^oiffe t)i oeeb l^an oilbe t)at)e enbeel 9(arelabte paa ^anbem 
SSil nogen fige, l^an fremforbte abftittige S:ing, fom iffe!Joare af ftor 
JBet^benl^eb, ba meene oi l^and SlfoejcUnger ere bel^agelige, og et S9eoii^ 
})aa be ftore ®aoer, benne SRanb befab i at fore fin $en til Public! 
t^ome^elfe. SRan lafter jio iffe 9tatnren forbt ben laber JBonbe^rofer 
04)00j:e ibtant 9?egUfer og ^^acintl^er, eQer en SRaler, naar l^and 
$enfel forftaaer at ttbbee(e 2t)9 og @f^gge* !iDe, fom altfaa af en 
ntiibig !&ab(ef^ge oil forringe en faa beromt SRanb^ 9?aon og SSre; 
!J)e, fom forlange, at enl^ocr ©ibe i et ©frift f!al frembringe en 
Qvintessents af iBii^bom og 3nbfa(b, bem oiQe oi bebe at gaae bort, 
og gioe od noget bebre. 

SSore Sanb^mcenb fee nn l^er ben 5te Tome af l^an« Spiftler; 
£)e eorige, fom meb farfte f!at !omme for 8t)fel, oil nbgiore toenbe 
Tomer. 2!)enne naonfunbige banfle Scribent babe i ftiobenl^aon ben- 
24 gebrnarii efter SRibnat Anno 1754* $and Siig ftaaer enbnn i 
Oor grtte*»fitrfc inbtil l^an^ Monument blioer fowrbig i Soroe. 

(Sfterf0(genbe Elogia ooer l^am finbed l^er inbr^tlebe for at for^ 
na^e bem fom e^ l^abe toft bem for* Siobenl^aon, 
ben 17. <3tpthx. 1754. $)an0 SRid^elfen* Citatet 8in. 11 er toget fra ©orate, Ep. I, 1, 14. 348 Sfab 9 inbe^olber: * 3tt^t^«9}aabi Anchebsens Inscription 

font hUt> gratieret paa $(aben 

af Sii^Nften. mt bet,. !Ceben, 
af b(n ftore 

fQtlhaatnt, og ^^^ffble 

Baron 
tt^tig (If 
Aitnbe r6k)e og giere til Sbtfttt, 

3)a ben 

ben 27 Sannar* eftcr SWibnat Hnno 1754. 

©efriebe l^annem fra ben ®telb, 

§an t)ar iftatnrcn fl^Ibig, 

Og leuerebe ^n« ©icel tit ®U3) tgten, 

g^Iber fnn« libet nbt bennc ftifte. 

5Ken ben abelfte !J)eeI af ^annem, 

@om unbgif ®Bben, 

$an« Itjffeligfte og arbet)bfont[te Genie, 

Dpf^Iber ben l^eete Icerbe SSerben, 

Og l^ere^ ubt ben: 

^an§ [tore og mange aSerfc, 

3Keb l^btlle l^an beriigebe og pr^bebe fit gabetnc^ 

8anb, 

(Snbog inbtil SOti^nnbelfe og f^ornnbring 

1^0^ tjremmebc, 

£ie belee iCoben og ®raoen. J&olberg leoer og er i atte %olU Wlunhe, 

^and 9?^gte granned a(tib^ 
Og flat t)o^e l^o^ (Sfterfommerne, 
!&et ^an l^aoer for^t)ert)et fig t)eb fit Genie, 349 Seb fftxtltt, 
Uitber ®Ubd ^orf^nd naabise Direction, 

^an, l^t){d f^aber Dor Obtifite, 

O9 et f0b i JBergen i iRorge Sbtno 1684 

i^a et gaber^ og SRoberled fattig og forfamt Sdatn, 

til bet ftongelige Sttbberlige 9(cQbemie i ©oree, 

^atjer legeret fit fflaronie og Jg)erregob^, 

Oder for 70000 SRbtr^, SSoerbie, 

jiaitb l^olbed font en anben %ahtx for faa ftor en 

Hbeltg Ungbom: 

Wj en ugift 3Ranb, font ^an a(tib lebebe, 

S3eb at teftantenterei 16000 9?btr^. (Sapital 

2^il Ubft^r af JRenterne for fattige 3omfmer, 

aSil blioc anfett, 
©ont ^an l^aobe cfterlabt fig en ftor og ritg Slffom: 

af en 

@ont paa fine Ubenlanbfle 9tetfer ntaatte faa 

gobt font betle fig frent, og gaae til t^ob^^ 

S3Ied l^an SProfe^for Slnno 1714 

SBeb bet ^ongelige Si06enl^at)nfle Unit)erfit(et, 

SRiig og befienbt t)eb ftne ©frifter, 

Og tilfibft af ringe og SKibbe^Stanb 

©let) ^on b. 6 SWart. «. 1747 

Opl^e^et i ben griel^erriige ®tanb og Saroniferet 

aWan letter t)eb fit Genie 

ait bet anbet er bebeligt l^er i 85erben. 

®in afbobe S3en til SSrentinbe opfat 

l^an^ SBen. 

Slab 10 ittbel^olber : 

Monsieur 

SCnbreaS SBenjamin ^oulfen6 
4tn ftore Holberg boer, nten c^ l^an^ ftore ^aM, 
Zf)i i ben tange 9?at og ®rat)en$ nterfe S^aage 
®fal SereS^gafler ftaae tteb 3Kanben« ftifte^Saage, 
@om ingen 2^iib og ®xat> flal faae i graabig f^attn* 360 

^^en9 efttrlabte 9tm^ ben frientefeUe Slot, 

©out fftt poa Sorbeit om t niaiige Stlahn tmhtt, 
Og fra ftit ^bcffaiM tt tctfl otntring til onbtt, 

f)an^ SDtoiiimcttter tt, troM SRonnor, @iceit og @tot! 

(Sx nogen ibbnt bem e^ font be onbre feb, 
(St btffe @0bfItnb€T of Snfigter ttHige, 
2)a tcmt! ^atoxtn fed) er itlug i fit 9ttige, 

(St SDtoinefle er bleeg, et fort, et onbet rob. 

ghra 3)anfte ftongerd (^ao, ^i^or Kfoe^^foi^e ftooer, 
%ta 9torbett« ^Ite^gtof, ^oi^ %ftt eiomfter gitier, 
ZHt 9iam, o! Holberg! i bit ©too beorrct bliDer, 

(Sen ICR^'Obift fra bem !Z)n til bin Dme faoer. 

@ee! Sorde Muser fDor, og focer bit able 9}abn 
SDteb (Tirigt ftienbetegn i bere« (Sgn flal tegne^, 
@aa mange Softor^Sam, faa mange ©tetter regne^, 

2)er trriife fbi( bin S>4b til S>anner^8anbet« ®aDn* 

(Sen ftran^ fra Nympheme man Hymen bringe feer, 
@om blant Cypressenie Deb benne ®rat) ftal legged, 
Og mangen Ludvig t)il meb 2^iben ficelebegge^, 

3laax be oeb bette ^at>n i StnOe^Snjggen (eer. 

ftom frem bn ftlip9t^@mi, fom! btifft big af bin 3Ronb! 

fi(i)» 9tegteme af bem! fom )iaa ffan» Siftt Eratte! 

S)e 9}orben^ ^l^nnrmcenb, fom faa {let og ringe flatte 
£)en S)9b, ber fUibe^ tanb i bere^ Sebe^Sanb* 

i$l^b Helicon i (Sraab! I^olb Muser @0rge«9arl 

@Irit) S)anfle ^Rober^ SIRaal bin SRanb til o^dig fSht. 
T>em ^eele SSerben! l^oab t)or 92orben fanb frembonre, 

(St l^erligt 2^rcee git nb, l^t)or anbre fteere ftaaer« 

9(n(^erfen^ Snfcrtption er forfattet paa Satin og ftnbed aftr^tt 
i yitft Zibenber om larbe og curieuse ©ager, 1754, 3'lr, 5 
for ben 3L Sannar, I^Dor ogfaa ben ot)enfor aftr^tte banfle Ober« 
fccttelfe forfte ®ang bleo tr^tt; en anben banfl Ot)erf(stte(fe fom frem 
i ftioben^aDn^ ^oftr^tter, 1754, SRr* 11, 8, gebruar. 

^onlfend aSer« blece ferfte ®ang tr^tte i 5R^c Xibenber 
om Icerbe og curieuse ©ager, 1754, 5Kr. 7 for ben 14. gebmar. 351 

bcreftcr t ftiabcnl^atjn^ ^of trotter, 1754, 9tx. 13 for 15* 
gebruar^ 

^Dorlebed bet er gaaet ti(, at benne Zomt af (Sptftletne egentlig 
er belt t '2 ^dt, og I^Dorlebed bet forl^olber fig meb be i f$orta(en 
ncBDnte tbenbe Zomtx, fom meb bet ferfte flulbe fe S^fet, men atbrtg 
ere ubfomne, tan ilfe opt^fe^ meb ©illerl^eb. 2)et er fanbf^nU^ft, at 
be t^t)tnht Stomer'' flet tfte l^aDe txcret til, og at SOtebbelelfen om 
bem beror paa en SRi^forftaaelfe eOer paa et ^berlig feitet Ubtr^I, 
fom t)ilbe Donre ntroligt, naar iRe bet femte Sinb oar faa flet be^^ 
l^anblet af Ubgiocren, fom itt er fra ©eg^nbelfen til gnben. 3 fit 
S^eftament af 16» Sannar 1754 ubtaler ^olberg: „!Oen femte Tome 
af mine (g^}iftter, fom enbnn ere i SKannfcript, ftianfer jieg til SSoq^ 
l^anbler Otto ©en|cL" SB. ^o^berg^ Holbergiana, ©• 466. 

93eb et ^etbigt Zxl^aiit er et ®tiint af SlRannfhriptet til benne 
Z^ome enbnn beoaret (fee ooenfor @. 301). S!)et gioer OpI^^ning 
om f^orl^olbet imeOem ^olberg^ SD^annflript og ben tr^Ite Ubgaoe; 
enten maa ©cetteren l^aoe ^aot en it\Umt gorflrift om, l^oorlebed 
Z^e^ten finlbe fcttted, etter ogfaa maa (Sorrectenren l^aoe l^aot en faa^ 
ban, tl^i ^olberg l^ar nben Sioiol iKe feto teft (Sorrecturen. S!)er er 
nogen SorfCloel mettem Ortl^ograpl^ien i ben fireone Z^t og i ben 
tr^tte, paafalbenbe er ifar ben noeften gjiennemgaaenbe 9rng af fmaa 
^g^nbe(fedbogftat)er i ^ooeborbene^). 

f^emte 2:ome anmelbte^ i 9{^e 2:ibenber om Icerbe og 
curieuse ®ager, 1754, 5Rr. 42 og 43, @. 330—6, 341—44. 
,,S)et er oift," l^ebber bet, „at ©friftet, l^t^ab baabe bet 3nboorte« og 
Uboorted angaaer, oar bleoet meere pt)nttt, l^oid bet oar i fforfatterend 
leoenbe 8ioe nblommen, bog tienbed ooeralt ben ftore ^olberg^ ®eift 
og ©farpfinbigl^eb, famt bel^agelige @frioemaabe." iDer glored op^ 
maerffom paa, at ^olberg i S^piftel 459 l^ar begaaet en t$e|( oeb fin 
Omtale af ^rinbfen af Slftnrien. iBi^fe » lapsus memorise « tnnbe 
oceret rettebe. S<)iftel 5Wr. 512, $oIberg« fcelf omme liDrom, er l^eft aftr^ft. 

2 Slar efter bleo benne famme 5. Some anmelbt i ®flfd^ing« 
Slad^rid^ten oon bem 3ttpttn^c bcr SBi«fenf(]&. n. ffiiinfte in. ben "^iXnu 
f^en SRci^en n. Sftnbern, II, 1756, ©. 585—89. Stnmelberen er til^ 
frcb^ meb bi^fe SBreoe, fom l^an finber „aOe lefen^ioilrbig". ©er *) at Itgnenbc gorl^olb tjifcr jig tmcffem ^olbcrgS egcnl^anbig ffrctjnc, enbnu 
beDarebc gcrtalc tit ^eltc^tjloricrne og ben tr^Itc gortalc (fc bet norffe ^ijloiti! 
Xibsffrift II, t l^Dtllet et Ut^ogrop^eret gacftmUe er gioet af 2Wonuffriptct). tockt Mk CyiBknc 44^ 45^, 489, ^6, iSfi. Dcr 
ct Ic i SotIbIoi bKfee 2 £cic Sick fint 

2)ai 26. 9tfen«r lTo5 aib§i» SssinMcr ^ & 9cft ct 
kngcahe «■ ct frORffigim |m ct bfer fine cf ^•Oosi ebimt 
tilpnt MDd|. ^m fboi fockfetf: ^SEF^c^k Baraa l4idi% 
9iir f foi ^^coctio tmt fMrmwpp •§ Ms imt giiM 
bnfte 09 s^ttiae Strifirr. V be ^ jd» ^ttkr iifcct i^iflige, Hv 
kct Itbct odal, fffn cfier ^ntf bcbdige Sfgng Mr t |nM Cmrtii 
f«r ^mfecn, destrflNierct 09 atab aaa iakoi ffl^ Zik io, ct 
fcmac a(Mc« c^ ate d face. ^ m ct pan ht ^tOkafft &xSta 
mat §SmaSbcii%, |» c i»U ^^Qanc fambr bfte tint, |cr jcg fmictt 
wA% at (oke f clgaibc bcrof %j3Sb cftcr caka tmt ami Mk\^ m\ w% ct 
lit|Qt acattt^: 

SAifb ^Hfioiit 2 Z. t 4. 

X^caaiartt 09 Slcrgc^ gciftliie eiat, 4 

jCcananrw acigcc putont 3 }t. 4. 

X)cab bcafb @titc|iliiM 6 & 7 Z. 

aSoccIfft (Eipiftbr 1. 2, 3 eg 4 Xeme & 
Scoitab mdtcnt 2be Sicfnaaeab 2 St &" 

@ltrtibocti Scadifctrer ^cabe 3atd ^aianb, eg ^aii S3lcbd}ca 
bleti 9^^"^' I'ilbt ^pcft fcft fticb^locka til, n^aitf CfricgS Hdtigl^eb 
aiig of fotrigt fotfff99^ fotbfagft cllinrfbt cr cffitacct.'' 

(SiMififioriaui cf 9^9 bea 62. SaacaAce fia Stfliuiag oacr bcaac 
lunag'^ii'd^ ^^ 9P^^ T'm^ ovaacfifoai i>ca, ct dc nKBoe fSiJCMicifT 
fmrtge 9ar tMirt bbaae aiilagtt i bea ©cmfiag of H(Aei]giaiia, fna 
8tadiosa8 Ba^ei^ I^cabe abgiaet, 09 berfor na iSt b^miebe ct ofilrrgfrg 
)Maa^. 2)etefter ftged: r^^nab be mrrige Scripts Holbeigiaiia oakager, 
ba ^ ^ iagea, foe mbt at ^ae taabet erfote, rettig^ 09 jastum 
titolain tt( bent, abea ofleae @L Baron Holbergs c i uiagei — ^M^ aaia 
f 09e artriageraed ZtScbelfe eler ftabe fig prirflegiain til cf beat. 3 
cabn amober bab tagea tnere berettiget tt( prejudice for Sraiagctae 
at eftertx^ffe ^oabd ©Ertfter. 9bar ateb tibea btiaer fieabcfig SRcagel 
Jfoa Baron Holbergs @frifter, og ^b^ Smiager befiabe^ efter re- 
qvigition \Rt id ^ae aiOet giare nXfi, opiag beraf, ba tanb, ^aiden 
9og|anb(er eUer Sogtr^EIer bet dil, giere bet og fdar, ba ipso facto 
et ab^igt pri^eginm eBer bog beab intenderede forbcef, ind> 3» 

mtnbre l^onb btl .foette $t:ifen aft for ttiiQii), oj l^tm;^^ |orupIbe 4tr 

^It fil ilEe btt attrooebe ^riuitegiitm. $pr (S^ftttmt^ Sk^ 
(pnumitbc tan mcsrle^, at ber bog ntoa J^oite t>omt abftiHige (S{;etti« 
t^tara tiDfatg^, ^ JBogtr^t&r $0)^ffiier aoevteip^bt 1758 iasOfttiOr ot 
l^att ^be i (Soinmi^fton bfonbt fl^re af ^Iberg« ^Irifter; ^Spi^ikt 
aik 4 S)«U 2 mix.*' 3 fti0benl^aon« ^ofttibenber (o: be ©erlinfljlc) 1758, 
9fh:» 9 for 30. Sanuar, befieubtgiorbe ©ogtr^Hcr anbrea« f)artoi9 
@ob>i^e, at, ^a (Sl^iftietne i (png Slib forgioei^e^ ^t^e Dce^et fogte 
09 t£l« Dcu^tf- M Monnm f^r w „cxtiiV' $ri^j |a)ik. j^pn lagt en n^ 
Ubgooe iMber $iie^fen; om ^ifin {Inib^ btr biiH »M n^emtre 
Unbetretning. 3 f^mme 9Iab 1768, 3lt. 90 for IQ, ^^ounnber, bleo 
felgenbe Slnnmtct tr^tt: 

,,NB. $09 SSogtr^Itev Slnbread ^artl'ig ®obtd^e, boeitbe i 
©Itnbergaben, jttceft o^ oor 9i^ue«@toie, ev fra $a0fen ttfefommen 
ben af. oQe mogct bemnntrttge, fol ^.. Sdatm ^$tt^mi^ <S)^ifteU Ifte 
og anben STome, font Ian bffommetf paa gobt S^n^tpajuev for 6 mt, 
og )>aa poftpapter for 8 mt.^ famme er i faing: tub af m^mge lieb^ 
^bere fovg^oeoetf Meoen fogt;^ ffaoitK berfor,. meb benne m^e (Sbitton 
at )3itOe {0vn0^ ¥itaiic»n tgi^, b^fom fanme btioer fog^ m^b. ben 
^ore Scengfel, fum forl^n f^rgio^ed, oU bet opmnntrc mig beftQ 
fnarere at l^afte mcb tr^hiingen^ fulbfarbigelfe af 3. og 4 Sonte." 

S)enne Ubgaoe nbtom meb ganfle ben famnte Ubft^relfe font ben 
f^rfte, af ^oilfen b^n, faa at fige, er et tinte* og bogftaoret Qptttft 
3;Ue(bXabeni i begg^- S^onter ligne bent i ben cetbre; Inn ftaar ber: ftioben^ 
^aon, 1758« | S^r^It 04, beloftet af Sinbread |)artoig ®obid^e, | boenbe 
t ©linber ®aben, nceft oeb oor 0.rn^®lple. Sorfte Zjomt tfaXf fom 
i ben forfte Ubgabe, paa 3:itelb(ab(^ iSogfibe: Imprimatur J. P. 
Anchersen, Dr.; ben^ ®ibeial og ©tgnatnr er ogfaa Ug ferfte Ub^ 
gaoed. Siet ©antnte gjicelber ogfaa ont anben S:onte; men paa fibfte 
®ibe lafc«: „(Sttbe ^)aa ben anben ^rt", — Orbene i forfte Ubg.: 
^,og fibfte'' ere nbe(abte. 

2:rebie og, fjierbe Some l^aoe Slar^tattet 1765 paa £itelb(abene. 
!Dea: finbe« imibtartib ingen Hnnonce i fijobenj^aon^ ^ofttibenber ont 
ben n^ Ubgaoe af bi«fe SBinb; i 2largangene 1764, 1765, 1766 
traffe^ ofte en ©eljenbtgloretfe fra Sogtrt)IIer ©obt^t, i ^ottten 

23 354 

^PitbKitin mtbcrrctM mn, ot bet l^o9 ^mtt tsit fm ry&il* Ocuron 
^oOcrg^ (EtnfUcr oMr oMKlItge aRtttcricr 5 Zont 2 Mfr. 3 att." 
Oegge bt«fe Xomtr etc font be to forfte noiagtige Cotter of Ortgowl^ 
nbganen, bet nctfteit §ett igjlemiein er fitlgt ttitie^ og bogflatnrct 
@tbeaiita( og €tgnatitr ere aOeled be fonmie. iM Ztteftldbet of 
trebie Zome fofe^: Sttobeit^M, 1765* | ZttfU I^o0 8nbteo« f)artt>tg 
®obu^, og fbtbe^ ^o0 ^oimem tiDiob^. ^vAt ZnoM XMblab ^: 
StxsbmffaM, 1765* j Zr^tt I^o0 Wsbttta ^rtirig ®ob{i^ 
gemte Zome ttbtont Vk i lOft Optr^T. 3 ft« 8* 9tal^bet9 Ubgabe af gnboig ^olberg^ ubbolgte &td^ 
MCD oet meo lUDetfittftent ,,a/ctitotc tetttQctenfttiet og omnDe ^iftocitie 
enibrbtget nbbtagtte of ^otberg^ (Sp^Ux*' i 12. Stub, M^. 1807, 
& 247-483, afttl)ft fetgenbe (Simper: 

af ffrfte Zoitte: 9tt. 5, 8, 13, 15, 23, 54, 58, 59, 6L 

af attbett Zome: Stt. 84, 106, 128, 166. 

af trebie Zome : 9hr. 219, 221, 222, 223, 256, 263* 

af fierbe Zotite: 9tt. 323, 324, 325, 337, 357, 358, 375, 
378, 397, 398, 400, 405, 412, 421, 484, 438. 

af fentte Zonte: %r. 469, 472, 507, 533. 

3)e^itben aftr^fte^ i 15. Steb, Stiff. 1809, formt tiebte !DeI of 
{)o(berg« ^attnetttorl^ 9ttge9 ^tftotie, dpHfttl 9hr. 113 af attbeit Zook, 
og t 21. Sittb, ftb^« 1814, @. 551-83 Ctrifitel 9tt. 447 of 
fentte Zoitte. 

Zil meget forffteOtge Zibet ere enteltc af (SpifEIente bUaont op* 
tt^, natittlig i periobi^e ©Itiftet, enten fom ttttbetl^olbettbe gotoittg, 
eKet fotbi Snbl^olbet oiigil en @ag, bet netop fot^anblebe^. ©oni 
(E^centplet Inmte folgenbe ^entn^ntnget anfote^: 

3 aioben^aon^ abte^fe^gont. (gftettetn. fot 1763, %c. 
44 bled dpiftd 9hf. 68 i ferfte Zonte aftt^ft; benne (gpifiel l^anbter 
otn 9tetne« 

3 SB^efte ©filberie af ftjfien^oBti, 7. ©teb, 1806, 
@. 81-85 et epifttl «r. 65 i ferfte Some, om f)^e Zitkt, oftr^ft 
meb no0le SBtmaxtniaatt ont, at man maa %imt fig tuerbig ti( hitler. 

3 Sl^efte @It(beri af Stiaitnffatn, 8. 9inb, ftbl^. 1808, 
@. 406 er (S))iftel 9hr. 98 t anben Some ncrften fulbftantbig aftc^ft 
meb Ottecflrift: ^olbergd planter om 9om6er. 3 a^cftc ©HIberi af «J0Ben^ot)n 1814, 5Rr. 84—85, 
©• 1329--33, 45—48 flnbe^^ en «ttifel tneb Obcrffrlft: 3ttfi 3ttftc«^ 
fen« Setanfttitig out Sajjfer^ Bef^nberfige Siatur og Clt)aHtetcr. 3 
Slorgangen 1815, 5Wr. 2, ©• 17—20 blcb git)ct: Stbct SCtBag til 3tt^ 
3«ftefett« ©etomhting om Sa^jfer, unbcrtegnet: 3* 3.; bette Sittag be^ 
ftob forncmmettg i (gpiftel 5Rr» 283 t trebte SEotnc, om ^ctitmattre«^ 

3 ©a gen 1822, 5»r. 203 tefe« en artifel, I^Dori ber ftge«: 
tf^ad en 2:ib, ba bet fnalled og flribe^ faa nteget ont, for og intob 
@<3roget, frent og tittage, oil bet l^abe jtn 3ntere«fe at tefe felgenbe 
(Spi\Ul af ganile ^oIBerg oni ^uriftet og ©^jrogtenfere", l^oorefter 
(g^}iftel 9?r. 64 i forfle Some er aftr^It* 9Keb ^ent^bning ^ertit 
fremfom i ©filberiet 1822, 9«t. 83: „Sanfet i Sfnlebning af $oU 
berg« S^anler om @^}rogten«ntng«f^ge". 

3 SBorbingborg @foIe« program for 1823, t l^olltet 
3* S* SBeftengaarb mebbdte: „S)?ogIe ©emoerfninger om STOober^-^ 
maalct og bet« SRctflriontng i to Srct)e", er @. 9—11 dpiftd 
SRr* 448 i femte Some aftr^It. — SDenne fammc Splftel aftr^Ite 
91, M. ^eterf en i fierbe !CeI af pne ©tbrag til ben banjie 8tteratnr« 
^iftorie, ftb^. 1868, ®. 765- 67, 

©e af e^jiftlernc, i l^oiKe ,,?eber ?aar«" omtate^, ere ^clt etier 
htM^ optagne i Ooartnbgaoen af bette S)igt, ^iff. 1772, @, 419—25 
(anben Ubg. 1794, @. 382—88), nemlig (Spx^itt S«r, 139 i anben 
Some, SRr. 193, 207 og 208 i trebie Some og SRr, 447 i femte Some* 

3 fine ,,^oIbergiana" o<3tog «* 6, ®o^e et ^ar af (gpift-^ 
lerne, nemlig i farfte ©inb, ftb^. 1832, @. 19—23 Spiftel SRr, 139 
af anben Some, @, 122—23 et ©mbft^We af gpiftel 5Rr. 302 af 
fjierbe Some, ®, 124—28 dpi^izl 9«r* 207 af trebie Some. 

^ertil Ian enbnu feje^, at enfefte af gjjiftlerne ere optagne i 
banfte efler norffe Safeboger. @aalebe« o^jtog Sl^r. glor i fin 
^^aanbbog i ben banjie giteratnr", forfte ®ang nbgioen 1831 i ftiel, 
e^jiftterne SRr. 8, 41, 120, 257* ^. Sa^fen optog i fin „8afebog I 
SKober^maalet for be ^oiere ftla«fer", gl^riftiania 1861, ©♦ 80—91 
epiftlerne 5Rr, 398, 29, 57, 120, 176, 257, g, ©infet §orn og 
Otto ©ord^fenin« optog (g^jiftel SRr, 188 i berc« ^SDanfl Safebog", 
Stb^. 1872, ©• 103—7, ©iben 1765 oare be fire ferfte Somer af (g^jiftlerne iffe bleone 
nbgione paan^, femte Some oar Inn trt)It i Driginalnbgaoen fra 

23* 1754 ng beitne bes^nbte at bttoe fjielbett^). S)tt{Iet om en tt^ Ubga))e 
af aUe (Spiftfeme trcmgte {Ig frem^ og @amfuitbet til ben banfh 
Stterattttd gremme befluttebe ojt foranfttatte en fooban. 3 SReb^ 
betelfen fra bette ©amfnnb^ Seftl^relfe til betd SRebkntmer, iiatmt 
ben 17. 9lot)ember 1840, bebnbe^ en n^ Oberfoettetfe af ^o{bopg« 
9liete ftttm og en n\) Ubgaoe af aQe <E)»ift(eme for Soret 1841; 
bet l^ebbet: r^^^gg^ @frifter, font nn faft itte mere ere for^attben i 
foeboanftg Sogl^anbel, oiOe blioe forfl^nebe meb ben i ben $o(berflf!e 
Xib^ Siteratnr og Sorl^olb faa fortrintigen Ajnbige Sonferenceroab 
SBerlanff ^ Snblebninger og iBemctrtninger, ber otOe gioe bidfc^ fra 
oort ©amfnnb frentgaaenbe Ubgaoer en ^egen og, ille btot i ttte^ 
tariff ^enfeenbe, fortrintig og ftngtbar )9S(rrbL" iRiete jtttm nblom 
1841, ooerfat af 91. 83* !Dor)>l^, men (S)>ift(eme nblom ifte. 3He 
IcEnge efter bebnbebe^ i bet\^o(bergfte ©amfnnb^ program, 
bateret ben 27. 3annar 1842, en Ubgaoe af (S)^ift(etne meb Wfltf^tnhz j 
Slnmcerlninger, men benne nbtom ^eUer iUe. 

XQerlanff Ijienbte (Spiftleme tilbnnb^ og oilbe nben Z^M ^ 
tunnet fdjie en SVlangfoIbig^eb af intere^fante OpI^^ninger ti( bon 
Ubgaoe, fom matt l^aabebe at faa fra ^and $aanb. 9lf be forberebenbe 
9lotitfer, fom l^an l^ar fomlet og fom l^n fenere ooevtpb til ben, ber 
tom til at nbgiDe (St)iftlerne, fremgaar bet imiblerttb t^i^ettg, at ber 
oar meget tilbage for ^am at nbfore, for ^an Innbe faa fin ^bgax^ 
foerbig. ^er oar gjlort et tort (i}:cttpt ooer be forfl^eQige (Smster, 
fom omtaled; en ftor S)el ^araOeqieber fra (Spiftlerne oar famlet; ber 
oar nebflreoet en Sortegnelfe ooer ^iftorifle ^[SqrfQner og ®egioen|i^er, 
fom fhtlbe opl^fe^, ofte meb 2:itf#lelfe af 9laone og Sar^tal; S:itUme 
|)aa flere af be @frifter, fom n<coned i S.t)iftleme, tmre nebflreone; 
ber oar bibIiogra|)^iftf iRotater om Ubgaoer og Ooerfo^elfer af dpi^U 
(erne, men 8It faa magert, fprt og fammentrcengt. SBerlanff be^ 
tragtebe qabenbart aUe bi^fe 9lotitfer fun fom ^ufl^febler; meb fin 
nbftratte Serening, bet fjietbne %nb{Iab, ^an l^aobe tit ^olberg og ti( 
i^olbergd 2;ib, og meb ben omfattenbe ^nlommelfe, fom tob, l^am 
rnmme faa nenbettg meget, oilbe l^an oeb ^ictlp^ af fine torte Slotitfer, ^) Su^borp69 @^mplar af OrtgmaI«>Ubgat)m af (Spiflleme tttbbuttben t 3 fBivih 
(engelffe 8ittb) beta(te9 f)aa Sufttonen efter f^am meb 3 9lblr. 3 flbfh 9inb 
fattbte9 ,,Seb (Snben et orig. Sreo fra $eb. ^orreboio (L October 1753) tt( 
©olberg om gorligetfe". Biblioth. Luxdorphlana, II, @. 277, 9hf. 6469—71. 
3 Slarene 1850—60 bar 5 Stblr. ben fsboanltge $n« for et iceont gobt 
(S^em^lar. S5t 

naar f^an ferft tog fat pan Hrkjibet, tutttte fobe bet glibe ictMt 
fctmah. ^00 ^abbe SSerlmtff egentlig {let itfe foretaget noget @tubtem 
af ^otfeerj* ©en^ttelfe af ben ftentmebe fiiteratur, ^et dat bet en 
ftot Safune t t^aM ferfte aWaterioI ^^ ©dmlinB- ^albetg^ 8^ftf|)it 
itttere^ferebt intiblertib ffietla«ff mere etib (gpifrterne, og tftebetfwr 
en n^ ltbgat)e af bi^fe nblom 1858 ben anben Ubgabe af ^on^ 
antegnelfer tit f)ofterg« atten f0rfte S^ftfpil. Sitetoturen og ^iftorle* 
fortr^be nesppe })aa^ at l^n gjlorbe fit S3alg font ]^an ^otbe bet. 
(Snbnn i (Sfteraatet 1859 f^Iebe 1)an meb be onttalte 9{etitfer, men 
atberbont og foagt ©^n nobte ^ant til at Icegge bet bet^belige Stbejibe 
tilfibe, font en n^ llbgauc af epiffietne oUbe fraoe. 

35et l^ttdbc imtblettlb oattt Zait om, at g. gabricln« fhtlbe 
ot^ertnge Ubgtoelfen af (Epiftlerne og f^ie dpl^fenbe anmcevlninget tt( 
bent* $an nbatbeibebe en ^reoe fma anmectfningerne til be fatfte 
90 ©tette og fotetegbe bent for ©erlauff. fjabrlcin^ gif intlblttftb 
temntelig ufotterdbt til bette $)t)ero, og be 9lnm(erlninger, |tin fantlebe^ 
oarc i JReglen fnn forte *?AbeIeIfer ont ^Perfoner og ®frifter, ejccer* 
perebe fra be mere titgjIcengeUge ^tftorifle og theraire Sej^ica^ eQer angao 
fiilben ti( et og anbet Sitat fra en tla^fifl f^orfatter. Dm 9a6r{citt« 
feto tde ^ar txnet tilftebd meb ft! 9{r6ej[be, eQer om maofte SSerlanff 
^r fraraabet fyim at fore bet iyibere, r^ibe^ iRe ; mm ^crbricine opgad 
at beforge en famlet Ubgaoe af (S;piftleme« ^erimob paatog ^an fig 
paa ben ©^Ibenbalfle JBog^nbel^ ^rlag of nbgioe et Uboalg af 
bem. !Dette nblom i 9looem6er 1857 meb fofgenbe 2:ite(: 

^nnbrebe og t^t)e | af | ^olberge (S))iftfer. | Ubgione tit 9Hmttn^ 
te^ning | beb ] %. f^abrtciud. | — | ftjieben^abn. | ^orlagt af ben ^^Iben^ 
ba¥fle »og^an*Iing (g- ^egel). | I^ele* ©ogtr^Iferi. | 1858. 

»ogen inbe^olber forfi XVI ©Iber: «:itetttob, ©eflrtoelfe af 
Ottgtnalnbgai^en, 9{otit0 om £)k>erfattelfet, forflfeOige ^orfattetei 
9Domme om (S^plf^tlerne, og Snb^oCb; Zqrten feto nbgjl^r 416 6. og 
1 @. meb nogle Z^t^ffejIL Stetflribningen er mobemiferet. SogenI 
¥ti^ oar 1 8tb(. 48 §. 

3 bette Uboalg, fom er trnffet meb gob ®mag og @tj[0nfoi|tl|eb> 
ere folgenbe (SpifHer optagne: 

«f forpe Stome: gottale, 9lr. 3, 11, 12, 25, 29, 31> 41, 48, 
48, 49, 51, 53, OT, 60, 63, 64, 66, 69, 71, 72. 

«f anben Zmtt SRr. 79, 85, 86, 89, 92, 93, 99, 105, 113, 
117, 120, 126, 130, 137, 138, 139, 151, 152, 155, 157, 174, 
175, 176, 177, 179, 180. 358 

Sf trebie Seme: 9lr. 188, 189, 190, 192, 193, 196, 197, 
205, 215, 221, 222, 223, 226, 228, 238, 243, 245, 249, 250, 
257, 263, 267, 275, 277, 283, 285, 287, 291, 293, 298, 299. 

!Cf fierbe Zmt: 9hr. 303, 307, 311, 326, 328, 334, 341, 344, 
345, 347, 349, 353, 358, 360, 365, 373, 374, 382, 383, 389, 
390, 392, 393, 395, 398, 408, 409, 419, 422, 424, 430, 434^ 
436, 437, 438, 446. 

!Cf femte Some: 9hr. 447, 476, 490, 496, 497, 505^ 539. 

3>er frem!om forfQeaige Sbimelbetftr af gNibricittd'^ Ubdalg af 
Spiftbme, af l^t^ilte fetgenbe afhr^tted^): 

3 Ugeftrift for ben e^attgeUfte Stixtt I S>atimarl, |X, 
1857, @. 408—9 figed: ,,$ol6erg« (Spiftter, meb bere^ funbe troffmbe 
S>omme og t>M%t unber^olbenbe StemftiOing, inbe^olbe faare SDZeget, 
fom enbntt frembeled l^r fin Wxt>tnhtl\t paa Dote ftdetige og litetonre 
Sorl^otb og M btnne nbeoe en faa gat^ntig ftritil ooer bUfe, at mm 
ret maa gtebe fig ooer, at be, ba Otiginalnbgaoeme ete fjetbne, nn 
et ftjienfomt Viht>ai% txt blet)ne giorte let tilgiengettge for en ftorSotfefreb^.'' 

3 SoIIanb^Salfter^ ©tift^i^Sibenbe 1857, SRx. 240, 
lebber bet: 

,,$oIbtrg^ api^tltt ^0re i mange ^enfeenber til fjcan^ marteligfte 
ICrbeiber, fljent be l^ibtil iRe ere bleime meget (afte, i ©ammenligning 
meb (Somebieme, $eber $aar^ og %iete Atim. $or ben meb ^oU 
berg i ^oroeien fortroHge Scefer er bet interedfant ffcx ligefom at 
g)0re et mere pritat JBetjenbtflab meb ben ftore SRanb og felge ^om 
i ^oab l^n tcenlte og befltceftigebe fig meb i fit ftiOe fiammer i fine 
fibfte Sar, at gjienfinbe mange af be Zxctt, fom l^an anbetfteb^ meb 
famme funbe Snne og trceffenbe SSittigl^eb ^ar gjengitiet. S^i aittb 
fjenber mon ^am tgjen |)aa ben csgte ©atire og flare gorftanb, ^oor^ 
meb ^an nben @taanfe( fremftiOer be mennefletige S)aarlig^eber; albrig 
er l^an trcettenbe eOer Qebelig. SRen ogfoa til SUmeenlce^ning egne 
bi^fe (S)>i[t(er fig fortrinlig, og be maae tiltale (Enl^t)er, ^oid @mag 
ille er bteDen forb(er)[)et af 9lntib^romanen^ ofte nfnnbe ^^^be. S^i 
om enb SKeget beri namneft angaaer 3>atibend @(eber, ©liHe, SRangler 
og r^eil, ^ar bog bet HUermefte, meb en liben Soranbring nnbertiben, 
fin anoenbelfe paa oor Sib, i j^oiden l^oerten Icerb ^ebanteri elKer 
,,^onnet SbnbUion" eOer „))o(iti{I jtanbefteberi'' ere nbeQenbte Sett 
$Dg ber er faa ftor Slfoqcling i 3nb^oIbet, at Sceferen ifte Ian troetted 

') Kmnftbctfcmc i ©erlliigffc Xlbenbe, 1857, ^.290, og I gt^toc|)ofteii, 
1857, 9hr. 247, inbe^olbe 3atet af Sntmefe. 359 

af Sfetragtainger, bet unbertiben i fig fefo Del tumte txere ubet^belige 
eUer for o^ ingenlunbe n^e*" 

3 iDagbtabet, 1858, 92r. 65, S:tQoeg, anmelbted bette Ub^alg 
af (Spiftleme tiUigemeb 3. Set) in « Ubgar^e af $otberg« trenbe (S))ift(er 
^K * * «^ Ubga^en af bet ftbfte SScerl mener Stnmelbereti et Icerb, bend Sdt* 
rettigelfe ))i( ba txxtt af^omgig af, I^Doroibt ber for Siteraturend og 
Siteratoremed ©I^Ib er Strang ti( en faaban. gomtaatet for Uboalget af 
@))iftlerne, at bet {lal ocsre til ailmeentedning, er rent og Hart, ^^feto 
om bet itle fagbed nteb nbtr^Hetige Orb, t>ilit bet bog fremgaae af ben 
Omftoenbigl^eb, at bet fun er et Uboolg af Spiftteme, og at Ort^ografitn 
er moberniferet''. 3)erefter fortfcetted faalebed: rfSfter at SRintettgl^eb 
ntaa nn bette Sotfog mWtfilt^, ba bet I^Diter paa en urigtig gorub' 
fcBtning; til Sltnteentedning er benne @og nentttg ingenUtnbe {liltet. 
!Det flat itle ncegted, at ben inbe^otber SlbfliUigt af Snteredfe, men 
benne 3nteredfe er meb ganfle enlette Unbtagelfer af ben 9tatnr, at 
ben er nben S3et^bning for ^nbttfnm i Sltminbeligl^eb, altfaa |nft font 
,,3Kmeento^ning'^ 3(f Snb^olbet {let og ret tan man ot)erl^ot)ebet ille 
^ak)e noget Ubb^tte, bet beftaaer for en ftor S)eel af temmettg triDieQe 
Setragtninger, ber ntaaflee, ba be bUt> fireone, oare n^e og Innbe 
l^aDe noget SScerb, men nu ffa'ot tabt ben, ba man faa ofte ^ar l^j^rt 
bet @amme, at Sn^oer Ian fige fig bet feto. ^ertit lommer, at 
gorubf aetningerne ' for S9etragtningeme , bet l^ele faltifle ©mnblag, 
mangen ®ang Deb en fenere Sibd Unberfogelfer ere bleDne ooefenlig 
omftebte, faa at ben ^ele berpaa opforte iB^gning ft^rter fammen. 
JBetomfer man frembeled, at ^otbergd i oidfe ^etninger faa eminente 
JBegaoelfe Dar af en faeregen 9tatttr og ncsrmeft re))r(efenterebe ben fnnbe 
ilKennejIeforftanb og finbigt SRaabe^oIb, Sgenflaber, ber ere ®nlb 
k)(erb i bet praltifte Sio, men fom ille altib flaae til i ben ibeeOe 
@fcere, l^Dor be enbog ere nbfatte for at optraebe fom Someert^eb og 
fr^gtfom eOer orooleoom URangel paa SonfelDentd, faa er bet aaben^^ 
bart, at en @amling af l^and Sfl^anbtinger, I^Doraf en ftor 2)eel paa 
en eUer anben SRaabe ftreifer inb t)aa bet fUofofijIe ®ebeet, iRe Ian 
beoare bliDenbe SScerb, at ben Del Ian l^aDe ftn Sntere^fe, men en 
Snteredfe af en felunbcer 9tatnr. S)ette er netop S:ilf(elbet meb be 
flefte af @t^Keme i benne S9og; I^Did ber ftob $eer eOer $ottI paa 
2:ttelb(abet, eUer be Dare flreDne nn iftebetfor 100 3(ar ftben, Dilbe be 
ingen Scefere finbe, be l^aDe fun Soerb, forbi be ere af f)o(berg og 
fremlomne paa ben 2:ib. iRogte l^aoe en reent biografifl 3nteredfe; 
bette gicelber faalebed om bem, ber (igefrem fortceUe ®egiDenl^eber af 352 

bt)(Ele^ t)eb (S^iftleme 448, 458, 489, 496, 497. S)er ubtale^ 0ttfle 
om, at be i Sortalen Iot)ebe 2 £)e(e Sdxtt>t fnart maa ublomme. S>ett 26. f^ebtuat 1756 inbgob Sogl^itbler @[; & .'^elt et Sn^ 
brogeitbe om et ^tiotleghtm paa at (abe fiere tif f)olbere^ @trifter 
tr^Re i|)aan^. ^an flret) faatebe^: ,,9Ifgaiigne Baron Ludvig Bolberg 
l^ar i fin Sebetib ttent f^brelatbet og ben bctbe Kevben meb iraatge 
(aerbe og n^tttge ®frifter* 9If be ^an felo l^obe labet optogge, httt) 
bet libet antQ(, fpnt efter l^att^ bebeltge S(fgang nor t l^imbS Sterdboe 
for l^aanben, destribueret og manb maa ittbett fe^e S^ib fee, at 
famme a(be(cd e^ ete ot faae. Sor ttu at giare be ^olbergfle @!rtfter 
mere atminbelig, ^^doroeb S^hUcmn funbe blibe tient, l^or |eg forefott 
ntig at (abe falgenbe beraf Zttb efter otiben t)aQ min ^eloftning at 
trifle nent(ig: 

Sebtfle ^iftorie 2 I. i 4. 

!2^aninQrl0 og iRerge^ geifilige ®tat, 4. 

!!)QnmarIiS Stige^ ^iftorie 8 S. 4. 

2)ettb btft^e ©lueplab^ 6 & 7 2:. 

$)e(ttnber« fom. f)ift. 

SRoralfle Sutler 1. 2, 3 og 4 Some & 

©amtale meOem 2be ftiobmanb 2 @t. 8." 
@terbboetd @omi^airer l^aobe Sntzt l^enmob, og l^i^ Siflabelfett 
blet) gtben, bi(be $elt fojie ftirlel^ftorien ti(, ,,^o{d £)))lQg^ SRetttgl^eb 
mig af forrige forlcegger fottengft aBerebe er afftaoet." 

Sonftftorittm afgab ben 63. 9tooember fin (Sxttaxin^ ober benne 
IKnfegning; bet gjiorbe forft opntcertfom paa, at be toenbe ©omtaler 
forrige Slar oare bleone o))(agte i ben ©amiing af Holbergiana, fom 
8tudiosus Hayberg l^aobe nbgiDet, og berfor nu ith bel^abebe at o^^fogge^ 
p^ant). 5Deref tcr fige« : „§t)ab be edrige Scripta Holbergiana antanger, 
ba ^ar I|an ingen, faa oibt oi l^at)e tunbet erf are, rettig^eb og justum 
titulum til bcm, nben afiene @f. Baron Holbergs arbinger — ?elt maa 
fege SIrbingcrne« S^ittabelfe cKer liebe fig privilegiam tit af bem. 3 
anbre maaber fanb ingen bccre bercttiget til prejudice for arbingetne 
at eftertr^He ^anb« ©Irifter. 9?aar meb tiben bfioer fienbeltg SKangel 
paa Baron Holbergs ©frifter, og l^anb^ Slrdinger beflnbe^ efter re- 
qvisition ilfe at l^abe oiQet giore n^t opiag beraf, ba !anb, l^biden 
JBog^anbler eQer 83ogtr^ffer bet t)i(, giare bet og faar, ba ipso facto 
et oirleligt privilegium eHer bog btni intenderede forbeet, mtb 35» 

mitsbre l^oxtb dU fcette ^tifen att ^ox uBtQi^ Oj^ ier^ foriM^Ibt^tt 

^(t ^I tile bet attraoebe ^xit>i(egiatm. ^or (E)ufit(er»e« a$<t^: 
iQHunoibe !an moerle^, at ber bog. ntoa l^oDt Donxt abftiSige (S^eiUN 
))Iare;c tilfatg^, t^i ^ogtr^fler ^at^ffner aDertev^ 1758 iMnliftr at 
l^an ^be i (Soinmidfion blanbt ftoe af ^lberg« ^Iriftet; «<Eplftier 3 ftiebcnl^aDtte ^ofttibcnbcr (o: be ©crHngfle) 1758, 
iRr. 9 for 30* 3anuar, bcficubtgiorbe ©ogtr^Ifcr anbrea^ $)artDtg 
@ oblige, at, iia (S))iftimte i fong 2:ib fotgiaei^e^ j^ijibe ^cmt fogte 
ogr t£b k)(«^i&' fit bftlomte f^ ^ rrCi^it" $rt«,- |Mhe l^n lagt en nti 
UbgaDe Hiit)er $iiir^fen; om ^iffa {{ttlk4 bn^ blitM; ftioet tioemtffi^ 
Unbcrrcttting. 3 fammc «Iab 17fi8, 91il 90 fo? 1(X 9?ottembcr, blcD 
felgenbe Snnoncs tr^It: 

,,NB. $0^ ^ogtr^IIev Slnbread ^ax^iq ®^bid^e, boettbe i 
@finberga.beti, uaft oeb Dot Srue^@Iote, eir fro $redfen ubfommen 
ben af. atle meget berjmmeCige, fal* $¥. ^atott ^ot^org^ <S)^ifteM Ifte 
og anben 2:ome, fom fan b^mmee ^aa gobt 2:r4{|)a)»er for 6 mt, 
og paa poftpapier for 8 mt.n fomme er i faing tub af mwge Iteb« 
l^abeire fovgloeoei}. Mepeii fagt, l^aabex berfor,. meb bntne ttik)e (Ebttton 
at iBiitfe f»rn0^ ^(tcmn igieii, beisfom famne 6(ik)er fag^ nteb bes 
ftore Scengfet, fom for^tt f^rgtMe^, nU bet optnuntre mig befte 
fnarerc at l^aftc ntcb tr^fntngcn^ fulbfarbigclfe af 3. og 4 Some" 

!Denne Ubgaoe ubiotn nteb ganfle ben famme Ubft^re(fe fom ben 
f^rfte, of ^DlCkn ben, faa at fige, er et Bnte* og bogftaoret Optr^t 
3;iteib(abetti i begije^ Zomer Hgne bem i ben oelbre; fun ftaar ber: fttoben^ 
^a08, 1758* I a;r^{t pg, beloftet af Slnbread ;gmrtdig ©obid^e, | boenbe 
i ©finber (Saben, noift oeb oor t^ru^^lple. Sorfte Zs>mt l^ar, fom 
i ben ferfte Ubga»e, tfaa Jitelbtabet^ iBogfibe: Imprimatur J. P. 
Ancbersen, Dr.; ben^ ®tbda( og @ignatnr er ogfaa Ug ferfte VLh^ 
gaoed. £)et @amme gio^Iber ogfaa om anben S:ome; men paa fibfte 
®lbe tefe«: „(Snbe paa ben anben ^rt", — Orbene i fwfte Ubg.: 
,,Qg fibfte'' ere ube(abte. 

2:rebte og, fjerbe 2:ome l^aoe Slar^taOet 1765 paa Zttelblabene* 
©ea: finbe^ imibfcrtib ingcn «nnonce i Sj0ben^aon« $ofttibenber om 
ben n^ Ubgabc af bi«fe JBinb; i SUirgangene 1764, 1765, 1766 
traffe^ ofte en ©efienbtgjorelfe fra Sogtr^ffer ©obi^t, t ^oitten 

23 ywiw ■ocntOEP !■, n in ^m 901 m w i^ol. 
fiiOoii C»iMcr tMr tkBOte Wt^knec 5 Zibl 3 SHil 3 
9€ttt M4fe Zincr ere fiv Ic ti ficfir a*|itlitt C#kr cf 
kct fltf^ni iff! i gj fpf w y cr fsfft taut^ 0§ 
•f GifMlnr or cAdef Ic fooK. ^m thMUbtt cf 
IscMr Zmt Uifti: tMo^iM, 176&. | tt^ft |ii ftAccti ^nlMi 
OiMIc, tf fnki 1ft$ Icnra tiffiiM. 9iate Ztwf VtMUb |n: 
Hi f i u i igWL , 1765. I ZHA lii AAm« £«xl»ii 
Sadr Tit Mtm Hb i Mt C9ML 3 ft. 8. flc|»ct« mtMc cf &A»it ^0lkitf glMlflr GtaSm 

emMa«er aMngK cf ^tllcit* drifUtr" t 12- «iiik* SH- 1807, 
e. 247-483, «fM|& f«f«aik ^Irifttcr: 

1^ ffifle Znk: fir. 5, 8, 13, 15, 83, 54» 58, 59, 61. 

«f catai 7mk: 9tr. 84, 106, 128, 166. 

Sf trckk Xmm: 9tr. 219, 221, 222, 283, 256, 263. 

af fjcrtc Zmk: fb. 323^ 324, 325, »7, 357, 368, 375, 
378, 397, 396, 400, 405, 418, 431, 484, 43& 

9f fcarte %mt: ftt. 469, 472, 507, 533. 

SkMbca aftx^Rcf i Idu fNak, M|. 1809, fRn tocWe Z)d «f 
^•Oerg* 2)«aiKimKf« fttflcf ^iftorfe, €|rifltf fir. 113 «f oka £«■; 
•I i 21. fKob, »|. 1814, €. 551-83 Clrifld 9h. 447 cf 
^nte Xmhc 

Ztt iiic0ct furf^effide Zttec oe adtlle cf Cjptpmie Viamt m^ 
Xt^, noMtlig i jKrittbiPe @lnfltc, cntcn f on aiAct|cQcabe Seeftmig, 
^nr fmrW Snb^flbct ongtt en €09, bar mtap fot^cnblcbtf. €mn 
igj^wpux tmntc |0lgtttoc {)eiimAtt]igcr onfircv: 

3 ftt0iciil|aDiti Xbtcifc^eont (Eftcttcto. for 1763, 9hr. 
44 bto S)nfte( 9hr. 68 t ^tftfU Zmot oftrt^; bcmtc <E|rifbI ^coMa 
mn 9tfnic* 

3 9t1|cftc eitlbctic af fti»htn^abn, 1. Oisk, 1806, 
@. 81-86 cr OEtriftel fb. 66 t f^rfte Zomc, out l|«ic Zttbr, aftd^ 
Bttb nogb Scnurrfntitgcr om, at matt ittaa gjire fig Mrrbig lt( £tiler. 

3 9tl)cftc @It(bcrt af ftiaictt^atin, 8. «ntb, m^. 1808, 
@. 406 cr epiflel 9hr. 98 t attbcn Zomc ttcrftcn fitlbfiantbtg oftr^ft 
ittcb ODcrfbtft: ^oOcrgi Zattttr om Somber. ^5 

3 5R^eftc ©lilbcri af «i0beti^aDn 1814, S«r. 84—85, 
©♦ 1329—33, 45—48 flnbe6 en artifef mcb Obctflrift: Suft Suftc^ 
fcn« ®etattfttlti0 om 8a}jfer« bcf^nberltge SWatur og ODaltteter. 3 
SCarBOttBen 1815, SRr. 2, ®. 17—20 blet> ixt>cU 8ibet SCtBoeB til Suft 
3ttfiefcn^ ©etamfttltiB om 8a<)fcr, unbertefltiet: 3. 3.; bettc SttKccg be^ 
ftob fornctnincttfl' i (Spiftd 5Rr. 283 i trebic Some, om ^etitmaitrc^* 

3 35 a fl en 1822, §«r. 203 fafc^ en artilcl, ]^t)ori bcr ftBe«: 
r,^oa en Stib, ba ber fnaffe^ ob ffrlt>e« faa meflet om, for ob imob 
@ptOB^t, frem ob tittaBe, t>tt bet l^aue fin 3ntete«fe at tafc felBenbe 
@piftel af idmlt ^ottetB om ^nrtfter ob ©proBtenfere", l^oorefter 
e^jiftel 5Rr. 64 i forfte Stome er aftr^ft. a»eb ^ent^bninB l^ertil 
frcmfom i ©lilbertet 1822, 5«r. 83: „StanIer i SnlebninB of ^oU 
berfl^ Jianler om ©proBten^ntnB^f^B^''* 

3 aSorbtnBborB ®foIe« $toBram for 1823, t l^otffet 
3. & SeftenBaarb mebbelte: ,,92oBle JBemonrlntnBer om SD?oberd^ 
moolet OB bet« {RetffrloninB i to »ret>e", er @. 9—11 eptftel 
9ir. 448 i femte SCome aftr^It- — ©enne famme (gpiftel aftr^Ite 
S*. SK. ^eterfen i fjierbe !DeI af fine ©ibraB tit ben banfle gtteratnr^ 
^fftorte, »b^. 1858, ®. 765-67. 

5De af ejriftlerne, i l^otlfe „$eber ^aare" omtale^, ere ^elt etter 
be(t)i« optttflne i OoortnbBauen af bette Diflt, Stiff. 1772, @. 419—25 
(anben UbB. 1794, @. 382—88), nemltfl epiftel 5Kr. 139 t anben 
2:onie, 5Rr. 193, 207 ob 208 i trebie Xome ob SRr. 447 i femte Stomt 

3 fine „^oIberBtana" optoB «* 6. ©o^e et ^ar af dpi^U 
lerne, nemltB t forfte ©tnb, «b^. 1832, ®. 19-23 (Spifiel SRr. 139 
af anben Stome, @. 122—23 et ©rnbft^We af epiftel 5Rr. 302 af 
fjerbe Some, ®. 124—28 Cpiftel 9?r. 207 af trebie Some. 

§ertil fan enbnu foje^, at enWte af (gpifHeme ere optaBne i 
banfle eBer norfte SafeboBer. ®aalebe« optOB Sl^r. glor i fin 
,,^aanbboB i ben banjle 8iteratnr", forfte ®anB nbBttJen 1831 i ftiel, 
epiftlerne SRr. 8, 41, 120, 267. ^. Sa^fen optOB i fin „8afeboB i 
STOober^maalet for be l^oiere ftla^fer", El^riftiania 1861, ©. 80—91 
gpiftlerne SRr. 398, 29, 57, 120, 176, 257. g. SBinlel C^orn og 
Otto ©ord^fenin« optoB Sptftet 5Rr. 188 i bere« „5Danft SafebOB", 
«b^. 1872, ®. 103—7. ®iben 1765 oare be fire forfte Stomer af @<)iftlerne ifle bfeone 
nbBit)ne pamt), femte Some oar Inn tr^It i OriBinalnbBaoen fra 

23* S6$ 

1754 og betttte beMttbte at btti^e fjictbot^). 0ttflet om en n^ UbgQ)>e 
af aQe Spiftteme tromgte fig frem^ og ©amfuitbet til ben banfit 
Siteratur^ f$remtne beflnttebe at foranfialte en faaban. 9 SKeb^ 
be(e(fen fra bette ®amfunb« Seft^relfe til betd Wlthkmmxx, inatq^rt 
ben 17. Stouember 1840, bebube^ en n)| O^erfattclfe of $a{berg« 
9liet^ ftttm og en n^ Ubgabe af aQe ig)iift(eme for fiaxft 1841; 
bet l^ebbev: ,fitii^ ®frifter, font nn faft itfe mere ere for^anben i 
fceboanttg Sogl^anbel, t)iae blioe forf^nebe meb ben i ben ^olbergfle 
%xM Siteratnr og f$orl^olb faa fortrintigen f^nbige Sonfereficeraab 
JaD3erIauf f e Snblebninger og ^SBemarrlninger, ber t>xU^ gioe bi^fc^ fra 
oort ®antfttnb fremgaaenbe Ubgaoer en ^egen cfg, ifle btot i lite^ 
rarift |)enfeenbe, fortrintig og fmgtbar SSoerbl" iRiel^ A(im ubfont 
1841, ooerfat af 92. 83. SDor))^, men (S|)iftterne nbfom itie. Sttt 
tcenge efter bebnbebe^ i bet {>otbergf(e ©amfnnbd program, 
bateret ben 27. 3annar 1842, en Ubgaoe af (S)^ift(erne meb ot)(^fenbe 
anmcnrlninger, men benne nblom feller ilfe. 

SBertanff Ijienbte (Spiftteme tilbunb^ og oilbe nben Zt>x\A f^ 
Innnet f^ie en SDlangfolbig^eb af interei^fante Opl^dninger til ben 
Ubgaoe, fom man l^aabebe at faa fra l^and $aanb. 9(f be forberebenbe 
9{otitfer, fom ^an l^ar fam(et og fom ^an fenere ooer(pb til ben, ber 
fom ti{ at nbgii^e (S^^iftlerne, fremgaar bet intiblertib t^beUg^ aX ber 
oar meget tilbage for ^am at nbfare, far ^an lunbe faa fin l^bgape 
foerbig. "Der oar gjlort et fort (S;cer))t ooer be for^jieUige (Snmer, 
fom omtate^; en ftor 3)e{ ^aralletfteber fra (S)iift(erne oar famlet; ber 
oar nebflreoet en f$ortegneIfe ooer l^iftorifte ^[Jqrfoner og JBegioenl^er, 
fom ffttlbe o)>l^fe^, ofte meb SCilf^ieKfe af 9{aone og flmtaii XiHttnt 
paa flere af be @Irifter, fom n<coned i dp^tlttm, mxt nebflreone; 
ber oar bibttogra|)l^ifti^ 9>iotater om Ubgaoer og Ooerfo^elfer af @))ift^ 
(erne, men Vit faa magert, Iprt og fammentramgt SBerUnff be^ 
tragtebe c^itnbatt aHe bi^fe 9l(^tfer fun fom ^uftpfebler; meb P 
nbftrafte Soe^ning^ bet fjielbne %nbffab, l^an ^aobe tit |)oIberg og tt( 
^otbergd 2:ib, og meb ben omfattenbe ^ufommelfe, fom tob^ l^ant 
mmme faa nenbeUg meget, oi(be l^on oeb ^icAp: af fine forte %otitfer; Su^borpbd @^mp(ar af Origtnal^Ubgaoen af Spiftletne mbbuttben i 3 8tnb 
(engelffe ®tttb) beta(te« paa Kufaonen efter f^am meb 3 9lb(r. 3 fibfie Stnb 
fanbted „9t\i (Snben et orig. ^xto fra $eb. ^orreboto (1. October 1753) ti( 
$olberg om gorltgelfe". Biblioth. LuxdorphiaDa, II, @. 277, 9h:. 6469—71. 
3 Sarene 1850—60 oar 5 9lblr. ben fftbt)anUge ^x\9 for et lotwit gobt 
0^em))tar. 961 

noar l^an ferft tog fat paa Stbejbet^ luntte fobe bet glibe ictmt 
fremab. ^O0 ^aDbe Serfouff egentHg flet ille forefoset ttoget @tubtem 
af ^olfeergd ©ett^ttetfe af ben fremntebc fiiteratur, ^et Dar bcr en 
ftor Salttne t l^ott^ ferfte tmaterial ^^ ®din(ittg« $albetg^ S^ftfpU 
intere^fcrcbe tmibtcrttb ©etiattff mere enb (gptftteme, 09 tftebetfw: 
en n^ Kbgade af bi^fe ubtont 1858 ben anben UbgaDe af \^m^ 
antegnetfer tif $oIberg« atten farfte S^ftfpiL giterotnren og ^tftwien 
fortt^be neeppe paa^ at l^n gjorbe fit SSalg font ^an djorbe bet* 
(Snbnn i Sfteraaret 1859 \tfiUht l^an nteb be onttalte Sletitfet, mm 
Khtxbom og fDagt ®^n nabte ^m it( at tegge bet bet^beltge Sttejibe 
ttlfibe^ font en n^ Ubgat^e af @ptfrtetne Dilbe frabe. 

2)et l^adbe tmibleirtib t)cetet STale ont; at f$. f^abriciu^ fhtlbe 
otiertage UbgiDelfen af dpViiltcnt Og fffjie 0))(^fenbe anntcevfntnget ttC 
bem. $an nbatbeibebe en $r0t)e pna Slnme^ningerne til be fai^te 
90 ©rctoe og fotefagbe bem for SBerlanff. ^abricin^ gif IntiMeriib 
temmettg ufortere'bt til bette $oert>, og be afnmarlninger, ^n fantlebe^ 
t>axt i Weglen fun forte SWebbelelfer otn ^erfoner og ®ftifter, ejccer* 
t^erebe fra be ntere tilg|(snge(ige ^iftoriffe og ttteraire Sqcica^ eQer angao 
«ilben til et og anbet ©tat fra en fla^fiff fjorfatter. Ont gabridtti 
felo iffe ^ar uceret tilfreb« nteb fit Srbeibe, eCer om ntaaffe ©eriauff 
l|ar fraraabet fyxm at fare bet tribere, oibe^ iffe ; men ffaMcin^ o^igao 
at befarge en famlet Ubgaoe af S;pi^Ieme. 3>erimob ))aatog ^an fig 
paa ben ©^(benbalfte JBog^nbeM ^rlag at' nbgide et Uboalg af 
bem. iCette ubfom i -SflDOember 1857 meb fofgenbe Sitet: 

^nnbrebe og t^oe | af | ^o(berg^ ep^ttt. \ Ubgione fit Slmetn^ 
Canning | oeb ] g, gabriciu^. | — | ftjoben^aon. | gorlagt af ben ®^tben^ 
bofpe ©og^anbling (g. ^egel). I Il^iete^ ©ogtr^fferi. | 1858- 

»ogen tnbe^olber forft XVI ©iber: Stitettlab, ©effrioelfe af 
Dtiginalttbgaiocn, 9lotit« om ODerfattelfet, forfffeflige gorfotteref 
JDomme om (BipVfAttm, og Snbl^olb; Zejtten feto nbgjar 416 €« og 
1 @« meb nogte STt^ffejil. Metjlribningen er mobemiferet. Sogen^ 
f tl^ t)at 1 9ibL 48 §. 

3 bette Uboatg, fom er trnffet meb gob €5mag og ©fionfoml^b, 
ere folgenbe Spiftter optagne: 

af fotfte Stome: gortate, m. S, 11, 12, 26, 29, 31, 41, 48, 
48, 49, 51, 53, 57, 60, 63/ 64, 66, 69, 71, 72. 

Hf anben STomet SRr. 79, 85, 86, 89, 92, 93, 99, 105, 118, 
117, 120, 126, 130, 137, 138, 139, 151, 162, 155, 167, 174, 
175, 176, 177, 179, 180. 358 

af treble Xmtt 9lr. 188, 189, 190, 192, 193, 196, 197^ 
205, 215, 221, 222, 223, 226, 228, 238, 243, 245, 249, 250, 
257, 263, 267, 275, 277, 283, 285, 287, 291, 293, 298, 299, 

Hf fierbe Zomt: 9lr. 303, 307, 311, 326, 328, 334, 341, 344, 
345, 347, 349, 353, 358, 360, 365, 373, 374, 382, 383, 389, 
390, 392, 393, 395, 398, 408, 409, 419, 422, 424, 430, 434, 
436, 437, 438, 446. 

af femte Zomti iRr. 447, 476, 490, 496, 497, 505, 539. 

!Der fremlom forfI|eIIige 9(nme{be(fer af Sfabriciud^d Uboalg af 
(SDiftteme, af fit>ittt fatgenbe aftttfttt^^): 

3 Ugefltift for ben ekiangelifle Airfe i !DanmarI, |K, 
1857, @. 408—9 fige^: ..^otberg^ (ipi\tUx, meb bered funbe traeffenbe 
*i>ommt og Dittige unber^otbenbe Sremftltttog, fatbel^o(be faare SDteget, 
fom enbnit frembeUd ffax fin Snkienbelfe paa Dore lirlettge og litercnre 
gorl^otb og ot{ Innne uboDe en faa gaontig ftritit ooer bi^fe, at man 
ret ntaa gtebe fig ooer, at be, ba Ortginatubgaoerne ere f|etbne, nu 
et ftjionfomt Uboalg ere bbone gjiorte let ti(g<sngetige for en ftorScefelrebd." 

3 8onanb^f$a{fter« @tift^i>S:ibenbe 1857, 9hr. 240, 
lebber bet: 

,,$otbergd api^tltt ^ore i mange ^enfeenber tit l^on^ monrtetigfte 
SCrbeiber, ftjiant be ^ibtil ifle ere bteone meget tefte, i ©ammenttgning 
meb Somebieme, $eber $aar^ og %ieU Stlim. gor ben meb ^oU 
berg i t^oroeien fortrolige Scefer er bet intere^fant ffn Ugefom at 
giore et mere ptit>at Setjienbtjiab meb ben ftore 3)2anb og fotge ^om 
i l^bab l^an toentte og beftjceftigebe fig meb i fit ftiUe ftammer i fine 
fibfte aiar, at gienfinbe mange af be Zxat, fom l^an anbetftebd meb 
famme funbe Sune og traffenbe Sittigl^b ^ar gjiengioet. S^i aftib 
f|enber man ^am igjen paa ben cegte @atire og Hare S^rftanb, ^Dor« 
meb l^an nben ®IaanfeI fremftiOer be menneflelige !Daarlig]^eber; albrig 
er l^an trcettenbe eOer {|ebetig« 9Ken ogfaa tit SUmeenlce^ning egne 
bi^fe (Spiftter fig fortrintig, og be maae tittale (Snl^Der, ^bid ®mag 
ilfe er bleben forbceroet af 9{ntib^romanend ofte nfunbe t^obe. 2^i 
om enb SKeget beri ncraneft angaaer 3)atibend ®cthvc, ©Kite, SRangter 
og T$eit, l^ar bog bet Stlermefte, meb en tiben ^oranbring nnbertiben, 
fin Snoenbelfe paa oor Xib, i ^oiKen l^oerlen (cerb $ebanteri elter 
,,^onnet Ambition" efier „poMft ftanbeftoberi'' ere nbefjienbte ^eil 
Pg ber er faa ftor afoe|ting i Snb^olbet, at S(Bferen iHe fan troette^ 

') «nmclbclfmie i ©ertingffe Xibenbe, 1857, 9^.290, og i gt^toepoften, 
1957, 9hr. 247, inbe^olbe Sntet af 3iitere«fe. 359 

af SBetragtttinger, ber unbertlben i fig fefo ^ti tmmt t^ctxt ttbet^beftge 
eUer for od ingentonbe n^e«" 

3 SDagblabet, 1858, 3h. 65, XiUctq, anmclbted htttt Ubbotg 

af (Spiftteme tiaigemeb 3. SeDin^ UbgaDe af ^olbergd trenbe (Shiftier 

tit '*'**♦ Ubgotten af bet fibftc SSorf metier Stttmetbercn er tarb, bend ©e« 

rettigelfe uil ba txsxt afl^cengig af, l^Doruibt ber for Siteraturen^ og 

Siteratorerne^ ©I^Ib er Strang tit en faaban. t^omtaalet for Ubuatget af 

(Spiftlerne, at bet flat Dcere tit Sttmeentoedning, er rent og Itart, ,Jett^ 

om bet ilfe fagbe^ meb ubtr^Hetige Orb, Ditbe bet bog fremgaae af ben 

Omftcenbigl^eb, at bet fun er et UbDatg af (S))tftteme, og at Ort^ografien 

er tnobemiferet''. !iDerefter fortfaette^ foatebed: rf<Sfter at Stimetig^eb 

tnaa nn bette f$orf0g mi^I^ffed, ba bet I^Diter ))aa en urigtig t$orub^ 

fcetning; tit Sttmeentoe^ning er benne ®og nemlig ingentnnbe fEilfet* 

S>et ftat ifle ncegted, at ben inbel^otber Stbflilligt af Sntere^fe, men 

benne Snteredfe er meb ganfte enfette Unbtagetfer af ben iRatnr, at 

ben er nben ^et^bning for ^nbtifnm i Sttminbetigl^eb, attfaa |uft fom 

„9[Imeentce^ning". Slf Snbi^tbet {let og ret tan man ot)er^ot)ebet itie 

^at)e noget Ubb^tte, bet beftaaer for jen ftor S)eet af temmetig trioielte 

JBetragtninger, ber maaflee, ba be bteo flreone, oare n^e og lunbe 

]^at)e noget SScerb, men nu ^at)e tabt ben, ba man faa ofte l^ar ^art 

bet @amme, at Sni^oer Ian fige fig bet fetd. |)ertit fommer, at 

gornbf cetningerne ' for ^etragtningeme , bet ^ete f af tifle ©runbtag, 

mangen ®ang oeb en fenere S:ib^ Unberfagetfer ere bteone ocefentig 

omftobte, faa at ben ^ete berpaa of^farte Signing ft^rter fammen* 

^etcenfer man frembele^, at |)otbergd i oi^fe Stetninger faa eminente 

iOegadetfe t)ar af en fceregen 92atnr og nonrmeft re))rcefenterebe ben fnnbe 

SOtennefteforftanb og finbtgt SDZaabe^otb, (Sgenflaber, ber ere ®ntb 

ocerb i bet ))ralti{le Sio, men fom iffe atttb flaae tit i ben ibeeOe 

@f(sre, l^Dor be enbog ere ubfatte for at optrcebe fom SBorneertl^eb og 

fr^gtfom etter drooteoom SRanget t^aa Sonfefoent^, faa er bet aaben*' 

bart, at en ©amting af ^an^ Stfl^anbtinger, l^ooraf en ftor S)eet paa 

en eUer anben SOtaabe ftreifer inb ))aa bet fitofoflfle ®e6eet, ifle fan 

beoare btibenbe SScerb, at ben oet Ian l^aoe fin Snteredfe, men en 

Sntere^fe af en felnnbaer 92atur. S)ette er netop S:itfcetbet meb be 

f(efte af ©t^ffeme i benne ®og; ^t)i^ ber ftob $eer eOer ^ont t)aa 

Xitetbtabet, eQer be oare ffrebne nn iftebetfor 100 Star ftben, bitbe be 

ingen Scefere flnbe, be l^aoe fun 83cerb, forbi be ere af ^otberg og 

fremlomne faa ben 2:ib. iRogte ^aoe en reent biografift 3ntere^fe; 

bette giaetber faatebe^ om bem, ber tigefrem fortceUe ^egiden^eber af 360 

^M 8tt>, fRlbtc ffm^ 8et)Ctttaabe, farft)ate l^on^ egcti^ebtr 09 oi^fe 
^artier af ^an^ O^jfarfcl, font of en tUtt anbcn ®tmib l^dt^e t)cft: 
O^mtarffoitfl^efr. 2;^! betmt ^to^fe ^«rer ogfaa ftntt en f^jcciel Sff ^ 
ffl^tttng en Waflic th!bcrf0geffet, bet o^rf^fe t)« ont l^an^ SJenlngcr i 
fotffjetftge ©pargfitmral, onbre ^at)e SSet^bntng font ftontmentar til 
<mbte of Ifm^ atbetter, notmltg ]^an« ftontebict og SWett ftlim, tncb 
l^iffc ^rtefter (og ^eber ¥aat«) ^an ntegtt ofte befljafttger fig* 
9ftm tfil faalebf^ ^et fnnne fee, at bet er en fatfl Rnffueffe, iRogle 
%ttt)e ^efbet ttl, at „aWeIampe" tbehnlnbfte ttlbeert mavLttt anfee« for 
«i t)irfettgSragebie; l^er flger ^olberg nemlig felo nbtr^Befig, ot bet 
tr en ?atobi. 3Cbf!tKtge <5ptftter opttrfe o« ont, ^oilfe tjlbenflabeligc 
Knftttelfer 'bet paa ben Sttb t)at be g|(e(benbe^ og nogfo fnpp(ete ffant 
©ittig^eb^oatfet wb, fom man nu oitbe flge, bitefte at angrtbe 
Xiben^ 33aatflaber, foatebe^ bett ittinteHge og fot tA nttften ntrafige 
Sttjrn^, *er l^etflebe t SSognt og t:j|enete* (gnbeltg ^atje bi^fe Sf* 
^ottblinget J[o Sntete^fe i f}JtogKg ^enfeenbe. ©et, bet \jox abfotot 
©g Wteenbe ©orb i bi^fe Gptfifet, er fotnben nogle tif be ^nmotlfHffe, 
biet tre ntotfonmte — meben^ tigttgnof i gleettoCet of benne ftla^fe 
©ittig^eben ofte et fetfl nof og forfltbt, ibet gorfatteren ibettg tibet 
paa be fantnie Sl^entaet — Be l^iftotift taifonnerenbe Slf^anbltnget, 
©ammenftgntngetne meOem fotfljettige l^iftorijfe ^etfonet, l^oilfe I bet 
^tU ere funbe, npattijte og ftarpfinblge, faatebe^ naonftg @ammen* 
Ctgningen ntettem Sarf ben 12te og SHejanbet ben ©tote." @ftet 
gonffe fott at ^abe omtalt be „2:tenbe ffiptftter" og tilfojet nogle ©e* 
meerfntnger i fprogttg ^enfeenbe om be to ©hrtfier, flutter Slnntelberen 
nteb frtflenfbe Ubtafetfe: ,,T^t, ber altfoa ottte giart ©pecialftnbter af 
forffielHg 3lrt, og naonlig be, ber ^at>e en fpectel 3ntere«fe for SWanben 
^otterg, t)tfle flnbe abjHBigt ©tugbart i bi^fe ©aniHnger, men foA* 
banftge gafete, ber onffe et atmtnbeligt betarenbt eCer fornetefigt 
UW^tte af bere« gaining, txUt tm trceffe ganffe enfeite Oafet/' (gn ?ran om, at ©amfunbet til ben banfle 8iteratnr« gremme 
og bet $)otbergffe @amfunb i gorening ffnibe ubgioe ^oIberg« Gpifttet, 
bleb tffe bragt ttl Ubfatelfe. 3 gotaatet 1860 l^enoenbte gotmanben i bet forftnttonte ®am^ 
fnnb 9t. & g« Slbral^am^ fig ti( mig og opforbrebe mig til at ubgioe 861 

Sptfttetne for ©amfunbet meb be dQern0bt)enbigfte OpI^^inger otn^ 
^trorfra be i tftm forefoimnenbe Sitater of fla^pfft ?fotfattere ere 
togne. Opforbtingeti ftnn mig wtnitt, bo j|eg bengong tjlbele^ iWe 
]^at)be giort noget fcereget ©ttibfunt af ^olberg og l^on^ ©frffter t 
itogeitfom^elfl Wetning, ieg fjenbte fttn ^ofterg gjemtein S^ftfpiflette, 
^eber ^aerr^ og 9Mett ftfim, og jeg bar berfor tt)it)Ifont/ om ieg 
fhttbe tttblabe mtg poa bette 5ltbcjibe. Hmnobningen gJ[etitoge« tneget 
ittbtrangeitbe, og jeg tinabefotn ben enbelig. Detforefom tnig Imibfetttb; 
nt bet Ditbe Dcere anffeligt, l^t)i^ be SDpI^^inget, ^t)oront bet trax 
Stale, htnbe btibe giDet i en noget oibere Sy^aoleftol. 3eg foretog nttg ^ 
berfor et nteget tjfbtlaftigt ©tnbium af §oI6erg« ©frlfter og ben 
famtibtge banjlc Sttetatur, og mine (Sjccer^jter oojcebe fnart tif en an* 
felfg SKffngbe. 9logen ^jcelp mtibtog jrg fra gonferent^aab fflSer* 
tanff, font ooetlob ntig fine ouenfor onttatte Slotftfer og tlffob ntig at 
l^enfenbe ntig tit l^am ftriftlig meb ^pmtfimaal, mat ber MX Sloget, 
i^ootom jeg onftebe 93eilebn{ng« 3eg bet^arer enbnn fitre fnraae Oftao^ 
@(abe meb faabanne ®petq9maut og ®oar tU forfte og ^g^nbetfen 
af anben Stome; men j[eg maatte ftanbfe meb at forelctgge mine 
©porgemaal, ba SBerlanff^ ®^n ifft mete flog til. iCa jeg oat 
t^ffet fan langt ftem meb mine gotatbejbet, at Jeg fnnbe I|ent)enbe 
mig offlcielt tit ©amfnnbet og fotefpotge, om bet oitbe betofte Ub» 
gioelfen af $oIberg« ©ptftlet fotf^nebe meb ^nmcttfninget fta min 
^oanb, inbgad leg et ^otflag om Ubgioelfe^maaben og en iJteoe paa 
mine Sftimcetfninget. ®et I benne Unlebning nebfatte ©ebammelfeei* 
Ubuatg, beftaaenbe af S. ^long, ftt. atoofing og S. ST. J:^ottfen, 
afgab nnbet 4. SRooembet 1862 fin ©ttomfning, tt^ft i ©amfnn*rt« 
!tat0^efte fot 1863, I $)enl^oIb tit i^oilfen mit Stitbub mobtoge^. 3 
Hat^l^eftet et ben ^tan aftt^t, fom jeg \)(tt)ht tagt fot Ubgawm 
i^tanen et i bet ^ete Meoen fntgt. ©fntte bet fhibee, at bet er SWangtet 
i ®j[ennemf0tetfen af ben, maa bet tagc« i ©ettagtning, at Ubgiueffen 
l|at ftaaet |)aa i l^enimob Id Stat, at ben l^at t)(ttet ftanbfet og ttf* 
btttbt mange (Sange, at bet iffe fjletben et fottabet JWaanebet melfem 
en fmrfle og anben, ettet en anben pg ttebie ffiottectnt, og at fetoe 
Spifttetne meb beted fan mangefibtgt og aft^e^tenbe dnb^otb ftemb^be 
gob Stntebning baabe tit at f ottabe pg i @nlett§ebet t^g tit at tabe 
bem gtibe fotbi. $ft)ab fonrfig femte ©inb angaot, fom i Dttginat^ 
ubgaoen ubfom eftet ^otbetgd !t)ob, ba l^at jeg maattet be^anlrtt 
Ziejcten meb en ille tinge ^i^eb. !!)et tibligete omtatte t^tagment 
af ^otbetgd aRanttftti)^ {nbe^^I%fr fdniben bet <3t9lfe, fDnt ft lUm 352 

bt)(ele« t)eb (Sfitftlerne 448, 458, 489, 496, 497« S)er uhtaM S^ 
ont, Qt be i Sortalen toDebe 2 !De(e Sdxtt>t fnart maa ublomme. ©ctt 26- ©ebtuat 1756 inbgot) ©ogl^ttbtcr g- 6- l^clt ct «n^ 
brageitbe ont et $rit)ilegittm ipaa at (abe flere totf ^olbargd @frtftei 
tr^Ife paan\i. ^n flret) faafebed: rr^fs^ns^^ Baron Liidvig Holberg 
l^ar i fiti SeDetib ttent f^abrelatbet o% ben ketbe Serben nteb mm%t 
toetbe og n^tttge @(rifter« ^f be f)an felo l^bbe liibet optm^Qt, b(et) 
bet libet antal, fpm efter l^an^ bebetige S(fgang kmr i i^mtbS @terk)boe 
for ^aanben, destribueret og manb maa tnbett f0^e Stib fee, at 
famine a(be{e^ e^ ete at faae. Sot nn at giere be ^olbergfte ®(rifter 
mere aCmtnbetig, l^Dmrbeb ^blicum htnbe bliDe ttent, l^ar jeg fotefatt 
mig at labe f0(gettbe beraf %iib efter anben paa min ^efoftning at 
tr^Ife nemlig: 

Sabtfle C)iftorle 2 I, i 4. 

iDaitmaxf^ og iRorged geiftlige ©tat, 4. 

©anmarfiS JRige« f)iftorie 8 Z. 4. 

®enb bat^e @fneptab« 6 & 7 S^ 

$eltinbet0 fam. §ift. 

aRoralfle dp^iltt h 2, 3 og 4 2:ome 8. 

©amtale meOem 2be ftiobmoenb 2 (St- 8." 
@tert)boet9 Somi^airer §aobe 3ntet l^erimob, og ty^i^ SEifiabetfen 
blet) gioen, Dtlbe $eft fojie ftirlel^ftorten til, ,,l^oi^ 0))lagf SRettigl^eb 
mig af forrtge fortegger fottongft attcrebe er afftaaet." 

Sonfiftorinm afgao ben 62. Steoember fin (Sritcertng o^er bemte 
Slnfegning; bet giorbe forft opnttertfom paa, at be tt)enbe ©anttaler 
f otrige 9(ar Dare bleone o))Iagte i ben ©amting af Hoibergiana, f om 
studiosus Hoyberg j^aube ttbgit)et, og berfor nu iffe bel^eoebe at o})tegge^ 
paaxit). ©erefter fige^ : „§t)ab be aorige Scripta Holbergiana anlanger, 
ba ^ar ^an ingen, faa oibt ot l^aoe {unbet erf are, retttg^eb og justum 
titulum til bem, uben aCene @I. Baron Holbergs aroinger — $eft maa 
fege Sltoingerne^ 2:iBabeIfe eBer fiebe fig privileginm til af bem. 3 
anbre maaber lanb ingen oare berettiget til prejudice for Slroingerne 
at eftertr^ffe f)anb^ ©hrifter. 9ladr meb tiben blither fienbeCig SKanget 
paa Baron Holbergs ©frifter, og ^anb« 2lrt)inger beflnbe^ efter re- 
qvisition ille at l^abe oiUet giare n^t o|)tag beraf, ba lanb, I^Dilfen 
SBogl^anbler efier ©ogtr^Her bet t)il, giare bet og faar, ba ipso facto 
et oirleligt privilegium etler bog benb intenderede forbeel, meb 3» 

mitsbre l^oxtb Dtl fcette ^tifen att ^ox uBiQi^ oj^ iemb foriM^Ibt <tt 

^(t f I tile l)et attraoebe l^xiuitegiatm. $Dr (E)ufit(er»e« a$<t^ 
iQHunoibe Ian mcnM, at btx bog ntoa J^oDt D(ecet abftiStge (S^eiUN 
))Iare;c tilfatg^, t^^ogtr^fler $0)).ffiier aDertevebe 1758 iMnliftr at 
l^an ^be i (Sontmidfion btanbt ftoe af ^lberg« ^tviftet; «<E))iftier 
aCe 4 5)<fc 2 «bto." 3 ftiabcnl^aDne ^oftttbcnber (o: be ©erUngflc) 1758, 
9h:, 9 for 30* 3anuar, befieubtgiorbe Sogtr^Ifer anbrca^ $)artDt9 
@ oblige, at, i^a (g))iftimte i tong 2:ib fotgiaei^e^ j^ijibe ^osvet fegte 
09 fib k)(«^e^ fit bcilomte f^ ^ rrCi&it" $ri«j |Mhe l^n lagt en ntt 
UbgaDe HHjber ^^^tn; om ^fifen ftnlbe bi¥ biiu »t>ti noemnfi^ 
Unberretning. 3 famme ©tab 1768, 91il 90 fo? 1(X 9?ottentbcr, blet) 
fetgenbe Snn^nce tr^It: 

,,NB. $0^ ©ogtr^IIec Slnbread ^ax^xQ S^bid^e, boenbe i 
@tinberga>en, nisft Deb t)or ^ue«'@{ote, tt fra $vedfen ubfommen 
ben af. aUe meget berjmmeCige, fal ^.. ©aton ^ot^egrg^ <S)^ifteM Ifte 
og anben 2:ome, font fan bebmmee pan gobt Zxtftpapicc for 6 ml, 
og paa poftt^at^ier for 8 mt.^ fomnte er i faing: tub af mwge Ueb« 
l^abere fovgloeDei} MeDeii fegt, ^aabex berfor,. meb benne n^e (Sbition 
at iBiitfe fttine^ fftbltcimt igien, beisf^m fanraie btitoer f0^ meb ben 
ftore gcengfet, font for^n f^rgiMe^, nii bet o))ntnntre mig befte 
fnarere at ^afte meb tr^Iningen^ futbfarbigelfe af 3. og 4 Some*" 

!Denne UbgaDe nblom meb ganfle ben famme Ubft^relfe fom ben 
ffrfte, of fit>iUm ben, faa at fige, er et Bnie* og bogftabret Optr^t 
3;itetb(abene i begge. Corner ttgne bem i ben oelbre; Inn ftaar ber: .ftioben^ 
^aon, 1758* | a;r^{t pg. beloftet af Slnbread ;gmrtdig ©obid^e, | boenbe 
i ©flnber (Saben, naft oeb »or grne^®fpie. gerfte Zom^ l^ar, fom 
i ben farfte Ubgaoe, tfaa 3:itelbtabeti? iSagfibe: Imprimatur J. P. 
Anchersen, Dr.; ben^ ®ibetal og @ignatnr er ogfaa lig ferfte Ub<« 
gaded. £)et ®ammt g|(c(ber ogfaa om anben S:ome; men paa fibfte 
@ibe tefc«: „(Snbe paa ben anben ^art'', — Orbene i fwfte Ubg.: 
ffOg fibfte'' ere nbe(abte. 

2:rebte og, fierbe 2:ome l^aoe SlardtaOet 1765 paa Zttelblabene. 
35efl: finbe^ imibicrtib ingcn Snnonce i Sjpben^adn^ ^ofttibenber om 
ben n^ Ubgade af bi^fe JBinb; i aargangene 1764, 1765, 1766 
trceffc^ ofte en ©efjenbtgierelfe fra Sogtr^Rer ©obi^t, i ^dilfen 

23 354 

^ttbHhnn itnbettette^ otn, at bet f)0^ ffom tan foa f,&al S&axoxt 
^otbergd (BpVitltt tm abfUQige aRaterier 5 Zom. 2 mix. 3 mv 
9mt bidfe Stomet ere fom be to f0rfte nafagtige dopktt af Original^ 
itbgaDen, ber nctften l^ett igjlemiem er fittgt linit:^ og bogftotnret 
@ibeantat og ©igttatttr ere atbeled be famme* fctia Stitetblabet af 
treble ffome (cefe^: Stiditnffat^n, 1765. | ixt)tt 5o« 8lnbrea« f>artotg 
®obtd^e, og flnbe^ l^o9 ^annem ttlliobe* ^erbe Zomt9 XMblab ^ar: 
ftioben^abn, 1765« | Zxtflt ^o9 Stnbread ^artoig (Sobid^e. 
gemtc 3:oine itblom iffe i n\ft 0))tr^I. 3 ft. S. 9Iapel« Ubgat)e af Suboig {)oIbetg9 itbt^algte ©frifter 
bleb ber meb Oberftriften : ,,9Jiinbre Saracteriftiler og anbte l^iftorifte 
©fttbringet nbbragite af C)otberg« (Sp\^Ux*' i 12. »teb, «b^. 1807, 
©• 247-483, aftr^It falgenbe Spiftler: 

af farfte Some: 5Rr. 5, 8, 13, 15, 23, 54, 58, 69, 61. 

af anben Some: 9lr. 84, 106, 128, 166. 

af treble Some : SRr. 219, 221, 222, 228, 266, 263. 

af fierbe Some: Sir. 323, 324, 325, 337, 357, 358, 375, 
378, 397, 398, 400, 405, 412, 421, 484, 438. 

af femte Some: SRr. 469, 472, 507, 533. 
' iDeeuben aftr^!te« i 15. ©tttb, «b^. 1809, foran trebte 5DeI af 
^olberg^ S)attnemarld {Rtge^ ^iftorie, Spiftet 9tr. 113 af anben Some, 
bg i 21. »inb, «b^. 1814, @. 551-83 C^rfftel iRr. 447 af 
femte Some. 

Sif megct forffjetftge Siber ere enlette af (Spi^fitmt bleone op^ 
tr^fte, naonlig i periobifte ©hrifter, entcn fom nnber^olbenbe gaining, 
efler forbt Snbl^otbet angil en @ag, ber netop for^anblebe^. @om 
(gjcempler Innne fotgenbe ^enoi^ninger anfore^: 

3 ftiobenl^aon^ abre^fe^iSont. (gfterretn. for 1763, iRr. 
44 bleo Cptftel 5Rr. 68 i ferfte Some aftr^ft; benne gplftel ^anbter 
om ©iemc. 

3 iR^efte ©fttberie af ftioben^oon, 7. ©inb, 1806, 
®. 81-85 cr (gpiftel 9lr. 65 t forfte Some, om ^oje Sitter, aftr^ft 
meb nogle ©emcerlninger om, at man maa gjare fig oarbig tit Sitter. 

3 SR^efte ©fitberi af ftjabenl^aon, 8. ©inb, «b^. 1808, 
@. 406 er (gpiftet SRr. 98 i anben Some ncrftcn fntbftccnblg aftr^ft 
meb Oocrftrift: $olberg« Sanler om ©omber. ^5 

3 5R^eftc ©lilbcri af «j0beti^ot)n 1814, S«t. 84—85, 
@. 1329—33, 45—48 flnbee^ en artifel mcb Obctflrtft: 3ttft Suftc^ 
fcn« ©etccttfttitig om fia<jfer« bcf^ttbcrOge SWatur og ODoIitetcr. 3 
SCorgangen 1815, SRr. 2, ©• 17—20 bfeb gti>ct: 8tbet StiBoeg til 3uft 
3ttftefnt^ S3etomIning om Sapfet, unbertegnet: 3. 3.; bette SliQceg be^ 
ftob forticmmcag' i ^pifttt SRr. 283 t trebie Some, om ^ctitmoitre^, 

3 ©ageti 1822, §«r. 203 Iafc« en artifet, ]^t)ort ber jlgee: 
,,$aa en Stib, ba ber fnalle^ og f!rit)e9 faa meget om, for og imob 
©proget, frem og tilbage, t)i( bet l^abe fin 3nteredfe at (ttfe felgenbe 
(Spifttl af gdmle ^olberg om ^urtfter og @<jrogrenfere", l^t)orefter 
S))iftel !Rr. 64 i forfie Slome er aftr^It* With ^ent^bning l^ertit 
fremfom i ©lilberiet 1822, 5Wr. 83: „Sanfer i antebning of ^oU 
berg« Sanler om ©progren^ningef^ge"* 

3 SSorbingborg ©folee program for 1823, t ^oitfet 
3. <S« Seftengaarb mebbelte: ,,92ogIe JBemonrlninger om SD?oberd^ 
maalet og bet« {Retftrlt)ning i to »ret>c", er @. 9—11 epipet 
9hr» 448 i femte SCome aftr^It. — ©emte famme (gpiftel aftr^Ite 
^. SK. ^eterfen i fierbe ©el af fine ©ibrag til ben banfle Siteratnr^ 
^iftorie, »b^* 1858, @. 765-67. 

S)e af e^jiftlerne, i l^oilfe „?eber ^aare" omtale^, ere l^elt eOer 
belDi^ optagne i Ooartnbgaoen af bette IDigt, 9t^. 1772, ®. 419—25 
(anben Ubg* 1794, ©• 382—88), nemli^ epiftet Sfbc. 139 i anben 
2:ome, 5Rr. 193, 207 og 208 i trebie Some og SRr. 447 i femte Stome^ 

3 ftne „$oIbergiano" o^rtog «• (S. ©o^e et ^ar af (Spift-^ 
lerne, nemtig i farfte ©inb, «b^, 1832, ®. 19-23 (gpiftel SRr. 139 
af anben SCome, @, 122—23 et ©rubft^We af epiftel S«r. 302 af 
fierbe Some, ®. 124—28 Cpiftel 9«r. 207 af trebie Some. 

§ertit fan enbnu fajea, at enfefte af (Spxftltxnt ere optagne i 
banfle eQer norfFe Scefeboger. ®aa(ebe6 optog @^r. f^tor i fin 
„^aanbbog i ben banjle giteratnr", forfte ®ang nbgioen 1831 i «iet, 
(gpiftlerne SRr. 8, 41, 120, 257. ^. 8a«fen optog i fin „8afebog i 
STOober^maalet for be ^aiere ftla^fer", El^riftiania 1861, ©. 80—91 
epifrterne SRr. 398, 29, 57, 120, 176, 257. g. ©inlet ^orn og 
Otto ©ord^fenin^ optog Spiftel 5Rr. 188 i bere« ,,5DanfI Safebog", 
«b^. 1872, ©• 103—7. ©iben 1765 t)are be fire forfte Somer af Spiftlerne iffe blebne 
ubgit)ne paan^, femte Some oar lun tr^ft i OriginaIubgat)en fra 

23* S6$ 

1754 og bettne b^Mnbte at Ui»t fjiclbot^). 0tt{let om en n^ Ubgat>e 
af aQe Spiftleme tromgte fig frem^ og ©amfuiibet til ben banfft 
Sitetaturd f$remtne beflnttebe at ^oxanfb^Ut en faoban. 9 attejb^ 
betelfen fra bette ®amfnnb« 0eftl)re(fe til betd 9Reb(emme(, batmt 
ben 17. Stouember 1840, bebubed en n)| Oberfattelfe af ^^otbtxtfi 
9liete ftttm og en n^ Ubgaoe af aQe ig)iift(eme for Xox^ 1841; 
bet l^ebbev: r,begge @trifter, font nn faft ilfe mere ere for^anben t 
fceboanlig Sog^nbet, oiOe blioe forf^nebe meb ben i ben ^olbergfle 
ZxM Stteratnr og gor^olb faa fortrinUgen I^nbige Sonferenceraab 
JSQ^erlauffd Snbtebninger og ^SBemarrlninger, ber bitt^ gioe bidfc^ fra 
oort ©antfimb fremgaaenbe Ubgaoer en ^egen og, i!Ie btot i lite^ 
rarifl ^enfeenbe, fortrintig og fmgtbar SSonrbl'' iRiete A(im nbtotn 
1841, ooerfat af 91. 83. SDor))^, men dpiftitmt nblom itie. 3!{e 
tomge efter bebnbebed i bet {>otbergf(e ©amfnnbd ^rogrom, 
baterct ben 27. Sannar 1842, en Ubgaoe af (S)^ift(erne meb opt^fenbe 
anmcnrlninger, men benne nbtom ^eQer il!e. 

SBerlanff Qenbte (Spiftleme tilbnnb^ og oitbe nben Stoitit 1^ 
lunnet f^ie en SDlangfolbig^eb af interei^fante Of^l^dninger tit bctn 
Ubgaoe, fom man l^aabebe at faa fra ^an^ $aanb. 9(f be forberebenbe 
9lotitfer, fom ^an l^ar fomtet og fom ffatt fenere ooer(ob ti{ ben, ber 
lorn til at nbgiDe dpiftittnt, fremgaar bet intiblertib t^belig, at ber 
oar meget titbage for ^am at nbfore, for ffan lunbe faa fin llbgat>e 
foerbig. "Der oar gjort et fort d^ccttpt ooer be for^eUige (Smtux, 
fom omtale^; en ftor !DeI ^arallelfteber fra (S))iftlerne oar famlet; ber 
oar nebflreoet en f$ortegnelfe ooer l^iftorifle ^foner og JBegioenJ^ev, 
fom fftttbe o^l^fe^, ofte meb SCilf^jeKfe af 9{aone og %ar^tal; 3:itteme 
|)aa flere af be @Irifter, fom n<coned i (St^iftleme, tmre nebflreone; 
ber oar bibliogra|)l^ifti^ 9>iotater om Ubgaoer og Ooerfo^elfer af ig))ift' 
leme, men Sit faa magert, Iprt og fammentramgt SBertanff be^ 
tragtebe (^ibenbart aHe bi^fe 9l(^tfer fun fom ^uflrfebler; meb ftn 
ttbftrafte Sce^ning, bet fjielbne ^nbftab, l^an ^aobe til {)oIberg og tt( 
{)otberg^ S:ib, og meb ben omfattenbe ^ulommelfe, fom lob ^m 
mmme faa nenbelig meget, oitbe l^on oeb ^jicel|^ af ftne forte %otitfer, ^) Su^borpbd Sampler af Origmal^Ubgaom af SpiftUme titbbuitben i 3 8iitb 
(engelffe ®tnb) beta(te« f)aa Kufaonm efter f^am meb 3 9lb(r. 3 fibfle einb 
fattbte« ^i^eb (Snben et orig. lOreD fra $eb. ^orreboto (1. October 1753) tt( 
^olberg om gorligelfe''. Biblloth. Luxdorphlana, II, @. 277, ^, 6469—71. 
3 Sarene 1850—60 bar 5 9lblr. ben fsboanUge ^ri« for et [otrnt gobt 
0^m))lar. S5t 

max ^an ferft tog fat paa Ktbejibet, luntte iaht bet glibe ictmt 
fremob. ^00 ^at)be Serlouff egentHg flet ille forefoset ttoget Stobittm 
af ^olberjd ©en^ttctfe af ben fremntebe Siteratur, ^et t)at bet en 
ftor fialune i l^ati^ ferfte SWaterial ^ ©dmttitg. ^©Ibetg^ 8^ftf<)it 
tntere^ferebe imiblerttb ©etiattff mere etib eptfttertie, 09 tftebetfw: 
en n^ Kbgade af bi^{e ublont 1858 ben anben Ubgat^e of f^m^ 
antegnelfer til ^otberg^ atten ferfte 8^ftfpiL giterotnren og ^iftorfett 
fertt^be neeppe paa, at l^n gjorbe fit ^alg font ^an gjorbe bet. 
(Snbnu i Sfteraatet 1859 \tfikht f)m nteb be onttalte Sletitfet, men 
SIberbom og fDagt ®^n nebte ffam tit at ((egge bet bet^belige Stbejibe 
ttlfibe, fwn en n^ UbgaDe af Spifrtetne ollbe fra^e, 

t>tt l^t)be imiblertib t)eetet %alt om, at f$. f^abriciu^ fhtlbe 
otjertnge Ubgtt)elfen af (g^jiftletne Og f«fj[e d^jl^fettbe anmcetfninget tt( 
bem. f)an nbarbeibebe en ^rooe tma Slnme^ningerne tit be fotfte 
do SbxtDt og fotefogbe bem for SBerlauff. ^abricin^ gil imiblerKb 
temmelig ufotlBere'bt tit bette $oert>^ og be 9(nm(erlninger, |an famtebe, 
oare i Weglen fun forte SWebbeWfer om ^erfoner og ©Itifter, ejccer* 
l^erebe fra be mere tilgjccngelige l^ftorifle og ttteraire Sejica, eOer ongao 
jtilben til et og anbet Sitat fra en Ita^ftfl f^orfatter. Om 9abridtt# 
felo itie ^ar t^ceret titfreb^ meb {it SIrbejbe, eder om mac^t Serlauff 
l|ar fraraobet ffam at fare bet oibere, oibe^ ifle ; men ffabricin^ o^gai) 
at befarge en famtet Ubgooe af Sjpiftleme. S)erimob paido% ^an fig 
ptLa ben ©^Ibenbalfle ^og^nbeld ^r(ag at' nbgit)e et Ubbotg af 
btm» iDette nbfom i -Sflooember 1857 meb folgenbe litet: 

^nnbrebe og t^oe | af | ^otberg^ (Spiftler. | Ubgione fit Slmecn^ 
fe^ning | t)eb ] d* Sabrlciu^* | — | Stleltnffaw. \ gortogt af ben ®^Iben^ 
baffle »ogl^anbling (g. ^egel). | Sr^iete^ ©ogtr^fferi. | 1868- 

»ogen Inbe^otber forft XVI ©iber: Xittlblab, JBeflribetfe af 
Dttginatebgaiocn, Slotitt om Dberfattelfet, forjlfeBige gforfatteref 
JDomme om Syiftlerne, og Snb^otb; Zqrten fe(t> nbgi^r 416 €. og 
1 ©♦ meb nogle fft^ffejl. Wetflribningen er moberniferet. ©ogen* 
f tl« oar 1 9ib(. 48 i 

3 bette Uboatg, fom er trnffet meb gob €5mag og @fionfo!nl^b> 
ere fotgenbe fipiftltt optagne: 

af fotfte Stome: gortale, 9lr. 3, 11, 12, 26, 29, 31^ 41, 48, 
48, 49, 51, 53, OT, 60, 63> 64, 66, 69, 71, 72. 

Hf anben STomet SRr. 79, 85, 86, 89, 92, 93, 99, 105, 118, 
117, 120, 126, 130, 137, 138, 139, 151, 152, 155, 157, 174, 
175, 176, 177, 179, 180. 358 

af treble Zomti SRr. 188, 189, 190, 192, 193, 196, 197^ 
205, 215, 221, 222, 223, 226, 228, 238, 243, 245, 249, 260^ 
257, 263, 267, 275, 277, 283, 285, 287, 291, 293, 298, 299* 

%f fierbe Zmti 9h:. 303, 307, 311, 326, 328, 334, 341, 344, 
345, 347, 349, 353, 358, 360, 365, 373, 374, 382, 383, 389, 
390, 392, 393, 395, 398, 408, 409, 419, 422, 424, 430, 434, 
436, 437, 438, 446. 

Sf femte Zomt: 9h. 447, 476, 490, 496, 497, 505, 539. 

!Qer ftemfom forflieUige Sbtmelbelfer af Sabticiud'd UbDatg af 
(Soiftleme, af ^Dilte felgenbe aftek^ffed^): 

3 Ugeftrift for ben eDangelifte ftirfe i !Qanmart, (K, 
1857, @. 408—9 figed: „^oIbergd (Epiftler, meb bered funbe trisffenbe 
iComme og Dittige unber^otbenbe OhremftiQing, inbel^olbe faare SJ'leget, 
fom enbnu frembeled l^ar fin Wxt>tnhti^t paa Dore firletige og Uteronre 
gorl^otb og Dit Innne nbaoe en faa gat^ntig JtritU oDer bi($fe, at man 
ret ntaa gtaebe fig ooer, at be, ba Originalnbgaoerne ere fjelbne, nn 
et fljianfomt Uboalg ere blet^ne gjiorte let tilgoengettge for en ftorScefelrebd.'' 

3 goIUnb'Salfterd ©tiftd^^Siibenbe 1857, 9hr. 240, 
lebber bet: 

,,$oIbergd Qpi\tUx ffdxt i mange ^enfeenber til ^and masrteligfte 
Strbeiber, fliont be ^ibtt( tile ere bU\>nt meget tefte, i ©ammenttgning 
meb (Somebierne, $eber $aard og %ietd ^iim. $or ben meb $oU 
berg i ^orDeien fortrolige Scefer er bet interedfant ^r Ugefom at 
g|0re et mere prioat JBefjIenbtflab meb ben ftore SRanb og fatge ^am 
i l^tiab ^an tcenlte og befljoeftigebe fig meb i fit ftiUe Sammer i fine 
fibfte 9(ar, at gjenfinbe mange af be Zxctl, fom l^an anbetftebd meb 
f amme fnnbe Snne og trceffenbe SSittig^eb l^ar g|engiDet« Sl^i attib 
(jienber man ^am igjen ))aa ben (sgte @atire og Ilare gorftanb, ^t)or' 
meb ^an nben ©taanfel fremftiUer be menneflettge £)aarttg^ber; atbrig 
er l^an trcettenbe eOer Qebettg. 3)2en ogfaa til 9[Imeentcedning egne 
bi^fe (E|)tftler fig fortrinlig, og be maae tiltale (Sn^oer, ^t)i9 @mag 
itle er bUt>tn forb(Ert)et af 92ntibdromanend ofte nfnnbe f^abe. S^i 
om enb 3)2eget beri namneft angaaer ^atibend @(Bber, ©titfe, Slangier . 
og i^eil, ^ar bog bet ^Qermefte, meb en Kben Soranbring nnbertiben, 
fin anoenbelfe paa t)or 2:ib, i l^t)il(en l^oerfen tcerb $ebanteri eOer 
,,^onnet Ambition** tUtt ^.poKtifl ftanbeftaberi'' ere nbeljenbte geiL . 
Pg ber er faa ftor Sfoe^rting i Snb^olbet, at Sceferen ille Ian troetteg 

') «iimeJbeJferttc i ©crtingffc Slbcnbe, 1857, 9hp.290, og i gt^toc»)ofte«, 
1957, 9{r. 347, inbe^otbe 3ntet af 3ittete9fe. 369 

af JBetragtnittger^ ber unbertiben i fig fefo t)e( bmne dcete ubet^belige 
eUer for od ingenlunbe n^e/' 

3 2)agblabet, 1858, 3tt. 65, SliQceg, anmetbted bette Ubdalg 
af (Epiftleme tiUigemeb 3. Set) in d UbgaDe af ^olbergd trenbe (Spiftlev 
til * * ** Ubgat)en af bet fibfte S3(erf mener Stttntetberen er Icsrb, bend Sdt* 
rettigelfe oil ba txnt af^amgig af, l^bordibt ber for Siteratnrend og 
Siteratorerned ®ttfih er 2:rang til en faaban. Somtaalet for Ubbatget af 
S|)iftlerne, at bet flal txsxt til Sllmeentodning, er rent og {lart, f,\ti» 
om bet ifte fagbed meb nbtr^ftelige Orb, oilbe bet bog fremgaae af ben 
Ontftaenbig^eb, at bet tun er et Uboalg af (Spiftleme, og at Ort^ografUn 
er mobemiferet'^ !iDerefter fortfcetted faalebed: „<Sfter al Siimeligl^eb 
ntaa nn bette Sorfag midl^Ifed, ba bet ff\)iitt paa en nrigtig Sorub'* 
f(rtning; til SUmeenfodning er benne JBog nentlig ingenlnnbe flillet. 
S)et ftal itfe ncegted, at ben inbe^olber SibfliQigt af Snteredfe, mm 
benne Snteredfe er meb ganfle entelte Unbtagelfer af btn 92atttr, at 
ben er nben JBet^bning for ^nblilnm i 9[lminbeligl^eb, altfaa |nft font 
„!llmeenlcedning'\ !lf Snbl^olbet {let og ret Ian man ooeri^ooebet ifle 
^aoe noget Ubb^tte, bet beftaaer for en ftor S)eel af temmelig trioieOe 
SSetragtninger, ber maaflee, ba be bleo {Ireone, oare n^e og lunbe 
^abe noget 93(erb, men nn l^aoe tabt ben, ba man faa ofte ^ar §j0rt 
bet @amme, at (Sn^Der tan fige fig bet felo* ^ertil tommer, at 
SornbfoBtningerne for ® etragtningeme , bet l^ele faltifle ©rnnblag, 
mangen ®ang oeb en fenere Xih^ Unberfogelfer ere bleone 0(Bfenlig 
omftebte, faa at ben l^ele berpaa op^extt Signing ft^rter fammen* 
^etcenler man frembeled, at ^olbergd i oidfe Wetninger faa eminente 
JBegabelfe t)ar af en fonregen 9latnr og nonrmeft repraefenterebe ben fnnbe 
SDtennefleforftanb og finbigt SDlaabe^olb, (Sgenflaber, ber ere ®ttlb 
ocerb i bet |)ralti{te Sio, men fom itle altib flaae til i ben ibeeUe 
©foere, ^oor be enbog ere nbfatte for at optrcebe fom Sorneertl^eb og 
fr^gtfom etter orooleoom SDtangel paa ftonfeloentd, faa er bet aaben^ 
bart, at en ©amling af l^and Slf^anblinger, l^ooraf en ftor !Deel paa 
en eUer anben Sltaabe ftreifer inb paa bet filofofifle ®ebeet, itte Ian 
beoare blibenbe Scerb, at ben oel Ian §aoe fin 3nteredfe, men en 
Snteredfe af en felnnbcer ytatnx. 2)ette er netop 2:ilf(clbet meb be 
flefte af ©t^IIeme i benne JBog; l|t)id ber ftob $eer eUer $onl paa 
2:itelblabet, eOer be t)are fhreone nn iftebetfor 100 !lar flben, bilbe be 
ingen 8(Bfere finbe, be §aoe Inn SScerb, forbi be ere af ^olberg og 
fremtomne paa ben 2:ib. 92ogte ^aoe en reent biogra^fl 3nteredfe; 
bette gjicelber faalebed om bem, ber ligefrem fortoelle Segioen^eber af 360 

^n0 8fD, fRIbte ^one StDnnaabt, forfoore ^nS (Sgni^bn og Di^fe 
¥artin of ifaM Opfsrfef, font af en ellR anbtit @nnitt Eiaoe Daft 
Opntoreffom^tb. Xtf bennt ftlasft Iincr ogfaa fom en ffrtciel Sf< 
ftMirins en Dtti^ Unbrrfigeffer, ha ofK^fe M imt ffani Steningn i 
fei^Ittttige @p>rg9tnnal, ontrrt ^anc Set^btiitig fom ftmntnmtar til 
(mbrt of '^aiM SrbeEbn, natmng 1)om9 ftotnebicr og 9HcU fflint, mcb 
^iRt Vrtefbfc (og ^bcr ¥oqt«) ^n mtgtt oftt bef^icfttgei fig. 
Stan oil fooltbe* ^ tmtnt fee, at btt ct oi falft Hnfbeffe, 9!ogle 
^OM ^elbet tit, at „WhUaapt'' ibetninbflc tilberfs tnoitte onfec« fm 
en nirfrilg'lCTagtbie; }ftx figci ^Qtcrg nendig felo tibti^Reftg, at btt 
tt en ¥<iT«bl Sbfltnige (Efiftler opl^ ofl mn, ^otlh vibesflitbdigc 
Ibftlieffci ber pas ben Xtb twr be gjKlbaibe, og nogfe fiqiplcn ^n« 
gitttfll Kb <innfcr Mb, font man mt ttilbt ftge, biithi at angtibt 
Zibeirt 3? aa r fta bei, fnolebetf ben nrimetigt og for d9 nofhn ntroitgt 
^wpa, bcr Vf^ i Vognc og Zienere. Cnbelig ^oDe fri«fe 9f< 
^bnngei io 3itteiT<fe i fprogtig ^atftmbc !Det, ber fyrc abfotnt 
•g bfivenbc Vorb i bifffe €ptpter, cr fanbtn nogle af be ^nmorifttflt, 
bCT ere motfonnne — tntbcnf rigtigiuf i Stertafiet of bcnnt ftlaflfc 
Sittig^AcR ofte cr fnfl not og ^eflut, tbct gorfattcien tbcug noer 
)Nta be fonmc Z^enocr — be ^ifloiifl nifoBncnabc Hf^anblingn, 
CtnnmGjningtint brIIcb foif^cSge ^tftanfb Vofontr, ^ttiOe i bet 
{kIc ere fntbe, B^MTtifh og fht|>finbtgt, faoMwf uDitfig €aiinntn' 
fignifen neOen Soil ken IStc eg Xte^ssber ben etore." Sftn 
gnfe f«tt «t ^»e onttril be .tnabc €piplei' og tafffet nogle «(> 
■innuigti t f^oglig ^mfcciAe wn be to €3niflrr, flntter Snmelbcreii 
Ma filgulit Ubtoleffc: „vt, bcx ottfoa wot gJRt SfienaI|luoiu of 
fKfHIfig Sit, og mumSf be, bcr ^at a \fttM 3attrc0fe for ShmbtB 
{■•ttcrg, MK ^sbe afcfnBi^t Vrsgbnt i biffe SaiHungei, nen f(ec< 
Mni|t SHfttt, bcr mfle ct olmibcfigt beteienbc ner fnnnen^ 
e tf btnt TVfting, lAe fn tiffffe ^nUe csCete Oofei." 


361 

(St)tft(erne for ©atnfunbet tneb be aaern0bt)enbtgfte Dt)I^^inger otn, 
^trorfra be i keni forefomtnenbe ©itoter of Ka^pjle ?fotfattere ere 
tttgne. Opforbringen fom tnig tit)entet, ba jeg bengang tjlbele^ tt!e 
l^oDbt gjort noget fareget ©tnbimn af $oIberg og l^an^ ©hrtfter t 
trogeitfoml^elfl Wetrtlng, ieg fjenbte futi ^ofterg gierment g^ftfptflette, 
^eber ^crar^ og 5MeW ftfim, og Jeg Dar berfor tDit)Ifom, om jeg 
ffntbe ittblabe mig pao bette Slrbejbe. amnobningen gjentoge^ tneget 
ittbtrangenbe, og jeg imabeftmi ben enbetig. S)et forefom mig Itnibferttb, 
tjt bet t)ttbe t)are anfteligt/ l^t)i^ be OpI^^btger, ^Dorom ber t^ar 
Stale, fuiibe bnt)e gtDet i en noget t)ibere SWaaleftoI. 3eg foretog mig , 
berfor et meget ofbtleftfgt ©tnbium af $oIberg« ©Wfter og ben 
famtibtge banfTe Siteratnr^ og mine Sjccerpter oojfebe fnart tif en an^^ 
fefig aWtntgbe. Slogen $ialp mtibtog Jrg fra Sonferent^raab 588er* 
lanff, fom ooerlob mig fine otjenfor omtalte Slotitfer og tittob mig at 
l^nDenbe mig tit l^am ftrtftlig meb ®))0rg^maal, naar ber Dar 9^oget, 
i^oorom ieg onfTebe Seitebning. 3eg bebarer enbnu flere fmaae Cftao^ 
Slabe meb faabanne ®t)0rg9maa( og ©oar tit ferfte og ^gt^nbetfen 
af anben 2!ome; men |eg maatte ftanbfe meb ^i foretoegge mine 
@|)org^maat, ba SBertauff^ 6^n iffe mere flog tit. !l)a jeg oar 
reflet fan tangt frem meb mine gorarbejber, at jeg fnnbe ^ent^enbe 
mig offlctett tit ©amfnnbet og forefporge, om bet oilbe befofte Ub* 
giDelfen af |)otberg^ (Spiftter forf^nebe meb ^Inmcrrfninger fra min 
^oanb, inbgao |eg et ^orflag om Ubgioetfe^maaben og en i^reoe paa 
mine Stnmccrfninger. ®et i benne Slntebning nebfatte ©ebemmelfea* 
Uboatg, beftaaenbe af & ?tong, »r. 9?oofing og 6. St. J^ortfen, 
afgao unber 4. Sflooember 1862 fin ©ctcenfning, tr^h i ©amfnnbrt* 
Har^^efte for 1863, i $enl^otb til i^oillen mit SCilbnb mobtoge^. 3 
aar^^eftet er ben ^tan aftr^ft, fom Jeg l^at)be fagt for Ubgaoen* 
^tanen er i bet $ele bteoen f nlgt. ©fulbe bet ftnbe6, at ber er flWangter 
l tSiennemf0retfen af ben, maa bet tageft i ©etragtning, at Ubgioeffen 
l^ar ftaaet paa i ^enimob 13 Star, at ben l^ar oceret ftanbfet og tif^ 
brnbt mange ®ttnge, ^\ ber iffe fjelben er fortebet Sttaaneber mettem 
en farfle og anben, eOer en anben pg trebie Sorrectnr, og at fetoe 
^iftterne meb bered faa mangeffbigt og aftrejftettbe dnb^otb fremb^be 
gob Sntebning baabe tit at fortabe fig \ Snfelt^eber og tit at tabe 
bem gtibe forbi. $ft)ab fonrflg femte ©inb angaflr, fom i Original' 
nbgaoen nbfom efter |)otbergd !t)ob, ba l^ar jeg maattet bel^anbtt 
lejten meb en iffe ringe gri^eb. SDet tibtigere omtatte fragment 
af $otberg^ SRanttftript inbe^0t%er f^m^n bet ©t^ffe, font ft %tcoet 362 

ttbflettet, et @ti)Re, font er tr^It, og best fQebe^bfe SRoabe, paa 
^Mtm Zttflttui%m af bet er fkt^ ttQigemeb be numgfolbige nfor^ 
ftaaetige @teber, font ere f|nrebte nmbt omfring i Xqcten, giar at 
Ubgitier (ibet betotttettg i>eb at foretage Stettelfer. 3eg ^r ^M nb^ 
stffrlet ^jctlp i bettite $)eitfeeitbe af fnr. g[. S. Siebenberg, font 
fysc Dift mig best 93enlig^b at tage X>el i Sorrectnrlo^itmgeit^ imbct 
^Dilfen KetftriDntitgen i bette Sdiah er bragt i DMren^ftotmielfe nteb 
be foregaaenbe Oinbd* X)et omtatted i ^losten, at ber i femte Sbiob 
ftoibt giDe^ en abninbelig DMrfigt oDer SpifUemed dnb^olb* S>et 
^kibe Dceret min S^anfe^ at benne ODerftgt {lulbe ^aDe ffat>t et ftarre 
Dntfang^ faalebe^ at Spiftleme blet)e ftiOebe i gor^otb til ^otbnqfi 
0Urige @trifter, og ber bleo gioet en gremftitting af ^otbergd Sor§o(b 
tii be frennnebe Siteratnrer; men jieg ^aobe fat mig en OpgaM, fom 
ieg iffe (nnbe tofe paa en titfreb^ftiOenbe SDZaabe^ {eg §ar berfor inbtil 
oibere o)>gioet Ubarbejbelfen af en faaban Ooerftgt — gerfte J83inb 
ttblom i (Sfteraaret 1865, anbet i ^oraaret 1868, trebie i ^aaret 
1871, fjerbe i (Sfteraoret 1873, femte i Sfteraaret 1875. 

af forfte 9inb fremtom en Slnmetbetfe i golletd 9oi«, 1865, 
92r. 256, f{ret)en af ben famme Sorfatter^, fom i 1858 i S)agb(abet 
^Dbe anmetbt Sabrieiu^'d UbDalg af 120 (Shiftier* „(Spiftteme^ 
figed ber, „fintx til be JBager, l^t)id Sorfatterd 3lam garanterer en 
begeiftret SDtobtagelfe ^o9 atte Sntoritetdtilbebere og aOe be SDlange, 
ber ftnbe bet betoemmere at fnatte efter bet. engang Sntagne enb feto 
at nnberfage og bamme. 3mib(ertib bel^oDer man iSe at ^ore til 
nogen af bi^fe ftladfer for at ftnbe ftg ttttatt oeb Sdoittu ^iftnol 
inbe^olber ben SlbfltQigt, ber nn maa anfeed for albeted foralbet, og 
Snbeel, ber iRe ^ar Snteredfe i og for fig, men laaner fin ®\ani^ 
fra t$orfatteren, mm ber er bog tilbage ilfe Sibt, ber Innbe fofed 
meb Somoietfe, felo om bet oar fremlommet nu og l^ibrm^ fra en 
ttbeljienbt $erfon, og abfliUigt SRere, ber faaer Set^bning oeb bet 
2tf9, bet {after ooer !Dattbend literaire t$orl^oIb famt ot)er ^orfatterend 
aanbetige ^erfonligl^eb* S)et er en SRcrtte ©maaafl^anbtinger om be 
forftjeQigfte ©jienftanbe* $er finbed natnroibenflabelige Unberfogelfer, 
fatirifle 0)>fatfer, potitifle JBetragtninger, l^iftorifle ^araOeto og 
ftaratteriftiter, t)ibenflabetige ftritiler, potemifle SIrtiHer, moralfle 
ftom))enbier, men fornemmelig Slf^anblinger af tl^eoIogifI'|)^itofot»l^i{I 
92atur. 9$iftnof er i^orfatteren tfte fri for at tage feil, l^an er i{fe 1) €^aatoibt toibe«, oav betme Wumtthn 9lnbo(f 9arbeTg. 363 

fjietben ittlonfefdent^ og l^and Seining er jiuft ifte attib ben b^bi^ 
finbigfte, men ^^an gjier bog i bet ^ele taget et forbelagtigt Snbtr^t 
font en fleerflbig bannet $erfontig^eb meb ftor 9lanbdItt)Hg^eb, certig 
©trceben efter @anb^eben og en ^nmanitet og f^orbom^frtl^eb^ font 
bengang l^orte til ©jelbenl^eberne* 3)et f^ned nnbertiben^ at ^an tile 
figer fit fibfte Orb^ men af t^t^gt for ben bengang faa mcegtige og 
t)ir{fomme t^eologifle gorljicettrelfedf^ge tilbage^olber fin fanbe iDtening 
tUtt btnger faa t)age og toet^bige Ubtr^f, at be tilftebe en forfljieai^ 
t^ortottntng ; bltt)e ^an^ Stefnttater berfor ftnnbom noget ntiCfreb^^ 
ftiUenbe for 9lntiben^ Zctntnin^, Ian i^orfatteren maaflee tile faa 
ganfle fjielben l|at)e ^ao paa en @Iag^ {Rabat i iBebemmetfen^ ibet 
l^on i 9$irfeUgl^eben ftob ^oiere, enb ffan^ Slrbeibe t>th en lefetig ®e^ 
tragtning taber formobe''. $aa Si^bff nblom @))iftlerne to ®ange* ^arfte ®ang nblom 
be meb f otgenbe Zitd i 

^ttxn Snboig^ Sre^^rrn oon ^olberg 93ermifd^te Srttfe* (Srfter 
%\itil (Sopen^gen nnb Seip^ig* JBe^ Otto (S^riftop^ Ben^el, 1749. 
^ttit SSinh itibel^otber |)aa 7 3(abe og 480 @lber gortalen og 
JSreoene 1^-80* 9(nbet ®inb nblom meb lignenbe 2;itet 1750, bet 
inbe^olber paa 520 ©©• 101 ©reDe. ©i^ ^aoe iWe — og bette 
gjicelber ogfaa for be fatgenbe ®tnb — bet famme forttobenbe S'htmmer 
fom i ben banfle OriginaIubgat)e, men en egen ©etegnetfe fra 1— lOh 
SErebie ©inb nblom 1752 meb famme Zitti; tun er ber tttfojiet: 
^M bem SDanifd^en in^ iOentfi^e iiberfe^t* "^aa 560 @®* inbe^Iber 
bette Sinb 115 JBreoe. i^ierbe Sinb ^ar famme S:itel meb ZiU 
f0ie(fen: 93ierter nnb letter Xf^txl 9(nd bem SDanifd^en ind !iDentf(^e 
iiberfe^t 8eip)ig nnb (Sopenl^agen, 1753. !iDet inbel^oa)er ))aa 508 ®®. 
145 89reoe. gemte ©inb ^ar famme Xitel meb XiCf ajelfen : gilnfter 
nnb letter 2:^eiL Sln^ bem il^anifd^n ind !iDetttf(^e iiberfe^t (Eoptn* 
lagen nnb Setpjig 1755. £)et inbe^olber 4 ©labe og 503 @@. 
JBreoened 9(ntal er 100. 3 benne femte !DeI er optaitn iDebicationen 
til ®ret) Slbam ®ottlob SDJottle og en ,,SSorrebe bed Ueberfe^erd''. 
SDet figed l^er, at be tre forfte !£)ele og ben femte 2)el ere ooerfatte 
af famme SDlanb, men ben f|erbe er ooerfat ,,t)on etner fremben 
t^eber''* Ooerfoetteren nbtaler fig paa falgenbe SRaabe om (St)iftlerne: 
,,aSie(Iei(l§t fd^eint bie ©d^reibart an t)erf(l^iebenen Orten, ein menig 
gar jn fre^ )tt fe^n, nnb nid|t aUe merben bem Urtl^eil bed feligen 364 

, SBcrfaffcr^ bttri^gel^ctib^ be^fW(^tett, toic id^ bcnn fcttft in Detfd^tebencn 
^tiiden oon bemfelbett abiumidftn Urfod^e }U l^ben glaube, unb 
bie l^ttt nnb toitin ootlotntrrenbe Studbtflde ffit gar ju fi^atf unb 
unetngefc^t&nlt l^alte. 3(^ ^abt abet bennoc^ biUtg ®ebenten ge^ 
tragett, ^ttrinn tttoa^ )U Snbem, unb bie t)itUn Sc^dnl^ten, mel^e 
bcr fcligc aSerfoffer fonft oBcnt^atten angcbtad^t, btc rttfc ©cut* 
t^dfang^hraft, bie tiefe Cinpd^t, ber ntnntcre S!&ife, We gefatttgcn 
kbenbungen, unb bie gliidltc^e t&a§( bet @ac^n, bebe<fen biefe^ xti^^ 
tiSj toithtt, unb toerbcn ben 8efer biefe« aHe« Mi)t bergeffen mad^tt." 
iDt)erfcetteren M ilfe fottafie noget om bemtt meb IRette bcunbting^* 
tjcnrbige WtaxA, ba aUerebe faa nttmge $enne ete beftjittfttgebe betnteb, 
— ntooin i6f t>\tMift, totqtn M mit il^nt gel^abten ttttttanttn Uta* 
gangd fonft nic^t ganj ungefc^itft fe^n bOrfte. t)it (&tx>x%Uxt ffat 
ol^nebem fd|on ttngftend fein JBtIb in intent Ztmptl aufgefteOt, 
S)&nnentarf aber tvitb iebergeit bie S(f(^e eine^ SOtanned oere^en^ 
ml6)tn tt)ilrbtg gu erl^eben ein anbter ^olberg erfobert ttiitb." ^oU 
berg^ ICeb^bag er urigtig ongioet at doere ben 94. 9tbruar 1754 
fflebeffor 27. Santrat, natUrHgdi* eftet gortaftn i ben banffc femte Some. 

<gt t)pM)l irtfwn 1760 I: gleirtbutg unb Mp^i, itt) 3o* 
l&nn (Efyditdpl) Itoxk, unb in Vltona in ftorttfi^en JBii^erfoger. 
1. 4 ©!. og 416 ©«.; II. 488 ©«.; III. 652 ©©.; IV. 510 ®€5.; 
V. 5 91 og 503 ©©♦ 

Ctjerfatterett uar ®^nblfu« ® ei^tg Sluguft JDetl^tirbing l &fitt 

3 @alt)iu«'« Sfttba Jibningar 1749, 9?r. 32, ®. 127 et 
ben ferfte !J)eI af ben t^bffc Ddetfttttclfe af Cpifrterne anntelbt fom 
itbfownten, uben dibere Omtate; i ©elel^rte SRad^tid^ten, 9tofttd 
1754, ®. 99 tt fjerbe Del anntrtbt fom ubfommen. eOer« cr fun 
fwpt ©cl af fetftc Ubgotjc Meoen anuieCbt, men^ba agfaa i flete 
litetaite Sib^jWfter. 

3 ®i)ttingift^e gelef)rte an^tigett 1749, ®; 135—86 
fottfommet en fort, nteget anerfjenbtube anntetbelff : ,,aWan finbct 
in jebem berfelbtn tttoa^, moburd^ bet 8efer etbauet, belel^rct, ergbtjet 
nrtb gu tteitetm Wad^entfen geleltet toirb. $. f). folget befanntct 
ntttffen nx6)t bent ^ttiff«iben @ttome bet ^etgcbtad^ten Sorurt^eifc} 
aber er beftilrmet fte aud^ niSit nttt rtnet ^i^e, bie betl 8ef^ bdfe 
obrt dttbtftglit^ nrat^et, an ^tatt ba| er flberffll^t, befel^et, unb ge*' 
btffert »erben fofi» (Sine aufrit^tige 8ie6e jut Wa^t^it unb jut 
tDeffetung bed ntenfc^il^en ^dft^Iet^td flnb bit (ieben^Mhbigen Sfiben^ 
fdWtet, bie man in biefen ©tiefen nml^tnimmet 6b(t (Rtnfaft unb 36& 

tin finnreuj^tr anmutl^iget ©d^etg ^n& bad (Setxmnb, morin $* $• 
fetiu ^a^y^eiten unb Sffte^nuttsen eingeHeibet fyxU (Sinige SRaterien^ 
fi)et(^e ekte (Sia^\t dor Saten betreffeii, unter tveld^en oerfc^iebene 
bieienigen^ fo mit il^neit nid^t eined ©inned {tnb, oer&(j^t(td^ uub 
fd^uifpflu^ iu begegnen pflegen, onftatt bag fie biefelben mit trifttge;^ 
©tiinbm unb ©anftmiit^ )tt recite tQtifm foUten^ finb befonberd be<^ 
l^tttfam^ befd^eiben^ unb mandfmal U^ ^iftorifd^ Dorgetvagen/' 

3 9teue 3^i^ungen bon gcU^rten ^ad^en, SMf)i9/ 1'^^/ 
@« 123-24 er fnfte !DeI atmie(bt fom ubfommen. @. 611—12 ei; 
ben onttalt libt fongere^ et tort Ubbrag er gioet af ^olbergd ^ortabu 
^9{ud ber (i^ottedgela^rtteit finbet man ^ier wnii, iitbem blog einige 
©teOtn, fo Ui ben ^viig^n ^ttUn bed |)rn. ^erfafferd evl^ntett 
merben^, no(j^ weitf&nftiin^ au#g(;ffi^rt, mh bie SReinungen ber ®ei«i 
UfiXi^n 4e fittiiPiSi contiQgenfjilbus l^iftwif^ Dorgetragen t^erben.'' 

3 9ia(^Iefe jii bom Slndaug and atUn Z^eilen ber 
neueften ^eft^id^te mit be^gefiigten (Srlantertrngen anf ba9 
3a^r 1740^ (Sfii^xi,, &. 9&2--64 («fe« i en %me(be(f^ fi^I^ftnbe ^e^i 
bommelfe^: ,,Qhw ^^Mr^^^^^^ ^^'^^ W^* M<^f^^ ($;fm)}tii»enten 6e<f 
^^n, fHj^et nifin ftier ^m»ivii»* M^n finbet leinen ®riif bamn^, 
hmA V^Vt^^n b^ ^er mifffi ttfica^tt^ ^ele^ret obe;: ergiii^et toirb* 
<Stne biQige SSerad^tung ber ^ai?t^i(e^ m^ anfrid^tige Siebi; jut 
2$a^r^eit nnb eine ebe^mfttl^ige 92eig|tng i^nr 93erbeffernng. bed menfd^f 
(u^in ©efd^Ieil^t^ finb bie lieb^n/^mfti^biaen (Sigenfd^ften., met^e bie 
)9a^ren ^or^Ag^ bicfec ®i?iefe w^mf^n." '3t>^nm $bimelbe(fe; tx 
oift^pf en ^e<irbeibe(fe af ben oDenfor fra ©dttingifd^e Snjeigen 
fffibbejjlfi. 

3 (|:.6r« ^. D. «iii^b^eim'd (^j^ttingifi^e f^ilof. ^ibtotijei^ Uh 
^m^^m 1750, @. aj--9S Ippfed en anmelbclfe, i ioitfen ©rmned 
3)ib^b toi;( e? angi^et* li^erefter figed: ,,aRan unrb ^fel^en,, ba| 
bie SOtaterien angenel^m ftnb, bie ^x. Don ^oQberg ab^nbeft, nnb 
ob toir glei(^ nid^t in aUen ©ebanlen mit bem ^m. 93. ilberein^ 
ftimmen, fo miiffen toir bod^ geftel^en, bag fie ooQ ®eifted, ©d^arf^ 
Jinnigfeit nnb Xnmut^ finb, nnb biejenigen il^re ^tit nid^t itbet an^ 
toenben toerben, toeld^e bie SJtii^e fid^ geben, biefe ^riefe mit Sebad^ 
inrd^nlefen/' 

3 g. 83. Sraft'd 9le»e t^eot. ©ibliotl^el, 34 @t, Sei^. 1749, 
^. 329—42 er tr^ft en (p^ngere 2lnmeU)clfe, nnbertegnet: ^. 3. 8» 
2:itlen, fom Spiftlerne ^er ^aoe foaet, er en Ooerfaettelfe af ben^ ber 
finbed i ben banfle Original. !S)et l^ebber: ,;9Ber don bed ^errn 366 

f&axon $oI6ergd @(j(|r{ften enoad mtfyc, q(^ fetne Suftf)){e(e gelefetr 
f)at, tt)irb fitJd titc^t lomtbent, bog lotr feiner in ber tl^olo0if(|eii 
^^ibliot^et gebenlen. SSer aber, oufgebrod^t bttrc^ biefe^ ober jetted 
Urt^etl Don tl^nt, Demtutl^et, n)ir tterben fdner ©d^rift er»ft]|ntn, 
nm fiir bemfelben ju tvamen, ber mtrb gang anbet^ nrtl^ilen^ loenn 
kpir i^nt ben erften SEl^eil bet ^otbergifc^en JBrtefe, ber bidder nur 
erft im !Deutf(J(|e fiberfe^t tft, bef(!^reiben/' t>ttpaa fetger et temntelig 
ttbfarligt 9?eferat af $Dlberg6 religieufe og moralfle Unjluelfer; Sn^ 
ntelberen er i bet ^ele tilfrebd meb bem, men inblober fig ilfe paa 
nogen egenlig Jlritit. 

3 JBeder'd S:i^eo(ogif(J^er JBfid^erfaal, I, Sena n. 8eip)ig, 1749^ 
©♦ 768—81 er tr^ft en tengere Unmetbelfe, nnberlegnet: 8. ®. 
Unmelberen af bi^fe „85ennif(l^te SBriefe" gjier ferft o^jmcerlfom jjao;. 
at be et anbet ®teb ere b(et)ne onttalte nteb en Dibtteftigere Zitel^ 
nten l^an antager bog^ at bet ntaa txttt ben fotnme 9eg, font fyxn 
^ax for fig. Det beftaged, at ber iffe er angioet Snbl^otbet af ^oert 
f&xtt>, Slnm* fammentigner $oIberg6 9RoraffIe S^an!er meb (Spi^tlttnt^ 
begge ©trifter (igne l^inanben, men ber er meft 9l\ft i (S))iftlerne* 
@(rioemaaben er bef)agetig* SKoratfle !CanIer er rigere paa dbeer^. 
men ogfaa rigere paa ))arabojce @(ttninger, i (E))if!Ieme er $o(berg^ 
©frioemaabe, etter maajle Oberfoetteren^, renere og fl^benbe. „I)er 
^. S3, bejengnet faft anf aQen ©eiten^ ba^ er e^ mtt ®ott nnb ber 
9}etigton aufri(j(|tig meinet; tt^oran tt)ir antJd nid^tUrfadle jn jn)eife(en 
finben. SDie beft&nbige SCbkoed^elnng ber SD^aterien er^bl^t bie Snft 
nnb Sinfmerlfamteit ber Sefer." (Sfter et fort Ubbrag af aOe be 
SSreoe, ber falbe inb nnber SCib^flriftet^ Omraabe, ftged: „9iM bem 
angeffl^rten n)irb man fc^on erfel^en^ ba^ biefe JBriefe n&iilxdf nnb 
angenel^m jn (efen finb^ obgleic^ bie ®adfm nnr furg oorgefteQet 
loerben^ nnb ba^ eignej^n)eitere 92at^benlen ber Sefer erforbern^ rotlift^ 
fie berbienen^" ^aa^ollanbf! nbfom $oIberg« (g|)iftler i Hmfterbam 1768— 72* 
2:itlen pm forfte 83inb er folgenbe: 

YerzameliDg van Brieven, over verscheide historische, staat- 
kundige, boveDnatuurkundige, zedekundige, phUosophische, alsmede 
boertige Stoffen, (Waar onder de verdeding van des Schryvers 
Blyspelen, en inzonderheid een Byvoegzel op de Reize van Klaag 
Klim:) door wylen den Baron Lodewyk Holberg, in leven Pro- 367 

fesfor der Historien : Ouderling en Rentmeester van de Academic : 
Asfesfor van het Gonfistorie: Lid van de Eoninklyke Societeit 
der Weetensfchappen te Eoppenhagen. Eerste Deel. Te Amster- 
dam. By Steven van Esveldt, Boekverkoper in de Kalverftraat, 
het derde huis van de Roomfche Rerk de Papegaay. 1768. 

©uibct inbcl^olber 5£itriblab, Voorreeden, Inhoud der Brieven 
van dit eerste Deel, 8 Sbl, ^cjft 464 ©©. goratt bet farpc ©ret) 
Icefed Ot)erffriftctt : Verzameling van Brieven, over verscheide hi- 
storische enz. stoffen. 

•Tweede Deel« ublom 1769. STitlcn cr fom farftc SDcl^, fun 
ftoat bcr mtbt paa ®iben i ^arent^cfcn: Waar onder een vervolg 
op des Schryvers Leven. JBittbet inbel^olber SEitetblab og 3nbl^otbd<' 
fwtcgnelfc, 6 «L og 480 ©©• 

«Deerde Deel« ubfom 1770 meb STitel Itg be to fotegaaenbe 
SSinH, lun Icefe6 i ^arentl^cf en : Waar onder een nadere Befchry- 
ving van des Autheurs Leven, en verfcheide ftukken, ter ophel- 
deringe van deszelfs andere Schriften. S^inbet inbel^otber STitelblab 
eg 3nb]^oIb«angit)eIfe, 5 Sdl og 538 @@. Zti^. 

• Vierde Deel« ubfotti 1772 ttteb SEitel fom be foregaaenbe 3)ele, 
fun Icefee i ^areutl^ef en : Waar onder ^^n over de Vryheid van de 
Drnkpers, als mede een eigenhandige Brief van Eeizer Maximili- 
anus II. nopens geloofs-zaaken, de Barbaarsche handelwyze om- 
trent de Hugenoten in Yrankryk, en het gepleegd geweld in de 
Nederlanden. JBinbet iubel^olber SEitelblob og 3nbl^oIb^Qngtt)eIfe^ 
6 ©L og 539 ©©• Zqt 

•Yyfde en laatste Deel« ubfont 1772 uteb SEitel fom be eorige 
^tU, fun Icefed i ^Qtentl^efen: Waaronder't vervolg en slot van 
des Schryvefs Levensbeschryving; en deszelfs beoordeeling van, en 
gedagten over het werk van Montesquieu, lEsprit des Loix, in 
verscheide Brieven. ©Inbet inbe^olber a:itelblab og 3ub]§oIb«* 
augiDelfe, 4 Sdl og 444 ®@. 2:ejct 

!Cet er ben t^bfte Doerfattelfe, fom Hgger til ®runb for benne 
l^ottaubflc. Sigefom i ^in l^ooe €|)iftlerne i l^bert ©inb feloftoenbigt 
gebenummer. 8[f og til er bet i eu iRote ^enoift til |)olberg« ®fue* 
fpil eDer anbre ©frifter t ^oUonbfte Doerfattelfer. dt ftort gortrin 
fremfor ben t^bfle Doerfattelfe og ben bonfte Original l^at ben l^ol* 
lanbjle Docrfattelfe oeb be Snb^olb^angioetfer, fom lebfage l^oert ©tnb. 

gerfte Del onmelbte^ i Nieuwe vaderlandsche Letter- 
Oefeninge, III, Amsterdam 1770, 1, ©• 277—82. SDer gtoe^ 358 

SCf trebie SCome: iRr. 188, 189, 190, 192, 193, 196, 197, 
205, 215, 221, 222, 223, 226, 228, 238, 243, 245, 249, 250, 
267, 263, 267, 276, 277, 283, 286, 287, 291, 293, 298, 299* 

%f fierbe Zomt: 92r. 303, 307, 311, 326, 328, 334, 341, 344, 
345, 347, 349, 353, 358, 360, 366, 373, 374, 382, 383, 389, 
390, 392, 393, 395, 398, 408, 409, 419, 422, 424, 430, 434, 
436, 437, 438, 446. 

Sf femte Zome: 9h. 447, 476, 490, 496, 497, 505, 539. 

!Qer ftemfom forfljeaige SbtmetbeCfer af ^abriciu^'d UbDatg af 
(Soifttente, af I^Ditle felgenbe aftctfitt^^): 

3 Ugeftrift for ben eiiangelifle ftirle i !Qanmart, |K, 
1857, @* 408--9 figed: „^olbtxi^ (Epiftler, meb bered funbe traeffenbe 
S)oinme og t)ittige unber^olbenbe ghremftiUing, inbel^olbe faare 9)2eget, 
fom enbnu frembeled l^r fin Slnbenbelfe paa dore titlelige og literaere 
gorl^olb og dit Innne nbade en faa gadnftg ftriti! ooet bi($fe, at man 
ret maa gtebe fig Oder, at be, ba Originalubgaoerne ere fjelbne, nn 
et ftjionfomt Uboatg ere bleone gjiorte let tilgangetige for en ftorSoefelreb^*" 

3 goIlanb^Salfter^ ©tiftd^^Slibenbe 1857, 9hr. 240, 
lebber bet: 

,,$o(bergd (Epiftter ^ere i mange ^enfeenber til l^ond ntaerfoltgfte 
Strbeiber, {IJont be l^ibtt( ille ere bledne meget tefte, i @ammenligntng 
nteb (Somebieme, $eber $aard og %ield Slim. $or ben nteb ^oU 
berg i ^ordeien fortrotige Sctfer er bet intere^fant f^ Ugefom at 
gjore et mere pxit>at JBefjIenbtflab meb ben ftore SDlanb og falge l^am 
i ^dab ^an ticnlte og befljisftigebe fig meb i fit ftiUe Sammer t fine 
fibfte 9(ar, at gjenfinbe mange af be Zxxt, fom l^an anbetftebd mti 
f amme fnnbe Snne og trceffenbe SSittig^eb ^ar gjengidet, Z\)i attib 
fjenber man ^am ig|en paa ben (sgte @atire og flare gorftanb, ^dor^ 
meb ^an nben @taanfe[ fremftiQer be mennefleltge £)aarltgl^eber; a(brig 
er ^an trcettenbe eQer tjebelig. Wltn ogfaa tit 9[bneenlcedning egne 
bi^fe (S))tftler fig fortrinlig, og be maae tiltale (Snyder, l^did @mag 
iRe er bleden forbonrdet af 92tttibdromanend ofte nfunbe t$obe. SCl^i 
om enb 3)2eget bert namneft angaaer ^atibend @ceber, ©lille, URangler 
og i^eil, ^ar bog bet ^Qermefte, meb en Kben Soranbring nnbertiben, 
fin andenbelfe paa dor 2:ib, i J^diCCen l^derlen Icerb ^ebanteri eller 
,,^onnet Ambition'' eUer ,,))otttifI ftanbeftoberi'' ere nbeQenbte geil 
Pg ber er faa ftor Sfdqrting i 3nb^oIbet, at Sceferen iffe {an trcetted 

«iimeJbeJferttc i ©ertingffc Slbcnbe, 1857, 9tt.2dO, og i gt^dc»)often, 
1857, 9tt. 347, inbe^otbe 3ntet af 3ittete«fe. 359 

af JBetraetninger, ber unbertiben i fig fefo t>tl fmtne txnt ubet^betige 
eOer for o9 ingenlunbe n^e.'' 

3 X)agblabet, 1858, 3bc. 65, SiiQceg, anmetbted bette UbDatg 
af (Spiftleme tiUigemeb 3. 8 e bind UbgaDe af ^olbergd trenbe (Spifttev 
til * * ** Ubgat)en af bet fibfte S3cerl mtntt Stnmetberen er Icsrb, bend Sdt* 
rettigetfe dit ba ^ottt af^amgig af, l^borDibt ber for Siteratnrend og 
Siteratoremed @f^Ib er 2:rang til en faaban* Sommalet for Ubbatget af 
(S))iftlerne, at bet flat Donre til Sttmeentedning, er rent og {lart, ,,fefo 
om bet ille fagbed meb nbtr^Itetige Orb, )>i(be bet bog fremgaae af ben 
Ontfticnblg^b, at bet tun er et Uboatg af (St)iftteme, og at Ortl^ografien 
er mobemiferet''* !iDerefter fortfcetted faa(ebed: r,(Sfter at 9timeligl^eb 
tnaa nn bette Sorfog midt^Ifed, ba bet f^'oiUt paa en nrigtig i^orub'* 
foBtning; til 9[Imeenfodning er benne ®og nenttig ingenlnnbe ftilfet 
S)et flal ilte ncegted, at ben inbel^olber SlbfliQigt af Snteredfe, men 
benne Snteredfe er meb ganfle enlette Unbtagetfer af ben 92atttr, at 
ben er nben JBet^bning for ^nblilnm i SKminbeftgl^b, attfaa |nft fom 
,,9[(meentedning''. S(f 3nb^otbet {let og ret Ian man ooer^oDebet ifte 
l^aoe noget Ubb^tte, bet beftaaer for m [tor S)eel af temmelig ixMtUt 
Setragtninger, ber maaflee, ba be 6(eo {Ireone, oare n^e og Innbe 
^aoe noget 93cerb, men nn l^abe tabt ben, ba man faa ofte ^ar §j0rt 
bet @amme, at (En^oer Ian fige fig bet fetD* ^ertil lommer, at 
gombf (Btningerne ' for JBetragtningeme , bet l^ele f altifle ®mnb(ag, 
mangen ®ang oeb en fenere SEibd Unberfogelfer ere ittmt ocefenlig 
omftebte, faa at ben I^U htxpaa op^extt Signing ft^rter fammen* 
83etamler man frembeled, at $)otbergd i oidfe Stetninger faa eminente 
JBegabetfe bar af en faeregen 9latnr og nonrmeft re))rcefenterebe ben funbe 
SDtennefleforftanb og finbigt SRaabe^oIb, Sgenflaber, ber ere ®ttlb 
Dcerb i bet praltifte 8io, men fom ille oltib flaae ti( i ben ibeette 
©foere, l^oor be enbog ere nbfatte for at opixo^ht fom JBomeertl^eb og 
fr^gtfom etter brooleoom SDtangel paa ftonfeloentd, faa er bet aaben« 
bart, at en ©amiing af l^and Slf^anbtinger, l^ooraf en ftor !DeeI paa 
en eUer anben iDtaabe ftreifer inb paa bet fitofoflfle ®ebeet, ilte tan 
beoare blibenbe Scerb, at ben oel Ian l^aoe ftn 3nteredfe, men en 
Snteredfe af en fetunbcer iRatnr. 2)ette er netop SEilfcelbet meb be 
flefte af ©t^IIeme i benne 9og; l^oid ber ftob $eer eUer $ottI paa 
2:itelblabet, eOer be oare fhreone nn iftebetfor 100 Sar fiben, oilbe be 
ingen Scefere flnbe, be l^abe Inn SSonrb, forbi be ere af ^olberg og 
fremtomne paa ben 2:ib. §Rog(e l^abe en reent biografifl Snteredfe; 
htttt gjcelber faatebed om bem, ber (igefrem fortceOe Segioenl^eber af 370 

Son bet ^e^^it bet ®e(e^rtm, kion t^obgifc^n ®a(^n gn f^reibtn, 
tttib k)on benen Stotnonen; @. 592, (S|)« 44, 9Soit lungett ttttb atten 
$o(ice9«9tic^tern; @«602, dp, 38, Son bem bdfen 9latnreO mait^ 
Sdlder; ®. 607, (Bp. 33,. Son bem beften ©efd^macf in ftnnlic^en 
Dingen; @. 611, (Sp. 29, Son bem ^tn^en be^ Umgange^ mtt 
Sonern nm bie Sonbttht^fc^offt }n letnen; @. 617, dp. 27, Son 
ber ©onDerainitat; <& 620, dp. 2i, fBtanhtt>m fc^nbtic^e Ser^ 
t^eibignng ber Softer; ®. 627, Son ber f(^ftbti(^n Serac|tttng ber 
S:^oIogen ober (Bttfiiiiftn, ongaor flere dpiftttt; @. 632, dp. 14, 
^oUce^^iRegeln {nSbtfel^mtg ber 3rrenben nnb ©pdtter in ber Steligton; 
@. 638, dp. 13, Son Oc^ten ^otttid^; ®. 640, dp. 11, Son ben 
Sre^mftnem; ®.643, dp. 12, Son ber ^banterie in aUen ©tonben; 
®. 655, dp. 10, Son ben Wegein ber ^olice^ in Snfe^nng Der^ 
fi^iebener 9}eUgion9»Sern)anbten. ^indt ben^tter fomemmelig Seilig*^ 
^ben ti( at fremfcrtte fine egne SDleninger om aQe bi^fe ^mtfter. S:il ©lutning Ian omtale^, at ber i Staret 1838 anon^mt nb^ 
lom en (Sfterligning af ^olberg^ S))tftler, nemlig: „Snboig i^olbergd 
dpV[tttx fra Unbert)erbenen , angaaenbe abfliUige l^tftorifle, |)oIttifIe, 
moralfle, item fI|emtfomme SRaterier, til biDerfe ^erfoner. 9\0btn^ 
^aon, 1838. Ubgione og forlagte of Slnbr. ^. ^oft Zxtftt ^o9 
Sionco Suno." i 8% 32 ©©., meb Dmflog, paa ^ollfet tefe«: r,garfte 
$)efte. ^rii« 20 ©1/ Stm bette ^eftc nbfom, „®Iiemtfomme" ere 
bi^fe (Shiftier itte. gorfatteren tit bem er ^f). Si ^6 9. (dx^Uro, 
gorfotter^Seficon, @nppUm., HI, @. 645.) ZxUn H Stettelfe til femte Stnb. 

epiftet 472. !Cet @. 73—74 oftr^fte Sred of Sari ben anben 
of @ng(anb ubfom tiUige meb et onbet of lignenbe Xenbend ftro; 
eftcr 3acob ben 2lnben« ST^ronbcftigelfc meb STitcI: Copies of two 1758 erfc^iencn, bie ^oletnif ber Settfc^rift flegen ^olberg, ber at8 »or* 
liiufer ber ^l^^fiolratte nur bem 9(ferbau „tnttem ^ertV gngefcj^riebnt f^attt, 
1753.'' 361 

(Spiftlernc for ©antfunbct tneb be aBern0bt)n!btflftc 0|)l^fiiiinger otn, 
^trorfra be t treni forefomtnenbe ©itater of Ka^fijft 5fotfattere ere 
tagtte* Opforbringen fom mig wtnM, ba jeg bengattg tilbeled ilte 
l^aDbt giort noget fareget ©tnbimn af $oIterg og i^an^ ^hrtfter t 
trogeitfoml^elfl Wetrttng, ieg Qenbte tittt ^ofterg giermeni ?^ftf|)iHette, 
$eber ^aor^ og 5Wete ftfim, og jeg bar berfor tDtotfom/ om jeg 
fftttbe Ttibtobe mig paa bette 2lrbe|tc. amnobningett gjentoge^ tneget 
inbtrcengenbe, og jeg imabefmn ben enbelig. S)et forelom mig imibferttb, 
at bet oHbe ooere anfleltgt/ l^ot^ be Opt^^inger^ ^Dorom ber trar 
Stale, fuiibe blioe gioet i en noget tjibere SWoaleftof. 3eg foretog mig , 
l^erfor et meget ofbtleftigt ©tnbium af $oIberg« ©Irifter og ben 
famtibtge banfle Siteratnr, og mine (Sjccert)ter oojcebe fnart tif en an^^ 
fefig aWomgbe. Sflogen $ialp moibtog Jrg fra Sonferent^raab JfiJer* 
lanjf, fom ooerlob mig fine ooenfor omtatte 9lotttfer og tifiob mig at 
l^cnDenbe mig til l^am ftriftlig meb ^pettfimanl, mat ber \>clx 9^oget, 
l^oorom jieg enjlebe SSeilebning. Seg betjarer enbnn ftere fmaat Dftao* 
JBIobe meb faabanne ^ptft^maut og ©oar tit ferfte og ^g^nbetfen 
ttf anben S^ome; men |eg moatte ftanbfe meb at forelcegge mine 
&p0x%maai, ba JBerlauff^ 6^n iffe mere flog til. t)a jeg oar 
r^ffet fan langt frem meb mine gorarbeiber, at jeg fnnbe ^entenbe 
mig officieft tit SamfnnM og forefperge, om bet oilbe befofte Ub* 
giDelfen af |)oIberg« (Spiftto forf^nebe meb ^Inmcrrfninger fra min 
^aanb, inbgao }eg et ^orflag om Ubgioeffe^maaben og en i^reoe paa 
mine Shtmarfttinger. ®et i benne Slnlebning nebfatte ©ebemmelfe^* 
Uboatg, beftaaent)e af (S. ^tong, »r. 9?oDfing og S.Sf. t^orifen, 
afgoo unber 4. 9?ooember 1862 fin ©ctomfning, tr^tt i ©amfnnbrta 
Sar^^efte for 1863, i $enl^oIb til i^oillen ntit Silbnb mobtoge^. 3 
llor«l^eftet er ben ^lan aftr^t, fom ieg l^oobe tagt for Ubgaoen, 
^lanen er i bet $ete bteoen f nlgt ©fnlte bet ftnbe6, at ber er flWangler 
t i®iennemf0reffen af ben, maa bet tageiJ i ©etragtning, at Ubgioeffen 
l^dr ftaaet paa i ^enimob 13 3(ar, at ben l^ar octret ^anbfet og iftf^ 
brnbt mange ®ttnge, at ber if!e fjelben er fortoBet 2ttoaneber mettem 
en ferfte og anben, eOer en anben og trebie (Sorrectur, og at feCoe 
©piftlerne meb bere« faa mangrfiWgt og afoejtettbe Sntl^olb frtmb^be 
gob Snlebning baabe tit at fortabe fig i @nfett§eber og tit at tabe 
bem gtibe forbi. $ft)ab fcrrHg fentte ©inb angaflr, fom i Drtginat* 
nbgaoen nblom efter ^olbergd !t)ob, ba l^ar jeg mnattet bel^anbtt 
STejten meb en iffe ringe gri^eb. SDet tibligere omtalte fragment 
af $otberg6 SRanttftript inbe^0t%er fdtn^n bet ©t^ffe, font ft lUM 362 

ubflettet, et ©t^tle, font er tr^It, og ben fljiabedtafe fBlaaht, paa 
l^t)ilfen ZxtjUninitn af bet er flet, tiUigemeb be ntangfotbige nfor^ 
ftaaetige ©teber, font ere f)n:ebte mnbt ontlrbtg i Xejcten^ gjiar en 
UbgiDer Ubet betosnlelig beb at foretage 9tettelfer* 3eg l^ar ^aDt nb^ 
ntoerlet ^icAp i benne ^enfeenbe af $r* %. S. Siebenberg^ font 
^or t)ift ntig ben 93en(igl^eb at tage !Qel i Sorrectttrlcedningen, nnbct 
l^bitfen Stetflrioningen i bette JBinb er bragt i Ot)erendftentntetfe nteb 
be foregaaenbe JBinbd* £)et onttatted i $tanen, at ber i fentte l^tnb 
flulbe git)ed en alminbe(ig ODerfigt oDer (Spifttemed 3nb^oIb. 3)et 
l^aDbe t)(eret ntin Zanlt, at benne Ooerfigt fluCbe ^aoe l^aDt et ftarre 
Omfang, faatebe^ at Spiftlerne bleoe ftiOebe i Sorl^olb til ^otbergd 
obrige ©Irifter, og ber bCeo gibet en OhrentftiUing af ^olbergd $or§o(b 
til be frentntebe Siteratnrer; men {eg ^aDbe fat mig en DpgaDe, font 
leg itfe (nnbe (afe paa en tilfrebdftiUenbe SRaabe^ j[eg l^ar berfor inbtil 
oibere o|)gidet Ubarbeibe(fen af en faaban Ooerfigt. — gerfte JBinb 
ttbfom i Sfteraaret 1865^ anbet i Soraaret 1868, trebie i Soraaret 
1871, fierbe i gfteraaret 1873, fentte i gfteraaret 1875* 

!(f forfte ®inb fremtont en Slnntetbelfe i SoKetd %t>U, 1865, 
92r. 256, fireden af ben fantme gorfatter^}, font i 1858 i S)agbtabet 
^adbe anntelbt gabrieind'd Ubdalg af 120 Spiftler* „@|)iftleme'% 
fige^ ber, ,,^0rer til be JBager, ^did Sorfatterd 92adn garanterer en 
begeiftret 3RobtageIfe ^od aQe Sntoritetdtilbebere og aOe be 9)2ange, 
ber finbe bet befdemmere at fnalle efter bet engang 9(ntagne enb feld 
at nnberfage og bantnte. 3ntib(ertib bel^eder man ttle at ^ore til 
nogen af bidfe ftla^fer for at finbe fig tiltalt deb J83ogen. ^iftnot 
inbel^olber ben SlbfliQigt, ber nn maa anfeed for albe(e^ foro^lbet, og 
Snbeet, ber ille l^ar 3ntere^fe i og for fig, men (aaner fin ©knbd 
fra f$orfatteren, men ber er bog tiCbage ilfe Sibt, ber Innbe Icefe^ 
meb gomoielfe, feld om bet dar fremfommet nn og l^ibrai^ fra en 
nbetjienbt $erfon, og abfliUigt iOtere, ber faaer ^et^bning deb bet 
S^^, bet lafter Oder !Datibend titeraire t$orl^oIb famt Oder Sorfatteren« 
aanbelige ^erfonlig^eb. S)et er en SRcrfte ©maaaf^anblinger om be 
forf(ieQigfte ©jenftanbe* ^er finbed natnrdibenflabelige Unberfegelfer, 
fatirifle Ot)fatfer, poliafle JBetragtninger, ^iftorifle ^araOeter og 
ftaralteriftifer, dibenflabetige ftritiler, polemifle SIrtiller, moralfle 
ftompenbier, men fornemmeUg Slf^anblinger af t^eologif('t)l^ilofop§ifl 
92atur. SSiftnot er i^orfatteren ifle fri for at tage feil, ^an er i{fe 1) €^aabibt Mt9, oav benne Unmetber dtnbotf 9arbeTg. 863 

fjetben intonfetDent^ og l^an^ Seining er jiuft tl(e altib ben b^bf 
ftnbigfte^ men ffan gjier bog i bet ^ete taget et forbelagtigt Snbtr^t 
font en fleerftbig bannet ^erfontigl^eb meb ftor Slanb^IioKg^eb^ onrlig 
©trosben efter @anb^eben og en ^nntanitet og Sorbom^fri^eb^ font 
bengang fjexU til ©jielbenl^eberne. !Det f^ne^ nnbertiben^ at f^an il(e 
figer fit fibfte Orb^ men af i$r^gt for ben bengang faa moegtige og 
^irlfomme tl^eologifte $orI|(ettretfe^f9ge ttlbage^olber fin fanbe SDiening 
eOer brnger faa Dage og tt)et9bige Ubtr^I, at be titftebe en for{I|e0i0 
t^ortollning ; blioe l^and 9iefnttater berfor ftnnbom noget ntilfreb^^ 
ftiQenbe for 9intibend S^cenlning, (an $orfatteren maaflee i((e faa 
ganfle fjielben ^ade ftrao paa en @Iagd 9iabat i iSebemmetfen^ ibet 
l^on i SJirleligl^ben ftob l^oiere^ enb f^aM Srbeibe t>eb en lefelig Sdt* 
tragtning (aber formobe". $aa 2:9 bf( nblom Spiftterne to ®ange. ^erfte ®ang nbtom 
be meb folgenbe Xitzi: 

f)errn SnbDigd gre^l^errn Don ^olberg SSermifd^te ^iefe« (Srfter 
Z^eiL (S:o))en^gen nnb Sei)))ig* Sbttf Otto S^rifto))^ Ben|et, 1749* 
S)ette :iBinb inbe^otber paa 7 ^iBfabe og 480 @iber gortalen og 
JBreoene 1—80. Slnbet S9inb nbtom mtb tignenbe XM 1750, bet 
inbe^olber paa 520 @@. 101 S9reDe. !iDi^fe ^aDe iffe — og bettc 
gjcelber ogfaa for be fatgenbe Sinb — bet famme forttobenbe 9htmmer 
fom i ben banfle Originatnbgade, men en egen ^etegnetfe fra 1— 10i« 
2;rebte 9inb nblom 1752 meb famme 2;itet; fun er ber tilfojet: 
%ttd bem !iD&nif(^en ind liDentfd^e iiberfe|}t. "^aa 560 ®@. inbe^Iber 
bette ®inb 115 ®reDe. f$|erbe ®tnb ^ar famme ZM meb ZiU 
fojielfen: 93ierter nnb letter %f)txl Snd bm IDanifd^en in^ !{)etttf(^e 
fiberfe^t Sei^gig nnb So))en^agen, 1753. !Det inbe^otber t)aa 508 @@. 
145 Sreoe. ^emte S9inb ^ar famme 2:ite( meb Siilfajielfen: Siinfter 
nnb (e|ter S;^eiL %M bem IDanifd^ in^ !Dentf(^e iiberfe^t Sopen^ 
^agen nnb Sei))iig 1755. !iDet inbe^olber 4 JSIabe og 503 @@. 
JBreDene^ Slntat er 100. 3 benne femte !S>el er o))tagen IDebicationen 
tit ©ret) Slbam ®ottIob WloUU og en ,,9Sorrebe be^ Ueberfe^er^''. 
S)et fige^ l^er, at be tre forf^te !t)ele og ben femte !!)el ere oDerfatte 
af famme Wtanh, men ben fierbe er oDerfat „t)on einer fremben 
t$eber". Ot^erfcetteren nbtaler fig paa felgenbe SOtaobe om (S))iftteme: 
r^SieUetc^t fd^eint bie @(^reibart an t)erf(l^iebenen Orten, ein toenig 
gar }tt fre^ }n fe^n, nnb nic^t aUe toerben bem Urt^eil be^ fetigen 364 

, SSerfoffcr^ btird^gc^etib^ be^ffid^teti, toie i^ benn fclbft in »erfi!^iebencn 
^t&dtn t)on benifelben ab}umei(^en Urfod^e ju ^Bett glaube, nnb 
bie ^in ttttb toieber Dotlommenbe Hu^brfitfe f&t got }U fc^atf ttnb 
uneingefd^tSttft l^alte. 3d^ ^abe abtr bennoc^ bidig Oebenten ge^ 
tragett, l^ierintt etioa^ }U finbertt, unb bie Dieten €(^5nl^tm, mdi^e 
ber feligc aScrfajfcr fonft aKctrt^atten ongebrod^t, bie teife Sdtnx^ 
t^eititng^fraft, bie tiefe (Sitiflcl^t, ber ntitittere t&Hi, We gefftfftgm 
Settbuttgen, unb bie glftdlic^e ®o^( bet &n6)et(, bebeden biefe^ rei(^^ 
lid^ toteber, nnb tterben ben 8efer blefe^ atte« lei^ft bergeffen mad^/* 
DDerfatteren Dit iWe fottatte noget oni bemie meb Wette beunbting^* 
Donrbige SBlanb, ba aOerebe faa nttmge ^ntne ete bef!{(tftigebe betnteb^ 
— ^ttojn idj bieSeid^t, toegen bt^ tnit il^ ge^abtett \>tttxanttn Utn* 
gong^ fonft nid^t gon} nngefd^idt fe^n bbrfte* t)it (StDtgfeit fytt 
ol^nebem fd^on Idngften^ fein JBilb in intern Ztmptl aufgeftefft^ 
iOannemarl abet toitb febergeit bie Slf(^e eine^ SRonne^ Dere^en^ 
mliftn toflrbig gu erl^ebnt ein anbter ^olberg erfobert »itb." ^ot^ 
berg^ ^eb^bag er urigtig ongioet at Donre ben 24. ^ebruar 1754 
fflebetfor 27. Sannat, nafttrligDi* eftet gottafen i ben banffc femte Some, 

<gt O^lt^f trtJfom 1760 i: gleirtbnrg utib ?ei|)3ig, be^ So* 
|dnn e^ftop^ ftoxtt, unb in Vlttna in Jtorftftidien j^iie^erlaget* 
1. 4 ©I. og 416 ®©,; II. 4«8 ©@.; III. 552 ©©•; IV. 510 ©©.; 
V. 5 «I. og 503 ©©• 

Cberfortteren bor ®^nbiht« ©e^tg anguft ©etl^orbing i %bet 

3 @atoiu«*« gftrbtt Stbningat 1749, ?Rr. 32, ®. 127 et 
ben ferfte !DeI af ben t^bfle Doerfttttelfe of Cpiftleme anntetbt font 
ttbfomnten, uben Dibere Dmtale; i ©etel^rte iRod^ric^ten, Stoftodt 
1754, ®. 99 er fjerbe !Del onweftt fom ubfomwen* (5Ber« er fun 
fi«:fh J)el of fetfte Ubgot^e Meoen onmefbt, nten^ba ogfoa i flere 
Itterorre lib^jlfriftet. 

3 ®i)ttingif(^e gele^rte anjeigett 1749, ®; 135—86 
fortfommer en fort, nteget onerfjtnbenbe Rnitietbetfe: „SD?on finbet 
in jebem berfelben ettoa^, tt>obUrd) bet 8efer erbouet, belel^ret, ergMjct 
Urtb 3tt weitetm Wod^bendten geleitet ttirb. ^. $. folget belonntet 
moffen nid^t bem ^reiffenben @ttonie let l^etgebta(^ten 16oruttl^eife$ 
after er beftilnnet fie oud^ nlfiit ttnt ttncr $t%e, bie bell Sefer bbfe 
tuber t^brii|tid^ nroc^et, on ftott bo| er ilberffil^t, befel^et, unb ge^^ 
btffert »erben foO. Sine oufrit^tigc Siebe jur CBo^t^it unb sut 
©efferung bea tttenfd^eri ®efd^tet^t« flnb bie lieben^'mfttbtgett gfibeti* 
f4«ift^/ ^^^ ^^^ ^^ ^^^f^^ Stiefen ml^tnitrvmet €bVt Ctnfaft u«b 365 

tin ^mxttifitx anmut^iget @^et2 fto& bad ®ettHittb, tvorin ^. |)« 
feiiu ^a^y^eiten mtb aRe^nungen eingelleibet fyxt (Sinige aSaterien^ 
koelc^e cine <£(adfe Don Seuten betrejfen, nntcr miiftxi Derfc^iebene 
biejenigen, fo mit t^nen nid^t eined tinned finb, t)tta^ttiS) unb 
f^mfpflic^ )tt begegnen t)flegen, onftott bag [ie btefetben ntit tti^iw 
®x&nhtn unb ©anftotiit^ ju red^te meifm foUten, [inb befonberd be^ 
l^utfam^ befc^eiben^ unb mand^mal btoi l^iftorifc^ t)Q|:getragen/' 

3 9%eue 3^itungen Don geU^rten @o4en, SMfjig^ 1749^ 
@* 123-24 er forfte !Cet amnelbt fom ubfommen* ®. 611—12 ex 
ben omtalt (ibt toengere, et (ort Ubbrag er giDet af |)oIbergd f^ortatie; 
^9ln9 ber (i)ottedgeta^{eit finbet man ffitc mnii, inbem btog einige 
^SteO^n, fo in ben ft^vifl^n ^ttUn bed ^rn. Serfafferd ttlintfxt 
tt)erben> no(j^ Meit(«ufti|||i^ aii#gcifii^v.t^ n^h bie SOZeinnngen ber ®£i« 
Uif^tfn 46 fttti4Fi& contiogentibus l^if^ifd^ Dorgetragen n^erben." 

3 9la(^tefe, jn b^m Slndjug and alUn 2:^ei(en ber 
neueften (S^t\^iS)U mit be^gefugten (SrUutertrngen auf bad 
3a^r IW, (iohn%, @. 262—64 («fed i ^n 9,mt\i^iiP fdl^ptbe Se^i 
bdmmetfe; „S|^m |l^rifte<(,. m^e «Hd< Uofen ($;9m))](im«nten ben 
M^n^ fH^et in(in l^er otri^^bc^d* 9Ran finbet leinen S9riif bamnloe, 
bn^4 tt^^^eti bfir Sifer ni^ij^jt erbis^el;^ i^nUl^ret abc^c: erg4^ mirb* 
€ine biUige S3erad^tnng ber S^^ml^ite^ etnt aufrulgtige Siebi; jut 
SSa^^eit unb eine ebelmilt^ige 9>lei^nft ^nr 93erbefferung, bed menfd^y 
(id^en ®t\6)its^t»^ finl^ bie iith^n/ftsiiafhi^n ^igenfd^ften., toeb^e bie 
)9al^ren ^orjAge bicfec ^viefe attdmd^n*'' S)enne Sbimelbetfe, <r 
Diftnot en ^earbeibelfe af b^ ooenfor fra ©dttingifd^e 9n}eig^n 

3 $6r« ^* t).^ Sinb^eim'd (S}j)ttingif(^e f^ilof. ^ibUt^ef^ Uh 
^fMtnqo^ ;750, @. 31^39 ((efed en «nmelbe{fe, i ^Ditfen S&tmm 
3]|b^tb {oi(^ ei: aqgi^et. !$>erefter figed: „a)2an nntb vfefftn^ hfii 
bie SRaterien angenel^m finb^ bie $r* Don ^oQberg abl^nbett^ unb 
ob toix g(ei(^ nic^t in aOen ©ebanlen mit bem f)rn* 93. ilberein^ 
ftimmen, fo miiffen toix boc^ geftel^en^ bag fie DoU ©eifted, ®d^arf^ 
Jinnigleit unb 9(nmut^ finb^ unb biejenigen i^re 3^it nic^t iibel an* 
ttenben ^erben, ^etc^e bie ^Rit^e fid^ geben^ biefe ^riefe mit ^ebod^ 
.burd^jutefen." 

3 %. as. Sr(^f t^d 5Reue t^eot. ©ibliotftef, 34 @t, geipa- 1749, 
^. 329—42 er tr^ft en tongere 5lnmetbelfe^ unbertegnet: $* S. i. 
ZxtUn, fom (Spiftlerne ^er ^aDe faaet, er en ODerfcettetfe af ben^ ber 
finbed t ben banfle Original ^IDet^ebber: ^^SBer Don bed ^etrn Itatiitmgifier. «6babte, 3., I, 207, 896. 
%66a« I, ec^a^, m, 193, 40S. 

— n, n, 96. 
f[(en'(S«ta, I, 141, 377. 
b*«Mancott«t, «. ?., rv, 189, 

430. 
«bttlfat«bf^ IV, 14, 405. 
m^benua, Y, 56, 809. 
tcinb^ttue, IV, 15, 406. 
«bela«, S. @., IV, 264—66, 

440. 

n, 169, 894. rv, 223. 
atftcoqtte, fW«fl., in, 148—51, 

897. 
aitetom, ®., rv, 280—82, 448. 

V, 46-49. 
mbtxtai 9RaattU«, I, 158, 387. 
|Hciatu«, a., n, 30, 849. 
f[Ictbtabe«, I, 46, 860, 234, 236, 

250. n, 107. 
«tej«nber VI, IV, 327, 449. 
aiejanbei ben @t., H, 20, 844, 

38. ni, 123-28, 131—40, 

187, 40a. V, 117, 126. 
fUfon« X, IV, 81, 417. 
a«t6tofl««, II, 300, 428—29. ilmerictt« 8ef^«tiu«, V, 43, 807, 

149. 
KoMj^ion, I, 146, 879. 
Slntdborf, 9tic., in, 79, 886. 
%na(l^atfi«, ELI, 129, 891 
Uno^manbet, n, 136, 882. 
«nbrea, 3o]^. »al., IV, 224, 

484. 
lima, a>tonntnB af (£ng(anb, IV, 

268-70. 
%nm Cbena $0^er. III, 76, 

886. 
Knne ^attemaser*, in, 306, 422. 
flntoniufl [Thesaurus], m, 65, 

884; fe @t()>l^anu«, $. 
S)>oaobotua ©tamntaticud , V, 

175-76, 821. 
%ppm, IV, 67, 418. 
«we|«au8, I, 128—31, 175. 

IV, 21, 185-87. 
«r^t(o(^tt«, I, 146, 380. 
flretinud, ©uibo, I, 148, 880. 
«rtoflo, n, 266, 421, 
«rijiar«]^u«. m, 41, 879. 
arifltbe*, m, 68-69, 343. IV, 

21, 23. 
«rifli»»>>u8, IV, 252, 439. 376 flrifio|>]^aned, I, 51, 360, 146. 

m, 3, 873, 95-97. IV, 

104, 421. V, 16. 
«rijlotcIc«, I, 108, 137, 175, 

176, 181, 272, 294, 311. n, 

147. IV, 14, 181, 230, 241, 

317—18, 377. 
Kriflo^enn^, I, 146, 880. 
arminiu«, 3., H, 174. HI, 164, 

400« 
ariiDlb, of S^bef, II, 312, 431. 
«rnolb, ®otfr., I, 372, 258, 405. 

m, 213, 406. 
«rrwn, H, 109, 370. 
«rtu«, ®., V, 222, 323. 
b'«r\)icuj, 8., I, 164, 389. 
8l«Ioctt« («yelfen), S., I, 324— 

25, 430. 
«t^cn<ett«, n, 58. HI, 46, 881. 

210, 406. IV, 293, 444, 346— 

47, 462—58. 
attjureffi, ®. «., n, 121, 877. 
augufKnu^, I, 124, 874, 267, 

407, 289, 417. in, 54. IV, 

15, 406. 
«\)crtoe«, IV, 14, 406, 79, 416. 
«yel S^orfen, I, VI, 840. HI, 

233. 

»acon, 8raitd«, III, 350, 429. 

IV, 165, 167, 426, 177, 182. 

— , Woget, V, 120—21, 816. 
©ajer (»099er), aRattl^latf, IV, 

25-28, 407—10. 
»arte^rac, 3., n, 300,429. IV, 

125, 423. 
aSortot, 3., V, 222, 324. 
»otIette, @., IV, 363, 466. 
Sdtteiid (i>dn eatxU), S., IV, 

333, 460. 
»atoiiiii«, (£., IV, 276, 442. Qart^olud be @a^oferrato, IV,. 

340, 461. 
»a^le, Pierre, I, 1-8, 341, 14, 

347, 71, 72, 79, 80, 366, 373, 

113, 121-23, 131, 376, 160— 
51, 383—86, 165, 156—59, 
387, 178, 307, 417, 480. H, 
101, 868, 168, 898, 260, 419. 
m, 90—91, 889, 151, 154, 
172, 310. rv, 15, 406, 17, 
35, 411, 44, 47, 53, 57-63, 
87-88, 93, 175, 177, 275, 
355, 464, 386-90, 469. V, 
84, 106, 112, 316, 199, 211. 

be (a QeaumeOe, S. %., I, 867, 
386, cfr. V, 383. V, 86, 812. 

»eauttii, ®., in, 341, 428. 

»edet, 28., H, 73, 864. 

»e«er, »., H, 52, 63, 866. 

»enarmin, «., IV, 40, 412; 

aettocq, $., m, 329, 427. 

»enferabe, 3., in, 341, ^8. 

Serentfen, «rent, in, 39, 878. 

©latfmore, «., IV, 180, 428. 
V, 84, 312, 285. 

QIattca, 2)Toitnin9 af Sfranhtg, 
IV, 88, 418. 

aionbcl, g., n, 67, 862. 

»Iub, V, 261, 327. 

Seerl^te, ^., I, 307» 

»oeritt«, in, 383. 

8otfeau, 91., I, 48, 360. n, 64, 
360. in, 131, 394. IV, 9, 
404, 86, 418. 

eolton, ^ertug af, n, 162, 892. 

IV, 141, 424. 
eoreQud, @., ni, 66, 888. 
^odnton, as., V, 222, 823. 
»o«fuet, 3. »., n, 186, 188— 

89, 397, 398. IV, 388, 469. 

V, 75. 377 Sonrb<(ot, $. 2K., in, 94, 389. 

»r«^e, 1^0, rv, 81—82. 

»rttttt«, a». 3., IV, 67—68. 

©n^anoti, ®., IV, 76—77, 416. 

SttbbenS, @. fS-, n, 164, 393. 

»nbeu«, ®., II, 170, 894. 

Snlgarufl, in, 81, 888. 

Snrnet, ©ttittert, IV, 100, 421, 
141. — ($feut)oni;m for 3)( la 
©erre) V, 61, 309 (fml. n, 
222, 407.— Stromas, 1, 18, 849. 

Kvaitc, f[. ®., n, 169, 394. 

mi)m, 3ac., V, 156. 

(JafigBlft, I, 62, 63-66. n, 

107, 870. V, 126. 
daUimadfut , %v. OtQcb^ngger, I, 

238, 401. 
Sa(oottt«, «., m, 80, 887. 
Safein, I, 166, 163. V, 211. 
Sarabeti, SB., rV, 77, 416. 
6a«H)]^ttJjfen, Z. «., I, 227—28, 

399. 
SatR)>Totiu«, $(Ifl«n, I, 162, 888. 
eorbanB«,^.,1, 168, 887. n, 210. 

tV, 79, 416. 
Sar( I af englanb, I, 85, 86, 

268. rv, 147-64, 208. V, 

72. — n, I, 85, 86. IV, 

147—53, 209. V, 72—75, 870. 
<S<irI rv, ben &mntU af $tan!» 

rig, m, 324, 4S6. 
SatI V, af ®)>aHtett. I, 21. 
Sari IX, af ©tjtrig, IV, 292, 

448. — X, IV, 365—70. — 

xn, in, 131—40. IV, 

365-70. V, 267. 
Sam«abe«,1, 61, 868,131— 32, 876. 
Caron, g., V, 78, 311, 107. 
Sartejlu*, I, 133—37, 179, 

181—87. n, 146—47, 149, 167. IV, 17, 118, 182— 

83, 241. V, 44. 
@a«{loboru«, n, 31, 349. 
Sa«fu(<n, Shrift., I, 180, 391. 

n, 230, 409. 
(5atolbM«, rv, 179, 428. 
Sato, SW. ^orclu«, I, 61, 360, 

212, 396. n, 108, 261, 416, 

320, 488. m, 197. 
SeljlM*, «., V, 64. 
Selfua, I, 203, 893. HI, 256, 

411. 
S^amiQarb, V, 281. 
Sl^arbin, 0., n, 80, 366. UI, 

102, 890. 
S]^arIe»oi|, % §. 7c,. be, lU, 11, 

374. V, 97, 98, 107, 818. 
e^rton, ¥., in, 309, 422. 
S^Ubre^, 3., IV, 362, 454. 
S^rijttan I, V, 249, 825. — U, 

IV, 74, 415. — ni, rv, 75, 

314_17. _ IV, in, 141— 

42, 897, 143—48. IV, 349 

(Uir tt( 9tn<(anb), V, 188. 
Sl^ri|ltan, (Sthiiftop af SRaiti), 

n, 307, 480—31. — I, S^ur* 

ftjrjl* af «a^en, IV, 194, 

431. 
S^rijitna, !l>Tonntng af ©oerrig, 

ni, 94. 
S]^rt^{l)>)>tt«, I, 61, 868. m, 311, 

322. 
S^r^fofioma«, I, 67. 
siiA, I^cin., I, 10, 844. V, 59, 

155, 819. 
Skero, SR. £., I, 51, 860, 112, 

873, 115, 878, 124, 175, 891, 

216, 896, 217, 897, 294, 418. 

n, 77, 107, 108. m, 41, 

129,134,894,218, 244,245, 

410, 291, 367, 481. IV, 14, 378 54, 413, 94, 184, 429, 294, 

320, 448. y, 160-63. 
Slaube, 9f., IV, 383, 459. 
eiaubiu^, I, 63—66. IV, 234, 

436. 
element XI, II, 305, 430. HI, 

149, 397. 
SIcricu«, 3v I, 8, 3il, 14, 114, 

140—43, 377, 193, 325, 341, 

847. in, 81, 387. IV, 17, 

50, 58, 62, 91, 419, 297, 444. 

V, 112, 315. 
eojet, $. 3., IV, 366, 456. 
Solb, ^]J., V, 105, 314. 
Solbcrt, V, 281. 
(5oHin«, SI. I, 10, 344, 30. rv, 

171—75, 426. V, 59, 61, 165. 
6oIumbu«, V, 42—43. 
SoIumeHo, I, 212, 396. 
Sominaud (SommineS) $. , II, 

163, 458. IV, 7, 111. 
Sonbe, IV, 158. 
(Sonecte, £^., IV, 428. 
eongretje, 333., in, 209, 405. 
(5oj)ernicu«, 5»., IV, 81—82, 

182—83. 
Sotcm, «., I, 149, 382, 383. 

IV, 180, 428, 379. 
(SormaUcn, ©cuioerneur i A|0ben« 

l^aton, IV, 235. 
gcrnaro, II, 76—77, 365. 
Sramj)otiu«, ^elgcn, I, 388. 
grated, II, 42, 351. IV, 825, 

448. 
Statinu^, in, 95. 
(£rat^Iu«, III, 321, 425. 
Sromtoea, £)., I, 57, 84, 263, 

268. IV, 149--51, 155-60. 
.gtefia«, II, 265. IV, 215. 
SttbtDort^, »t. I, 216, 897. II, 
: 149, 384. IV, 182--183, 429. Surtitt*, ni, 122—27, 394, 200, 

404, 341. 
e^prianu«, ffi. @., in, 161, 

399. 
g^riDu^, in, 80, 387. 
Soefar, 3ttliu«, I, 272. n, 29. 

Ill, 44, 380, 131, 134. IV, 

67—68. ©acier, «. 8., SWab., HI, 45, 380, 

216. 
DaiUe, 3., IV, 93, 419. 
^apptx, £)., I, 166, 389. 
tan 2)alc, «nt., Ill, 98, 101, 

390. 
©auicl, ®., Ill, 325, 355, 430. 

IV, 98. 
Dotttu«, 3., V, 272, 328. 
Demetrius ^^^alemu^, in, 188, 

402. 
©emocritu«, n, 198. IV, 78, 

183. 
2)emeji^ne«, II, 107. 
a)entrecotte«, g., X., in, 254, 411. 
Dc $ut, aWab., V, 127. 
SXfcatte^, fe Savtefiu^. 
.J)e« 2i>ttd^e«, ?P^. $., ni, 22—3, 

376. IV, 180, 428. V, 21, 

121, 130, 316, 168, 320, 184— 

87, 322. (Llrresolu, V, 122, 

168, 184.) 
Dtagm^, I, 62. 
5)ia)>l^oriu«, I^^om., I, 49, 360. 

II, 76. 
a)icccard^tt8, I, 79—81, 366. 
Dio Sa^jlue, IV, 68, 413. 
S)iocIetian, I, 103--6, 372.. 
3)ioboru« ©icuIuS, II, 135, 382. 
. IV, 164-71, 425. 
SHogeneg 8aertiu«, I, 128, 375, 379 133- n, 101, 368, 165. IV, 
21, 407. 
IDiogened, fra ®ino))e, I, 131, 
133, 175. IV, 252—53, 438. 

a)0b9((^, 91., I, 363. 
©on Ouijot, II, 138. 
SDorleaw^, ^., IV, 245, 436. 
liDorot^ea, (S^ct^kn T9 2)vonuing, 

II, 91, 367. 
a)rttbm, «., II, 46, 352, 154, 

389. 
SDur«u«, 3v I, 325, 430. 
a5^6i>ab (!Dibt)ab), 3. (®.), I, 

324, 430. 

ebtlman, 3. ff., V, 59, 309, 61. 
(5bt>arb , ben forte ^rinb^ , V, 

171. 
Ciflein, ffitfebiff. (for (gffil), H, 

288, 424. 
(Steonora (Si^riflina, lU, 286. 
(gHa«, »iffo|>, II, 63, 360. IV, 

351, 454. 
«ifafeet^ af englanb, IV, 268— 

70. V, 189. — , af ©panien, 

V, 45—50. 
.6))amtnonbad, II, 165« 
(g»)ictet, I, 132. II, 165, 166. ' 
. 393. 
Cl)tcut, I, 219-20, 306, 307. 

n, 101, 368. IV, 78, 93—95, 

420. V, 214. 
(£))i))^amu9. III, 80, 387. 
e»)ifcp»>iti«, ©., n, 174, 395. 
(Sradmud, fra 9totterbaiti, I, 193. 

II, 246, 413. IV, 10. 
Srgamened , 8@t]^to)>erton9e , I, 

252, 403. 
.ffiril af Comment, II, 192, 401. 
gugen, af ©atojjcn, I, 34—35, 
. 363. IV, 246, 437. V, 281. (gmnene«, III, 259—61. 
(£ttna)>iud, I, 203, 393. 
@upoItt«, III, 95. 
(giifc6iu3, V, 55, 309. 
(Sutt^d^ed, lU, 78, 386. 

gauft. Dr., I, 256. II, 61—62, 

359. in, 160, 399. IV, 219, 

434. 
f$enelon, g., If^ond £e(emaqne, II, 

33, 350, 
fjeuquiere^, V, 281. 
g(aciu«, aR. , 3at^ricu«, III, 

79, 386. 
gleurt?, earbinal, I, 55—57, 361. 
golarb, 3. S^. be. III, 122, 393. 
gonteneDe, »., I, 57. II, 19. 

Ill, 98. IV, 34, 168, 425. 

V, 191, 322. 
goper, 3., I, 39, 354. 
gratitfe, «. ^., HI, 165, 400. 
gronM I, I, 27. 
greberif II, af ®anmar!, IV, 

250, 437. — ni, II, 30, 349, 

94, 259. — IV, n, 95. — V, 

n, 337— 38, 456. 
greberi! I, S3arBaro«fa, II, 59, 

357. — II, I, 251—54, 403. 
greberi! II af ^reu«fen, V, 269 

—70. 
greberif «il^etm, S^urf^rjtt, V, 

174, 269. 
groi^farb, I, 279, 413. 
greinb (grienb), 3., IV, 20, 406. 
greater, «. g., II, 81, 366. 
gron«6er9, ®., n, 306, 430. 
gunccitt«, 3. 5Rv II, 180, 396. 
gurett^re, «., IV, 275, 441. 

©alani, Slew., I, 267, 408. 
®arciIa«fo be la Sega, V, 76, 311. 380 @axc\n, 8., Ill, 4 

©cHiufi, rom, ^roconful, J, 320, 

®caiu«, «ulu«, m, 41, 291, 

421, 316, 424, 321, 425. IV, 

2, 401, 82—83, 417. 
©eorg I, af (gnglanb, IV, 260, 

489. 
©oetrcu, «rt. be, IV, 363. 
®omaru«, H, 174—75. 
®orbon, S^., Ill, 122, 393. 

V, 211. 
@ottf(^eb, 3. e.. Ill, 110, 891. 
®ram, $)an«, I, 419—20. IV, 

429. V, 336. 
©rcflor VII, I, 260—63, 406. 
®reto, 9t., I, 218, 397. n, 149, 

384. 
®riffettfelb, %, I, 57, 58. Ill, 

281—87, 421. 
®roHu«, $., 1, 141—43, 377—78, 

193, 206, 207, 325. IV, 

10, 17, 77. V, 145, 818. 
®rub6e, aWaric, II, 42, 351. 
©uibcrt, «6be, U, 291, 428. 
®uPot) «bot»>^, m, 141—42, 

397. 
®0bc, $., I, 180, 391. 

^abbodt, 5K., II, 230, 409. 

bu ©albe, 3. »., Ill, 102, 390, 

246, 410, 254, 411. IV, 213. 
$aHer, «., V, 310. 
$aHct>, gbm., V, 28, 306. 
bu ©amel, 3. »., IV, 168, 425. 
^annibot, I, 35, 353. 
©arbcr, $., IV, 333, 450. 
^arbutn, 3., II, 260, 419. in, 

80, 887, 226, 408. 
^armoblu« og Kriflogeitott , V, 

149—50. ^drtfoeder, 91., 1, 185, 392, 306- 

II, 149, 384. 
^autecour, V, 177—80. 
^eitmait, 3., H, 275, 423—24, 

IV, 33—34, 411. V, 37—38, 

807. 
{Helena, I, 334. H, 265. 
^elgaubud, II, 63, 360. 
^clDctitt«, 3. e. «., Ill, 120, 

393« 
^enri! VII, af Cnglanb, I, 85, 

90. Ill, 349—52, 429. — 

vm, I, 85, IV, 64—66. 
^enrif II af granfrig, n, 171, 

394. — IV, I, 42. 
Herbert, (Ebt)., i!orb ffil^crbur^, I, 

343. IV, 172, 426. 
^erobot, I, 334—36, 431. H, 

2—3, 343, 239—40, 267* 

III, 225, 407. IV, 38, 411. 
$i(fe«, ®., IV, 176, 427. 
^ieto n, I, 212, 395. 
^itba, «bbebl«fc, I, 87, 368. 
^xppaxdfxa, n, 41. IV, 324, 

448. 
^i)f}fax^n9f II, 3, 343. 
^i}>}>ocrate«, H, 210. IH, 2, 

256-7. 
$ob6e«, Z\^., I, 9, 343, 346. n, 

88, 367, 204. IV, 172, 426. 
4>off, ©imon, III, 83, 388. 
^oier, «nbr., in, 352, 429—30. 

IV, 74, 415. 
^otberg, g^tipen SRielfen, H, 

160, 891—92. 

1. ^erfonltge ^ot^olb. 

8te, V, 1—26. portrait, IV, 
262, 437—88. 

af gob fjarailie, V, 6. gaber, 381 n, 160. gebfcttaar, V, 4, 83, 
311. mux, TV, 44. «glbfl 
af 12 ®0bflenbe, V, 24. 70 
Mar gaminct, V, 160. ©toegt* 
ninje, H, 126, 378--80. 

dnbruUeret t et 9tegiment, II, 
319. UnberofPcier, in, 180, 
401. ^rCBbifer, H, 23, 345. 
3 e^ripianfanb, IV, 363. 

©unbl^eb, Segetned Sonflitution, 
ttiebf0bt Dclicate«fe, 1, 109—10. 
m, 262—63. V, 5, 169. 
@t)ag]^ebev, @^gbomme, II, 48. 
IV, 43. V, 4, 19,83. aiber* 
botntnen tr^Ker, V, 163. ^n* 
bmmelfen aftager, V, 8. SKe* 
bicin, I, 109. n, 210. V, 24. 
9t<er{^net, flar)>f^net, tefet uben 
SriOer, m, 263. V, 19. 
lDi«t, II, 76, »66* m, 16. 
IV, 43. V, 24. Scoemaabe, 

I, 222—25', 899. n, 23, 
311. ra, 14—18, 264—67. 
IV, 119, 253, 395—96. V, 
25, 83. «l«bebro8t, in, 13— 
14. IV, 119, 128. V, 25. 
Caffe 09 Ziftr I, 301. II, 47, 
51. V, 83. Zoiat, ©nu«to6aI, 
Sin, n, 51, 356, 70. Ill, 18. 

Solij, n, 231—33, 409—11. Ill, 
331, 427, 429. V, 80. @|)ab^ 
ferer, filter ttte, III, 14. ®aar 
ub uben Xjetiev, III, 16. ®aav 
libt ub om ^agen, ^jemme om 
aftenen, in, 266. Jtulbflioer, 
l^olber Ps tube om Sinteren, 

II, 838. ni, 218—19, 267, 
347. IV, 43. V, 4, 19. 
{Reifer iffc mere, V, 9. 8e^ 
f0fl, I, 244. in, 218-19. 
gruentimmer^Setflab, II, 69. in, 265, 411. ftommer tit 
$of[et, II, 338, 457. a5ef08 
af en fcenff $erre, IV, 257. 

^unbe, «atte, ©toin, 1, 128. n, 
24, 131. ni, 266. 

^rofe^for, V, 1, 5. ©enior, IV, 
397. ^(bfl (Smbeb^manb, V, 
5. 9eector, V, 305. gfter* 
labenbe i acabemifle (S^evcitier, 
III, 265. !iDom om §ore(<e9« 
nittger, I, 402. Otooepor, IV, 
357, 496. V, 6, 8, 295—98. 

©amier ^enge, IV, 128—29. 
V, 2, 293. Wigbom, ni, 
317—18; en ®i<etb til ^nb* 
licum, in, 318. V, 2. Won- 
loeOipend SRening om $'d ^or^ 
mne, IV, 397. aWi^nnbete, 
in, 180—81, 317. 3orbe* 
gob«, II, 24. in, 265, 411. 
V, 6, 18—19, 301—5. Qtxeg^ 
f^gcn, IV, 115—16. »0nber, 

I, 329. Sanbdb^folt, I, 180. 
¥rocc«fer, V, 6, 18—19, 
302 — 5. Sommidfariev , II, 
406. V, 19. 

»aron, n, 319—23, 437. IV, 
119. V, 1, 5, 25. 

SortgiDer pn gormue, IV, 394— 
98. V, 2—3, 294; til n^ttige 
©tiftelfer, til et ©ocietet for 
betbanffe ©}>rog,in, 15,375. V, 
3. Jepamenter, II, 324, 438. 
V, 3, 294—96. 

Dtaliteter, II, 212. m, 266, 
345. XungPnbig, (oefer ba 
It^pige ©trifter eller Primer 
©fiemt, II, 234. «rbciber 
Pittig, III, 265. »reDt)e^Iing, 

II, 22—23, 345. Ill, 265. 

2»Upf, I, 149, 381. II, 439. 382 epxVitx Stoltn, III, 262. ^m^ 
bttton 09 iiSxt9iitUx, U, 212. 
©cettcr cj ^xx9 paa Sotjfangc 
eg 93er0mmelfe , II, 335—36. 
^ober of at ©tnauloritet , V, 
84. ®at)mHb, III, 264. 
©tubertnger, V, 8, 19. »t6Kot^ef, 

I, 345. Soefcr fine egnc ©friftcr, 
V, 8. Scefcr ®toefI, IH, 262, 
V, 8; SDtobor, IV, 169; $0* 
mtx, I, 312, 425. IV, 169, 
425, 345, 452; ?P^otiu«, V, 
160, 321; flntaxi), IV, 169, 
426; J^eofrtt, V, 151; J^u* 
c^bibe«, V, 142. Soefet ^u 
ccro, de senectute, V, 160. 
?<efev 3«anbf!, Ill, 12. V, 
8. Ubtalc af franff ©})rog, 
IV, 259, 489. ^'9 Dom om 
$iftoric, og 5Rorbiff ^iperte, 

II, 266; Iccfcr cngclff ^iflo* . 
tic. III, 287. 

SJcIigicnfc Sftcrforffmngcr, I, 10, 
109-.10, 202—3. n, 238— 
39. ffttfcgang, m, 266—67. 
2Rora(ff eated^i«mue,1, 200—2, 
225 , 310'. Ottl^oboji 09 
fii<cttcricr,ni, 170-73,199— 
200. $ar 2lff!^ for ben romctfle 
SRcIiflton, IV, 299. 3)if»)utcrcr 
mcb 8?oman*eatl^oIffe, IV, 31, 
70. ®trib«ffrtfter tmob $. 
af ealt)inijlcr, IV, 299—300, 
cfr, 1, 385—86. gcefet be nt^e 
beifttfle ©fttfter, I, 9. Sofe^ 
tance, I, 42, 323, 429. gcefer 
©ai^le, I, 151. — »ef09 \)o9 
Slericug, IV, 91, 419. — gri* 
murerne, I, 357. — ^e^e^iflo^ 
tier, rv, 218. 

®il t 9JeberIanbene paa Opera eOer Somebie, I, 210. SEoIte 
i $ari« meb franfFe 09 itali* 
enfle Sicteur^ om be n^e^Sfuc* 
fpil, rv, 379. ©tifter af ben 
banffe ©lueplab^, V^ 20 ; ^ar 
Omforg for ben, V, 9, 298^ 

20; ©ttibigV^^^ bertoeb, V, 
20, 305. — ^anf! eontebic 
og italienfl Opera i JfjeSen^ 
l^at>n, rv, 203—4. 

2. f$orfattert)trIfoml^eb. 

Sfterfeber ©anblffeb, men jfriDer 
Sngen tit SWaabe, III, 365. 
Unbefaler ©»rit>efri]^eb, V, 87. 
3nbtaber jig iffe i (Itercerc 
Jtoifiigl^eber, V, 14.. ffin «crfe^ 
mager« ©tgtelfe imob ^., lET^ 
342-43, 428, cfr. V, 336. 
SKorafiferer, I, IV. ©igtet 
meb be moralffe ©frifter, V,. 
68. ©fjemt, IV, 1— 3. ©friDcr 
Seger in folio 0m fm 9ieftbentd, 

II, 231 ; Wcgifhe paa RieUn^ 
\)a\)n9 Sorgere og ^aanbtxert^^ 
foH meb braffebe 5Rcefer, II, 
233. S)i>m om fine egne 
©Wfter, n,- 109. ©frifter 
nfolgle, V, 2. ©frifter 
^nbebe af be ®t)enffe, V, 13. 
©fritter paa Satin, II, 106; 
paa granff, V, 25, 305. 0\>tx^ 
Pgt Otter be fibjie ©frifter, 
V, 10—18. 

Setcenfning om Ott«gft>gen, II, 
112, 373. IV, 19, 406. 

3)anmarf« og SRorged Seffrittclfe, 
I, 302, 422. m, 66. V, 12. 

Danmarfd og 9?orge9 @0^tftorie, 

III, 177, 401. 

Z)anmarfd 9lige9 ^iflorie , U, 383 109 — 11. Ill, 140—41, 
395-^97, 324. IV, 74, 414, 
191, 430, 224, 264, 440. V, 
8, 13—15. 

gfijHer, I, m— V. V, 11, 12,300. 

$eItc«»©iporicr, I, 234, 401. II, 
87, 158. ra, 259. IV, 353, 
454. V, 10, 170, 320, 182, 
322, 219, 323, 265, 327. 

$icItmbcr^iporicr, IV, 68, 414, 
268. V, 10, 45, 281, 328. 

Aerobian, II, 264, 421, 337, 
455—66. rv, 110, 189. V, 
11—12, 300. 

30btf!c ^ijlorie I, 66. n, 239, 
265,. 421. Ill, 409. V, 8, 55. 

«ir!cl^tftoric , III, 26, 70, 385, 
240, 409, 303, 422. IV, 1, 
401, 5, 402, 15, 405, 38, 41, 
193, 326. V, 101, 318,272,328. 

Satinffc Spigrammer, II, 314, 
436. Ill, 14, 374, 265, 411, 
331, 427. IV, 72, 414, 325, 
449, 333, 449. V, 12. 

Satinfle gpiftlcr, n, 106, 369, 

190, 336. Ill, 102, 118, 
392, 276, 413, 312, 423, 355, 

430. IV, 25, 27, 98, 420, 

191, 430. V, 1, 293, 13. 
gWctamorp^oP«, II, 137, 382. 

V, 11, 18, 
a»oralf!e gablcr, V, 15. 
aWoralffc Confer, I, 70, 194, 

225, 270, 409, 274, 412, 424. 

II, 33, 350, 164. ni, 180, 

401, 195, 311, 423, 312, 364, 

431. rv, 52, 96, 420, 217, 
433, 325, 448, 333. V, 10, 
289, 329. ^aa granfl, IV, 
253, 433; V, 10; paa J^bff, 
V, 10; paa $oaanbfI,V, 306. 5RteI« ftnm, I, 327—28, 431. II, 
26, 347, 46, 352, 194, 195, 
403, 197. Ill, 55, 85, 382, 
195, 403, 221, 407, 322, 425, 
323. IV, 10,. 404, 27, 410, 
82, 417, 93, 420, 192-93, 
430, 238—39, 244, 436, 271— 
74 (©tgtct tncb bcttc ©frift). 
V, 16, 112, 315, 274, 328. 
9t09le tit. III, 84.' 

Ort^oaraj}]^tffc 3lnmcer!ningcr, IV, 
306, 445. 

^eber ?aat«, I, 211. II, 245. 
(eanomfottott af) II, 193—94. 
(9t0fllc ttO III, 84, 389, 85. 
V, 12, 300, 86. 

9tont« umaabcftgc Siboeyt, II, 
21, 344. V, 11—12. 

©ftemtebigte. III, 85. 

©fucfpU, I, 282—84, 414—15. 
Ill, 85. V, 5, 15—18, 20— 
23,167—68; moralfic ©friftcr, 
I,V, IV, 206, 482; ubctt dU 
fIot>,V; 15—16, 23, 38; uben 
Slct^ur^, Slctriccr, V, 39, 307. 
gvic Sjpre^ficnct, uforanbrcbc, 
I, V, 339, 340. Ubenlanbffc 
Scnfore«, I, 282, 414. Ill, 
231, 408. ^oagranff, V, 11, 
299. angcn Irogocbicr, V, 18. 

Slbracababra, III, 380. V, 16, 

301. 
©arfclflucn, V, 23, 168. 
®e l%n%. III, 159, 399. 

IV, 207. 
S)en fottjanblcbc SBrubgom, V, 

18, 39, 301. 
•3)cn ^onnettc Ambition, V, 

168. 
® en pantfatte 8onbebrcna,V,23. 384 3)(n ))oltttfIe Stan\>t^0btx f JI, 
58, 229, 408. Ill, 30, 
230, 232. IV, 164, 188, 
430, 205. V, 21—22, 805. 

!Den ®tutibe«(0fe , n, 133. 

IV, 205. V, 168. 

Den Soegctflnbebe, H, 88, 867, 
137, 882. IV, 205. V, 
124, 168. 

2)<t arabiffe ^utoer, U, 121. 

V, 23, 168. 

!Det t^ffcHgc ©Kbbrub (Wofl* 

flcngiu«), IV, 307, 446. 
a)iberi(^ aRcnf^enf d^red , IV, 

207. 
a)on Wanubo, V, 168. 
Sradmu^ SRontanud, I, 259. 

n, 1. m, 230, 232. 
@ert Seppl^aUr, H, 47. ni, 

232. V, 168. 
$enri( og ^erniOe, I, 284, 416. 
$e^eri eHex bttnb VQarm, V, 

23, 168. 
dacoB t). X^iot, I, 283. 
3ean be grance, in, 1 10, 230, 

363. ' IV, 37, 92, 93, 164, 

304, 379. V, 21—22, 305. 
Qtppi ))aa ejerget, I, 284. 

V, 23, 38. 
Ottlcjlueit, m, 231, 295, 421. 

IV, 207. 
JWbercifcn, HI, 370. 
aHofcarabcn, H, 90, 867. IH, 

232. rv, 124, 428. 
aWclampc, m, 231. V, 18, 

34, 168. 
^ernillefi forte gtefenpanb, IV, 

83, 418. 
$^Uofo))]^u9 ubi egen 3nb6t(b>' 

ning, m, 30, 376. V, 17, 

92, 318, 168. ?Iuttt«, V, 15-16, 301, 23, 

168. 
JRejJttbtifen, II, 408. V, 17, 

801, 168. 
@ganare(d Keife til bet |>^t(o« 

fojj^iffe 8anb, V, 16, 301. 
Uben $oioeb og .^ale, n, 54. 

in, 232, 409. IV, 217, 

438. V, 38, 176, 321, 168. 
U(^«fed )>on St^acia, I, 284. 

in, 109. V, 23, 130, 168, 

246, 883. 

Corner, I, 62, 868, 237, 401, 
312-17, 425-28, 334-35. 
n, 34, 107. ni, 57, 126, 
398. IV, 9, 345—48, 452— 
58. 

8'^o|>iteI, aR. be, IV, 320—22, 

448. 
$orat«, I, 216, 396. II, 108, 

152, 887. in, 41—42, 379, 

57, 65, 93, 889, 158, 399, 

174, 400, 310, 428, 313, 428. 

IV, 18, 406, 69, 414, 182, 

429. V, 53, 808. 
$otntu9, ®., I, 295, 418. 
be« ^oultere«, SWab., 1, 109, 873. 
$uarttt«, 0., V, 182, 321. 
$uet, % 5)., I, 131, 375, 178, 

207. n, 106. 
^unberup, ?. 8., n, 410. V, 

885. 
^t>ibtfelb, «., V, 249, 325. 
^^ogni«, I, 146, 379. 

3aco6 I, V, 72. — n, I, 85. 
IV, 147-54,209. V,73— 75. 
3ambacu«, IV, 184. 
Oaquetot, a, I, 342. IV, 62. 
36ra^im ^afd^a, I, 351. 386 3can he aRcur«, I, 148, 381. 
3eannc t>%xc, U, IS, 344. 
Qngutfu^, n, 63, 360. 
3o^an grcbcrif I af ©aci^fen, IV, 

227, 435. 
3o^an uben 8anb, in, 300, 421. 
3ol^annc« II af Portugal, 11, 

280—5. IV, 260, 439. 
3ofe»)]^ I, m, 140, 395. 
3ucl, ^etcr, n, 305 („en Di« 

SWormcuib"). 
aufian, I, 40-41, 854, 104, 

204, 394. m, 307. 
3unu« II ofl in, IV, 327, 449. 
Quricttj:, $., I, 312, 424. 
Sttflinian, HI, 81, 387. 
3ttflinu«, m, 139, 395. 
3ut)cnat, I, 237, 401. II, 27, 

348, 46, 108, 129, 381, 219, 

406—7. m, 39, 379, 272, 
412. IV, 4, 401, 7, 404, 334. 
V, 15, 301, 164, 319, 181, 
321. 

ftet^^alcr, 3. ®., I, 289, 417. 

V, 242, 824. 
Ring, SB., I, 342. IV, 62. 
Jtirc^er, «., I, 147, 380. 
«Iet>cnfelbt I., HI, 428, cfr. V, 

336. 
ftUnflcnfictfl, ?., n, 201, 404. 
Stmt) ben ©tore, I, 91. H, 297. 
ftodebafler, 5R., V, 95, 318. 
Rrag, a., IV, 314—17, 446-47. 
^ran^oD, 3ren«»«, 11, 413—14. 
«rea, 5K., IV, 194, 431. 
»«mp]^er, @., V, 92, 313, 95-96, 

98-99, 107. 
jtenigdmard , SCurora, ®re))inbe, 

m, 136, 394. 8o Srulfdre, 3. be, IV, 213, 
278—80, 442, 298, 445. V, 86. 

8a e^amBre, aW. S. be, n, 
142—44, 383. 

8actantiu«, I, 105, 872. 

8a go«fe, aWab., HI, 118, 392. 

8ambert, SKarquife af, V, 165, 
320. 

8a aWotte, ^oubar be, I, 285, 

416, 417. 
8a ^lacettc, 3., I, 130, 375, 178. 

n, 188, 189, 398. 
8a ©tcUa, ®., m, 333, 428, 

432. 
Saunot, 3. be, IV, 5, 402, 181, 

429. 
8e eomte, 8., UI, 247, 410, 

253, 
8e ©enbre, ®. e., n, 142, 883. 
8e ©wnb, 3., IV, 20, 406. 
8eibm6, ®. 333., I, 134, 138, 

140, 178, 306, 307, 424, 332, 

342. m, 182-83, 311. IV, 

53, 59-62, 184. V, 54. 
Semcr^, 5R.^ HI, 302, 422. 
8eo X, IV, 325. 
8eti, ©reg., V, 156—60, 319. 
8e SSa^for, iW., I, 43, 355. 
8e SJaijer, gr. be la aRotl^e, I, 

112, 131, 875, 178. 
8etoen^oe(f, HI, 3. 
8innoeu«, (5., V, 54. 
8intt«, I, 146, 379. 
8ipfiu«, 3., Ill, 323, 425. 
8btu«, I, 273. II, 107. Ill, 

196, 403. 
8obo, 3., IV, 341, 452. 
8o(fe, 3., I, 71, 365, 78, 366, 

331—32, 343. II, 142, 144, 

204—6, 405. 
8oo«, e., n, 52, 356. 

25 ASMS fotrf, (S., n, 52, 356. 
8wttc, a., IV, 196, 481. 
ienitxt, ^. be, IV, 360, 453. 
8oitt)ot«, II, 159. V, 281, 
Sot)tfe, 2)Tonniiie af S)antnarl, 

n, 888, 466, IV, 214, 438* 
ael^er, qj., le, m, 85, 388. 
Sucan, n, 158, 391. 
8«ctatt, I, 62, 128. H, 31, 141, 

383. 
8ttt)oIf, ©., 1, 166, 390. IV, 219. 
8ubt>t8 ben fjroumie, 1/ 21. — 

XI, I, 27. II, 162-63. — 

Xm, 1, 42. — XIV, 1, 22- 24, 

051, 29, 86, 44, 56, 58. V, 

265-67, 277-81. 
8itttoIf (?tutolf), n, 66, 86L 
Sutl^et, SK., I, 287. HI, 117. 

IV, 241. V, 101—2. 
8ujeta6iirg, ^ettug af, IV, 219, 

434, 
g^Kaxtfl, I, 96. 
gljfd^anber, «., Ill, 36, 39, 377. 

mal\Shn, 3.^ IV, 6^ 403. 
SWaccd^iaDeai, III, 178. 
SKacrobiii*, I, 305, 394. Ill, 41. 
SKagl^aaaeR, ?. ®., ffl, 247, 410. 
SRag^TOnb, V, 269. 
aWaflttug, 3t^., n, 265, 421. 

in, 39, 379. — Olao^, in, 39. 
aRaflttugfen, «i:ne, U, 118—19. 
SRaflo, I, 212, 3?5* 
aRa^omeb, 1, 103. IV, 353--'57. 

— n, I, 21, 850. 
aRaiOarb, £)., IV, 375, 458. 
SWatmombe«, I, 141, 377. 
aRaior, ®., Ill, 79, 386. 
SRalebraiid^e , SR., I, 306. in, 

309, 423. 
aRall^etbe, g. be, n, 109, 370. aRiOfct, $. $., I, 858. . 
aRatttt8, n, 68, 363. 
aRana^fed 0€n 3«raeI,1, 140, 376. 
a»anbeI«Io, 9., «., II, 49, 358. 
aRanbeDitte, »., I^ 92-99, 870. 

in, 86, 889. 
SRanct^on, II, 273, 428. 
aRanilme, IH, 225, 226. 
aRaralb^, 3. *., I, 290, 418. 
aRard^anb, 8., IV, 69, 414. 
aRarcut})]^tt«, ni, 325, 426. 
SRarcud SluxeQud, I, 204, 394. 
aRarta Xl^refla, n, 10, 844. 
ORatittttad, 8., I, 162, 888. 
aRariboronfll^, I, 34—38, 363. 

IV, 246-47, 487. V, 281. 
aRat^a«, I, 146, 379. 
aRartitt, 3f., V, 68-89, 312. 
Wenrtlal, n, 46, 142, 382. IV, 

834, 450, 
fXt^itftt, 3., ni, 59, 9B3. 
aRatl^ifttt, @m;en, n, 459. 
aRatt^ceu«, «., I, 274, 412. 
aRayimilian I, IV, 327, 449. — 

n, IV, 391—94. 
aRajaritt, I, 56-60, 362. II, 

130. IV, 168—60. 
SKeibom, SR., HI, 94, 389. 
mttand)toti, ^., I, 140, 156, 

386, 325. 
aRebil, a, IV, 76—77, 415. 
SRena^e, ©., ni, 341, 428. 
SRenanber, m, 95. 
aRenePriev, S. g., IV, 84, 418. 
aRentot, I, 131—32. 
aRetcurtud Srt^negiflud, II, 272, 

422. 
aRertoei«, V, 268. 
aWejera^, g. C. be, ni, 325, 42S. 
aRoIberfl, E. ®., II, 380—81, 

cfr. V, 334. 387 .a>^ofe(JH)«rt^, m., IV, 26, ^. 

SWoIiere, t, 131, 676, 149, 283, 
285. 11,41,333. m, 22—25. 
201, 404, 218, 280-31, 316, 
362, 860, 363, 363. IT, 
1«2, 180, 205, 377, 379. 
V, 15, 20, 21, 23, 122— 
25, 166-67, 184—87. (IBet- 
getligc Sbehtidnb, V, 23. 3nb:» 
bilbtc ©lj0e,V, 23. Misantrope, 
n, 933. Ill, 230, 234. IV, 
206. V, 15, 23. Pr^cieuses 
Kidicules, III, 201. Tartaffe, 

IV, 204, S07.) 
aRonlixdef, g. be, II, 68, 363. 
9»on*aflne, II, 141, 155, 390, 

197. IV, 111. 
9Rontc«qmcu, V, 251, 333. 
aWotflan, 2., I, 10, 345, 869, 30. 

V, 59, 155. 

SWor^of, 2., IV, 219, 434, 252, 

437. 
SWorna^, % be, I, 43, 356. 
aKwu«, S^^omofi, IV, 120, 4^. 
aWofeg, III, 198, 403. 
SWunfterug ©., n, 171, 394. 
SWuretug, a». ^. , III, 323, 

426. 

Wdbir ©c^dlfi (SC^amag SuH Jtatt), 
I, 19—20, 24, 350. II, 84— 
87, 366. m, 274, 4i3. IV, 
283, 443. V, 269. 

3?aub(eu«, ®., H, 61, 359. ni, 
94, 390. 

5Rejtotiu«, III, 78, 386. 

ilmim, 3., 1, 181— 87, 333. 
IV, 17, 118, 181. V,29,54. 

5RicoIe, ?., IV, 383, 459. 

5WicoIau« 3>mnafcenu«, I, 205, 
395. 5RicoIau« be 6:teto«nflti«, in, 72, 

886. 
9?icot, 3ean, H, 49. 
SRielfen, e^rlfKon,$oI6erfl« fjaber, 
. n, 160, 391—92. 
5Ri0ibiu«, %, III, 321, 425. 
^arb, n, 171, 394. 
Jfotb^, ^ren, IV, 440. 
SRorcro^f, 3.> V, 261, 327. 
SRat>iu«, eneiu«, II, 264, 420. 

OceOu^ gucoftttt^, I, 109, 372. 
Detiitflet, g. S. og 0. ^., II, 

876—77. 
Ogier, e.. Ill, 283, 420. 
OIeariu«, «., II, 49, 358. 
Dranaeb, V, 268. 
Oriflene«, I, 84l. IV, 50, 59— 
, 62, 356. 

Drj)^eu0, I, 146, 379. 
Crflni, Sarbinal, I, 260. 
Dflerfen, €., V, 252—53, 826. 
Ot)ena, Snno, fe Slnna. 
£)ti>enti*> '3., tV, 8S3— 34, 450. 
Ot)ib, n, 7, 863, 88, «dt, 335, 

4!55. in, 57—64, 883--^, 

83, 226, 408. IV, 329, 449. 

V, 222, 594, 
Ojeitftierna, ttjfcl, IV, 295, 444. 

^akptat, 3., Ill, 44, 880, 329, 

427. 
^^aaaticini, % ©., V, 102, 314. 
$aRcr<itin«, ©elgeit, I, 162, 888, 
$a»)cbrod^, ®., IV, 6, 403, 7, 10. 
^^aracelfiie, IV, 218, 483. 
^ariflug, aRatt]f>cett« , H, 118. 

in, 1. 

?a«car, 8., IV, 118, 422. 
^atin, (S., II, 202, 404. 
fJauIi, ©imon, II, 49, 853. 

26* 888 ¥aufania«, HI, 113, 391. 
?creira, ®., II, 147, 383. IV, 

183, 429. 
$cric(c«. III, 68—69. 
¥crpu«, II, 339, 457. IV, 24, 

407. 
¥ctet beu ©tote, I, 25, 248. 

n, 11. Ill, 138, 142, 

143—48. IV, 206, 432. V, 

209, 230, 267. 
$ctreiu«, 9«., Ill, 36—39, 377. 
$etromu«, II, 210, 406, 235, 

411, 311, 431. ni, 115. 
$ctru« (©t>enb (Static), II, 59, 

357. 

^mp n, I, 22. 

^^Uoflratu«, I, 12, 346. 

$^otinu«, m, 312. 

$^otiu«, V, 175, 321. 

^^Tt>m«, I, 146, 380. 

$^0mjber9, ?. 3., II, 154, 388. 

?Ptnbar, IV, 357, 454. 

?itt, aaSttt., Ill, 277, 413. 

¥(ato, I, 234—35, 272, 273. 
n, 107, 370, 157, 165. m, 
40, 153, 398, 312. IV, 181, 
229, 241. 

^tautu«, I, VI,. 281, 414, 283, 
415—16. II, 108. Ill, 23— 
24, 41—45, 379, 380, 381, 

274, 413, 290. IV, 84, 291, 
443, 377. V, 16. 

?aniu«, ben ?)u8rc, I, 204, 394, 
283, 416. II, 108, 141, 249, 
323, 438, 335, 455, 338. 
IV, 22, 121, 141, 236, 
485. V, 3, 295, 211. — ben 
agtbre. III, 194, 226, 407. 
IV, 117, 422. 

^tutarc^, n, 101, 135, 199, 382, 
267, 286, 424. Ill, 46, 68, 88, 123, 127, 131, 268—61, 

411. IV, 169, 183, 429. 
$oUttanu«, «., n, 283, 424. 
^oItt«, ni, 316. 
$oftj6itt«, n, 264—65, 268. 
fJom})eju« [i en Opera], HI, 369, 

432. IV, 203, 431. 
fJont S^ortratn, V, 281. 
^orj)^H>riu«, I, 203, 893. 
fJotamon, IV, 166, 424. 
iremare, 3. $., m, 102, 390. 
¥to6u«, I, 103—4, 372. 
$rocIu«, ni, 312. 
^torom(eu«, IV, 81. 
Vuffenborf, ©., II, 164, 392— 

93. in, 36, 378. V, 14, 300. 
?^rr^o, I, 128, 375, 174. IV, 

185. 
¥)}rr^ud, I, 34, 353. 
^ijt^agora«, IV, 183, 429. 

Otjittet, etaube, IV, 443. V, 

182, 322. 
Ot>intiUan, I, 145, 379. H, 210, 

405. Ill, 62, 384, 188, 402. 

{Racine, 3., H, 146, 383. 
«abgit>i(, S., V, 118—19, 315. 
JRamfoi, «. a». be, n, 158-60, 

391. 
Wapin SE^oijra«, ^. be, IH, 355 

—57, 430, cfr. V, 366. IV, 

77, 97, 245—56, 437, 439. 

V, 150, 318. 
Wat^Ief, ®. 8., IV, 44, 413. 
W^aumur, «., I, 290,418. HI, 3-4. 
aJegnarb, 3. §., V, 16, 301. 
«einbeci, IV, 56. 
»eefen, ©. ?J., I, 324, 430. 
JRetfuc^g, ©eorfl, V, 131—40. 389 »ieu«f, a ^., III, 401, 420. 
Neuter, SW. «., IV, 294. 

mux, m., ui, 253, 410. 

Wiccoboni, 8., V, 167, 320. 
{Rid^arbfon, eng. S^irurg, n, 169. 
{Rid^cficu, I, 29, 42, 56—60. 

IV, 158. 
«o6e(f, 3o^., n, 179—80, 396. 
mm, S./m, 50—52, 382, 57. 
»lofdu«, in, 218. 
Wofe, JR., V, 126, 817. 
{Rofenfranbg, ©olger, I, 324, 430. 

— 3i>ar, IV, 294, 444. V, 
'286, 829, 

WoPflcnfltug, aWafl., IV, 307, 446. 
Stubbed, O., Ill, 31—36, 39, 

377. 
{Ruf^itoort^, 3., IV, 100, 421. 
{Renter , St. , HI , 365—57, 

480. 

©agrcbo, ®., n, 179, 396. 

(Saint eiou, ^clgen, I, 163, 389. 

©aint Sijre, Ocneral, V, 144, 
817. 

©aint ffii)rcmont, IV, 9. 

©aint Pierre, ?lb6e, I, 57, 361, 
168, 390. II, 194—96, 402, 
226—37, 306. V, 177. 

©aOufi, I, 103, 372. H, 268. 

IV, 76, 415. 
©anbcru«, SSI., IV, 245, 436. 
©orpi, ?., V, 102, 314, 148. 
©ojo ®rammaticu«, II, 265. 
©canbcrbcfl,IV,227,435. V, 170, 
©califlcr, 3. S., H, 108. Ill, 

58. IV, 10, 118, 422. 
©d^nabel, 8., Ill, 151, 397. 
©d^urfcr, SEl^., IV, 32, 411. 
©d^toarfe, »art]^., IH, 177, 401. 

V, 120—21, 316. ©^toenbi, Sajaru^, IV, 391, 459. 

©cttcca, II, 66, 361. Ill, 95, 

125, 393, 153, 226, 408. IV, 

67, 413. 

©crtoriu^, IH, 259-61. 
©ct)ian6, SWab. be, H, 169. 
@c?rtu« (gmpiticu^, I, 174, 391. 

IV, 184. 
©c^fcl, S. be, n, 163, 392. 
®]^afte«burlj, «. «. e., II, 128, 

381. V, 106—7, 314. 
©^lato, £1^., II, 239, 412. 
©imon, SKejIer, fe^off. 
©tjtu« V, II, 331, 454. 
eVxpptnlaf, e. S., rv, 366, 456. 
©norrc ©tur(ef0n. III, 12. IV, 

293, 444. V, 8. 
®ocratc«, I, 234—36, 247—51. 

II, 30, 70, 246. in, 3, 373, 
40. IV, 21, 23, 63. 

©oilman II, I, 21, 351. 
©t)cner, ^^tl. Sac, HI, 164— 

68, 400, 207, 405, 213, 406. 
(Bpxnoia, 93., I, 9, 346. KI, 91. 

IV, 172, 426, 184—85. 
©t)ratt, 2., IV, 168, 425. 
©tet)^anu«, ^cnr., IV, 360, 390, 

455. — SRob., in, 381. 
©tiaingfleet, g., I, 78, 365. 
©trabo. III, 113, 391. 
©trelot), i>.. Ill, 36, 39, 377. 
©tufcle^, SB., V, 54, 308. 
©toerfobber , II, 192, 401. Ill, 

35. 
©ul^m, ^. g., r\^ 457. 
©mba«, II, 31, 349. 
©tirenl^uflug, SB., in, 37, 378. 
©toammerbam, 3., I, 290, 417. 

III, 3. 

©i>enb Orotic, II, 59, 357. 
©t)etontu«, n, 267. 390 ©»ift, 9., n, 246, 413. 

Xacim, JI, 268, IV, 189. 

Xamtxlan, I, 20. 

Zamn9, Galntfiud, lY, 229, 485« 

lelemac^, U, 34—40. 

lerent^, I, VI, 283, 416. U, 
90, 367, 108, 156, SM. in, 
24, 41-45, 379, 57, 144, 
397. IV, 84, 104, 421, 250. 

Icrloit, IV, 367, 467. 

Ier})anber, I, 146, 379. 

X^emtfioclc^, II, 30. 

SC^eocrit, V, 151—54. 

3:^eoboTa, m, 81, 888. 

X^eobomd I, jtonge paa ftcrfita^ 

III, 114, 891. 
iJ^coboflue, II, 300, 428—29. 
I^fop^iHn^, III, 80, 387. 
SE^co»)^rapa«, IV, 260, 278—80, 

442. V, 86. 
Z^t9^\9, III, 95. 
Stromas a Sedct, II, 300, 429. 
%ifoma9 9qt)tna4, IV, 240, 486. 
a:^omafi««, e., m, 165, 400. 
I]^uattn« (be Sljfou), 3. «., IV, 

77, 416. 
Il^iicijbtbeg, II, 267. V, 142. 
Si6ertu«, IV, 306, 446. 
StOemottt, V. ©, te 5Rain be, I, 

102, 871, 
^itnotieutf, I, 146, 380. 
linbal, SW., I, 10, 344, 30, 39, 

854, 41, 72. V, 59, 156* 
Zolanb, 3., I, 343. Ill, 71. 
Zcp^ania, I, 289.. 
IctbenPiDrb, $,, IV, 264—66, 

440. 
Iorfau«, St., II, 265, 301—5, 

429. 
lotricem, (g., V, 98, 313, . lonmefort, 3. ?. be, HI, 378. 
Itajon, HI, 33, 877. 
SErembletj, «., 1, 317, 428. HI, 3- 
XuTCotti, 9., m, 333, 428, 43St 
ZtOGtnnz, n, 158—60, 186, 897. 

IV, 82, 411, 240, 294, V, 

171. 
a;^n>iif, ffltew af. III, 224, 401. 

Ugl^eOud, IV, 351, 454. 
Ulfelb, S., ni, 281—87, 420. 

Salertud fbitiad, n, 263, 42a 
Salertnd ecrt)u«, 9)},, m^ 3S0, 

424, 
«fln«meri, «,, I, 319, 428. in, 

3, 374. V, 64. 
»amnii«, ?., IV, 172, 426. 
©alt^er, g., II, 368. 
«araiie« II, I, 104, 372. 
fflarburtcn, SB., I, 9, 845. 
«orro, SB. SE., I, 212, 396, III, 

117, 422. 
»atei>iae, 3. be, V, 177, 321. 
Caugela^, £. g. be, in, 341, 

428. IV, 189, 430. 
Senbotne, I, 36. 
«erbtefl, g., n, 278, 422. 
Scrtuc, ®ret>inbe af, V, 244, 324. 
Skvulam, fe 8acon, t$t. 
SB^ipon, I, 18, 349. II, 2—3, 

343. 
SBtquefott, «, be, IV, 122, 422. 
SSictor flmab(ett«, V, 244—46. 
SBU^elm HI, I, 36—37. II, 2a 
eiOard, I, 36. 
CtDenetttje, d. 3. Sonflitet be, in, 

397. 
«iaier«, ^. be, V, 259, 827. 
SBitt«l0n), 3., n, 186—7, 896, 

IV, 260, 489. 391 »trflU, n, 34-40, 164, a92, 
170, 394, 309, 431. m, 57— 
65, 383—84, 81—83, 388, 
176, 401, 191, 402, 199, 404. 

IV, 9, 200, 431, 359. V, 
151, 154. 

SirsUtud, ^ol^borud. III, 56, 388. 

Sitruk)tu0, I, 237, 401, 241, 402. 

SBitt, 3. be, I, 57. 

SBttte, SBitt., Ill, 277, 413. 

»toe«, 8., IV, 130, 423. 

Coipn, V, 281- 

Coiture, II, 64, 360. 

SBoIf, S^irn., II, 437. m, 182— 

83, 311. 
Coltairc, I, 80R IV, 297, 444. 

V, 35, »oe. 
Sotuflud, lY, 226, 434. 
SBooIfion, Z^om., I, 30, 844. 

Ill, 117, 3^9, V, 69. Sopidcud, m, 191, 402. 
»orpiu«, 6., n, 174—75, 895. 

ianixppz, in, 306. 
3Eat)icr, g., V, 90, 312. 
3Ecno})^|anetf, IV, 184. 
itnopion, II, 267- IH, 40. IV, 
21, 407. 

^t>e«, Siffoj) af e^|artre«, K, 
289, 425. 

3atcucu«, n, 167, 393. 

3eno, I, 131, 175—78, 391, 

259. V, 286. 
3i§c«, V, 170. 

SSnead ®^lt)lu« (^tccoUmint, 

Vittft II), I, 193, 392. 
iSntaS Xacttcud, II, 274,. 423. 
VB^viir eittcf j>iacr, m, 215, 4U6. da0re$ifler. } aarclobttinfl fomStraff HI, 322— 

23, 426. 
«bfottttion, I, 232—33. 
Hcabemi, !3)tf)>utattoner, U, 266. 

V, 284; ©raber, IV, 210— 

13; programmer, I, 126—27; 

$r0t)er, U, 256—57; later, 

V, 114; ribberliflt i ®or0, 

II, 324, IV, 90. 
Academic £raii9aise, IV, 168, 

275. 
acabemift ^^ofop^t, IV, 185— 

88. 
libel, n, 268—72. 
«bt)ocater, H, 252—57. Ill, 

365. IV, 2, 3, 401, 234—36. 
aflerbtjrfttine, I, 211—16. 
aiberbommen, V, 160—66. 
Kltergang, 4 ®ange cm Haret, 

I, 167, 390. 
Umbittott, n, 156—56. 
«merila« 0»)bafleIfe, V^ 42—43. 
«rtabat)tifler, 1, 242. IV, 31, 411. 
tingelfajerne og be 3)anffe, V, 

150-51. 
|[ntiqt)iteter , Stubiet af ^cttxt* 

lanbet^, HI, 36—40. IH)oIoflter, I, 264—60. 
«»)«flaper, IV, 284—86. 
?H)ot^ieofe, n, 65—66. 
Uraberne, I, 164—66. 
Vrtanerne, I, 322, 429. 
Vrmeniertte, I, 268. 
art)efijnben, I, 66—69. 
a^fafiner, ID, 303—5. 
a«fi>rifl ilRottar^t, II, 265, 421. 

IV, 216. 
Sfironomt, \fo9 S^ineferne, III, 

252-53. 

Ataraxia, I, 174. 

at^et«me, atl^eipcr, I, 221—22. 

n, 101. ni, 90. IV, 176—77. 
at^en. III, 186—90. 
atomijier, I, 331. IV, 183. 
attraction, Stetotond Saere l^erom, 

I, 183-87. 
autored, gr. og lat., Set^bning 

af bere« 8ce«ntng, IV, 38—39; 

Sommentarer ot>er,III,122 — 30. 
at>ifcr, flret>ne, H, 229, 408. 

»anco*®ebIer, HI, 67, 885. 
Sanb9 Sret) mob 9Rud og 9xxtt* 
rotter, H, 119, 876. 393 Setottnine t bet anbet iic, V, 

106—7. 
»encflcitt, II, 56. IV, 343. 
»enefi€tevd Ulig^eb, I, 327. 
»ct0mmelfe, ugrunbct, IV, 286— 

87. 
SefDangTcIfer og 8(SetefIaB9(0fter, 

gororbninfl om, m, 30, 876. 
Siernc, bcre* 8et>einaabe, 1, 290 — 

93, 417. 
©icrflcne^ |>0ibe, V, 97—98; 
»ofl^|anbIere, I, 13—14, 271— 

73. n, 150—56. 
BogKgc Jtttiipct, I, 271. H, 

160-66, 211-13. 
eogtitlet, finbtige, n, 163, 887 

—88. 
Sogtr^Reri i Sonflantinopet, I, 

361. 
SogtrijBcrf unji , * H , 61 ; Un9 

g0l8cr, I, 11—16. 
Bogomili, I, 202, 893. 
SomBer, H, 68, 862. HI, 173. 
Sonbcjianbcn, in,56-66. ®at)n 

af Omgang meb 80nber, I, 

125-127. 
Srabant, I, 209. 
Sranbeitborflernc, n, 10--11. 
»ril«fef, I, 209. 
»n«Iam)>, n, 236, 411, 260. 
©ttjcr, II, 313, 482. 
©Wning^IunP, I, 236—41, 401. 
»0nner og ®tt})})Hqucr, IV, 96— 

97. 
S0rti, ftunflen at at)Ie Hoge, V, 

181—83; atammc, IV, 82— 

83; b0r f0r{l (aere beted eget 

8anb« ©Jjtog, IV, 213—14. 
«0niebaab, I, 230-31. 
»0r«e!o}>»)er, H, 74—75,208—9. 

m, 2. 6, Sogfiat), IV, 306. «Iage 

fra »ogflat)et, HI, 236—89. 

409. 
(Saffc, I, 301—2. n, 47-61. 
(Saionien, IV, 292, 444. 
Salenber, gregor., I, 299, 419. 
(5alij)(ebt, IV, 287, 443. V, 

181—83. 
(Ealtoinidme, Satmnifier, I, 152 — 

67. IV, 299-301. 
Sanattfttf, III, 156, 898. 
Sanonifationer, II, 65—66. IV, 

4—11. 
Satec^ifation, Ungbommend, I, 

194, 893. 
Sated^Umud, Ijfeibetbergff, II, 173, 

894—96. aKoraip, I, 200—2, 

893, 310. IV, 173. 
Senfur af ©frifter, 1, 15, 348—49. 

II, 161. IV, 257—58. 
Sl^tti, I, 161. 
S^ina, agerb^rfmng , III, 221 

— 23 ; ff om})nmenter , II, 

95; morit, III, 263—54; 

3efuitiffe aRigfionairer , III, 

246-61, 410, 263—55; «e* 

ligicn, II], 247 ; 9ii>mantx, III, 

254; ®t)rog, HI, 240— 42, 340. 
e^|tna.»arl, II, 201—3. IV, 

267. 
&)ox, X be gamie ©fuefpU, III, 

93—94, 216—17. 
g^riflelig 9{e(tgiond ©anbl^eb, 

©eDtferiie ^erfor, V, 56—68. 
Sl(|rtf!ne t fremmebe 9anbe, II, 

80—82. 
SBtiflue maa efterf or jle 3tefigionen, 

IV, 172—73. 
Ciceroniani, TIT, 188—90. 
eocceianer. III, 116, 392. 
Collegium, bet )>at)eltge, I, 260, 


406, n, 190—94, 898— 
401. 
SoIIegittm t)o(iticum, I, 34, 167. 
n, 150—55 (bojlige Stnn^tx, 
»ofl^aiibUre), 226—30 (8rcb«* 
Waab). Ill, 31—36 (^o^ 
met, Sirgil ofl Slorboi), 72 — 
77 (glueiagt), 155—61 (gamle 
08 ntjc ©RBe), 211—14 
(01ta))))erne og Soncertetiw), 
224—228 (Sugkn $^o(ni|r), 
292—94 (£o(afdr08ntiifl}, 348« 

IV, 178—82 (5ruentiiwnctiic« 
^ SWobcr), 291—94 (»oflc* og 
' ©tegefunflend 8<SIbe), 342—44 

(litter for (gnfcr). 
(Somet, bend ®attg, I, 185; 

ben flbpe flore (1743—44), I, 

20, 350, 304, 424. 
Sommidfarier, (Sontra«6oniniidfa« 

rier, Sommtdfioner, II, 214 — 

17, 406. m, 30. 
Somoebier, fe ©luefpil. 
Sowj>a«fer, V, 40—42. 
Compelle intrare , II , 220, 

407. 
(Som))limenter, II, 94—96. 
(Soncerter, I, 148, 882. 
(gcncilier, II, 172—75. 
Concilium in trullo, HI, 198, 

403. 
Soncorbatum , 1516, I, 27, 862. 
Soiicubiner, III, 70—72. 
Soiibor, IV, 341. 
(Sonimbra, I, 194, 892. 
a^lxbat, V, 70—71. 

S)anb«, Danbfe, U, 27—28, 
848, 30—33, 849. lU, 292. 

V, 36, 307. 

$amnart, ftongen aUene jure ©ottoeratn, I, 117, 874; Se^ 
og Se^n9m(enb, n, 92, 898; 
SttftaefalinsdBtttnb, n, 93, 
868; tpolitift (Eenfur 1740, I, 
818; $oftMfen, H, 200—1, 
404; «ciene, V, 82—83; 
Vengeconinitctttrerne i bra fibfie 
lib, V, 7. 

S)a]iPe 9oH \^ax foranbret fig, I, 
302—5. m, 347; ^orttait, 
HI, 279; betd @mag i be 
fibfle 20 Slar, m, 234; ^onnet 
Sltnbiticn betdgaDorit'Stublsm, 
I, 305. — 08 «orfIe fixvot 
meaet. III, 314-16, 438. 

Detflerne i (Sngldnb, I, 9—11, 
843, 29—34, 862. n, 223. 

2)eltu8er af norb. Sliget, II, 
297—98. 

Digesta, Sitat af, U, 248, 
414. 

SDicct, n, 75-77. 

Sommere , iamlt og tm8e , I, 
190-^92. 

!!>onatifiet, I, 229, 400. 

©orbred^tfife SWobe, n, 174—75. 

SDruHenffab 08 S0tfft8^i8^<^f ^r 

103—5. 
3)r0m, en, V, 191—98. 
SDwefler, H, 25-26, 846, 29— 

31, 194—96. 
SDijb, IV, 21—23, 24—25. 
!iD^er 08 St^ber erl^oeroefl t>eb 

Unberoi^ning, H, 203—7. 
!J));bi8 SDtanb, en, 08 bnelts 9or* 

set ba8taled, in, 34S— 46« 
2i^r, a»o(^iner, I, 133—40, 

876, 293. IV, 183. Dt^rtned 

©iaie, I, 183—40, 318—19. 

n, 145—50, V, 44—45. 
SD^rtib 08 a»i«t>(C|t, IV, 108—10. 966 a)0b, en ^aflift ®uW ©traf? II, 
308—10; gt^B* fo^/ rsr, 
329—32. 

Ecrouelles, 11, 292. . 

(St>tt, m, 296—97. IV, 123, 
363; i ®hief>>U, HI, 295. 
19, 161- 

QmNber, beted gotbeltng og Seir, 
gmfcebdm^ttb, I, 327—29. H, 
54-^7, 252—67, IV, 18— 

19, 35. 

ffingeljle Station, IH, 348; 

^iflorie i 17. %ar^., a3e)>(e«' 

flelfer t ben, IV, 147—55; 

^imn^ I, 82. V, 224— 

26 (cfr. ^orloment); fton* 

9e« aWijnbig^esb , IV, 64—66. 
ffinglanb, I, 210; filubber, I, 

46, 369. SiDimften i, I, 

83, 366. 
Sngtenberne ^ai>e foranbtet {Ig/ 

m, 276—77; — og (BtoU 

terne, IV, 208—10. 
(gnglene og SWennejIene, I, 2 — 5. 

IV, 44-47. . 
(gnfefa«fcr, UI, 318—19, 424, 
Snl^eber, be he, I, 284, 416. 
entl^ufla^e, II, 11—21. 
CtJ^efler, IV, 35—36. 
e»)icuraifl $^Ufot)^i, I, 219- 

20, 306—7- 

@qt>tt>oqt}ed og t>itttge dnbfatb, 

III, 339—41. 
S«fener, I, 93, 371. 
Etats (generaux) t granfrifl, I, 

28—29, 352. 
(Suropoetfle %oit ])att fotanbret 

flfl. III, 314—15. 
(Stamina og Smbebeiv Hf 252 — 

57. (8|tomtttunicationer, II, 115 — 19, 

375, 305—7. 
@|orci0me, IV, 194—96. 
ffijpreafioneT, frie t©fuefj)U,. Ill, 

201—2, 233-34. 
e^tremitetet, atfaIb«i,V, 176— 

80. 

S^cUitet og Sjlenftagtigldeb , UI, 

335-38. 
ganatUme, IV, 12^13. 
gattben, gofffriwtfeT til, II, 62, 

53, 356—57, 457; gorftard- 

ffrift for, I, 254-ea II, 

245, 249, 413. 
geper, firfcUgc, I, 267, 407. V, 

113, 315, 215. mt ^elgenS 

3)ag, IV, 7, 403. grcbag, I, 

269, 408. 3ul, I, 267. WIU 

^eldbag, I, 206, 408. StgiUie, 

i;266. «or gm SDagc, I, 

268. 
&i«Iai>j)er, H, 52, 356, 309, 431* 
gtanbern, I, 209. 
glucjagt, m, 74-^77. 
gftjbefunften, V, 33—34. 
gontanger, II, 314, 486. IV, 

18*1. 
gorfremmetfer , IV, 323—26? 

«ni>l«mng til, V, 110—12. 
^rfolgelfer af Silbfarenbe, I, 

309—12. 
gornemme SWcenb, IV, 101—3 
gornuftcn og SCroen, I, 68 — 69, 

70—77. 
granfrig, I, 210 (eft. ^arlament). 
graufeofcr (goffer), 11,-45, 73, 

364. ni, 1-2, 373. 
gveberif Ill'd ^t^Ibingdact , I, 

215, 396. 
greberiMbote StxQ, IV, 140, 896 gremf^nebe i iRorge, in, 38, 378. 
^nmurerne/ I, 45 — 47, 856—58, 

431—83. n, 305, 430. in, 

113. IV, 309—11, 446. 
gttfcr, I, 148, 381. 
Futura contiiigeiitia, I, lY, 339, 

111—16. m, 100, 184. 
gt^Ibefalt t forffteOige ^rofedfioner 

ofl 8tt>ct« 3br(ctter,V, 113-^17. 
gfcebtelanb, om at fh^tte fra bet, 

I, 208—11. 
goegtmnfl, n, 26, 29—30, 346. 
f$0rfief0bfeldret i ©tat^fl^telfen, 

n, 93. 

®al SWanb og Jo«fc, IV, 360— 

62. 
®alenf!ab, forff. Urter af, IV, 

139--42. 
©ammct (grtf, I, 255, 405. 
©atnmet ©aubium, Sin, in, 156, 

398. 
Oebcr i ®fot>enc, II, 114, 374— 

75. 
©cnctoe, I, 208. 
©iftcrmaat t ufige ©toenber, V, 

52-53. 
©icejlcbub, in, 45—48. 
©tticr, cn> IV, 288. 
Gratia probatum, IV, 267, 441. 
©reDcr, ®o*. Sent*, 3)ig*, I, 

278—79, 413. 
@xc\> 9»anb 09 btbjf SKanb, IV, 

144—45. 
®r0nlanbcrne, I, 209, 221, IV, 

129—34, 424, 273. V, 199, 

322. 
®ub, eflcnflabcr, IV, 45-54, 

135; aidbcnl^eb, I, 111—16, 

119—24, ®ob^cb 09 JRetfcer* 

bi9]^cb, I, 1—8; 09 Wla* tcricn, I, 217—22, 333. m, 
152—54. ®tflte meb ®fab^ 
iiingen, I, 2— 8, HI, 7—9. 
IV, 55—57. SD^tfelfc of, IV, 
384—85; ben bebfle , V, 
212—19. ®ttb«@traf,II,5-9. 

®ubbommeIig gfombfeelfe af $oen« 
belfer, n, 328—29. 

®nlb, m, 194—95. ®ulb:^ 

^ mafleri, n, 119—21, 876 --77. 

®t^(ben))anb, m, 156, 398. 

®ijmnofo}5^iper, I, 93, 371. 

{^aarbnalfenl^eb 09 Sgenflnbtglfieb, 

IV, 68-70. 
|>ab 09 «f jl^, in, 332—33. 
^atte, II, 316, 486. 
$cl9ene, II, 101. IV, 4-11, 

©itteberaf, 1, 298—99. @!ijt«* 

^elgene, V, 243. ^elgenbage 

! aimanafen, IV, 42. 
©eltc, II, 65. IV, 4, 8—10. 
$eto«, V, 188. 
{^ertu9b0mnierne ©le^mg 09 ^oU 

Pen« a)clin9, IV, 316, 447. 
I^ejeri, II, 51—54, 356. ^ejrc* 

^fijiorier, IV, 218—20. 
^teroglw^Kt, n, 272—74. 
^ilfener , be»>otc , V, 255—56, 

326—27. 

^ijlotie, II, 266-68; ben« 
Ut>i«^cb, III, 320—21, 424. 
Om at ffrbe ben n^efle 2ib«, 

IV, 224—26. 
^iftotieflritjning , upartiji , IV, 

74—78 ; UoDeren^jlemmelfe 
meBcm l^ijiorifte ©fribenter, 

V, 175-6. 
^ofretten, II, 256, 416. 
^oOanb, I, 210. Ill, 314. 
$ofj)italer, II, 74. Ill, 1. 897 ©ottentotter, V, 104—5. 
^oDcbcr, forffjcfliflc ©lag^, IV, 

239—42; gobe, HI, 358- 

59. 
$oi)mob, II, 137—42. 
^ugucnotter, I, 41—44, 312. 
$unbe (@!i0bel^utibe, WItopitx), I, 

296—97. r n, 131—35, IV, 

180, 429. 
$upruer«$etrcb0mme, in, 195— 

97. 
$t>irt>Icr, Sarteftu«'«, I, 183— 

87, 319. 
^ijlojoitcr, I, 219—20. 
$0iejlcret, H, 255-56, 258— 

59, 415—19, 

Salourt i «i(crltfl^|cb, V, 243~45* 
3a})an og 3aj>ancfcrne, V, 76 — 

80, 90-97, 98-99, 107-9, 
Scrnb^rb, I, 158. II, 168-70. 

in, 98. 
Oerufalemd @fomager, I, 209, 

255, 404—5, 483. m, 114, 

891. • !Danffc ©frifter om 0. 

©., I, 404—5, 483. 
3efuiter, IV, 39—40. V, 90—93. 
3lbcn« (clbjic Stug, IV, 291—92. 
dibebranbe fremtatbte Deb XoiaU* 

t09ninfl, II, 50, 855. HI, 294. 
3Haben, I, 334. 
Stibbilbt ©ijae, H, 87—90. 
anbianerne, II, 80—81. 
Onformotorcr, IV, 242—44. 
3nocuIation, n, 75, 864, 208—9. 
3nqbiptionen, IV, 391. V, 88 

—89. 
Onfcctcr, III, 3-9. 
3nto(erance, fe Zoterance. 
3orbbrottcr, III, 55—56. 
3our«atcr, loerbe, I, 15, 847, IV, 10. aoutttaltjlcr, H, 152. 
IV, 296—98. 

9roni, HI, 161—63; ben fofro^ 
ttffe, I, 247-:- 51, 402-8, 

aronifl ftritif, in, 80—84; 
©eriDemaabe, II, 246—49; 
Seflrbelfe af en SRanbd geDe** 
tnaabe, 11,249—51; 8et)net«be^ 
ffribelfe, V, 131— 40;93cflrit)elfe 
af et ©ibliot^ef, m, 204—8 ; 
af en glueiaflt. III, 74—77. 

3rtanb, (Sj)ro8 og ?oefl, JTE, 
12—13. V, 8—9, 253—54; 
amtmanb, n, 74, 457 ; Sopptx 
og @))eba(ff^eb bet, II, > 74 
—75, 864—66. 3«I<cnberne, I, 
209. 

atalien, I, 210. Otalienerne, II, 
115. 

Jus publicum, Sanlunbigldeb t, 

III, 324—26. 

30berne ere 80gnere, V, 103—4 ; 
bered SRegler for ^orttaring af 
^ ben ^ettifle ©frift. III, 37. 

ftaaber, II, 313, 482. 

ftarrtg^ieb, V, 245—46. 

The kings evil, H, 290—92, 
425—28. 

«irfe^»0nner, V, 249—51; Se- 
remonier, I, 241, 402, 263 
— 69; Ornamenter, I, 241, 
402; ^falmer, V, 250, 825. 

flir!eflribenter« ^artijif^eb, I, 103, 
872. 

jtjenbe anbre og Qenbe fig felt>, 

IV, 200—2. 

fljettere og SJetterier, I, 308— 

12. Ill, 78—80. 
Ricer«g^;eb, II, 155—56; — til 

gabrelanbet, II, 128—30. 398 StiAtnifa^n, ftibne @aber^ III, 
19^ 375. Seneritf Saaninger 
{angd Soben, U, S, 344. »ro^ 
loegficrflrcebe, HI, 109, 890. 
d(be6ranb og bend Strfhinget, 
IV, 113. V, 7. »anf, IH, 
385. Satfen^ud, n, 234, 411. 
f^ugleftangen, II, 25, 346. aRn« 
ilfalft eattcgium, II, 439, 441— 
58« Omgangdbr^ggeme, U, 152, 
384—85. ©alfl af lotaf, II, 
955; af Stfer eg (St)etit^r paa 
®ab<n, n, 60, 61, 368. ®t0tt- 
Iccnbcrnc i, IV, 273. ^aanb* 
))(etfdft)enbened Uroltgl^ebeT i, 
III, 278-79, 414—20. 

— Unit)crf!tct, jlorc Slubitothim, 
II, 25, 346. Sommumtet, 
®j)i«nin8 bet, IV, 346, 453. 
©tubier, tl^eol., I^ebr., p^f., I, 
303; aatlige S)i«fettattoner, I, 
278,409; Wectotfltabcn, II, 
313, 438—86. 

ftjei^ber, Sbet i jlote, I,. 179 
-81. 

fti0KenfebbeI«eb®{<efiebub,III,46. 

ftlogflab «og ^awc\tah, III, 185 
—90. 

ftfoKer, ftloffertnflning, II, 62— 
64, 359, 860. IV, 851; — 
i>t)eT be ®#b(, m, 348. 

tWferembeber, IV, 73—74, 414. 

ftogetenp, 17, 291—94. 

JWb« afffaffeCfe, H, 227-29, 
407—8. Rrifl«]^«re« ©terrelfe, 
I, 167—73. ftrifl«jlanben, II, 
158-61. 

«rtta, m, 80-84; HI, 308— 
10; l^ifloriff, n, 260-66. 

«ulfmet«^^tIofo<)^i, .Stto, I, 309 
—11. JJroner, II, 58. fttomttg, II, 
59—60, 357—58; eg ©abing, 
n, 286-90; — i 9lorben, 
II, 288. 

JJrubtet« Dpflnbelfe, II, 67, 862. 
m, 177. V, 120-21, 315 
— 16. Urtfbt og ftttglet, n, 
67. m, 173. 

«ij«. III, 53— 55. 

Sacebcemonierne, I, 95—97, 146, 

212, 235, 245. II, 23-24, 

30, 31, 178, 207, 224-25. 

m, 87-90, 185-90. V, 

67-58, 76. 
Safiend gornobenl^eb til en @tatd 

Scljlanb, I, 92—99. 
8«^in, n, 92. 
8et)jict«befltt»elfer, n, 241—43. 

V, 141—42, 817. 
Lex Oppi«, III, 196, 403. 
Logica, I, 259. 
Sowtto, I, 243. 
gdttcrier, II, 244, 412—18. 
8ot), ben faliffc, HI, 324—26, 

426. 
8«ge, fDoi ttfflaat fine fjeil, in, 

256—57 : Ux ffjule @anb^eben 

for. be ®^ge, IV, 221—23. 
8»gnere, bl^gtige, -IV, 196—98. 
S0dagtig]^eb i be f^btige San be, 

IV, 103-5. 

aKoljlomebatter, I, 321—22. II, 

79—80, 97—100. 
IKajepat, IV, 120—22. 
SWalerier, fcelfomme, II, 198—99. 
Mammillarii^ III, 54. 
SIWani(^i«mc, I, 151, 157, 341. 

m, 151, 172, 201. IV, 40. 
S»atta*®ljt!elfen, IV, 385—90. 399 aRartt^ticr, Y, 68—70* 

SRafcaraJwr , IV, 123—26, 423. 

aKatcrten, 1, 305—8; beti« I>elc* 
ligl^eb, I, 330—38. aRatctta* 
lijiet, n, 145. 

SRec^anil, in, 3. 

aRcbifancc, IV, 146—47. 

SRetatic^oIi, n, 236. 

aRennijicr, IV, 32, 411. 

aRenncfleW ©labclfc, U, 131; 
t>ti9 Sit) Ket et ffeglefpU, V, 
283—86; bct« gor^olb til 
aJtjrciie, V, 125—27 ; bet men** 
neflelige jtjond %ftagelfe, II, 
102—5. V, 251—62, 396. 

^ilitait ^crfoii, c« -*- fom ¥^|t* 
lofop^i, IV, 289—91. 

SUHniflcr, ©filbring af en flor, 
IV, 295—93. V, 286-88. 

SKtraHer, I, 142—48. H, 168 
—69. in, 118—22. V, 
118—19, 315. 

a»0ber, ni, 16-18, 19—21, 
54. IV, 161. V, 274^83; 
— t ftlttbebtdfit, II, 311—16, 
432. ni, 111-13. 

aRoBotffe «ifle, II, 87. 

SRonard^er, H, 83—84. 9Ron* 
errd^cr, I, 20-21. H, 22, 
90—94, 293. aRonarc^i, aU 
tninbeligt, I, 20; femte, I, 24. 

SKopfe, fe ^tibe. 

SKoral, H, 164-67. a»«ralfle 
Satere, bere« Shifter, bere« 
©anblinger, V, 259—60. 

aRotflanatiff 8egte(!ab, in, 70, 
886. 

MundTis vitalis, I, 218, 397—98. 

aRud ofl {Rotter, V, 80—81. 

SRajH, 1, 144-50, 378-83. SRu^^ 
fif 00 Soncerter i 9\0Unifjxt>n, muftffttfl SoUegtum eKer @octe« 
tet, II, 133, 330, 332, 441— 
54. in, 15, 212, 406, 280 
420, 833, 369, 370, 432. IV, 
204, 432. 

aRljnter, III, 65-67, 384—85. 

aRtt^riflc ©timbre, I, 70. 

»ab»ertcereti, I, 159-60. 
5RantijIe (gbift, I, 43-44, 354. 
9!at, ben f0rjle efter ^tr^Vitxpti, 

m, 56, 388. 
Natura plastica, I, 217—18, 

397, 

5RatttraIijlet, I, 80-34, 39-41, 
70, 143, 203, 206—7. II, 
223. in, 91. V, 59-60. 

JRebcrtonbene, I, 209—10. 

5RiI globen, n, 239-41. 

9&orbi{Ie ^ott forfalbne tit ^tnU 
fenftab, IV, 103—4. 

iRorbtfTe Sanbe, So»t))Iimetiter, II, 
95; ^oeter og ©attgere, I, 
147; @0Wt)eri, I, 163-64; 
SCungflnbigl^eb, II, 235—36. 

SRorge, Rrotiiiiget, n, 60—61, 
288, ^^4—85; »#nber elffe 
£o6a!, n, 60, 854; — ffrioe 
»0ger, HI, 314—15, 423; 
goffer og ©pebatfl^eb, II, 74. 
Ill, 2; SRorffe ©tiibentcr^ 
goegtning, n, 25; ^rcebilener, 
V, 51. 

atormannerne i (Snglanb, in, 
288—89. 

Novell®, ©tat af, ni, 71. 

9l4fen, at 0nfle bent gobt, fom 
ntjfe, iV, 339—40. 

SR^taar«*0nffer og ®at>et, ni, 
218—21, 406—7. 400 Cmgangdbr^ggetn^ 11, 152, 384 

—86. 
Onbc«, bet — 0})rinbcIfe, IV, 
47-52, 57. V, 199-200. 
Onbe Singd ^^rneben^eb, ni, 

311-13. 
Opera, III, 93, 94, 3ta(ienjl i 

«i0ben^.. Ill, 334, 369—70, 

432. IV, 203—4 (^^^arna:^ 

ce«), 431, 371. 
O)>f0rfel, fcelfotn, forenet tneb 

®^fltia^|cb, II, 161—64. 
OraHer, III, 98—101. 
Orb, engetfle, aflebebe af betOd"" 

lanbffe, in, 12—13, 374. 
Orb, enfelte f ortlarebe eQer omtalte. 

abel, II, 269, 422. 

«a @cel SEorD, V, 253, 326. 

almanac, II, 44, 352. 

«miral, II, 43-44, 862, 77. 
IV, 336, 451. 

©arott, I, 279, 413. 

©ogfal, V, 33, 306. 

Sottbefogeb, I, 281. 

Campana, 11, 62. 

Santfler, I, 280. 

eaj>itain, II, 43—44, 352. 

Qapoxai, II, 78. IV, 336, 451. 

ei^to, IV, 191, 430. 

Sonnetabet, I, 58, 362, 280. 

Consistorianus, IV, 336—37, 
451. 

(Sornet, H, 78, 365—66. 

Corona, 11, 58. 

Cours souveraines, I, 117, 374. 

Court de More, I, 87—88, 368. 

Courteis, III, 13. 

erufeS SKe^fe (ftor«mt«fe) , I, 
125, 374. 

Dies intercisi, I, 269, 408. 

®rojl, I, 58, 362, 280, 414. Englishire, I, 91, 869— 70, 
Gospel, m, 11—12. 
©rttd^SK^Oe, I, 125, 374. 
{^erftoo, I, 277. 
High Stuart, I, 58, 368. 

{^of^, $ot>^, {>om>», {^aawaub, 

I, 281, 414, 433. 

Hommes d'armes, IH, 179, 401« 

^c\piial, II, 74. 

|>0refal, V, 33, 306. 

Ooerteen, V, 253, 326. 

Kif Rithin, I, 87, 867. 

ftioerlinfler, Sarolinger, V, 254, 
326. 

ftlttbBe* , Stnuiit^ , JJnube^ar, 
m, 174, 400. 

Latro, I, 281. 

Se^ndtnanb, I, 281. 

Sorb, I, 281, 414. HI, 11. 

Sua, I, 140, 376, 

fiayaiQog, IV, 293. 

SWagele, a»l^m IH, 13, 374. 

Maire du palais, I, 58, 362. 

SKajeftat, IV, 120-22. 

aWarffall, I, 280—81, 414. 

Moneta, III, 65—67. 

SRar, I, 282. 

Opsonium, IV, 293. 

noXvX^iog, I, 472. H, 205, 
405. 

©olbat, II, 78, 366. 

Soldataria, H, 79, 366. 

StrensB, IH, 22J, 407. 

@tore*(5an6ler, I, 58, 362. 
Orbatium, I, 159, 387. 
Orebo, IV, 340, 451. 
Ortfleni^me, I, 114, 225—26, 

399. rV, 356. 
Ort^|oftraj>]^ifle anm., II, 77. 
0»erf<ettetfer, IV, 110—12, 189 

— 93; af flamte autore«, 1, 273. 401 tJatitomuner, II, 31. II, 217. 

^arabojrer, I, 293—7. 

^axx9, 1, 209. Ill, 360—63. 

V, 100—1. 
iPar lament, cnflelf!, I, 26—29, 

82, 86, 366-7, 87—91, 369. 

II, 94, 186. Ill, 169; fr^injl, 

I, 26—29, 351. n, 182—85. 
^ar^ffer, H, 46-47, 352, 315 

—16, 436. IV, 181. 
^aSjloner, H, 155—57. 
$at>er, tun Stalienete, Utt 3efutter, 

IV, 39—42, 412; — forarge* 

lijt 8ct)net, IV, 326-28. 
^ebanter, I, 48—55. 
^cberafii, I, 234—6. 
$engemange(, nn og i gamle 2>age, 

I, 167—73. 
^erfieti, I, 20—25. H, 85—87. 

m, 39—40. IV, 283. 
?ertt og ^eruanerne, V, 67, 76. 
Petit . Maitres , HI , 326 -30, 

427 , 341 , 361-63- IV, 

36—37. 
^ioenuf^gttfllen. III, 224—27, 

407, 228. 
ip^t^Pfle Xarfager^ 3nb)9trfntnget 

paa SRationerne, V, 220—23, 

236—38. 
^^jfjlff ^I^ilofop^!, I, 181-87. 
^icttper, I, 229—34, 400. HI, 

164—70. 
?obagta pg Stcn, IV, 232. 
$oet, tn $o€td fi0r{le DDalitfter, 

IV, 357-59. 
Point d'honneur, II, 26, 195. 
goffer, fe granfeofcr. 
?JoIafferne, IV, 13-14. 
?PoIitif««, en cegte, IV, 319—22. 
^oUfper, 1, 317—20, 428. HI, 4. 
?oIS^ifloter,IV,4,10-ll, 117-19. ^olljt^icijlcr, n, 101. 
^ofltxcfcn, n, 199—201, 404. 
^otcntater, H, 82—84. «ang, 

n, 122—25. 
^reu^fen, gororbntng om 9itlU 

gion«fri^cb, V, 29. 
$rofe0fioneir, ]^t)ert ?anb l^ar fine, 

V, 242—43. 
^rofel^tmageri, IV, 137—39. 
^rotefianter; I, 312. HI, 78— 

79. $votejlantifT Xeltgion, n, 

100-1. 
^rabejtinatton, I, 152—56, 159. 

in, 79—80. 
$Ycebt(anter , om, be maa (iraffe 

IZ}t>Yigl^ebend gorfeetfer , II, 

298—301. IV, 36. 
^tcebilener, V, 51—52, 113-14. 
$Ycenumeration , U , 152--53, 

386—86, 458, cfr. V, 384. 
^tmfttx, tHe ene ierettigcbe til at 

nnbcYtKfe i Xl^eologt, I, 192-94. 
^falmer, latinfTc i b. banfTe $fal« 

mebog, m, 168, 398. 
Rubber, n, 316. 
$ttri{ler, fe ®]^rogrenfere. 
$l)YY]^oni«me (®ce)itici«me) , $i)r« 

r^ottlff ^^ilofop^t, I, 75, 

128-33, 161, 167, 173—8, 

250. IV, 87—88, 186—88, 

429. 

Quel bruit pour une omelette, 

II, 4, 343. 
P«)«gfWen, n, 5, 24, 111—13, 

370—74. in, 203, 404. IV; 

19, 406, 113, 421. V, 7, 59, 

65—66, 810. 
Otxeferne, I, 242. 

JRa^jportfurer, IV, 230—32. 

26 1 4m til 

IV. 14»-44. 

I, 297—99. m, 29—31. 
ItcHCiiHH^^nMr, T, 201— 12| Urifcr, vkeidMihlk, IT, 28--90, 
88—93; til fhoif, m, 36^— 
63. XetfcfiMC #| ke«i 9#lser, 
in, 362— 63. • 
Slcli(t0a, bea ^^ripefi|c «agrite<, 
I, 270—72; bai tefetwette, 
I, ISe— 56, 385; botreMftft 
cot^elflc, I, 159—63, 286- 
89. n, 186—90, 218, 222. 
in, 148. IV, 137—39, 299, 
373— 76,381— 83. V,30-32; 
u$VotM% for en &oA, IT, 
93-95. V, 84—86; Vi- 
fjwter, I, 320^92. U, 97; 
®^lfe, I, 161-63, 888; 
8fetf #(«cffer , IV, 391—94; 
gri^eb , V, 29; grUftb tU 
at cfoinraere 9t., I, 31. IV, 
175; $eDebt»eftcr bit e^ra* 
mittcrel, I, 31—34; 9h^e^ 
tier, n, 99—100; Stxntfl, 
V, 238-41; Imffte^cbet, 
flporttf! ' (E]ramtnatt0n of, I, 
99—101; TOobctation i, in, 
26—28. 

«eltat)iet, I, 161-63. 

$itnieptnit$ «f ta8dfe,V, 256—50. 

Stettergang , ^onnaltteter t, IV, 
234-35. 

Rex non moritar, n, 289, 425. 

mt>ux\pii, n, 170—71. 

9ttg0''$ofmefler, I, 58, 362. 
Wim, V, 36. 

Wotnerne, (Sntl^iufia^ine , n, 21. 
ncmtxfl StxxU, UI, 26—28; — •riftGge vtfbobc, V, 87— 
89. 
XefcacraitfEe CelrgiaB, I, 45^ I f>c^), I, 2, 313. m, 310. 

FV, 53, 175, 356. V, 84, 

199. 
Hsffcrac, n, 10—11. m, 314. 
StiMTtcr, I, 163. 

6abbat, I, 264—68. 
eOamoMca, I, 194, 392. 
6aactba, ben {^agnotitle 1268, 

I, 27, 388. 
6aabfmic eg Sabaibcringeii, I, 

71—77. 
^ongHotfer, &amgMdn, n, 64, 

381, 457, in, 347—48, cfr. 

V, 3S8. V, 271, 328; i %tnt 

«rte, in, ^9; i ^ffiggriftrt 

«rfc, n, 64, 361, 457. 
Gfttacenctne , I, 253, 408. n, 

11—19, 86. 
eatoJ^, I, 169. IV, 220—21. 
&ctpiici4mt, fe Vi^^onttae. 
Self DetiTiiig Ordinance, I, 84, 

367. 
ectomorb, U, 180—81. 
etpaxaH^tt, I, 229— U, 242. 
eilfc, m, 191—94. 
@)celeit« aRaterialitet og Sninia' 

tmalhct, I, 76, 77—82, 366, 

305—8, 318. n, 142—45. 

IV> 78—80. 
etaffrif, n, 71— 72, 363. ra,75. 

©fatter, ejttaorb., n, 56 — 58. 

V, 66-67. 
©fib t aRaanen, n, 197, 403. 

©fibe, be gamie, m, 210-11. 
©fjemt, m, 84 — 86. IV, 403 


&. I 

*■ i 1—3; aieb ixUlftt Xale« 

maaUx, 1, 61—63. 
©Kffe, Oprmbclfe til forff., V, 

270-72, 
©fi«9, n, 313, 485, 
©fiflclWorb, in, 297. 
©flatter of gijfeBcji, H, 313—14; 

— btebc, m, 20, 375. IV, 
178—81, 427. 

@fofItHet btf)>iitetet i¥aYtd,y,156. 
@Iomagerne maa t>cere $o(l)l^t^ 

porer . (® <itirc itriob 8. f)oier) 

m, 353—55. 
®Iot)ened Kftagelfe, II, 112, 874. 

— Snbpjfbelfe paa ftlimaet, 

m, 11. 

©hibentcr, II, 106—9. 

@trift, ben ^eOige, (Sitater af: I, 
31 ($ofea«, I, 2.); 1, 140 
(a)at)ib«$f., XXXIV, 21.). H, 

. 220 (8«ca«, XIV, 23.) IV, 
38 (»xita«!^« »08, VI, 42— 
43.) IV, 258 og V, 87 {St0n* 
tterne^ ©og, I, 19, 6.) V, 56 
(S)amet, IV, 34.) 

— Sibelffc @!rtbenter« Snfjjira* 
tion, I, 32. 6o>>tp*8ril i, I, 
33—34. Vacgorier, (EmUema^ 
to, Signelfcr, %t)ptx, I, 31, 
289. m, 116. V, 103. 
@^inineiitaver , ^ortolfning til, 
I, 31, 69, 140—43, 877—78, 
311. IV, 136—37. V, 
146-48. 

©Iriftemoal, I, 230—33; ^em^ 
meligt, IV, 374—76. 

©hifter, banffe, mange nfolgte, 
V, 2, 2«3; in FoKo, H, 
230-33. 

©trifter, onttalte eOer nceDnebe 
uben ($oYf atternat>n : Xobenbaringen^ $ot)eb«9i0gel, 
n, 250. 

Acta Sanctorom, IV, 6, 402. 
Anti-Macchiavell, IV, 297, 444. 
Aspasie, IV, 378, 468. 
aprceo, m, 205, 404. 
SekDet^ baf) bie Unioerfat 9Ron« 

ar^te bie grBfle ©Ittdfelig^ 

f eit toiirden toftrbe, HI, 267, 

412. 
»ibelffe ©tue^U^ft, H, 153, 387. 
Salenber, SanceQi eg (Sontoir^, 

IV, 42-43, 412. 
Sotec^etifl aRelf, U, 158, 888. 
Sateii^idmi $ofi#Sub og Sref^ 

broget, n, 163, 388. 
Centuriatores Magdeb. , IV, 

276, 442. 
Christianity not founded on 

argument, I, 72, 365. 
Craftman, DI, 277, 418. 
De idea jurisconsulti , III, 

352—53, 429. 
3)en fotteette at>i«, II, 154^388. 
SDen tt^rfiffe ©))ion, I, 166, 389. 
!iDe t^erflffe Sreoe (Lettres per- 

sanes), I, 166. H, 102, 

368-69. m, 310, 423. 

IV, 52. 
Dictionnaire fran9ai8, IV, 275. 
Dr. goujt« ^iftorie, ni, 205, 

404. 
3)uen i itlt)>))en« 9tif, II, 153, 

387. 
(Sn from (S^riflend 9iatl^ue, II, 

153. 
(En motl^ematifl Sroctat ot)er 

S^Ifotig^eb, n, 247. 
(£n fanbS^rif}en«92atl^ue,II,250. 
Esprit des loix, V, 200—12, 

323, 220—41, 324. 

26* 404 <Euto))<cifIe Sama, ni, 279, 

420. 
9anben« fire 2)0ttre, II, 153, 

388. 
Sotceibre og S0nie«Sonfect, II, 

153, 388. 
®r0nlanb« eefttbetfe , lY, 

129, 43B. 
$ercn(e« $erciiH«cn«, lU, 205, 

404. 
©irbfftaaen , H, 295, 297, 

428, 316, 437. 
^iflorifle aRevcuriet, U, 268, 

428. 
Historic Augustae Scriptores, 

m, 191. 
^ubibral, V, 12, 800. 
3certcsn« $o^tI, IV, 193, 481. 
La vraie religion demontr^e 

par l*]6critcire sainete, 11, 

222, 407. 
L'homme machine, V, 62, 

63—65, 310. 
itfftmah, n, 153, 386. 
lDtaiiu{Iri))t om be 4 {^oDcbi* 

Mcliaionet, n, 79. 
Memoires de Brandenbonrg, 

V, 173, 321, 278. 
9}atl^an ben ©abbid ftr^nile, I, 

60—63, 363. V, 62. 
^iftSfinb )>aa MeriansZromme, 

n, 153. 

Old England, HI, 277, 413. 
Om ben d^riftelige Zroe^ @anb^ 

^eb, V, 56. 
£>m dvLXOpot nn bcerenbe ZiU 

Panb, n, 10. 
Om grimurerne, IV, 309, 446. 
Om S!tv{em0ber O0 dminbeltge 

Soncilter, H, 172. 
Om ffrifl«fi^r, V, 66. Om aRateriend gacuUet, 1, 305. 

Om aRennefleM ttbiQige §or« 

^clb mob nfh^tbige 3)t^r, V, 

125. 
Om 8erben« (&)ifl^eb, I, 16— 

19, 349, 106, 372. 
Pamela, I, 273, 410, 
Princesses malabares, Y, 62, 

310. 
^falmcbog, ben fntbf omne, IV, 

2, 401. 
Ke^ifhe ooer Sot>en,.I, 303, 

423. 
Kobittfon, I, 273, 411. 
@Kemt 00 Wdov, IV, 193. 
@oIen< blobttfbe Slebgang, n, 

153, 387. 
Spectacle de la natare, V, 37, 

307. 
epuMox, banf!e, I, 304, 428. 

V, 86, 312; enselffe, V, 

191, 322; )>ottttfIe, V, 86, 

312. 
lacHfTe ©fribenter, IV, 870, 

457. 
Xelemad^d KDentnred, H, 33— 

41. m, 57. 

Theatrum Europseum, 11, 267, 
421—22. V, 174, 321. 

libebog, in, 118, 392. . 

Xil ZtAaU Ser^mmelfe, n, 
50, 354—55. 

U^I)>tl, IV, 147. 

UniDerfal*®eo9ra|)^t, m, 113. 

Uniberfafc^iporie, HI, 50, 381. 

Seoigl^ebd ^eeoefinger, n, 153. 
©Iribefri^ieb, IV, 257. 
©Itoebbere, »)artflfle, IV, 275. 
@fnef))tl, £]^eo{ogerd 3)om om, 

m, 214—15; ffobelise og 

f^nbige, HI, 292; om be Ui 405 ttllabe9 i et . <l^ri{lent @amfunb, 

IV, 249—52; Sj;iben« og 
@tebetd (Sn^fb t, outrerebe 
S^aroctcrer i, I, 282—84; 
ubcn Sctcur^, actriccr, SIffot), 

V, 16, 38—39, 807. Orceffe 
og romerjTe, III, 41—45, 92— 
98, 215; reltfltefc, ni, 160. 

IV, 84—86 (i SRorge); italic 
cnjTe, V, 130, 166; fpaiiffc, 

V, 166; franjic, I, 285. H, 
41. Ill, 21-25, 340. IV, 
160-64, 203, 205-7, 377— 
81. V, 20, 121—25, 128- 
30. ((Snfcltc ©U)«cr (cfr. !Bc 
2:ou(i^c«, SWoIi^rc)): ®en for* 
l^c^cbc ©faal, HI, 230, 408, 
234. IV, 162, 205, 307. 

La mere confidente, V, 124. 
La vie est un songe, V, 125, 
128 — 30. Le grondeur, le 
joueur, le legataire, V, 122. 
aKcrlin. ©ragon , IV, 162, 
205—6. Oraclct, in, 230, 
408, 234. IV, 162, 205, 307. 
^]^arnace«. III, 369, 432. IV, 
203. Sulcani Siotp, HI, 230, 
408,234. IV, 162,205,307.); 
cngelftc. III, 21, 208-9; 
d^ineftjle. Ill, 102-9. 

- banffe, n, 330—31, 332— 
34. Ill, 17, 21, 92, 201, 
212-14, 216, 229-35, 295, 
360. IV, 160-64, 205-7, 
250 (paa grcbcri! ir« lib), 
437, 376—81, 458. V, 9, 
21—22, 34, 121— 25, 288-89. 

©Icegtninge, f^orl^olbet tii bem, 
II, 126—30. 

©mag t ©friftct og 8<crbom, IV, 
181. ©ocietet, tetbt i ffb^., H, 67; 
cngclff, IV, 167—68; i 
©Derig, m, 39, 378. ©ftiftcr 
af ©octetctcr, IV, 274—76. 

©octnianerc, I, 321—22, 429. 
IV, 54. 

©nu«toba!, i«lanbjl. III, 156, 
398, cfr. V, 835. 

©oIcn« »c»<cgclfc, I, 183—86. 
n, 1—4; SSarmc, II, 275— 
79. IV, 33—34. V, 37—38. 

©olttartu«, cnOrm, I, 319, 428. 

Sortes Virgilianae, HI, 86, 389, 

©out)crain, I, 117—19. 

©>>abfcring. III, 19—21. 

©panicn, I, 210. II, 72, 91. 
in, 275. 

©})anffc Rappe, II, 313, 432. 

©jjebalfll^cb, II, 73—75. Ill, 1. 

©»)it, forfticaigc ©lage: ©faf, 
SBarf ®amc, gorfcring, II, 70, 
363; ni, 75; 3mperial, IV, 
323, 448; Santer, II, 121, 
377; ?Par og Upar, III, 75, 

©frog, Eeibe og Opilnbclfe, IH. 
321—22, 424; ^ebraif!, I, 
303, 422—23. IV, 348, 453; 
groeff, IV, 345—48, 453; 
latinff, Ubtafc, ni, 290— 
92; franji, Ubtde, IV, 
259—60; i^Ianbjf , fe 3«* 
lanb. 

©frogrenfcre, II, 43. in, 307—8, 
IV, 301—6, 445. V, 32-33, 
306; l^ollanbjlc, I, 274-75, 
412—13. 

©})0gelfcr, IV, 216-20. 

©teganogra))]^i, n, 274. 

©tcgefunp, IV, 291-94. 

©temtnerd ^Uxiol afgjer ©agerne, 
IV, 236—38. 406 ©tor, ZM, y, 188. 

©torfc^^ifiotie, en, V, 4 4 46. 

©traf for ©^nb og SDtideietningev, 
IV, 57-63. V, 247—48; i 
ben anben 9)erben, I, 225— 
28. IV, 53—54, 228, 277— 

78, 442, 
Stratonici, I, 219, 398. 

©tttberinger, be tettc, IV, 117— 

19. 9tecveatton unbcr bem, 

n, 69—70. 
©u})rala})farier, IV, 300—1, 445. 
©t)eb, cngeljf, IV, 19, 407. 
©tjerifl, m, 315. IV, 257. 
©bifeerne, I, 169, 390. 
©boermere, IV, 12—13. 
©^blifle gol! forfalbne til 80««* 

agtifl^eb, IV, 103-5. 
©ijflbom, inbbilbt, V, 169—70. 
©t^ge ber if f e gibe anbre bet tilfjenbe, 

for at ^abe 9io, IV, 337—38. 
©4m)>^onier, I, 144, 378. 
©^ncrctijler, I, 143, 378, 325. 
©^nbefalbet og Slroef^nben, I, 

66-69.- 
©ijnbfloben, II, 239—41. 
©ceber og ©fille, ^oranbring i 

bem, m, 155-60, 314—15. 
©tfnbagend ^eUigl^oIbelfe , I, 

263—66. 
©0rgefluer, III, 156. 

ZaU og tie, IV, 70—72. 
Zalefunfl f^o9 be Oatnle, HI, 

242—46, 409—10. 
Salemaaber, frie og naturttge, 

I^ IV— VI. rv, 334—35; 

363-64, 
lalmubijTe ®hifter« CJbeteggelfe, 

I, 204, 394. 
Temere litigantes, II, 27, 347. lenHJel^ferteriie , HI, 303. IV, 

311, 312— 14. 
Ier«l0fe, V, 80.. 
leftacten, IV, 209, 432. 
£^e, II, 47—49. 
I^eologi, ben rette, I, 202—7. 
Sib, ben nt^e fammenlignet meb 

ben gamie m. $. t. 0)>flnbeIfe af 

»eqbemmelig^^eber,V, 262—65. 
litter, I, 267—82. IV, 227— 

28; for (gnfer, IV, 342—44. 
Ijflcrebanb, I, 300—2, 419—21. 

m, 354, 430. IV, 267, 441. 
Zoiat, n, 49—51, 354, 355. 
Sobaf^regning, ffabetig og f^nbig, 

n, 50, 355. in, 292—94. 
tolerance, intolerance, 1, 42, 44, 

233, 323—26. II, 218—22. 

m, 26—28. IV, 127—28. 

V, 30-32, 238—41. 
Iragoebier, IV, 371. V, 34-36. 
Iran«fuflon af 99Iob, n, 209— 

10, 405. 
Zrandfubflantiationen, I, 76, 321. 

IV, 373—74. 
SEro, I, 309—11; Parf og 

fbag, I, 187—90; og gor* 

nuft, I, 157. rv, 199—200. 
Irojanffe ffrig, I, 334—36. V, 

175-76. 
Iroclbom, II, 93. V, 272—73; 

afflaffelfe i (guro})a , IV, 

339—40. 
Znngfinbige b0r f0ge Scegebom t 

f 0mmelig SijPig^eb, H, 234r-36. 
Inrlttl)inaber, III, 340, 428. IV, 3. 
Ijfbftlanb, I, 210. H, 92. 
Zi^ngben, Soeren om, I, 184. 
Zljrtift ©ultan, ^eb^moegler mel^' 

lent (i^ri^ne ^otentater, lU, 

274—75, 412. 407 )Xf)Xt, IV, 349—51. 
UnbetJMbijI 3Ib, m, 302. 
Unflarfte goH, II, 10. 
UniBttfal^^ietard^i, in, 298— 

301; aRonord^t, HI, 268— 

73, 298—301. 
Uti possidetis, IV, 5, 402. 

UtH, IV, 255—57. 

Saoben, trieerffe, HI, 174—180. 
«anbene8 «ftaflelfe, in, 10—11. 

V, 53-54. 
a5anbfl0tteic, Sanbtjetfle, m, 302. 
Santro, IV, 106—8; og Ocet* 

tto, in, 90—92. 
«arbe^u«, IV, 217, 488. 
Variantes lectiones, in, 122, 128. 
SBatfafler, enflelff, ni, 101. 
Seltolen^eb ofl ilttfl«l^cet, V, 

142—44. 
Senertfl ©^gbom, fe gian^ofer. 
«enettattf! «eflieriMfl,n,176-79. 
«etben, iDannetfen af, I, 217 — 

19; Uenbelifl^eb, V, 28;- 

29; ben bebjle, m, 181— 

85, 401, 311. 
^tbenflabetned Sntngang , rv, 164—69, 182; anben ©mag 

i, aftaflelfe of, IV, 16—17. 
Sime, ben frt, I, 1-8, HI— 

15, 120-24. m, 184. IV, 

45-54. 
$in< og SiUaippttt, irontf! Jtlage 

fra bent ooer muflfalffe (Sons 

certet og ©tuefpil, HI, 212—13. 
SBittenogentote, I, 87, 867. 
SSijtr, en ©tot*, [36ra^ira ^a» 

f^a], I, 25, 351, in, 315. 
«ogne, aRobe ot !jere, in, 17— 

18, 19—21, 375. 
SS3ftnf^eI'9lttt^, I, 301, 421. 
$«egterne« 9iaaben, in, 331—32. 

^gteflab, @ntag i, n, 41—43. 

V, 52—53. 
«eg^ften, n, 272—74. IV^ 

169-71. 
USttmUt, V, 248. 
letter, gtao, n, 120, 877. 
8eflet (^otte^aifet), in, 17, 375. 

IZIbfell^eb og ®))atfoml^eb , n, 

237-34. 
0tefigen, i Setgen, ni, 55. 
Cljlet* pM Stceet, rv, 352—53. 3ni)l|oU. 447. 5lort Ubftflt oDer ^oKcrg^ 8i» og fJorfatterDtrffcml^eb fra 
1744 til 1762 1. 

- «nm. <S. 298. 

448. ®t SSrcD ffrctoet t })uripif! S)onf!, 1760 26. 

449. Ont «crben« Ucnbetig^eb 28. 

SIttin. @. 306. 

460. Om tolerance, i Slnlebttinfl af ben })reu«flffe gororbning 
angaaenbe alminbettg 9?eIigtond»i^ril(ieb 29« 

461. SRoflIc Scmoerlmnger i anlebning af (gj)ifiet 5Wr. 448 ... 32. 

Stiim. @. 306. 

462. Om gl^t)e!unficn 33. 

463. £)m ©runben tit at S^ragoebier iffe forefiiSed paa ben 
banfle ©fucjjlab^ 34. 

SCnm, @. 306. 

464. Om ®oten« Same ofl ?lj« 37. 

SCnm. @. 307. 
466. Om ©fuefpil uben Sljfot), og om ®fwefj)il uben Slctricer 38. 

2Cnm. @. 307. 

466. Om 0))finbelfen af Som))adfet og om betted 3nbf[^belfe 

paa ©ejlabfen 40. 

5Cnm. @. 307. 

467. Om 0))bageIfen af S(meri(a og benne Serbendbeld 9{at)n 42. 

anm. @. 307. 

468. Om 2)^rene« gorjlanb; ©torfene 44. 

469. Sl^aralterifiif af 12)ronmng (Slifoiet^ af @))anien 46. 

SCnm. @. 308. 
460. Om ©fabeUgl^eben af for mange $rcebifenet 61 « 409 

©ibe, 

461. Om en fotttem ©tanb^perfon^ Jffifltcffai meb en ^aanb* 
»«rWmanb« Datter 62. 

462. Otn SSanbene^ gorminbffelfe 63. 

«nm. @. 308. 

463. Om Jiong SRa6ttcobonofor« So^Danblittfl .• 55. 

«nra. ®. 308. 

464. Om Saflere og S3egt(erltg](|eberd Ubr^bbelfe fom Sibne^bt^rb 

om ben d^tlfieltfle Zxo9 SJirtntnfl 09 om ben« ©anb^eb . . 66. 

465. Om 5WaturaIt«mett i (Snfllanb 69. 

SCnm. @. 309» 

466. Om totfljeHifle fjritcenfete : SoIIin«; (gbelmanb etc 60. 

«nm. @. 309. 

467. Om ©friftet L'homme machine 63. 

«nm. @. 310. 

468. 3 anlebning af Otjceflfijgen 66. 

firm. @. 310. 

469. Om ben rcttc Wl<iat>t at bcffatte golf paa 66. 

470. ®cn rette 2)om om aWart^rier 68. 

2Cnm. @. 310. 

471. Om 2Run!ene« SocliBat 70. 

472. Om Sari r« og Sart 11*9 JReligion 72. 

8rnm. @; 370. 

473. SKoerfelige ffigcnffafccr \^c9 3Qpanefcrne 75. 

SCmn. €5. 311. 

474. aKoertelige Sycmfler fro 2)^rcne« 8iD (©toric, JRotter og 
a»u«, ®t)aler) 80. 

475. Om aScJene i ©joettanb 82. 

476. $6f6erg« g0bfeteaar 83. 

?Cttm. @. 311. 

477. Om S3aijlc« ^aaftanb, ot et ©amfnnb !an fcefiaa ubcnSRe^ 
Ugion 84. 

3rnm. @. 311. 

478. Om SonffcHg^eben \>tt> at motalifere fom ©tuyere og SEl^eo* 

P^xa^ 86. 

SCnm. 6. 312. 

479. 3ttqDifltionen« gorf0tgetfe mob ben engclfle JJjeBmanb 3fac 
SKartin t aWalaga 87. 

^Tnm. @. 312. 

480. 3efttiterne« 2Ri«flon i 3af an 90. 

SCnm. €5. 312. 410 

481. Dm at maale Sjergene^ ^^jbe; Sarotnctret 97. 

^rm @. 313. 

482. gortfcettclfe af (g})tfiel SRr. 480 98. 

483. Dm Ut, font ^arifertte falbe politesse 100. 

484. gn «nm(erfmnfl HI $ol6erfl« Sirtc^ifiorie 101. 

«mn- @. 313. 

485. 30berne ere be {l0r^e S09neve paa 3orben 103. 

^mtt @. 314. 

486. a^^cerleltge ®tiffe ffo9 ^ottentotterne 104. 

$(nm. @. 314. 

487. ftan $aab om SeUnning i bet anbet Sit) (efiaa meb en ten 

og fulblommen 2)t)b? 106. 

^nm. @. 314. 

488. ®en d^riflelifle 2Ri«flon t 3a})an 107. 

489. 9taab til en, font M forfremmed i Serben, om at er^t)ert)e 

Pa ^atroner fom bet Bebfie SRibbet bertit 110. 

3tttm. @. 315. 

490. Omt$i}tbefaIf; fiarned ben, U\^t^tx man if ft at flage ot^er 
Iiben« ftort^cb ; (gyem})Ier 112. 

^nm. @. 315. 

491. Om 3Riraf(er; ben fanbe dteligion trcenger itfe til bem.. 118» 

3lnm. @. 315. 

492. Om Sioger Sacon 120. 

SCnm. @. 315. 

493. Om bet nt^ere franfle ®fttef))l(; liDed Xond^ed 121. 

SCnm. @. 316. 

494. Om SRennefletd O))f0rfe{ imob 'S)^xtm 125. 

torn. @. 317. 

495. ^anblingen i ©t^ffet: ?iDet er en 3)r0m 128. 

496. ©eorgii 9ietfn(^« 8it) og 8e»net« ^ijlorie 131. 

Slnm. @. 317. 

497. Om ben {lore SOtoengbe intetbett^benbe Seionetd 9eflrit)elfer, 

fom nbfomme 141. 

S(nm. ©. 317. 

498. Om Siaterfunfien og om ®enera(er9 dialer ti( jtrig^folf . . 142. 

3rnm. @. 317. 

499. Om 9ieg(erne for t^ortotfningen af 9i6e(en 145. 

anm. @. 318. 

500. SbfliKige aWenneffer ere for gobt J?i06 Metone gjorte tit 

flore $ette f. @f . ^armobind og %ri{logetton 148. 

anm. 0. 318. 411 

6ibe. 

501. ^otltaring af bet ^f^otnomtn, at be !DanfIe )>Inbfeng' for^ 
ft)inbe af Snglanbd ^iflorie , 150. 

$Cnm. €$. 318. 

502. SEl^eofritg 27bc 3b^t 161. 

503. a)?oerIeage %utobiba{tet: dacob 90^m, @{ofliHeren t ®t. 
@txmain, X^iomad Sl^ubb 154. 

Wxm. @. 318. 

504. Dm $t^oriefhtt)eren ©regotio Sett 156. 

SCrnn. (S. 318. 

505. Dm %Iberbommen 160. 

' 5(nm. @. 319. 
506 [a]. Dm 9Ro(ieve og \^an9 ®{uef))i( ; Sl^iaracterertie i ^eU 

bergS ©fuefpH 166. 

Shim. @. 320. 
506 [b]. Dm tnbbitbt ©ijflbom 169. 

507. 3)en forte ^rinbe 170. 

inm. @. 320. 

508. Om ®{riftet: Memoires de Brandenbourg 173. 

SCnm. ®. 821. 
509 [a]. (St (S^em))e( paa flribige Seretninger i be celbfie $tfio^ 

tier : om Zroja 175. 

9nm. ®. 321. 
509 [b] ^bbeben af ^aUt)iHt9 ^tfiorie, ogf aa talbet 9{tbber $au^ 

tecour 176. 

aum. @. 321. 

510. Ottt ftunflen at at)Ie Iloge 90rn 181. 

anm. @. 321. 

511 [a], ©e^ £ou(^e«'« ©fuef^jil 184. 

anm. @. 322. 

511 [b]. $t)ab forbred ber ^e9 en Stegent, for at ^an fan faa 

lUnatjnet ©tor? 188. 

512. (Sn I)r0m 190. 

Smn. <S. 322. 

5 IB. @t)ar ))aa to ®|)0r00maal^ fremfatte af ®r0nl(enbere tU 
SKUflonatrerne : ^t)orfor br(ebte ®ub itte Sbam og Soa 
efter ©^nbefalbet? ^Dorfor brceber Onb iKe ganben? . . . 199* 
STnm. ©. 322. 

514. Om be t ©(rtftet Esprit des Loix fremfatte 2Rcnittfter om 

be fire 9tegiertng9former 200. 

9[nm. ©. 323. 4it 

515, £)in ^or^olbet meQent KeKgionen og ben Borgerttge 9te^ 

gjerind '. . • 213» 

Knm* @. 323. 
516« Unbetf0ge{fe af ben ©cetntng i Esprit des Loix, at fSax* 

men ftxeltet SOtenneflet og at jhttben gtoer bet ®tl}rle . . . 219. 
Xtim. ®. 323. 

517. Unberf0geIfe af ben @<»tntng i Esprit des Loix^ at ben 
enge(fl« 9{egiertn0^form l^ar l^at)t ben gamte t^bffe tU 
aW^nflet 223» 

Slnm. ®. 324. 

518. Itrtttf af forffjeQige ©oetninger t Esprit des Lois 226« 

519. ?Jortf(etteIfe af (gj). »lr. 516 : 235. 

520. ODerfcettelfe af et ®teb i Esprit des Loix om SReKgiond^ 
tDang 238* 

anm. @. 324. 

521. ^»ert Sanb if ax fine ^rofe^flonifier 242. 

Slnnt. ®. 324. 

522. Om 3a(oufie; @|em))et: Victor ^mabceud eg ©remnben 

af SJerrue 243. 

«ttm. <S. 324. 

523. Itarrtgl^eb eg ^aal^otbenl^eb 245« 

524. SRt^boeberen liber 2)0b9ftraffen for @amfunbetd ©f^Ib og 

for at af jlrcelfe anbre 247. 

525. Om 8ere«titlcr; gortiben^ Ot)crbaabig]^eb 248. 

anm. @. 325. 

526 [a]. Om Rirfe60nner 249. 

Stnm. @. 325. 

526 [b]. Om ben SRening, fom er nbtalt t Esprit des Loix, at 

bet menneffeltge ^i0n mere og mere aftager 251. 

Slnm. @. 326. 

527. Om e^riflen Oficrfen SBc^te^ ®Io«farinm; gorflaring af 

ffere gamie banffe Orb 252. 

anm. @. 326. 

528. Om 9Ki«brug af ®ub« SRatjn })aa uBcIetlige Stiber og ©teber 255. 

anm. @. 326. 

529. 9?cgle oelonomtffe SSetragtninger i Slnlebning af SRente^* 
})engene« gorminbffelfe 266* 

530. SWoralifier og ^roebtfanter maa l^eKere o})6^gge Deb (Sy** 
empler enb Deb ©frifter og ^rcebilener 259. 

anm. ®. 327. 413 

Give. 

531. Om 3o^n SRorcro^f og om SBIwb 261. 

anttt. ®. 327. 

532. @femt)Ier ))aa gobe )0|)finbeIfer, ^tt> ^oUfe ben tit^e Zib 

flaar otoet ben gamie 262. 

533. 2)e {tore 9tegenter i be flbfle l^ato^unbrebe Sat: SubDig 
XIV, (Jarl xn, $eter ben ©tore, Satl^arina I, Oran 
3eb, 9Rertt)ei«, aRag^mub, @^a^ Stabtr, S^urft^rfi ^reberil 
aSJill^elm, greberif ben ?Inben 265. 

STnm. ®. 327. 

534. Om 0»)rtnbelfen til forftieBige ©fiffc 270. 

S[nm. ®. 328. 

535. Om !Z:roeIbo«« 0)>^cet)elfe blanbt be Sl^riftne 272. 

9inm. ®. 328. 

536. De franffe 9Rober« $erreb0mme 274. 

9nm. ®. 828. 

537. S)efimttoti ))aa et iDtenncfIc: bet er et Soefen, fom U(er 
fiebfe til et SDtaal, og bog er Kge (angt berfra 283. 

f(nnt. ®* 329. -> ' 

538. S^aralterifHI af en nn afbtfb @tattoanb 286. 

Vnm* @. 329. 

539. Om Ubfigteme for ben banfte @fne))Iab« 288. 

«nm. ®. 329. aiettelfer og liBoeg 338. 

Om Ubgaoer og ODerfcettelfer af {^o(berg< dpi^ltx 339. 

ZiQceg og Mettelfe til femte 8inb 370. 

«egiftre. 

9tat)neregifter @. 375. 

©agregi^er 6. 392. 

(®(ttttet ben 15be Snli 1876.)